Forum MoskeeWijzer DeKoraan Islam Boeken Islam agenda

Waarom zou een niet-Moslim de Koran moeten kennen? Uitgelicht


De Koran is ongetwijfeld een zeer belangrijk boek, ook voor niet-Moslims en vandaag de dag mogelijk zelfs belangrijker dan ooit voor eenieder. Een belangrijk aspect van Islam wat tegelijkertijd niet wordt verwacht en des te aantrekkelijker is voor de postchristelijke seculiere geest is de harmonieuze samenspel tussen geloof en rede. Islam verlangt geen onredelijk geloof. Sterker nog, het nodigt continu uit tot intelligent geloof gebouwd op observatie, reflectie en contemplatie, beginnend met de natuur en alles wat ons omringt. Tegenstrijdigheid tussen religie en wetenschap, wat zeer bekend is voor Westerlingen, is dan ook totaal onbekend in Islam.


De verbinding tussen geloof en rede heeft de Islamitische beschaving in staat gesteld om nuttige kennis, waaronder dat van oude volkeren, te absorberen en opnieuw leven in te blazen. Daarbij is er ook op directe wijze een grote bijdrage geleverd om Europa uit de middeleeuwen te laten groeien en de totstandkoming van de Renaissance. Toen Europa cultureel gezien op poten stond en na de uitstoting van Islam, werd echter de  Europese geest weer overmand door onmacht van de Christelijke kerk om de eenheid van het heilige en het seculiere te tolereren. Het was juist deze eenheid dat karakteristiek was aan de Islam en de Islamitische beschaving in staat heeft gesteld om natuurlijke wetenschap, abstracte kunst alsook filosofie en sociale wetenschappen te ontwikkelen. Het resultaat was een pijnlijke en ongelukkige scheiding tussen wetenschap in religie in Europa waarvan de consequenties de gehele wereld tot op heden negatief hebben beïnvloed.


In het geseculariseerde Westen, waar denkende mensen vandaag, waaronder wetenschappers zelf ook, op zoek zijn naar oplossingen voor de moeilijkheden die ontstaan zijn door de Christelijke scheiding tussen religie en wetenschap, biedt de Koran een mogelijkheid aan om een juiste houding aan te nemen waarmee de zoektocht naar kennis en begrip omarmd kan worden terwijl dit tegelijkertijd in overeenstemming kan zijn met eerbied, achting, bescheidenheid en bewustzijn waarzonder de mens opstandig kan worden.


Zelfs voor de seculiere Westerling, zonder directe vraag of religieuze overtuiging, zijn er onmiddellijke voordelen te behalen bij het lezen van de Koran. Allereerst, met oog op de heiligheid en grote belang van de Koran voor ongeveer een vijfde van de mensheid, kan iedere weldenkende wereldburger amper een rationele en volwassen maatschappelijke bewustzijn creëren zonder de boodschap van de Koran en de betekenis daarvan voor de moslimgemeenschap te hebben bestudeerd en overwogen.


Met de val van het communisme, is het bovendien bijzonder duidelijk geworden dat wereldwijde vrede, orde en zelfbeschikking van volkeren niet kan worden bereikt zonder intelligente respect voor de Islam en onvervreemdbare recht van Moslims om hun religie te beleven. Het tweede directe voordeel van het lezen van de Koran is dan ook als een belangrijke stap naar begrip en tolerantie welke in feite onmisbaar zijn voor het bereiken van wereldvrede.


Voor niet-moslims is er ook nog een ander speciaal voordeel bij het lezen van de Koran, namelijk dat het een authentiek referentiepunt geeft om de vooroordelen over de Islam, waar men in het Westen sterk aan word blootgesteld, te kunnen toetsen. Primaire informatiebronnen zijn van groot belang om op een rationele wijze onderscheid te kunnen maken tussen feiten en opinie. Deze oefening zou ook het denkend individu in staat kunnen stellen om de inherente onjuistheid van vooroordelen te begrijpen waardoor een persoon meer open zal kunnen staan voor alle informatie en kennis dat beschikbaar is voor de mensheid.


Uittreksel uit "The Essential Koran" door Thomas Cleary. Thomas Cleary heeft verschillende religieuze en klassieke teksten vertaald naar het Engels waaronder The Essential Tao, The Secret of Golden Flower en the bestseller The Art of War.


Bron: Islamicity

Laatst gewijzigd op dinsdag 06 september 2011 11:51

Related items (by tag)

1 Reactie

 • Reactie Link Bilal posted by Bilal

  Zeer juist verwoord en tevens van toepassing op iedere reeds bestaande Moslim met zijn/haar Islamitische beleving ,juist ook het westen binnen haar eigen culturele belevingen.
  Islam is duidelijk een individuele beleving en vereist een gedegen persoonlijk onderzoek en toepassing binnen haar aangegeven richtlijnen.
  M.a.w. een Moslim dient geen blind kudde dier te zijn.
  Maar te werken aan zijn/haar persoonlijke ontplooiing, op alle vlakken,binnen de Islamitische moraal c.q maatstaven..
  Islam komt van binnen uit,.. universeel en toch individueel.
  Zij motiveert tot ontplooiing op alle vlakken.
  Zij is mij lief.

  dinsdag 06 september 2011 23:59

Geefeen reactie

Simpele HTML codes zijn toegestaan.