De ultieme bewijzen dat Islam de waarheid is!!!

Heb je wat interessants te melden? Laat het ons weten!
Avatar gebruiker
Battle_for_Peace
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 101
Geregistreerd: zo _23-_apr-_2006ah, 23-4-2006ad, 7:00 pm
Woonplaats: Darul Harb

De ultieme bewijzen dat Islam de waarheid is!!!

door Battle_for_Peace » wo _12-_sep-_2007ah, 12-9-2007ad, 3:11 pm

20 Bewijzen dat de Qur'an God's woord is

BEWIJS 1

"Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkaar ontmoeten. Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren". (Qur'an 55:19 en 20).

Zoals we allemaal weten bestaat er zoet en zout water. Hoewel er grote golven, een sterke stromingen en getijen in deze zeeën zijn, mengen of overschrijden ze een barrière niet, die hun van elkaar afscheidt. Men heeft ontdekt dat, wat zoetwater onderscheidt van zoutwater in estuaria,

"Een dichtheidslijngrens is met een gemarkeerde dichtheids discontinuïteit die de twee lagen (namelijk, zoet en zout water) van elkaar scheiden". (Oceanography, Gross, P. 242. Zie ook Introductory Oceanography, Thurman, PP. 300-301).

EN

"Deze scheiding (afscheidingszone) heeft een ander zoutgehalte dan het zoetwater en het zoutwater". (Oceanography, Gross, P. 244. Introductory Oceanography, Thurman, PP. 300-301).

Deze informatie is pas recent ontdekt met behulp van geavanceerde technische uitrusting die temperatuur, zoutgehalte, dichtheid, zuurstof oplosbaarheid etc. meet. Het menselijk oog kan het verschil tussen de twee samenkomende zeeën niet waarnemen, de twee zeeën lijken eerder als één homogene zee. Hetzelfde is het geval met de scheiding van water in estuaria, onze ogen kunnen de drie soorten water, zoet, zout en gemengd (scheidingszone), niet van elkaar onderscheiden.

Op deze foto zie je die versperring, de zogenaamde, "Zone of Dispersion",

Afbeelding

Op deze links kan je daarover lezen,

http://water.usgs.gov/ogw/gwrp/saltwater/salt.html
http://iml.jou.ufl.edu/projects/Spring04/Paquet/saltwaterintrusion.html

Zie ook deze video erover,

http://www.youtube.com/watch?v=ghXq4pRCliw

Hoe had iemand deze pas ontdekte feit 1500 jaar geleden kunnen weten?


BEWIJS 2

"Voorwaar, degenen die niet in Onze Tekenen geloven zullen Wij in het Vuur leiden. Telkens wanneer hun huiden hellemaal afgebrand zijn, zullen wij die door andere huiden vervangen, zodat zij de bestraffing proeven. Zeker, Allaah is Almachtig, Alwijs". (Qur'an 4:56).

Vroeger dachten mensen dat het hele lichaam pijngevoelig is, maar nu is het tegendeel bewezen. Alle zenuwuiteinden bevinden zich in de huid en bij diepe verbranding, waarbij de huid totaal verbrand is, verliest de huid pijngevoel en de gekwelde persoon voelt dan niets meer. Allah weet dit en daarom laat Hij de ongelovigen in de Hel onafgebroken de pijn voelen, door de huid iedere keer te vervangen zodat de zenuwuiteinden vernieuwd worden.

De verbrandings graden kunnen in drieen worden verdeeld,


Graad 1. (ZONNEBRAND)

Afbeelding


Graad 2. (BLAREN: Erg pijnlijk als het uitbarst!!).

Afbeelding


Graad 3. (TOTALE AFBRANDING: Niet pijnlijk omdat alle zenuwen zijn afgebrandt).

Afbeelding


Allaah zei niet: "Telkens wanneer hun huiden zijn gebrandt", maar Hij zei: "Telkens wanneer hun huiden hellemaal afgebrand zijn", dus nadat alle zenuwuiteinden zijn afgebrandt. Niemand wist vroeger, dat alleen het huid pijngevoelig is, dus dit is een wonder in de Qur'an!


BEWIJS 3

"En Wij hebben het ijzer neergezonden. Daarin is geweldige kracht en veel nuttigheid voor mensen". (Qur'an 57:25).

Wetenschap heeft bewezen, dat ijzer niet gevormd kan zijn in onze zonnestelsel, omdat ijzer in veel hogere temperaturen wordt gevormd, dus het moet wel zijn neergestuurd uit andere delen van het Universum, zoals in de Qur'an staat!

Afbeelding

"Niet alleen het ijzer op aarde, maar ook het ijzer in het hele zonnestelsel, heeft een buiten ruimte afkomst, want het temperatuur van onze zon is niet genoeg om ijzer te vormen. De zon heeft een oppervlaktetemperatuur van 6.000 graden Celsius, en een kerntemperatuur van ongeveer 20 miljoen graden. Ijzer kan alleen gevormd worden in veel grotere sterren dan de zon, waar het temperatuur een paar honderd miljoen graden bereikt". (Kazi, "Evident Miracles in the Qur’an", Blz. 110 en 111).

Zie ook deze video van "Discovery Channel" en de link daaronder, waar ze dit feit bevestigen,

http://www.youtube.com/watch?v=4k4Jdl9RZFI&mode=related&search=
http://www.americanscientist.org/template/AssetDetail/assetid/21173/page/5

En zie ook deze video,

http://www.youtube.com/watch?v=YMr-quZaZZE&mode=related&search=

Allaahu Akbar!! Wie had dit kunnen weten 1500 jaar geleden?


BEWIJS 4

"En jullie zien de bergen en jullie denken dat ze onbewegelijk zijn terwijl zij als de wolken voorbijgaan. Dit is God’s werk, die alles volmaakt heeft geschapen". (Qur’an 27:88).

Afbeelding

De enige manier hoe we kunnen begrijpen hoe bergen als de wolken in de hemel voorbij kunnen gaan, is door aan te nemen dat de aarde rondraait in de hemel! De aarde draait met een snelheid van 1.600 km per uur om haar eigen as, en zo gaan de bergen voorbij in de hemel als de wolken! Niemand kon dit hebben geweten in een tijd waarin men dacht dat China de verste land was en de zon om de aarde draaide, dus het moet wel God's woord zijn.

La ilaha il Allaah!


BEWIJS 5

"Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen daarna hebben gesplitst en dat Wij alle levende organismen uit het water maakten? Geloven zij niet?" (Qur'an 21:30).

Afbeelding

Wanneer we naar het eerste moment van de "Big Bang" kijken, dan zien we dat er een punt was dat alle materie van het universum bevatte, men noemt dit het kosmisch ei. Alles, zelfs de "hemelen en de aarde" die nog niet gecreëerd waren, zat samen in dit ene punt in de vorm van gemengde massa. Daarna explodeerde het kosmisch ei, waarna alle materie gesplitst werd.

Wanneer we de uitdrukkingen in de verzen vergelijken met de wetenschappelijke ontdekkingen, zien we dat zij in perfecte overeenstemming zijn met elkaar. Interessant genoeg is dat deze ontdekkingen pas in de 20ste eeuw gedaan werden.

Allaahu Akbar!


BEWIJS 6

"Daarna heeft Hij zich gericht tot de hemel die rook was (waarop Hij zei tot hem en tot de aarde): "Kom willig of onwillig!" Zij zeiden: "Wij komen willig". (Qur'an 41:11).

Afbeelding

De moderne toegepaste en theoretische kosmologie geeft duidelijk aan dat op een bepaald moment het gehele heelal niets anders dan een 'rook' wolk was. Dit is één van de onbetwistbare principes van de standaard moderne kosmologie. Wetenschappers kunnen nu nieuwe sterren formaties waarnemen in de overblijfselen van deze 'rook'. De heldere sterren die we 's nachts zien, waren net als het hele heelal in deze 'rook' gevormd.

Alfred Kroner is één van de bekendste geologen op aarde en na deze feiten onderzocht te hebben zei hij:

"Als we bedenken waar Mohammed vandaan kwam. Ik denk dat het bijna onmogelijk is dat hij over dingen had kunnen weten, zoals de gemeenschappelijke oorsprong van het heelal, omdat de wetenschappers pas de laatste jaren met zeer gecompliceerde en geavanceerde technologische methodes hebben ontdekt, dat dit het geval is".

Allaahu Akbar!!


BEWIJS 7

"Wij hebben de hemel gebouwd met macht. Waarlijk, Wij breiden hem uit". (Qur’an 41:57).

De kracht van de Big Bang was zo sterk, dat de hemel nog steeds aan het uitbreiden is. Alle galaxieen of galaxieenhopen of superhopen of super-superhopen bewegen weg van elkaar.

Stephen Hawking zei: “De ontdekking dat de hemel aan het uitspreiden is, is één van de grootste ontdekkingen van de 20ste Eeuw”. (Stephen Hawking: "A Brief History of Time").

Zie deze video erover,

http://www.youtube.com/watch?v=6r2GKTM3IcE

Wie had 1500 jaar geleden kunnen weten dat het Universum nog aan het uitbreiden is?


BEWIJS 8

"De Dag, waarop Wij de hemelen zullen oprollen zoals een schrijver zijn geschriften oprolt. Gelijk Wij de schepping eerst begonnen, aldus zullen Wij haar terugbrengen - een Belofte van Ons; voorwaar Wij zullen deze nakomen". (Qur'an 21:104).

"The Big Crunch Theory", leert dat het heelal uiteindelijk weer in elkaar zal krimpen en zal vergaan. Zo zal de schepping worden, "Teruggebracht", zoals het in die vers uit de Qur'an staat. Zie deze korte videotje over de "Big Crunch",

http://www.youtube.com/watch?v=nJgY-ZPY0L0

Renata Kallosh en Andrei Linde, Professoren van fysica aan de "Stanford University", schreven over dit onderwerp:

"Het universum zal warschijnlijk gedoemd zijn om te vergaan en te verdwijnen. Alles wat wij nu zien, en veel verdere afstanden die wij niet kunnen zien, zullen inkrimpen tot 1 puntje, kleiner dan een proton (zoals het eerst begon)". (Schwartz, "Cosmic 'Big Crunch' could trigger an early demise of our universe").

Allaahu Akbar!


BEWIJS 9

"En Wij maakten de hemel (atmosfeer) als een beschermende kap, maar zij (de ongelovigen) wendden zich af van Zijn tekenen". (Qur'an 21:31).

De aarde wordt omringd door een laag die bestaat uit allerlei gassen, namelijk de atmosfeer of dampkring. Zonder deze laag zou het leven op aarde onmogelijk zijn. Heb je ooit nagedacht over al die gaten in de maan?

Afbeelding

Dat zijn meteoriet inslagen. Waarom is de maan zovaak geraakt en de aarde niet? Nou, als wij de atmosfeer niet hadden, en als Allaah de hemel boven onze hoofden niet als een "beschermende kap", had geschapen, dan zou de aarde ook zovaak geraakt zijn! De maan heeft die "beschermende kap" niet, daarom is het zovaak getroffen.

De atmosfeer geeft ons lucht, water, warmte en beschermt ons tegen de schadelijke stralen van de zon. De dampkring is een kleurloze, reukloze, smaakloze "zee" van gassen, water en fijne stof.

Wat nog interessanter is, is dat de atmosfeer alleen ongevaarlijke stralingen, radiogolven en zichtbaar licht doorlaat, omdat deze onmisbare elementen voor leven zijn. Is dit niet wonderbaarlijk? De atmosfeer beschermt de aarde ook tegen de vrieskou uit de ruimte, die ongeveer min 270° C is. Kortom, zonder deze bescherming, konden we niet leven op aarde. Zie deze video hierover,

http://youtube.com/watch?v=8ImqncjO0Ds&mode=related&search=

Wie had 1500 jaar geleden over deze "beschermende kap", boven onze hoofden kunnen weten?


BEWIJS 10

Afbeelding

"En Ik roep het vergaan der sterren tot getuige. En dat is inderdaad een geweldig grote eed, als jullie dat maar wisten". (Qur'an 56:75 en 76).

Mensen dachten vroeger dat sterren klein waren, net zoals in de Bijbel staat dat Jezus sterren in zijn hand pakte en dat er sterren op aarde vielen enz. Maar Allaah noemde hier het vergaan van sterren (zwarte gaten), een, "Geweldig GROTE eed". Dit kunnen dus alleen de woorden van de Schepper van de hemelen en de aarde zijn!


BEWIJS 11

"Of als duisternis in een diepe zee, bedekt door golf boven golf waarboven wolken zijn: duisternis boven duisternis. Wanneer men zijn hand uitstrekt kan men haar bijna niet zien en hij, wie God geen licht geeft, voor hem is er geen licht". (Qur'an 24:40).

Ten eerste, vroeger dachten mensen dat golven alleen boven water bestaan, maar nu is bewezen dat er ook inwendige golven zijn, zoals in die Qur'an vers staat.

Ten tweede, de duisternissen van de zee zitten dieper dan 200 meter onder water, en een mens kan niet meer dan 60 meter onder water duiken, zonder een duikpak. In het boek, "Oceans", staat,

"De duisternis in diepe zeeën en oceanen bevindt zich op een diepte van zo'n 200 meter en dieper. Op deze diepte is er bijna geen licht. Beneden een diepte van 1000 meter is er helemaal geen licht". (Elder, Danny and John Pernetta, "Oceans", Blz. 27).

Lees hierover meer op de volgende link,

http://www.55a.net/firas/english/?page=show_det&id=129

Wie kon deze feiten geweten hebben 1500 jaar geleden?


BEWIJS 12

"Lees voor! In de Naam van jou Heer die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp (عَلَقٍ - Alaq)". (Qur'an 96:1 en 2).

Een van de bekende betekenissen van het Arabishe woord Alaq (عَلَقٍ) is, "(Bloedzuiger)", en zoals onderzoeken nu hebben aangetoond, lijkt de embryo vanaf de 15de tot de 25ste dag op een bloedzuiger,

Afbeelding

Inna lillaahi wa inna ilaihi rajioen!


BEWIJS 13

"Nee, als hij niet ophoudt zullen Wij hem zeker bij de haren van zijn voorhoofd grijpen. Van dat leugenachtige en schuldige voorhoofd!" (Qur'an 96:15 en 16).

Afbeelding

Waarom beschreef de Qur'an het voorhoofd als zijnde leugenachtig en zondig? Waarom zei de Qur'an niet dat de persoon leugenachtig en zondig was? Wat is de relatie tussen het voorhoofd en leugen en zonde?

Als we in de schedel naar het voorhoofd kijken, vinden we het prefrontale gebied van de cerebellum (grote hersenen).

In een boek getiteld "(Essentials of anatomy & physiology)", staat over dit gebied: "De motivatie en het overleg om bewegingen te plannen en te initiëren gebeurt in het voorste gedeelte van de frontale lobben, het prefrontale gebied. Dit is een gebied van associatie cortex".

In dat boek staat ook: "In verhouding tot zijn betrokkenheid bij motivatie, denkt men dat het prefrontale gebied ook het functionele centrum is voor agressie".

Dus dit gebied van de cerebellum is verantwoordelijk voor het plannen, motiveren en initiëren van zowel goed als slecht gedrag, en het is verantwoordelijk voor het vertellen van leugens en het zeggen van waarheid. Dus het is juist het voorhoofd als leugenachtig en zondig te beschrijven als iemand liegt of een zonde verricht!


BEWIJS 14

Afbeelding

"En wie wil dat Allaah hem leidt, dienst borst verruimt Hij voor de Islaam en wie Hij wenst te doen dwalen, diens borst maakt Hij nauw en beklemd alsof hij tracht op te klimmen in de hemel. Zo legt Allah de bestraffing op aan degenen die niet geloven". (Qur'an 6:125).

We weten nu pas dat hoever we omhoog gaan richting de hemel, hoe meer het zuurstof afneemt! Daarom nemen astronauten ook zuurstof mee. En de borst wordt inderdaad nauw en beklemd, zoals in de Qur'an staat!

Inna lillaahi wa inna ilaihi rajioen!


BEWIJS 15

"Alief, laam, miem. De Byzantijnen zijn verslagen, in het laagste deel van het land (of in het naastbijgelegen land) (Adnal 'Ardh), maar nadat zij verslagen werden zullen zij verslaan over enkele jaren". (Qur'an 30:1 tot 3).

Het woord, "(Adnal 'Ardh - أَدْنَى الاٌّرْضِ)", kan "Het nabijgelegen land" betekennen, maar het betekent ook, "Het laagste deel van het land". En onderzoeken hebben aangetoond dat het diepste punt op het aard oppervlak in het dal van de Jordaan in Palestina ligt, (waar de Byzantijnen werden verslagen). Het wordt vaak met, "Het nabijgelegen land", vertaald, maar de Profeet zei,

"Ik ben gezonden met Jawami' Al Kalim (i.e. korte uitspraken, met veel betekenissen)". (Sahih Bukhari, Deel 9, Boek 87, Hadith 141).

Subhan'Allaah!


BEWIJS 16

Afbeelding

"Denkt de mens dat Wij zijn botten nooit zullen bijeenbrengen? Zeker wel! Wij zijn in staat om zelfs zijn vinger toppen opnieuw volmaakt te vormen". (Qur'an 75:3 en 4).

Waarom sprak Allaah over de vingertoppen hier? Wat is er zo special aan vingertoppen? Nu weten wij dat elke mens, andere vingertoppen heeft, zelfs een tweeling heeft niet dezelfde vingertoppen. Alle mensen die ooit geleefd hebben, hadden verschillende vingertoppen! Door te zeggen dat Allaah zelfs onze vingertoppen opniuew kan scheppen, laat Hij zien dat Hij Alwetend en Almachtig is.

Het was aan het eind van de 19de eeuw dat we achter de uniekheid van de vingertoppen kwamen, daarvoor dachten mensen dat het slechts lijntjes waren, met geen verdere betekenis. Allaah richtte onze aandacht daaraan, zodat we daarover nadenken.

Subhan'Allaah!


BEWIJS 17

Afbeelding

"Wanneer dan de hemel is gespleten is zij rozenrood, als een geverfde huid. Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?" (Qur'an 55:37 en 38).

Het gaat hier om een exploderende ster, 3000 lichtjaren van de aarde, welk een schitterend kleurend effect geeft, als een roos. Zoals vermeld in de Heilige Qur'an, al 15 eeuwen terug! Wie had dit ooit kunnen weten?

Bron: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991031.html


BEWIJS 18

"Hebben Wij de aarde niet als een bed gespreid en de bergen als pinnen opgezet?" (Qur'an 78:6 en 7).

Afbeelding

"Hedendaagse onderzoeken naar de samenstelling van de aarde hebben bewezen dat bergen diepe wortels hebben onder het aardoppervlak en dat deze wortels nog vele malen langer zijn dan de berg zelf". ("The Geological Concept Of Mountains in the Qur'an", door El Naggar, Pagina 5).

Dus het meest juiste woord om op basis van deze informatie bergen te beschrijven is 'pin', want het meeste van de eigenlijke set pinnen is verborgen onder het grondoppervlak.

Wie had dit kunnen weten 1500 jaar geleden?


BEWIJS 19

Afbeelding

"En Hij heeft in de aarde onwrikbare bergen geslagen dat zij niet met jullie zou wankelen en rivieren en wegen opdat jullie wellicht je zouden laten rechtleiden". (Qur'an 16:15).

Bergen spelen een grote rol bij de stabilisering van de aardkorst. Ze verhinderen dat de aarde schudt. Als de aarde een appel was, dan was de korst, waar wij op leven de schil. Zo dun is die laag, en als er geen bergen waren, met als functie om de korst stevig met de sterke laag daaronder te verbinden, dan zou de grond onder onze voeten de hele tijd wankelen.

Zie deze video erover,

Hier: http://www.youtube.com/watch?v=YU3-I0uq_XQ


BEWIJS 20

"En jij zou gedacht hebben dat zij wakker waren, maar zij sliepen. En wij draaiden hun op hun rechterkant en op hun linkerkant, en hun hond lag uitgestrekt met zijn voorpoten op de grond. Als jij hen zou zien, had jij hen de rug toegekeerd, vluchtend, en jij zou met angst voor hun vervuld zijn". (Qur'an 18:18).

Dit is het verhaal van een paar gelovige jongeren die van hun ongelovige volk gingen vluchten, en ze gingen een grot in. Allaah liet ze voor een paar honderd jaar in die grot slapen, en wekte hun daarna weer op, met Zijn bevel. Tijdens hun slaap, zegt Allaah erbij, dat Hij hun op hun rechterkant en linkerkant omdraaide. Waarom? Wij weten nu, dat als je voor een lange tijd op een kant ligt, dat die gedeelte van je lichaam afrot.

Er ontstaan drukwonden, zoals op deze foto te zien is,

Afbeelding

Allaahu Akbar!!


CONCLUSIE

Dit waren slechts 20 voorbeelden, maar als je geinteriseerd bent in meer, dan is het boek: "130 Evident Miracles of the Holy Qur'an", een goede aanrader. De wonderen van de Qur'an zijn oneindig. Hoe meer we zoeken, hoe meer we vinden.

Zie ook deze link, waar je reacties van grote wetenschappers over de Qur'an hoort,

http://scienceislam.com/scientists_quran.php

Allaah zegt,

"Zeg: "Indien de mens en de djinn samenspannen, teneinde het gelijke van deze Koran voort te brengen, zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn." (Qur'an 17:88).

EN

"En deze Koran kon door niemand buiten God worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er vóór was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan is geen twijfel". (Qur'an 10:37).

Walhamdolillaahe rabbil Aalamien,
Laatst bijgewerkt door Battle_for_Peace op wo _12-_sep-_2007ah, 12-9-2007ad, 4:17 pm, in totaal 2 keer bewerkt.
"Wie een ander vreest rent voor hem weg, maar wie Allaah vreest rent naar Hem toe!"

Avatar gebruiker
Battle_for_Peace
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 101
Geregistreerd: zo _23-_apr-_2006ah, 23-4-2006ad, 7:00 pm
Woonplaats: Darul Harb

door Battle_for_Peace » wo _12-_sep-_2007ah, 12-9-2007ad, 3:12 pm

10 Bewijzen dat Mohammad een Profeet van God was

BEWIJS 1

Abdullaah Ibn Masud heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Waarlijk, ieder van jullie wordt in veertig dagen bijeengebracht in de buik van zijn moeder". (Sahih Bukhari, Deel 4, Boek 54, Hadith 430).

Volgens deze Hadith worden de lichaamsdelen van elke mens in 40 dagen (6 weken) bijeengebracht. Subhan'Allaah, en dat zien we op de derde foto hieronder, namelijk, "Week 6".


Afbeelding
Week 4

Afbeelding
Week 5

Afbeelding
Week 6


In de andere weken daarvoor, lijkt het nergens op, maar na 40 dagen, zijn de lichaamsdelen bijeengebracht, zoals de Profeet had gezegd! Laten we de volgende Hadith onder de loep nemen,

Abdullaah Ibn Masud heeft ook overgeleverd dat de Profeet zei: "Veertig nachten nadat de sperma in de buik is gelost (twee en veertig en vijf en veertig nachten - volgens andere overleveringen), stuurt Allaah een engel om hem een (menselijke) vorm te geven. Dan schept Hij zijn gehoor, zicht, huid, vlees en botten". (Sahih Muslim, Boek 33, Hadith 6393).

Dus na 40 dagen (6 weken) stuurt Allaah een engel, die hem een menselijke vorm geeft. En onderzoeken hebben aangetoond, dat de embryos van velen dieren en mensen op elkaar lijken en dat ze daarna pas een eigen vorm krijgen. In dezelfde zesde week (in ongeeveer 40 - 42 - 45 dagen) begint het kraakbeenachtige skelet zich te vormen, en de ogen en oren beginnen zich te vormen, zoals de Profeet aangaf. Op deze foto's zie je dat,


Afbeelding
Dag 42

Afbeelding
Dag 44


Subhan'Allaah!! Hoe kon de Profeet dit 1400 jaar geleden geweten hebben?! Bij Allaah, niemand kon dit geweten hebben 1500 jaar geleden, dus hij moet wel een ware Profeet van God zijn geweest!

Voor meer informatie volg de volgende link: http://www.islamicmedicine.org/embryoengtext.htm


BEWIJS 2

Afbeelding

Abdullaah Ibn Abbas, (radiallaahu anhu), heeft overgeleverd dat de Profeet, (vrede zij met hem), werd gevraagd: "Waar gaat de zon onder en waar gaat het op?" De Boodschapper van Allaah antwoordde: "Het is in constante beweging, het stopt niet en verdwijnt niet. Het gaat onder in een plaats en gaat op in een ander, en het gaat onder op een plaats terwijl het op is gegaan in een andere plaats enzovoort. Dus terwijl sommigen zullen zeggen dat de zon is opgegaan, zullen anderen zeggen dat het juist onder is gegaan". (Overgeleverd door Abi Ishaaq in, "Musnad Imam Abi Ishaaq Al Hamadhani").

Allaahu Akbar!! Niemand kon dit 1500 jaar geleden hebben geweten, dus het moet wel een openbaring van God zijn!


BEWIJS 3

Jabir ibn Abdullaah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Dajjaal (Anti-Christ) zal rijden op een witte ezel (voertuig), gemaakt van metaal, het afstand tussen twee oren van hem zal 18 meter (40 cubits) zijn". (Ahmad 3\367).

"Hij zal zo snel als de wolken over de wereld reizen". (Sahih Muslim, Boek 41, Hadith 7015).

Nu'ayman Ibn Hammad heeft een Hadith in, "Kitabun Fitan", genoteerd waarin Abdullaah Ibn Mas'ud zei: "Het afstand tussen de twee oren van de ezel van Dajjal zal 18 meter (40 cubits) zijn en met elke stap zal hij een reis afstand van drie dagen (tevoet) afleggen". (Kitabun Fitan).

De Ahaadith gaan over de Anti-Christ die aan het eind der tijden zal verschijnen. Zijn voertuig werd door de Profeet beschreven,

1). Witte ezel (voertuig)
2). Gemaakt van metaal
3). Het afstand tussen zijn twee oren is 18 meter
4). Hij zal zo snel als de wolken over de wereld reizen
5). Hij zal met een stap een reis afstand van drie dagen kunnen afleggen

Wat kan hier anders mee bedoelt zijn dan een vliegtuig?

Afbeelding

Allaahu Akbar! Wie had in die tijd zo'n beschrijving kunnen vinden? Wie had kunnen weten dat er vliegtuigen zouden ontstaan later?


BEWIJS 4

Er is overgeleverd dat de Profeet zei:

"Zeer grote afstanden zullen in zeer korte tijden kunnen worden afgelegd (als het laatste Uur nabij is)". (Sahih Isnad Ahmad).

Tegenwoordig hebben we auto's, vliegtuigen, onderzeeers, treinen en nog veel meer rijtuigen, waarmee we grote afstanden in een korte tijd kunnen afleggen. Wat vroeger een maand reis was, kan nu in 1 dag worden afgelegd.

Afbeelding

De mensen van vroeger konden deze Hadith moeilijk begrijpen, maar nu begrijpen wij het. Sommige Hadith's kwamen uit tijdens het leven van de Profeet, anderen na zijn dood, en anderen in onze tijd. En er zijn veel meer profetien, die in onze tijd pas uit zijn gekomen, zoals deze overlevering bijvoorbeeld,

"Voordat het Dag des Oordeels aanbreekt, zal een tijd aanbreken waarin mensen slechts de mensen die ze kennen zullen groeten, handel zal zoveel waarde en voorkeur gegeven worden dat zelfs een vrouw haar man zal helpen daarin, ouders en families zullen niet meer bezocht worden, valse bewijzen en valse getuigenissen zullen de ware vervangen, en schrijven zal een norm van het leven worden". (I. Hanbal, 1.407-408. Hakim, Mustadrak, 4.98, 448).

Alles wat daar staat, is van toepassing op ons! Mensen groeten alleen de mensen die ze kennen, vrouwen werken voor de familie, ouders liggen in bejaardehuizen, valse getuigenissen worden afgelegd en er is bijna niemand in deze landen die niet kan schrijven en lezen!

Subhan'Allaah!


BEWIJS 5

Abdullah ibn Shafeeq heeft overgeleverd dat Muhjin ibn Adraa de Profeet heeft horen zeggen: "De Laatste Dagen, en wat doet jullie weten wat de laatste dagen zijn?" Hij herhaalde dit 3 keer. Iemand vroeg: "Wat zijn de laatste Dagen?" De Profeet antwoordde: "De Dajjaal zal komen en zal op iets klimmen en zal Madinah zien. Hij zal tegen zijn metgezellen zeggen: "Zien jullie die witte paleis? Dat is de moskee van Ahmad! (i.e. een ander naam van Profeet Mohammad)". Dan zal de Dajjaal Madinah proberen in te komen, maar zal zien dat bij ieder ingang bewapende Engelen staan (Die hem niet zal toelaten om binnen te komen). Dan zal Madinah drie keer beven en geen enkele Munaafiq man of vrouw en geen enkele Faasiq man of vrouw zal meer in Madinah blijven, ze zullen achter de Dajjal aangaan, en dat zijn de laatste Dagen". (Hadith met een Sahih Isnad, door Sheikh Mustafa Adwi in zijn boek, 'Al-Fitan wal Malaahim wa Asraatus S'a).

En nu het grappige. Tot een tijdje geleden was de moskee van de Profeet van gewone bakstenen en stro gebouwd, dus het was niet wit zoals nu. Iedereen die naar Madinah is geweest, heeft de moskee van de verte in het wit zien schijnen, boven al die anderen huizen. Dit is een teken van de profeetschap van Mohammad en een bewijs dat het Uur heel dichtbij is.

Ik nam deze foto met "Google Earth", je kan daar zien dat het moskee wit is en schijnt boven andere huizen.

Afbeelding

Hoe had de Profeet kunnen weten dat zijn Moskee zoals een paleis zou worden omgebouwd en wit zou worden geverfd? Niemand had dit kunnen weten, dus hij moet wel een ware Profeet van God zijn geweest!


BEWIJS 6

Afbeelding

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Het laatste Uur zal niet plaatsvinden totdat mensen zullen streven om erg hoge bouwwerken te bouwen". (Sahih Bukhari, Deel 9, Boek 88, Hadith 237).

Tot een tijdje geleden, leefden de mensen hele simpele levens. Ze leefden in huizen, gemaakt van zand en stro. Tot zelfs de 19de Eeuw was het raar om een gebouw van 6 verdiepingen te zien. Het was in het midden 19de Eeuw dat mensen wolkenkrabbers begonnen te bouwen, en de gebouwen steeds hoger en hoger werden! Het was nadat we olie hadden ontdekt en machines en kranen hadden gebouwd, dat we in staat waren om zulke hoge bouwwerken te bouwen. En zoals in die Hadith staat, verschillende landen proberen nu om de hoogste bouwwerk te bouwen!

Abdullaah Ibn Omar, (radiallaahu anhu), heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Als het hart van Makkah opengeschept is, en erdoorheen wegen zoals riviertjes zijn gegraven (tunnels), en de gebouwen van de Heilige Stad Makkah hoger zijn gebouwd dan haar bergen, weet dan dat de tijden van fitnah nabij zijn".

Afbeelding

Tot een paar jaar geleden had niemand zich kunnen voorstellen dat de gebouwen van Makkah hoger konden worden gebouwd dan haar bergen, want overal om hun heen bevinden zich bergen, maar wie nu daarheen gaat zal zien dat er weldegelijk hoge gebouwen zijn gebouwd, en dat ze weldegelijk hoger zijn dan de bergen van Makkah! Hierboven zien we bijvoorbeeld een foto van de "Zamzam Tower", die is 485 meter hoog, en staat in de top tien van de hoogste gebouwen op aarde!

Allahu Akbar!


BEWIJS 7

Afbeelding

Anas Ibn Malik zei: "Acht mannen uit de stam Ukl kwamen naar de Boodschapper van Allaah en zworen hem trouw op Islaam, maar het klimaat van het land was ongeschikt voor hun gezondheid en ze werden ziek. Ze kwamen bij de Boodschapper van Allaah klagen, die vervolgens zei: "Waarom gaan jullie niet naar (de kudde) van onze kamelen, met onze herder, en drinken jullie niet hun melk en urine (als medicijn)?" Zij zeiden: "Jawel". Ze gingen weg en dronken die (kamelen) melk en urine en herwonnen hun gezondheid". (Sahih Muslim, Boek 16, Hadith 4131).

Tot een tijde geleden werden de moslims uitgelachen, omdat de Profeet Mohammad, (vrede zij met hem), urine als medicijn aanraadde in die tijd, maar nu is het bewezen dat er genezing ligt in urine.

Zie deze artiekelen daarover,

http://en.wikipedia.org/wiki/Urine_therapy
http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_5_3X_Urotherapy.asp?sitearea=ETO

Een van de meest gebruikte medicijnen in Amerika, genaamd, "PREMARIN", is gemaakt van MERRIE URINE! Het woord komt van PREgnant MARe urIN. De officiele website zegt over deze medicijn,

"Premarin (including Prempro, Premphase, Prempac, and Premelle) is a drug made up of conjugated estrogens obtained from the urine of pregnant mares - put out in many forms (pills, creams, injections, patches, vaginal rings) and is used to reduce the symptoms of menopause in women or women who have had a hysterectomy. It is also prescribed to nearly eliminate the risk of osteoporosis (the brittling of bones) and reduce the chance of heart disease in women over 50". (Bron: http://www.premarin.org

Zelfs in de Aspirin, Tylenol en Advil die we eten, zit dieren urine! Dus, waarom, als zij zelf medicijnen nemen waar paarden urine inzit is er niks aan de hand, maar als onze Profeet het 1500 jaar geleden, wanneer zulke medicijnen niet aanwezig waren, aanraadt is het fout? En hoe wist de Profeet dat er genezing lag in urine? Hier is een BBC artiekel over genezing in kamelen,

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/1702393.stm

Subhan'Allaah!


BEWIJS 8

Afbeelding

De komst van Profeet Mohammad was voorspeld in de Bijbel, op velen plaatsen. Ondanks dat de Joden en Christenen hun boeken hebben vervalsd en belangrijke stukken tegen beter weten in hebben verwijderd, zitten hier en daar nog wel wat waarheden.

Jezus zei, (volgens de Bijbel),

"Maar nu ga Ik heen, naar Hem die mij gezonden heeft, en niemand van jullie vraagt Mij: “Wáár gaat u heen?” Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. En toch, om de waarheid te zeggen: Voor jullie eigen bestwil moet Ik weggaan; doe Ik dat niet, dan zal de helper (Mohammad) niet komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar jullie toezenden. Als mijn plaatsvervanger komt, zal Hij de mensen in de WERELD overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. [COLOR="Red"]De zonde is dat ze niet in mij geloven[/COLOR]; het recht is dat ik naar de Vader ga en jullie mij niet meer zien; het oordeel is dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. [B]Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen[/B]. Wanneer de Geest der Waarheid (Gabriel) komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn. Hij (Mohammad) zal niet op eigen gezag spreken, hij zal alleen vertellen wat hij hoort, en de dingen die komen gaan, bekendmaken". (Johannes 15:5 tot 13).

Er worden een paar dingen duidelijk na het lezen van die verbazingwekkende stuk uit het Nieuwe Testament,

1- Een plaatsvervanger van Jezus zou komen
2- Die plaatsvervanger zou voor de hele WERELD komen
3- Jezus zegt dat de mensen niet in hem geloofden
4- Jezus had nog veel te zeggen, maar kon zijn boodschap niet afmaken
5- De Geest er Waarheid zal komen en ons de waarheid laten zien
6- Die plaatsvervanger zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij hoort zal hij ons bekend maken
7- De plaatsvervanger zal ons vertellen wat in de toekomst gaat gebeuren

De enige man die in deze beschrijving past, is Mohammad! Hij was gezonden naar de hele mensheid, de Heilige Geest kwam naar hem toe en openbaarde hem het Boek, en Mohammad vertelde aan de mensen wat hij van de Geest hoorde! En de dingen die hij over de toekomst zou zeggen, daarvoor zijn hierboven een paar kleine voorbeeldjes gegeven!

Dit kan niet over de Heilige Geest gaan, want de Heilige Geest was daar al!

Er zijn nog een paar plaatsen, en ook in het Oude Testament, waar de komst van Profeet Mohammad wordt voorspeld. In Hooglied 5:16 is hij zelfs bij NAAM genoemd, als je teruggaat naar de Herbreeuwse manuscripten! En ook in de film, "The Passion Of The Christ", wordt de komst van Mohammad voorspeld, zie,

http://www.youtube.com/watch?v=0NDZxIIHb6w

Het woord MUNAHMA, betekent, "De geprezene", in het Aramees en het woord AHMAD betekent, "De geprezene", in het Arabish. Volgens een Sahih overlevering is de naam van de Profeet in de hemel Ahmad, en ook op aarde werd hij Ahmad genoemd. Allaah vertelt dat Jezus tegen zijn volk zei,

"O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal "Munahma" zijn (Ahmad - in Arabish)". (Soera 61:6).

"Hun, die de boodschapper, de ongeletterde profeet volgen, die zij in de Torah en het Evangelie beschreven vinden". (Qur'an 7:157).

Allahu Akbar!!


BEWIJS 9

Abu Sai'd Ibn Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Bij Degene in wien's Hand mijn ziel ligt, het laatste Uur zal niet aanbreken totdat een man tegen iets dat op een schoen of op een zweep lijkt zal spreken". (Ahmad).

En volgens een andere overlevering: "Het laatste Uur zal niet aanbreken totdat een man zijn huis verlaat en zijn schoenen of zijn zweep of stok, hem op de hoogte houdt van wat er met zijn familie gebeurt, tijdens zijn afwezigheid". (Ahmad).

Volgens een andere Hadith: "Het einde van een man's zweep zal tegen hem spreken". (Tirmidhie Hadith 1450).

En volgens een andere overlevering: "Dag de Oordeels zal niet plaatsvinden, totdat iemand's eigen stem tegen hem spreekt". (Mukhtasar Tazkirah Qurtubi).

Vraag jezelf eens af: "Wat zou hiermee bedoelt zijn? Wat lijkt op een zweep of op een schoen, waarmee iemand spreekt?" En het antwoord is, een TELEFOON. Met zweep kan het antene bedoeld zijn in een mobiel en de lange krullende draad van de normale telefoon! Allaahu Akbar!

Afbeelding

En de laatste Hadith, dat iemand's stem tegen hem zal spreken, daarmee kan verwezen zijn naar de radio, tv, cassette bandjes, CD's etc. De mensen hadden vroeger mischien geen idee waar de Profeet het over had, maar nu weten we wat hij bedoelde!


BEWIJS 10

Afbeelding

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Als een vlieg in het drinken van één van jullie valt, zou hij hem onder moeten dompelen (in de drank), want één van zijn vleugels draagt het ziekte en de andere draagt het geneesmiddel". (Sahih Bukhari, Deel 7, Boek 71, Hadith 673).

Dit is bewezen hier: http://www.understand-islam.net/Articles/TheHadeethontheFly.pdf

Niemand wist vroeger dat vliegen ziektes met zich meebrengen. En nieuwe wetenschappelijke onderzoeken tonen aan, dat vliegen zelfs, "medicijnen" met zich meedragen. Er worden nieuwe onderzoeken gedaan bij huis vliegen en wetenschappers vonden antibiotics op de vliegen. Lees ook de kranten artiekel erover,

http://www.abc.net.au/science/news/stories/s689400.htm

Niemand kon dit geweten hebben 1500 jaar geleden, dus hij moet wel een Profeet van God zijn!


CONCLUSIE

We kunnen met honderden wonderen van de Profeet komen, en meer dan 300 voorspellingen die in de tijd van de Sahaba en Tabien uitkwamen, en ondanks dat ze met Motawattir ketens (zoveel verschillende ketens, dat het onmogelijk gelogen kan zijn), zijn overgeleverd, hebben ze geen waarde in de ogen van de ongelovigen. Zij noemen ons slechts vervalsers en leugenaars, dus we brachten ze wonderen die in HUN eigen tijd zijn uitgekomen, hopelijk zullen zij lering trekken.

Wij zeggen niet dat de Profeet Mohammad het onzienlijke kende of dat hij een engel was. Het is zoals Allaah Azawajjal zegt,

"Hij is de Kenner van het onzienlijke en Hij geeft niemand kennis van Zijn geheimenm behalve hem die Hij als boodschapper kiest". (Qur'an 72:26 en 27).

Wat we in de Hadith's hierboven lezen, kon niemand geweten hebben 1500 jaar geleden. Als we de Christenen of Joden vragen: "Laat ons de wonderen van Mozes zien", of "Laat ons de wonderen van Jezus zien", dan zullen ze dat niet kunnen doen, want zij waren slechts gestuurd naar bepaalde volkeren en hun boodschap was voor hun tijd alleen, maar wij kunnen de bewijzen voor de Profeetschap van Mohammad, (vrede zij met hem), aan iedereen laten zien, zelfs vandaag! Wij begrijpen de woorden van de Profeet nu beter, dan hoe de mensen van vroeger het begrepen, en de Profeet zei,

"De plicht rust op de aanwezigen om mijn boodschap door te geven aan de afwezigen. Het kan zijn dat de afwezigen het beter zullen begrijpen dan de aanwezigen". (Sahih Bukhari, Deel 5, Boek 59, Hadith 688).

Er zijn veel meer dingen die we kunnen noteren, maar dat is genoeg voor de zoeker naar waarheid. Wat de Profeet daarboven allemaal zei, waren openbaringen van God, die niemand anders geweten kon hebben in die tijd,

"En hij spreekt niet uit eigen begeerten. Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem wordt geopenbaard". (Qur'an 53:3 en 4).
"Wie een ander vreest rent voor hem weg, maar wie Allaah vreest rent naar Hem toe!"

Avatar gebruiker
Battle_for_Peace
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 101
Geregistreerd: zo _23-_apr-_2006ah, 23-4-2006ad, 7:00 pm
Woonplaats: Darul Harb

door Battle_for_Peace » wo _12-_sep-_2007ah, 12-9-2007ad, 3:16 pm

De rekenkundige wonder van de Heilige Qur'an

Het woord ----- Aantal x vermeldt in de Qur'an

(Dunia) Deze wereld 115×
(Akhira) Het Hiernamaals 115×

(Shajtan) Engelen 88×
(Malaika) Duivelen 88×

(Al Hayaat) Leven 145×
(Al Maut) Dood 145×

(Rajul) Man 24×
(Marha) Vrouw 24×

Paradijs 77×
Hel 77×

Zeg 332×
Zij zeiden 332×

Mensen 50×
Boodschappers 50×

Iblies (dui-vel) 11×
Toevlucht bij God 11×

Ellende 75×
Dankbaarheid 75×

(Ieman) Geloof 25×
(Kufr) Ongeloof 25×

Uitgeven 73×
Tevredenheid 73×

Misleide mensen 17×
Dode mensen 17×

Moslims 41×
Jihaad 41×

Magie 60×
Misleiding 60×

(Zakat) Aalmoes 32×
(Barakah) Beloning 32×

Tong 25×
Preek 25×

(Al Salihaat) Goede daden 167×
(Al Sayi'at) Slechte daden 167×

(Al Shiddah) Moeilijke tijden 114×
(Sabr) Geduld 114×

Mohammad
Shariah

(Khamr) Wijn
(Saqara) Bedwelmend

(Fail) Daden 107×
(Ajr) Beloning 107×

(Musibah) Ellende 75×
(Shukr) Dankbaarheid 75×

(Al Huda) Leiding 79×
(Ar Rahma) Genade 79×

(Khiyanah) Verraad 16×
(Khabith) Dwaad 16×

Planten 26×
Bomen 26×

(Yawm) Dag 365×
(Ayaam) Dagen 30×
(Shahar) Maand 12×

Allaah richt het woord, "Aanbidt" 3 keer tegen de mensheid in het algemeen, 3× tegen de mensen van Makkah, 3× zegt Noah dat tegen zijn volk, 3× zegt Hud dat tegen zijn volk, 3× zegt Salih dat tegen zijn volk en 3× zegt Jezus dat tegen zijn volk. Toeval?
"Wie een ander vreest rent voor hem weg, maar wie Allaah vreest rent naar Hem toe!"

Avatar gebruiker
Battle_for_Peace
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 101
Geregistreerd: zo _23-_apr-_2006ah, 23-4-2006ad, 7:00 pm
Woonplaats: Darul Harb

door Battle_for_Peace » wo _12-_sep-_2007ah, 12-9-2007ad, 3:17 pm

De krachtige rijmingen in de Heilige Qur'an

(i.e. let op de laatste letter ...

Surat Al-Muminun

1. Qad aflaha almu/minoon
2. Allatheena hum fee salatihim khashiAAoon
3. Waallatheena hum AAani allaghwi muAAridoon
4. Waallatheena hum lilzzakati faAAiloon
5. Waallatheena hum lifuroojihim hafithoon
6. ... aw ma malakat aymanuhum fa-innahum ghayru maloomeen
7. ... faola-ika humu alAAadoon
8. Waallatheena hum li-amanatihim waAAahdihim raAAoon
9. Waallatheena hum AAala salawatihim yuhafithoon
10. Ola-ika humu alwarithoon
11. ... hum feeha khalidoon
12. Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min teenin
13. Thumma jaAAalnahu nutfatan fee qararin makeenin
14. ... fatabaraka Allahu ahsanu alkhaliqeen
15. Thumma innakum baAAda thalika lamayyitoon
16. Thumma innakum yawma alqiyamati tubAAathoon
17. ... wama kunna AAani alkhalqi ghafileen


Surat an-Nahl


1. ... wataAAala AAamma yushrikoon
2. ... annahu la ilaha illa ana faittaqoon
3. ... taAAala AAamma yushrikoon
4. ... fa-itha huwa khaseemun mubeenun
5. ... wamanafiAAu waminha ta-kuloon
6. Walakum feeha jamalun heena tureehoona waheena tasrahoon


Surat al-An'am


1. ... thumma allatheena kafaroo birabbihim yaAAdiloon
2. ... thumma antum tamtaroon
3. ... wayaAAlamu ma taksiboon
4. ... illa kanoo AAanha muAArideen
5. ... fasawfa ya/teehim anbao ma kanoo bihi yastahzi-oon
6. ... waansha/na min baAAdihim qarnan akhareen
7. ... in hatha illa sihrun mubeenun
8. ... thumma la yuntharoon
9. ... walalabasna AAalayhim ma yalbisoon
10. ... ma kanoo bihi yastahzi-oon


Surat ar-Rum


6. ... walakinna akthara alnnasi la yaAAlamoon
7. ... wahum AAani al-akhirati hum ghafiloon
8. ... wa-inna katheeran mina alnnasi biliqa-i rabbihim lakafiroon
9. ... walakin kanoo anfusahum yathlimoon
10. ... an kaththaboo bi-ayati Allahi wakanoo biha yastahzi-oon
11. ... thumma ilayhi turjaAAoon
12. ... yublisu almujrimoon
13. ... wakanoo bishuraka-ihim kafireen
14. Wayawma taqoomu alssaAAatu yawma-ithin yatafarraqoon
15. ... fahum fee rawdatin yuhbaroon


Surah Yunus


26. ... ola-ika as-habu aljannati hum feeha khalidoon
27. ... ola-ika as-habu alnnari hum feeha khalidoon
28. ... waqala shurakaohum ma kuntum iyyana taAAbudoon
29. ... in kunna AAan AAibadatikum laghafileen
30. ... wadalla AAanhum ma kanoo yaftaroon
31. ... faqul afala tattaqoon
32. ... faanna tusrafoon
33. ... annahum la yu/minoon
34. ... faanna tu/fakoon


Surat al-‘Ankabut


6. ... inna Allaha laghaniyyun AAani alAAalameen
7. ... walanajziyannahum ahsana allathee kanoo yaAAmaloon
8. ... faonabbi-okum bima kuntum taAAmaloon
9. ... lanudkhilannahum fee alssaliheen
10. ... awa laysa Allahu bi-aAAlama bima fee sudoori alAAalameen
11. ... walayaAAlamanna almunafiqeen
12. ... innahum lakathiboon
13. ... walayus-alunna yawma alqiyamati AAamma kanoo yaftaroon
14. ... faakhathahumu alttoofanu wahum thalimoon


Surat an-Naml


12. ... innahum kanoo qawman fasiqeen
13. ... hatha sihrun mubeenun
14. ... faonthur kayfa kana AAaqibatu almufsideen
15. ... min AAibadihi almu/mineen
16. ... inna hatha lahuwa alfadlu almubeen
17. ... fahum yoozaAAoon
18. ... sulaymanu wajunooduhu wahum la yashAAuroon
19. ... waadkhilnee birahmatika fee AAibadika alssaliheen


Surat an-Nisa’


23. ... inna Allaha kana ghafooran raheeman
24. ... inna Allaha kana AAaleeman hakeeman
25. ... waAllahu ghafoorun raheemun
26. ... waAllahu AAaleemun hakeemun
27. ... an tameeloo maylan AAatheeman


Surat al-A'raf


2. ... wathikra lilmu/mineen
3. ... qaleelan ma tathakkaroon
4. ... fajaaha ba/suna bayatan aw hum qa-iloon
5. ... ith jaahum ba/suna illa an qaloo inna kunna thalimeen
6. ... walanas-alanna almursaleen
7. ... wama kunna gha-ibeen
8. ... faola-ika humu almuflihoon
9. ... bima kanoo bi-ayatina yathlimoon
10. ... qaleelan ma tashkuroon
11. ... lam yakun mina alssajideen


Surat at-Tawba


7. ... inna Allaha yuhibbu almuttaqeen
8. ... waaktharuhum fasiqoon
9. ... innahum saa ma kanoo yaAAmaloon
10. ... waola-ika humu almuAAtadoon
11. ... wanufassilu al-ayati liqawmin yaAAlamoon
12. ... laAAallahum yantahoon
13. ... ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu/mineen
14. ... wayashfi sudoora qawmin mu/mineen


Surat al-Baqara


62. ... wala khawfun AAalayhim wala hum yahzanoon
63. ... waothkuroo ma feehi laAAallakum tattaqoon
64. ... lakuntum mina alkhasireen
65. ... faqulna lahum koonoo qiradatan khasi-een
66. ... wamawAAithatan lilmuttaqeen
67. ... aAAoothu biAllahi an akoona mina aljahileen
68. ... faifAAaloo ma tu/maroon
69. ... baqaratun safrao faqiAAun lawnuha tasurru alnnathireen


Surat al ‘Imran


130. ... waittaqoo Allaha laAAallakum tuflihoon
131. Waittaqoo alnnara allatee oAAiddat lilkafireen
132. ... laAAallakum turhamoon
133. ... oAAiddat lilmuttaqeen
134. ... waAllahu yuhibbu almuhsineen
135. ... walam yusirroo AAala ma faAAaloo wahum yaAAlamoon
136. ... waniAAma ajru alAAamileen
137. ... faonthuroo kayfa kana AAaqibatu almukaththibeen
138. ... wamawAAithatun lilmuttaqeen
139. ... waantumu al-aAAlawna in kuntum mu/mineen
140. ... waAllahu la yuhibbu alththalimeen


Surat al-Anbiya’


5. ... falya/tina bi-ayatin kama orsila al-awwaloon
6. ... afahum yu/minoon
7. ... in kuntum la taAAlamoon
8. ... wama kanoo khalideen
9. ... waahlakna almusrifeen
10. ... afala taAAqiloon
11. ... waansha/na baAAdaha qawman akhareen
12. ... hum minha yarkudoon


Surat an-Nur


47. ... wama ola-ika bialmu/mineen
48. ... fareequn minhum muAAridoon
49. Wa-in yakun lahumu alhaqqu ya/too ilayhi muthAAineen
50. ... bal ola-ika humu alththalimoon
51. ... waola-ika humu almuflihoon
52. ... faola-ika humu alfa-izoon
53. ... inna Allaha khabeerun bima taAAmaloon
54. ... wama AAala alrrasooli illa albalaghu almubeen
55. ... faola-ika humu alfasiqoon


Surat al-Hijr


5. ... wama yasta/khiroon
6. ... innaka lamajnoonun
7. ... in kunta mina alssadiqeen
8. ... wama kanoo ithan munthareen
9. ... wa-inna lahu lahafithoon
10. Walaqad arsalna min qablika fee shiyaAAi al-awwaleen
11. ... kanoo bihi yastahzi-oon
12. Kathalika naslukuhu fee quloobi almujrimeen
13. ... waqad khalat sunnatu al-awwaleen
14. ... feehi yaAArujoon
15. ... nahnu qawmun mashooroon


Wat valt je op? Je raadt het al, ze eindigen allemaal met een NUN (N) in het Arabish! Dit waren slechts een paar voorbeeldjes, onderzoeken tonen aan dat 50.08% van de Qur'an verzen op N rijmen. Dus meer dan de helft van de Qur'an rijmt op een N en de andere helft rijmt op andere letters! Subhan'Allaah! Wie kan zoiets voortbrengen?

De Qur'an is een boek, met krachtige rijmingen en doeltreffende woorden die als een pijl rechtstreeks de zielen van de mensen raakt. Sommige mensen lezen de Qur'an huilend en anderen raken in extase en vallen flauw. Hier volgen een paar emotionele Qur'an recitaties,

Shaykh Sudais: http://www.youtube.com/watch?v=hA-_TPQfuyU
Shaykh Salah Al Budayr: http://www.youtube.com/watch?v=mQzUAdztUB8
Shaykh Al Baraak: http://www.youtube.com/watch?v=6h0hUmMdyvc
Surah Ahzaab: http://www.youtube.com/watch?v=6zbBO4DQacs
Shaykh Al Kalbani: http://www.youtube.com/watch?v=TUcB0eTfhn8
Shaykh Mohammad Lehaydan: http://www.youtube.com/watch?v=UJWfaLXlazs
Shaykh Shuraim: http://www.youtube.com/watch?v=Xv0lXs1t3ck
Shaykh Abdullaah Al Juhani: http://www.youtube.com/watch?v=fF6hK03Y3DA
Shaykh Ahmad Al Ajmi: http://www.youtube.com/watch?v=PxNx__1HvDA
Shaykh Omar Qazabri: http://www.youtube.com/watch?v=urhbZnig-J0
Shaykh Mishary Rashid Al Afasi: http://www.youtube.com/watch?v=gLoGBVc0bFA
Shaykh Yasir Ad Dosary: http://www.youtube.com/watch?v=ItjJk-56bF4
Shaykh Nasir Al Qitami: http://www.youtube.com/watch?v=JDvNQnnMnAU
Shaykh Khamies Al Zahrani: http://www.youtube.com/watch?v=mAfPi9BWvsI
Shaykh Ibrahiem Al Jibreen: http://www.youtube.com/watch?v=4HHSatHXFc4
Shaykh Abu Tayib: http://www.youtube.com/watch?v=7ot7SAy09Bs
Shaykh Fahd Al Kundury: http://www.youtube.com/watch?v=-D_z7MjV68Y

Zo KRACHTIG is de Heilige Qur'an. De ongelovige Arabieren vonden de Qur'an zo krachtig dat ze het zelfs, "Magie" en "Tovenarij", noemden. Ze verklaarden openlijk,

"Dit is niets dan zuiver tovenarij!" (Qur'an 34:43).

Er werden in Arabie elke jaar wedstrijden gehouden, om te kijken wie de beste poetishe verzen kon citeren en toen de Qur'an werd geopenbaard was niemand meer geinteriseerd in die wedstrijden. De Qur'an werd hun bron van verbazing.

En de ongelovigen werden nog verbaasder toen ze het uit de mond van de Profeet Mohammad hoorden, want niemand had ooit poezie uit zijn mond gehoord! Hij was hier niet in geinteriseerd, dus toen hij oppeens met zulke verzen kwam, hingen hun monden open uit verbazing. En het stopte niet daar, nee, de Qur'an daagde de werelden uit, en zei heel duidelijk,

"En als jullie in twijfel verkeren over hetgeen Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar, brengt dan een soortgelijke hoofdstuk voort, en roep jullie getuigen buiten Allaah op, als jullie waarachtigen zijn". (Qur'an 2:23).

En versteld stonden de ongelovigen! Vanwaar zoveel moed? Vanwaar zoveel zelfverzekerdheid? Een analfabeet daagt de beste poeten op aarde uit om een soortgelijke hoofdstukje te schrijven? Dat klonk ongelofelijk voor hun, dus velen waagden pogingen en ontelbaar veel pogingen zijn gewaagd tot onze tijd, maar geen enkele poging is geslaagd! Geen enkele is geslaagd! Ondanks dat de kleinste hoofdstuk van de Qur'an uit slechts 3 verzen bestaat! Niemand is dit ooit gelukt, en niemand zal dit lukken!

Walhamdolillaahe rabbil Aalamien!
"Wie een ander vreest rent voor hem weg, maar wie Allaah vreest rent naar Hem toe!"

Avatar gebruiker
Battle_for_Peace
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 101
Geregistreerd: zo _23-_apr-_2006ah, 23-4-2006ad, 7:00 pm
Woonplaats: Darul Harb

door Battle_for_Peace » wo _12-_sep-_2007ah, 12-9-2007ad, 3:18 pm

Andere zogenaamde "bewijzen",

. Allaah en Mohammad geschreven op een kalf: http://video.google.com/videoplay?docid=7482364297975654539&q=allah+miracles&hl=en

. Groente met heilige citaten erop: http://img80.imageshack.us/img80/643/fruiten3.jpg

. Cactus met de naam van Allaah erop: http://img80.imageshack.us/img80/3470/allahplantrf1.jpg

. Een andere bijenkorf uit Turkije met Allaah's naam erin: http://img485.imageshack.us/img485/6697/allahxl4.jpg

. Aardappel met de naam van Allaah erop: http://www.youtube.com/watch?v=K64qEF2HVX8&mode=related&search=

. Bloemen gaan open tijdens elke oproep tot het gebed: http://www.youtube.com/watch?v=lgm9DjEjLlY&mode=related&search=

. Allaah op een bijenkorf geschreven door bijen: http://img210.imageshack.us/img210/4011/masalon9.gif

. Kraai roept "Allaah Allaah": http://www.youtube.com/watch?v=k40k2xUfwIA

. Allaah's naam in de wolken geschreven: http://img210.imageshack.us/img210/139/may15allahcloudsmd7.jpg

. Een 4 jarige jongentje kent de hele Qur'an uit zijn hoofd: http://www.youtube.com/watch?v=tkex0tBNXlY&mode=related&search=

. Allaah's naam op een meloen: http://uk.youtube.com/watch?v=hyrD1nWfPu8&mode=related&search=

. Moskee blijft onbewogen na een mega aardbeving in Turkije: http://img174.imageshack.us/img174/3763/islammiracles0017mo9.jpg

. Allaah's naam op een kalf: http://img210.imageshack.us/img210/5889/45980598wn6.jpg

. Allaah's naam geschreven in groente: http://img166.imageshack.us/img166/443/islammiracles0042av2.jpg

. Profeet Mohammad's naam geschreven in een bijenkorf: http://img166.imageshack.us/img166/5977/islammiracles0030px5.jpg

. Allaah en Mohamma's naam op een ei: http://img228.imageshack.us/img228/9972/islammiracles0039pz4.jpg

. Allaah's naam geschreven met sneeuw in de bergen: http://img462.imageshack.us/img462/4975/islammiracles0037ae7.jpg

. Vis met Allaah's naam erop: http://uk.youtube.com/watch?v=4DHZaFwdgG4&mode=related&search=

. Tsunami moskeeen die 35 meter hoge golven overleefden: http://www.*************/islamiway/Tsunami.htm

. Allaah's naam geschreven in het oor van een baby: http://img127.imageshack.us/img127/5818/islammiracles0024ab9.jpg

. Allaah en Profeet Mohammad's naam op een goudvisje: http://img211.imageshack.us/img211/6444/89482755bm2.jpg

. De naam van Allaah op een schaap uit Rusland: http://img53.imageshack.us/img53/1628/64471864yp2.jpg

. Allaah's naam in de bergen: http://img63.imageshack.us/img63/4307/islammiracles0043cz1.jpg

. Allaah's naam geschreven in een watermeloen: http://img131.imageshack.us/img131/1720/islammiracles0035cv5.jpg

. Allaah's naam in de wolken geschreven: http://uk.youtube.com/watch?v=2duNJzJeI30&mode=related&search=

. Leeuw roept 5 keer per dag "Allaah Allaah" tijdens elke gebed'stijd: http://video.google.com/videoplay?docid=-2764633579093046327&q=lion+allah

. Kalima op een boom: http://www.youtube.com/watch?v=BlH-zMQv4Ig&mode=related&search=

. Heilige teksten op een steen: http://img228.imageshack.us/img228/3446/islammiracles0045hd8.jpg

. Allaah's naam op een andere vis: http://img230.imageshack.us/img230/4585/allahfishru6.jpg

. De naam van Profeet Mohammad geschreven op een kalf: http://img174.imageshack.us/img174/96/islammiracles0005vw0.jpg

. Noah's ark gevonden op de bergen van Judi: http://www.*************/islamiway/noah.htm

. Andere foto van de boom die in Ruku staat: http://img390.imageshack.us/img390/4074/islammiracles0001au6.jpg

. Bomen in Duitsland getuigen dat Islaam de waarheid is: http://img211.imageshack.us/img211/9093/islammiracles0003jd2.jpg

. Allaah's naam in een andere bijenkorf: http://img228.imageshack.us/img228/2233/islammiracles0028cc5.jpg

. Allaah's naam in een steen: http://img174.imageshack.us/img174/237/islammiracles0015it0.jpg

. Een andere kleine jongentje geen les over Islaam: http://video.google.com/videoplay?docid=910292231615998940

. Kind met Kalimah op zijn hoofd: http://www.youtube.com/watch?v=XTDvni3vMiM

. Allaah en Mohammad op een boom: http://www.youtube.com/watch?v=BcyvRfRTPrY&mode=related&search=

. Kleine meisje die de hele Qur'an uit haar hoofd kent: http://www.youtube.com/watch?v=wirKuo2iwOs

. Allaah en Profeet Mohammad's naam op een banaan: http://img210.imageshack.us/img210/7476/57389899vc8.jpg

. Het verhaal van Mozes in foto's: http://www.*************/islamiway/moses.htm

. Allaah's naam op een appel: http://img80.imageshack.us/img80/8614/41680426hh7.jpg

. Een boom in de bossen van Australie staat in Ruku richting de Kaba: http://img396.imageshack.us/img396/3688/rukoo2jh5.jpg

. Mojahidien sterven lachend: http://www.*************/islamiway/smile.htm

. Een vis getuigt dat Islam de waarheid is: http://img80.imageshack.us/img80/1820/islammiracles0041dl6.jpg

. Allaah's naam op een schaap: http://img53.imageshack.us/img53/4805/82142939da8.jpg

. Profeet Mohammad's naam op de staart van een visje: http://img210.imageshack.us/img210/8131/27651905mw6.jpg

. Allaah's naam op een andere vis: http://img80.imageshack.us/img80/1985/97673837lz3.jpg

. Allaah's naam op een kat geschreven: http://img179.imageshack.us/img179/2190/islammiracles0011sa2.jpg

. Allaah's naam op een vis gevonden: http://img211.imageshack.us/img211/9826/96498805wu9.jpg

. Imam geneest een bezeten vrouw: http://video.google.com/videoplay?docid=5374670239602333596&%20amp;q=exorcism&pl=true

. Nog een kleine meisje die de Qur'an uit haar hoofd heeft geleerd: http://video.google.com/videoplay?docid=-2599767037622480392&q=six+year&pl=true

. Video van een Jinn: http://www.youtube.com/watch?v=73LOtOeJQm8&mode=related&search=

. Allaah's naam in een andere cactusje: http://img179.imageshack.us/img179/3135/islammiracles0010ux2.jpg

. Een bloem met Allaah's naam erin geschreven: http://img212.imageshack.us/img212/5429/islammiracles0009bp3.jpg

. Een andere bijenkorf waar de bijen Allaah's naam hebben gevormd: http://img212.imageshack.us/img212/8132/islammiracles0012ml9.jpg


En de lijst loopt door en door. Deze foto's en videos zijn mo'jiza's (tekenen) van Allaah, hoewel ik niemand 100% kan verzekeren dat ze allemaal waar zijn. Sommigen kunnen nep zijn, maar velen zijn echt insha'Allaah. Ik heb zulke wonderen persoonlijk meegemaakt.

Deze wonderen bewijzen het bestaan van Allaah en dat Islaam de waarheid is, maar eigenlijk hebben we deze foto's en filmpjes niet nodig om Islam te bewijzen! Islam is bewezen, met de eerstgenoemde voorbeelden die ik jullie gaf.

Wallaahu Aaalim,
"Wie een ander vreest rent voor hem weg, maar wie Allaah vreest rent naar Hem toe!"

Avatar gebruiker
Battle_for_Peace
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 101
Geregistreerd: zo _23-_apr-_2006ah, 23-4-2006ad, 7:00 pm
Woonplaats: Darul Harb

door Battle_for_Peace » wo _12-_sep-_2007ah, 12-9-2007ad, 3:20 pm

Verspreid dit zover mogelijk, jazakallaahu khayran :applaus:
"Wie een ander vreest rent voor hem weg, maar wie Allaah vreest rent naar Hem toe!"

RANDOM_AVATAR
Abdul Khaliq
Super lid
Super lid
 
Berichten: 995
Geregistreerd: zo _29-_okt-_2006ah, 29-10-2006ad, 4:18 pm

door Abdul Khaliq » wo _12-_sep-_2007ah, 12-9-2007ad, 8:39 pm

Salaam Alaikum Battle for peace,

Ik heb nog geen tijd gehad om alles door te nemen. Mascha Allah bijdrage. Een zeer interessant item wil ik graag uitlichten. Ik hoef jou nergens van te overtuigen, ik deel dit graag met je en uiteraard anderen die geinteresseerd zijn.

Lees de volgende theorie op wikipedia. De zogenaamde snaartheorie.

Hier te lezen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Snaartheorie

Lees dan vervolgens zorgvuldig deze tekst.

Extra dimensies

De wiskundige voorstelling van de snaartheorie heeft een meerdimensionale ruimte nodig. In onze huidige wereld kennen we drie tastbare dimensies. Deze dimensies staan loodrecht op elkaar. In de moderne natuurkunde, in het bijzonder in de relativiteitstheorie, beschouwt men de tijd als de vierde dimensie.

De snaartheorie gaat er van uit dat op zeer kleine schaal de ruimte niet vier-, maar tien-, of zelfs elfdimensionaal is. De zes 'extra' dimensies zijn 'opgerold', en daardoor niet waarneembaar. Omdat we ze ook met onze deeltjesversnellers nog niet gevonden hebben, moeten ze kleiner zijn dan het formaat dat overeenkomt met de energie van deze versnellers, ongeveer 10-15 meter


In relatie staat: http://nl.wikipedia.org/wiki/Calabi-Yau-vari%C3%ABteit

Lees dan, Qur'an De Profeten (Al-Anmbi'jaa) 21:104:

"De Dag, waarop Wij de hemelen zullen oprollen zoals een schrijver zijn geschriften oprolt. Gelijk Wij de schepping eerst begonnen, aldus zullen Wij haar terugbrengen - een Belofte van Ons; voorwaar Wij zullen deze nakomen"

Bovengenoemd vers plaatste jij in je uitgebreide betoog. Maar er is meer!

Lees vervolgens, De Groupen (Az-Zomar) 39:67:

Zij waarderen Allah niet volgens Zijn Waardigheid. De gehele aarde zal in Zijn greep zijn op de Dag der Opstanding, en de hemelen zullen worden opgerold in Zijn hand. Glorie zij Hem en verheven is Hij boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen

Tafsir al-Jalalayn:

And they do not esteem God as He should be esteemed, they do not understand His true nature, or [it means] that they do not exalt Him with the exaltation truly worthy of Him, when they associate others with Him. And the entire earth (jamī'an is a circumstantial qualifier) in other words, the seven [earths], will be in His grasp, in other words, it shall be grasped by Him, meaning [that it will be] in His possession and at His disposal, on the Day of Resurrection, and the heavens will be rolled up, brought together, in His Right Hand, by His power. Glory be to Him! And exalted be He above what they associate!, with Him [of partners].

Wa Salaam Alaikum

RANDOM_AVATAR
CroMagnon
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 257
Geregistreerd: za _10-_maart-_2007ah, 10-3-2007ad, 10:48 pm

door CroMagnon » wo _12-_sep-_2007ah, 12-9-2007ad, 11:36 pm

Ik begrijp niet dat al die dingen door westerse geleerden uitgevonden moeten wordne als de moslims ze zo uit de Koran kunnen halen.
Waarom zijn er nauwelijks Nobelprijs winnaars onder de moslims?

En wat er nog meer uitgevonden gaat worden staat zeker ook al in de Koran?

RANDOM_AVATAR
Abdul Khaliq
Super lid
Super lid
 
Berichten: 995
Geregistreerd: zo _29-_okt-_2006ah, 29-10-2006ad, 4:18 pm

door Abdul Khaliq » do _13-_sep-_2007ah, 13-9-2007ad, 12:03 am

CroMagnon schreef:Ik begrijp niet dat al die dingen door westerse geleerden uitgevonden moeten wordne als de moslims ze zo uit de Koran kunnen halen.
Waarom zijn er nauwelijks Nobelprijs winnaars onder de moslims?

En wat er nog meer uitgevonden gaat worden staat zeker ook al in de Koran?


Ik begrijp niet dat al die dingen door westerse geleerden uitgevonden moeten wordne als de moslims ze zo uit de Koran kunnen halen.


Uitgevonden? je bent blijkbaar in de war met resultaten van onderzoek, op basis van wetenschappelijke studies?

Waarom zijn er nauwelijks Nobelprijs winnaars onder de moslims?


Geen idee! Heb jij daar een verklaring voor?

En wat er nog meer uitgevonden gaat worden staat zeker ook al in de Koran?


Wat een vreemde stelling, wat bedoel je precies?

Ik denk dat je een paar flinke denk en redenatiefouten maakt.

Bovenstaande teksten en uitleg laten zien dat de huidige wetenschap niet conflicterend is met de Koran en andersom. je redenatie dat Moslims geen nobelprijswinnars zijn heeft in dit licht niets met deze bevindingen te maken. De wetenschap (of dat nu een Moslim is of niet, is niet relavant) ontdekt en de Moslim kijkt naar de Koran en ziet eigenlijk alleen maar bevestiging. Geen onoverkomelijke tegenstrijdigheden. Dat vind ik toch wel heel mooi voor een Boek van 1400 jaar oud!

RANDOM_AVATAR
Maymuna75
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 3338
Geregistreerd: wo _1-_aug-_2007ah, 1-8-2007ad, 7:43 pm
Woonplaats: Rotterdam

door Maymuna75 » do _13-_sep-_2007ah, 13-9-2007ad, 12:10 am

Ik mis nog iets eigenlijk :-(

Die plaatjes van de 7 hemelen en van 6 lagen onder de aarde.

Weten jullie welke ik bedoel?

Wasalaam,

RANDOM_AVATAR
Message
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 602
Geregistreerd: ma _20-_aug-_2007ah, 20-8-2007ad, 4:13 pm

door Message » do _13-_sep-_2007ah, 13-9-2007ad, 1:20 am

Mooie topic inderdaad. Maar o wee diegenen die de Profeet en de heilige Koran als een leugen zien.
Hen wacht een pijnlijke bestraffing.

Wasalaam.

no avatar
Jelal
 

door Jelal » do _13-_sep-_2007ah, 13-9-2007ad, 1:24 pm

Mashallah, Allahoema bariek fiek.

Dit laat ons zien dat wetenschap en religie geen strijdige bronnen van informatie zijn, maar dat het tegengestelde waar is en dat wetenschap een methode is die de absolute waarheden bevestigt die door religie voorzien zijn. De tegenstrijd tussen religie en wetenschap kan als waar worden beschouwd voor die enkele religies die bijgelovige elementen samenvoegen met goddelijke bronnen. Hoe dan ook, dit geldt zeker niet voor de Islaam die totaal vertrouwt op de pure openbaring van God. Bovendien is de Islaam dé religie die voorstander is van wetenschappelijk onderzoek en aankondigt dat onderzoek van het universum een methode is de creatie van Allah te ontdekken. Het volgende Vers van de Koran zegt over dit onderwerp:

“Kijken zij dan niet naar de hemel boven hen, hoe Wij die gebouwd hebben en hoe Wij die versierd hebben en hoe die geen enkele scheur heeft? En hoe Wij de aarde uitgespreid hebben en Wij daarop stevige bergen geplaatst hebben en Wij daarop allerlei mooie gewassen deden groeien? Als lering en herinnering voor iedere berouwvolle dienaar. En Wij hebben uit de hemel gezegend water neer doen dalen, waarna Wij daarmee tuinen deden groeien en graan van oogstbare gewassen. En rijzige dadelpalmen met boven elkaar gevoegde kolven.” [Soerat Qaaf (50), ayaat 6 t/m 10]

Zoals uit o.a. het bovenstaande vers blijkt, spoort de Qor-aan de mensen altijd aan om te denken, te redeneren en alles in de wereld waarin zij leven te onderzoeken. Dit is omdat wetenschap de religie ondersteunt, het individu beschermt tegen onwetendheid en tot gevolg heeft dat hij bewuster nadenkt; het opent zijn gedachtewereld zeer ver en helpt hem de tekenen van God te begrijpen.

Ja lieve mensen, GOD bestaat. En nee, we stammen niet af van Apen. Wie kent alle zaken die betrekking hebben op de Schepping beter dan de Schepper zelf die deze kennis met ons gedeeld heeft in zijn Openbaring als duidelijke teken voor de mensheid.

Hoe vaak lezen we in de Koran: “Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat nadenkt” [Soerat, An-Nah'l (16), aayah 68-69], maar wie denkt er werkelijk over na? En hoe vaak lezen we in de Koran: “Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat begrijpt” [Soerat An-Nah'l (16), aayah 12], maar wie begrijpt deze Tekenen werkelijk? Wie slaat zijn ogen werkelijk nederig neer bij het zien van de Tekenen van Allah de Almachtige, de Alwijze, zoals Hij zegt in de Koran: “Jij ziet in de schepping van de Erbarmer geen onevenwichtigheid.Kijk dan nog een keer, zie jij een afwijking?Kijk dan nog eens twee maal, jij zult jouw ogen nederig neerslaan, terwijl zij vermoeid zijn.” [Soerat Al-Moelk (67), aayah 3-4] Wie neemt deze Tekenen werkelijk serieus en zet zijn begeerten naar het vergankelijke opzij en geeft zich volledig over aan God? Wie? Jij?

“Hij (Allah) zal zeggen: “Zo is het. Onze Tekenen zijn tot jou gekomen, maar jij vergat ze, en wordt jij vandaag vergeten.” [Soerat Taa Haa (20), aayah 126] Weet dat Allah bestaat en dat Hij alles ziet wat je doet en alles hoort wat je zegt. Weet dat je gauw verantwoording af moet leggen tegenover Hem.

Hoeveel bewijzen heb JIJ nog nodig?
Laatst bijgewerkt door Jelal op za _20-_okt-_2007ah, 20-10-2007ad, 10:33 pm, in totaal 1 keer bewerkt.

RANDOM_AVATAR
Badr
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 317
Geregistreerd: di _8-_maart-_2005ah, 8-3-2005ad, 1:26 pm

door Badr » do _13-_sep-_2007ah, 13-9-2007ad, 1:54 pm

Ik wil het feestje van gelijkgestemden niet verstoren, maar misschien kan er een waarschuwing in de topictitel voor de onsmakelijke foto's die gepost zijn (en niet echt toegevoegde waarde hebben als je het mij vraagt).

Verder is het wellicht goed om te weten dat verscheidene geleerden gewaarschuwd hebben tegen deze zgn. "tafsir 3ilmi" zoals die tegenwoordig in de mode is: voorbeeld

RANDOM_AVATAR
Abdul Khaliq
Super lid
Super lid
 
Berichten: 995
Geregistreerd: zo _29-_okt-_2006ah, 29-10-2006ad, 4:18 pm

door Abdul Khaliq » do _13-_sep-_2007ah, 13-9-2007ad, 2:40 pm

Voor wat betreft die onsmakelijke foto`s geef ik je gelijk. Voor wat de dawah betreft vind ik de bijdrage van Batle_for_peace verantwoord. Het laat enkel zien dat ondanks de huidige moderne wetenschap, de Koran niet over zijn houdbaarheidsdatum heen is en dat InchaAllah nimmer zal geraken. Het is nu juist de kracht van de Koran dat men ondanks alle aantijgingen (uit het atheistische of andere kamp) de Koran niet terzijde kan schuiven als zijnde onwaar.

RANDOM_AVATAR
Badr
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 317
Geregistreerd: di _8-_maart-_2005ah, 8-3-2005ad, 1:26 pm

door Badr » do _13-_sep-_2007ah, 13-9-2007ad, 3:10 pm

Abdul Khaliq schreef:Het laat enkel zien dat ondanks de huidige moderne wetenschap, de Koran niet over zijn houdbaarheidsdatum heen is en dat InchaAllah nimmer zal geraken. Het is nu juist de kracht van de Koran dat men ondanks alle aantijgingen (uit het atheistische of andere kamp) de Koran niet terzijde kan schuiven als zijnde onwaar.
Dat de Koran simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft, zal elke moslim onderschrijven. Maar dat staat helemaal los van de wetenschap en de wetenschap kan wat dat betreft ook weinig bijdragen.

Voor zover de Koran een leidraad is om goed te leven, zijn (wetenschappelijke) categorieën van waar en onwaar irrelevant. Wetenschap heeft als zodanig niets te melden over "goed leven". Voor zover de Koran empirisch verifieerbare uitspraken bevat, kun je er met (geforceerde en) creatieve interpretaties alle kanten mee op. Dat blijkt hierboven wel. Om dergelijke min of meer arbitraire interpretaties te voorkomen is traditionele tafsir dan ook gebonden aan methoden (ofwel systematische benaderingen) en dat is maar goed ook.

De mitrailleur-tactiek van Battle for peace is overigens wel effectief, want het is simpelweg te overweldigend en tijdrovend om alles punt voor punt te gaan behandelen.

RANDOM_AVATAR
Abdul Khaliq
Super lid
Super lid
 
Berichten: 995
Geregistreerd: zo _29-_okt-_2006ah, 29-10-2006ad, 4:18 pm

door Abdul Khaliq » do _13-_sep-_2007ah, 13-9-2007ad, 3:24 pm

Badr schreef:
Abdul Khaliq schreef:Het laat enkel zien dat ondanks de huidige moderne wetenschap, de Koran niet over zijn houdbaarheidsdatum heen is en dat InchaAllah nimmer zal geraken. Het is nu juist de kracht van de Koran dat men ondanks alle aantijgingen (uit het atheistische of andere kamp) de Koran niet terzijde kan schuiven als zijnde onwaar.
Dat de Koran simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft, zal elke moslim onderschrijven. Maar dat staat helemaal los van de wetenschap en de wetenschap kan wat dat betreft ook weinig bijdragen.

Voor zover de Koran een leidraad is om goed te leven, zijn (wetenschappelijke) categorieën van waar en onwaar irrelevant. Wetenschap heeft als zodanig niets te melden over "goed leven". Voor zover de Koran empirisch verifieerbare uitspraken bevat, kun je er met (geforceerde en) creatieve interpretaties alle kanten mee op. Dat blijkt hierboven wel. Om dergelijke min of meer arbitraire interpretaties te voorkomen is traditionele tafsir dan ook gebonden aan methoden (ofwel systematische benaderingen) en dat is maar goed ook.

De mitrailleur-tactiek van Battle for peace is overigens wel effectief, want het is simpelweg te overweldigend en tijdrovend om alles punt voor punt te gaan behandelen.


Opzichzelf is je uitleg en benadering steekhoudend. Ik zie echter wel voordelen in deze vorm van Dawah. De mitrailleur-tactiek zoals jij het stelt is denk niet een bewuste tactiek van batle_for_ peace. Als je tijd in de materie steekt zul je als geintereseerde een heel eind komen.

no avatar
*Hind*
 

door *Hind* » do _13-_sep-_2007ah, 13-9-2007ad, 9:26 pm

Badr schreef:
Abdul Khaliq schreef:Het laat enkel zien dat ondanks de huidige moderne wetenschap, de Koran niet over zijn houdbaarheidsdatum heen is en dat InchaAllah nimmer zal geraken. Het is nu juist de kracht van de Koran dat men ondanks alle aantijgingen (uit het atheistische of andere kamp) de Koran niet terzijde kan schuiven als zijnde onwaar.
Dat de Koran simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft, zal elke moslim onderschrijven. Maar dat staat helemaal los van de wetenschap en de wetenschap kan wat dat betreft ook weinig bijdragen.

Voor zover de Koran een leidraad is om goed te leven, zijn (wetenschappelijke) categorieën van waar en onwaar irrelevant. Wetenschap heeft als zodanig niets te melden over "goed leven". Voor zover de Koran empirisch verifieerbare uitspraken bevat, kun je er met (geforceerde en) creatieve interpretaties alle kanten mee op. Dat blijkt hierboven wel. Om dergelijke min of meer arbitraire interpretaties te voorkomen is traditionele tafsir dan ook gebonden aan methoden (ofwel systematische benaderingen) en dat is maar goed ook.

De mitrailleur-tactiek van Battle for peace is overigens wel effectief, want het is simpelweg te overweldigend en tijdrovend om alles punt voor punt te gaan behandelen.
Goeie post

RANDOM_AVATAR
1207
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 202
Geregistreerd: zo _9-_sep-_2007ah, 9-9-2007ad, 3:10 pm

Re: De ultieme bewijzen dat Islam de waarheid is!!!

door 1207 » do _13-_sep-_2007ah, 13-9-2007ad, 10:49 pm

bon hier een antwoord voor battle of peace (nick klinkt wel heel tegenstrijdig)

bewijs 1 = inlegkunde. versperring gelijkstellen met verschil tussen zoet en zout water is wel heel ver gezocht.

bewijs 2
het vers zegt niets over de verschillende verbrandingniveaus. noch valt af te leiden dat de huid vd mens bedoelt wordt. beweren dat de koran die verschillen kent is nonsens
ook hier wordt ontdekte kennis in de koran ingelegd

bewijs 3
is gewoon klinkklare nonsens. je hebt gewoon ijzerertsen en ijzermijnen :)

bewijs 4
kun je beter uitleggen door je op de platentektoniek te beroepen. zou enigszins geloofwaardiger klinken

bewijs 5
inlegkunde waarbij nieuwe kennis misbruikt wordt om in de koran te plaatsen

bewijs 6
HEt is maar wat je wil lezen in dat stukje. lekker vaag zodat je er vanalles kunt uithalen. Heeft zeker geen voorspellende kracht gehad of hulp geboden aan die Kroner

bewijs 7
momenteel breidt het heelal uit maar men weet nu al dat er een averechtse beweging (inkrimping) zal zijn. dit vers klopt gewoon niet

bewijs 8
sinds wanneer spreekt allah over zichzelf in de wij vorm?
wel heel straf

bewijs 9
de koran gebruikt de term atmosfeer niet. Hemel heeft x aantal betekenissen (letterlijk/figuurlijk). atmosfeer gebruiken is inlegkunde.

bewijs 10
vergaan sterren gelijkstellen met zwarte gaten is opnieuw boerenbedrog en inlegkunde. grieken wisten al 1 en ander van sterrenkunde tout court.

bewijs 11
dat mensen diep onder water niets meer konden zien?
ik vrees dat de eerste oermens dat al zo'n 6000j geleden wist. gewoon duiken en het wordt alsmaar donkerder :)

bewijs 12
de koran spreekt eveneens van: mens is uit de aarde geschapen.
bloedklomp vergelijken met embryo?
anderzijds. grieken wisten natuurlijk wel hoe de mens tijdens de 9 maanden zwangerschap evolueerde (vanaf datgene wat zixhtbaar was met blote oog).
men had dus een klein vermoeden en ditvermoeden staat in de koran.(min of meer althans)

bewijs 13
wist allah dan niet hoe de hersen echt werken dat hij het zo simplistisch uitlegt? is gewoon inlegkunde achteraf. ge vindt goevallig het woord voorhoofd en daar wordt een verhaaltje rond verzonnen

bewijs 14
denk je dat ze voor het ontstaan van de koran nooit bergen hebben beklommen? nog niet zo lang weet men dat het komt door zuurstoftekort. DE koran vermeldt dit NIET. aannemen dat koran dit bedoelt is onzin

bewijs 15
onzin het diepste punt op het aardoppervlak ligt in zee nabij de filippijnen/japen etc (platentektoniek). daar gaat het ca 11 kilometer diep.

bewijs 16
de vingerafdruk werd al door de romeinen gebruikt en die wisten dat dit uniek was bij elke mens. beweren dat het van allah komt is fout

bewijs 17
hoe kan ik uit de vers afleiden dat het om exploderende sterren gaat? ik neem aan dat je vergeten bent om een stuk te kopiëren

bewijs 18
onzin, bergen zijn geen bomen:) bergen zijn het gevolg van platentektoniek. 2 platen die tegen mekaar botsen (himalayagebergte groeit en verschuift nog steeds).
ook Amerika en europa drijven nog steeds uit elkaar

bewijs 19
Dor koran waar blijkbaar maar heel weinig af van geologie. Niet erg aangezien het een vrij jonge wetenschap is.
maar om dan te beweren dat bergen ervoor zorgen dat de aarde niet wankelt???

bewijs 20
ook dat wisten de romeinen en grieken al. de koran heeft deze kennis gewoon overgenomen

Mohamed een profeet

bewijs 1
de egyptenaren, romeinen, grieken kenden de stadia vd zwangerschap al.
wat jij geeft is zichtbaar met het blote oog :)

bewijs 2
de grieken wisten dat de aarde rond was en wisten ook hoe de zon functioneerde. De koran heeft deze kennis gewoon overgenomen en verder niets toegevoegd

bewisj 3
een metalen ezel staat gelijk aan een vliegtuig????
trein vind ik ook niet slecht hoor :)
afmeting klopt niet. ik denk dat de mastodonten vliegtuigen iets groeter zijn. koran vergist zich dus als hij echt vliegtuigen bedoelde

bewijs 4
evolutie in transport en snelhied was toen al bezig.
de mongolen (chan) deden 5 dagen om van europa thuis te geraken. ze wisten gewoon dat het alsmaar sneller zou gaan.

bewijs5
kun je ook omdraaien. de archtitect/restaurateur heeft ter ere van Mohamed de boel wit geschildert. geen bewijs

bewijs 6
ooit al eens het colosseum in ROme bezocht? zeker doen en let vooral op de hoogte :)

bewijs 7
de geneeskracht van urine is al zeer lang bekend
de romeinse atistocraten poetsten er bvb hun tanden mee :)

bewijs 8
dat heel veel uit de bijbel terug te vinden is in de koran is op zich wel leuk
(denk aan maria) maar zegt verder weinig. volgens de joden moet de verlosser nog komen. In de ogen vd christenen was het jezus en jij zegt nu dat het mohamed is.

bewijs 9
schoen en zweep = telefoon? je hebt toch zeer veel fantasie nodig

bewisj 10
ook dit wisten de grieken al (ziektedragers vs genezende kracht)
en werd door koran gewoon gerecupereerd

numerologie is leuk maar je kunt hiermee zoveel goochelen als je wil
alfabet omzetten in getallen, je had nog kunnen delen/vermenigvuldigen etc.

je kende de uitkomst dus kun je er perfect naartoe werken
Ooit het programma cijfers en letters gezien?

Avatar gebruiker
Sakina55
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 12774
Geregistreerd: wo _16-_nov-_2005ah, 16-11-2005ad, 1:07 am

door Sakina55 » do _13-_sep-_2007ah, 13-9-2007ad, 10:57 pm

Waarom heb je bewijs nodig, geloof je het anders niet?

Avatar gebruiker
Jazz
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5967
Geregistreerd: zo _25-_jun-_2006ah, 25-6-2006ad, 11:24 pm

door Jazz » do _13-_sep-_2007ah, 13-9-2007ad, 10:59 pm

Goeie post (de laatste tijd schrijf je steeds wat ik eigenlijk wou schrijven .. zit nog te dubben of ik je van mentale plagiaat ga beschuldigen of gewoon blij zal zijn dat het mij virtuele inkt scheelt .. :-) )

Volgende

Keer terug naar Generaal Islam

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten