Islamitische spreekwoorden en gezegden

testen, spammen..van alles en nog wat, leef je uit, maar houdt het wel netjes....

Gebruik je in het dagelijkse leven vaak spreekwoorden?

A: Bijna altijd
19
17%
B: Soms, wanneer het bij me opkomt
63
57%
C: bijna nooit
28
25%
 
Totaal aantal stemmen : 110
RANDOM_AVATAR
karima020
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 290
Geregistreerd: za _13-_aug-_2005ah, 13-8-2005ad, 1:02 am
Woonplaats: amsterdam

Islamitische spreekwoorden en gezegden

door karima020 » di _22-_nov-_2005ah, 22-11-2005ad, 6:08 pm

Asalamu alaikum,

Het lijkt me leuk, interesant en vooral leerzaam om een onderwerp te openen met islamitische spreekwoorden of gezegden.

Mocht je een islamitisch spreekwoord plaatsen in het engels of arabisch, wees dan wel zo vriendelijk om deze te vertalen naar het nederlands anders is de kans groot dat ie verwijderd wordt en dat zou jammer zijn.

Als het mogelijk is ook de uitleg van het spreekwoord of gezegde.

Bij deze zal ik de eerste plaatsen..

"Have trust in Allah, but tie your camel"

"Heb vertrouwen in Allah, maar zet wel je fiets opslot"

Uitleg:
We hebben allemaal de sleutel van ons eigen welzijn in handen. Allah is altijd daar met jou!
Ik getuig dat er geen God is naast god, en dat Mohammad zijn boodchapper is.
ashadoe ala illaha illallah ou ashadoe anna moehamadoen roeloessoellah.
Ya allah zegen onze geliefde profeet, zijn huis en zijn oprechte volgelingen.

Avatar gebruiker
Alex/Ali
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1038
Geregistreerd: vr _3-_dec-_2004ah, 3-12-2004ad, 7:52 pm
Woonplaats: Rotterdam

door Alex/Ali » di _22-_nov-_2005ah, 22-11-2005ad, 6:43 pm

bestaan er islamitische spreekwoorden?

Volgens mij heeft het met talen te maken.. toch niet zozeer met islam.

Ik ken overigen veeeeele spreekwoorden. Ik gebruik ze graag, maar ik ga ze niet allemaal opnoemen hoor.
We get & forget
God give & forgive

RANDOM_AVATAR
Zuster83
Junior lid
Junior lid
 
Berichten: 35
Geregistreerd: do _27-_okt-_2005ah, 27-10-2005ad, 10:17 pm

door Zuster83 » di _22-_nov-_2005ah, 22-11-2005ad, 6:47 pm

Salaam aleikoum,

Mijn favoriete Nederlandse spreekwoord moet wel t volgende zijn:

"Wat gij niet wil dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet"

Ik ken nog veel andere spreekwoorden en gebruik ze ook wel vaak in mn dagelijkse gesprekken maar deze vond ik toch t mooist :)

Wasalaam
De Profeet (vzmh) zei: "De wereld is slechts een voorziening en de beste voorziening van de wereld is een goede vrouw".

RANDOM_AVATAR
karima020
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 290
Geregistreerd: za _13-_aug-_2005ah, 13-8-2005ad, 1:02 am
Woonplaats: amsterdam

door karima020 » di _22-_nov-_2005ah, 22-11-2005ad, 6:51 pm

Salaam aleykoum, ik heb het een beeetje verkeerd uitgelegd, zik bedoelde meer spreekwoorden tot betrekking tot de islam? aaah, kom niet uit me woorden.

Bijv: tel u zegeningen.....
Ik getuig dat er geen God is naast god, en dat Mohammad zijn boodchapper is.
ashadoe ala illaha illallah ou ashadoe anna moehamadoen roeloessoellah.
Ya allah zegen onze geliefde profeet, zijn huis en zijn oprechte volgelingen.

RANDOM_AVATAR
karima_nl
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 3280
Geregistreerd: di _25-_okt-_2005ah, 25-10-2005ad, 2:13 am

door karima_nl » di _22-_nov-_2005ah, 22-11-2005ad, 7:15 pm

is dat een spreekwoord? mijn favoriete spreekwoord is, wie zonder zonden is werpen de eerste steen, is dit wel een spreekwoord?

geen :D idee

wa'salaam

Avatar gebruiker
Bani Adam
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1122
Geregistreerd: ma _24-_okt-_2005ah, 24-10-2005ad, 8:22 pm
Woonplaats: Alkmaar

door Bani Adam » di _22-_nov-_2005ah, 22-11-2005ad, 7:59 pm

geen gezegdes maar wel mooie uitspraken:

Quote's van vrome voorgangers

Quote van Abu Bakr (radhiAllaahu 'anhu): "degene die het graf in gaat zonder voorziening (goede daden), is hetzelfde als een oceaan te doorkruisen zonder een schip".

Quote van Uthmaan (radhiAllaahu 'anhu): "Absorptie in het wereldse leven kweekt duisternis in het hart, en absorptie in het hiernamaals zorgt voor verlichting in het hart".

Quote van 'Ali (radhiAllaahu 'anhu): "degene die kennis opzoekt over het geloof (islam), paradijs zoekt degene, en degene die daden van ondeugd (slechte daden) zoekt, de hel zoekt degene".

Quote van 'Ali (radhiAllaahu 'anhu): "wees een goede persoon tegen Allah en wees een slechte persoon tegen jezelf (desires); En wees één van de vroomste onder de mensen".

Quote van Al-Hasan Al-Basri : "degene die geen manieren heeft, heeft geen kennis; degene die geen geduld heeft, heeft geen dien (geloof), en degene de niet vroom is zal niet dichtbij Allah zijn".

Quote van 'Umar (radhiAllaahu 'anhu): "der zijn vier soorten van oceanen, passies zijn de oceaan van zonden, de innerlijke (nafs) is de oceaan van de lusten, de dood is de oceaan van het leven, en de graf is de oceaan van het leed".

Avatar gebruiker
Bani Adam
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1122
Geregistreerd: ma _24-_okt-_2005ah, 24-10-2005ad, 8:22 pm
Woonplaats: Alkmaar

door Bani Adam » di _22-_nov-_2005ah, 22-11-2005ad, 7:59 pm

17.9. Voorzeker, deze Koran voert tot datgene wat juist is; en geeft aan gelovigen die goede werken verrichten de blijde tijding, dat zij een grote beloning zullen ontvangen.


#Groet altijd terug#

4.86. En wanneer gij met een groet wordt begroet, groet dan terug met een betere groet, of geeft deze althans terug. Voorzeker, Allah houdt rekening met alle dingen.

4.94. O, gij die gelooft, wanneer gij voor Allah's zaak oprukt, onderzoekt dan en zegt niet tegen iemand die u met de vredesgroet begroet: "Gij zijt geen gelovige".

#Spreek altijd goede woorden #

14.24. Ziet gij niet hoe Allah de gelijkenis van een goed woord geeft? Het is als een goede boom, waarvan de wortel hecht is en zijn takken reiken tot in de hemel.
14.25. Deze brengt door het gebod van zijn Heer zijn vrucht voort in ieder jaargetijde. En Allah geeft de gelijkenissen voor de mensen, opdat zij lering mogen trekken.

#Wees bescheiden en praat rustig #

31.19. En loop met gewone stap en verzacht uw stem; want de meest onaangename stem is het gebalk van een ezel."

#Nodigt uit tot Allah met wijsheid #

16.125. Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze. Voorzeker uw Heer weet het beste wie van Zijn weg is afgedwaald; en Hij kent degenen goed die juist geleid zijn.

3.159. Door de barmhartigheid van Allah zijt gij (de Profeet) zachtmoedig jegens hen (gelovigen); als gij ruw en hardvochtig waart geweest zouden zij zich zeker uit uw omgeving hebben verwijderd. Vergeef hen daarom en vraag voor hen vergiffenis en raadpleeg hen in belangrijke zaken en wanneer gij vastbesloten zijt, leg dan uw vertrouwen in Allah. Voorzeker, Allah heeft degenen lief die vertrouwen in Hem hebben.

#Wees aardig tegen je ouders #

17.23. Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: "Aanbidt niemand anders dan Mij en betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen "Foei" noch stoot hen af, doch spreek tot hen een welgevallig woord.
17.24. En wees teder voor hen in erbarming. En zeg: "Mijn Heer, ontferm u over hen daar zij mij opvoedden toen ik jong was."

#Onderdruk je boosheid en vergeef! #

3.134. Zij, die in voorspoed en in tegenspoed wel doen en zij, die toorn onderdrukken en mensen vergeven; Allah heeft hen die goed doen, lief.

#Bestrijdt het kwade met het goede #

41.34. Het goede en kwade zijn niet gelijk. Daarom weerstaat (het kwade) door hetgeen best is. Dan ziet, degene met wie gij vijandschap hebt, hij zal als uw boezemvriend worden.
13.22. En degenen, die volharden in het zoeken naar de gunst van hun Heer en het gebed houden en van hetgeen waarvan Wij hen hebben voorzien, heimelijk en openlijk weggeven en die het kwade met het goede afwenden, dezen zijn het die de beloning en het goede tehuis zullen ontvangen.

#Spreek geen slechte woorden #

14.26. En een slecht woord is als een slechte boom die ontworteld ter aarde ligt en geen vaste grond meer heeft.

#Wees niet arrogant en patserig #

31.18. En keer uw gelaat niet (in verachting) van de mensen af noch wandel in hoogmoed op aarde; want Allah heeft de hoogmoedige noch de pocher lief.

#Scheld de andersdenkenden niet uit #

6.108. En scheldt degenen, die zij naast Allah aanroepen niet uit, anders zullen zij uit nijd in hun onwetendheid Allah uitschelden. Zo hebben Wij voor elk volk hun daden schoon doen schijnen. Dan zullen zij tot hun Heer terugkeren en Hij zal hen inlichten over hetgeen zij plachten te doen.

#Bespot een ander niet #

49.11. O, gij die gelooft! Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. En belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen. Kwaad is (het geven van) een slechte naam na de aanvaarding van het geloof, en zij die geen berouw tonen zijn de onrechtvaardigen.

#Wees niet achterdochtig en spioneer niet #

49.6. O gij gelovigen, indien een slecht persoon u nieuws brengt, onderzoekt het nauwkeurig opdat gij sommige mensen niet in onwetendheid schaadt en naderhand spijt krijgt van hetgeen gij hebt gedaan.
49.12. O, gij die gelooft! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En spioneert niet, noch belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? Gij verafschuwt het zekerlijk. Vreest Allah voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol.

#Wees geen racist #

49.13. O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.#Vraag toestemming als je binnen gaat #

O jullie die geloven! Gaat geen huizen binnen, behalve jullie (eigen) huizen, totdat jullie toestemming hebben gevraagd en salam hebben gegeven aan haar bewoners. Dat is beter voor jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen. (24:27)


#Verberg de waarheid niet#

En vermengt de Waarheid niet met de valsheid en verbergt de Waarheid niet terwijl jullie het weten (2:42)


#Vermijdt beledigende taal #

Allah houdt er niet van dat er openlijk slechte woorden worden gesproken, behalve door wie onrecht aangedaan is. En Allah is Alhorend, Alwetend. (4:148)


#Volg niet wat jezelf niet weet #

En volg niet dat waarover je geen kennis hebt. Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten: die zullen allen erover ondervraagd worden. (17:36)


#Eet geen varkensvlees, Eet niet van gestorvene, Eet geen vloeiend bloed #

Voorwaar, hij heeft slechts voor jullie verboden het gestorvene, het bloed, het varkensvlees, en dat waarover een andere naam dan die van Allah is uitgesproken. Maar wie door nood gedwongen is, zonder dat hij het wenst, en niet overdrijft, dan is het voor hem geen zonde. Voorwaar, Allah is Meest Vergevensgezind, Meest Barmhartig.(2:173)


Niet verdelen in godsdienst (30:32)
Vergeet niet uzelf goed te doen (2:44)
Vrouwen en mannen zijn gelijk (33:35)
Herdenk God vaak (8:45)
Bid regelmatig tot God alleen (42:38)
Geef vrijwillige gift (2:219)
Vast de maand Ramadan (2:185)
Maak indien mogelijk een bedevaart (3:97)


subhan allah! hamdoulillah! Allah u akbar!

niet echt on topic maar ach vergeef het me
Laatst bijgewerkt door Bani Adam op di _22-_nov-_2005ah, 22-11-2005ad, 8:07 pm, in totaal 3 keer bewerkt.

Avatar gebruiker
Alex/Ali
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1038
Geregistreerd: vr _3-_dec-_2004ah, 3-12-2004ad, 7:52 pm
Woonplaats: Rotterdam

door Alex/Ali » di _22-_nov-_2005ah, 22-11-2005ad, 8:00 pm

Zuster83, dat is een gezegde ;)
We get & forget
God give & forgive

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40330
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

door Ayasha » di _22-_nov-_2005ah, 22-11-2005ad, 8:47 pm

G.Salem schreef:
Zuster83 schreef:Salaam aleikoum,

Mijn favoriete Nederlandse spreekwoord moet wel t volgende zijn:

"Wat gij niet wil dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet"

Ik ken nog veel andere spreekwoorden en gebruik ze ook wel vaak in mn dagelijkse gesprekken maar deze vond ik toch t mooist :)

Wasalaam


wat gij niet wilt dat u geschiet, schiet dan ook een ander niet :p

mijn eigen gemaakte spreekwoord 8-) :p :lol:


Salaam,


rofl Heel erg "treffend" om het maar in dezelfde stijl te houden :D


:lol:
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

door Samira » di _22-_nov-_2005ah, 22-11-2005ad, 8:47 pm

"Een goede daad en een slechte daad zijn niet gelijk. Beantwoord het slechte met iets dat beter is. Op die manier zal uw vijand uw vriend worden. Maar het wordt slechts aan hen die geduldig volharden aangeboden." [Qoraan: 41:34]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
karima020
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 290
Geregistreerd: za _13-_aug-_2005ah, 13-8-2005ad, 1:02 am
Woonplaats: amsterdam

door karima020 » di _22-_nov-_2005ah, 22-11-2005ad, 10:56 pm

MAsha allah broeders en zusters, dat was wat ik bedoelde, als je er nog een te binnen schiet, dan weetje waar je moet zijn he!!!!

salaam aleykoum
Ik getuig dat er geen God is naast god, en dat Mohammad zijn boodchapper is.
ashadoe ala illaha illallah ou ashadoe anna moehamadoen roeloessoellah.
Ya allah zegen onze geliefde profeet, zijn huis en zijn oprechte volgelingen.

RANDOM_AVATAR
karima020
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 290
Geregistreerd: za _13-_aug-_2005ah, 13-8-2005ad, 1:02 am
Woonplaats: amsterdam

door karima020 » wo _23-_nov-_2005ah, 23-11-2005ad, 2:05 am

Salaam aleyoum, daar ben ik weer! Wanneer jullie, gezegden, uitdrukkingen hebben uit eigen cultuur zouden jullie het ook kunnen plaatsen?

Ik weet, ik zeur veel, maar het is heel interresant.

djazakkalahoe khairan, karima
Ik getuig dat er geen God is naast god, en dat Mohammad zijn boodchapper is.
ashadoe ala illaha illallah ou ashadoe anna moehamadoen roeloessoellah.
Ya allah zegen onze geliefde profeet, zijn huis en zijn oprechte volgelingen.

Avatar gebruiker
Amien
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1522
Geregistreerd: wo _19-_okt-_2005ah, 19-10-2005ad, 10:01 am

door Amien » wo _23-_nov-_2005ah, 23-11-2005ad, 2:49 am

Zeker een interessante vraag zuster..

deze spreekt mij erg aan:
Quote van Abu Bakr (radhiAllaahu 'anhu): "degene die het graf in gaat zonder voorziening (goede daden), is hetzelfde als een oceaan te doorkruisen zonder een schip".

RANDOM_AVATAR
Tamara
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 520
Geregistreerd: di _3-_jan-_2006ah, 3-1-2006ad, 12:52 am
Woonplaats: ergens

door Tamara » wo _11-_jan-_2006ah, 11-1-2006ad, 2:16 am

assalaam aleikoem wa rahmatoeAllaahi wa baraketoeh

"Degene die (werkelijk) opgesloten is, is degene wienst hart gesloten is voor Allah en de gevangen is degene die de slaaf is van zijn verlangens." (al-Qaabil blz. 69)

"De oprechte persoon is degene die zijn goede daden verbergt, zoals hij zijn slechte daden verbergt."


fi amaan allah

TAMARA

(VAN MSN GROUP ISLAM VOOR JOU GEHAALD, daar staan er nog veel meer... maar waar :-s hihi... kon ze niet meer vinden)

RANDOM_AVATAR
karima_nl
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 3280
Geregistreerd: di _25-_okt-_2005ah, 25-10-2005ad, 2:13 am

door karima_nl » do _30-_maart-_2006ah, 30-3-2006ad, 10:16 pm

nee dat weet ik, dat ging volgens mij over maria magdalena.
maar tegenwoordig is het ingeburgerd als spreekwoord denk ik.
en je zit me niet uit te lachen he :lol:


wa'salaam

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40330
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

door Ayasha » do _30-_maart-_2006ah, 30-3-2006ad, 10:45 pm

karima_nl schreef:nee dat weet ik, dat ging volgens mij over maria magdalena.
maar tegenwoordig is het ingeburgerd als spreekwoord denk ik.
en je zit me niet uit te lachen he :lol:


wa'salaam


wie zou dat nou durven zus, niemand toch? :p
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

RANDOM_AVATAR
karima_nl
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 3280
Geregistreerd: di _25-_okt-_2005ah, 25-10-2005ad, 2:13 am

door karima_nl » do _30-_maart-_2006ah, 30-3-2006ad, 11:33 pm

Ayasha schreef:
karima_nl schreef:nee dat weet ik, dat ging volgens mij over maria magdalena.
maar tegenwoordig is het ingeburgerd als spreekwoord denk ik.
en je zit me niet uit te lachen he :lol:


wa'salaam


wie zou dat nou durven zus, niemand toch? :p


nee lijkt me niet behalve jij dan, jij mag het. :D

wa'salaam

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40330
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

door Ayasha » do _30-_maart-_2006ah, 30-3-2006ad, 11:45 pm

karima_nl schreef:
Ayasha schreef:
karima_nl schreef:nee dat weet ik, dat ging volgens mij over maria magdalena.
maar tegenwoordig is het ingeburgerd als spreekwoord denk ik.
en je zit me niet uit te lachen he :lol:


wa'salaam


wie zou dat nou durven zus, niemand toch? :p


nee lijkt me niet behalve jij dan, jij mag het. :D

wa'salaam


:haha:
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

RANDOM_AVATAR
Yoesuf
Gedeactiveerd
 
Berichten: 1380
Geregistreerd: zo _11-_sep-_2005ah, 11-9-2005ad, 1:47 pm
Woonplaats: Utrecht

door Yoesuf » zo _7-_mei-_2006ah, 7-5-2006ad, 10:38 pm

Spreekwoord: De Koran vertrekt sneller (word snel vergeten als je die van buiten kent) dan dat je een schaap zonder touw vastbind.

Avatar gebruiker
G.Salem
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 9538
Geregistreerd: zo _23-_okt-_2005ah, 23-10-2005ad, 7:55 pm
Woonplaats: Rotterdam

door G.Salem » zo _7-_mei-_2006ah, 7-5-2006ad, 10:51 pm

uit een Hadith:

“Wie geen barmhartigheid toont zal geen barmhartigheid ondervinden.”De sterke man is niet degene die worstelt, maar degene die controle over zichzelf heeft tijdens een aanval van woede.
[align=center]9. "Voorwaar, deze Koran leidt naar wat rechter is..." (Soerah [17] Al-Israa)

28. "...Door het gedenken van Allaah komen de harten tot rust." (Soerah [13] Ar-Ra'd)[/align]

Volgende

Keer terug naar Lekker spammen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten

cron