Stel, je kind komt thuis van school en vertelt...

Plaats hier alles wat heeft te maken met Islam en maatschappelijke betrokkenheid.
Avatar gebruiker
Paapje
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1707
Geregistreerd: ma _21-_mei-_2007ah, 21-5-2007ad, 7:18 pm
Woonplaats: Amsterdam

Stel, je kind komt thuis van school en vertelt...

door Paapje » za _18-_jan-_2020ah, 18-1-2020ad, 8:58 pm

"Mamma, vandaag was er een man op school en die vroeg of ik een mannelijk geslachtsdeel kon tekenen..."
Is dit een verzinsel afkomstig van een zieke geest? Allerminst! Het is in het Nederland van 2020 waarin een kind met zo'n verhaal thuiskomt.
Wat is er aan de hand? Welnu, dat is een lang verhaal maar laten we bij het begin beginnen.
In artikel 23 van de Grondwet is de vrijheid van onderwijs geregeld. Deze houdt in dat ouders, als er een wettelijke criteria wordt voldaan, een school kunnen stichten gebaseerd op religieuze grondslag. Zo ligt het onderwijs in het verlengde van de religieuze opvoeding thuis.
En zo kent Nederland katholieke-, protestant-christelijke-, islamitische- en joodse scholen en naast dit bijzonder onderwijs is er het religie-neutrale openbaar onderwijs.
Vanuit linkse politieke kringen is men allesbehalve blij met dit bijzonder onderwijs. Waarom?
Hoewel links nooit een parlementaire meerderheid heeft gehad is men er toch in geslaagd de media volledig onder hun invloed te krijgen. Vroeger verschilden de omroepen zoals de VARA, de KRO, de NCRV fors van elkaar. Dat is nu niet meer zo. Pluriformiteit bestaat niet meer in omroepland.
Links heeft daarnaast echter ook het openbaar onderwijs onder controle. Kortgeleden verscheen hier een rapport over met talloze voorbeelden die aantonen hoe het linkse gedachtengoed in de schoolboeken overheerst.
Maar nu is er nog dat vermaledijde bijzonder onderwijs waarin men zijn eigen religieuze koers vaart. Nu heeft links echter een handig hulpmiddel en dat is de wet op het Burgerschapsonderwijs die van kracht werd in 2013. Hierin zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan de seksuele diversiteit in dit land oftewel aan homoseksuelen, lesbiennes, bi-seksuelen en transgenders maar...
Half september 2019 had Nieuwsuur een reportage over een islamitische basisschool waar het boek 'Help, ik word volwassen' wordt gebruikt. Daarin was te lezen dat 'Allah seks tussen twee mensen van gelijk geslacht verafschuwt'. Aanvankelijk liet de Onderwijsinspectie weten niet in actie te zullen komen omdat hetgeen werd verkondigd 'niet in strijd zou zijn met de basiswaarden van de democratische rechtstaat'.
Echter, wat te verwachten was gebeurde, minister Slot van basis- en voortgezet onderwijs' kreeg van de Kamer opdracht om na te gaan of hetgeen er hieromtrent wordt verteld wel past binnen de leerdoelen welke de overheid heeft gesteld over seksuele diversiteit.
Prompt werd bekend gemaakt dat er scholen zouden worden bezocht 'met- en zonder vooraankondiging'.
De Onderwijsinspectie heeft echter geheel op eigen houtje het onderzoek ook laten plaatsvinden bij reformatorische (protestant-christelijk) en joodse scholen.
Zo kreeg, zonder vooraankondiging, scholen bezoek van de inspectie waarbij de inspecteurs buiten de aanwezigheid van de docenten in gesprek gingen met de leerlingen.
Deze methoden werden al spoedig gekwalificeerd als 'KGB-methoden' en dit soort bezoeken werden ervaren als 'een overval'
Men verbaasde zich ook over de vragen van de inspectie. Leerkrachten kregen een casus voorgelegd. Een kind komt huilend op school: „Mijn papa en mama gaan scheiden en mijn vader heeft een nieuwe vriend.” Hoe reageert u?
Leerkrachten mogen de gesprekken met leerlingen niet bijwonen. De kinderen worden, volgens het Cheider, bevraagd op de kledingsvoorschriften van school. Geen korte rokken, geen korte mouwen, geen broeken voor meisjes. Of ze er moeite mee hebben.
De vragen gaan ook over seksualiteit, zo staat in een naderhand opgetekend verslag van een bijleslerares: „Ze vroegen of we verkering hadden!!!! Niet alle meisjes wisten wat dat was. Ze vroegen of ze geen tatoo deden. Ze vroegen of we drugs gebruikten.” en of meisjes wisten dat ze borsten zouden krijgen? Of ze de islam haten? Waarom jongens en meisjes apart leren?
Op het orthodox-Joodse Cheider in Amsterdam zou de inspectie leerlingen ook hebben gevraagd of ze een mannelijk geslachtsdeel konden tekenen.
De reformatorische onderwijsorganisatie VGS vindt dat de inspectie „absoluut over de grens” gaat en dat de vrijheid van onderwijs in het geding is. Reformatorische en Joodse scholen zijn ook onevenwichtig zwaar vertegenwoordigd in de steekproef van de inspectie.
De Onderwijsinspectie is er om te controleren of scholen zich houden aan de wettelijk vastgestelde ”deugdelijkheidseisen”. Als de inspectie zich ontpopt als een instantie die zich gaat bemoeien met de manier waarop scholen invulling geven aan hun identiteit, dan moet stevig worden ingegrepen. Anders ligt de bijl inderdaad aan de wortel van de onderwijsvrijheid.
Ik heb al eerder gepleit voor solidariteit tussen de scholen met diverse achtergronden. Want wat zou het mooi en betekenisvol zijn als leerlingen van katholieke, protestante, islamitische, joodse- maar ook van openbare scholen gezamenlijk zouden gaan protesteren bij de ministers Slot en Van Engelshoven tegen deze vorm van dwingelandij als de zoveelste poging het bijzonder onderwijs de nek om te draaien.
Waakzaamheid is en blijft geboden.

Avatar gebruiker
Paapje
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1707
Geregistreerd: ma _21-_mei-_2007ah, 21-5-2007ad, 7:18 pm
Woonplaats: Amsterdam

Re: Stel, je kind komt thuis van school en vertelt...

door Paapje » za _18-_jan-_2020ah, 18-1-2020ad, 10:43 pm

Even nog ter aanvulling de kamervragen die hierover inmiddels zijn gesteld door het CDA, de CU en de SGP.

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Rog (CDA) en Bisschop (SGP) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht «Bijzonder onderwijs furieus over intieme vragen bij inspectiebezoek» (ingezonden 14 januari 2020).

Vraag 1
Kent u het artikel «Bijzonder onderwijs furieus over intieme vragen bij inspectiebezoek ?

Vraag 2
Waarom is onderzoek van de onderwijsinspectie naar lesmethodes uitge-mond in een fysiek bezoek aan tachtig scholen? Wat is de inhoudelijke argumentatie en reden voor deze enorme inzet van menskracht vanuit de inspectie?

Vraag 3
Klopt het dat de onderwijsinspectie op eigen houtje ervoor heeft gekozen het bereik van het onderzoek te vergroten? Zo ja, waarom vindt u dat acceptabel?

Vraag 4
Hoe is de selectie van de bijna tachtig scholen tot stand gekomen? Welke inhoudelijke argumentatie, aannames en/of gegevens hebben ten grondslag gelegen aan de selectie en welke rol heeft het eerdere inspectierapport over dit thema daarbij gespeeld?

Vraag 5
Klopt het dat de inspectiebezoeken deels onaangekondigd zijn geweest? Op grond van welke inhoudelijke argumentatie, aannames en/of gegevens is de keuze gemaakt om bepaalde scholen onaangekondigd te bezoeken? In hoeverre sluit de onderwijsinspectie bij de berichtgeving over onaangekon-digde bezoeken aan bij de praktijk van andere toezichthouders?

Vraag 6
Hoe reageert u op het bericht dat de aanpak van de inspectie «niet fair, niet onbevooroordeeld en niet onbevangen» zou verlopen?

Vraag 7
Kunt u aangeven wat de spreiding is van de denominaties in het onderzoek?
Klopt het dat het reformatorisch onderwijs en het Joods onderwijs zwaar
oververtegenwoordigd zijn in het onderzoek? Wat is hiervoor de inhoudelijke argumentatie?

Vraag 8
Klopt het dat tijdens de onaangekondigde bezoeken intieme, persoonlijke
vragen zijn gesteld door inspecteurs aan minderjarige leerlingen, zonder
toestemming van de school en zonder medeweten van ouders vooraf? Wat
vindt u daarvan en hoe verhoudt dit optreden zich tot de beginselen van
behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel?

Vraag 9
Deelt u de mening dat een-op-een ondervraging van leerlingen door
inspecteurs, op deze wijze en over deze onderwerpen, niet onaangekondigd hoort te gebeuren zonder medeweten van ouders, zonder dat er aanwijzingen zijn dat er op een school iets grondig mis is?

Vraag 10
Klopt het dat leerlingen ongevraagd en zonder medeweten van hun ouders,
vragen kregen voorgelegd over dat «papa en mama gaan scheiden en mijn
vader heeft een nieuwe vriend»? Vindt u het normaal dat een inspecteur
leerlingen hiermee confronteert? Bent u het met ons eens dat dit type vragen,in de context van directe ondervraging door een inspecteur, raakt aan de psychische veiligheid van leerlingen en dat dit type vraag op gespannen voet staat met het verbod van vooringenomenheid?

Vraag 11
Klopt het dat leerlingen is gevraagd of ze een mannelijk geslachtsdeel konden tekenen? Vindt u dat normaal in de context van een-op-een ondervraging door een voor leerlingen onbekende inspecteur? Bent u met ons eens dat dit raakt aan de psychische veiligheid van leerlingen?

Vraag 12
Op welke wijze zijn de scholen waarop deze ondervragingen hebben
plaatsgevonden, door de onderwijsinspectie in staat gesteld om nazorg te
leveren aan de leerlingen?

Vraag 13
Hoe verhoudt het uithoren van individuele leraren en leerlingen zich tot de
verantwoordelijkheid van de inspectie om te beoordelen of de kwaliteitszorg van het bevoegd gezag ten aanzien van een specifiek thema op orde is? Hoe geeft de inspectie zich rekenschap dat het toezicht met het oog op de vrijheid van onderwijs proportioneel van aard moet zijn?

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 3716
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: Stel, je kind komt thuis van school en vertelt...

door Abdul Malik » zo _19-_jan-_2020ah, 19-1-2020ad, 11:41 am

De NWO/Systeem van Dadjal( de antichrist) die het politiek systeem wereldwijd beheersen hebben helaas een eigen agenda!

En het liefst zien ze religie(in de Ene Ware God) uit de wereld, maar dat zal hun nooit lukken, en dat weten zij.
Dan maar de religies op welk vlak dan maar proberen te beïnvloeden(dwz. de belijders ervan).

De leer van de Islam via de Koran en de Soenah voorspellen en spreken alreeds hierover, en waarschuwen ons hiervoor.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASOELALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 3716
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: Stel, je kind komt thuis van school en vertelt...

door Abdul Malik » do _30-_jan-_2020ah, 30-1-2020ad, 3:48 pm

Korte intro betreft Dajjal, en diegene die zijn komst verwelkomen en voorbereiden.

www.youtube.com Video from : www.youtube.com
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASOELALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 3716
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: Stel, je kind komt thuis van school en vertelt...

door Abdul Malik » vr _31-_jan-_2020ah, 31-1-2020ad, 6:32 am

Hier nog een korte lezing van dezelfde Sheikh betreft de huidige misleidende wereld en de voorbereiding van de komst van de Dajjal.

www.youtube.com Video from : www.youtube.com
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASOELALLAH!


Keer terug naar Islam en maatschappij

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten