Doua voor vaak zieke/zwakke kinderen

Er is een doe'a voor elke gelegenheid!
Avatar gebruiker
Rahmanin kuluyum
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5592
Geregistreerd: zo _19-_jul-_2009ah, 19-7-2009ad, 12:05 pm

Doua voor vaak zieke/zwakke kinderen

door Rahmanin kuluyum » di _23-_maart-_2010ah, 23-3-2010ad, 9:58 am

Salaam aleikum,

Ik zit (zacht gezegd) met mijn handen in het haar. Mijn kinderen en vooral de kleinste heeft altijd wel iets, het is dag en nacht huilen. De peuter wordt erg vaak ziek (wat opzich wel normaal is natuurlijk maar toch).
De kleinste loopt wel bij een kinderarts maar wat k ook probeer en aan medicijnen geef het het gaat maar niet over.

Ik doe natuurlijk zelf veel doua naar Allah om om genezing te vragen, en lees vaak de bekende 3 soerah's over mijn kinderen en Ayatul Kursie. Wat kan k nog meer doen? Heeft iemand een specifiek doua voor zieke kinderen?
Özgürlük nefsini yenmektir

RANDOM_AVATAR
Oem Omar
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1305
Geregistreerd: za _3-_jan-_2009ah, 3-1-2009ad, 10:40 pm

Re: Doua voor vaak zieke/zwakke kinderen

door Oem Omar » di _23-_maart-_2010ah, 23-3-2010ad, 10:19 am

Arme meid, ik leef echt met je mee er niets erger dan dat je kinderen ziek zijn en dat je niets voor ze kan doen.

Wat ik doe als mijn kindjes keer op keer ziek worden is rokya tegen het boze oog
ik doe het een paar keer achter elkaar en ze knappen daar altijd van op Al hamdollillah.

Ik zou het met alle liefde voor je willen typen, maar het is allemaal in het Arabisch ik hoop dat iemand het hier in het Nederlands heeft en dan kun je het proberen.
Wie weet helpt het
Ik wens je heel veel sterkte toe

Liefs Fatima :flower:

RANDOM_AVATAR
malikah
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 4467
Geregistreerd: ma _16-_jan-_2006ah, 16-1-2006ad, 12:29 am

Re: Doua voor vaak zieke/zwakke kinderen

door malikah » di _23-_maart-_2010ah, 23-3-2010ad, 10:51 am

salaam aleykoum waragmatoelah wabarakatoeh

Moge Allah jullie helpen en bijstaan en jullie kinderen beschermen tegen elke vorm van kwaad amin

Verder zet elke dag soerah al baqarah aan bv een cd of via je pc of laptop.

Heb je het zwarte zaad in huis?
als je wil kan ik je wat opsturen dat kan je bv koken in de saus voor de rijst ofzo.

Zwart zaad/zwarte komijn (Habba-tu Sawda)

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Gebruik dit zwarte zaad regelmatig omdat het een geneesmiddel voor elke ziekte bevat, behalve voor de dood".

(Hadith sahih al-Bukhari).


Dit zaad staat ook bekend als "het gezegende zaad" (Habbat-ul Baraka).

De olie die uit dit zaad gehaald wordt voor vele ziekten gebruikt, enkele hiervan zijn:

bronchitis, kou, huidallergieën. Ook werkt het stimulerend voor de menstruatie en de borstvoeding.


Hier een doua' voor kinderen:

Oe'iedhoekoema bikalimatil lahit tammati min koelli shaytanin wa ham-matin, wa min koelli aynin lam-matin.

Ik zoek bescherming voor hen in het perfecte Woord van Allah, tegen elke duivel en elk beest en tegen elk jaloers, schadelijk oog.


Dit vind je terug in Sahieh Bucharie


Hoe kun je je behoeden tegen het boze oog, en stel dat je getroffen bent door het boze oog wat zou je kunnen doen om jezelf te genezen?


Antwoord: In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Ibn Abbas (Allah's welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: " het boze oog is waarlijk, en als er iets was dat eerder dan het lot plaats vindt, dan zou het boze oog dat zijn" Overgeleverd door Moesliem, Ahmed, ibn Hiebbaan, Al haakiem en Athabarie.
In soennan ibn dawoed is overgeleverd dat Aicha (Allah's welbehagen zij met haar) gezegd heeft dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) gebood degene waar het boze oog afkomstig is, de kleine wassing te verrichten (Woedoe') en met dat water wast (grote wassing - Al ghosl) degene die getroffen is door het boze oog zich. Overgeleverd door Boekharie, Moesliem ibn Maadjah, Nasa'ie en anderen.
In verschillende overleveringen kan men lezen dat Al mo'awidatayn (soerat Annas en Soerat Al falaq) een bescherming biedt tegen het kwaad dat afkomstig is van de mens en van de Djinn. In soerat Al falaq wordt de mens opgeroepen tot het zoeken van bescherming bij Allah tegen het van de zwarte magie afkomstige kwaad in het bijzonder en tegen het andere kwaad in het algemeen.

Soerat Annas heeft in het bijzonder het kwaad - en de verleiding tot het kwaad - dat van de Djinn's en de mens afkomstig is tot onderwerp. Daarnaast is het reciteren van Soerat Al Fatiha en Ayat Al koersie (dat is aya nummer 255 van soerat Al baqara) ook aan te raden. Naast het reciteren van de Qor-aan zijn er verschillende profetische smeekbedes om zich te genezen en te beschermen tegen het boze oog zoals :
A3oedhzoe biekaliemaatiee Allahie Attaaamaatie mien sharrie maaa galaq. (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah door zijn volmaakte woorden tegen al het slechte wat Hij geschapen heeft).
A3oedhzoe biekaliemaatie Allahie attaamatie mien koellie shaytaanien wa haamah wa mien kollie 3aynien laammah. (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah door zijn volmaakte woorden tegen de satan en al het kwade, en tegen het jaloerse boze oog).
De boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft ons geboden om de volgende woorden te zeggen nadat men iets moois gezien heeft: "Maa shaa Allah, laa qowwata iella biellah"


De Engel Gabriel (Allah's vrede zij met hem) heeft de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) genezen met een smeekgebed:"Bismillahie Orqieka mien koellie daa'ien yo'dhzika, mien koellie nafssien aw 3aynien 'haasied, Allahoe yashfieka, biesmie Allahie orqieka" Overleverd door Moesliem en tiermiedie. (De nederlandse betekenis hiervan is: ""In de naam van Allah genees ik jou tegen alles wat jou schaadt, tegen ieder ziel die schaadt, tegen alle jaloerse boze ogen. Allah geneest jou, In de naam van Allah genees ik jou")

Een persoon die vreest getroffen te worden door het boze oog, dient al wat aandacht trekkend is te vermijden.

En Allah en zijn Boodschapper weten het beste

bron: ......

RANDOM_AVATAR
malikah
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 4467
Geregistreerd: ma _16-_jan-_2006ah, 16-1-2006ad, 12:29 am

Re: Doua voor vaak zieke/zwakke kinderen

door malikah » di _23-_maart-_2010ah, 23-3-2010ad, 10:55 am

salaam aleykoum
hier onder staan ook nog wat informatie
Moge het van nut voor jullie zijn amin


Het genezen van ziekten.

"Allah heeft de ziekte en de genezing gemaakt, en Hij maakte een geneesmiddel voor elke ziekte. Maak gebruik van medicijnen, maar behandel jullie ziekten niet met datgene dat niet toegestaan (haram) is".

(overgeleverd door Abi Darda, hadith sahih al-Bukhari en Sunan Abu Dawoud).

Allahs Boodschapper behandelde ziekten op drie verschillende manieren, namelijk

-of met natuurlijke medicijnen

-of met geestelijke medicijnen

-of met een combinatie van natuurlijke en geestelijke medicijnen

Het behandelen van koorts met koud water.

Aisha heeft overgeleverd dat Allahs Boodschapper zei:

" Koorts is van de hitte van het hellevuur, dus koel koorts af met water.

(Hadith sahih Al-Bukhari).

Deze behandeling wordt tegenwoordig nog steeds toegepast. Wanneer bijvoorbeeld kleine kinderen hoge koorts hebben adviseren artsen de temperatuur van het kind in een badje met lauw water te doen, zodat het lichaam afkoelt en de temperatuur daalt.

De betekenis van het hebben van koorts kan op twee manieren uitgelegd worden.

De eerste is dat we koorts hebben omdat dit biologisch noodzakelijk is. Allah heeft de symptomen geschapen en bepaald om zich te openbaren in het menselijke lichaam om de oorzaken en de effecten te neutraliseren

zoals nodig is. Door het gevecht van het lichaam tegen "de indringers" (bacteriën, virussen) ontstaat dus koorts maar is het lichaam wel in staat de ziekte te overwinnen.

De tweede betekenis van het hebben van koorts is een zinnebeeldige voorstelling.

We worden indachtig gemaakt over de hitte van het hellevuur.

In een andere hadith wordt verteld dat koorts genoemd werd aan Allahs Boodschapper en een man vervloekte het.

Allahs Boodschapper antwoordde:

"Vervloek het niet want het verbant zonden van iemand z'n lichaam op dezelfde wijze als vuur het ijzer reinigt van roest"

(Hadith sahih al-Jama'a, overgeleverd door Abu Hurairah)

De voordelen van honing.

In de Qoran staat over honing:

"Er komt uit hun buik een vloeistof (honing) van verschillende tinten voort

waarin genezing is voor de mens.

Voorzeker, daarin is een teken voor een volk dat nadenkt".

In een hadith kunnen we lezen:

"Een man kwam naar de Profeet en zei:

"Mijn broeder heeft enige buikklachten".

De Profeet zei tegen hem:

"Laat hem honing drinken".

De man kwam de volgende dag terug en zei: " Ik liet hem honing nemen en het hielp niet." Allahs Boodschapper gaf hem hetzelfde advies voor twee of drie keer en de man bleef terugkomen met hetzelfde antwoord. Na de derde of vierde keer toen zei Allahs Boodschapper : "Allah sprak de waarheid en jouw broeders buik liegt".

(Overgeleverd door Abu Sa'id al-Khidri, hadith sahih al-Bukhari en Muslim).


Ibn al-Qayyim legt uit dat de broeder waar in deze hadith over gesproken wordt buikklachten had, als gevolg van regelmatig overdadig eten.

Allahs Boodschapper adviseerde hem om zijn broeder een drank van honing gemengd met warm water te geven om zijn maag te verzachten.

Toen hij zei: "Allah spreekt de waarheid en jouw broeders buik liegt", bedoelde hij dat honing voor dit soort ziekte het juist geneesmiddel is en dat de maag het medicijn nog bleef ontkennen tot dat de honing uiteindelijk effect zou hebben.

Dit medicijn is gebaseerd op goddelijke inspiratie (wahi), de scherpte van de Profeet (Mishkatu-Nubuwwa) en een uitstekende denkwijze ('aql).

Aderlaten (el-hijama).

Allahs Boodschapper heeft gezegd:

"Genezing is er in drie dingen:"Een slok honing, aderlaten en het branden. Maar ik verbied mijn volgelingen om het branden (met vuur) te gebruiken".

(Overgeleverd door ibn Abbas, Hadith sahih al-Bukhari).

De Profeet heeft het aderlaten bij zichzelf laten toepassen voor de behandeling van hoofdpijn.

Voordelen van dadels.

De Profeet heeft gezegd:

"Wie ook maar 7 dadels eet van de plantage van 'Aliya voor zijn ontbijt, zal voor die dag noch van vergif te lijden hebben noch van toverij".

(Overgeleverd door Abu Sa'ad ibn Abi Waqqass, hadith sahih al-Bukhari).

Hierbij moet wel worden vermeld dat deze kracht misschien alleen geldt voor dadels die van deze plantage uit Medina komen en misschien niet voor andere dadels.

Allahoe 'alem.

Zwart zaad/zwarte komijn (Habba-tu Sawda)

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Gebruik dit zwarte zaad regelmatig omdat het een geneesmiddel voor elke ziekte bevat, behalve voor de dood".

(Hadith sahih al-Bukhari).

Dit zaad staat ook bekend als "het gezegende zaad" (Habbat-ul Baraka).

De olie die uit dit zaad gehaald wordt voor vele ziekten gebruikt, enkele hiervan zijn:

bronchitis, kou, huidallergieën. Ook werkt het stimulerend voor de menstruatie en de borstvoeding.

Olijven

De olijfboom is een gezegende boom in de Qoran genoemd.

Olijfolie wordt geperst uit rijpe olijven.

De Profeet heeft gezegd:

"Gebruik de olie als voedsel en als zalf (smeersel), want het komt van een gezegende boom".

(Overgeleverd door Abu Hurairah, hadith at-Tirmidhee).

De kwaliteit van de olie is afhankelijk van de kwaliteit van de olijven.

Het drinken van olijfolie helpt o.a. als behandeling van voedselvergiftiging, tevens stimuleert het de darmen en het verdrijft inwendige wormen.

Uitwendig helpt het o.a. om de huid zacht te maken en om het proces van het grijs worden van het haar af te remmen.

Geestelijke genezing - Ruqya

Ruqya, het genezen door het lezen van Qoran of een doe'a wordt in vele ahadith genoemd.Doe'a bij ziekte.

Uthman ibn Abi'l-'As heeft overgeleverd dat hij bij Allahs Boodschapper klaagde over pijn die hij voelde in zijn lichaam en Allahs Boodschapper zei tegen hem: "Plaats je hand op het gedeelte van je lichaam dat pijnlijk is en zeg "Uit naam van Allah"

(Biesmillah) drie keer en herhaal zeven keer "Ik zoek mijn toevlucht tot de macht en kracht van Allah tegen het kwaad dat ik vrees" ( "'a'oudoe bi'aizzathillahi wa khoedratihi min sharri ma ajidoe wa oehadhir").

(Hadith sahih Muslim).

Aisha heeft overgeleverd:

"De Profeet behandelde sommige van zijn vrouwen, door met zijn rechterhand over de plaats van de ziekte te gaan en hij zei dan:

"O Allah, de Rabb van de mensen! Verwijder de moeilijkheid en genees hem (de patient), want U bent de Genezer. Geen genezing is van enig nut behalve de Uwe; genezing die geen ziekte zal achterlaten".

Allahoema rabba an-nasi! Adhibi albasa whasfihi anta shafi la shifea illa shifeoeka shifean la yugradiroe sakama".

(Hadith sahih al-Bukhari)

Ook kan het lezen van Surah al-Fatiha genezing brengen zoals het geval was bij een van de sahaba, die een leider van de Bedouienen genas van een giftige beet door het reciteren van Surah al-Fatiha.

(Zie voor gehele hadith Sahih al-Bukhari en Muslim).

Het boze oog.

Allahs Boodschapper heeft gezegd: "Het boze oog is een feit. Als er iets sneller zou zijn dan het lot (Qadar), dan zou het boze oog het leiden".

(Hadith sahih Muslim, overgeleverd door Ibn Abbas).

Om een schild van bescherming te hebben tegen het boze oog, is het nodig om regelmatig de volgende surahs te reciteren:

- Surah al-Falaq

- Surah an-Naas

- Surah al-Fatiha

- Ayaat al-Khursi (Surah al-Baqarah aya 255)

Tevens zij er vele doe'a van de Profeet .

Een bezitter van het boze oog is altijd een jaloers persoon, maar niet elk jaloers persoon is de bezitter van het boze oog.

Eigenlijk hebben de ogen er niets mee te maken het komt van de ziel en de geest die zulke invloed hebben. Voor de invloed en slechtheid van het boze oog hoeft niet noodzakelijk direct oog-contact plaats te vinden. De bezitter van het boze oog kan zelfs blind zijn en wanneer iemand anders aan hem/haar de bepaalde omstandigheden van een persoon aan hem/haar beschrijft dan kunnen zijn slechte gedachten het zelfde effect bewerkstelligen als oog contact doet.

De jaloerse menselijke natuur is in feite een innerlijke ziekte die behandeld dient te worden.

Om te voorkomen dat men door het bezitten van het boze oog schade aan iemand toebrengt is het goed om de volgende doe'a uit te spreken als je bijvoorbeeld een mooi persoon ziet:

Masja-Allah wa la howla wala koewata illa billah.

Awat Allah wil zal gebeuren en er is geen macht en kracht behalve van Allah.

Iemand die getroffen wordt door het boze oog moet zich wassen met het water waarmee de bezitter van het boze oog wudhu heeft gedaan.

Ook genas de Rasoel van toverij door het lezen van Surah al-Falaq en Surah an-Naas.

(Zie voor gehele hadith Sahih al-Bukhari)

Als laatste moeten we onthouden dat ziekten een beproeving zijn voor de gelovigen en wanneer je sabr hebt er alleen maar goed voor terug zal krijgen.

Genezing is ook te vinden in het realiseren en begrijpen dat de bittere smaak van deze wereld datgene is wat de zoete smaak van het hiernamaals zal brengen, Insha-Allah.

Wa'l hamdulillahi Rabbi-lhalameen

Avatar gebruiker
Rahmanin kuluyum
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5592
Geregistreerd: zo _19-_jul-_2009ah, 19-7-2009ad, 12:05 pm

Re: Doua voor vaak zieke/zwakke kinderen

door Rahmanin kuluyum » di _23-_maart-_2010ah, 23-3-2010ad, 4:05 pm

dankjewel liever zusters voor de informatie en lieve woorden :flower: Moge Allah jullie belonen.

Zwarte zaad heb k, k doe het altijd op de broodjes die k bak en probeer het als k eraan denk tussen de kaas te doen als k tosti maak voor mn zoontje.Zo krijg hij het toch binnen, honing lust hij niet maar dat doe k in de thee ipv suiker.
dadels deed ik altijd pletten en mengen door naturel yoghurt toen de oudste een jaar of 1 is. Ik heb dit eigenlijk al een hele tijd niet gedaan. Hij vond het toen erg lekker, maar nu eet hij ze niet als k ze hem zo geef hij gelooft me niet dat ze lekker zijn en stopt t niet in zn mond. Misschien moet k t maar weer eens in de yoghurt doen.

De douas ed tegen het boze oog lees k elke dag en ook rukya doe k vaak.

Vandaag ben k met de baby naar de osteopaat geweest, hij heeft me heel veel geleerd en veel 'huiswerk' meegegeven om zo de situatie van mijn baby te verbeteren. InshaAllah zal het helpen heb er veel vertrouwen in, ik heb bij hun een veel beter gevoel dan bij de kinderarts die niet eens achter de oorzaak van zijn probleem gaat maar gewoon meteen medicijnen voorschrijft om de symptomen te onderzoeken.
Ik weet nu waar de klachten vandaan komen en wat k eraan kan doen om het te verlichten en misschien zelfs helemaal op te lossen inshaAllah...

Misschien dat k voor de peuter pro-biotica moet halen k denk dat dat ook geen kwaad zal doen, op islamitisch vlak doe k denk k alles al wat in mijn macht ligt...

het is ook wat met kinders, valt soms niet mee moeder te zijn. Maar ja het paradijs ligt niet voor niks onder onze voeten :liefde:
Özgürlük nefsini yenmektir

Avatar gebruiker
Rahmanin kuluyum
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5592
Geregistreerd: zo _19-_jul-_2009ah, 19-7-2009ad, 12:05 pm

Re: Doua voor vaak zieke/zwakke kinderen

door Rahmanin kuluyum » di _23-_maart-_2010ah, 23-3-2010ad, 4:09 pm

Hier een doua' voor kinderen:

Oe'iedhoekoema bikalimatil lahit tammati min koelli shaytanin wa ham-matin, wa min koelli aynin lam-matin.

Ik zoek bescherming voor hen in het perfecte Woord van Allah, tegen elke duivel en elk beest en tegen elk jaloers, schadelijk oog.

was dit de dua die de profeet s.a.w. over hasan en husein las?
Özgürlük nefsini yenmektir

RANDOM_AVATAR
Warsan
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 4033
Geregistreerd: zo _1-_jun-_2008ah, 1-6-2008ad, 3:13 pm
Woonplaats: Palmstad

Re: Doua voor vaak zieke/zwakke kinderen

door Warsan » di _23-_maart-_2010ah, 23-3-2010ad, 4:14 pm

Salaam Alaikum,

Moge Allah je kleintjes gezondheid schenken . Amin

RANDOM_AVATAR
ertd
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1503
Geregistreerd: zo _29-_nov-_2009ah, 29-11-2009ad, 2:33 pm

Re: Doua voor vaak zieke/zwakke kinderen

door ertd » di _23-_maart-_2010ah, 23-3-2010ad, 5:24 pm

Hajar schreef:Assalaam 'Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu,

Ik zeg deze altijd op voor mijn kinderen als ze ziek zijn.

Dua bij pijn

Hoofdpijn, keelpijn, buikpijn, er zijn verschillende soorten pijn en allen hebben verschillende oorzaken. De profeet (vrede zij met hem) bood ons een smeekbede om met pijnen om te gaan. Toen er namelijk in de tijd van de profeet (vrede zij met hem) iemand bij hem kwam met pijn, gebood de profeet (vrede zij met hem) degene om zijn hand te leggen op de plek waar hij pijn heeft en om dan…

Dua bij pijn in het Arabisch

Eerst zeg je drie keer:
بِسْمِ اللهِ
En daarna herhaal je zeven keer:
أَعُوذُ بِاللهَ ِوَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا
أَجِدُ وَ أُحَاذِرُ

Betekenis van de smeekbede bij pijn
Als je jouw hand op de pijnlijke plek gelegd hebt, zeg je drie keer: In de Naam van Allah.
En daarna herhaal je zeven keer de woorden: Ik zoek toevlucht bij Allah en bij Zijn kracht tegen het kwade van wat ik voel en waar ik bescherming tegen zoek.

Uitspraak van de dua
Eerst zeg je drie keer: Bismillah.
En daarna herhaal je zeven keer: A’oedhoe biellaahie wa qoedratihi min sharrie maa adjiedoe wa oeh’aadier.

Extra informatie
De overlevering en de smeekbede zijn overgeleverd door Moeslim. Deze smeekbede is een vorm van rokia.

(Bron: duakracht.nl)


Kan je deze du'a bij iemand anders ook doen.. Dus ik zet hand op een broeder die pijn heeft en de dua verrichten? Kan dat..
[align=center]AUB, NIET mij quoten[/align]
[align=center]-----------------------------[/align]
[align=center]Kur'an ve Ehli Sünnet[/align] [align=center]Afbeelding[/align]

RANDOM_AVATAR
malikah
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 4467
Geregistreerd: ma _16-_jan-_2006ah, 16-1-2006ad, 12:29 am

Re: Doua voor vaak zieke/zwakke kinderen

door malikah » wo _24-_maart-_2010ah, 24-3-2010ad, 1:19 pm

salaam aleykoum
Ja kan maar diegene kan het ook zelf doen.
ik las eens dat de profeet sallahi alahi wasalam 7 keer bismillah zei en de hand op iemands zere plek legde.

Kan het even niet terug vinden.

RANDOM_AVATAR
~Rania~
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 402
Geregistreerd: vr _3-_jul-_2009ah, 3-7-2009ad, 8:30 pm

Re: Doua voor vaak zieke/zwakke kinderen

door ~Rania~ » wo _24-_maart-_2010ah, 24-3-2010ad, 9:36 pm

Hajar schreef:Assalaam 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu,

Ik ben die zwartzwaadolie nu aan het gebruiken en ik moet zeggen het werkt echt geweldig. Ik heb altijd blauwe benen van de dystrofie en de laatste tijd veel ontstekingen en nu zijn mijn benen helemaal normaal van kleur. Dus om zeker te zijn was ik weer 3 dagen gestopt met die olie, en direct werd alles weer blauw en ontstekerig.

Was wel duur maar is de moeite waard dus!

Wasalaam,
Hajar

[align=justify]Salaam aleikoem warahmatullah wabarakatoe zuster,

Ik heb een vraagje over de zwartzaadolie die jij gebruikt. Ik heb een poosje geleden ook zo'n flesje gekocht, maar er zat helaas geen gebruiksaanwijzing bij, waardoor ik niet weet tegen wat voor kwaaltjes de olie werkt en hoe deze het beste gebruikt kan worden. Kun je de olie bijvoorbeeld (gemengd met wat voedsel of opgelost in een drankje) eten/ drinken of moet je je lichaam ermee insmeren?

InshAllah kun je me helpen met bovenstaande vragen, als het niet teveel moeite is.[/align]

no avatar
*Hind*
 

Re: Doua voor vaak zieke/zwakke kinderen

door *Hind* » wo _24-_maart-_2010ah, 24-3-2010ad, 9:46 pm

Zwartezaad-zeep is ook zo fijn. Mijn man zweert erbij (bij wijze van spreken dan).

Enne, ik doe de laatste tijd veel rouqiya aan (CD). Ik heb het idee dat mijn kinderen er ook kalmer van worden. Zoals je weet, is het hier ook al maanden achter elkaar lappenmand-ellende. Hind begint sommige stukken helemaal mee te reciteren en Noah reageert ook regelmatig op sommige stukken (dan zíe je hem luisteren). Misschien dat ook doen? :hmm:


Keer terug naar Doe'a - Smeekgebeden

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast