Vergeving

Heb je vragen over de Islam? Stel ze hier.
RANDOM_AVATAR
socrates
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 1246
Geregistreerd: vr _24-_maart-_2006ah, 24-3-2006ad, 12:41 am
Woonplaats: Haarlem

Re:

door socrates » do _27-_dec-_2007ah, 27-12-2007ad, 9:40 pm

Abu Sakina schreef:
socrates schreef:1. het oude testament is bijna 2000 jaar ouder dan het nieuwe testament en stamt dus uit een hele andere tijd ,en kan hier op dat punt niet eens mee vergeleken worden.

De meeste Christenen beschouwen de gehele bijbel, waartoe het oude testament ook behoord, als het woord van Allah en de wetten die daarin vermeldt staan zien zij als legitiem, gerechtvaardigd en nogsteeds van kracht.
Probeer jou oordeel dus niet als een unaniem of vaststaande leerstelling naarvoren te brengen.
De ene Christen vind dit en de andere Christen vind dat. Jullie zijn het er niet eens over eens of de bijbel, jullie heilige boek, het woord van ALlah is, dat het geïnspireerd is door Allah, slechts voor een klein gedeelte geïnspireerd is of dat het toch uitsluitend een historische waarde heeft.


Nee, dat zie je verkeerd. Alle christenen geloven dat de bijbel het door God geinspireerde woord is. Het is dus niet uit de hemel komen vallen, het is door God geinspireerd door diverse mensen en tijden heen over een periode van wel 1500 jaar.
God’s openbaring is nu eenmaal begonnen bij het Joodse volk, het oude testament. In het oude testament voorspelt God diverse malen dat hij een Messias zal sturen om zijn volk te redden. Deze Messias is Jezus Christus en over hem zijn weer nieuwe boeken geschreven (het nieuwe testament). Samen vormen zij het geinspireerde Woord van God.

socrates schreef:2. het oude testament is qua wetgeving ook niet meer gezaghebbend voor christenen. hiervoor in de plaats is het liefdegebod tot God en tot de naaste gekomen. het christelijk geloof heeft helemaal geen wetboek zoals de joden of de moslims. de harde woorden uit het oude testament zijn dus ook niet gezaghebbend voor christenen.


Abu Sakina schreef:[Het klopt niet wat je zegt. In het NT wordt de doodstraf uit het OT zelfs aangehaald door Jezus.


Ook dit klopt niet. In het nieuwe testament zie ik juist de Jezus de geplande doodstraf van een vrouw verhindert.

Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en
4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.
5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’
6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond.
7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’
8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond.
9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.
10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’
11 ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”
44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,
45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo?
47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?
48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
1 ¶ Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet.

socrates schreef:6. dat Jezus de vloek en de straf (van onze zonden !) op zich genomen heeft, is helemaal geen teken van disrespect, wat jij niet begrijpt is dat het juist precies de bedoeling was dat Jezus gekruisigd zou worden !! dat is juist de grootheid en wijsheid en almacht van God de schepper !!!!!


Abu Sakina schreef:[ "Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs." (An-Nisa aayah 158)


Dat de koran 600 jaar na de kruisiging van Jezus de geschiedenis probeert te herschrijven, vind ik prima, alleen komt dat niet erg geloofwaardig over.

Omdat God heilig en rechtvaardig is zal hij elke zonde straffen zonder aanziens des persoons.
De straf voor de zonde is de dood. De kern van vergeving in de bijbel is dat in het oude testament de mens vergeving van God kon ontvangen door een dier te offeren aan JHVH, zodat dat dier –in zijn plaats – de straf voor de zonde kon ondergaan, nl de dood. Het bloed van het dier zorgde dus voor – plaatsvervangend- vergeving van zonden.

Ex 29:36
Elke dag moet je een stier als reinigingsoffer aanbieden om verzoening te bewerken. Het altaar moet je met een verzoeningsrite van zonde reinigen en je moet het zalven om het te heiligen.

Leviticus 11:17
Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken, want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken.


In het nieuwe testament is het principe van vergeving door bloed niet veranderd.
Echter, er is een verschil, Jezus heeft Zijn bloed geofferd voor al onze zonden, zodat daarom de christenen geen dieren meer hoeven te offeren. Jezus heeft diverse spijs-, reiniging- en offerwetten uit het oude testament gewoon overbodig gemaakt, immers zijn offer is voor eens en voor altijd genoeg voor God !!

Lu 22:20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

RANDOM_AVATAR
BroederJ
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 333
Geregistreerd: zo _28-_okt-_2007ah, 28-10-2007ad, 1:04 pm

Re: Re:

door BroederJ » do _27-_dec-_2007ah, 27-12-2007ad, 10:28 pm

socrates schreef:
Abu Sakina schreef:
socrates schreef:1. het oude testament is bijna 2000 jaar ouder dan het nieuwe testament en stamt dus uit een hele andere tijd ,en kan hier op dat punt niet eens mee vergeleken worden.

De meeste Christenen beschouwen de gehele bijbel, waartoe het oude testament ook behoord, als het woord van Allah en de wetten die daarin vermeldt staan zien zij als legitiem, gerechtvaardigd en nogsteeds van kracht.
Probeer jou oordeel dus niet als een unaniem of vaststaande leerstelling naarvoren te brengen.
De ene Christen vind dit en de andere Christen vind dat. Jullie zijn het er niet eens over eens of de bijbel, jullie heilige boek, het woord van ALlah is, dat het geïnspireerd is door Allah, slechts voor een klein gedeelte geïnspireerd is of dat het toch uitsluitend een historische waarde heeft.


Nee, dat zie je verkeerd. Alle christenen geloven dat de bijbel het door God geinspireerde woord is. Het is dus niet uit de hemel komen vallen, het is door God geinspireerd door diverse mensen en tijden heen over een periode van wel 1500 jaar.
God’s openbaring is nu eenmaal begonnen bij het Joodse volk, het oude testament. In het oude testament voorspelt God diverse malen dat hij een Messias zal sturen om zijn volk te redden. Deze Messias is Jezus Christus en over hem zijn weer nieuwe boeken geschreven (het nieuwe testament). Samen vormen zij het geinspireerde Woord van God.

socrates schreef:2. het oude testament is qua wetgeving ook niet meer gezaghebbend voor christenen. hiervoor in de plaats is het liefdegebod tot God en tot de naaste gekomen. het christelijk geloof heeft helemaal geen wetboek zoals de joden of de moslims. de harde woorden uit het oude testament zijn dus ook niet gezaghebbend voor christenen.


Abu Sakina schreef:[Het klopt niet wat je zegt. In het NT wordt de doodstraf uit het OT zelfs aangehaald door Jezus.


Ook dit klopt niet. In het nieuwe testament zie ik juist de Jezus de geplande doodstraf van een vrouw verhindert.

Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en
4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.
5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’
6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond.
7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’
8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond.
9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.
10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’
11 ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”
44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,
45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo?
47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?
48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
1 ¶ Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet.

socrates schreef:6. dat Jezus de vloek en de straf (van onze zonden !) op zich genomen heeft, is helemaal geen teken van disrespect, wat jij niet begrijpt is dat het juist precies de bedoeling was dat Jezus gekruisigd zou worden !! dat is juist de grootheid en wijsheid en almacht van God de schepper !!!!!


Abu Sakina schreef:[ "Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs." (An-Nisa aayah 158)


Dat de koran 600 jaar na de kruisiging van Jezus de geschiedenis probeert te herschrijven, vind ik prima, alleen komt dat niet erg geloofwaardig over.

Omdat God heilig en rechtvaardig is zal hij elke zonde straffen zonder aanziens des persoons.
De straf voor de zonde is de dood. De kern van vergeving in de bijbel is dat in het oude testament de mens vergeving van God kon ontvangen door een dier te offeren aan JHVH, zodat dat dier –in zijn plaats – de straf voor de zonde kon ondergaan, nl de dood. Het bloed van het dier zorgde dus voor – plaatsvervangend- vergeving van zonden.

Ex 29:36
Elke dag moet je een stier als reinigingsoffer aanbieden om verzoening te bewerken. Het altaar moet je met een verzoeningsrite van zonde reinigen en je moet het zalven om het te heiligen.

Leviticus 11:17
Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken, want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken.


In het nieuwe testament is het principe van vergeving door bloed niet veranderd.
Echter, er is een verschil, Jezus heeft Zijn bloed geofferd voor al onze zonden, zodat daarom de christenen geen dieren meer hoeven te offeren. Jezus heeft diverse spijs-, reiniging- en offerwetten uit het oude testament gewoon overbodig gemaakt, immers zijn offer is voor eens en voor altijd genoeg voor God !!

Lu 22:20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.


Maar wat ik nu zie vind ik ronduit raar. Je neemt een vers uit Leviticus om jouw gelijk te halen. Maar je hebt net belicht dat je er niet in geloofd, dat je er niet naar handelt. Misschien moet je mijn voorgaande bericht even lezen? Ook kunnen we bijvoorbeeld zeggen over het geschrift Leviticus, dat het vooral toegeschreven wordt aan Mozes, vrede zij met hem. Maar er is geen zekerheid.

RANDOM_AVATAR
socrates
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 1246
Geregistreerd: vr _24-_maart-_2006ah, 24-3-2006ad, 12:41 am
Woonplaats: Haarlem

Re: Re:

door socrates » vr _28-_dec-_2007ah, 28-12-2007ad, 12:32 am

BroederJ schreef:Maar wat ik nu zie vind ik ronduit raar. Je neemt een vers uit Leviticus om jouw gelijk te halen. Maar je hebt net belicht dat je er niet in geloofd, dat je er niet naar handelt. Misschien moet je mijn voorgaande bericht even lezen? Ook kunnen we bijvoorbeeld zeggen over het geschrift Leviticus, dat het vooral toegeschreven wordt aan Mozes, vrede zij met hem. Maar er is geen zekerheid.


beste broederJ,

nogmaals: ik geloof dat de hele bijbel, zowel het oude als het nieuw testament door JHVH zijn geinspireerd.

het oude testament (Tenach) is oorspronkelijk bedoeld voor de Joden. echter omdat ik niet als Jood ben geboren heb ik deze wetten nooit opgevolgd.

God heeft - in zijn ondoorgrondelijke wijsheid - op diverse plaatsen in de Tenach door profeten aangekondigd dat Hij een nieuw verbond met zijn volk zou sluiten en ook dat Hij de Messias zal sturen.

Jeremia 31:31 De dag zal komen–spreekt de HEER –dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit,
32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden–spreekt de HEER.
33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten–spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.


In het nieuwe testament is het principe van vergeving van zonde door bloed niet veranderd, omdat anders God's rechtvaardigheid teniet wordt gedaan ! (God's rechtvaardigheid eist dat elke zonde wordt bestraft !)

Echter, er is een verschil, Jezus heeft Zijn bloed geofferd voor al onze zonden, zodat daarom de christenen geen dieren meer hoeven te offeren. Jezus heeft diverse spijs-, reiniging- en offerwetten uit het oude testament gewoon overbodig gemaakt, immers zijn offer is voor eens en voor altijd genoeg voor God !!

Lu 22:20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.


Daarom ben ik christen, omdat ik geloof dat God een nieuw verbond met de mens heeft gesloten in de persoon van Jezus Christus die als de Messias op aarde is geweest.

En dat zijn offer aan het kruis, de offerwetten uit het Oude testament overbodig heeft gemaakt, maw de offer- en overige wetten uit het oude testament zijn voor een christen niet meer geldig. Maar dat het principe van VERGEVING DOOR BLOED niet veranderd is !!

vrede en blijdschap voor jou

socrates

PS er is geen twijfel meer over het feit dat Mozes de schrijver is van de Pentateuch. wat jij beweert is oud en achterhaald, en komt uit de bijbelkritische beweging uit de jaren '60...

RANDOM_AVATAR
BroederJ
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 333
Geregistreerd: zo _28-_okt-_2007ah, 28-10-2007ad, 1:04 pm

Re: Vergeving

door BroederJ » za _29-_dec-_2007ah, 29-12-2007ad, 12:08 am

Beste Sorcrates,

Wat jij gelooft moet je zelf weten, hier ben je uiteraard vrij in. Het blijft een voldongen deit dat er dus wel over de doodstraf wordt gesproken in de Bijbel. Verder blijft het eveneens een feit dat er grote disputen zijn over de authenciteit van de Bijbel.

Ze kennen we een artikel die het volgende verteld:

Ook heeft historische en Linguïstische studie duidelijk gemaakt dat Mozes niet de rechtstreekse auteur van de eerste vijf bijbelboeken is. De Thora is pas veel later op schrift gesteld, zo stelden de onderzoekers unaniem vast.

Wil je dus weten waar dit op gebasseerd is, dan moet je mij even een Pm sturen, dan kunnen we de auteur van het artikel contacteren.

RANDOM_AVATAR
socrates
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 1246
Geregistreerd: vr _24-_maart-_2006ah, 24-3-2006ad, 12:41 am
Woonplaats: Haarlem

Re: Vergeving

door socrates » za _29-_dec-_2007ah, 29-12-2007ad, 12:56 pm

BroederJ schreef:Beste Sorcrates,

Wat jij gelooft moet je zelf weten, hier ben je uiteraard vrij in. Het blijft een voldongen deit dat er dus wel over de doodstraf wordt gesproken in de Bijbel. Verder blijft het eveneens een feit dat er grote disputen zijn over de authenciteit van de Bijbel.

Ze kennen we een artikel die het volgende verteld:

Ook heeft historische en Linguïstische studie duidelijk gemaakt dat Mozes niet de rechtstreekse auteur van de eerste vijf bijbelboeken is. De Thora is pas veel later op schrift gesteld, zo stelden de onderzoekers unaniem vast.

Wil je dus weten waar dit op gebasseerd is, dan moet je mij even een Pm sturen, dan kunnen we de auteur van het artikel contacteren.


beste broederJ,

uiteraard, dat geldt ook voor jou.

zoals ik al zei, in het oude testament klopt het wat je zegt. maar voor mij als christen is het Nieuwe Testament leading (het NT is een "update" tov het oude testament), en ik lees nergens in het NT dat de doodstraf geoorloofd is.
Ik gaf je het voorbeeld van de overspelige vrouw (de bijbehorende overspelige man waren ze voor het gemak even vergeten) die door Jezus niet werd veroordeeld tot steniging.

die disputen over de authenticiteit van de bijbel zijn er inderdaad geweest, alleen is het zo jammer dat jij (en vele anderen) blijven citeren uit achterhaalde historisch-kritische onderzoeken uit de jaren '60-'70.

In dit verband is het overigens opmerkelijk dat jij als moslim wel de bijbel historisch-kritisch onderzoekt, maar dat de koran niet eens historisch onderzocht mag worden, want dat boek is uit de hemel komen vallen. Dat komt toch wat hypocriet over vind je niet ?

Maar ik ben nu eenmaal niet bang voor de waarheid, dat zouden moslims ook niet hoeven zijn, en daarom heb ik die disputen ook bestudeerd. ik kan je 2 interessante boeken in dit verband aanbevelen aan jou om eens kritisch te lezen:

-Rene Pache Inspiratie en gezag van de bijbel
-Ben Hobrink Moderne Wetenschap in de bijbel

Wat jij dus "unaniem" noemt is in werkelijkheid helemaal niet unaniem.

ik daag je uit om deze boeken te lezen en daarna nog eens te kijken wat er nu precies "unaniem" is.

Graag hoor ik van je welke bronnen die je hiervoor hebt gebruikt.

salaam

socrates

RANDOM_AVATAR
BroederJ
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 333
Geregistreerd: zo _28-_okt-_2007ah, 28-10-2007ad, 1:04 pm

Re: Vergeving

door BroederJ » za _29-_dec-_2007ah, 29-12-2007ad, 1:08 pm

Beste Sorcrates;

Voor de auteur kan je mij mailen. Verder staat de doodstraf in het nieuwe testament, in Romeinen, zie mijn vorige post.

Ik heb voor jou ook een intressante link:

http://www.al-yaqeen.com/nieuw/mediathe ... m.php?id=8

Avatar gebruiker
Abu Sakina
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 493
Geregistreerd: za _15-_dec-_2007ah, 15-12-2007ad, 3:45 pm

door Abu Sakina » za _29-_dec-_2007ah, 29-12-2007ad, 2:21 pm

Socrates schreef:Ook dit klopt niet. In het nieuwe testament zie ik juist de Jezus de geplande doodstraf van een vrouw verhindert.

Ik merk dat je mijn eerdere citaten van Christenen die, in tegenstelling tot jou, vóór de doodstraf pleiten, niet gelezen hebt. Zij leggen dit voorbeeld namelijk heel anders uit.
Deze Christenen stellen namelijk dat dit voorval niet gebruikt mag worden om te beweren dat 'Iesa (vrede zij met hem) de doodstraf per definitie afwees.
Veeleer ging het hier om paal en perk te stellen aan de huichelachtigheid van de Farizeeën en niet om de doodstraf opzich, aldus hun interpretatie.
De Christenen hebben door de eeuwen heen altijd de doodstraf voorgestaan en er zijn miljoenen mensen geëxecuteerd op last van de kerk. Zelfs vandaag de dag wordt o.a. onder invloed van de Christenen, de doodstraf nog instand gehouden.
Verder blijkt dat het OT voor Christenen, door de eeuwen heen en tegenwoordig, in tegenstelling tot wat je beweerd, weldegelijk gezaghebbend is kwa wetgeving.
Zodoende wordt dus duidelijk dat jij slechts spreekt op basis van wat jij denkt te zien of te lezen in de bijbel, zonder een waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de feitelijke realiteit, jammer is dat.
If you want your dreams to come true, you need to wake up !
The batle of the hearts and minds

Cyber Ummah
www.smeekbedes.nl

Avatar gebruiker
Abu Sakina
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 493
Geregistreerd: za _15-_dec-_2007ah, 15-12-2007ad, 3:45 pm

door Abu Sakina » za _29-_dec-_2007ah, 29-12-2007ad, 5:13 pm

- schreef:Verder heeft religie natuurlijk altijd invloed op het denken en daarmee op wetten, of het nu gaat om Boeddhisme, Christendom of islam. Toch kent geen enkele andere religie een systeem zoals de shariah. In feite laat de almachtige Allah menselijke rechters voor Hem oordelen, zelfs over leven en dood, wat (vanuit een andere religie gezien) zeer onlogisch is.

Jij kent je eigen religie kennelijk niet zo goed, beste -, want dit is zeer zeker niet het geval wanneer we de zaken vanuit Christelijk perspectief bekijken. We halen de bijbel er even bij:

Romeinen 13:1-6
Onderwerping aan de overheid

1. Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.
2. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.
3. Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;
4. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.
5. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.
6. Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.


In deze tekst komt zonneklaar naarvoren dat de overheid gerechtigd is om namens God de doodstraf te voltrekken.
Met name uit 13:4, waar op ondubbelzinnige wijze gerefereerd wordt naar "het zwaard" als voorwerp tot de tenuitvoerlegging van bestraffing, blijkt dat deze tekst niet voor je eerdere vage uitleg over een geestelijke dood vatbaar is.
Je moet weten dat toen in 1870 hier in Nederland de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot afschaffing van de doodstraf behandelde, tal van hervormde kerkenraden daartegen protest aantekenden. Volgens een adres aan de Kamer van destijds, beschouwden zij het voorstel als 'de vrucht van de drieste geest des tijds, die geen wijsheid erkent dan de zijne en zich daarom ook hooghartig verheft boven de duidelijke uitspraken van het Goddelijk Woord'.
Met een beroep op de bovengenoemde tekst, te samen met Genesis 9: 6, werd erop gewezen dat God ter rechtvaardige vergelding voor het moedwillig vergieten van mensenbloed aan de overheden niet alleen de boeien of banden, maar zelfs het zwaard in handen heeft gegeven.
Nogmaals, beste -, het is jammer dat je slechts spreekt op basis van wat jij denkt te zien of te lezen in de bijbel, zonder een waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de feitelijke realiteit.
If you want your dreams to come true, you need to wake up !
The batle of the hearts and minds

Cyber Ummah
www.smeekbedes.nl

RANDOM_AVATAR
socrates
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 1246
Geregistreerd: vr _24-_maart-_2006ah, 24-3-2006ad, 12:41 am
Woonplaats: Haarlem

Re:

door socrates » za _29-_dec-_2007ah, 29-12-2007ad, 7:55 pm

Abu Sakina schreef:
Socrates schreef:Ook dit klopt niet. In het nieuwe testament zie ik juist de Jezus de geplande doodstraf van een vrouw verhindert.

Ik merk dat je mijn eerdere citaten van Christenen die, in tegenstelling tot jou, vóór de doodstraf pleiten, niet gelezen hebt. Zij leggen dit voorbeeld namelijk heel anders uit.
Deze Christenen stellen namelijk dat dit voorval niet gebruikt mag worden om te beweren dat 'Iesa (vrede zij met hem) de doodstraf per definitie afwees.
Veeleer ging het hier om paal en perk te stellen aan de huichelachtigheid van de Farizeeën en niet om de doodstraf opzich, aldus hun interpretatie.
De Christenen hebben door de eeuwen heen altijd de doodstraf voorgestaan en er zijn miljoenen mensen geëxecuteerd op last van de kerk. Zelfs vandaag de dag wordt o.a. onder invloed van de Christenen, de doodstraf nog instand gehouden.
Verder blijkt dat het OT voor Christenen, door de eeuwen heen en tegenwoordig, in tegenstelling tot wat je beweerd, weldegelijk gezaghebbend is kwa wetgeving.
Zodoende wordt dus duidelijk dat jij slechts spreekt op basis van wat jij denkt te zien of te lezen in de bijbel, zonder een waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de feitelijke realiteit, jammer is dat.beste abu sakina,

die citaten van jou waren uit het oude testament en dat is -zoals ik eerder heb uitgelegd - opgevolgd/vervangen door het nieuwe testament.

je overdrijft schromelijk door te beweren alsof alle christenen door de alle tijden heen voor de doodstraf zijn geweest, dat is je reinste lariekoek en een generalisatie van de eerste orde.

je overdrijft nog erger door te beweren dat er miljoenen mensen door de christenen via de doodstraf terechtgesteld zijn. mischien ben je in de war met de donkere middeleeuwen ? (inquisitie). inderdaad zijn daar zijn -helaas- veel slachtoffers gemaakt, maar zeker geen miljoenen. toen is inderdaad de fout gemaakt dat christenen de wetten uit het OT (doodstraf, heksen verbranding) gingen overnemen en toepassen. dat is inderdaad gebeurd, maar dat wil niet zeggen dat het goed is !!! het was FOUT !!

of mischien ben je gewoon in de war met de islamitische verovering van India waar inderdaad MILJOENEN mensen vermoord zijn ?

we kunnen best de geschiedenis navlooien wie de meeste slachtoffers heeft gemaakt. maar ik betwijfel of dat zinvol is.

ik vind het zinvoller om te kijken bij de bron, wat zegt het Nieuwe Testament over jouw doodstraf ?

als ik zie dat jij dan beweert dat vanwege 1 tekst uit het NT (uit Rom 13) het zonneklaar zou zijn dat een christen voor de doodstraf moet zijn, sorry dan bega je wederom een zware interpretatie fout, want :

ten eerste dat staat er helemaal niet, er staat dat de overheid het recht heeft om burgers te straffen bij ongehoorzaamheid, er staat niet bij HOE dat zou moeten.
ten tweede het is volledig in strijd met de geest van het nieuwe testament, nl vergeving en liefde tot de vijand, denk even aan het voorbeeld dat Jezus heeft gegeven bij de overspelige vrouw.
ten derde: je maakt -net als veel moslims- de veelgemaakte denkfout dat het NT een soort wetgeving inhoudt a la koran. dat is dus een grote misvatting, er is in het christelijk geloof een strikte scheiding tussen kerk en staat, het NT zegt helemaal NIETS hoe een staat geregeerd moet worden ! het NT is geen boek met een complete wetgeving !

het NT gaat erover hoe je een relatie en verzoening met een persoonlijke God (als Vader) kunt krijgen temidden van een boze heidense wereld !! sterker nog, het NT geeft juist aan dat de wereld (en haar politieke leiders) onder de macht van SATAN ligt !

in de koran is religie en politiek gecombineerd, dit is absoluut NIET aan de orde in het NT.

Joh 18:36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’


vrede voor jou

socrates

RANDOM_AVATAR
BroederJ
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 333
Geregistreerd: zo _28-_okt-_2007ah, 28-10-2007ad, 1:04 pm

Re: Re:

door BroederJ » za _29-_dec-_2007ah, 29-12-2007ad, 10:27 pm

socrates schreef:
Abu Sakina schreef:
Socrates schreef:Ook dit klopt niet. In het nieuwe testament zie ik juist de Jezus de geplande doodstraf van een vrouw verhindert.

Ik merk dat je mijn eerdere citaten van Christenen die, in tegenstelling tot jou, vóór de doodstraf pleiten, niet gelezen hebt. Zij leggen dit voorbeeld namelijk heel anders uit.
Deze Christenen stellen namelijk dat dit voorval niet gebruikt mag worden om te beweren dat 'Iesa (vrede zij met hem) de doodstraf per definitie afwees.
Veeleer ging het hier om paal en perk te stellen aan de huichelachtigheid van de Farizeeën en niet om de doodstraf opzich, aldus hun interpretatie.
De Christenen hebben door de eeuwen heen altijd de doodstraf voorgestaan en er zijn miljoenen mensen geëxecuteerd op last van de kerk. Zelfs vandaag de dag wordt o.a. onder invloed van de Christenen, de doodstraf nog instand gehouden.
Verder blijkt dat het OT voor Christenen, door de eeuwen heen en tegenwoordig, in tegenstelling tot wat je beweerd, weldegelijk gezaghebbend is kwa wetgeving.
Zodoende wordt dus duidelijk dat jij slechts spreekt op basis van wat jij denkt te zien of te lezen in de bijbel, zonder een waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de feitelijke realiteit, jammer is dat.beste abu sakina,

die citaten van jou waren uit het oude testament en dat is -zoals ik eerder heb uitgelegd - opgevolgd/vervangen door het nieuwe testament.

je overdrijft schromelijk door te beweren alsof alle christenen door de alle tijden heen voor de doodstraf zijn geweest, dat is je reinste lariekoek en een generalisatie van de eerste orde.

je overdrijft nog erger door te beweren dat er miljoenen mensen door de christenen via de doodstraf terechtgesteld zijn. mischien ben je in de war met de donkere middeleeuwen ? (inquisitie). inderdaad zijn daar zijn -helaas- veel slachtoffers gemaakt, maar zeker geen miljoenen. toen is inderdaad de fout gemaakt dat christenen de wetten uit het OT (doodstraf, heksen verbranding) gingen overnemen en toepassen. dat is inderdaad gebeurd, maar dat wil niet zeggen dat het goed is !!! het was FOUT !!

of mischien ben je gewoon in de war met de islamitische verovering van India waar inderdaad MILJOENEN mensen vermoord zijn ?

we kunnen best de geschiedenis navlooien wie de meeste slachtoffers heeft gemaakt. maar ik betwijfel of dat zinvol is.

ik vind het zinvoller om te kijken bij de bron, wat zegt het Nieuwe Testament over jouw doodstraf ?

als ik zie dat jij dan beweert dat vanwege 1 tekst uit het NT (uit Rom 13) het zonneklaar zou zijn dat een christen voor de doodstraf moet zijn, sorry dan bega je wederom een zware interpretatie fout, want :

ten eerste dat staat er helemaal niet, er staat dat de overheid het recht heeft om burgers te straffen bij ongehoorzaamheid, er staat niet bij HOE dat zou moeten.
ten tweede het is volledig in strijd met de geest van het nieuwe testament, nl vergeving en liefde tot de vijand, denk even aan het voorbeeld dat Jezus heeft gegeven bij de overspelige vrouw.
ten derde: je maakt -net als veel moslims- de veelgemaakte denkfout dat het NT een soort wetgeving inhoudt a la koran. dat is dus een grote misvatting, er is in het christelijk geloof een strikte scheiding tussen kerk en staat, het NT zegt helemaal NIETS hoe een staat geregeerd moet worden ! het NT is geen boek met een complete wetgeving !

het NT gaat erover hoe je een relatie en verzoening met een persoonlijke God (als Vader) kunt krijgen temidden van een boze heidense wereld !! sterker nog, het NT geeft juist aan dat de wereld (en haar politieke leiders) onder de macht van SATAN ligt !

in de koran is religie en politiek gecombineerd, dit is absoluut NIET aan de orde in het NT.

Joh 18:36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’


vrede voor jou

socrates


Beste Sorcrates,

In Romeinen 1: 26-27 en 32, wordt gesproken over een gepaste straf voor sodomie. Of je nu hoog of laag springt, je kan er niet omheen. Verder is het natuurlijk zo dat in het Oude Testament het scheppingsverhaal staat, zo ook de verhalen van de Profeten. Dus als je zegt dat het voor de Joden is, bega je een grote fout.

Zo weten we dat ook het merendeel van de hedendaagse Bijbel bestaat uit Oud Testamentische boeken. Dus de vraag is waarom worden ze vermeld als de Christenen er toch niet in geloven/naar handelen?

Zo spreekt de Bijbel ook over de doodstraf, over stenigen, bijvoorbeeld in vers Deuteronomium 22:20-24. Maar ook in Exodus 21 en 22, of in Leciticus 20. Daarbij komt nog de onzedelijkheid in Hoofdstukken zoals Hooglied.

Daarnaast zijn er ook een heleboel Bijbels in omloop. Misschien is het ook een keertje leuk om te vragen waar je eht woordje 'Bijbel' in de Bijbel terugvind? Zo is het ook bekend dat het meerendeel van het Nieuwe Testament uit de Brieven(?) van onder andere Paules en Judas bestaan, totaal 54%.

En het was Micheal H. Hart die een opsommingen maakte van de 100 meeste invloedrijke personen uit de geschiedenis. Zo eindige Paulus op de 2e plaats, omdat hij de werkelijke stichter is van het Christendom(?).

En zo waren Lukas en Markus ook niet genoemd in de opsomming van de twaalf aangewezen apostelen, die staan in Matteüs 10:2 04.

En zo had God volgens de BIjbel ook meer zonen, zoals Adam (Matteüs 5:45, 48) en David (Psalmen 2:7). Zo spreekt de Bijbel zelfs over een persoon "... zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van de dagen of einde des levens..." (Hebreeën 7:1-3), wie is deze persoon?

Ik denk dat het zo weer even genoeg is,

vrede voor jou


En voor jou.

Avatar gebruiker
Abu Sakina
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 493
Geregistreerd: za _15-_dec-_2007ah, 15-12-2007ad, 3:45 pm

door Abu Sakina » zo _30-_dec-_2007ah, 30-12-2007ad, 1:21 am

SOcrates schreef:je overdrijft schromelijk door te beweren alsof alle christenen door de alle tijden heen voor de doodstraf zijn geweest, dat is je reinste lariekoek en een generalisatie van de eerste orde.

Ik zei dat de Christenen door de eeuwen heen de doodstraf altijd hebben voorgestaan en dat is feitelijk na te gaan.
Dat jij daar vervolgens "alle Christenen" van wilt maken, moet jij weten. alhoewel je er verstandiger aan doet je te houden aan mijn woorden, i.p.v. wat jij erin denkt te lezen.
Socrates schreef:je overdrijft nog erger door te beweren dat er miljoenen mensen door de christenen via de doodstraf terechtgesteld zijn.

Dit is historisch aantoonbaar beste Socrates, dus laten we de discussie vooral op niveau houden.
Wil je nu werkelijk ontkennen dat Christenen door de eeuwen heen miljoenen mensen hebben geëxecuteerd?
Ik vind het prima wanneer jij wilt stellen dat deze executies in strijd waren met de Christelijke leer, maar je kunt in geen geval ontkennen dat dit Christenen waren en dat de kerk zich noch in de middeleeuwen, noch in de tijd die daaraan vooraf ging, heeft uitgesproken tegen de doodstraf, in tegendeel.
Zie ook mijn voorgaande verwijzing naar de afschaffing van de doodstraf in Nederland, de weerstand van de Christenen en de argumenten welke zijhierbij aanvoerden.
Socrates schreef:In feite laat de almachtige Allah menselijke rechters voor Hem oordelen, zelfs over leven en dood, wat (vanuit een andere religie gezien) zeer onlogisch is.
Al is het maar omdat geen enkele menselijke rechter perfect in zijn oordeel is, alleen God is dat.

Hier stel je dat het zeer onlogisch is dat de almachtige ALlah, de mens het recht heeft gegeven om namens hem straffen tenuitvoer te leggen omdat geen enkele menselijke rechter perfect in zijn oordeel is, alleen Allah is dat.
In je volgende post zeg je:
Socrates schreef:ten eerste dat staat er helemaal niet, er staat dat de overheid het recht heeft om burgers te straffen bij ongehoorzaamheid, er staat niet bij HOE dat zou moeten.

Als het onlogisch is dat ALlah de mens het recht heeft gegeven om namens hem straffen tenuitvoer te leggen, zoals jij beweerde, hoe kan het dan dat in het Christendom, de overheid nu ineens het recht heeft om burgers te straffen bij ongehoorzaamheid?
En door wie worden deze mensen veroordeeld tot die straffen, aangezien geen enkele menselijke rechter perfect in zijn oordeel is?
Sterker nog, je beweerd dat er niet eens staat hoe dat zou moeten, in weerwil van het feit dat er op ondubbelzinnige wijze van "het zwaard" wordt gesproken. Iets waaraan jij voor het gemak natuurlijk maar eventjes voorbij gaat en hetgeen, te samen met andere citaten uit het NT, in klaarblijkelijke contradictie is met je eerdere stelling:
Socrates schreef:in het Nieuwe Testament vind je helemaal geen harde woorden terug.

Ik ben benieuwd hoe je al deze tegenstrijdigheden wilt verklaren.
If you want your dreams to come true, you need to wake up !
The batle of the hearts and minds

Cyber Ummah
www.smeekbedes.nl

RANDOM_AVATAR
somia
Junior lid
Junior lid
 
Berichten: 94
Geregistreerd: do _22-_nov-_2007ah, 22-11-2007ad, 7:01 pm

Re: Vergeving

door somia » zo _30-_dec-_2007ah, 30-12-2007ad, 3:44 am

vraagje, wat als iemand je zo pijn heeft gedaan dat je persoon niet wil of kan vergeven. Dat je het probeert maar als je er terug aan denkt dat je zoveel pijn hebt dat je denkt : dit vergeef ik je nooit?
Je hebt geen permissies om de bijlage(n)) in dit bericht te zien.

Avatar gebruiker
Zeynep
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 343
Geregistreerd: za _8-_dec-_2007ah, 8-12-2007ad, 11:33 pm
Woonplaats: Ulft Ô.o

Re: Vergeving

door Zeynep » zo _30-_dec-_2007ah, 30-12-2007ad, 9:58 am

Ja somia, dat ken ik :-( Maar ik heb het tenslotte vergeven. Want als die gene mij werkelijk onterecht zoveel pijn heeft gedaan en geen berouw hierom heeft getoont, als ze zelfs niet dóórheeft dat ze me zoveel pijn heeft aangedaan, dan zal Allah saw diegene toch wel straffen. Als het terecht is inderdaad. Maar ik ben er achtergekomen dat je er niks mee oplost als je als een brok haat door het leven gaat, je vernietigd enkel je zelf ermee.
Bismillahirahmanirrahim,
'Sehitler Allah'tan sunu istediler; Ya Rabbi bizi dünyaya tekrar gönder, ve senin ugrunda tekrar sehit olalim.'
Hazreti Muhammed, Hadis-i Serif.

RANDOM_AVATAR
BroederJ
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 333
Geregistreerd: zo _28-_okt-_2007ah, 28-10-2007ad, 1:04 pm

Re: Vergeving

door BroederJ » zo _30-_dec-_2007ah, 30-12-2007ad, 2:44 pm

- schreef:Beste Abu Sakina,

Je geeft teksten waarin de doodstraf niet voorkomt, dus ik blijf me afvragen wat je wilt aantonen. Ik vind het wel bijzonder hoe jij als moslim mijn religie denkt te kennen. In de islam is de doodstraf gereachtvaardigd, zelfs de methodieken liggen vast, maar dat betekent niet dat dit ook voor andere religies geldt. Je probeert het krampachtig terug te lezen in het nieuwe testament, maar het staat er gewoon niet.

Je haalt er vervolgens van alles bij, zoals historische zaken, die er geen moer mee te maken hebben. We hebben het hier namelijk over de leer van de religie. Zoals alle christenen erkennen (zie ook de post van Socrates) zijn er ernstige fouten gemaakt in het verleden, maar dat was ondanks de leer van het christendom. Dit wordt onderstreept doordat christenen geen neiging hebben die fouten te ontkennen of te gaan verdedigen.

Uit het citaat dat Socrates al gaf, wordt duidelijk dat het koninkrijk van God niet op aarde is.

Natuurlijk is er gezag op aarde nodig, een overheid die ook straft (uitgedrukt met het "zwaard") maar het gaat dus nadrukkelijk om menselijk gezag. Het wordt heel anders wanneer mensen uit naam van God gaan spreken of straffen. Dan wordt het alsof God Zijn gezag gaan uitbesteden aan mensen.

De islam gaat ervanuit dat op aarde al Gods wetten gelden, inclusief een volledig wetsysteem, met zelfs regels over hoe gedood moet worden bij overtredingen, etc. En kennelijk zijn menselijke rechters bevoegd om vonnissen over leven en dood te voltrekken. Alsof mensen die zelf fouten maken, zulke oordelen over elkaar zouden kunnen uitspreken. Een van de methodieken is steniging. Jezus is daar duidelijk over:

Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’
(Joh. 8:1-11)

Of je het leuk vindt of niet, op dit punt zit een groot verschil tussen christendom en islam.

Wat vind jij eigenlijk van iemand doden door steniging?

Wasalaam


Beste -,

In Romeinen 1: 26-27 en 32, wordt gesproken over een gepaste straf voor sodomie. Of je nu hoog of laag springt, je kan er niet omheen. Verder is het natuurlijk zo dat in het Oude Testament het scheppingsverhaal staat, zo ook de verhalen van de Profeten. Dus als je zegt dat het voor de Joden is, bega je een grote fout.

Zo weten we dat ook het merendeel van de hedendaagse Bijbel bestaat uit Oud Testamentische boeken. Dus de vraag is waarom worden ze vermeld als de Christenen er toch niet in geloven/naar handelen?

Zo spreekt de Bijbel ook over de doodstraf, over stenigen, bijvoorbeeld in vers Deuteronomium 22:20-24. Maar ook in Exodus 21 en 22, of in Leciticus 20. Daarbij komt nog de onzedelijkheid in Hoofdstukken zoals Hooglied.


Dit is een selectie uit mijn vorige post.

Wat vind jij eigenlijk van iemand doden door steniging?


Ik zou zeggen raadpleeg eerst even het Oude Testament en vorm dan een mening. Bovendien is er helemaal geen sprake van een straf als mensen weg zouden blijven van dit soort slechtheden. Dit zijn werkelijk de daden van het geboefte, van het gespuis.

Bovendien hebben we in eerste instantie gereageerd omdat jij je kwam mengen, met laat ik zeggen, cryptische vraagstukken. Daarom kwam er een attendering van de kant van de Moslims om te belichten dat je eerst even de Bijbel tegen het licht moet houden. Hoe kan het zo zijn dat je niet meer geloofd in het Oude Testament? Zonder deze geschriften is het niet mogelijk om jullie geloof te belijden.

Zo vond je het onterecht dat een kind terecht moet staan, daarop liet ik het volgende passage uit de Bijbel de revue passeren;

‘Ingeval een man een zoon blijkt te hebben die onhandelbaar en weerspannig is, die niet naar de stem van zijn vader of de stem van zijn moeder luistert, en zij hem hebben gecorrigeerd maar hij niet naar hen wil luisteren, dan moeten zijn vader en zijn moeder hem grijpen en hem naar de oudere mannen van zijn stad en naar de poort van zijn plaats brengen, en zij moeten tot de oudere mannen van zijn stad zeggen: “Deze zoon van ons is onhandelbaar en weerspannig; hij luistert niet naar onze stem, hij is een veelvraat en een dronkaard.” Dan moeten alle mannen van zijn stad hem met stenen stenigen, en hij moet sterven.’

Hier heb je een weerwoord vanuit je eigen Bijbel. Of beter gezegd twee zelfs. Er is sprake van een steniging en een (on!)gepaste(?) straf voor de koters, voor de spruiten.

Het beste,

BroederJ.

RANDOM_AVATAR
socrates
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 1246
Geregistreerd: vr _24-_maart-_2006ah, 24-3-2006ad, 12:41 am
Woonplaats: Haarlem

Re:

door socrates » zo _30-_dec-_2007ah, 30-12-2007ad, 11:36 pm

Abu Sakina schreef:
SOcrates schreef:je overdrijft schromelijk door te beweren alsof alle christenen door de alle tijden heen voor de doodstraf zijn geweest, dat is je reinste lariekoek en een generalisatie van de eerste orde.

Ik zei dat de Christenen door de eeuwen heen de doodstraf altijd hebben voorgestaan en dat is feitelijk na te gaan.
Dat jij daar vervolgens "alle Christenen" van wilt maken, moet jij weten. alhoewel je er verstandiger aan doet je te houden aan mijn woorden, i.p.v. wat jij erin denkt te lezen.
Socrates schreef:je overdrijft nog erger door te beweren dat er miljoenen mensen door de christenen via de doodstraf terechtgesteld zijn.

Dit is historisch aantoonbaar beste Socrates, dus laten we de discussie vooral op niveau houden.
Wil je nu werkelijk ontkennen dat Christenen door de eeuwen heen miljoenen mensen hebben geëxecuteerd?
Ik vind het prima wanneer jij wilt stellen dat deze executies in strijd waren met de Christelijke leer, maar je kunt in geen geval ontkennen dat dit Christenen waren en dat de kerk zich noch in de middeleeuwen, noch in de tijd die daaraan vooraf ging, heeft uitgesproken tegen de doodstraf, in tegendeel.
Zie ook mijn voorgaande verwijzing naar de afschaffing van de doodstraf in Nederland, de weerstand van de Christenen en de argumenten welke zijhierbij aanvoerden.
Socrates schreef:In feite laat de almachtige Allah menselijke rechters voor Hem oordelen, zelfs over leven en dood, wat (vanuit een andere religie gezien) zeer onlogisch is.
Al is het maar omdat geen enkele menselijke rechter perfect in zijn oordeel is, alleen God is dat.

Hier stel je dat het zeer onlogisch is dat de almachtige ALlah, de mens het recht heeft gegeven om namens hem straffen tenuitvoer te leggen omdat geen enkele menselijke rechter perfect in zijn oordeel is, alleen Allah is dat.
In je volgende post zeg je:
Socrates schreef:ten eerste dat staat er helemaal niet, er staat dat de overheid het recht heeft om burgers te straffen bij ongehoorzaamheid, er staat niet bij HOE dat zou moeten.

Als het onlogisch is dat ALlah de mens het recht heeft gegeven om namens hem straffen tenuitvoer te leggen, zoals jij beweerde, hoe kan het dan dat in het Christendom, de overheid nu ineens het recht heeft om burgers te straffen bij ongehoorzaamheid?
En door wie worden deze mensen veroordeeld tot die straffen, aangezien geen enkele menselijke rechter perfect in zijn oordeel is?
Sterker nog, je beweerd dat er niet eens staat hoe dat zou moeten, in weerwil van het feit dat er op ondubbelzinnige wijze van "het zwaard" wordt gesproken. Iets waaraan jij voor het gemak natuurlijk maar eventjes voorbij gaat en hetgeen, te samen met andere citaten uit het NT, in klaarblijkelijke contradictie is met je eerdere stelling:
Socrates schreef:in het Nieuwe Testament vind je helemaal geen harde woorden terug.

Ik ben benieuwd hoe je al deze tegenstrijdigheden wilt verklaren.


lees aub mijn vorige antwoord aan jou nog eens door, want ik kan niet merken dat je dat goed hebt gelezen. (oa te merken aan het feit dat je iets citeert dat niet eens van mij is)

ik wil niet steeds in herhaling vallen nl.

Avatar gebruiker
Abu Sakina
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 493
Geregistreerd: za _15-_dec-_2007ah, 15-12-2007ad, 3:45 pm

door Abu Sakina » ma _31-_dec-_2007ah, 31-12-2007ad, 12:24 am

Het feit dat je onnodig in herhaling valt, niet reageerd op de herhaaldelijk door BroederJ en mijzelf aangehaalde passages waarin de doodstraf niet slechts naar onze overtuiging, maar naar het begrip van talloze Christenen wordt genoemd of bedoelt en jezelf verschuild achter een verkeerd toegeschreven citaatje, i.p.v. inhoudelijk in te gaan op de naarvoren gebrachtte argumenten spreekt boekdelen, beste Socrates.
Maar je moet het helemaal zelf weten. Reageren is immers niet verplicht.
If you want your dreams to come true, you need to wake up !
The batle of the hearts and minds

Cyber Ummah
www.smeekbedes.nl

Vorige

Keer terug naar Vragen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten