Forum MoskeeWijzer DeKoraan Islam Boeken Islam agenda
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

De Koran

E-mailadres Afdrukken PDF

De Heilige Koran is een volledige documentatie van de exacte woorden zoals geopenbaard door Allah via de Engel Jibriel (Gabriël) aan de profeet Mohammed (v.z.m.h.). De Heilige Koran is de fundamentele bron van het geloof en handelen van iedere Moslim. Het behandelt alle onderwerpen die ons als mensen aangaan zoals wijsheid, aanbidding en wet. Maar het basisthema is de relatie tussen Allah en zijn schepselen.

Tegelijkertijd verschaft de Koran ons richtlijnen voor een rechtvaardige samenleving, gepast menselijk gedrag en eerlijke economische principes. Naast de Heilige Koran verwijzen Moslims ook naar het leven van de Profeet (vrede zij met hem) als tweede bron van leiding. Geloof in de Soenna, het voorbeeld van de handelingen van de Profeet (v.z.m.h.), vormt een essentieel onderdeel van het Islamitisch geloof.

Veertienhonderd jaar geleden heeft Allah de Koran als een boek ter leiding aan de mensheid neer gezonden. Hij riep de mensen op zich door de waarheid te laten leiden door zich aan de Koran te houden. Want het vers zegt immers:


Maar het is niets anders dan een overdenking voor allen van de wereldwezens.
(Koran 68:52)


Vanaf de eerste dag dat hij geopenbaard werd tot aan de dag des oordeels, zal dit laatste goddelijke boek de enige gids voor de mensheid blijven.

De ongeëvenaarde taal en stijl van de Koran en zijn superieure wijsheid zijn beslist een bewijs dat dit het Woord van Allah is. Verder heeft de Koran nog vele wonderbaarlijke eigenschappen die bewijzen dat de Koran het woord van Allah is. Eén van deze eigenschappen is het feit dat een aantal wetenschappelijke waarheden die we nu pas door middel van de technologie van de twintigste eeuw kunnen ontdekken, veertienhonderd jaar geleden in de Koran genoemd zijn.

Natuurlijk is de Koran geen wetenschappelijk boek. Maar vele wetenschappelijke feiten die op een bijzondere bondige en gedegen manier in de verzen tot uiting zijn gekomen, zijn pas door middel van de technologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw, ontdekt. Deze feiten konden in de tijd dat de Koran geopenbaard werd niet bekend zijn geweest en dit is dan een nog duidelijker bewijs dat de Koran het woord van Allah is.

Om het wetenschappelijke wonder van de Koran te begrijpen, moeten we eerst een kijkje nemen naar het wetenschappelijke niveau van de tijd waarin dit Heilige Boek geopenbaard werd.

In de zevende eeuw, toen de Koran geopenbaard werd, had de Arabische samenleving, wat de wetenschap betreft veel bijgelovige en ongegronde opvattingen. Omdat ze de technologie niet hadden om het universum en de natuur te onderzoeken, geloofden deze vroegere Arabieren in legenden die zij van hun voorouders gehoord hadden. Zij namen bijvoorbeeld aan dat de bergen de hemel ondersteunden. Zij geloofden dat de aarde plat was en dat er hoge bergen aan beide einden stonden. Men dacht dat deze bergen pilaren waren die het hemelgewelf hoog hielden.

Maar al dit bijgeloof van de Arabische maatschappij werd door de Koran uitgewist. In soera Rad, vers 13 wordt er gezegd: 
Allah is Degene Die de hemelen heeft verheven zonder pilaren. (Koran 13:2)
Dit vers verwerpt het geloof dat de hemel zich boven ons bevindt vanwege de bergen. Bij vele anderen onderwerpen werden belangrijke feiten geopenbaard in een tijd waarin men die niet kon weten. De Koran, die in een tijd werd geopenbaard waarin de mensen heel weinig wisten over astronomie, natuurkunde of biologie, bevat sleutelfeiten over tal van onderwerpen, zoals de schepping van het universum, de schepping van de mens, de structuur van de atmosfeer en het delicate evenwicht dat het leven op aarde mogelijk maakt.

 

 

Haal de Koran in huis