Forum MoskeeWijzer DeKoraan Islam Boeken Islam agenda

Fatwa: niks mis met kerken

,,Er is niks mis met het bouwen van kerken voor christelijke burgers als daar behoefte aan is’’, zegt de gezaghebbende moslimgeleerde Yusuf Al-Qaradawi in de fatwa die hij deze week uitvaardigde. Een belangrijke boodschap nu koptische kerken in Egypte regelmatig belaagd worden.


De fatwa is een reactie op een vraag die aan Qaradawi werd voorgelegd nu er voor het eerst in de geschiedenis in het Golfstaatje Qatar een kerk gebouwd wordt. De grond daarvoor werd geschonken door de emir van Qatar, sheik Hamad bin Khalifa Al-Thani.


,,Er is niks mis met het bouwen van kerken voor christelijke burgers als daar behoefte aan is omdat hun aantal is gegroeid of omdat zij geen gebedshuis hebben, zolang dat maar is goedgekeurd door de autoriteiten’’, stelt Qaradawi, onofficieel leider van de Internationale Moslim Broederschap. ,,Dat geldt ook voor niet-moslims die naar een moslimland zijn gekomen om er te wonen of te werken, die in aantal gegroeid zijn en behoefte hebben aan een kerk.’’


De rechtvaardiging voor zijn besluit vindt Qaradawi in de aanwezigheid van een christelijke minderheid, of dat nu een lokale gemeenschap is of een gemeenschap van immigranten. ,,Het is absoluut toelaatbaar dat zij toestemming krijgen om een kerk te hebben.’’


Zijn fatwa spreekt zich ook uit over de vraag of moslims hun steentje bij mogen dragen aan de bouw van die kerken: ,,Als we hen [christenen] toestaan om kerken te bouwen in moslimlanden, dan is meewerken aan de bouw ook toegestaan, hoewel veel geleerden liever niet zien dat moslims dat doen.’’


Volgens Qaradawi zijn de moslimgeleerden over deze kwesties verdeeld. Het bouwen van kerken wordt slechts door een van de vier scholen in de soennitische Islam goedgekeurd, de Hanafi school. Leidend in Qaradawi’s besluit is – in lijn met het standpunt van de Hanafi school – het islamitische principe van gelijke behandeling: ,,Net zoals zij in hun landen moslims toestaan om moskeeën te bouwen voor het gebed’’.


Qaradawi, die ook voorzitter is van de International Union for Muslim Scholars en het European Council for Fatwa and Research, spreekt zich overigens niet voor het eerst uit over de positie van christenen in moslimlanden. Zo schrijft hij in Non-muslim residents in an Islamic state (zie sectie 5): ,,those people who live under the protection of an Islamic government enjoy special privileges. They are referred to as “the Protected People” (ahl al-dhimma or dhimmis), meaning that Allah, His Messenger … and the community of Muslims have made a covenant with them that they may live in safety and security under the Islamic government. In modern terminology, dhimmies are “citizens” of the Islamic state. From the earliest period of Islam to the present day, Muslims are in unanimous agreement that they enjoy the same rights and carry the same responsibilities as Muslims themselves, while being free to practice their own faiths’’.


En hij is niet de enige. Ahmed Al-Tayeb, grootimam van de belangrijkste soennitische school voor de studie van de Islam Al-Azhar, stelde kort na zijn benoeming begin 2010 dat de islamitische staat de plicht heeft om kerken te bouwen en de rechten van christenen te beschermen.


De fatwa van Qaradawi komt op een moment dat in Egypte sektarisch geweld regelmatig de kop opsteekt. Afgelopen week waren er wederom verschillendeaanvallen op koptische kerken. In Edfu werd vrijdag de Mar Guerguis (Sint Joris) kerk belaagd door een groep moslims die bezwaar maakt tegen de uitbreiding van de kerk. Anderen zouden hebben geprobeerd brand te stichten in de kerk en zich vervolgens gekeerd hebben tegen koptische huizen en winkels in de omgeving. De aangerukte brandweer werd het werken belemmerd. Ook in de twee dagen die eraan voorafgingen, kampten Egyptische christenen met twee aanvallen op hun kerken. Het is voor hen te hopen dat de fatwa van Yusuf Al-Qaradawi weerklank vindt.


Bron: Sargasso

Laatst gewijzigd op zaterdag 08 oktober 2011 22:28

4 reacties

 • Reactie Link Wilco posted by Wilco

  Beste Seamari; Het toekennnen van deelgenoten komt uit de Islam en berust op een misverstand. Christenen bidden tot 1 God. Dat is de God van liefde. Gods woord daalt neer in het vlees, wordt zelf mens, Jesus. (geen boek dus!). De Heilige Geest is de kracht van God in de mens om hem op het juiste pad te leiden. En daarom geen wetboek als spoorboekje voor het leven zoals in Mozaische tijden. Die weg, of zoals je wilt Sharia, werd met de komst van Christus juist afgedaan.

  Wat het artikel betreft, vind ik het volgende onacceptabel: "those people who live under the protection of an Islamic government enjoy special privileges. They are referred to as “the Protected People” (ahl al-dhimma or dhimmis), meaning that Allah, His Messenger … and the community of Muslims have made a covenant with them that they may live in safety and security under the Islamic government. In modern terminology, dhimmies are “citizens” of the Islamic state".

  Het getuigt naar mijn mening van een ziekelijk superioriteitsgevoel die andere mensen ontmenselijkt. Alsof het gaat om een zeldzame diersoort dat bescherming behoeft. Ik vraag me af waarom je als niet moslim in een moslim land bescherming behoeft en vooral tegen wie dan wel en tegen welke prijs?...... Denk ik zomaar aan het woord mafioos.

  dinsdag 20 maart 2012 22:17
 • Reactie Link Junus posted by Junus

  assalaam alaikum ,

  Ik ben er mee eens met de fatwa van Yusuf Al-Qaradawi eindelijk iemand die rechtvaardig is met het besluit nemen van een fatwa die heeft op alle feiten bekeken en zoekt het middenweg zoals hoe de profeet het zou doen .

  vrede is belangrijk sura al kafiroen is een voor beeld en er zijn 2 belangrijke reden minal Allah en minal naas.
  je daden en verplichting naar je schepper en je daden en handelingen tegen de mensheid.
  je achlak tegen je buren en openbaar wees oprechtig en Allah zal u leiden.

  vrijdag 20 januari 2012 11:36
 • Reactie Link seamari posted by seamari

  het is nooit verboden om gebedshuizen toe te staan zolang de cristenen 1 GOD aan bidden maar dat is juist het probleem zij kennen deelgenoten toe aan God zij zeggen leugens over God dat hij een zoon heeft terwijl in de bijbel staat dat god van de zonen van israeal en de God van jezus (iesa) 1 God is wij allen aanbidden 1 God. en natuurlijk zegt God in de koran ik accepteer geen enkel religie meer behalve de islaam (koran) voor muhammad saw gelde de geschriften die aan jezus was neergedaald ongeveer 576 jaar later kwam muhammad met de koran zo ging dat duizenden jaren geleden om de zoveel tijd stuurt Allah (God) de almachtige een profeet boodschapper en geschrift de koran zijn de woorden van Allah (God) en hij roept alle mensen op de wereld om de islaam te accepteren diegenen die dat doen krijgen paradijs na de dood diegenen die dat verwerpen krijgen helle vuur zo simpel is dat en Allah daagt zijn mensen (schepselen)uit in de koran daarom is de beste gelovige die kennis op doet in de islaam (religie) zo dat je God almachtig aanbid met kennis .

  zaterdag 24 december 2011 00:05
 • Reactie Link Ali posted by Ali

  Sallaam Beste broeder of zuster,

  Zo ver ik heb begrepen heeft yusuf Al-Qaradawi een aantal jaar geleden uitspraken gedaan wat veel stof heeft doen opwaaien.
  Het ging voornamelijk over het stem gebeuren in israel(Palestina).
  dat hij allah vergelijkt met zijn schepsel??
  Hoe sirieus moet ik deze uitspraak nemen???

  dinsdag 06 december 2011 17:32

Geefeen reactie

Simpele HTML codes zijn toegestaan.