Forum MoskeeWijzer DeKoraan Islam Boeken Islam agenda
OntdekIslam: Het Gebed

Hoofdstuk 1 - De Woedhoe: de wassing voor het gebed

E-mailadres Afdrukken PDF

Voordat je Woedhoe neemt

Als je Woedoe wilt nemen en je hebt aandrang om naar het toilet te gaan, dan doe je dat eerst. Daarna doe je ‘istindjaa’: je wast de privé-delen van je lichaam. Dit doe je dus vóórdat je met de Woedhoe begint.

 

Het gebruik van de siwaak (tandenstokje)

Het is een goede gewoonte om, vóór je Woedoe neemt, je tanden met een tandenstokje (siwaak) of tandenborstel te poetsen. Uiteindelijk worden de tanden door deze gewoonte beschermd tegen tal van ziektes, die ontstaan als gevolg van ongepoetste tanden. De siwaak is een takje van de miswaakboom, dat aan het uiteinde geopend wordt waardoor een borsteltje ontstaat.
Zoals genoemd in een hadiets van ‘Aaisjah (moge Allah tevreden met haar zijn) zegt zij, dat de Boodschapper van Allah zei:

“Het gebruik van de siwaak is om je tanden te reinigen en het stelt ook je Heer tevreden.”
(Ahmad, Ad-Darimi, An-Nasaa’i)

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft ook gezegd:

“Als ik niet zou hebben gevoeld dat het moeilijk zou zijn voor mijn gemeenschap, dan zou ik hen hebben bevolen om voor elk gebed de siwaak te gebruiken.” (namelijk, voor elke keer Woedhoe nemen) 
(Ahmad, Maalik, An-Nasaa’i, Ibn Khoezaimah)

En moslims horen ernaar te streven om de wensen van de Profeet (vrede zij met hem) op te volgen.


De intentie voor het nemen van Woedoe (nijjah)


Voordat je Woedoe neemt maak je de intentie om Woedoe te nemen. Neem je voor dat de Woedoe voor niets anders bedoeld is, dan voor reiniging. Je hoort deze intentie in je hart te hebben; het is immers een daad van je hart en niet van je tong.
Het uitspreken van de intentie met woorden werd door de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) afgekeurd.
Begin dan de Woedoe door te zeggen: Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.)


Hoe neem je Woedoe?

STAP 1

Was je handen 3 maal, begin met rechts en zorg ervoor dat geen enkel deel van je handen droog blijft.

Onder ringen moet schoon gemaakt worden en nagellak of iets dergelijks moet verwijderd worden.

Het is soennah om niet meer water te gebruiken dan nodig is.


STAP 2

Spoel je mond 3 maal met je rechterhand.

 

STAP 3

Was je neus 3 maal: snuif water op uit je rechterhand en snuit het uit met behulp van je linkerhand.

 

STAP 4

Was je gezicht 3 maal van je ene oor tot aan je andere oor en van je voorhoofd tot aan je kin en let er op dat je geen enkel deel droog laat.


STAP 5

Was dan je onder-armen 3 maal tot en met je ellebogen, ook hier mag niets droog blijven.

Rechterarm eerst!

 

STAP 6

Wrijf je hoofd 1 maal: maak je vingers nat en strijk daarmee over je hoofd, ga helemaal naar achteren tot je nek en weer terug naar je voorhoofd.


STAP 7

Dan met je wijsvinger-toppen, die nog nat zijn, 1 maal langs je oren. Met je duim maak je dan achter je oren schoon, van boven naar beneden.


STAP 8

Was je voeten 3 maal, (de rechtervoet eerst) tot en met de enkels en goed tussen je tenen.

Zorg er voor, dat je alles nat hebt gemaakt.

De doe’a (smeekbede) na de Woedoe

“Asjhadoe al-laa ilaaha illa-Llaahoe wahdahoe laa sjarieka lah, wa asjhadoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh.”

‘Ik getuig dat er geen god is dan Allah. Hij is de Ene en heeft geen deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is.” (Moeslim)


“Allaahoemmadj ‘alnie minat-tawwaabiena wadj ‘alnie minal-moetathahhirien.”

‘O Allah, laat mij behoren tot degenen die berouw tonen en laat mij behoren tot degenen die gereinigd zijn.” (At-Tirmidzi)

Speciale voorzieningen bij het nemen van Woedoe

Het is toegestaan om in plaats van je voeten te wassen, met natte handen over je sokken te wrijven (eenmaal de bovenkant van je voeten, niet de zolen). Voorwaarde hierbij is wel dat de sokken zijn aangetrokken nadat Woedhoe is genomen, waarbij de voeten gewassen zijn. Dit is vierentwintig uur lang geldig, vanaf de tijd dat de Woedhoe is genomen. Wanneer iemand op reis is, blijft het drie dagen geldig. Na deze tijd worden de voeten weer opnieuw met water gewassen (De sokken moeten dik zijn, zodat er geen water door kan komen. Er bestaan ook leren slofjes). Op dezelfde wijze gaat het wanneer iemand een wond heeft op een plaats die met water gewassen moet worden. Als het water de genezing tegengaat mag je tijdens de Woedhoe het verband van de wond met een natte hand bestrijken.

Hadiets

Al-Moeghierah ibn Sjoe’bah zei: “De Profeet (vrede zij met hem) nam Woedhoe en streek over zijn sokken en sandalen.” (Ahmad, At-Tirmidzi, Aboe Dawoed en Ibn Maadjah)

‘Amr ibn Sjoe ‘aib verhaalt van zijn vader, die van zijn grootvader had vernomen, dat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Als iemand de onderdelen van de Woedhoe meer dan driemaal verricht, dan is dat fout en overschrijdt hij de grenzen en is hij ongehoorzaam.” (An-Nasaa’i, Ibn Maadjah)


Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken

1. De Woedhoe wordt ongeldig door: ontlasting, urine, sperma, winden laten en overgeven.
2. Na een diepe slaap (liggend)
3. Bewusteloosheid
4. Bij het aanraken van geslachtsdelen met de blote hand
5. Bij godslastering
6. Door het (met lust) aanraken van een vrouw

Tajammoem (droge wassing)

In omstandigheden waarbij geen water aanwezig is, of alleen genoeg om van te drinken, of wanneer water de gezondheid aantast, kun je een droge wassing, ‘tajammoem’, nemen. 
De wijze van de tajammoem wordt in de Qoer-aan en hadiets genoemd:

“...en jullie vinden geen water, reinig je dan met schone aarde en wrijf jullie gezichten en jullie handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen en Zijn gunsten voor jullie voltooien en opdat jullie dankbaar mogen zijn.." 
(Qoer-aan Al-Maa-idah: 6)

(Het is volgens de Qoer-aan toegestaan om zand te gebruiken voor de tajammoem.)


De wijze van tajammoem

1. Maak in je hart de intentie.
2. Begin met de naam van Allah.
3. Je strijkt beide handpalmen over schoon zand, stof of iets dat dit bevat, zoals een stenen muur of een steen, etc. Blaas dan in je handpalmen, strijk met beide handpalmen over je gezicht, éénmaal. Wrijf dan met je linkerhandpalm over heel je rechterhand en met je rechter handpalm over heel je linkerhand. (Al-Boekharie en Moeslim)
4. Eindig met dezelfde doe’a als gegeven bij de Woedhoe.

Pagina 2 van 7