Forum MoskeeWijzer DeKoraan Islam Boeken Islam agenda

Succes, een aantal tips uit de biografie van Mohammed vzmh Uitgelicht

De principes voor succes in het leven volgens de Seerah van onze Profeet Mohammed (vzmh)Succes 

 

Het is een bekend feit dat onze Profeet Mohammed (vzmh) een van de meest succesvolle mannen is uit de hele menselijke geschiedenis. Hij was een held, en niet zomaar een held, zoals Thomas Carlyle hem noemde. Volgens de Quran is hij zelfs de beste voorbeeld voor de gehele mensheid. Hij heeft ons veel geleerd over het behalen van grote successen in dit leven en in het hiernamaals. Door zijn leven te bestuderen, kunnen we een aantal belangrijke principes voor succes leren die door hem werden gehanteerd en er lering uit trekken. Inderdaad, hij (vzmh) was een positieve denker in de volste betekenis van het woord. Hij wist wat hij deed en was succesvol in alles wat hij deed. Maar waarom? Al zijn activiteiten waren resultaatgericht! Wij kunnen veel leren van zijn manier van handelen, prioriteiten stellen en keuzes maken.

 

Hieronder zullen een aantal voorbeelden van succes volgen uit de biografie van Mohammed (vzmh)

 

- De eerste principe: Begin altijd met de zaken die mogelijk zijn. (s.m.a.r.t ;-)

 

Deze principe wordt goed uitgelegd in een uitspraak van Aishah (Moge Allah tevreden over haar zijn). Ze zei: "Wanneer de profeet moest kiezen tussen twee opties, koos hij altijd voor de eenvoudigste optie." (Al-Bukhari) Door te kiezen voor de gemakkelijkste opties, te beginnen bij het begin en veel kleine zaken te realiseren kom je veel verder dan gelijk iets groots en ingewikkeld op te pakken en het voor de helft of helemaal niet af te ronden. Wie bij het mogelijke begint zal zeker zijn doel bereiken.   

 

- De tweede principe: De positieve kanten en zin inzien van negatieve of nadelige gebeurtenissen.

 

In de vroege tijden van Mekka waren er veel problemen en moeilijkheden. Op dat moment was er een leidend vers in de Koran geopenbaard waarin stond: "Bij elke ontbering is er het gemak, met elke ontbering is er gemak." (94:5-6). Dit betekent dat als er enkele problemen zijn er ook mogelijkheden zijn op hetzelfde moment. En een van de wegen naar succes is dus om de problemen te negeren en van de mogelijkheden gebruik te maken.

 

- De derde principe: De plaats van de actie veranderen

 

Deze principe is afgeleid van de Hidjrah. De Hidjrah was niet alleen een migratie van Mekka naar Medina, maar Het was ook om een meer geschikte plaats te vinden voor Islamitisch werk, zoals de geschiedenis later heeft bewezen. Dus als iets ergens niet lukt, of op een bepaalde tijdstip niet lukt, probeer het dan of ergens anders of op een later tijdstip weer. Maar geef nooit op!

 

- De vierde principe: Zet je vijanden om in vrienden

 

Onze Profeet (vzmh) werd herhaaldelijk onderworpen aan praktijken van antagonisme door de ongelovigen. Op dat moment droeg Allah swt hem op om het kwaad met het goede te bestrijden. "Het goede en kwade zijn niet gelijk. Daarom weerstaat (het kwade) door hetgeen best is. Dan ziet, degene met wie u vijandschap heeft, hij zal als uw boezemvriend worden." (41:34). Dit betekent dat wanneer je middels een goede daad een slechte daad bestrijd dit een overwinnende effect tegen je vijanden heeft. En het leven van de Profeet (vzmh) is een historisch bewijs van dit principe.

 

- De vijfde principe: minus omzetten in plus

 

Na de slag van Badr, werden ongeveer 70 van de ongelovigen genomen als gevangenen van de oorlog. Zij waren allen goed opgeleid. De Profeet (vzmh) gaf hen aan dat als iemand van hen tien islamitische kinderen zou leren lezen en schrijven hij vrijgelaten zou worden. Dit was de eerste Islamitische school in de geschiedenis van de islam waarin alle studenten moslims waren, en alle leraren niet-moslims. De volgende citaat van een Britse oriëntalist die het volgende opmerkte over onze Profeet (vzmh): "Hij confronteerde tegenslagen met als doel hieruit successen te behalen." was dan ook meer dan terecht.

 

- De zesde Principe: De kracht van de vrede is sterker dan de kracht van het geweld.

 

Toen Mekka werd veroverd, werden alle tegenstanders van de Profeet (vzmh) naar hem toe gebracht. Onder hen waren oorlogsmisdadigers en criminelen. Maar de Profeet (vzmh) gaf geen opdracht om hen te doden of te martelen. Hij zei gewoon: "Ga, jullie zijn vrij." Het resultaat van dit soort gedrag was zeer wonderbaarlijk. Zij accepteerden onmiddelijk de islam!

 

Heb jij ook nog tips of adviezen die jij wil delen met je broeders en zusters? Reageer dan in dit topic: http://ontdekislam.nu/forum/viewtopic.php?f=4&t=74159 

 

Moge Allah ons succes schenken!

 

Wa sallameo 'aleykoem,Team OntdekIslam

Laatst gewijzigd op vrijdag 09 maart 2012 16:32

Geefeen reactie

Simpele HTML codes zijn toegestaan.