Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

Islam en Christendom hebben veel overeenkomsten, bespreek ze hier.
RANDOM_AVATAR
Dom-i-nee
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 637
Geregistreerd: wo _14-_okt-_2009ah, 14-10-2009ad, 12:33 pm

Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Dom-i-nee » za _24-_okt-_2009ah, 24-10-2009ad, 10:58 am

Quran
[39.3] Ziet, aan Allah alleen komt oprechte gehoorzaamheid toe. En degenen, die naast Hem anderen als beschermers nemen, zeggende: "Wij aanbidden dezen slechts opdat zij ons in Allah's nabijheid brengen." Voorzeker, Allah zal onder hen uitspraak doen betreffende datgene waarin zij verschillen. Voorwaar, Allah leidt een ondankbare leugenaar niet.


Onderstaand zal ik aantonen dat Paulus en het zaad welke hij in Rome heeft gezaaid, een grote vloek is geworden voor de mensheid. Lees alles rustig en aandachtig door, want het geen ook zal betekenen, dat zij die de Hoer van Babylon verlaten en zich bij de dienstbare mede slaven (Moslims) aansluit vervolgd zullen worden door het beest. Houd dus moet, het is nog maar het begin van het lijden welke zij over de Rechtvaardige en de Onderdrukte heen wensen te storten. Houd moed met elkander broeders en zuster. Christenen Lees dit aandachtig door en verwerp niets zomaar, maar onderzoek, en onder werp u niet aan het Beest, een drie-koppig-monster, de drie-eenheid. Trek er uit christenen!! En lees dit door, en nog eens, en nog eens. De Bijbel waarschuwt jullie zelf!!

666 het nummer van het Beest!


openbaringen 13


1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 2 Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. 3 Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. 4 Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ 5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. 6 Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. 7 Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. 8 Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.
9 Wie oren heeft, moet horen. 10 Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.
11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. 12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. 13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. 14 Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. 15 Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. 16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.
18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.


Het eerste beest
Is de kerkelijke leer vervuild met Babylonische leerstellingen zoals het geloof in een een mensgod het geloof in een drie-eenheid?
Paulus is de grondlegger van de huidige Christelijke leer en de grootste prediker geweest onder de heidenen, welke echter nooit een dicipel van Jezus(as) is geweest Heeft Paulus zijn eigen evangelie gebracht en gepredikt als 13e (illimunatie) apostel, ook heeft Paulus Jezus(as) nooit zelf gekend?
Van wie (Welke Geest??) heeft Paulus zijn evengelie dan ontvangen? Geeft het getal 666 misschien duidelijkheid? Wie zal het zeggen?
Is de anti-christ misschien de geest die wonderen en teken doet en zegt dat Jezus een mens-god is?
Dit zijn vragen die u zelf moet beantwoorden en naar moet zoeken in waarheid.Het is de gewoonte in de Gematria dat je met het hoogste getal begint en de hoogste letter waarde neemt die voor handen neemt en dan de restwaarde neemt.


Paulus 666

Taw-Resh-Samek-Waw, dat is in onze letters TRSW
TRSW is geen Hebreeuws woord misschien dan een naam of een plaatsnaam die naar iemand verwijst?
we kunnen tussen voegen o,a of u.
Er werd een stad vroeger genoemd Tarso (w) in het latijns heden ten dagen Tarsus
Het is de Griekse stad Tarsus.
Waar kwam Paulus vandaan?
De Bijbelse Paulus heeft de Torah ontbonden terwijl Jezus,vzmh, had geleerd dat de wet nooit ontbonden zou worden en deze Paulus leert u een wereldse macht te gehoorzamen dit is tegen de geboden van God in (Romeinen 13:1-7).
Paulus preken maken duidelijk dat hij de grond legger is van de vergoddelijking van Jezus(as).

Torso(w)
Waarom de (W) (Waw=6) er achter? De mens is op de 6e dag geschapen en de W staat ook voor voor "de mens". "de mens" van het getal 666 komt daar vandaan. PAULUS!

Latijns
Sanctus Paulus unus est apostolorum Christi. In Tarso natus, nomen Saul ei impositum est, et stricte vivit iuxta praecepta sectae phariseorum eius temporis. Instructus est a Gamaliel, viro docto lege Iudeorum.
http://la.wikipedia.org/wiki/Paulus

Italiaans
Paolo di Tarso (Saulo in origine), canonizzato come San Paolo apostolo († 67), è considerato da molti cristiani il più importante discepolo di Gesù, accolto tra gli apostoli, e, secondo molti, è la più importante figura nello sviluppo del Cristianesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Paolo_di_Tarso

Spaans
Pablo de Tarso, originalmente Saulo, también llamado San Pablo apóstol y San Pablo de Tarso († 67), es considerado por muchos cristianos como el discípulo más importante de Jesús, a pesar de que nunca llegó a conocerlo, y, después de Jesús, la persona más importante de cristianismo.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Tarso

Dus ook nog in de overgebleven latijnse talen, heet die stad nog steeds Tarso.


In het Hebreeuws is te vormen:
Romiti = De romeinse man

ROMITI

R = 200
resh
O = 6
waw (vav)
M = 40
mem
I = 10
yod
T = 400
taw
I = 10
yod
----------
666

In het Hebreeuws is te vormen:
Romiith = Het Romeins koninkrijk

ROMIITH

R = 200
resh
O = 6
waw (vav)
M = 40
mem
I = 10
yod
I = 10
yod
TH = 400
taw
----------
666

In het Grieks is te vormen:
LATEINOS = De latijns sprekende man

L= 30 Lambda
A= 1 alpha
T=300 tau
E= 5 epsilon
I= 10 iota
N=50 nu
O=70 omicron
S=200 sigma
----------------
666

In het Grieks is te vormen:
Paradosis = traditie (Mithras-Cultus)

P = 80 pi
A = 1 alpha
R = 100 rho
A = 1 alpha
D = 4 delta
O = 70 omicron
S = 200 sigma
I = 10 iota
S = 200 sigma
----------
666

In het Grieks is te vormen:
Italika ekklesia = Italiaanse kerk

I = 10 iota
T = 300 tau
A = 1 alpha
L = 30 lambda
I = 10 iota
K = 20 kappa
A = 1 alpha
E = 5 epsilon
K = 20 kappa
K = 20 kappa
L = 30 lambda
E = 8 eta
S = 200 sigma
I = 10 iota
A = 1 alpha
----------
666

In het Grieks is te vormen:
He Latine Basileia = Het Latijns koninkrijk

H = 0(transliterated)
E = 8 eta
L = 30 lambda
A = 1 alpha
T = 300 tau
I = 10 iota
N = 50 nu
E = 8 eta
B = 2 beta
A = 1 alpha
S = 200 sigma
I = 10 iota
L = 30 lambda
E = 5 epsilon
I = 10 iota
A = 1 alpha
----------
666

De bijbel bestaat uit 66 boeken en de mens is geschapen op de 6e dag.
plaatst het getal van de mens achter de bijbel en dan heb je 666, zoals is beschreven de mensenhand heeft hem vervalst. (Jeremia 8:8, Deuteronium 31:25, Matheus 15:7) Dit boek zal de anti-christ hanteren voor het verspreiden van een wereld-dictatuur

Het tweede beest
(opb 13:12) Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden.


Het begin van de nieuwe Christelijke-kruis-funadalisme welke de Getrouwe Mede Slaven zijn gaan vervolgen, onderdrukken en martelen. Deze heeft zijn macht ontvangen van het eerste Beest, natuurlijk via de Rome.

George Bush

* G = 3 (gimel)
* e = 5 (heh)
* o = 70 (ayin)
* r = 200 (resh)
* g = 3 (gimel)
* e = 5 (heh)
* B = 2 (beth)
* u = 70 (ayin)
* s = 300 (shin)
* h = 8 (cheth)
* total = 666 (Antichrist)


In romeinse cijvers wordt het getal 666 gevormd door alle mogelijke cijfers uitgezonderd de M (M=1000), achter elkaar te plaatsen van hoog naar laag, dus DCLXVI.
Het duizend jarige vredesrijk zal ook pas komen na de overwinning op 666 en heeft geen gemeenschap met 666.
M=1000=Moslim=Onderworpene aan Godswil=vrede

Het geloof in een mensgod heeft een heidense grondslag net als de drie-eenheid.
Het drie-eenheid geloof is een heidens geloof vol met geweld en dictatuur. De historie heeft het aangetoond dat dit ook binnen het christendom zo is gegaan.
Zal er verplicht worden om een drie-eenheid-mensgod op aarde aanbeden (welke "wetteloosheid en vergeving predikt") worden in de toekomst? Zal er een dictatuur komen die Islam zal bevechten en ze zal uitsluiten van economie, kopen en verkopen?
Moslims niet te verleiden om een mens als God te aanbidden daar zij zoals Mozes(vzmh) weigeren voor een mens te buigen en deze te aanbidden. Moslims zullen verder verdrukt worden onder die dictatuur.
Moslims geloven in de wederkomst van de Profeet Jezus(vzmh) deze roept niet op om hem te aanbidden maar om alleen God te aanbidden. Moslims zijn dus beschermt tegen deze dwaling om een mens als God te gaan vereren.
De wereld dictatuur is zich al aan het vestigen onder de leugen van vrijheid en democratie en uit deze dictatuur van totale wereld controle zal er een mens komen die zich uit roept tot God en deze zal vele misleiden en als het kon zelfs de ware gelovige in 1 God door zijn valse wonderen en valse tekenen. Beste Christenen wees dus waakzaam en denk na over het geen u aanbid. De anti-christ geest is zich al aan het verbreiden in uw kerk met genezing-diensten en andere wonderen en tekenen die in naam van de mens-god Jezus worden gedaan. Jezus(as) had zijn volgelingen er voor gewaarschuwd.

Christelijke door Bush gezegende Amerikaanse Soldaten vermaken zich in Iraq (generation Kill)
http://www.youtube.com/watch?v=3y_5vxM8PYM&feature=fvst

Matth. 7:21-23:
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der WETTEN LOOSHEID.


Spr 22:14
De mond van een lichtzinnige vrouw (babylon, zie openbaringen)is als een diepe put, wie door de HEER is vervloekt, valt daarin.Openb. 18:4-5
Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en GOD heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.


Openb 14:7
Luid riep hij: "Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft." 8 Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: "Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken."De bijbel spreekt over een uittocht om geen deel genoot te zijn aan de ongerechtigheid van de kerk (Hoer van Babylon). En de Babylonische leerstelling verkondigd door de kerk die zegt, God is een mens. Het tweede beest krijt macht door het eerste beest.


Dave Abdellah
Ik getuig God=1 en Mohammed(vzmh) Zojn Laatste profeet


Dom-i-nee

RANDOM_AVATAR
Dom-i-nee
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 637
Geregistreerd: wo _14-_okt-_2009ah, 14-10-2009ad, 12:33 pm

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Dom-i-nee » za _24-_okt-_2009ah, 24-10-2009ad, 4:04 pm

Salam,

Wat is je doelstelling met die vraag?

Salam,
Dom-i-nee

RANDOM_AVATAR
777
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 3977
Geregistreerd: vr _2-_maart-_2007ah, 2-3-2007ad, 11:31 pm

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door 777 » za _24-_okt-_2009ah, 24-10-2009ad, 5:54 pm

Waw, je kan optellen!

Avatar gebruiker
Zwakke_Dienaar
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2323
Geregistreerd: vr _9-_okt-_2009ah, 9-10-2009ad, 11:43 pm
Woonplaats: Vloandereuh

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Zwakke_Dienaar » za _24-_okt-_2009ah, 24-10-2009ad, 6:06 pm

Sow!!

Ik vraag me af of het nog droger kan
Weten wat we niet weten, is het begin van wijsheid

RANDOM_AVATAR
Willy
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 732
Geregistreerd: za _24-_nov-_2007ah, 24-11-2007ad, 1:44 am

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Willy » za _24-_okt-_2009ah, 24-10-2009ad, 7:59 pm

Graag uw bron even vermelden want wat ik lees lijkt me niet al te correct

Vriendelijke groeten

Willy

RANDOM_AVATAR
Dom-i-nee
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 637
Geregistreerd: wo _14-_okt-_2009ah, 14-10-2009ad, 12:33 pm

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Dom-i-nee » za _24-_okt-_2009ah, 24-10-2009ad, 8:25 pm

Beste Beste Willy,

Mijn Bron is niet jouw bron klaarblijkelijk, en kom indien dan maar in ongeloof met het tegendeel als je het er niet mee eens bent, maar de kinderen van Abrahim(as) die kunnen goed rekenen en hebben betere Kennis over de Ure en leiding op de Rechte Weg en een Zuiver Boek en in onderwerping Rusten de Zegen, de Beloningen en de uiteindelijke Overwinning op die Grote Dag.
Als jij over betere informatie beschikt of aanvullende informatie, zeg het maar.

Salam
Dom-i-nee

Avatar gebruiker
Luck
Super lid
Super lid
 
Berichten: 815
Geregistreerd: di _24-_maart-_2009ah, 24-3-2009ad, 9:50 pm

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Luck » za _24-_okt-_2009ah, 24-10-2009ad, 8:35 pm

Antichrist.... Tja, als je de Griekse NT gebruikt he.....
Men probeert de als Gods wil verkondigde wet geloofwaardig te maken door te bewijzen dat hij overeenkomt met onze natuurlijke inzichten; men appelleert dus aan deze inzichten alsof ze directer en zekerder zijn.

Avatar gebruiker
bintoe'mohammed
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 185
Geregistreerd: zo _16-_apr-_2006ah, 16-4-2006ad, 8:26 pm

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door bintoe'mohammed » za _24-_okt-_2009ah, 24-10-2009ad, 8:46 pm

Velen schijnen weer hun eigen versie te hebben. Check onderstaande bijvoorbeeld

http://www.youtube.com/watch?v=UORj053X ... feature=iv

Avatar gebruiker
Luck
Super lid
Super lid
 
Berichten: 815
Geregistreerd: di _24-_maart-_2009ah, 24-3-2009ad, 9:50 pm

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Luck » za _24-_okt-_2009ah, 24-10-2009ad, 9:10 pm

bintoe'mohammed schreef:Velen schijnen weer hun eigen versie te hebben. Check onderstaande bijvoorbeeld

http://www.youtube.com/watch?v=UORj053X ... feature=iv


Uiteraard, complottheorien ook rofl Ik zou er zo nog drie links aan kunnen toevoegen.
Men probeert de als Gods wil verkondigde wet geloofwaardig te maken door te bewijzen dat hij overeenkomt met onze natuurlijke inzichten; men appelleert dus aan deze inzichten alsof ze directer en zekerder zijn.

RANDOM_AVATAR
sfinx
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 20
Geregistreerd: vr _23-_okt-_2009ah, 23-10-2009ad, 8:43 pm

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door sfinx » wo _28-_okt-_2009ah, 28-10-2009ad, 3:58 pm

Zo heeft elk geloof wat. Er bestaat een Ongepast, verwijderd **_Omar_** waar mensen rondjes om heen lopen.

De Islam beledigen doe je maar op een ander forum!

RANDOM_AVATAR
Dom-i-nee
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 637
Geregistreerd: wo _14-_okt-_2009ah, 14-10-2009ad, 12:33 pm

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Dom-i-nee » wo _28-_okt-_2009ah, 28-10-2009ad, 8:57 pm

Bedoel je de Zwarte Steen in de Hoek van de Kaábah?

Yoshua 24:25-28
Zo legde Jozua het volk die dag in Sichem deze verplichting op en hij gaf het wetten en regels, 26 die hij in het wetboek van God opschreef. Ook richtte hij een grote steen op onder de terebint bij het heiligdom van de HEER. 27 ‘Deze steen,’ zei hij tegen het volk, ‘is getuige, want hij heeft alles gehoord wat de HEER tegen ons heeft gezegd. Hij is dus getuige opdat u uw God niet afvallig wordt.’ 28 Daarna liet Jozua het volk vertrekken, iedereen ging naar zijn eigen grondgebied.


Wel eens van de "Molen Steen" gehoord in de openbaringen neem ik aan? Welke steen is dat volgens jou?
Wel eens van de "Hoek Steen gehoord neem ik aan? Welke is dat volgens jou?
Heeft Isa(w.a.s.) niet gezegd in de bijbel dat Allah kinderen van Abrahim (w.a.s.) kan scheppen uit steen en dat het een wonder is om het zien gebeuren?
Wat bedoelde hij daar mee volgens jou?


Dom-i-nee

no avatar
_Omar_
 

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door _Omar_ » wo _28-_okt-_2009ah, 28-10-2009ad, 9:07 pm

Dom-i-nee schreef:Bedoel je de Zwarte Steen in de Hoek van de Kaábah?

Yoshua 24:25-28
Zo legde Jozua het volk die dag in Sichem deze verplichting op en hij gaf het wetten en regels, 26 die hij in het wetboek van God opschreef. Ook richtte hij een grote steen op onder de terebint bij het heiligdom van de HEER. 27 ‘Deze steen,’ zei hij tegen het volk, ‘is getuige, want hij heeft alles gehoord wat de HEER tegen ons heeft gezegd. Hij is dus getuige opdat u uw God niet afvallig wordt.’ 28 Daarna liet Jozua het volk vertrekken, iedereen ging naar zijn eigen grondgebied.


Wel eens van de "Molen Steen" gehoord in de openbaringen neem ik aan? Welke steen is dat volgens jou?
Wel eens van de "Hoek Steen gehoord neem ik aan? Welke is dat volgens jou?
Heeft Isa(w.a.s.) niet gezegd in de bijbel dat Allah kinderen van Abrahim (w.a.s.) kan scheppen uit steen en dat het een wonder is om het zien gebeuren?
Wat bedoelde hij daar mee volgens jou?


Dom-i-nee

Dat was profeet Johannes (vrede zij met hem) volgens mij maar het maakt natuurlijk niks uit.

RANDOM_AVATAR
Dom-i-nee
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 637
Geregistreerd: wo _14-_okt-_2009ah, 14-10-2009ad, 12:33 pm

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Dom-i-nee » wo _28-_okt-_2009ah, 28-10-2009ad, 9:32 pm

Klopt, je hebt gelijk, sorry, nee maakt in principe niet uit, maar wel bedankt voor de correctie, de profeten hebben iig allemaal het huis van Allah verkondigd, in het verlengde van Johannes zei Isa (w.a.s.) Mat 21,42

Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”

Beide profeten hebben iig naar de hoeksteen gewezen, en voorgaande profeten in de bijbel ook.

Dom-i-nee

RANDOM_AVATAR
Per
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1093
Geregistreerd: zo _20-_sep-_2009ah, 20-9-2009ad, 10:41 am

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Per » wo _28-_okt-_2009ah, 28-10-2009ad, 9:42 pm

sfinx schreef:Zo heeft elk geloof wat. Er bestaat een Ongepast, verwijderd **_Omar_** waar mensen rondjes om heen lopen.

De Islam beledigen doe je maar op een ander forum!


Dag Omar,

Even los van wat hier stond... wil ik je graag wijzen op mijn groeiende verbazing over de manier van modereren in dit soort zaken. Deze post stelt eigenlijk dat de Christelijke God een Satan is, misschien een klein beetje 'beledigend' voor Christenen? Het antwoord laat ik aan jou over als je voor jezelf de vraag transponeert naar je eigen geloof.

Dit is in mijn ogen met twee maten meten, of kunnen mensen hier ook verzen uit de Koran trekken en daar lekker mee los gaan om tot dit soort 'conclusies' te komen? O, maar dit is een Islamitisch forum, dus als je een ' beledigende opvatting' hebt over de Islam, dan ventileer je hem maar ergens anders. Dit klinkt mij nogal Wilderiaans in de oren, als je begrijpt wat ik bedoel.

Jammer, en misschien niet zo ' open' als vermeld in de regels.

no avatar
_Omar_
 

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door _Omar_ » wo _28-_okt-_2009ah, 28-10-2009ad, 9:48 pm

Per schreef:
sfinx schreef:Zo heeft elk geloof wat. Er bestaat een Ongepast, verwijderd **_Omar_** waar mensen rondjes om heen lopen.

De Islam beledigen doe je maar op een ander forum!


Dag Omar,

Even los van wat hier stond... wil ik je graag wijzen op mijn groeiende verbazing over de manier van modereren in dit soort zaken. Deze post stelt eigenlijk dat de Christelijke God een Satan is, misschien een klein beetje 'beledigend' voor Christenen? Het antwoord laat ik aan jou over als je voor jezelf de vraag transponeert naar je eigen geloof.

Dit is in mijn ogen met twee maten meten, of kunnen mensen hier ook verzen uit de Koran trekken en daar lekker mee los gaan om tot dit soort 'conclusies' te komen? O, maar dit is een Islamitisch forum, dus als je een ' beledigende opvatting' hebt over de Islam, dan ventileer je hem maar ergens anders. Dit klinkt mij nogal Wilderiaans in de oren, als je begrijpt wat ik bedoel.

Jammer, en misschien niet zo ' open' als vermeld in de regels.

Nee, ik begrijp niet wat je bedoeld. Het is hier ondekislam.nl en geen ontdekreligies.nl.
Het beledigen van de Islam wordt op dit forum niet meer getolereerd. En ja, je leest het goed, niet meer.

Als we moeten toelaten dat ze de Profeet (vrede zij met hem) een leugenaar mogen noemen of de Qur'aan een flauwekul dan maar liever niet 'open'.

RANDOM_AVATAR
Dom-i-nee
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 637
Geregistreerd: wo _14-_okt-_2009ah, 14-10-2009ad, 12:33 pm

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Dom-i-nee » wo _28-_okt-_2009ah, 28-10-2009ad, 10:28 pm

Beste Per,

Ik denk dat jullie van veel kanten veel hebben uit te leggen en van veel kanten niet ten onrechte met de monden onder vuur liggen in theologisch opzicht, en waarom zou het niet kunnen zijn dat het allemaal niet zo Goddelijk is gegaan binnen het christendom als dat men doen heeft laten geloven? De geschiedenis van Rome heeft misschien wel een heel verkeerde stempel aan de Messias gegeven en misschien was Paulus inderdaad niet zuiver in zijn bedoelingen, alles wijst tegen Paulus.

http://community.compuserve.com/n/docs/ ... 74381d66e0

Dom-i-nee

RANDOM_AVATAR
Per
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1093
Geregistreerd: zo _20-_sep-_2009ah, 20-9-2009ad, 10:41 am

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Per » wo _28-_okt-_2009ah, 28-10-2009ad, 11:15 pm

_Omar_ schreef:
Per schreef:
sfinx schreef:Zo heeft elk geloof wat. Er bestaat een Ongepast, verwijderd **_Omar_** waar mensen rondjes om heen lopen.

De Islam beledigen doe je maar op een ander forum!


Dag Omar,

Even los van wat hier stond... wil ik je graag wijzen op mijn groeiende verbazing over de manier van modereren in dit soort zaken. Deze post stelt eigenlijk dat de Christelijke God een Satan is, misschien een klein beetje 'beledigend' voor Christenen? Het antwoord laat ik aan jou over als je voor jezelf de vraag transponeert naar je eigen geloof.

Dit is in mijn ogen met twee maten meten, of kunnen mensen hier ook verzen uit de Koran trekken en daar lekker mee los gaan om tot dit soort 'conclusies' te komen? O, maar dit is een Islamitisch forum, dus als je een ' beledigende opvatting' hebt over de Islam, dan ventileer je hem maar ergens anders. Dit klinkt mij nogal Wilderiaans in de oren, als je begrijpt wat ik bedoel.

Jammer, en misschien niet zo ' open' als vermeld in de regels.

Nee, ik begrijp niet wat je bedoeld. Het is hier ondekislam.nl en geen ontdekreligies.nl.
Het beledigen van de Islam wordt op dit forum niet meer getolereerd. En ja, je leest het goed, niet meer.

Als we moeten toelaten dat ze de Profeet (vrede zij met hem) een leugenaar mogen noemen of de Qur'aan een flauwekul dan maar liever niet 'open'.


Dag Omar,

Even voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat het anders moet op dit forum, en kan helemaal begrijpen waarom men hier zo omgaat met de regels. Ik ben er verbaasd over in die zin, omdat men twee maten meet.

Wilderiaans bedoel ik mee dat men zegt, moslims mogen meer zeggen over het geloof van een ander, dan de anderen over het geloof van moslims. Als ze het daar niet mee eens zijn, dan gaan ze maar weg. Ik realisseer me best dat de vergelijking niet helemaal opgaat, maar je tekst verwijderen geeft wel aan dat een 'open' disucussie niet meer mogelijk is, als het om de Islam gaat.

RANDOM_AVATAR
Per
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1093
Geregistreerd: zo _20-_sep-_2009ah, 20-9-2009ad, 10:41 am

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Per » wo _28-_okt-_2009ah, 28-10-2009ad, 11:19 pm

Dom-i-nee schreef:Beste Per,

Ik denk dat jullie van veel kanten veel hebben uit te leggen en van veel kanten niet ten onrechte met de monden onder vuur liggen in theologisch opzicht, en waarom zou het niet kunnen zijn dat het allemaal niet zo Goddelijk is gegaan binnen het christendom als dat men doen heeft laten geloven? De geschiedenis van Rome heeft misschien wel een heel verkeerde stempel aan de Messias gegeven en misschien was Paulus inderdaad niet zuiver in zijn bedoelingen, alles wijst tegen Paulus.

http://community.compuserve.com/n/docs/ ... 74381d66e0

Dom-i-nee


Dag Dom-i-nee,

Ik voel me niet aangesproken als jij jullie zegt, maar dat terzijde. Ik ben volstrekt niet tegen jouw mogelijkheid hier je mening te ventileren, los van dat ik niet veel zou kunnen toevoegen. Wel kan ik begrijpend lezen, en als ik jouw tekst interpreteer zie ik daar vergelijkingen die men analoog naar de Islam niet mag maken op dit forum.

Vandaar mijn verbazing, ik heb bijvoorbeeld ook vragen over de Islam die mij bezig houden, maar daar kan hier niets over gepost worden omdat het als beledigend ervaren gaat worden. Teriwjl ik echt geen Islamhater ben, zoals sommigen misschien denken. Totaal niet. Ik ben wel heel kritisch. Ik vind dat jammer, dat is alles. Als jij wilt betogen dat de drie-eenheid Satan is, dan moet dat kunnen in mijn ogen.

Gr.

Per.

RANDOM_AVATAR
Dom-i-nee
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 637
Geregistreerd: wo _14-_okt-_2009ah, 14-10-2009ad, 12:33 pm

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door Dom-i-nee » wo _28-_okt-_2009ah, 28-10-2009ad, 11:34 pm

Beste Per,

Blij dat je je niet aangesproken voelt, mijn excuses, en als je dan mijn betoog ziet in de context dat men daardoor in aanbidding is misleid, en dus op ongegronde onze Profeet (w.a.s.) wordt gelasterd, terwijl er zo veel verwijst in de Bijbel naar hem, en de eenheid in Abrahim (w.a.s.) dan snap je me goed, want het hart der mensen doorgrond Allah alleen.

Groet,
Dom-i-nee

no avatar
_Omar_
 

Re: Het Getal van Het Beest 666 is Paulus

door _Omar_ » wo _28-_okt-_2009ah, 28-10-2009ad, 11:55 pm

Per,

Open discussie mag altijd, beledigen mag niet.
Als jij een 'open' discussie als synoniem ziet om de Islam te mogen beledigen dan zit je er inderdaad naast.

Ik wil je graag verzoeken om ontopic te gaan en mocht je over bepaalde zaken niet eens zijn om dan het beheer te pb'en.

Volgende

Keer terug naar Islam en Christendom

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 10 gasten