40 jaar tussen de Ka'aba en de Bait-ul Maqdis?

Heb je wat interessants te melden? Laat het ons weten!
Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3867
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

40 jaar tussen de Ka'aba en de Bait-ul Maqdis?

door Abdul Malik » zo _16-_jan-_2022ah, 16-1-2022ad, 6:58 am

Assalamu aleikum, beste broeders en zusters in de Islam.

Sommige Christelijke missionarissen verzinnen elke keer weer iets nieuws om de Moslims doen te laten twijfelen aan hun religie. En het komt dan ook wel voor dat ze wel eens de volgende vraag aan ons Moslims stellen, dat de uitspraak van de Profeet Mohammad :saw: dat de periode tussen de bouw van de Ka'aba en de Bait ul-Maqdis 40 jaar was. En zij proberen de waarachtigheid van de uitspraak van de Profeet Mohammad :saw: in twijfel te trekken. Omdat de tijd tussen Ibrahim(as) die de Ka'aba bouwde en Sulaiman(as) die de Bait ul-Maqdis bouwde ongeveer duizend jaar was.

Laten we eerst naar de Hadith zelf kijken dat zegt:

Abu Dharr(ra) overleverde dat hij vroeg,'o Boodschapper van Allah :saw: , welke Moskee is het eerst gebouwd?" Hij zij: " Al- Masjid al- Haraam. Hij vroeg, welke daarna? "Hij antwoorde: "Masjid al- Aqsa". Hij vroeg; "hoeveel tijd zit er tussen beide?" Hij zei: "veertig jaar"... [Sahih al-Bukhari,Sahih Muslim]

Imam ibn Jawzi(rah),Ibn Hajar Asqalani(rah) en ook Ibn Hisham(rah) leggen uit dat deze Hadith de tijdsduur aanhaalt van de oorspronkelijke fundamenten van de beide Heilige gebeds huizen. Die werden gebouwd door Adam(as). Dus Ibrahim(as) en Sulaiman(as) waren niet de eerste oorspronkelijke stichters van deze twee Heilige huizen. Adam(as) had alreeds eerder de fundamenten gelegd van de beide Heilige huizen in Mekka en Jerusalem, en tussen deze twee Heilige huizen in zit een periode van veerig jaar. Dan later in tijd, was het Ibrahim(as) die de Ka'aba in Mekka herbouwde op de originele fundamenten, en Sulaiman(as) herbouwde de Bait-ul Maqdis op de originele fundamenten die gelegd waren door Adam(as). En de tijd tussen Ibrahim(as) en Sulaiman(as) dat was inderdaad zo ongeveer duizend jaar. Dus de Profeet Mohammad :saw: sprak over de momenten van de fundamenten die gelegd waren door Adam(as), en dus niet over de tijdsduur van de herbouw van de twee Heilige huizen door Ibrahiem(as) en Sulaiman(as).

Sommige geleerden zeggen, dat zelfs Ibrahiem(as) die de Ka'aba herbouwde en de grenzen ervoor bepaalde, ook weer bepaald zou hebben waar de bouw en de grenzen van de Bait-ul Maqdis zouden moeten zijn. En deze periode tussen beide zou ook veertig jaar zijn geweest.

Zo, dus laat je niet voor de gek houden en laat je niet gaan twijfelen door deze Christelijke missionarissen, dat de Profeet Mohammad :saw: niet wist waar hij het over had. Het zijn juist diegenen die de Profeet Mohammad :saw: in twijfel willen trekken en zijn waarachtigheid willen schaden die niet weten waar ze het over hebben, en/of de feiten zo doen verdraaien dat het lijkt alsof.

Daarnaast twijfelen wij Moslims niet aan deze Hadith, daar deze Hadith zoals eerder aangehaald zowel in Sahih al-Bukhari als in Sahih Muslim vermeld wordt, en evenzo Mishkaat al-Masabih vermeld deze Hadith in zijn verzameling, die de twee Sahih boeken aanhaalt als bron en referentie, zo ook Sunan ibn-Majah vermeld deze Hadith, en ook deze is geclassificeerd als Sahih.

En uiteindelijk zegt Allah :swt: duidelijk in de Koran betreft de Profeet Mohammad :saw: .

Jullie metgezel (de Profeet) dwaalt niet en hij is niet misleid.
Noch spreekt hij uit eigen verlangen.
Het is slechts de Openbaring die aan hem geopenbaard is.
(Koran 53:2-4)

Hiermee bedoeld de Koran er dus mee te zeggen, dat zowel de Koran als de Soenah(Hadith) beide geïnspireerd en geopenbaard zijn door Allah :swt: richting en op de Profeet Mohammad :saw: .
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40478
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: 40 jaar tussen de Ka'aba en de Bait-ul Maqdis?

door Ayasha » zo _16-_jan-_2022ah, 16-1-2022ad, 2:22 pm

Salam aleikum

Masha'Allah uitgelegd, broeder Abdul Malik. Het is zeker van groot belang dat wij bepakt zijn met goede kennis omtrent de islam en zijn geschiedenis. De christelijke missionarissen laten geen moeite onbespaard om moslims te doen twijfelen over allerlei zaken met betrekking tot de islam. Helaas zijn het niet alleen de christelijke missionarissen maar ook de korannieten die de overleveringen in zijn geheel afwijzen als verzinsels. Dat heb ik de laatste week weer eens ervaren toen iemand mij op FB uitnodigde voor de groep Interreligieus dialoog. Ben werkelijk geschrokken wat daar allemaal verkondigd wordt, ook door sommige moslims die de islam wensen te 'verlichten' naar eigen behoefte. Als je daar dan tegenin gaat wordt je gewoon vierkant uitgelachen. Dus heb de groep weer verlaten. Geen zin om bij een stelletje afgedwaalden mijn tijd te verdoen. Als serieuze moslim wordt je uitgemaakt voor een soort islamitische wappie. (duh)
Van een normaal dialoog is daar helemaal geen sprake. Atheïsten en 'verlichte' moslims plus korannieten hebben daar het hoogste woord. Doet me denken aan het vrijdenkersforum. Weet niet of het nog bestaat, maar volgens mij zijn die ook verkast naar FB. Valt dus geen normale discussie mee te voeren. Dat hebben we jaren geleden hier op het forum al genoeg meegemaakt.
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3867
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: 40 jaar tussen de Ka'aba en de Bait-ul Maqdis?

door Abdul Malik » zo _16-_jan-_2022ah, 16-1-2022ad, 3:40 pm

Assalamu Aleikum, beste zuster Ayasha,

Zowel de "Mensen van het Boek" en de ongelovigen bespotten de Islam. En er zijn inderdaad tegenwoordig velen dwalende groepen en sektes die met hun eigen begeertes en wensen hun eigen soort van "Islam" creëren. Ze laten de leer van de Koran en de Sunnah geheel links liggen, en vullen de rest met onwetendheid en dwaling in. Ook de gerespecteerde geleerden in de Islam negeren zij die de Koran en de Sunnah onderwijzen en in leven houden. Dezen dwalende mensen zijn getroffen dan door niemand anders dan door vervloekte Sjaytan, die hun misleid in hun begeerte en dwalen van hun eigen manier van geloven en doen en laten, en zij hebben in feite de Islam verlaten. Je hebt er goed aan gedaan om zulke bijeenkomsten te verlaten daar waar de leer van Islam volgens de Koran en de Sunnah belachelijk wordt gemaakt.

Allah :swt: zegt in de Koran:

Waarlijk, jullie beschermers zijn Allah en Zijn Boodschapper. En de gelovigen – degenen die het gebed volmaakt verrichten, zakaat geven, en nederig buigen.

En iedereen die Allah, Zijn Boodschapper en degenen die geloven als beschermers neemt: zij maken de partij van Allah tot overwinnaars!

O, jullie die geloven! Neem niet als bondgenoot degenen die met jullie godsdienst spotten en scherts maken uit de kring van degenen die het Boek vóór jullie gegeven waren en neem de ongelovigen (ook niet) als bondgenoot. En vrees Allah als jullie echt ware gelovigen zijn.
( Koran 5:55-57)

Tafsir Anwar-ul-Bayaan licht het volgende er aan toe: "Er zijn diegenen die zich als valse "heiligen" voordoen in de Ummah van de Boodschapper van Allah :saw: die alleen het wereldse verlangen, en die zich mengen met de rijken en de invloedrijke ambtenaren. Zij hopen hen te behagen in de bediening richting deze mensen en niets geven om hun spirituele status en hervorming. Zulke valse "heiligen" worden zelfs door sommigen gezien als geleerden, maar zij zullen hun volgelingen niet tegen het slechte en het Haraam beschermen. Zij zelf geven weinig om de Salaat, en al de andere aspecten in de Islam als het gaat om Hallal en Haraam. Als hun situatie zelf zo is, hoe kunnen zij anderen behoeden tegen het slechte. Laat staan het leiden en beschermen van en tegen anderen, zij praktiseren Bid'ah en Shirk, en niet één keer vertellen ze mensen over het gevaar hieromtrent. Zij promoten en investeren met hun zogenaamde valse "kennis" alleen het slechte. Moge Allah :swt: ons beschermen dat wij niet en nooit tot hen zullen behoren. Amin."

Ibn Kathir(rah) zegt in zijn Tafsir: "Dit vers ontmoedigd en verbied het om de vijanden van de Islam en zijn mensen, zoals diegenen van onder de Mensen van het Boek en de ongelovigen als loyale vrienden te nemen. Deze ongelovigen spotten met de belangrijkste aspecten en daden in de Islam, dat alleen goeds bevat voor dit leven en het Hiernamaals. Zij drijven de spot met zulke daden die ze verrichten en maken die tot onderwerp van grapjes en spelletjes. Dit is zo omdat ze misleid zijn in hun geestelijke toestand en zij hebben een leeg hart"

Tafsir as-Sa'di zegt: "Hoe kun je claimen dat je op de juiste religie zit, en dat het de religie van de waarheid is en alle andere religies zijn vals. Maar toch accepteer je om dierbare vrienden te houden met diegenen die vijanden zijn die domweg grappen maken over de Islam en zijn volgelingen? Dit valt niets anders dan onder de rubriek van het aanzetten tot afgunst richting hun vijanden, wat duidelijk genoeg moet zijn voor iedereen die in het minste geval het verstand en begrip daarvoor heeft"

En uiteindelijk zullen deze personen zeggen dat het alleen maar onschuldige grapjes en de vrijheid van meningsuiting is.

Allah :swt: reageerd hierop met de woorden:

Als je hen (hierover) ondervraagt, verklaren zij: “Wij maakten slechts grapjes.” Zeg: “Was het over Allah :swt: en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper :saw: waarmee jullie spotten?”( Koran 9:64-65)

En Allah :swt: zegt:

En het is al tot jullie geopenbaard in het Boek, dat als jullie de Verzen van Allah horen en zij verworpen en bespot worden, dat jullie niet met hen (die dit doen) zitten, totdat zij over andere zaken spreken. Anders zouden jullie zullen jullie zeker zoals hen zijn. Zeker, Allah zal de hypocrieten en ongelovigen allen in de Hel verzamelen.( Koran 4:140)

Dit vers refereert volgens de geleerden van Tafaseer naar een eerder geopenbaard vers in de Koran dat zegt:

En als jij merkt dat zij Onze Verzen bespotten, keer je dan van hen af (door niet bij hen te blijven zitten) totdat zij een ander onderwerp aansnijden. En als Sjaitaan jou "het doet vergeten maar daarna de gedachtenis hieraan jou te binnen schiet: blijf dan niet in het gezelschap van de ‘daalimoen’ (de polytheïsten en onrechtplegers).(Koran 6:68)

Tafsir al-Jalalayn zegt: "De Sahabah(raa) zeiden is dit dan zo dat als er elke keer een valse uitspraak wordt gedaan richting de Koran? Want dan kunnen we nergens meer komen als er een verkeerde uitspraak wordt gedaan betreft de Koran. Dan zouden we ook niet meer naar de Moskee kunnen komen, of rond de Ka'aba circuleren, daar altijd ergens iets verkeerds kan worden gezegd of geclaimd richting de Koran.Toen openbaarde Allah :swt: de volgende verzen:"

Degenen die Allah gehoorzaam zijn en het slechte vermijden zijn in geen geval verantwoordelijk voor hen maar hun plicht is hen eraan te herinneren. Hopelijk zullen zij (Allah) vrezen. En laat degenen met rust die hun godsdienst tot spel en vermaak nemen. Het wereldse leven misleidt hen. Maar vermaan met (de Koran) opdat niemand weggevaagd wordt door wat zij verrichten: hij zal voor zichzelf geen beschermer of bemiddelaar naast Allah vinden. En al zou hij iedere losprijs aanbieden: het wordt niet van hem aanvaard. Zij zijn degenen die zichzelf wegvagen door wat zij verrichten. Voor hen zal kokend water te drinken zijn en een pijnlijke bestraffing, omdat zij ongelovig waren. (Koran 6:69-70)

Dus niemand vervalt hierin, behalve dwazen die het lef hebben om de door Allah :swt: gestelde grenzen te overschrijden, bewerend dat ze alleen maar grappen maken en plezier maken, en spotten over de verzen van de Koran en over de Boodschapper van Allah :saw: en over de Islam. Zoals degenen over wie deze verzen werden geopenbaard.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40478
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: 40 jaar tussen de Ka'aba en de Bait-ul Maqdis?

door Ayasha » ma _17-_jan-_2022ah, 17-1-2022ad, 3:20 pm

Aleikum salam, broeder Abdul Malik,

Zelfs al confronteer je hen met met bovenstaande verzen, lachen zij je uit.

Moge Allah :swt: ons voor deze dwazen, deze grappenmakers, deze spotters, deze bewust dwalenden, beschermen.
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3867
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: 40 jaar tussen de Ka'aba en de Bait-ul Maqdis?

door Abdul Malik » vr _21-_jan-_2022ah, 21-1-2022ad, 12:39 pm

Om even door te borduren wat de verdraaiers van de Koran en de Hadith weer eens het opnieuw blijven te beweren en te proberen om uiteindelijk toch hopelijk zo twijfels te zaaien in de harten van de Moslims, en hun claim is dat de Koran toch zegt:

"En (gedenk) toen Abraham en (zijn zoon Ismaël) de funderingen van het huis (de Ka’ba in Mekka) legden"( Koran 2:127)

En claimen zij dat volgens de Koran het duidelijk is dat Ibrahim het was die de funderingen heeft gelegd van de Ka'aba en niet en nooit Adam, dus met andere woorden de eerdere vermelde Hadith die in Sahih Bukhari en ook in Sahih Muslim voorkomt is niet juist en correct, en kan niet waar zijn. En zij willen hiermee dus geheel uitsluiten en dat de eerste mens Adam niet en nooit de (fundamenten van de) Ka'aba in Mekka heeft gebouwd, en evenzo (de fundamenten van) de Bait ul-Maqdis. Want nogmaals wat zij proberen te creëren is het idee dat Ibrahim dus als eerste de Ka'aba had gebouwd en 1000 jaar later had Sulaiman pas de de Bait ul-Maqdis in Jerusalem gebouwd, dus met andere woorden de Profeet Mohammad :saw: is geheel fout in zijn uitspraak van de 40 jaar tussen de bouw van de beide Heilige Huizen.

Het antwoord hier op is, ten eerste moeten we het één en ander ophelderen. En dat is dat de vertaling/benadering van het opgenoemde vers uit de Koran is fout. De Koran zegt niet "legden" maar de Koran gebruikt het Arabisch woord/term "Yarfa'u", en dat betekend "oprijzen/ophalen". Dit is van groot belang omdat dat dan betekend dat het fundament van de Ka'aba er al was, en Ibrahim heeft vanuit deze fundamenten de Ka'aba opnieuw opgerezen/opgehaald, en niet een (of het) fundament zelf gelegd. Nu heeft het een totaal andere betekenis.

Daarnaast kunnen we niet uitsluiten dat Adam niet en nooit de (fundamenten van de) Ka'aba heeft gebouwd. Sterker zelfs er zijn aanwijzingen dat Adam het wel gedaan heeft, om het fijt dat de Koran zegt en claimt:

"Waarlijk, het eerste Huis" dat voor de mensheid werd aangewezen, is dat in het gezegende Bakka (Mekka), als leiding voor de werelden."(Koran 3:96)

Dus dit bewijst ervoor dat sinds de begin tijd van de mensheid op aarde via het neerdalen van Adam vanuit het Paradijs naar de aarde, Er een aller eerste huis was gebouwd voor de mensheid(ter aanbidding). En wij weten dat er tussen Adam en Ibrahim velen generaties tussen zitten. Dus Ibrahim kan nooit als eerste persoon (de fundamenten van) het eerste Heilig Huis de Ka'aba (ter aanbidding in de geschiedenis van de mensheid) hebben gebouwd.

Daarnaast zijn er meerdere verzen in de Koran die dat bewijzen, namelijk:

"O onze Heer! Ik heb mijn kinderen laten wonen in een dal wonen waar geen landbouw is, bij Uw Heilige Huis (de Ka’ba) O onze Heer, (ik liet hen achter) zodat zij hun gebeden zullen onderhouden, vul dus wat harten onder de mensen met liefde voor hen en voorzie hen van vruchten. Hopelijk zullen zij dankbaar zijn.( Koran 14:37)

Het zegt dat Ibrahim toen hij zijn baby zoonje(Ismail) en zijn vrouw(Hajar) achter liet in de woestijnvlaktes van Mekka, dat Ibrahiem op dat moment nog helemaal niet de Ka'aba heeft opgetrokken van af zijn fundamenten, dat heeft hij later gedaan met zijn zoon Ismail, zoals we zo meteen zullen te weten komen. Maar desondanks noemt Ibrahiem wel de Ka'aba als het Heilge Huis van Allah :swt:, dus met andere woorden er bestond al iets voordat Ibrahim de Ka'aba had herbouwd op zijn fundamenten. En deze fundamenten bestonden dus al die door niemand anders gelegd kan worden dan door Adam de eerste mens die het eerste gebedshuis bouwde voor Allah :swt: .

Daarnaast zegt en leert de Koran:

En (gedenk) toen Wij voor Ibrahim de plaats vaststelden van het Huis (zeiden Wij): “Verenig niets met Mij, en heilig Mijn Huis voor de rondgaanden en de buigenden en de knielenden.” ( Koran 22:26)

Hieruit kunnen we opmaken dat Allah :swt: aan Ibrahim toonde waar het Heilig Huis zich bevond, dus ook dit bewijst dat er al iets bestond voor de komst van Ibrahim die de de Ka'aba herbouwde op zijn oorspronkelijke fundamenten die er al lagen.

Nu even terug naar de herbouw van de Ka'aba door Ibrahim en zijn zoon Ismail. We weten nu dat de eerste keer dat Ibrahim de plaats Mekka bezocht, hij de opdracht had om zijn baby zoontje(Ismail) en de moeder(Hajar) achter te laten in Mekka, waar zich de fundamenten van de Ka'aba bevonden. Zoals eerder gezegd en we zullen het nog eens opmerken, had op dat moment Ibrahim de Ka'aba nog niet herbouwd. Dat gebeurde later toen hij nog eens een keer opnieuw Mekka bezocht om met zijn zoon Ismail die toen minimaal een leeftijd van een tiener had, om samen de Ka'aba te herbouwen op de originele fundamenten die er al lagen, zoals we zullen zien.

De Koran zegt:

En (gedenk) toen Abraham en (zijn zoon Ismaël) de funderingen van het huis (de Ka’ba in Mekka) oprijsden (zeggende): “Onze Heer, accepteer (deze dienst) van ons. Waarlijk! U bent de Alhorende, de Alwetende.(Koran 2:127)

Dit was dus het vers dat de verdraaiers van de Koran op de eerste plaats weer eens intentioneel verdraaien en misbruiken, maar het vers is in werkelijkheid tegen hun eigen valse claim. Zowel taalkundig in de betekenis van de Koran en omdat wij weten zoals gezegd, dat de eerste keer dat Ibrahim Mekka bezocht het niet zijn doel en intentie was om de Ka'aba te herbouwen. Dit gegeven vinden we ook duidelijk in een zeer lange Hadith, het zegt:

"Ibrahim bracht haar(Hajar) en haar zoon Ismail, terwijl ze hem zoog, naar een plaats bij de Ka'ba onder een boom op de plek van Zamzam, op de hoogste plaats in de moskee. Gedurende die dagen was er niemand in Mekka, en er was ook geen water. Dus liet hij hen daar gaan zitten en zette een leren tas met dadels bij hen neer, en een kleine waterzak met wat water, en vertrok naar huis. Ismails moeder volgde hem en zei: "O Ibrahim! Waar ga je heen, ons achterlatend in deze vallei waar niemand is wiens gezelschap we kunnen genieten, noch is er iets (om van te genieten)?" Ze herhaalde dat vaak tegen hem, maar hij keek niet om naar haar. Toen vroeg ze hem: "Heeft Allah je dat bevolen?" Hij zei ja." Ze zei: "Dan zal hij ons niet verwaarlozen," en keerde terug terwijl Ibrahim verder ging, en bij het bereiken van de Thaniya waar ze hem niet konden zien, keek hij naar de Ka'ba, en hief beide handen op, smeekte Allah en zei de volgende gebeden: "O onze Heer! Ik heb mijn kinderen laten wonen in een dal wonen waar geen landbouw is, bij Uw Heilige Huis (de Ka’ba) O onze Heer, (ik liet hen achter) zodat zij hun gebeden zullen onderhouden, vul dus wat harten onder de mensen met liefde voor hen en voorzie hen van vruchten. Hopelijk zullen zij dankbaar zijn." ......

De Hadith gaat door, en zegt een stukje verder het volgende:

......Daarna bleef Ibrahim weg van hen voor een periode zo lang als Allah wilde, en riep hen daarna. Hij zag Ismail onder een boom in de buurt van Zamzam zijn pijlen scherpen. Toen hij Ibrahim zag, stond hij op om hem te verwelkomen (en ze begroetten elkaar zoals een vader dat doet met zijn zoon of een zoon met zijn vader). Ibrahim zei: 'O Ismail! Allah heeft me een bevel gegeven.' Ismail zei: 'Doe wat uw Heer u heeft opgedragen te doen.' Ibrahim vroeg: 'Wil je me helpen?' Ismail zei: 'Ik zal je helpen.' Ibrahim zei: Allah heeft mij bevolen hier een huis te bouwen', wijzend naar een heuvel hoger dan het land eromheen." Ismail bracht de stenen en Ibrahim was aan het bouwen, en toen de muren hoog werden, Ismail bracht deze steen en legde hem voor Ibrahim, die erover stond en doorging met bouwen, terwijl Ismail hem de stenen overhandigde en beiden zeiden:" O onze Heer! Aanvaard (deze dienst) van ons, Voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende.' De Profeet (ﷺ) voegde eraan toe: "Toen gingen ze allebei verder met bouwen en rond de Ka'ba gaan en zeiden: O onze Heer! Accepteer (deze dienst) van ons, Voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende."" (Sahih al Bukhari)

Ook in deze Sahih Hadith vinden we bewijs zoals gezegd dat Ibrahim zijn baby zoontje(Ismail) en de moeder(Hajar) in de eerste plaats hen bij de Ka'aba bracht in Mekka, en zich zelfs richting de Ka'aba wende, en zijn smeekgebed uitriep richting Allah :swt: .Dus met andere woorden de Ka'aba die Ibrahim nog niet herbouwd had op dat moment in tijd en plaats was er in een bepaalde vorm al. Ibrahiem verliet hen, en kwam na een lange latere tijd weer terug om dan pas met zijn zoon Ismail die een jonge man was geworden de Ka'aba te herbouwen, zoals Allah :swt: het hem bevolen had te moeten doen.

Dus volgens de Koran als evenzo de Hadith is de bewijsvoering dat de Ka'aba in zijn fundamenten er al was, voor de (her)opbouw door Ibrahim en zijn zoon Ismail later in tijd en plaats.

Dus de Hadith die de verdraaiers toch weer eens blijven te proberen om die in twijfel willen trekken en ons Moslims te proberen ermee te verwarren betreft de waarachtigheid van de uitspraak van de Profeet Mohammad :saw: betreft de tijdsbestek van 40 jaar tussen de bouw van de beide Heilige huizen in Mekka(de Ka'aba) en Jerusalem(de Bait ul-Maqdis), door Adam en/of later in tijd door Ibrahim, en de 1000 jaar latere herbouw van de Bait ul-Maqdis(in Jerusalem) door Sulaiman na Ibrahim. Zijn niets anders dan leugens en verdraaiingen.

Abu Dharr(ra) overleverde dat hij vroeg,'o Boodschapper van Allah :saw: , welke Moskee is het eerst gebouwd?" Hij zij: " Al- Masjid al- Haraam. Hij vroeg, welke daarna? "Hij antwoorde: "Masjid al- Aqsa". Hij vroeg; "hoeveel tijd zit er tussen beide?" Hij zei: "veertig jaar"... [Sahih al-Bukhari,Sahih Muslim]

Dus de eindconclusie is weer dat de 40 jaar tijd in de Hadith tussen de bouw van de eerste Heilige Huis(de Ka'aba) en de tweede Heilige Huis(de Bait ul-Maqdis) is gedaan door Adam en/of evenzo ook zelfs opnieuw gedaan is door Ibrahim. De herbouw 1000 jaar later van het Heilig Huis(de Bait ul-Maqdis) door Sulaiman op de fundamenten van Adam en/of Ibrahim heeft niets te maken en geen relatie met de 40 jaar waar de Profeet Mohammad :saw: het over had. De 40 jaar refereert dus naar Adam en/of Ibrahiem, en kan zelfs refereren naar beiden, Sulaiman en zijn herbouw van de de Bait ul-Maqdis staat hierbuiten en heeft geen betrekking tot de Hadith.

En deze Hadith en (eerdere) uitleg hiervan.
Die staat zo vast als een huis op zijn sterke fundamenten in de Islam!

Alhamdullilah!
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40478
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: 40 jaar tussen de Ka'aba en de Bait-ul Maqdis?

door Ayasha » za _22-_jan-_2022ah, 22-1-2022ad, 2:26 pm

Duidelijk, heb nog even gekeken in mijn vertaalprogramma wat 'herbouwen' betekent in het Arabisch, en dan komt ook het woord 'Yarfa'u' tevoorschijn. Terugvertaald komt ook het woord 'liften' tevoorschijn. Dat strookt dus helemaal met jouw uitleg.

In de vertaling/interpretatie die ik vaak gebruik, staat:

Koran 2:127. En toen Abraham en Ismaël de muren van het Huis optrokken, biddende: "Heer, aanvaard dit van ons, want jij bent de Alhorende, de Alwetende

Uit deze interpretatie blijkt dus dat de fundamenten er al waren, en dat op die fundamenten de muren werden 'opgetrokken'. Muren 'optrekken' kan alleen op reeds bestaande fundamenten. Deze term wordt ook heden ten dage in de bouwwereld gebruikt.

Het is dus van groot belang welke vertalingen c.q. interpretaties van de Koran worden gebruikt.

Het bevestigd wel weer hoe belangrijk het is kennis te hebben van de de Arabische taal.


De Koran zegt niet "legden" maar de Koran gebruikt het Arabisch woord/term "Yarfa'u", en dat betekend "oprijzen/ophalen". Dit is van groot belang omdat dat dan betekend dat het fundament van de Ka'aba er al was, en Ibrahim heeft vanuit deze fundamenten de Ka'aba opnieuw opgerezen/opgehaald, en niet een (of het) fundament zelf gelegd. Nu heeft het een totaal andere betekenis.
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3867
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: 40 jaar tussen de Ka'aba en de Bait-ul Maqdis?

door Abdul Malik » za _22-_jan-_2022ah, 22-1-2022ad, 7:33 pm

Ayasha schreef:Uit deze interpretatie blijkt dus dat de fundamenten er al waren, en dat op die fundamenten de muren werden 'opgetrokken'. Muren 'optrekken' kan alleen op reeds bestaande fundamenten. Deze term wordt ook heden ten dage in de bouwwereld gebruikt.


Inderdaad! Een fundering die zet/maak en leg je (in het Arabisch: جعل / Dja'ala), en een fundering verhogen/optrekken/ophalen betekend dat je op de fundering zelf verder bouwt en de muren er op naar boven verhoogd/optrekt/ophaalt, en tevens het verhoogd in status. En dat is wat "يَرۡفَعُ / Yarfa'u" betekend en inhoud in het vers.

Allah :swt: gebruikt het zelfde Arabische stam woord toen Hij Jezus deed omhoog halen/oprijzen naar de Hemel, de Koran zegt:

Maar Allah verhief hem tot Zich. En Allah is Almachtig, Alwijs.( Koran 4:157)

Het Arabisch woord/term hier is "رَّفَعَهُ / Rafa'u voor "verhief".

Ook het volgende vers:

Allah is Degene Die de hemelen heeft verheven zonder pilaren die jullie kunnen zien. (Koran 13:2)

Hier wordt het woord/term " رَفَعَ / Rafa'a" gebruikt voor "verheven".

En het volgende vers:

Dat zijn de Boodschappers van wie Wij sommigen boven de anderen hebben uitverkoren; tegen sommigen van hen heeft Allah gesproken; anderen heeft Hij in graden verheven(Koran 2:253)

Het woordt dat hier gebruikt wordt is "وَرَفَعَ / Warafa'a" voor "verheven".

En zo zijn er in totaal wel 22 verschillende referenties in de Koran waar de stamletters ر ف ع / rā-fā-ʿayn wordt gebruikt, en dat het naar datgene refereert wat het allemaal met elkaar eens heeft en samen in vergelijking met elkaar mag betekenen, en het is dan in de opbouw van de verschillende variatie van gebruikte stam letters, de context en uiteindelijk de betekenis in het gebruikt van het woord/term wat een bepaalde uitdrukking dan uiteindelijk in een vers werkelijk mag betekenen en waar het naar refereert.

Ook de welbekende en gerespecteerde ARABIC LEXICON van E.W.Lane zegt:

"ر ف ع: - Hij verhief het [Dit is in het algemeen de beste verwijzing, als het gebruikt wordt om verschillende bepaalde betekenissen die worden gevonden en uitgelegd in hetgeen wat zich opvolgt]- Hij verhoogd het - Hij hief het op - Hij verheft het - Hij nam het op"
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!


Keer terug naar Generaal Islam

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten