Weerlegging 'fitna' de film

Heb je wat interessants te melden? Laat het ons weten!
RANDOM_AVATAR
Ehsan_1
Beginner
Beginner
 
Berichten: 2
Geregistreerd: za _5-_apr-_2008ah, 5-4-2008ad, 8:11 pm

Weerlegging 'fitna' de film

door Ehsan_1 » za _5-_apr-_2008ah, 5-4-2008ad, 8:14 pm

Salam Aleykum,

Download de weerlegging op de film van Geert Wilders, het is te openen met een pdf reader. Ook is er een .DOC bestand te downloaden voor diegenen die geen pdf reader hebben. Opmerkingen, kritiek, is altijd welkom.

Afbeelding

Download in de PDF format: http://www.sendspace.com/file/7kbg5t
Download in MS WORD format: http://www.sendspace.com/file/par7qu


PDF Software


ehsan

RANDOM_AVATAR
Ehsan_1
Beginner
Beginner
 
Berichten: 2
Geregistreerd: za _5-_apr-_2008ah, 5-4-2008ad, 8:11 pm

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Ehsan_1 » za _5-_apr-_2008ah, 5-4-2008ad, 8:15 pm

INTRODUCTIE

In de Naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof zij aan Allaah, de Enige, die geen gelijken heeft, en vrede en zegeningen zij over onze Profeet Mohammad, zijn familieleden, zijn metgezellen en iedereen die hem in vroomheid volgt tot de Dag des Oordeels.

Sinds het begin van de schepping is er een strijd tussen de waarheid en valsheid. Deze strijd zal blijven bestaan tot het einde der tijden. Allaah heeft meer dan 124.000 Profeten naar de mensheid gestuurd, en elke Profeet had zijn vijanden. De Profeten van vroeger werden door de mensen lastig gevallen, verworpen, uitgelachen, uitgescholden, verdreven, geslagen en zelfs gedood! Zulke mensen hebben altijd al bestaan.

Zij probeerden om de waarheid neer te halen en aangezien de profeten met de waarheid kwamen en het feit dat het enige wapen tegen de waarheid een leugen is, moesten zij wel liegen en de zaken verdraaien om hun gelijk te kunnen krijgen.

Net zoals de Profeten van vroeger, heeft onze Profeet Mohammad ook zulke vijanden gehad en sommigen van hen lopen vandaag de dag nog rond op aarde. Een van de voorbeelden is Geert Wilders, die zijn film: “FITNA” uitbracht als een aanval op de Qur'an.

Avatar gebruiker
Battle_for_Peace
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 101
Geregistreerd: zo _23-_apr-_2006ah, 23-4-2006ad, 7:00 pm
Woonplaats: Darul Harb

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Battle_for_Peace » zo _6-_apr-_2008ah, 6-4-2008ad, 12:31 am

CONTEXT

Vooraf wij beginnen met de weerlegging, zal de ernst van de context worden toegelicht. Dit hoeft niet enkel te gelden voor de islamitische schriften, maar ook voor ieder ander soort literatuur. Binnen de islamitische terminologie is het noodzakelijk om de context van een situatie de weten. Weet men de achtergrond van een gebeurtenis niet, dan oordeelt deze persoon verkeerd, en niets van hem/haar zal gebaseerd zijn op logica.

Voor alle duidelijkheid, het is FitnaH (فتنة) en niet Fitna, en aangezien Dhr.Wilders niet eens tot drie kan tellen in de taal van de Qur'an, was zoiets wel te verwachten. Hoe kan men een persoon vertrouwen die de Qur’aan aan ons wil presenteren terwijl hij de naam van zijn film niet eens correct kan spellen? Hij heeft alle Qur'an verzen uit het context gehaald om de naam van de Islaam zwart te maken.

Zonder context, kan iedereen uit de Qur'an halen wat hij wilt:


 • “Er is geen God”. (Qur’an 2:163).
 • “De Messias, zoon van Maria, is zeker God”. (Qur’an 5:17).
 • “Ezra is de zoon van God”. (Qur'an 9:30).
 • “De hand van Allaah is gebonden (Allaah is gierig)”. (Qur’an 5:64).
 • “Het Uur zal niet over ons komen”. (Qur'an 34:3).
 • “Allaah is Eén der Drie”. (Qur’an 5:73).
 • “O jullie die geloven, kom niet tot het gebed”. (Qur’an 4:43).
 • “Wee degenen die bidden”. (Qur’an 107:4).
 • “Verlaat uw Goden nooit”. (Qur'an 71:23).
 • “Hij (Mohammad) heeft dit (Koran) verzonnen”. (Qur’an 11:13).
 • “God heeft Zich een zoon verwekt”. (Qur'an 2:116).
 • “Handel is gelijk aan rente”. (Qur'an 2:275).
 • “Wij kunnen niet worden opgewekt”. (Qur'an 6:29).
 • “Luistert niet naar deze Koran”. (Qur'an 21:26).
 • “Wij zijn God's kinderen en Zijn geliefden”. (Qur'an 5:18).
 • “God heeft aan niemand iets geopenbaard”. (Qur'an 6:91).

Zo werkt dat niet. Alles moet in context gelezen worden. Ware het niet om de context, dan zou iedereen alles uit de boeken kunnen halen!

Wilders kan Islaam niet aanvallen, omdat de Islaam een prachtige Godsdienst is, dus moet hij nodig verzen uit hun context rukken om aandacht en publiciteit te wekken voor zijn verdorven ideologie en zijn racistische gedachtegoed. Wilders is bang van Islaam en weet dat het de snelst groeiende religie op de aarde is en dat maakt hem bang. Hij wilt dat tegenhouden!

Allaah zegt in de Qur'an (en het kan vertaald worden als volgt):

Zij willen het licht van Allaah (Islaam) doven met hun monden, maar Allaah zal dit niet laten gebeuren. Hij zal Zijn licht vervolmaken, ook al hebben de Niet-Moslims daar een afkeer van!” (Qur'an 9:32).

Ibn Kathir zegt in het uitleg van dit edele vers:

Hun gelijkenis is zoals de gelijkenis van een man die richting de zon en de maan blaast, hopend dat hij daarmee het licht ervan op een dag uitdooft. Waarlijk, zo'n man zal nooit zijn doel bereiken!(Tafsir Ibn Kathir 9/32).

Inderdaad, zo'n iemand zal nooit zijn doel bereiken! Wilders zal nooit zijn doel bereiken. Vele waren Wilders met hun geschreeuw voorgegaan. Waar zijn die mensen nu? Het verleden heeft hun opgeslokt! Niemand kent ze meer, terwijl de Islaam gegroeid is en nog steeds ongelofelijk snel aan het groeien is!

Zo zal ook Wilders door het verleden opgeslokt worden en niemand zal hem kennen, terwijl Islaam voort zal leven.

Islaam - de ware Godsdienst - zal altijd aangevallen worden, maar Allaah heeft beloofd dat Hij het zal beschermen en het zal laten zegevieren boven alle valse religies. Dat is een belofte van Allaah. “Waarlijk, Allaah faalt nooit in Zijn beloftes”. (Qur'an 13:31).

Naast de verdraaide Qur'an teksten, worden eveneens andere zaken aan Islaam vastgeknoopt, die er niets mee te maken hebben. Spandoeken van demonstranten die bepaalde boodschappen willen doorgeven, in de video van Geert Wilders kan men zelfs een spandoek zien met daarop “GOD BLESS HITLER”.

Wat heeft dit met Islaam te maken? Hoe kan iemand Allaah vragen om Hitler, een misdadiger, massamoordenaar en racist te zegenen? Hij is niet eens Moslim! Hij is iemand die de opdracht gaf om onschuldigen te slachten als een kudde schapen. We moeten niet achter iedereen aanrennen zolang die maar tegen de Joden is. Zo zit Islaam niet in elkaar.

Tevens zien we fragmenten van mensen die hun kinderen met messen hebben bewerkt. Wat heeft dit met Islaam te maken? Deze praktijken zijn het werk van gestoorde mensen en Islaam is vrij daarvan. Islaam heeft daar niets mee te maken! En dit zijn niet de enige zaken die deze meneer heeft verdraaid wegens zijn onwetendheid.

In dit document zullen de leugens en verdraaiingen van deze vijand van Islaam weerlegd worden. Wij zullen Islaam niet verdraaien om de mensen blij te maken. Wij zullen altijd de waarheid over Islaam blijven verkondigen, ongeacht de gevolgen daarvan. Islaam zal Islaam blijven. Niemand zal een lettertje kunnen weghalen en niemand zal een lettertje kunnen toevoegen.
"Wie een ander vreest rent voor hem weg, maar wie Allaah vreest rent naar Hem toe!"

Avatar gebruiker
Battle_for_Peace
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 101
Geregistreerd: zo _23-_apr-_2006ah, 23-4-2006ad, 7:00 pm
Woonplaats: Darul Harb

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Battle_for_Peace » zo _6-_apr-_2008ah, 6-4-2008ad, 12:34 am

JIHAAD VS TERRORISME

Jihaad betekent niet: “Heilige oorlog”, zoals sommige mensen denken - het woord voor “Heilige Oorlog” is “Harbun Moqadassa” en dat woord is nergens terug te vinden in de Qur'an of Sunnah. Jihaad komt van het Arabishe woord “Jahada” en dat betekent “Streven”.

Jihaad hoeft niet altijd met oorlog te maken te hebben, want iemand die streeft om zijn gebeden op tijd te verrichten, verricht Jihaad, iemand die streeft om aardig en eerlijk te zijn tegen anderen verricht Jihaad, iemand die streeft om zijn ouders gehoorzaam te zijn voert Jihaad, een persoon dat zijn buurman helpt en hem goed behandelt verricht Jihaad etc. Maar oorlog kan ook een onderdeel zijn van Jihaad en meestal als in de Qur'an en Sunnah (levenswijze van de Profeet) naar Jihaad wordt verwezen, dan wordt er bijna altijd strijd mee bedoeld.

Jihaad is een onderdeel van Islaam en wie het ontkent kan geen Moslim zijn, maar terrorisme integendeel is verboden in Islaam.

Allaah heeft de Moslims toestemming gegeven om terug te slaan en zichzelf te verdedigen en om onrechtvaardigen neer te halen met kracht. Zo heeft elke land vandaag de dag een leger om zichzelf te verdedigen en de agressors aan te vallen. Wat is daar mis mee? Is zelfverdediging verboden? Is het zichzelf beschermen tegen de onrechtvaardigheden verboden? Wilders wil de wereld laten zien dat de Profeet van Islaam een terrorist en bedrieger was en dat Islaam ook tot terrorisme aanspoort, terwijl het tegenovergestelde waar is. Als we naar de biografie van de Profeet Mohammad kijken, heeft de Profeet in zijn hele leven, maar 1 iemand gedood vanwege zijn misdaden!

Ibn Tayimiyah heeft gezegd:

“En de Profeet was de bezitter van de grootste moedigheid die bevelhebbers nodig hebben tijdens oorlogen, en hij heeft niemand met zijn eigen handen gedood behalve Ubay Ibn Khalaf! Hij doodde hem op de dag van Uhud, en behalve dit heeft hij niemand anders gedoodt met zijn eigen handen, niet voor die incident en ook niet na die incident”. (“Minhaj As Sunnah An Nabawiyyah”, 8/78).

En de weldenkenden kwamen de vorige decennia bijeen om te berekenen hoeveel mensen tijdens de 23 jaar van profeetschap van Profeet Mohammad waren gedood door al zijn volgelingen en ze kwamen tot conclusie dat het om slechts 1018 mensen ging!

Als we kijken dan komen we erachter dat in de eerste wereld oorlog 20.000.000 doden vielen en meer dan 20.000.000 gewonden! En in de tweede wereld oorlog? In de tweede wereld oorlog vielen 72.000.000 doden! Vergelijk! Zijn de geallieerde troepen terroristen geweest? Waren zij bloeddorstig? Wat was hun visie en missie en wat was hun zelfverdediging. Nooit zullen zulke figuren iets over hun zelfverdediging zeggen, de rede daarvoor is dat deze personen werken met een dubbele standaard.

Onze Profeet was niet gezonden als een terrorist, maar als een Genade! Dat was bevestigd in een legendarische vers uit de edele Qur'an:

En Wij hebben jou niet gezonden, behalve als een genade voor de werelden”. (Qur'an 21:107).

Er is overgeleverd dat onze Profeet zei:

Sluit banden met degenen die met jou banden verbreken, wees goed tegen degenen die slecht zijn tegen jou, en spreek de waarheid zelfs als het tegen jou is!(“Sahih Al Jami As Saghir 3769”).

Volgens een andere overlevering door Ali de derde khalief stond een soortgelijke tekst op de ZWAARD van de Profeet! Vergelijk dat met wat de mensen nu schrijven: “Born to Kill”. Zo'n prachtige boodschap stond zelfs op de zwaard van onze Profeet!

Volgens een EU rapport - waren er 500 terreur aanslagen op de EU uitgevoerd in 2006 en slechts één daarvan was door een Moslim en ook deze was mislukt! Waarom vertelt Wilders dit soort feiten niet aan de mensen? Waarom is hij niet eerlijk tegen de mensen? Het is verbazingwekkend - (en wij weten niet meer of wij eerder moeten lachen of eerder moeten huilen) - om hoe mensen zwijgen over de wereldwijde terrorisme tegen de Moslims, maar allemaal op hun voorpoten staan als een onderdrukte Moslim tot zoiets overgaat!

Ja, wij keuren terreur af, of het door Moslims wordt gepleegd of door de Niet-Moslims, maar we kunnen niet één klap van een Moslim zien en onze ogen sluiten voor de massale slachtingen, die in onze landen plaatsvinden! Wat is erger! Er zijn miljoenen Moslims doodgegaan van het oosten tot het westen, en Wilders zwijgt daarover. Waarom? Is dat overbodig? Is Moslim bloed goedkoper in zijn ogen dan het bloed van zijn eigen volk? Voelt hij zich superieur boven de anderen? De hele Moslim natie, van het oosten tot het westen wordt vernederd en aangevallen van alle kanten, en niemand horen we daarover spreken, maar als een Moslim opstaat en zichzelf verdedigd, dan wijst de hele wereld naar hem en wordt hij een terrorist genoemd? Hoe oordelen deze mensen?

Terroristen zijn degenen die de arme Palestijnen in vluchtelingen kampen hebben dwongen om Haram vlees en het vlees van dode dieren te eten! Terroristen zijn degenen die de deuren achter hun sloten, van de huizen die zij zelf met hun eigen bloed en zweet hadden opgebouwd. Terroristen zijn diegenen die wegens twee gekidnapte Israëlische soldaten 500.000 onschuldige Libanesen uit hun huizen verdreven en de infrastructuur van het land kapot maakten terwijl de Israëliers niet 2 maar duizenden gevangenen in hun kerkers houden!

Terroristen waren degenen die economische sancties op Irak plaatsten, waarbij 1.500.000 Irakese kinderen van honger en wegens tekort aan medicijnen stierven! Het vuur dat zij hebben aangestoken is nog steeds aan het branden in Basra, Kufa, Karbala en Bagdad! De recente statistieken tonen dat er meer dan 1.000.000 Irakezen om het leven zijn gekomen door de recente oorlog tegen Saddam Hussain.

In slechts één maand, in Juli 2006 stierven bijvoorbeeld meer dan 3.400 Irakezen! In de maand van Juni was het 3.014 etc. Dus meer mensen sterven per maand in Irak, dan alle mensen die omkwamen bij de WTC aanslagen!

Dit alles is begonnen door Westerse machten. Waar zijn de rechtvaardigen?! Waar zijn de mensen rechten organisaties? Waar zijn de kranten zoals "De Telegraaf", die de periodieke slachtingen van onschuldige Moslims in Palestina en de rest van de wereld niet publiceren, en de mensen zelfs geen toestemming geven om op zo een artikel te reageren mocht deze ooit geplaatst zijn? Waar is Wilders? De massavernietigingswapens die zij als excuus gebruiken, zijn tot vandaag de dag nergens gevonden.

Terroristen zijn degenen die de Qur'an door de WC spoelden en onschuldigen in Guantanamo Bay en Abu Ghraib lieten verkrachten en mishandelden!

Terroristen zijn diegenen die prostitutie op de vliegvelden van Afghanistan legaliseerden, en Irakese vrouwen verkrachten op een beestachtige manier. Terroristen zijn degenen die heel Afghanistan in ruïnes veranderden en daar tientallen duizenden onschuldige mensen doodmaakten, op zoek naar één man! Terroristen zijn degenen die duizenden gevangenen in lucht dichte containers opsloten in het midden van de woestijnen, waar de grond zo heet was als kolen en de hemel zwavel regende!

Terroristen zijn degenen door wie die de Tsjetsjeense Moslims al tientallen jaren geen nacht rust hebben gehad, in de koude winters van Tsjetsjenië! Waarom is de wereld aan het zwijgen over wat met de Moslims gebeurt en gebeurde in Bosnië, Kosovo, Gujurat, Indonesie en Kashmier? Zijn de Moslims geen mensen? Is hun bloed zo goedkoop in de ogen van Wilders en zijn gelijken?

Waarom zwijgt de wereld hierover en als één Moslim opstaat om zijn eer en de eer van zijn geloof en medemoslims te verdedigen wordt hij een terrorist genoemd? Een tijd heeft ons bereikt, dat een Moslim die zijn land en mensen verdedigt een terrorist wordt genoemd, maar een “Moslim” die zijn geloof, land en mensen verraadt een held! De tafels zijn omgedraaid!

De grootste terroristen op aarde, zoals Sharon, Bush en Blair worden: “Vrede Stichters” genoemd en wie tegen hun misdaden strijdt een “terrorist”.

Ja, inderdaad, als het verdedigen van de zwakken en onderdrukten terrorisme is en het opkomen voor je rechten en de rechten van je medemens terrorisme is, dan laat de werelden getuigen dat Moslims terroristen zijn! Wij getuigen met hun!

Wij keuren terrorisme tegen onschuldige mensen af, maar niemand, maar dan ook niemand die ook maar een atoompje aan gezond verstand heeft, zal kunnen beweren dat zelfverdediging verboden is! Zelfs een ezel zou zichzelf verdedigen! Jihaad is om onrecht tegen te gaan en vrede te brengen op aarde, zoals we later in dit document zullen zien. Dit is een basis principe die in elke Islaam school wordt geleerd aan de mensen.

Allaah zegt:

Had Allaah sommige mensen niet door anderen laten terugdrijven, dan zou de aarde verdorven zijn. Maar Allaah is genadig jegens de werelden”. (Qur'an 2:251).

En Allaah zegt ook:

En indien Allaah sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield, zouden ongetwijfeld kloosters, kerken, synagogen en moskeeën, waarin dikwijls de naam van Allaah wordt herdacht, afgebroken zijn. Allaah zal ongetwijfeld degene ondersteunen die Hem helpt - Allaah is inderdaad Sterk, Almachtig”. (Qur'an 22:40).

Dus Jihaad is volgens deze verzen niet om verderf te zaaien, maar om verderf te voorkomen!

En Jihaad ter verdediging van de zwakken en onderdrukten is een van de beste daden in Islaam. Tot het punt dat onze Profeet in een overlevering het volgende heeft gezegd:

Een uur lang opgesteld staan in de gevechtslinie voor de zaak van Allaah is beter dan 60 jaar opgesteld staan voor het gebed”. (Sahih Al Jami’ee 4503).

Zelfverdigend Jihaad is fardhul ayin met de overeenstemming van alle Islamitishe geleerden:

Ibn Abidin heeft gezegd:

Jihaad wordt fardhul ayin als het vijand een Islamitisch grenslijn aanvalt, en het wordt fardhul ayin op degenen die daar dichtbij zijn. Op degenen die ver weg zijn is het fardhul kifayah, als hun hulp niet nodig is. Als zij wel nodig zijn dan wordt het ook fardhul ayin op hun, net zoals het gebed en het vasten”. (“Hashiyah Ibn Abidin”, 3/238).

Zoals Allaah heeft gezegd:

Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allaah heeft de macht hen bij te staan”. (Qur’an 22:39).

Dit is wat Islaam leert en niemand kan dit ontkennen. Zelfverdediging is niet verboden in Islaam. Dus de leugenaar (Wilders) heeft de waarheid gesproken dat Jihaad onderdeel is van Islaam. Wat deze onwetende echter niet weet, is dat terrorisme verboden is in Islaam. Het verschil tussen Jihaad en Terrorisme is zoals het verschil tussen de hemelen en de aarde! Direct na de aanslagen op WTC, kwamen duizenden Ulama' (geleerden) van Islaam vanuit alle hoeken van de wereld bij elkaar om het te veroordelen! Het doden van onschuldige mensen zoals burgers, vrouwen en kinderen, bejaarden, toeristen etc. is geen Jihaad maar fasaad (verderf). De fatawa die dit veroordelen zijn niet meer te tellen! De Grote Mufti van Arabie en de Comite van de Kibaar Ulama’ (grote geleerde) zijn unaniem tegen terreur! En iedereen die ook maar een beetje op de hoogte is van zaken, weet dat de geleerden van Islaam dit soort misdaden hebben afgekeurd.

Niet lang geleden, in februari dit jaar, kwamen meer dan 20.000 Islamitishe Ulama' (geleerden) van de “Deobandi” school bij elkaar om terrorisme verboden te verklaren! Waarom? Omdat in tegenstelling tot de oorlog van Bush en Blair, die volgens Islam haar regels kent, die zij niet mogen overschrijden.

Er is overgeleverd in ontelbare veel Hadith (overleverings) boeken dat onze Profeet tegen elke leger die hij uitzond zou zeggen:

“Ga voort in de naam van Allaah, zet je vertrouwen op Allaah en houd je vast aan (de regels van) de religie van Allaah's boodschapper. Doodt geen bejaarden, doodt geen peuters, doodt geen kinderen en doodt geen vrouwen. Wees niet oneerlijk over de buit, maar verzamel de buit (en verdeel het rechtvaardig). Doe goede dingen, want Allah houdt van degenen die goed doen”. (Abu Dawud, Book 14, Hadith 2608).

Na zijn dood, volgden de Sahaba zijn Sunnah en Abu Bakr zei tegen een leger die hij uitzond:

“Vermink de vijanden niet en vermijd bedriegen en lafheid. Hak geen fruitbomen om en steek niet de velden in brand. Slacht geen dieren, behalve om te eten. Geen kluizenaar mag gedoodt worden en zijn gebedshuis mag ook niet beschadig worden. Doodt alleen degenen die wapens tegen jullie oppaken”. (“Tarikh At Tabari”, Deel 3, Blz. 226).

Er is een Ijma' (consensus) hierover, zoals An Nawawi zei:

Alle Ulama' zijn het unaniem met elkaar eens, wegens een paar Hadith’s die het verbieden om vrouwen en kinderen te doden, dat zij niet gedood mogen worden, zolang zij niet vechten. En als ze wel vechten, dan zegt de meerderheid van de geleerden dat ze wel gedood mogen worden”. (“Sharh As Sahih Muslim”).

Dus wij moeten een auto niet beoordelen op de chauffeur. Als iemand, die niet kan rijden de beste auto op aarde gaat rijden, dan zal hij botsen. Dat betekent niet dat de auto slecht is, maar de chauffeur! Zo moeten wij naar Islaam kijken en niet naar wat elke opvolger van Islaam doet. Islaam is perfect, maar de Moslims niet. En zelfs als de Niet-Moslims onze vrouwen en kinderen doodmaken, is het ons niet toegestaan om hetzelfde te handelen!

Allaah zegt:

En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allaah, voorzeker, Allaah is op de hoogte van hetgeen gij doet”. (Qur'an 5:8).

De grote uitleggers van de Qur'an (mufasiroen), hebben hieruit begrepen dat zelfs, als de Niet-Moslims onze vrouwen en kinderen doodmaken, mogen wij dat niet bij hun doen. Dat is gebaseerd op de rechtvaardigheid van de Islaam. Een kind kan niet gestraft worden voor de misdaad van zijn vader en zo kan ook een onschuldig mens niet gestraft worden voor de misdaad waaraan hij niet deelnam.

Al Qurtubi, wiens uitleg van de Qur'an in alle hoeken van de wereld verkrijgbaar is en unaniem geaccepteerd is in de Moslim wereld, zegt in de uitleg van deze edele vers:

“Het feit dat iemand ongelovig is weerhoudt ons niet om rechtvaardig tegen hem te zijn, en wij mogen hun alleen bevechten en gevangen nemen als zij het verdienen. En het is niet toegestaan voor ons om op dezelfde wijze te vergelden, zelfs als zij onze vrouwen en kinderen dood maken om zo onze harten met verdriet te vullen, het is niet toegestaan voor ons om hetzelfde bij hun te doen met als doel om ook hun verdrietig te maken”. (Tafsir Al Qurtubi 5/8).

Al Baydawi, een andere grote Mufassir van Islaam, zegt in het uitleg van dit vers:

“Laat jullie intense haat voor de Mushrikien jullie niet aansporen om onrechtvaardig tegen hun te handelen, zodat jullie bij hun dingen doen die niet toegestaan zijn, zoals het verminken van hun lichamen, of het doden van hun vrouwen en kinderen, of het verbreken van verbonden met hun - en dit alles om jullie harten af te koelen. Integendeel, wees rechtvaardig, dat is dichter tot Godsvrees”.

Dus dit vers verbiedt ons zelfs om onrechtvaardig te handelen tegen degenen die op het slagveld staan en tegen de Moslims strijden! Oorlog is niet altijd verkeerd. Soms moet oorlog gevoerd worden, zodat er vrede heerst. Dat is niet alleen wat Islaam leert, maar ook niet-moslim denkers hebben dit bevestigd.

Aristotle (384 VC), de wereld bekende Griekse Filosoof, had gezegd:

Wij voeren oorlog, om in vrede te kunnen leven”.

Vegetius (390 NC) de bekende Latijnse oorlog strategist, had gezegd:

Als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog”. i.e. (“Si vis pacem, para bellum”).

Edmund Burke, had de waarheid gesproken toen hij zei:

Alles dat het kwaad nodig heeft om te overwinnen, is dat goede mensen niets ondernemen”.

Neem iemand zoals Nelson Mandela. Zijn vijanden noemden hem terrorist, maar diezelfde persoon werd een “vrijheidsstrijder” genoemd door anderen. Dezelfde man en twee verschillende namen. Zo is ook Jihaad een strijd om vrede te brengen op aarde, zodat de mensheid in vrede kan leven. Allaah zegt:

“Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken”. (Qur’an 5:32).

In Islaam is het doden van één onschuldige mens - of hij nou Moslim is of niet- gelijk aan het doden van de hele mensheid. Dit vers was geopenbaard aan de Kinderen van Israël, maar het is ook van toepassing op ons (zie Tafsir Ibn Kathir). Toen de Niet-Moslims niet eens om mensenrechten gaven, sprak Islaam al over dierenrechten! Terreur en onderdrukking is verboden in de Islaam. Onze Profeet heeft gezegd:

Als je genade toont aan degenen die op aarde zijn, zal Degene die in de hemelen is, jou Genade tonen”. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4923).

Islaam is een Godsdienst van liefde en genade aan de werelden! Onze Profeet heeft ook gezegd:

Wie geen liefde toont, zal ook geen liefde ontvangen”. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 26).

Kortom, Jihaad en Terrorisme zijn twee verschillende dingen. Wie ze aan elkaar wilt vastknopen is onwetend over de Shariah. Het doden van 1 onschuldig mens is gelijk aan het doden van de hele mensheid en 1 leven redden is gelijk aan het redden van de hele mensheid. Hier zijn veel fatawa (juridishe advies) en boeken over geschreven door de geleerden van Islaam, dus wie wil kan die boeken kopen en bestuderen. De genezing voor onwetendheid is vragen en leren.

En de Moslims die in Nederland leven, zijn onder een verbond volgens de overeenstemming van alle geleerden! Wie het land binnentreedt met een visum sluit daarmee direkt een verbond, omdat zij hem vertrouwden en hun land toelieten, dus een Moslim moet zich aan dat verbond houden.

Onze Profeet heeft gezegd:

Degene die een ongelovige die een verdrag met de Moslims heeft vermoord zal de geur van het Paradijs niet ruiken, en de geur kan voorzeker gevonden worden op een reisafstand van 40 jaar”. (Sahih Bukhari, Deel 9, Boek 83, Hadith 49).

Dus als iemand een ongelovige vermoordt in Nederland, na met een verbond te zijn ingetreden, dan is die Hadith op hem van toepassing!

In conclusie kunnen we veronderstellen, dat Jihaad en Terrorisme het tegenovergestelde zijn van elkaar. Terrorisme is afgekeurd door de geleerden van Islaam. Islaam is niet verantwoordelijk voor de fouten van bepaalde Moslims. Elke samenleving heeft rotte appels. Islaam is vrij daarvan. Wie de Islaam wilt kennen, moet de Qur’an lezen en de Islamitishe boeken bestuderen.

Wa Allaahu Aalim (En Allaah weet het beste),
"Wie een ander vreest rent voor hem weg, maar wie Allaah vreest rent naar Hem toe!"

Avatar gebruiker
Battle_for_Peace
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 101
Geregistreerd: zo _23-_apr-_2006ah, 23-4-2006ad, 7:00 pm
Woonplaats: Darul Harb

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Battle_for_Peace » zo _6-_apr-_2008ah, 6-4-2008ad, 12:38 am

MANIPULATIE

In dit hoofdstuk zullen wij een blik werpen op de leugens en verdraaiingen die Geert Wilders en zijn betogers hebben voorbereid. Enkele voorbeelden zijn om Islaam en de Qur’aan in een kwaad daglicht te stellen, om Moslims die in Nederland vredig leven te bestempelen met aanhangers van terreur, om de emoties van onderdrukte Moslims te gebruiken en deze vervolgens te koppelen aan de Quran.

Hieronder de Quran verzen die verdraaid zijn in de video genaamd “FITNA”:

Surah Al-Anfal (De Buit), Vers 60
Surah An-Nisa (De Vrouwen), Vers 56
Surah Mohammed (Mohammed), Vers 4
Surah An-Nisa (De Vrouwen), Vers 89
Surah Al-Anfal (De Buit), Vers 39

VERS 1:

“Maak voorbereiding tegen hen met wat gij kunt aan kracht en paardenvolk, om daarmee te teroriseren Allaah's vijand en uw vijand”. (Qur'an 8:60).


Dit is hoe het in context hoort:

“En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allaah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allaah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allaah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan. En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe en legt uw vertrouwen in Allaah. Voorzeker Hij is Alhorend, Alwetend”. (Qur'an 8:60 en 61).

Dit vers gaat dus over het terroriseren van de vijanden, en niet onschuldige mensen, zoals Wilders de mensen wilt laten denken! Elke land op de aarde heeft een leger en ze maken wapens en laten het op TV zien om daarmee de vijanden af te schrikken. Wat is daar mis mee? En de vers die hij gebruikt gaat over het afschrikken van de vijanden en niet het doden van hun! De geleerden van Islaam hadden ons vanaf het begin af aan al uitgelegd, dat wij alleen tegen degenen vechten die tegen ons vechten. Deze uitleg is gebaseerd op Qur'an verzen en gezegdes van onze Profeet.

Dus om deze vers te pakken en het op onschuldige burgers toe te passen was wegens zijn onwetendheid over de principes van onze Shariah! Er is geen agressie behalve tegen de agressor in Islaam. Laten we naar een paar citaten van grote Islamitische geleerden kijken die betrekking hebben op het doden van de niet-strijders (burgers):

Ibn Taiymiyah heeft gezegd:

De fundamentele principe (in Islaam) is dat het bloed van alle kinderen van Adam beschermd en onschendbaar is en niemand gedoodt mag worden behalve met recht. Iemand doden wegens ongeloof is iets waar onze wetgeving het nooit over eens is geweest, zoals het doden van degenen die niet meedoen aan de strijd. Dit is iets waar de wetgeving en het menselijk verstand niet over van mening verschilt (dat het niet goed is). Het bloed van de Niet-Moslim was tijdens het begin van de Islaamitishe geschiedenis al beschermd en onschendbaar, net zoals het oorspronkelijk onschendbaarheid van een mens. Allaah weerhield de Moslims van het doden van zulke Niet-Moslims”. (“As Saarim Al Maslool 'Alaa Shaatim ir Rasool”, Blz. 104).

En hij heeft ook gezegd:

“Zijn gezegde: “Vecht op de weg van Allaah tegen degenen die tegen jullie vechten!” (Qur'an 2:190). Dus degenen die niet tot de strijders behoren mogen niet bevochten worden”. (“As Saarim Al Maslool 'Alaa Shaatim ir Rasool”, Blz. 101).

Ibnul Qayyim heeft gezegd:

Het doden van mensen is alleen verplicht tijdens strijd en oorlog en niet wegens hun ongeloof. Daarom is het zo dat vrouwen, kinderen, ouderen, blinden, monikken die niet vechten enzovoorts niet gedoodt mogen worden (volgens onze Profeet). Wij vechten slechts tegen diegenen die tegen ons vechten! Dit was de handelswijze van de Boodschapper van Allaah met de mensen van de wereld. Hij zou tegen diegenen vechten die tegen hem vochten, totdat zij de Godsdienst binnenkwamen, een verdrag of verbond sloten of onder zijn macht leefden en Jiziah betaalden (i.e. een paar euro per jaar). Dit is wat hij zijn legers beveelde die tegen hun vijanden streden, zoals was uitgelegd in de Hadith van Buraidah”. (“Ahkaam Al Udh Dhimmah”, Deel 1, Blz. 17).

Ibn Habib heeft gezegd:

De reden waarom de religiuze mensen niet gedoodt mogen worden was niet omdat zij bezig waren met hun aanidding, aangezien zij de verste van Allaah staan, meer dan de rest van hun mensen, wegens het feit dat zij het meest begrip hebben van hun geloof en het diepst erin gezonken zijn. Integendeel, de reden was omdat zij niet deelnamen met hun mensen in de oorlog tegen de gelovigen, of dat nou met hand, advies of bezittingen was”. (“An Nawaadir wa'z-Ziyaadaat'alaa maa fil Mudawanna min Ghairiha min Al Amaahaat”, Deel 3, Blz. 60).

Ibnul Munaasir heeft gezegd:

“De gezegde van Allaah: “Vecht op de weg van Allaah tegen degenen die tegen jullie vechten, maar overschrijdt de grens niet, voorzeker, Allaah houdt niet van de overtreders!” (Qur'an 2:190). Hieronder valt iedereen die niet in staat is om te vechten, zoals de ouderen, de zwakken, mensen die bezig zijn met hun aanbidding, ingehuurde werkers, moeders enzovoorts. Niemand mag tijdens het vechten in overtreding vallen tegen hun (door hun te doden), en Allaah gaf hun een speciale positie, door het doden van hun te verbieden met Zijn gezegde: “Maar overschrijdt de grens niet”. (Qur'an 2:190). Dat betekent, doodt geen niet-strijders (burgers)”. (Ibnul Munaasir, Deel 1, Blz. 228).

Abdullaah Al Basaam heeft gezegd:

Wat betreft het expres aanvallen van diegenen die niet meedoen aan de strijd, zoals de vrouwen, kinderen, ouderen, en mensen die in hu kloosters en kerken zijn en hun soortgelijken, dan is dat niet toegestaan, zolang zij niet meehelpen (met de vijanden tegen de Moslims) met hun adviezen of strategien of zolang ze niemand hebben vermoordt”. (“Tawdeeh ul Ahkaam bin Buluughil Maraam”, Deel 6, Blz. 385).

Umar ibn Abdul Aziz heeft gezegd:

“Over de gezegde van Allaah: “Vecht op de weg van Allaah tegen degenen die tegen jullie vechten, maar overschrijdt de grens niet, voorzeker, Allaah houdt niet van de overtreders!” (Qur'an 2:190). Het verbod op het doden van vrouwen en kinderen valt hieronder en ook het verbod op het doden van degenen die niet meedoen aan strijd”. (“An Nawaadir Wa'z Ziyaadaat”, Deel 3, Blz. 57).

Zij behoren tot de grootste geleerden in de geschiedenis van Islaam. Citaten hierover zijn er in overvloed, maar tijd staat ons niet toe om alle citaten hier aan te halen. Dus die vers gaat over het terroriseren van de vijanden. Een terrorist is iemand, die mensen bang maakt, dus voor een dief is een politie agent de terrorist! Waar of niet? Wilders liet de vers, die daarop volgt eruit en als je het leest zal je meteen begrijpen waarom hij dat deed.

De vers daarop zegt:

En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe en legt uw vertrouwen in Allaah. Voorzeker Hij is Alhorend, Alwetend”. (Qur'an 8:61).

Waarom werd dit vers er uitgelaten? Dit gaat over de strijders! Dus zelfs als de strijders vrede willen, moeten wij hun vrede geven! Waarom liet Wilders dit vers niet aan de mensen zien?

De beste heerser of generaal van vandaag de dag, zal zijn vijanden van gisteren dit niet gunnen. En elders zegt Allah in Surah Tawbah het volgende over een volk dat de Moslims had aangevallen en hun verbond met de Moslims had geschonden.

En als één der afgodendienaren u om bescherming vraagt, schenk hem dan bescherming dat hij het woord van Allaah moge horen; voer hem dan naar de plaats, waar hij veilig is. Dit is omdat zij een volk zijn dat niet weet.(Qur'an 9:6).

Dus zelfs als onze vijanden ons om bescherming vragen, moeten wij hun bescherming schenken en hun zelfs van veiligheid voorzien! Waarom Wilders selectief bezig is geweest en gelogen heeft is hierbij aangetoond.

Als de Moslims wraak nemen dan mogen ze alleen wraak nemen op de daders zelf, en niet op onschuldige mensen die niks met de oorlog te maken hebben. Dit punt is zo sterk aangeduidt in Islaam - geloof het of niet - tot het punt dat Allaah de mensen zal ondervragen over het wraak nemen op onschuldige miertjes voor de “schuld” van andere mieren! Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei:

“Op een dag was een Profeet onder de Profeten (van vroeger) onder een boom aan het rusten, toen een mier hem beet. Toen beveelde hij de mensen om zijn spullen van onder het boom weg te halen en hij beveelde dat de hele mieren nest in brand gestoken moest worden. Allah openbaarde, “Was het doden van een miertje (die jou beet) dan niet genoeg!(Sahih Bukhari, Deel 4, Boek 54, Hadith 536).

Wij kennen de naam van deze Profeet niet, noch weten wij wanneer hij was gestuurd en naar welke volk hij was gestuurd, dus het is de boodschap die Allaah wou overbrengen. Een openbaring van boven de zeven hemelen kwam naar die Profeet, afkeurend wat hij deed, en diezelfde openbaring werd weer duizenden jaren later aan onze Profeet geopenbaard van boven de zeven hemelen. Waarom? Zodat wij de rechtvaardigheid van Allaah zien en eerlijk handelen tegenover anderen. Aanschouw dit rechtvaardigheid, O bezitters van verstand!

Dus dit vers heeft niks te maken met het doden van onschuldige mensen.

VERS 2:

“Zij die ongelovig zijn in onze tekennen zullen Wij in een Vuur laten branden en telkens als hun huid gaar gebakken is vervangen wij die door andere huid opdat zij de bestraffing proeven, Allaah is Almachtig, Wijs”. (Qur'an 4:56).


De vers in context:

“Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan. Waarlijk, Allaah is Almachtig, Alwijs. En degenen, die geloven en goede daden verrichten, zullen Wij tuinen doen binnengaan waar doorheen rivieren stromen om er eeuwig te vertoeven, daarin zullen zij reine metgezellen hebben en Wij zullen hen door schaduw omringen”. (Qur'an 4:56 en 57).

Dit is een beschrijving van de Hel en het Paradijs, waar de Moslims, Joden, Christenen, Budhisten, Hindus en bijna alle religies in geloven en niet terrorisme. Wat heeft dit met terrorisme te maken?

Wat betreft ons, wij mogen niet eens miertjes met vuur doodmaken! Er is overgeleverd dat de Profeet Mohammad op een dag buiten liep en hij kwam langs een mierennest dat in brand was gestoken. Hij vroeg aan de mensen: “Wie heeft dit gedaan!” Een paar mensen antwoordden: “Wij hebben het gedaan”. Toen zei hij:

Alleen de Schepper van het Vuur, mag met vuur straffen!(Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2669).

Vrede zij met jou, O Genade aan de Werelden! Hoe kan iemand die zelfs tegen het doden van miertjes is, een terrorist zijn? En ja, de Hel is inderdaad een plaats van bestraffing, mensen worden niet daarheen gestuurd om te picknicken, zoals Wilders mischien denkt.

Aangezien bijna alle religies geloven dat de ongelovigen in die religie naar de Hel gaan, waarom alleen de Islaam aanvallen? Waarom niet Jodendom of Christendom bijvoorbeeld? Waarom niet de Katholieken en Protestanten? Of geloven zij in een Hel, waar prachtige rivieren stromen en alles pracht en praal is? Natuurlijk niet, dit toont de hypocritie van Wilders aan, die met een jodenhoedje bij de klaagmuur staat en dan Islaam aanvalt omdat het in het bestaan van een Hel gelooft!

Inderdaad, Islaam is de enige Godsdienst, die wordt geaccepteerd door Allaah en wie Islaam verwerpt en op ongeloof sterft, zal naar de Hel gaan. Dat is ook wat bijna alle andere grote wereldreligies geloven.

De wijsheid achter de schepping van de Hel, kan gemakkelijk uitgelegd worden. Neem iemand als Hitler. Hij heeft zes miljoen Joden gedoodt. Wat voor straf zouden we zo'n misdadiger kunnen geven? Zelfs als hij gepakt zou worden, de ergste straf dat zij aan hem kunnen geven is de doodstraf - maar dat zou genoeg zijn als straf voor de dood van een enkele iemand, hoe zouden wij hem kunnen straffen voor de misdaad van de vijf miljoen negen honderd negen en negentig duizend negen honderd negen en negentig andere mensen?

Dat is onmogelijk, daarom geloven wij in een Paradijs waar mensen worden beloont en een Hel waar mensen worden gestraft. Een God die toekijkt en niemand straft en beloont, kan geen rechtvaardige God zijn! Zo'n iemand kan niet eens God zijn, want God is de meest rechtvaardige! En dit vers is juist een van de bewijzen dat de Qur'an het woord van Allaah is, omdat niemand vroeger wist dat de pijn sensoren in de huid zitten en als die zijn beschadigd, dan wordt de pijn niet meer gevoeld - vandaar dat ze worden vervangen.

En het feit dat iemand ongelovig is, weerhoudt de Moslims er niet van om goed tegen hem te zijn. Allaah zegt verder in de Qur'an:

Allaah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de Godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allaah heeft de rechtvaardigen lief”. (Qur'an 60:8).

Alsof dit vers vandaag werd geopenbaard, als antwoord op de film van Geert Wilders! Duidelijker taal dan dit kan niet!

Islaam leert dat de Moslims goede familiebanden moeten houden met hun families, zelfs als zij Niet-Moslims zijn is overgeleverd in de betrouwbare overleveringsvoeken.

En onze Profeet heeft ook gezegd:

Iemand die de banden met familieleden verbreekt, zal het paradijs niet betreden”. (Sahih Bukhari, Deel 8, Boek 73, Hadith 13).

Zelfs, als mensen ongelovig zijn, de Moslims moeten goed met hun omgaan, zodat zij Islaam binnenkomen. Kijk naar het land met de meeste Moslims, namelijk Indonesië. Welke Moslim leger was daarheen gegaan? Geen enkele! De mensen kwamen Islaam binnen wegens de goede manieren van de Moslim handelaren! Dus het feit dat iemand ongelovig is, weerhoudt ons niet om goed en aardig tegen hem te zijn.

Onze Profeet heeft gezegd:

Hij die geen genade toont zal ook geen genade ontvangen”. (Sahih Bukhari, Deel 8, Boek 73, Hadith 42).

Islaam spoort aan tot goedheid tegen de medemens en zelfs degenen die tot goedheid aansporen worden beloond. Onze Profeet heeft gezegd:

Degene die een ander tot goedheid aanspoort, zal dezelfde beloning krijgen als degene die naar zijn advies handelde, zonder dat er beloning afgaat van degenen die naar zijn advies handelde. En degene die, een ander tot slechtheid aanspoort, zal dezelfde zonde dragen als degene die naar zijn advies handelde, zonder dat de straf van degene die naar zijn advies handelde minder wordt”. (Sahih Muslim, Boek 34, Hadith 6470).

Wa Allaahu Aalim (En Allaah weet het beste).

VERS 3:

“Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met degenen die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien”. (Qur'an 47:4).


Dit is hoe het vers in context hoort:

Wanneer gij de Niet-Moslims (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs”. (Qur'an 47:4).

Al Haafidh Ibn Kathir zegt:

Leiding gevend over hoe zij zich moeten gedragen tijdens hun gevechten tegen de afgodemdienaren, zegt Allaah: {“Wanneer jullie de Niet-Moslims ontmoeten, tref dan hun nekken”}, dat betekent, “ALS jullie tegen hun aan het vechten zijn, haal hun dan neer met jullie zwaarden”. (Tafsir Ibn Kathir 47/4).

Dus het vers gaat slechts over de Niet-Moslims, die in oorlog zijn met de Moslims en die moeten getroffen worden op hun nekken! Dit gaat niet over elke Niet-Moslim, zoals Wilders de mensen wilt laten denken.

Er staat duidelijk een verwijzing naar oorlog, dus hoe kan iemand dit vers toepassen op mensen die niet in oorlog zijn met de Moslims? En hoe wil je anders je vijanden verslaan? Door hun te aaien? Of door bloemen uit te delen? Natuurlijk tref je je vijanden op de nekken!

En de stuk die Wilders expres wegliet was:

En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs”. (Qur'an 47:4).

Waarom werd dit stuk weggelaten?

Islaam is zo streng over het nemen van onschuldige levens, dat onze Profeet zei:

Een vrouw ging naar het Vuur omdat zij een katje had vastgebonden totdat zij stierf. Ze gaf haar geen eten of drinken tot zij stierf. Ze liet haar niet eens gaan zodat ze insecten van de grond kon eten!” (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6345).

Zelfs een katje, laat staan mensenlevens! Onrechtvaardig handelen is niet alleen verboden in Islaam, maar zelfs als de Moslims iemand anders onrechtvaardig zien handelen en zij houden hem niet tegen, kunnen ze gestraft worden door Allaah! Onze Profeet heeft gezegd:

Als de mensen een onrechtvaardige mens slecht zien handelen, en ze houden hem niet tegen, zal Allah hun allemaal straffen!(Abu Dawud, Boek 37, Hadith 4324).

Allaah zegt in de Qur'an dat we vrede moeten stichten tussen de mensen:

“En verschuilt u niet achter Allaah met uw eden om u te onthouden van het goeddoen en het rechtvaardig handelen en het stichten van vrede tussen de mensen. Allaah is Alhorend, Alwetend”. (Qur'an 2:224).

En terreur en wanorde scheppen op aarde is verboden in de Qur'an:

En schep geen wanorde op aarde, want Allaah heeft hen, die onheil stichten, niet lief”. (Qur'an 28:77).

Sterker nog, wie dat doet, Allaah's vloek zal over zo'n iemand zijn:

“En degenen, die het verbond van Allaah breken nadat zij het hadden bevestigd en hetgeen Allaah heeft bevolen verenigd te zijn, afsnijden en op aarde wanorde stichten, hen treft de vloek en zij zullen een slecht tehuis hebben”. (Qur'an 13:25).

Islaam is niet gekomen om de mensheid uit te roeien, maar om ze naar Islaam uit te nodigen. Jihaad is tegen diegenen die tegen de Moslims oorlog voeren en iemand die niets met de strijd te maken heeft mag niet “op de nek getroffen worden” zoals Wilders de mensen wilt laten denken. Zoals we al zeiden, de Islaam geeft zoveel waarde aan mensenlevens dat het doden van 1 mens gelijk is aan het doden van de hele mensheid en het redden van 1 leven is gelijk aan het redden van de hele mensheid!

Onze Profeet heeft gezegd:

Degene die anderen op aarde martelt, zal door Allaah (op de Dag des Oordeels) worden gemarteld (in de Hel)”. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6327).

Een ware gelovige wenst voor zijn buren en medemens wat hij voor zichzelf wenst, zoals onze Profeet heeft gezegd:

Een echte gelovige onder jullie is pas degene die voor zijn broeder en buurman wenst wat hij voor zichzelf wenst”. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 72).

Islaam is gekomen om de karakters van de mensen te verbeteren. Onze Profeet heeft gezegd:

Ik garandeer een huis in de hoogste deel van het Paradijs voor degene die zijn karakter verbeterd”. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4782).

Allaah heeft eeuwige paradijzen beloofd voor wie goede daden verrichten:

Er zal voor degenen die goede daden verrichten het goede zijn en nog meer. Zwartheid noch schande zal hun gezicht bedekken. Dezen zullen de bewoners van het paradijs zijn, zij zullen daarin vertoeven”. (Qur'an 10:26).

De Profeet vertelde een verhaal van een man die in de woestijn liep en dorst had. Hij vond een put en ging erin om water te drinken. Toen hij eruit kwam zag hij dat een hond aan het natte grond zat te likken omdat hij dorst had. Toen de man dat zag, kreeg hij medelijden met de hond en ging weer de put in om er water uit te halen voor die hond. Hij vulde zijn sok met water en gaf de hond te drinken en de Profeet vertelde dat Allaah deze man vergaf wegens deze daad. Toen werd de Profeet gevraagd:

Is er zelfs beloning voor goedheid tegen dieren?

De Profeet antwoordde:

Er is beloning voor goedheid tegen elke levende schepsel”. (Sahih Bukhari, Deel 8, Boek 73, Hadith 38).

Islaam leert om mensen te vergeven en woede in te houden. Onze Profeet heeft gezegd:

De sterke man is niet degene die goed is in worstellen, maar de sterke man is degene die zich onder controle kan houden tijdens een woede aanval”. (Maliks Mu’ata, Boek 47, Hadith 12).

De citaten hierover zijn in overvloed en tijd staat ons niet toe om alles hier te vermelden. Islaam is groot en zelfs mensen die grijsaarden zijn geworden achter boeken over Islaam noemen zichzelf nog “studentjes” - dus hoe kan een onwetende als Wilders die niet eens de naam van zijn film goed kan spellen in 15 minuten Islaam uitleggen?

Wa Allaahu Aalim (En Allah weet het beste).

VERS 4:

“Zij zouden graag willen dat jullie ongelovig werden zoals zij dat zijn, dan zouden jullie gelijk zijn. Neem van hen dus niemand als medestander zolang zij niet uitwijken op Allaah's weg. Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen ook aantreffen. Neem van hen niemand als medestander of helper”. (Qur'an 4:89).


Dit is hoe het vers in context hoort:

“Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allaah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden. Behalve degenen die tot een volk behoren waarmee gij een verbond gesloten hebt, of zij die tot u komen terwijl hun hart zich verzet u te bestrijden of hun eigen volk aan te vallen. En indien Allaah wilde, zou Hij hun macht tegen u hebben gegeven; dan zouden zij zeker tegen u hebben gevochten. Dus, als zij zich van u op een afstand houden en u niet bestrijden en u vrede aanbieden - heeft Allaah u niet toegestaan iets tegen hen te ondernemen. Gij zult anderen vinden die veilig bij u willen zijn en bij hun eigen volk; telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen, doen zij blindelings mee. Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen DAN aan en doodt hen waar gij hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven”. (Qur'an 4:89 tot 91).

Dit vers was dus opzetelijk zoals de vorige verzen uit het context gehaald! Dit vers was geopenbaard aan de Profeet toen de Niet-Moslims van Makkah regelmatig de Moslims aanvielen. Dit is dus geopenbaard tegen terrorisme en niet voor terrorisme.

Allaah beveelt de gelovigen om terug te slaan. En kijk naar hoe voorzichtig elke vers benadrukt om geen burgers (niet-strijders) te doden! Er staat zelfs dat als zij zich op een afstand houden en niet tegen de Moslims vechten, dat het zelfs niet toegestaan is om iets tegen hun te ondernemen!

Ibn Kathir zegt:

“{Dus, als zij zich van u op een afstand houden en u niet bestrijden en u vrede aanbieden}, betekent dat als zij tot vrede overgaan - {Heeft Allaah u niet toegestaan iets tegen hen te ondernemen}, dat betekent, jullie hebben het recht niet om hun te doden, zolang zij zich zo gedragen”. (Tafsir Ibn Kathir 4/90).

Dus zolang zij niet tegen ons vechten, hebben wij het recht niet om hun te doden! Dit vers is juist een weerlegging op Wilders en niet andersom. Dus hoe kan iemand die eerlijk is en de waarheid wilt verkondigen, zo'n vers uit het context halen en tegen de wereld zeggen:

“Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen ook aantreffen?”

Dat is opzettelijk het publiek misleiden en haat creëren tegen de Moslims.
Dit is viezigheden aan de Moslims en Islaam toeschrijven, wat geen plaats heeft in Islaam. Terrorisme is onderdrukking en volgens onze Profeet zal onderdrukking een duisternis zijn op de Dag des Oordeels:

Onderdrukking zal een duisternis zijn op de Dag des Oordeels”. (Sahih Bukhari, Boek 43, Hadith 627).

Dus de Moslims mogen nooit de onderdrukkers zijn, maar zij helpen juist de onderdrukten! Onze Profeet heeft gezegd:

Help de onderdrukten en wijs de weg aan de verdwaalde”. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4799).

Onheil en wanorde stichten op aarde is sterk verboden in Islaam. Allaah zegt in de Qur'an:

En doet de mensen in hetgeen hun toekomt niet te kort, noch handelt verderfelijk door onheil te stichten op aarde”. (Qur'an 26:183).

En ook:

En schept geen wanorde op aarde nadat zij geordend is. Dit is beter voor u, als gij gelovigen zijt.” (Qur'an 7:85).

Als ik zeg Nelson Mandela heeft gezegd: “Pak jullie wapens en doodt ze waar je ze ook aantreft!” Dan zullen mensen denken dat hij een gestoorde terrorist is, maar als men naar de context kijkt en erbij vermeldt dat Nelson Mandela dit tijdens oorlog zei waar hun vijanden tegenover hun stonden, dan begint alles duidelijk te worden.

Zo kunnen wij niet verzen uit de Qur'an nemen en toepassen in elke situatie die we willen. Alles heeft een context en eigen uitleg.

De ware gelovige is volgens onze Profeet, diegene, voor wie de mensheid zich veilig voelt. Onze Profeet heeft gezegd:

Een ware gelovige is pas degene voor wie de mensen zich veilig voelen, betreft hun levens en bezittingen”. (Sahih Ibn Majah & Tmirmidhie 2551).

En er is ook overgeleverd:

Bij Allaah, hij gelooft niet! Bij Allaah, hij gelooft niet! Bij Allaah, hij gelooft niet!” Men vroeg: “Wie gelooft niet, O Boodschapper van Allah?” De Profeet antwoordde: “Degene wiens buren zich niet veilig voelen bij hem”. (Sahih Bukhari, Deel 8, Boek 73, Hadith 45).

En natuurlijk vallen ook de Niet-Moslims onder de woorden “mensen” en “buren”, zoals is uitgelegd in andere Hadith’s in Bukhari. Het doden van mensen behoort tot de grootste zonden in Islaam. Onze Profeet heeft in ontelbare overleveringen gezegd:

De grootste zonden zijn, anderen naast Allah aanbidden, ongehoorzaam zijn aan je ouders en het doden van mensen zonder recht”. (Sahih Bukhari, Boek 78, Hadith 667).

Allaah zegt dat wie geen wanorde op aarde sticht, naar het Paradijs zal gaan:

Wij geven het degenen die op aarde geen zelfverheffing wensen, noch wanorde stichten, en het einde is voor de Godvruchtigen”. (Qur'an 28:83).

En Moslims mogen niet alleen niet verderf zaaien op aarde, maar zij mogen er niet eens over spreken! Onze Profeet heeft gezegd:

Wie in Allaah en de laatste Dag gelooft moet het goede zeggen of zwijgen”. (Sahih Bukhari, Deel 8, Boek 73, Hadith 157).

Dus Islaam spoort niet aan tot terreur en verderf op aarde, maar tot goedheid. Aansporen tot goedheid is een aalmoes. En onze Profeet heeft gezegd:

Het gebieden van het goede is een aalmoes”. (Sahih Bukhari, Deel 8, Boek 73, Hadith 50).

Islaam spoort aan tot vrede en vriendschap, tot het punt dat onze Profeet heeft gezegd:

Degene die onwaarheden sprak, omdat hij vriendschap wou sluiten tussen twee mensen, heeft niet gelogen”. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4902).

Dus dit was weer een mislukte poging om de goede naam van Islaam zwart te maken. Dit vers, was zoals de vorige verzen totaal uit het context gehaald. Zoiets kunnen we ook met de boeken van andere religies doen - en zo moeilijk is dat niet. Iedereen kan dat doen, maar zoals we al zeiden, het is uit het context. Dat is niet de boodschap die de boeken door wouden geven. Daarom dient alles in context gelezen te worden.

Wa Allaahu Aalim (En Allah weet het beste),

VERS 5:

“En bestrijdt hen totdat er geen vervolging meer is en de Godsdienst geheel voor Allaah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allaah voorzeker hetgeen zij doen”. (Qur'an 8:39).


Dit vers was geopenbaard in een context, wanneer de Moslims constant onder aanval waren en hun geloof niet meer konden praktiseren. Allaah beveelde de Moslims om terug te slaan en er staat zelfs, dat als zij ophouden, dan moeten de Moslims ook ophouden! Nergens spoort dit vers aan tot terrorisme of het vermoorden van onschuldige mensen.

Zoals we al hebben uitgelegd, is het doden van onschuldige mensen, één van de grootste zonden in de Islaam. Diegene die zich zal verdiepen in de geschiedenis van Islaam en de biografie van Mohammad ibn Abdullah (vrede zij met hem), zal erachter komen dat de grootste onrechtvaardigheden tegen hem, zijn familie, zijn volgelingen, zijn persoon, zijn eigendommen zijn verricht en wanneer Allah de profeet het bevel geeft om zichzelf te verdedigen en rechtvaardigheid te brengen, wordt dit aangeduid als terrorisme.

Zo leefden de volgelingen van Mohammad voor jaren in de woestijn, geïsoleerd van elke levensbehoefte. Dit kan worden vergeleken met de bizarre omstandigheden waarin de Moslims in Palestina leven, waarbij ze geïsoleerd zijn van de buitenwereld, geslacht worden door de geleideraketten van de zionistische staat, van de terreurstaat Israel, en eveneens de eigen buren zoals het grote land van de pyramiden dat een muur bouwde om deze mensen in hun benarde omstandigheden te houden. De vergelijking die Wilders in zijn filmpje maakt is te vergelijken met een Palestijns jongetje wiens familie voor hem in stukjes is gehakt en hij een steen op straat opraapt om het richting een gepantserd voertuig te gooien waarna de soldaat in het voertuig hem neerschiet zeggende: “Een terrorist is uitgeschakeld”.

Wilders heeft terrorisme gekoppeld aan de Islaam, het doden van onschuldige burgers, dat helaas plaatsvindt, gekoppeld aan de Islaam. Als hij zijn vinger toch richting de Quran wijst, verwachten we op zijn minst van hem om hiervoor de nodige bewijzen te leveren en geen leugens zoals we hierboven hebben kunnen aanschouwen.

Allaah zegt:

En dood niemand wien's doden Allaah verboden heeft verklaard, tenzij het met recht gebeurt”. (Qur’an 17:33).

Het doden van mensen is zo'n grote misdaad, dat het allereerste waar de mensen over ondervraagd zullen worden op de Dag des Oordeels, het vergieten van bloed is. Onze Profeet heeft hierover gezegd:

De eerste zaken waarover de mensen ondervraagd zullen worden, zal over bloedvergieten zijn”. (Sahih Bukhari, Deel 9, Boek 83, Hadith 4).

Daarom hebben de geleerden in hun boeken ook sterk benadrukt dat het doden van mensen een van de grootste zonden is. Tot het punt dat onze Profeet zei:

Een gelovige zal in de uitgebreidde grenzen van de religie blijven, zolang hij geen mens doodt, wiens doden verboden was verklaard”. (Sahih Bukhari, Deel 9, Boek 83, Hadith 2).

En het was wegens deze Hadith dat sommige van onze geleerden zelfs dachten dat het doden van onschuldige mensen iemand buiten Islaam plaatst! Zo ernstig is bloedvergieten. Zelfs tijdens oorlog hebben de Moslims regels.

Zoals we al hebben uitgelegd, mogen zij geen vrouwen, kinderen, bejaarden, zieken, monniken enz. doden. De uitzondering die is gemaakt, is als het per ongeluk gebeurt, maar expres aanvallen van deze categorie mensen is niet toegestaan volgens de overeenstemming van alle geleerden! En bovendien mag niet elke Moslim in een land opstaan om even Jihad te voeren in het land van verblijf. Een Moslim mag nooit zijn verbond breken met het land van verblijf. Net zoals geen Moslim een aanslag mag beramen in Nederland.

En oorlog is gehaat in Islaam en onze Profeet zei dat we niet moeten hopen op de ontmoeting met onze vijanden op het slagveld. Telkens wanneer de Joden vroeger oorlogen wilden voeren, weerhield Allaah hun daarvan, zoals in de Qur'an staat:

Telkens wanneer zij het oorlogsvuur ontsteken, dooft Allaah het en zij pogen wanorde te scheppen op aarde en Allaah heeft de onruststokers niet lief”. (Qur'an 5:64).

In Islaam is strijd als een laatste middel toegestaan, om op te komen voor de zwakken en ter verdediging van Islaam en om het Woord van Allaah het hoogste te maken. In de Qur'an staat dat Allaah de verderfzaaiers en degenen die het land rondgaan om mensen te doden haat.

Allaah zegt:

“En onder de mensen is iemand, wiens spreken over dit leven u zou behagen en hij stelt Allaah tot getuige voor wat in zijn hart is en toch is hij de meest twistzieke. Wanneer hij gezag heeft, gaat hij in het land rond, om er wanorde te stichten en de oogst en het nageslacht (van de mens) te vernietigen, maar Allaah houdt niet van wanorde”. (Qur'an 2:204 en 205).

Allaah noemt degenen die het goede gebieden en het kwade verbieden “de rechtvaardigen”:

“Zij geloven in Allaah en de laatste Dag en gebieden het goede en verbieden het kwade en wedijveren met elkander in goede werken. Dezen behoren tot de rechtvaardigen”. (Qur'an 3:114).

En Allaah beveelt de Moslims om elkaar in deugdzaamheid en vroomheid te helpen en niet in zonde en overtreding:

En helpt elkander in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkander niet in zonde en overtreding. En vreest Allaah. Waarlijk, Allaah is streng in het straffen”. (Qur'an 5:2).

Dus die vers heeft niks te maken met terreur. En de Qur'an kan nooit zichzelf tegenspreken. Alle verzen gaan hand in hand. Dit vers netzoals de voorgaande verzen moeten begrepen worden in het licht van alle anderen verzen. Niemand kan een vers pakken en zijn ogen sluiten voor de rest!

Wa Allaahu Aalim, (En Allah weet het beste),
"Wie een ander vreest rent voor hem weg, maar wie Allaah vreest rent naar Hem toe!"

Avatar gebruiker
Battle_for_Peace
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 101
Geregistreerd: zo _23-_apr-_2006ah, 23-4-2006ad, 7:00 pm
Woonplaats: Darul Harb

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Battle_for_Peace » zo _6-_apr-_2008ah, 6-4-2008ad, 12:39 am

ZIJN DE JODEN EN DE CHRISTENEN VAN VANDAAG APEN EN ZWIJNEN VOLGENS DE QUR'AN?

Geert Wilders laat in zijn filmpje beelden van een jong drie jarig Palestijns meisje zien, die zegt dat de Joden en Christenen apen en zwijnen zijn volgens de Qur'an, maar Wilders haalt de bewijzen uit de Qur'an er niet bij, omdat hij weet dat die er niet zijn!

Ten eerste, Islaam is niet gebaseerd op wat elke Achmed en Mohammed zegt. Islaam is gebaseerd op de Qur'an en Sunnah (levenwijze van de profeet Mohammad), dus als iemand wilt klagen over Islaam, dan moet hij zijn bewijzen uit deze twee bronnen naar voren schuiven. Islaam leert dat alle mensen, de nakomelingen van Adam en Hawa (Eva) zijn (Qur'an 4:1). De hele mensheid is een broederschap, of zij nou Joden zijn of Christenen zijn of Atheïsten zijn.

Natuurlijk zijn wij geen broeders in het geloof, maar wij zijn wel allemaal broeders in de mensheid, in de zin dat wij allemaal van Adam en Eva afstammen.

Ten tweede, nergens in de Qur'an staat dat de Joden en Christenen nakomelingen van apen en zwijnen zijn! Wat wel in de Qur'an staat is een incident over een groep Joden, die de Sabbat overtraden en Allaah veranderde hun in apen en zwijnen.

Allaah zegt in de Qur'an:

“Gij hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbat overtraden. Alzo zeiden Wij tot hen: “Weest verachte apen.” (Qur'an 2:65).

Dat was een specifieke straf voor bepaalde zondaren. Zij werden in apen en zwijnen veranderd omdat zij de Sabbat schonden. Op het schenden van de Sabbat staat de doodstraf en steniging ter dood in de Bijbel. Die apen en zwijnen hadden geen nakomelingen nagelaten volgens onze Profeet:

Abdullaah Ibn Mas'ud heeft overgeleverd dat een man naar de Profeet kwam en zei: “O Boodschapper van Allaah, behoren de apen en zwijnen die nu leven tot hen die vroeger waren getransformeerd?” De Profeet zei: “Allaah geeft degenen die zijn getransformeerd niet de mogelijkheden om nakomelingen of kinderen te krijgen. Apen en zwijnen bestonden zelfs voor dat (incident)”. (Sahih Muslim 2663).

An Nawawi zegt: “De gezegde van de Profeet: “Apen en zwijnen bestonden zelfs voor dat (incident)”, betekent dat zij zelfs bestonden voordat de Kinderen van Israel waren getransformeerd, en dat toont aan dat zij niet van degenen zijn die waren getransformeerd”.

Ibn Abi Hatim heeft overgeleverd dat Abdullah Ibn Abbas zei: “Zij die de Sabbat schonden werden in apen getransformeerd en zij stierven zonder nakomelingen na te laten”. En ook Ad-Dhahak heeft van Ibn Abbas overgeleverd dat hij zei: “Allaah veranderde hun in apen wegens hun zonden. Zij leefden drie dagen op aarde, want geen enkele getransformeerde persoon leeft meer dan drie dagen. Zij aten niet, dronken niet en kregen geen nakomelingen”. (Tafsir Ibn Kathir 2/65-66).

Als die apen en zwijnen geen nakomelingen kregen, hoe kunnen dan de Joden en Christenen nu hun nakomelingen zijn? Als Wilders ook maar een beetje Islaam had onderzocht en een paar basis boekjes over Islaam had gelezen, dan had hij dit geweten!

En verder, als het noemen van Joden en Christenen “de nakomelingen van apen” zo onacceptabel en zo'n grote shock was voor Wilders en hij hierdoor de Qur'an wilt verbieden, waarom klaagt hij dan niet over de “Evolutie Theorie”, die leert dat de hele mensheid nakomelingen van apen zijn? Niet eens dat! KIKKERS! Nog erger! Dat moet toch wel een grotere shock zijn voor hem? Waarom gooit hij niet alle evolutie boeken uit het land? Waarom scheurt hij niet de evolutie boeken in scholen, bibliotheken en universiteiten, waarin wordt geleerd dat wij van apen afstammen? De aap komt uit de mouw.

Dus kortom, de Joden en Christenen zijn geen apen en zwijnen volgens de Qur'an. En wat wij ook willen melden is dit: Wij noemen degenen die de onrechtvaardigheden tegen de Moslims en de mensheid als geheel plegen geen apen en zwijnen. Waarom niet? Omdat zoiets een belediging zou zijn voor de apen en zwijnen! Diegenen die schuldig zijn aan zulke misdaden tegen de mensheid, zijn veel erger en veel lager dan apen en zwijnen!

En wij roepen de Moslims op, om beter op hun woorden te letten en hikmah (wijsheid) te gebruiken. Abdullah Ibn Salaam heeft overgeleverd, dat de eerste woorden die hij van de Profeet hoorde waren:

O mensen! Verspreid de Salaam (vrede), voed de hongerige, bidt in de nachten terwijl anderen liggen te slapen, en jullie zullen in vrede de Paradijzen intreden!

Wn wat wordt het eerste dat de mensen hier van ons te horen zullen krijgen?

Dus wij roepen de Moslims op om hikmah te gebruiken en laat de mensen naar Islaam toekomen en niet wegvluchten van Islaam.

Wa Allaahu Aalim (En Allah weet het beste).
"Wie een ander vreest rent voor hem weg, maar wie Allaah vreest rent naar Hem toe!"

Avatar gebruiker
Battle_for_Peace
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 101
Geregistreerd: zo _23-_apr-_2006ah, 23-4-2006ad, 7:00 pm
Woonplaats: Darul Harb

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Battle_for_Peace » zo _6-_apr-_2008ah, 6-4-2008ad, 12:40 am

WAT ZEGGEN DE WESTERSE GELEERDEN OVER PROFEET MOHAMMAD?

Wilders kent Islaam niet en wij betwijfelen zelfs of hij ooit in zijn leven een basis boekje over Islaam heeft gelezen! Daarnaast is hij een racist, dus het is onwetendheid en haat door elkaar gemengd. Hoe kan eerlijkheid daaruit voortvloeien? Laten we kijken naar wat enkele geleerde mensen over Profeet Mohammad en Islaam hebben gezegd:

Thomas Carlyle zei:

Afbeelding

"De leugens, (de Westelijke laster) door goed bedoelende ijver, die zich hebben opgehoopt rond deze man (Mohammed) is enkel een schande voor onszelf". (Thomas Carlyle, "Heroes and Hero Worship and the Heroic in History").


Edward Gibbon zei:

Afbeelding

"De goede karakter van Mohammed verachtte de praal van vorstendom. De boodschapper van Allaah deed mee aan de huishoudelijke taken; hij ontstak het vuur; veegde de vloer; molk de ooien; en herstelde met zijn eigen handen zijn schoenen en kledingstukken. Terwijl hij de boetedoening en verdienste van een kluizenaar minachtte, onderhield hij toch zonder ijdele inspanning het matige dieet van een Arabier". (Edward Gibbon, "The Decline and Fall of the Roman Empire").


Alphonse de LaMartaine zei:

Afbeelding

"Indien grootsheid van doel, kleinheid van middelen en verbazingwekkende resultaten, de drie criteria zijn van een menselijke genie, wie zou dan durven om welke grote man dan ook in de geschiedenis te vergelijken met Mohammad?" (Alphonse de LaMartaine, "Historie de la Turquie").


Mahatma Gandhi zei:

Afbeelding

"Ik wilde het beste weten van het leven van iemand die vandaag de dag, een onbetwiste zwaai over de harten van miljoenen mensen vasthoudt. ... Ik werd meer dan ooit overtuigd dat het niet het zwaard was dat een plaats won voor Islam in die dagen. Het was de onbuigzame eenvoud, zijn onopvallende karakter, de nauwgezette achting voor beloften, zijn intense toewijding naar zijn vrienden en aanhangers, zijn onversaagdheid, zijn onverschrokkenheid en zijn absolute vertrouwen in Allaah en in zijn eigen missie. Deze en niet het zwaard droegen alles voor hen en overwonnen iedere hindernis. Toen ik het tweede volume (van de biografie) van de Profeet sloot, was ik droevig omdat er niet meer van dat geweldige leven viel te lezen". (Mahatma Ghandi, "Young India").


Napoleon Bonaparte zei:

Afbeelding

“Ik hoop dat de tijd niet ver is voordat ik alle wijze mannen van alle landen bijeen zal brengen om een regime te vormen dat gebasseerd is op de principes van de Qur’aan welke alleen waar zijn, en mensen naar gelukzaligheid leiden”. (“Satanic Voices - Ancient and Modern”, 992 ISBN: 1-81012-03-1).


Sir George Bernard Shaw zei:

Afbeelding

"Indien een Godsdienst de kans heeft om over Engeland te regeren, neen (zelfs) Europa, binnen de volgende honderd jaren dan kan het Islam zijn. Ik heb altijd de Godsdienst van Mohammed in hoge schatting gehouden wegens zijn fantastische levenskracht ... Het is de enige Godsdienst die volgens mij de capaciteit bezit om de veranderende fases van het bestaan te assimileren en zichzelf aantrekkelijk kan voorstellen in iedere tijd. Ik heb hem bestudeerd - de fantastische man - en in mijn mening moet hij in plaats van de anti-Christus, de Redder van de mensheid worden genoemd ... Ik geloof dat indien een man zoals hem de dictatuur van de moderne wereld zou aannemen, hij zou slagen in het oplossen van de (huidige) problemen, in een zin dat het de veel nodige vrede en geluk zou brengen: Ik heb over het geloof van Mohammed geprofeteerd dat het aanvaardbaar voor het Europa van morgen zal zijn net zoals het aanvaardbaar begint te worden voor het Europa van vandaag". (Sir George Bernard Shaw, "The Genuine Islam", Vol. 1, No. 8).


Michael Hart zei:

Afbeelding

"Mijn keuze om Mohammed de leiding te laten nemen in de werelds meest invloedrijke persoon, zal sommige lezers misschien verrassen en zelfs bekritiseerd worden door anderen. Maar hij was de enige persoon die succesvol was op zowel het religieuze als het seculiere vlak. Het is waarschijnlijk dat de relatieve invloed van Mohammed op de Islam groter is geweest dan de gecombineerde invloed van Jezus Christus en Sint Paul op het christendom ... Het is deze weergaloze combinatie van seculaire en Godsdienstige invloed waardoor ik vind dat het Mohammed het recht geeft, om als de invloedrijkste persoon in de menselijke geschiedenis beschouwd te worden". (Michael Hart, "The 100, A Ranking of the Most Influential Persons In History").


Johann Wolfgang von Goethe zei:

Afbeelding

"Wij Europeanen met alle onze begrippen, konden niet bereiken wat Mohammad heeft bereikt en niemand kon hem voorafgaan. Ik heb in de geschiedenis van mensheid gezocht naar een voorbeeld en vond dat het dus Mohammad was, omdat de waarheid nu eenmaal geopenbaard moet worden. Inderdaad Mohammad slaagde erin de hele ( voledige staat zo wiskundig) wereld naar het monotheïsme te onderwerpen".


Dr. Gustav Weil zei:

Afbeelding

"Mohammed was een stralend voorbeeld voor het volk. Zijn karakter was puur en vrij van vlekken. Zijn huis, zijn kleding, zijn voedsel - zij werden allen door een ongewone eenvoud gekarakteriseerd. Zo eenvoudig was hij, dat hij van zijn metgezellen geen speciaal teken van ontzag zou ontvangen, noch nam hij diensten aan van zijn slaaf die hij zelf kon verrichten. Hij was toegankelijk voor iedereen en ten alle tijde. Hij bezocht de zieke en was vol met sympathie voor iedereen. Onbeperkt was zijn welwillendheid en zijn vrijgevigheid, ook zo was zijn inspanning voor het welzijn van de gemeenschap". (Dr. Gustav Weil, "History of the Islamic Peoples").


In de Encyclopedia Britannica staat geschreven:

Afbeelding

"Mohammad is de succesrijkste van alle Godsdienstige persoonlijkheden ... Een massa aan detail in de vroege bronnen, vertonen dat hij een eerlijke en oprechte man was die het respect en trouw van anderen had gewonnen, die evenzo eerlijke en oprechte mannen waren". ("Encyclopedia Britannica", Vol. 12).

Dit is het resultaat van onderzoek en eerlijkheid en iedereen die onderzoekt en eerlijk is zal niet anders dan tot dezelfde conclusie komen!
"Wie een ander vreest rent voor hem weg, maar wie Allaah vreest rent naar Hem toe!"

Avatar gebruiker
Battle_for_Peace
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 101
Geregistreerd: zo _23-_apr-_2006ah, 23-4-2006ad, 7:00 pm
Woonplaats: Darul Harb

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Battle_for_Peace » zo _6-_apr-_2008ah, 6-4-2008ad, 12:41 am

CONCLUSIE

De lezer kan op basis van feiten oordelen in hoeverre deze man (Geert Wilders), en niet alleen hij, maar alle Islaam critici, aangezien ze allen deze passages aan hun onwetende publiek publiceren in de hoop dat zij Islaam zullen haten en de Moslims zullen haten voor het feit dat ze Moslims zijn. Dit was niet de eerste aanval op de Islaam, maar ook niet het laatste. Allaah zegt in de Edele Qur’aan:

“En zeg: “De waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen”. (Qur'an 17:81).

De leugens zullen nooit de waarheid onderuit kunnen halen, nooit! De vlam van Islaam zal nooit uitgedooft worden. Velen hebben het geprobeerd en niemand is het gelukt.

Ooit was een bladzijde uit de Qur’an verkeerd geprint en er braken rellen uit, waarna het betreffend bedrijf werd gedwongen om het land te verlaten! Door zoiets kleins braken de rellen uit, dan hoe kan iemand komen en de hele Qur’an verscheuren? Vooral als diegene leugens verkondigd in de naam van de Qur’aan, in de naam van Islaam, en in de naam van de Moslims. Wij zeggen tegen Wilders en zijn soortgelijken:

Schreeuw zoveel jullie willen, sla jullie hoofden tegen de muur zoveel jullie willen, maar een ding moeten jullie weten: Het blaffen van honden deert de wolken niet!

Alles dat goed en waar was in dit document was van Allaah en alles wat wij fout hebben gezegd dat was van ons en Shajtan en Allaah en Zijn boodschapper zijn daar verre van. Vergeef onze fouten en vraag Allaah om ons te vergeven. De Salaam zij over degenen die de ware leiding volgen! Alle lof zij aan Allaah en vrede en zegeningen zij over onze Profeet, zijn metgezellen en familieleden en iedereen, die hun volgt tot de Dag des Oordeels! Amien, Amien, Ya Rabbal Aalamien!

------------------------------------------------------------

Geschreven door:

Saifur Rahmaan Al Afghani
Abu Hurayrah
En andere broeders die hopen op de belonging van Allaah.

E-Mail: [email protected]
Datum: 4 April 2008

Vergeet ons niet in jullie dua’s! Wasalaamu Alaykom Warahmatullaah!
"Wie een ander vreest rent voor hem weg, maar wie Allaah vreest rent naar Hem toe!"

RANDOM_AVATAR
Omar al-Gharieb
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1581
Geregistreerd: ma _25-_dec-_2006ah, 25-12-2006ad, 2:20 am
Woonplaats: Thuis

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Omar al-Gharieb » zo _6-_apr-_2008ah, 6-4-2008ad, 2:37 am

duidelijk boekje Goeie post

Avatar gebruiker
Salah al Dien
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1052
Geregistreerd: za _15-_sep-_2007ah, 15-9-2007ad, 7:14 pm

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Salah al Dien » zo _6-_apr-_2008ah, 6-4-2008ad, 3:18 am

:salaam:

Die flutfilm van Wilders kan daar niet tegenop. Baraka Allahoe fiekoem.

:wasalaam:
IK BEN SLECHTS EEN MENS MET GEBREKEN EN BEPERKTE KENNIS

RANDOM_AVATAR
waarnemer
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 602
Geregistreerd: ma _11-_jun-_2007ah, 11-6-2007ad, 9:42 pm

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door waarnemer » vr _11-_apr-_2008ah, 11-4-2008ad, 2:33 pm

Battle_for_Peace schreef:ZIJN DE JODEN EN DE CHRISTENEN VAN VANDAAG APEN EN ZWIJNEN VOLGENS DE QUR'AN?

Geert Wilders laat in zijn filmpje beelden van een jong drie jarig Palestijns meisje zien, die zegt dat de Joden en Christenen apen en zwijnen zijn volgens de Qur'an, maar Wilders haalt de bewijzen uit de Qur'an er niet bij, omdat hij weet dat die er niet zijn!

Wa Allaahu Aalim (En Allah weet het beste).


Beste Battle_for_Peace,

Indrukwekkend deze hele reeks beschouwingen.
Ik heb deze er uitgelicht omdat dit wel een leuke is.
Want je ziet het meisje denken “stomme vraag, want ik weet het allang”
Haar ouders hebben haar op vroege leeftijd al de belangrijke beginselen van de Islam bijgebracht, dat liegt er niet om.
Maar moet je het nu Wilders kwalijk nemen dat hij dit stukje laat zien?
Mocht hij er niet van uit gaan dat in het meest vrome Moslim land, waar de sharia geldt een programma maker de waarheid vertelt over de Koran?
Moest hij weten dat de televisie in sharia-land leugens verkondigt?
Ik neem dus aan dat je dit betoog naar Wilders hebt gestuurd.

Maar er komt nog iemand in aanmerking om wat toegestuurd te krijgen, namelijk de programmamaker. Want ook hij/zij moet toch weten dat hij een leugen verkondigt?

Maar het blijft natuurlijk ook mogelijk dat de man (zal wel een man zijn) zich kan verdedigen.

Hij zou bijvoorbeeld kunnen antwoorden “maar er staat toch ook in de Koran, in 5:59 en 60:

Zeg: "Mensen van het boek! Koesteren jullie alleen maar wrok tegen ons omdat wij geloven in God, in wat naar ons is neergezonden en in wat vroeger is neergezonden en omdat de meesten van jullie verdorven zijn?" 60 Zeg: "Zal ik jullie iets meedelen wat nog slechter is, als vergelding bij God? Wie door God is vervloekt en op wie Hij vertoornd is en van wie Hij er tot apen en varkens gemaakt heeft en die de Taghoet dienen; zij zijn het die de slechtste plaats hebben en die het verst afgedwaald zijn van de correcte weg."

Dus niet alleen sabbatsschenders?

Verder zou hij tot zijn verdediging kunnen aanvoeren dat er heel veel Imams het met hem eens zijn zoals:

Sheikh Ibrahim Mudeiris

We have tolerated you for a long time - you offspring of apes and pigs! .

of: Al-Azhar Sheikh Muhammad Sayyid Tantawi, the highest-ranking cleric in the Sunni Muslim world, called the Jews "the enemies of Allah, descendants of apes and pigs."

of: Saudi sheikh Abd Al-Rahman Al-Sudayyis, die zei: urged the Arabs to give up peace initiatives with them because they are "the scum of the human race, the rats of the world, the violators of pacts and agreements, the murderers of the prophets, and the offspring of apes and pigs."

Of bijvoorbeeld

Saudi sheikh Ba'd bin Abdallah Al-Ajameh Al-Ghamidi explained that "the qualities of the Jews" were present at all times and in all places: "The current behavior of the brothers of apes and pigs, their treachery, violation of agreements, and defiling of holy places... is connected with the deeds of their forefathers during the early period of Islam – which proves the great similarity between all the Jews living today and the Jews who lived at the dawn of Islam."

Hij zou er nog meer kunnen noemen zoals:

Sheikh Ibrahim Madhi en
Dr. Faisal Al-Qassam,

Hij zou kunnen aanvoeren dat de beroemde Al-Jahiz (781-868)“mentions that it is generally thought that the cheetah, eel, white ant, mouse, and lizard were originally Jews”

Misschien zou hij ook weten dat door sommige, weliswaar niet islamitische, geleerden het verhaal van de sabbatsschenders beschouwd wordt als een Joodse legende.

Maar het wordt pas echt leuk als hij aanvoert dat de Qadaris aannemen dat ook Moslims gestraft kunnen worden met verandering in apen als ze zich schuldig maken aan Christelijke en Joodse zonden als wijn drinken en muziek maken.

Het is ook mogelijk dat hij weet heeft van het volgende:

In North Africa under the Muslim Aghlabid dynasty (9th through 11th centuries), Jews were forced to wear a shoulder patch with a picture of a monkey and Christians had to wear a patch with a picture of a pig. These images also had to be affixed to the doors of their respective homes.

Al-Azhar Sheikh Muhammad Sayyid Tantawi heft ook een mening:”he explains the Jews' transformation into apes and pigs in the Koran in another way. Tantawi devotes a chapter to the various ways in which Allah punished the sons of Israel, among them changing their form. In explaining Koran verse 5:60, Tantawi says that the Jews asked the Prophet Muhammad what prophets he believed in. The Prophet enumerated Abraham, Ishmail, Isaac, Jacob, the tribes [sic], Moses, and Jesus, and said that he did not differentiate between them. At the mention of Jesus, the Jews denied his prophecy, saying: "We do not believe in Jesus or anyone who believes in Him [that is, Muhammad himself], and we do not think our religion is worse than yours." Against this backdrop, the Koran clarified the evil of the religion of the Jews, whom "Allah cursed and against whom He was wroth, and He turned some of them into apes and pigs."

Zelfs Al-Tabari, zou hij kunnen aanvoeren als getuige:

Al-Tabari also presents the Koranic story about Jesus' cursing Jews as explanation for the punishment of turning them into apes.

In his commentary, Al-Tabari provides another explanation for why Jews were turned into pigs.

He describes a woman from among the sons of Israel who believed in Allah and fought a holy war against the king of the sons of Israel "for the religion of Allah." Three times she waged war, with people who believed in her and followed her, and three times she was defeated. Her men were wounded and killed, but she managed to escape. After the third attempt, she despaired, and called to Allah: "Had this religion a shield and a savior, You would have already revealed him." It is aid that the woman fell asleep in sadness, and that during the night Allah answered her pleas and turned the villagers into pigs.

Hij zou ook Aisha als getuige kunnen aanvoeren:

Al-'Ali cites the tradition in which the Prophet's wife 'Aisha called the Jews "the brothers of apes and pigs." As the tradition goes, "the Jews came to the Prophet and said to him 'Poison be upon you' [which in Arabic sounds close to 'peace be upon you']. The Prophet answered, 'Poison be upon you,' and 'Aisha added, 'Poison be upon you, brothers of apes and pigs, and the curse of Allah and his wrath too be upon you.'

Bij nader inzien toch niet zo’n goed idée om jouw veroordeling van zijn zienswijze aan hem toe te sturen?

Misschien is het meisje toch wel goed ingelicht over de beginselen van de Islam?

Met vriendelijke groet, waarnemer.
Vrijheid is onbetaalbaar

RANDOM_AVATAR
Dalil
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1691
Geregistreerd: za _9-_feb-_2008ah, 9-2-2008ad, 6:30 pm

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Dalil » vr _11-_apr-_2008ah, 11-4-2008ad, 4:10 pm

Zijn joden apen en varkens?

Een aap of een varken is een heilig dier in vergelijking met sommige joden.

[youtube]7OkxWruZSKQ[/youtube]

Hebben zij niet op sabbat die dodelijke schot afgevuurd?

Avatar gebruiker
Salah al Dien
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1052
Geregistreerd: za _15-_sep-_2007ah, 15-9-2007ad, 7:14 pm

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Salah al Dien » za _12-_apr-_2008ah, 12-4-2008ad, 2:42 am

Waarnemer,

Ten eerste:

In geen van de twee Islamitische bronnen (namelijk de Qor-aan en de hadith) staat dat Christenen en Joden apen zijn.
Dit werd noch door Allah (verheven is Hij) noch door de nobele profeet Mohammad s.a.w. vermeld.
Maar ik hou je niet tegen om jezelf zo te noemen (aangezien je blijkbaar liever had gewild dat het er stond).

Ten tweede:

Je geloof belijden door tekortkomingen in een ander geloof trachten te zoeken, zegt veel over de zwakte en wankelbaarheid van je eigen geloofsovertuiging.
Ik heb onlangs een Christelijke discussieforum gezien waarin de beheerder het Christendom tracht te prediken door de Islaam proberen zwart te maken. Is dat jullie ideologie?
Hier trouwens de link:
:arrow: Forum van m'n voeten
Ow ja, ik heb de naam van het forum wel een beetje aangepast in mijn link; vond het beter klinken.

Waarnemer, laat je waarnemingsvermogen de vrije loop, het doet echt geen pijn noch heb je iets te verliezen.

Met vriendelijke groeten,

Salah al Dien
IK BEN SLECHTS EEN MENS MET GEBREKEN EN BEPERKTE KENNIS

RANDOM_AVATAR
waarnemer
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 602
Geregistreerd: ma _11-_jun-_2007ah, 11-6-2007ad, 9:42 pm

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door waarnemer » za _12-_apr-_2008ah, 12-4-2008ad, 11:43 am

Salah al Dien schreef:Waarnemer,

Ten eerste:

In geen van de twee Islamitische bronnen (namelijk de Qor-aan en de hadith) staat dat Christenen en Joden apen zijn.
Dit werd noch door Allah (verheven is Hij) noch door de nobele profeet Mohammad s.a.w. vermeld.
Maar ik hou je niet tegen om jezelf zo te noemen (aangezien je blijkbaar liever had gewild dat het er stond).

Ten tweede:

Je geloof belijden door tekortkomingen in een ander geloof trachten te zoeken, zegt veel over de zwakte en wankelbaarheid van je eigen geloofsovertuiging.
Ik heb onlangs een Christelijke discussieforum gezien waarin de beheerder het Christendom tracht te prediken door de Islaam proberen zwart te maken. Is dat jullie ideologie?
Hier trouwens de link:
:arrow: Forum van m'n voeten
Ow ja, ik heb de naam van het forum wel een beetje aangepast in mijn link; vond het beter klinken.

Waarnemer, laat je waarnemingsvermogen de vrije loop, het doet echt geen pijn noch heb je iets te verliezen.

Met vriendelijke groeten,

Salah al Dien


Beste Salah al Dien,

Je stuurt je bemerking aan het verkeerde adres.
Want, lees nog maar eens wat ik schreef, ik heb geen standpunt ingenomen maar alleen (op één na) standpunten weergegeven van Moslims.
Dus daar moet je zijn.
Er zijn van de genoemde personen nog wel een aantal in leven.
Kijk, op mij maakt het geen indruk, want ik geloof toch niet dat Joden apen en varkens zijn noch heb ik ooit gedacht of geloofd dat Christenen dat zijn. De door mij genoemde standpunten gaan ook over Joden, niet over Christenen
Ik heb alleen maar waargenomen en aangetoond dat er dus veel Moslims zijn die dat, met betrekking tot Joden wel uitdragen,

met vriendelijke groet, waarnemer.
Vrijheid is onbetaalbaar

RANDOM_AVATAR
Ridouan
Gedeactiveerd
 
Berichten: 2332
Geregistreerd: vr _17-_maart-_2006ah, 17-3-2006ad, 10:42 am

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Ridouan » za _12-_apr-_2008ah, 12-4-2008ad, 12:21 pm

Assalaam 3alaikom,

Saifur Rahmaan Al Afghani moge Allaah jou al Firdaws al A'laa geven. Ik wilde zelf al zoiets gaan schrijven, maar dit is sterker, uitgebreider en veelomvattender dan ik zou kunnen: Moge Allaah jou hiervoor oneindig belonen en iedereen die meewerkte.

Assalaam 3alaikom

Avatar gebruiker
Salah al Dien
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1052
Geregistreerd: za _15-_sep-_2007ah, 15-9-2007ad, 7:14 pm

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Salah al Dien » za _12-_apr-_2008ah, 12-4-2008ad, 2:55 pm

waarnemer schreef:
Salah al Dien schreef:Waarnemer,

Ten eerste:

In geen van de twee Islamitische bronnen (namelijk de Qor-aan en de hadith) staat dat Christenen en Joden apen zijn.
Dit werd noch door Allah (verheven is Hij) noch door de nobele profeet Mohammad s.a.w. vermeld.
Maar ik hou je niet tegen om jezelf zo te noemen (aangezien je blijkbaar liever had gewild dat het er stond).

Ten tweede:

Je geloof belijden door tekortkomingen in een ander geloof trachten te zoeken, zegt veel over de zwakte en wankelbaarheid van je eigen geloofsovertuiging.
Ik heb onlangs een Christelijke discussieforum gezien waarin de beheerder het Christendom tracht te prediken door de Islaam proberen zwart te maken. Is dat jullie ideologie?
Hier trouwens de link:
:arrow: Forum van m'n voeten
Ow ja, ik heb de naam van het forum wel een beetje aangepast in mijn link; vond het beter klinken.

Waarnemer, laat je waarnemingsvermogen de vrije loop, het doet echt geen pijn noch heb je iets te verliezen.

Met vriendelijke groeten,

Salah al Dien


Beste Salah al Dien,

Je stuurt je bemerking aan het verkeerde adres.
Want, lees nog maar eens wat ik schreef, ik heb geen standpunt ingenomen maar alleen (op één na) standpunten weergegeven van Moslims.
Dus daar moet je zijn.
Er zijn van de genoemde personen nog wel een aantal in leven.
Kijk, op mij maakt het geen indruk, want ik geloof toch niet dat Joden apen en varkens zijn noch heb ik ooit gedacht of geloofd dat Christenen dat zijn. De door mij genoemde standpunten gaan ook over Joden, niet over Christenen
Ik heb alleen maar waargenomen en aangetoond dat er dus veel Moslims zijn die dat, met betrekking tot Joden wel uitdragen,

met vriendelijke groet, waarnemer.


Hallo waarnemer

Oké dan. Inderdaad zijn er enkele moslims die dat uitdragen, daar zij blindelings bepaalde uitspraken van mensen horen.
Maar dit is niet hetgeen Allah (verheven is Hij) ons leert noch hetgeen de profeet Mohammad s.a.w. ons heeft geleerd, en daarop dienen wij ons te baseren.
Eenieder kan uitspraken doen, maar als dit in tegenstrijd is met de Edele Qor-aan en de ahaadieth (uitspraken van de profeet), dan spreekt men enkel in de lucht; ongefundeerde uitspraken die in strijd zijn met de Islaam.

Voel je nu niet aangevallen, wilde enkel het één en ander verduidelijken en dit ter bescherming van de Edele Qor-aan en de uitspraken van de nobele profeet Mohammad s.a.w. .

Met vriendelijke groeten,

Salah al Dien
IK BEN SLECHTS EEN MENS MET GEBREKEN EN BEPERKTE KENNIS

Avatar gebruiker
G.Salem
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 9538
Geregistreerd: zo _23-_okt-_2005ah, 23-10-2005ad, 7:55 pm
Woonplaats: Rotterdam

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door G.Salem » za _12-_apr-_2008ah, 12-4-2008ad, 4:05 pm

volgens mij staat er wel in de talmud (joods dinges) dat andersgelovigen erger dan honden zijn, en slechter dan varkens etc.
:headscratch:
[align=center]9. "Voorwaar, deze Koran leidt naar wat rechter is..." (Soerah [17] Al-Israa)

28. "...Door het gedenken van Allaah komen de harten tot rust." (Soerah [13] Ar-Ra'd)[/align]

Avatar gebruiker
Salah al Dien
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1052
Geregistreerd: za _15-_sep-_2007ah, 15-9-2007ad, 7:14 pm

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Salah al Dien » za _12-_apr-_2008ah, 12-4-2008ad, 5:29 pm

G.Salem schreef:volgens mij staat er wel in de talmud (joods dinges) dat andersgelovigen erger dan honden zijn, en slechter dan varkens etc.
:headscratch:


:salaam:

Klopt agie.

:arrow: 'Niet Joden komen van onzuivere geesten en zijn VARKENS'

Citaten van rabbies [joodse priesters].

"De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten." Talmoed: Baba mezia, 114b

"De Akum (niet-jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-jood."
Ereget Raschi Erod. 22 30

"Zelfs hoewel God de niet-jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet gepast voor een jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door dieren in mensengedaante. "
Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855

"Een zwangere niet-jood is niet beter dan een zwanger dier." Coschen hamischpat 405

"De zielen van niet-joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd." Dalkut Rubeni gadol 12b

"Hoewel de niet-jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de jood, verhouden ze zich tot de jood als een aap tot een mens."
Schene luchoth haberith, p. 250 b

"Als u eet met een niet-jood, het is hetzelfde als eten met een hond. " Tosapoth, Jebamoth 94b

"Als een jood een niet-joodse dienaar of dienstmeid heeft die sterft, moet men geen sympathie voor de jood betonen. U behoort tegen de jood te zeggen: "God zal 'uw verlies' vervangen, net zoals een van zijn ossen of ezels zou zijn gestorven". Jore dea 377, 1

"Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren." Talmud Sanhedrin 74b

Met "Ongelovigen" (Engels: 'Gentiles', Hebreeuws: 'Goyim') wordt bedoeld: niet-joden, met name christenen en moslims.

"Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen." Sepher ikkarim III c 25

"Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. De Christenen behoren tot de ontkenners van de Torah. "
Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5

"Een ketterse Ongelovige mag u met uw eigen handen doden. " Talmud, Abodah Zara, 4b

"Iedere jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-joden), doet hetzelfde als het brengen van een offer aan God."
Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772

Hoe bereidt een jood zich voor op zijn misdaad?

Moed Kattan 17a. Als een jood in de verleiding komt om kwaad te doen moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent en daar het kwaad doen.

Een jood slaan is hetzelfde als God slaan

Sanhedrin 58b. Als een heiden (Ongelovige) een jood slaat, moet de Ongelovige worden gedood.

Het is O.K. als men niet-joden bedriegt

Sanhedrin 57a. Een Jood hoeft geen Ongelovige te betalen voor het loon dat hij hem voor werk schuldig is.

Joden hebben superieure wettelijke status

Baba Kamma 37b. "Als een os van een Israëliet een os van een Kanaäniet verwondt is er geen aansprakelijkheid; maar als een os van een Kanaäniet een os van een Israëliet verwondt... de betaling moet geheel voldaan worden. "

Joden mogen stelen van niet-joden

Baba Mezia 24a. Als een Jood een voorwerp vindt dat verloren is door een Ongelovige ("heiden") hoeft het niet te worden teruggegeven. (Ook bevestigd in Baba Kamma 11 3b).

Sanhedrin 76a. God zal niet een Jood sparen die "zijn dochter uithuwelijkt aan een oude man, of de vrouw neemt voor zijn zoontje, of een verloren artikel aan een Ongelovige teruggeeft..."

Joden mogen niet-joden beroven en doden

Sanhedrin 57a. Als een Jood een Ongelovige vermoordt, zal er geen doodstraf zijn. Wat een Jood steelt van een Ongelovige, mag hij houden.

Baba Kamma 37b. De Ongelovigen zijn buiten de bescherming van de wet en God heeft "hun geld aan Israël ter beschikking gesteld."

Joden mogen liegen tegen niet-joden

Baba Kamma 113a. Joden mogen gebruik maken van leugens ("uitvluchten") om een Ongelovige te misleiden.

Niet-joodse kinderen zijn sub-menselijk

Yebamoth 98a. Alle kinderen van Ongelovigen zijn dieren.

Abodah Zarah 36b. Ongelovigen-meisjes zijn in een staat van niddah (vuil, smerigheid) vanaf de geboorte.

Abodah Zarah 22a-22b . Ongelovigen verkiezen seks met koeien.


Beledigingen tegen de Heilige Maria

Sanhedrin 106a. Zegt dat Maria een hoer was: "Zij, die de afstammelinge was van vorsten en regeerders, deelde het bed met timmerlieden." Ook in voetnoot no. 2 bij Shabbath 104b van de Soncino-uitgave, wordt gesteld dat in de "ongecensureerde" tekst van de Talmoed geschreven staat dat de moeder van Jezus, "Miriam de kapster," seks bedreef met vele mannen.

Gruwelijke godslastering jegens Jezus Christus

Gittin 57a. Zegt dat Jezus werd gekookt in “hete uitwerpselen."

Sanhedrin 43a. Jezus verdiende terechtstelling: "Op de vooravond van het (joodse) paasfeest, werd Yeshu (Jezus) opgehangen... Vermoed je dat hij iemand was die zou worden verdedigd? Was hij niet een Mesith (verleider)?"

Talmoed valt niet-joodse geloofsvormen aan

Rosh Hashanah 17a. Christenen (minnim) en anderen die de Talmoed afwijzen, zullen naar de hel gaan en zullen daar gestraft worden voor alle generaties.

Shabbath 11 6a. Joden moeten de boeken van de Christenen vernietigen, d.w.z. het Nieuwe Testament.

Dr. Israel Shahak van de Hebreeuwse Universiteit meldt dat de Israëliërs honderden Nieuwe Testament bijbels verbrandden in bezet Palestina op 23 maart 1980 (zie Joodse Geschiedenis, Joodse Godsdienst, pag. 21).

Yebamoth 63a. Stelt dat Adam geslachtsgemeenschap had met alle dieren in de Tuin van Eden.

Einde

:wasalaam:
IK BEN SLECHTS EEN MENS MET GEBREKEN EN BEPERKTE KENNIS

RANDOM_AVATAR
waarnemer
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 602
Geregistreerd: ma _11-_jun-_2007ah, 11-6-2007ad, 9:42 pm

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door waarnemer » za _12-_apr-_2008ah, 12-4-2008ad, 6:03 pm

Salah al Dien schreef:
Hallo waarnemer

Oké dan. Inderdaad zijn er enkele moslims die dat uitdragen, daar zij blindelings bepaalde uitspraken van mensen horen.
Maar dit is niet hetgeen Allah (verheven is Hij) ons leert noch hetgeen de profeet Mohammad s.a.w. ons heeft geleerd, en daarop dienen wij ons te baseren.
Eenieder kan uitspraken doen, maar als dit in tegenstrijd is met de Edele Qor-aan en de ahaadieth (uitspraken van de profeet), dan spreekt men enkel in de lucht; ongefundeerde uitspraken die in strijd zijn met de Islaam.

Voel je nu niet aangevallen, wilde enkel het één en ander verduidelijken en dit ter bescherming van de Edele Qor-aan en de uitspraken van de nobele profeet Mohammad s.a.w. .

Met vriendelijke groeten,

Salah al Dien


Beste Salah al Dien,

Ik voel me niet zo snel aangevallen, leven en laten leven, uitdelen en incasseren is zo'n beetje mijn stijl.
Over het algemeen is het natuurlijk veel te veel werk om een eigen bronnen onderzoek te doen, dus beperk ik mij tot het opzoeken van andere opvattingen. In dit geval, en verder ook dikwijls mis je dan de motivering van degenen die andere opvattingen hebben. Die zouden zich ook wel op de Koran en overleveringen kunnen baseren, maar dat weet je niet.
Maar of ze wel of geen goede motivering hebben is niet van belang voor het effect van hun uitspraken. Moslims menen nogal eens dat ze steeds "in het hoekje zitten waar de slagen vallen".
Ik zal niet ontkennen dat dat Moslims (of misschien dat ik moet zeggen mensen die er anders uitzien) gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt, of dat Wilders' domme uitspraak (verbieden van de Koran) Moslims geen schrik zou kunnen aanjagen. Maar vlak het effect niet uit dat de terreurdaden en dit soort domme uitspraken (apen en varkens) hebben op de minds van niet Moslims. Wat dat betreft zou het wel helpen als het van de zijde van Moslims koele wijze van afwijzen en het sporadische plaatsvinden daarvan zou vervangen worden door een meer warme wijze van benadering.
Nog even op de valreep, "enkele" Moslims (die dat uitdragen) is ook wel wat benepen, over hoeveel millioenen gaat het, schat je, die het menen?

Met vriendelijke groet, waarnemer.
Vrijheid is onbetaalbaar

Avatar gebruiker
Salah al Dien
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1052
Geregistreerd: za _15-_sep-_2007ah, 15-9-2007ad, 7:14 pm

Re: Weerlegging 'fitna' de film

door Salah al Dien » zo _13-_apr-_2008ah, 13-4-2008ad, 12:28 am

Hallo waarnemer

Het punt, of in ieder geval mijn punt, is dat deze uitspraken niet gesteund worden door Allah (verheven is Hij) noch door de profeet Mohammad s.a.w. .
De moslims die met zulke uitspraken komen hebben in ieder geval geen atoom kennis over de Qor-aan noch over de uitspraken van de profeet Mohammad s.a.w. .

Alhoewel het heel erg belangrijk is dat de moslims het goede voorbeeld moeten geven, valt het niet te betwisten dat de Islaam niet beoordeeld mag worden op grond van uitspraken die Jan en alleman uiten. De twee belangrijkste bronnen van de Islaam is en blijft de Qor-aan en de woorden van de profeet Mohammad s.a.w. .

Naast deze feiten is het onmogelijk te ontkennen dat juist dat klein gedeelte van de moslims de aandacht krijgen van de media enz...

Evengoed zou ik een filmpje kunnen maken over bijvoorbeeld de inwoners van Nederland.
Om deze film te maken, ga ik de rotte appels van Nederland nemen. In mijn filmpje laat ik zien hoe een paar mensen zich van s'morgens vroeg tot s'avonds laat bezatten, en andere mensen op straat lastigvallen en uitdagen tot een gevecht. Om het nog beter te maken laat ik ook een paar junkies in mijn filmpje zien; hoe zij zich volspuiten tot het hen fataal wordt. Misschien zou ik ook een paar pedofielen en verkrachters interviewen om mijn film écht geslaagd te maken.

Zo gaat dat uiteraard niet. En dat is precies hetgeen Wilders gedaan heeft met zijn film.
En het grappige is dat hij dat zelf goed beseft. En op dat punt vond ik zijn film best wel hilarisch.

Met vriendelijke groeten,

Salah al Dien
IK BEN SLECHTS EEN MENS MET GEBREKEN EN BEPERKTE KENNIS

Volgende

Keer terug naar Generaal Islam

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 17 gasten