Vergelijking tussen Markus en Mattheus.

Islam en Christendom hebben veel overeenkomsten, bespreek ze hier.
RANDOM_AVATAR
DeenFirst
Super lid
Super lid
 
Berichten: 737
Geregistreerd: wo _23-_dec-_2009ah, 23-12-2009ad, 3:41 pm

Vergelijking tussen Markus en Mattheus.

door DeenFirst » zo _24-_maart-_2013ah, 24-3-2013ad, 7:41 pm

Hoewel het Evangelie naar Markus als 2e staat opgesteld in het nieuwe testament en Mattheus als eerste. Word er onder geleerden vastgesteld dat Markus als eerst is geschreven, en dat Mattheus en Lukas, Markus als bron hebben gebruikt. Als we de Evangeliën vergelijken kunnen we zien wat voor veranderingen Mattheus aan de tekst heeft gebracht, en hoe dit het beeld van Jezus heeft veranderd.

De verheerlijking. deze 2 incidenten worden in beide evangeliën gerapporteerd, maar let op het verschil.


Markus 9:5

"En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed, dat wij hier zijn, en laat ons drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elias een."

Mattheüs 17:4

"En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias."

Mattheüs past de tekst aan naar Heere! terwijl in Markus naar Jezus werd verwezen als Rabbi.

Markus 13:35

"Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond);"

Mattheüs 24:42

"Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal."

Belijdenis van Petrus

Markus 8:29

"En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Gij zijt de Christus."

Mattheüs 16:16

"En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods."

Mattheüs heeft hier de Zoon des Levenden Gods toegevoegd, terwijl in Markus alleen naar Jezus als Christus ( Messias ) werd verwezen.

Jezus stilt den storm

Markus 4:38

"Intussen lag hij op den achtersteven, het hoofd op het kussen, te slapen. Maar zij maakten hem wakker en zeiden tot hem: Meester, bekommert gij er u niet om dat wij vergaan?"

Mattheüs 8:25

"En Zijn discipelen, bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan!"

weer heeft Mattheüs het naar Heere aangepast, terwijl in Markus, Jezus Meester werd genoemd.

Het grootste gebod

Markus 12:29

"En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israel! de Heere, onze God, is een enig Heere."

vers 30. "En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod."


Mattheüs 22:37-38

"Meester! welk is het grote gebod in de wet?"

"En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand."

Mattheüs heeft hier de nadruk op ÉÉN GOD! weg gelaten, dat is het grootste gebod wat ook in Deuteronomium 6:4 staat.


De vijgeboom verdord en de tempel gereinigd


Markus 11: 12-14

"En des anderen daags, als zij uit Bethanie gingen, hongerde Hem.
En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet.
En Jezus, antwoordende, zeide tot denzelven: Niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het."

Mattheüs 21:18-19

"En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem.
En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan denzelven, dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgeboom verdorde terstond."


Mattheüs heeft hier weggelaten waarom er geen vruchten aan de boom groeide, het was namelijk niet het seizoen voor vijgen, dus Jezus had menselijke beperkingen. Waar moslims overigens geen moeite mee hebben om te accepteren, mensen maken fouten ook Profeten hebben fouten gemaakt.Synoptische evangeliën vergelijken met Johannes.

Hoevaak Jezus spreekt over het Koninkrijk van God?

in Markus 18 keer
in Johannes 5 keer

Hoevaak verwees Jezus naar zichzelf?

Markus - 9 keer
Johannes - 118 keer

Hoevaak sprak Jezus over God als "zijn Vader?"

Markus 1 keer DE Vader, 3 keer zijn eigen Vader
Johannes 73 keer als DE Vader, 100 keer als zijn eigen Vader


Best opvallende resultaten. Het evangelie naar Johannes is heel anders en is als laatst geschreven.
James D.G. Dunn is één van top bijbel geleerde in Groot-Brittannië. In het volgende stuk is een fragment uit zijn boek "The Evidence for Jesus" een klein maar krachtig boek.

"Did Jesus say everything John says he said?

Consider the following sayings of Jesus found in John's Gospel alone:"

John 14:9: "Whoever has seen me has seen the Father."
John 6:35: "And Jesus said unto them, I am the bread of life."
John 8:12: "I am the light of the world."
John 8:58: "Before Abraham was, I am."
John 10:7: "I am the door of the sheep."
John 11:25: "I am the resurrection, and the life."
John 14:6: "I am the way, the truth, and the life."
John 15:1: "I am the true vine."

“If they were part of the original words of Jesus himself, how could it be that only John picked them up and none of the others? Call it scholarly skepticism if you like, but I find it almost incredible that such sayings should have been neglected had they been known as a feature of Jesus’ teaching. If the ‘I ams’ had been part of the original tradition, it is very hard indeed to explain why none of the other three evangelists made use of them.” (The Evidence for Jesus, pagina 36)


Even kijken wat The New Jerusalem Bible te zeggen heeft over het Evangelie naar Johannes.

Scholars have concluded that this gospel was originally written in a simple form. But this gospel was later on, as the New Jerusalem Bible says, “amplified and developed in several stages during the second half of the first century.” (The New Jerusalem Bible: Introduction to John, pagina 1742)

verder .. “It is today freely accepted that the fourth Gospel underwent a complex development before it reached its final form.” (pagina 1742)

The New American Bible zegt ..

"Most scholars have come to the conclusion that the inconsistencies were probably produced by subsequent editing in which homogeneous materials were added to a shorter original.” (The New American Bible, Revised New Testament, pagina 143)
Smile, It's Sunnah

RANDOM_AVATAR
DeenFirst
Super lid
Super lid
 
Berichten: 737
Geregistreerd: wo _23-_dec-_2009ah, 23-12-2009ad, 3:41 pm

Re: Vergelijking tussen Markus en Mattheus.

door DeenFirst » wo _25-_dec-_2013ah, 25-12-2013ad, 4:54 pm

upp ..
Smile, It's Sunnah


Keer terug naar Islam en Christendom

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten