Pagina 4 van 6

BerichtGeplaatst: za _17-_feb-_2007ah, 17-2-2007ad, 5:05 pm
door G.Salem
http://www.ontdekislam.nl/arabisch_nederlands.php

verdere vragen, op- of aan- merkingen
of nieuwe woorden, of als er een fout is gevonden of iets dergelijks, kan (in dit topic) worden gemeld :)

BerichtGeplaatst: vr _9-_maart-_2007ah, 9-3-2007ad, 10:32 pm
door Muhammad Shishani
akira2 schreef:Het arabische alfabet is vrij makkelijk te leren lezen en schrijven, ik had het in 5 dagen voor elkaar. Je kan dan weliswaar geen arabisch spreken, maar wel quran lezen en dergelijke ;)

Misschien kan deze site je nog meer leren?

http://www.shariahprogram.ca/Arabic-alphabet.shtml

Assalamu 'aleikum
In 5 dagen? O_o Ik wil dat ook leren! Vertel me hoe jij dat hebt gedaan. :)

OT:
Ik gebruik ' <-- voor Assalamu 'aleikum. De "a" van de aleikum is niet een gewone a :) Dus, ' ervoor.

En voor die "h" zoals in Muhammad, zeg ik gewoon h... omdat velen het wel weten hoe je het moet uitspreken :P . In Tsjetsjeens zijn er ook veel woorden met zulke klanken :D .

Bv: kh'hokh = duif
k1ant = jongen -> Bij k1ant , is een streepje, lijkend op 1, bij ons, dat is zoals bij "aleikum" maar wat zachter. :P Rare talen hé^^ Arabisch ontlede :)

alfabeth arabisch

BerichtGeplaatst: vr _9-_maart-_2007ah, 9-3-2007ad, 11:03 pm
door Bilal+
[quote="akira2"][quote="JoyceD"]Bedankt .
Hihi , zit stiekum te oefenen achter mn pjoeter :D
Vind het wel leuk om zo wat op te steken van andere talen .
Leuke bijkomstigheid .

Groetjes Joyce[/quote]

Het arabische alfabet is vrij makkelijk te leren lezen en schrijven, ik had het in 5 dagen voor elkaar. Je kan dan weliswaar geen arabisch spreken, maar wel quran lezen en dergelijke ;)

Misschien kan deze site je nog meer leren?

http://www.shariahprogram.ca/Arabic-alphabet.shtml[/quote]


Insja Allah, leg mij alsjeblieft uit hoe je dat doet in ongeveer 5 dagen. want leren daar ben ik niet zo goed in.
Geef me alsjeblieft een systeem aan hoe, want ik wil zo graag de quran in het arabisch kunnen lezen, alsjeblieft, Insja Allah

Barrak Allah
Aleikoem Salaam
Bilal

Re: alfabeth arabisch

BerichtGeplaatst: za _21-_apr-_2007ah, 21-4-2007ad, 9:54 pm
door Yunus ibn Mu7ammad
Bilal+ schreef:Insja Allah, leg mij alsjeblieft uit hoe je dat doet in ongeveer 5 dagen. want leren daar ben ik niet zo goed in.
Geef me alsjeblieft een systeem aan hoe, want ik wil zo graag de quran in het arabisch kunnen lezen, alsjeblieft, Insja Allah

Barrak Allah
Aleikoem Salaam
Bilal


Ik zal eens op zoek gaan broeder, ik ben veel sites tegengekomen met programma's, en volgens mij hebben een aantal leden hier op deze site ook die programma's, kunnen jullie ze dan hier posten voor onze broeder? Trouwens, je kan toch ook de transliteratie lezen met recitaties erbij van cAbdulBaasit (moge Allah hem vergeven en genadig zijn)? Of een andere reciteur die traag reciteert, insha-Allah.


wa'asSalaam aleykum.

BerichtGeplaatst: do _14-_jun-_2007ah, 14-6-2007ad, 6:59 pm
door Kehribar
Is er een arabisch woord of zin, dat zoiets betekent als: moge Allah mij bijstaan?

BerichtGeplaatst: do _14-_jun-_2007ah, 14-6-2007ad, 8:06 pm
door aalyah
swt?

BerichtGeplaatst: do _14-_jun-_2007ah, 14-6-2007ad, 8:08 pm
door Kehribar
aalyah schreef:swt?


Dankje wel, maar ik denk niet dat dat is wat ik bedoel.

Swt: Subhanahu wa ta'Ala = Geprezen en Verheven zij Hij. Wordt gebruikt na het woord 'Allah' of een verwijzing ernaar.

BerichtGeplaatst: do _14-_jun-_2007ah, 14-6-2007ad, 8:39 pm
door emmy
op de vraag mogen ALLAH je bijstaan

rabinna maek en voor vrouwen rabina maekie
hier in egypte zegt me dat heel veel
vooral als je ergens heen moet of iets moet doen
bv examen maar ook als je ziek ben

BerichtGeplaatst: do _14-_jun-_2007ah, 14-6-2007ad, 10:07 pm
door Loeqman alAlbanee
Laa Ilaaha illa Allah de letterlijke vertaling is: Er is geen ware God die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah Subhana wa ta'Ala


En Taqwa: Doen wat Allah geboden heeft en laten wat Allah verboden heeft de letterlijke betekenis wat veel mensen zegge is Godsvrees dat is waar maar door Godsvrees doe je wat Allah zegt en laat je wat Hij verbied.

en Allah weet het beste.

BerichtGeplaatst: za _16-_jun-_2007ah, 16-6-2007ad, 12:03 pm
door aalyah
Joewayriyaa schreef:Salaamoe 3aleykom wara7matuAllah wabarakatuh,

ik heb hier nog islamitische uitdrukkingen voor wie geinteresseerd is.


A'oêdhoe biellâhie mina shaytaanie radjiem (Ik zoek mijn toevlucht bij Allâh, tegen de vervloekte shaytaan duivel)
Dit zeg je wanneer je je wil beschermen tegen de influistering van Shaytaan. Bij slechte gevoelens, voor je een Soera reciteert, Dit kan bij verschillende zaken worden gebruikt.


• • Wa lâ hawla wa lâ qoewwata Illâh billâh (Er is geen macht of kracht buiten Allâh)
Dit zeg je wanneer je boos bent, of bij wrevel.assalumalikoem is dit ook van toepassing als je het toilet bezoekt?

BerichtGeplaatst: di _19-_jun-_2007ah, 19-6-2007ad, 4:17 pm
door tawhied
[at] aalyah

:salaam:
Of het toepassing weet ik niet maar de du'a om naar het toilet te gaan zie je hier onder.

Smeekbede bij het betreden van het toilet.
[In de Naam van Allah], O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen onreine satans, mannenlijk en vrouwlijk. *

''[Bismiellaah] Allaahoemma iennie a'oedzoe bieka mina lkhoebthie wa lkhabaa-ieth.'' *

* Al-Boekhaarie 1/45, Moeslim 1/283. Zie ook Fat-h' Al-Baarie 1/244

Smeekbede bij het verlaten van het toilet.

Vergeef mij (O Allah). *

''Ghoefraanak.'' *

*Boekhaarie, Moeslim, Aboe Daawoed, Ibn Maadjah en Tiermiedhie. An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah. Zie ook Ibn Al-Qayyiem, Zaad Al-Ma'aad, 2/387

(Alles letterlijk uit Hisnul Muslim ''Citadel van de Moslim'')

BerichtGeplaatst: za _13-_okt-_2007ah, 13-10-2007ad, 1:22 am
door Turkse_Moslim_Uit_West
Ve Selamun Aleykum Ve Rahmetullah Ve Berekatuh

Adhan

God is de grootste, God is de grootste = allahu akbar, allahu akbar
God is de grootste, God is de grootste = allahu akbar, allahu akbar
Ik getuig dat er geen godheid is dan God = ash'hadu an la ilaha illa-llah
Ik getuig dat er geen godheid is dan God = ash'hadu an la ilaha illa-llah
Ik getuig dat Mohammed God’s boodschapper is = ash'hadu anna muhammadar rasulu-llah
Ik getuig dat Mohammed God’s boodschapper is = ash'hadu anna muhammadar rasulu-llah
Haast u naar het gebed = hayya `ala-s-salah
Haast u naar het gebed = hayya `ala-s-salah
Haast u naar het welslagen = hayya `ala-l-falah
Haast u naar het welslagen = hayya `ala-l-falah
God is de grootste, God is de grootste = allahu akbar, allahu akbar
Er is geen godheid dan God = la ilaha illa-llah


Sura's En Gebruikte woorden Tijdens het gebed.


Allahu akbar = Allah is de Allergrootste..

Subhanne Rabbiyel Aziym = Heilig Is mijn heer De Grote

Samu Allahu Liman Hamiden = Allah verhoort hem die hem looft.

Rabbana Lekel Hamd = Onze Heer Alle Lof Zij U.

Subhane Rabbiyel Ala = Heilig Is mijn heer de allerhoogste.

Rabbi Eghfirli warh'amnie = O mijn Heer! Vergeef me en heb genade met mij


Sübhaneke

Sübhaanekellahümme Ve bihamdik Ve tebâara kesmük Ve teaalâaa ceddük (Ve celle senâaük * ) Ve lâailahe gayrük)

Allah'im seni tenzih ve hamdinle tesbihederim. Senin sanin yücedir, ve senden gayri hiçbir ilâh yoktur

SURA EL-FATIHA

1. Bismillahi rahmani rahim
2. Alhamdu lillahi rabbi al-'alamien
3. Arahmani rahim
4. Maliki yawmi-din
5. Iyaka na'buddu wa iyaka nasta'in
6. Ihdina-sirata al-mustaqim
7. Sirata-ladina an'amta 'alayhim ghayril ma'dubi 'alayhim wa ladalin

1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden
3. De Barmhartige, de Genadevolle
4. Meester van de Dag des Oordeels
5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp
6. Leid ons op het rechte pad
7. het pad dergenen aan wie Gij gunsten hebt geschonken, niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.

SURA KUL HUVALLAHU

1-) Kul HuvAllahu Ehad;
Zeg Hij is Allah(s.w.t) als enige

2-) Allahus Samed;
Allah(s.w.t)de bestendige

3-) Lem yelid ve lem yuled;
Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt

4-) Ve lem yekün lehu küfüven ehad;
Niet een is er aan hem gelijkwaardig

NAS SURA

1)Kul Euzu Bi Rabbin N-Nas
Zeg Ik Zoek Bescherming bij de heer van mensen
2)Melikin Nas
De koning van de mensen
3)Ilahin Nas
De god van de mensen
4)Min serril vesvasil H(g)annas
Tegen het kwaad van de stiekeme influisteraar
5)Ellezi yuvesvisu Fi Sudurin Nas
Die de mensen in hun binnenste influistert
6) Minnel cinneti ven Nas
Of hij nu tot de djinn of tot de mensen behoort

FELAK SURESI

1) Kul euzu birabbil felak.
1 Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad
2) Min serri ma halak.
2. Tegen het kwade van wat Hij heeft geschapen
3) Vemin serri gasikin iza vekab.
3. En tegen het kwade van de duisternis wanneer deze zich verspreidt
4) Vemin serrin neffasati fil ukad.
4. En tegen het kwade van degenen die vaste banden door boze inblazingen willen ontbinden
5) Vemin serri hasidin iza hased.
5. En van het kwade van de benijder wanneer deze benijdt."

(Kureys Suresi)

1) Bismillahirrahmanirrahim
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2) Li ilafi kurays
Ter bescherming van de Qoraishieten
3) ilafihim rihletessita i vessayf.
Ter bescherming op hun zomer- en winterreis
4) Felyagbudu.Rabbehazelbeyt
Laten zij derhalve de Heer van dit Huis aanbidden
5) Elleziietamehümmin cuivve amenehüm-min havf
Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd.

(Fil Suresi)
1) Bismillahirrahmanirrahim
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2) Elemtera keyfe feala Rabbuke biashabil fil.
Hebt gij niet vernomen, hoe uw Heer de bezitters der olifanten behandelde?
3) Elem yec´al keydehüm fi tadlil-
Heeft Hij hun plannen niet teniet gedaan?
4) ve ersele aleyhim tayran ebabil
Zond Hij geen zwermen vogels op hen neer?
5) Termihim bihicaretim-min siccil
En wierpen deze geen klompen klei?
6) Fe cealehüm keasfim-mekül.
Dat hen maakte als fijn gekauwd (door het vee) stro?


Al-Kaafiroen

1) Kul ya eyyuhel kafirune
Zeg: o, gij kaffers.
2) La ebudu ma tebudun
Ik bid niet aan, wat gij aanbidt.
3) Ve la entüm abidune ma a'büd
En noch zult gij aanbidden, wat ik aanbid.
4) Ve la ene abidün ma abedtüm
En noch zal ik aanbidden, wat gij aanbidt.
5) Ve la entüm abidune ma a'büd
En noch zult gij aanbidden, wat ik aanbid.
6) Leküm diynüküm veliye din
Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst


Dua, Ettehiyyaatu

1) Ettehiyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü
Alle aanbidding in woorden, daden en bezittingen behoren aan Allah
2) Esselâmüaleyke eyyühennebiyyü
Vrede zij met U, O Profeet
3) Ve rahmetüllâhi ve berakâatühüü
En de genade van Allah en Zijn zegeningen
4) Esselâamü aleynâa ve alâa ibâadillâhis salihiyn
Vrede zij met ons, en met de ware dienaren van Allah
5) Eshedü ellâa ilâahe illallâah
Ik getuig dat er geen godheid is dan Allah
6) Ve eshedü enne Muhammeden abdühüü ve rasüülüh.
Ik getuig dat Mohammed God’s boodschapper is

Allahume Salli

1)Allahümme Salli Alâa Muhammedin
O Allah Prijs Mohammed
2Ve alâa Aali Muhammedin
Prijs Mohammed En De Familie Van Mohammed
3)Kemâa Salleyte
Zoals s
4)Alâa Ibraahiyme
Ibrahim
5)Ve Alâa âali Ibrahiyme
zoals u ibrahim en zijn familie hebt geprezen
6)Inneke Hamiydüm Meciyd.
U Bent De Meest Geprezen En U Ben De Meest Roemrijke

Allahumme Barik

1) Allahümme Barik Alâa Muhammedi
O Allah zegen Mohammed
2)Ve Alâa âali Muhammedin
Zegen Mohammed En De Familie Van Mohammed
3)Kemâa Barekte
zoals u
4)Alâa ibraahiyme
ibrahim
5)Ve Alâa âali Ibrahiyme
en zijn familie hebt gezegend
6)Inneke Hamiydüm Meciyd
U Bent De Meest Geprezen En U Ben De Meest Roemrijke

Rabbenâa Âatina

1) Rabbenâa âatina
Oh Onze Heer,
2) fiddünyâa
Geef Ons Op Deze Wereld
3) hasenetev ve fil âahirati hasenetev
En Het Hiernamaals het Goede
4) ve kinâa azâabennâar
En Bescherm ons Tegen Het Vuur.


Rabbenâagfirlii

Rabbenagfirlii ve livâa lideyye ve lil mü'miniyne yevme yekuumül hisâab

Oh Allah, Als de dag des oordeels er is Help me. en ook me moeder, vader en alle moslimsAllah-i-takabel = Moge Allah het gebed accepterenIslamitische uitdrukkingen


Enkele van de meest gehoorde islamitische uitdrukkingen zijn:


Bismillahir rahmanir rahiem = In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Deze zin wordt bijna overal voor gebruikt:
lezen van de Koran, voor het slapen gaan, het eten, naar buiten gaan, enz.

Alhamdullah = Alle lof en dank is voor Allah.


Dit zegt men i.p.v.: "Te gek!"; "Goed zo"; "Wat fijn"; "Gefeliciteerd".. "Al hamdoe lillah" zegt men o.a. wanneer men een complimentje krijgt of geeft en i.p.v. te applaudisseren!
Men moet zich voor alle handelingen tot Allah wenden, en geen enkel goed werk aan zichzelf toeschrijven.
Het is achteloos genoeg om een beloning te vragen voor een handeling die je niet verricht hebt.
Allah is immers de Schepper van jou en je acties.
Tevens zegt men dit als anderen bepaalde lichamelijke ‘gebreken' van je benadrukken.
Niemand vindt het leuk om tot vervelends toe op die manier onder de aandacht gebracht te worden.
Op opmerkingen als: "Wat ben je toch klein van stuk"; "Wat ben je toch lang" kan men reageren met:
"Al hamdoe lillah". Allah heeft ieder mens perfect geschapen.

Akhi = Betekent Broeder in het arabies.

Yarhamuka Allah = Moge Allah je Zijn genade schenken/ dit zeg je tegen de gene die niest

S.W.T. = word gezegd na het zeggen of schrijfen van de naam van Allah. De Initalen staan voor subhaanahu wa ta'alaa, wat betekent, "Geprezen en
Verheven is hij

Allahu alim = Allah is de Alwetende, Allah weet het het best.

Dit zegt men bijv. i.p.v.: "Ik weet het niet"; of bij een discussie waar men niet uit komt; of als iemand je een vraag stelt en je wilt geen antwoord geven
omdat je in verlegenheid gebracht bent of omdat het iets vertrouwelijks betreft.
En bedenkt: Mensen kunnen onbeleefde vragen stellen, maar of jij als ondervraagde dit ook wil beantwoorden, is wat anders!


"...Boven elke wetende, staat de Alwetende."
(Heilige Koran 12:76 ; Joesof)


Amien = Het woord "amien" is op zichzelf een gebed wat betekent: "O Heer, beantwoord mijn gebed"..

Dit zegt men o.a. aan het einde van een doe'aa (smeekbede).


'Aoedzoe billah (ie-mie nasj sjaitaanir radjiem) = Ik zoek mijn toevlucht bij Allah (tegen Satan, de verworpene).

Dit zegt men als men verleid wordt door de Sjaitaan (de duivel).
Bijvoorbeeld :als je woede voelt opkomen; als je de neiging krijgt om te roddelen of als je slechte jaloezie voelt opkomen. We zoeken dus bescherming bij
Allah tegen onze slechte eigenschappen.


As-Selamun Aleykum = Vrede zij met jou.

Dit is de vredesgroet die men geeft aan een moslim..

"En wanneer degenen die in Onze tekenen geloven, tot u komen, zeg dan: ‘As-salamoe ‘aleikoem' (Vrede zij met jou). (Heilige Koran 6:54; Al-An‘aam)

"Het is aanbevolen iedere geloofsgenoot te groeten, bekend of onbekend."


Ve Aleykum Selam (Ve Rahmetullah Ve Berekatu) = En met jou zij de vrede (en Allah's barmhartigheid en Zijn zegeningen)..

Dit is het antwoord op de vredesgroet van een moslim.

"En wanneer gij met een groet wordt begroet, groet dan terug met een betere groet, of geeft deze althans terug." (Heilige Koran 4:86; An-Nisa)


wa ‘aleykum = Ook zo, Voor u hetzelfde.

Dit is het antwoord op de vredesgroet van een niet-moslim.


Astagfir-allah = Moge Allah het vergeven.

Dit zegt men bijv. i.p.v.: "Shit!"; "O wat stom zeg" , " Oeps!" , " O jee!"


Bismillah = In naam van Allah..

Dit wordt gezegd als een moslim een bepaald werk begint, bijvoorbeeld als men samen begint te eten.
Ook zegt men "Bismillah" i.p.v. "alsjeblieft" en wanneer men gaat zitten..


Barak Allah = Moge Allah je zegenen..

Als moslims, na bij iemand gegeten te hebben, het huis verlaten, of als zij zich verontschuldigen niet aan de maaltijd deel te kunnen nemen.


jaazakallah = Moge Allah je belonen..

Dit zegt men bijv. i.p.v. "dankjewel". Djazakallah zegt men tegen een man/jongen..
Djazakiellah zegt men tegen een vrouw/meisje..


Fi amanillah = Moge Allah je beschermen (afscheidsgroet).
Dit zegt men bijv. i.p.v.: "Pas goed op jezelf", "Wees voorzichtig".(afscheidsgroet)


Fi sabilillah = Op Allah's weg, voor de zaak van Allah.

Iets doen op Allah's weg zonder er iets materieels voor terug te verwachten.


Inna lillahi wa inna Ilaha radjioen = We behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren.

Dit zegt men zodra men hoort dat een moslimbroeder of -zuster overleden is.


Insha Allah = Alleen als Allah het wil, met Allah's welbehagen..

"En zeg niet over iets: "Ik zal het morgen doen, zonder (erbij te zeggen): 'Insha Allah'.


La Ilaha Illa Allah = Er is geen andere god dan Allah, Er is geen godheid waard aanbeden te worden dan Allah.

Subhanahu wa ta'ala = De zeer Geprezene en Verhevene uitdrukking gebruikt na het horen, zeggen of schrijven van de naam van God in het Arabisch,
Allah.

La hawla wa la qoewwata iella billah = Er is geen macht en geen kracht buiten dat van Allah.

Dit zegt een moslim bij een gevoel van wrevel of verontwaardiging.

Taqwa = Bewustzijn van Gods immere aanwezigheid.

Ma'a al salama = Ga in vrede.

Dit zegt men i.p.v. "Tot kijk". Antwoord op de afscheidsgroet: "Fi amanillah" (Moge Allah je beschermen).


Marhaban = Welkom. Maak het je gemakkelijk.

Nakir en Munkar = De 2 engelen die de doden ondervragen in de graf

Saddaq Allahoe adziem = Allah's woord is waarheid.

Dit zegt men bij het beëindigen van het lezen van Al Qor'aan al Kariem (de Heilige Koran).

Umma = De wereldwijde islamitische gemeenschap.

Shahid = Martelaar

Sjafakallah = Moge Allah je gezondheid schenken.

Dit zegt men bijv. i.p.v. "Beterschap". Sjafakallah zegt men tegen een man/jongen.
Sjafakiellah zegt men tegen een vrouw/meisje

Barak Allahu fiek = Moge Allah je zegenen..

Subhanallah = Heilig, zonder tekortkomingen is Allah.

Uitdrukking van verbazing of verwondering, bij het zien van iets ongewoons.


Qadr Allah = het lot van Allah, het heeft zo moeten zijn.

(Al-Qadr = voorbestemming).

Aboe ****aira (ra) vertelde dat Allah's boodschapper zei: "...als iets (in de vorm van problemen) je overkomt, zeg dan niet: "Als ik dat niet had gedaan, was dat en dat niet gebeurd', maar zeg: " Qadr Allah " (Allah deed wat hij had bepaald om te doen)... (Gedeelte van een hadith = overlevering)
53. En Hij is het die twee wateren heeft doen stromen, het ene zoet en het andere zout, en tussen hen heeft Hij een afscheiding en een versperring geplaatst.
Wallahu Adhim

Wa alaikoem salaam

BerichtGeplaatst: za _13-_okt-_2007ah, 13-10-2007ad, 1:23 am
door Turkse_Moslim_Uit_West
De volgende lijst bevat Arabische termen in het Arabisch uit zowel de islam als uit de Arabische wereld.
Sommige begrippen zijn verweven met de Arabische cultuur, maar hebben soms ook een specifieke, islamitische betekenis.

[ A

Abd (??? ‘Abd)
dienaar, slaaf. Moslims beschouwen zich als dienaar of slaaf van God. Zo betekent de naam Abdallah letterlijk Slaaf van God. Abd wordt vaak gebruikt als voornaam in combinatie met een van de namen van God.
Adab (??? ’Adab)
vaak gebruikt in de betekenis van etiquette, zoals beleefdheid een vorm van adab is.
Ahad (??? ’A?ad)
letterlijk één. Binnen de islam wordt het gezien als een van de 99 Schone Namen van God, omdat God als de Ene wordt gezien.
Ahkam (????? ’A?kam)
regels opgesteld volgens de Koran en de Soennah met 5 gradaties: fard, mustahab, halal, makruh, en haram.
Ahl al-Bayt (??? ????? ’Ahl al-Bayt)
de leden van het Huis van Mohammed.
Ahl al-Fatrah ( ??? ???????, ahlu-l-fatratu)
mensen die in onwetendheid zijn over de islam.
Ahl al-Kitab (??? ?????? ’Ahl al-Kitab)
Mensen van het Boek, de mensen die reeds voor de komst van Mohammed in God geloofde en een Boek ontvingen: Joden, christenen en hânifs.
Akhirah (?????? Al-’Akhirah)
het leven na de dood en de verantwoording die men aflegt voor zijn of haar daden.
Akhlaq (????? ’Akhlaq)
Het in de praktijk laten zien van deugden.
Alamin (?????? ‘Alamin)
al hetgeen wat bestaat, waaronder de mens, de djinn en de engelen.
Alhamdulillah (????? ??? Al-?amdu li-l-?ah)
Godzijdank!
Allahumma (??????????)
Oh God.
Allahu Akbar (???? ???? Al-?ahu ’Akbar)
God is de grootste.
Alim (???? ‘Alim)
Hij die weet, meervoud Oelema
Amanah (????? ’Amanah)
het vertrouwen dat de mens kreeg van God en daarmee de vrije wil.
Amien (???? ’Amin)
Amen, bedoeld als O God, verhoor onze gebeden!
Aminah bint Wahab (???? ??? ???)
de moeder van Mohammed.
Ansaar (????? ’An?ar)
"Helpers" de tot de islam bekeerde inwoners van Medina die de moslims uit Mekka na de hidjra hielpen.
Aqidah (????? ‘Aqidah)
de zuilen van geloof, de getuigenis van de islam, voor soennieten bestaande uit zes zuilen: het geloof in de eenheid van God, de engelen, de geopenbaarde Boeken, de profeten en de boodschappers, de Wederopstanding en de Laatste Dag en de voorbeschikking Gods.
Arkan (???/?????)
de vijf zuilen van de islam: de geloofsgetuigenis, de rituele gebeden, het geven van aalmoezen, het vasten tijdens Ramadan en de pelgrimstocht naar Mekka.
Asjoera (??????? ‘Ashurah)
tiende dag van de maand Muharram; de dag waarop de soennieten gedenken dat God de profeet Musa en de joden redde uit Egypte. Shiieten herdenken de dood van imam Hoessein.
Asharatu mubashshirun (?????? ?????????)
de tien gezellen van Mohammed die een plaats in het Paradijs is beloofd.
Asr (????? Al-‘A?r)
het namiddaggebed dat onderdeel is van de vijfmaaldaagse salat.
As-Salamu Alaykum (?????? ????? As-Salamu ‘Alaykum)
letterlijk: de vrede zij met jou, groet die moslims onderling gebruiken
Astaghfirullah (?????? ???? ’Astaghfiru l-?ah)
Ik zoek vergeving bij God., uitdrukking
Audhu billah (???? ????? ’A‘udhu bi-l-?ah)
Ik zoek mijn toevlucht tot God, uitdrukking.
Awliya' (?????? ’Awliya’)
vrienden, beschermers, helpenden (enkelvoud:wali)
Awrah (???? ‘Awrah)
het gedeelte van het lichaam dat dient bedekt te worden.
Aya (??? ’Ayah) (plural ayat, ????)
een teken, meer specifiek, een gedeelte of vers van de Koran
Ayatollah (??? ???? ’Ayat al-?ah)
letterlijk: Teken van God, titulatuur voor hooggeplaatste geestelijken binnen het shiisme;
Azan (???? Adhan)
de oproep tot het rituele gebed door de muezzin.
‘Azl (???)
coitus interruptus, letterlijk: isolatie


B

Baitullah (??? ????)
Huis van God, een moskee of ook wel de Ka'aba.
Barakah (????)
een zegen, ook de spirituele overdracht van kennis
Barzakh (????)
periode tussen iemands dood en zijn wederopstanding op de Dag des oordeels. Het wordt gezien als een soort slaaptoestand.
Bid'ah (????)
letterlijk: iets nieuws. Binnen de islam is het een innovatie in het geloof of de aanbidding. Over het algemeen worden deze afgewezen.
Bint (???)
dochter van
Bismillah ar-Rahman, ar-Raheem (??? ???? ?????? ?????? bismi-llahi -r-ra?mani -r-ra?imi)
In de naam van God, de Erbarmer, de Meest Barmhartige, uitdrukking en de eerste aya van alle soera's van de Koran, op een na.

D

Dadjaal (?????)
letterlijk: leugenaar, figuur binnen de islam, vergelijkbaar met de Antichrist.
Dar al-amn (??? ?????)
vertaald als huis van de veiligheid, refereert aan moslims die in de westerse wereld leven.
Dar ad-dawa (??? ??????)
vertaald als huis van de uitnodiging, refereert aan gebieden waar de islam recentelijk is geïntroduceerd.
Dar al-harb (??? ?????)
vertaald als huis van de oorlog, refereert aan de landen die geen deel uitmaken van de islamische wereld.
Dar al-islam (??? ???????)
vertaald als huis van de vrede, refereert aan de landen die deel uitmaken van de islamische wereld.
Daroed
een kleine zegenspreuk
Dawah (??????)
uitnodiging tot bekering tot de islam
Derwisj (?????)
islamitische mysticus, gebruikt binnen het soefisme.
Dhabiha (?????????)
term voor het aanduiden van de door de islam voorgeschreven wijze van slachten.
Dhikr (???)
herinnering aan God, met name binnen het soefisme sterk ontwikkeld.
Dhimmi (????)
inwoner van een islamitisch land aangeduid die geen moslim is. Aanvankelijk verstond men onder dhimmi's alleen de zogeheten 'mensen van het Boek'.
Dhuhr (?????)
het middaggebed dat onderdeel is van de vijfmaaldaagse salat
Dien (?????)
de Weg, een manier van leven, vaak gebruikt als aanduiding van de islam, maar ook voor de andere Abrahamitische religies.
Djenna (???)
Paradijs, plaats waar zij die goed hebben geleefd, dus ook niet-moslims, na hun dood naar toe gaan.
Djinn (??)
onzichtbaar wezen, genoemd in de Koran, dat bezit kan nemen van mensen.
Djuz' (???)
eendertigste deel van de Koran.
Dua (????)
persoonlijk gebed waarvoor geen regels bestaan en niet verplicht is.
Dunya (????)
de wereld of het leven in tegenstelling tot het hiernamaals.

E

Eid (???)
feest
Eid ul-Adha (??? ??????)
Offerfeest. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God.
Eid ul-Fitr (??? ?????)
Suikerfeest. Het einde van het vasten tijdens de maand ramadan wordt gevierd.
Emir (???? amir)
letterlijk: commandant, aanvoerder, adellijke of vorstelijke titel gebruikt in islamitische landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

F

Fajr (???)
het ochtendgebed dat onderdeel is van de vijfmaaldaagse salat.
Fard (???)
religieuze plicht, een categorie uit de fiqh: men wordt gestraft bij verwaarlozing.
Fatwa (????)
is een juridisch advies in de islam, die door een godsdienstige wetspecialist wordt uitgevaardigd met betrekking tot een specifieke kwestie.
Fiqh (???)
jurisprudentie van de sharia. Letterlijk betekent dit het goede inzicht in iets hebben, het weten en het begrijpen van wat iets betekent.
Fi sabil Allah (?? ???? ????)
op het pad van God, uitdrukking
Fitna (????)
periode van chaos, evenzo de tijd van de apocalyps.
Fitrah (????)
kan vertaald worden met een soort besef van goed en kwaad, het geweten. Moslims geloven dat kinderen met de aanleg voor deze gave zijn geboren.
[bewerken] G
Ghusl (???)
grote rituele wassing die in bepaalde gevallen door moslims verricht wordt

H

Hidaya (?????)
letterlijk: gift, binnen de islam de begeleiding van God.
Hadath asghar
kleine, rituele onreinheid
Hadath akbar
grote, rituele onreinheid
Hadith (????) meervoud
ahadith : de islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van de profeet Mohammed. Via deze overleveringen kent men de soennah, de manier van de profeet. Voor de overgrote meerderheid van de moslims vormen de ahadith een aanvulling op de Koran
Hadj (?????)
de bedevaart naar Mekka, voor soennieten een van de vijf zuilen van de islam.
Halaal (????)
rein, toegestaan, een categorie uit de fiqh: men wordt voor deze handelingen niet gestraft, maar ook niet beloond.
Hafiz (????)
letterlijk: bewaker, binnen de islam iemand die de Koran uit het hoofd kent.
Hânif (????)
iemand die al voor het ontstaan van de islam een monotheïstisch geloof aanhing, zoals Abraham en Jezus.
Haqq (???)
waarheid, een van Gods Schone Namen.
Haraam (????)
onrein, een categorie uit de fiqh: verboden
Harakat (?????)
letterlijk: beweging, het plaatsen van klinkertekens in een Arabische tekst.
Hasan (???)
goed, mooi. Eveneens een categorisatie van een hadith die acceptabel is.
Hijaab (????)
letterlijk bedekking, binnen de islam: hoofddoek, gedragen door vrouwen.
Hidjra (??????)
de migratie van Mohammed en zijn volgelingen van Mekka naar Medina in 622. Begin van de islamitische kalender.
Hizb (???)
de helft van een djuz', eenzestigste deel van de Koran
Hoeri (????? huriya, meervoud huriyat (??????))
prachtige, jonge jongens en meisjes die in het Paradijs de gelovigen op hun wenken zullen bedienen.
Hudud (????)
letterlijk "grenzen", binnen de islam de grenzen die God aan de mens gaf. Op basis van de Koran wordt vertreding wordt bestraft.

I

Ibadah (?????)
aanbidding, uit zich niet alleen in rituelen, maar in alle goede daden, zoals een aalmoes of bescheidenheid.
Iblis (?????)
een ongehoorzame djinn, verbannen naar de hel, ook bekend als Satan.
Ifriet (?????)
een type djinn in de Arabische mythologie
Iftar (?????)
maaltijd na zonsondergang, gedurende de vastenmaand ramadan.
Ihram (?????)
toestand van reinheid gedurende de hadj, de bedevaart naar Mekka. Hiervoor zijn kledingvoorschriften.
Ihsan (?????)
perfectie in de aanbidding, zodanig alsof men God ziet. God ziet alles, waarmee men rekening dient te houden.
Ijaz (?????)
niet-imiteerbaarheid en het unieke van de Koran.
Idjma (?????)
consensus van rechtsgeleerden, een van de vier bronnen van de fiqh, de jurisprudentie van de islamitische wetgeving
Ijtihad (??????)
de rede, een van de aanvullende principes op de vier bronnen van de fiqh, de jurisprudentie van de islamitische wetgeving. Voor de meeste moslims zijn de 'poorten van de idjtihad' gesloten verklaard in de 10e eeuw.
Ilah (???)
god, niet noodzakelijkerwijs God
Imam (????)
een voorganger in de salat, het rituele gebed. Voor shiieten is het een geestelijk leider met Goddelijke inspiratie en autoriteit heeft voor tafsir, koranexegese.
Iman (?????)
het geloof dat iemand zelf heeft.
Indjil (???????)
een van de openbaringsboeken waar in de Koran met respect over gesproken wordt. Het wordt doorgaans gelijkgesteld met het Evangelie, maar de inhoud van de Indjil is niet bekend vanuit de Koran. Geopenbaard aan Jezus.
Insha'Allah (?? ??? ????)
bij God's wil, uitdrukking.
Iqamah (?????)
de tweede oproep tot het salat, bijna gelijkluidend aan de azan.
Isa (????) `Isa
Jezus, zoon van Maria. Hij had geen vader
Isha (????)
het nachtgebed dat onderdeel is van de vijfmaaldaagse salat
(al-)Isra (??????? Al-’Isra’)
de Nachtreis van Mohammed, ook de naam van een soera, Soera De Nachtreis.
Islam (???????)
overgave aan God. Het grondwoord betekent overgave, vrede, gehoorzaamheid en zuiverheid.
Isnad (?????)
een volledige keten van overleveraars die elkaar gekend en ontmoet kunnen hebben, een voorwaarde voor een authentieke hadith.
Isra (???????)
deel van de Nachtreis waarbij Mohammed van Mekka naar de plaats van de huidige Al-Aqsamoskee in Jeruzalem ging.

J

Jadid (????)
letterlijk: nieuw, de naam gegeven aan islamitische hervormers binnen het Russische Rijk in de jaren '80 van de 19e eeuw.
Jahannam (????)
de hel
Jahiliyya (?????????)
concept dat refereert aan de conditie van de pre-islamitische, polytheïstische Arabische samenleving, de tijd van onwetendheid.
Janaza (?????)
begrafenisgebed
Jazaakallah (???? ???? ???)
Moge God je belonen voor het goede. uitdrukking als teken van dank.
Jihad (????)
strijd, bescherming van het geloof, wordt zowel voor de innerlijke strijd als voor de uiterlijke strijd gebruikt.
Jizya (????)
belasting die betaald wordt door bepaalde niet-moslims.
Jumah (????)
dhuhr, uitgevoerd als gezamelijke salat op vrijdag in de moskee
[bewerken] K
Ka'aba (??????)
vierkant gebouw in Mekka dat de qibla bepaald. Het gebouw wordt niet aanbeden, maar is als gemeenschappelijk punt vastgesteld.
Kafir (????)
iemand die niet in God gelooft.
Kalam (??? ?????)
islamitische theologie
Kalief (????? Khalifah)
letterlijk: opvolger, hoofd van een kalifaat en in het bijzonder van het islamitische Rijk. De kalief wordt beschouwd als de opvolger van de profeet Mohammed, als leider van de oemma, niet als profeet.;
Khatib (????)
de imam die bij de gezamelijke salat op vrijdag de khutbah, de preek, houdt
Khilafah (?????)
het rentmeesterschap dat de mens van God over de aarde kreeg.
Khutbah (????)
de preek die een imam bij de gezamelijke salat op vrijdag houdt.
Kitab (????)
letterlijk: boek, wordt gebruikt als benaming voor de Koran.
[bewerken] L
La ilaha illallah (????? ??? ????)
Er is geen godheid dan God. De belangrijkste uitdrukking binnen de islam, onderdeel van de shahadah en daarmee onderdeel van de vijf zuilen van de islam en de boodschap van de tawhid en daarmee onderdeel van de zuilen van geloof.
Laylat al-Qadr (???? ?????)
Nacht van de beslissing, de nacht waarin voor de eerste maal een soera van de Koran door de engel Djibril aan Mohammed werd geopenbaard.

M

Madhhab (????)
(meervoud Madhahib) rechtsschool, voornamelijk bekend binnen de soennitische islam, die op verschillende manieren de moslimse wetten interpreteren, fiqh genaamd.
Madrasa (?????)
school, binnen de islam een religieuze school.
Maghrib (????)
het avondgebed dat onderdeel is van de vijfmaaldaagse salat.
Mahdi (????)
gids, persoon van wie in sommige islamitische stromingen verwacht wordt dat hij volgens profetieën aan het einde der tijden komt. De komst van de mahdi is het belangrijkste dat er op de dag des oordeels zal gebeuren en is een eschatologisch symbool.
Mahram (????)
een familielid van de tegenovergestelde sekse die binnen de beschermde grenzen valt; men kan hier niet mee trouwen.
Makruh
een categorie uit de fiqh, men wordt niet gestraft bij het doen van deze handelingen, maar voor het nalaten wordt men beloond..
Malaikah (??????)
engelen
Mandub
een categorie uit de fiqh, men wordt niet gestraft bij het nalaten, maar wel beloond in het hiernamaals. Hierbij kan men denken aan vrijwillige aalmoezen geven of extra gebeden verrichten.
Manzil (????)
eenzevende deel van de Koran van ongeveer gelijke lengte.
Masha Allah (?? ??? ????)
God heeft het gewild, uitdrukking.
Masih (????)
messias, ook de toevoeging bij Jezus’ naam.
Masjid (????)
letterlijk: plaats van nederwerping, moskee
Ma'sum (?????)
vrij van zonden; kinderen zijn ma’sum, maar ook volwassenen kunnen ma’sum zijn, zoals wordt aangenomen van Mohammed.
Medina (?????)
stad; al-Medinat-un-Nabi betekent de stad van de Profeet.
Mihrab (?????)
gebedsnis in een muur in de moskee die de gebedsrichting, de qibla, aangeeft.
Minaret (?????)
de toren van een moskee, typisch islamitisch architectonisch kenmerk.
Minbar (????)
preekgestoelte in de moskee waar de imam een aantal zegeningen en de preek, de khutbah, uitspreekt tijdens het gezamenlijke gebed op vrijdag.
(al-)Miraj (???????)
deel van de Nachtreis waarbij Mohammed van de plaats van de huidige Al-Aqsamoskee in Jeruzalem naar de hemel ging en de zeven Hemelen bezocht.
Moefti (????)
een juridisch adviseur in de islamitische wetgeving, wanneer de fiqh niet toereikend is. De uitspraak wordt een fatwa genoemd.
Moslim (????)
iemand die zich onderworpen heeft aan God, belijder van de islam
Mu'awwidhatayn (?????????)
Soera De Mensheid en Soera De Doorbraak staan bekend als Mu'awwidhatayn, waarin de toevlucht tot God wordt gezocht.
Mubah (????)
een categorie uit de fiqh, men wordt voor deze handelingen niet gestraft, maar ook niet beloond, neutraal (ook halal genaamd).
Mubaligh (????)
iemand die de gehele Koran uit het hoofd kan reciteren.
Muhammadun rasulullah
Mohammed is de boodschapper van God. De belangrijke uitdrukking binnen de islam, onderdeel van de shahadah en daarmee onderdeel van de vijf zuilen van de islam;
Muezzin (????)
moslim die traditioneel vanaf een minaret bij een moskee oproept tot de salat.
Muhajireen (???????)
de eerste moslims die van Mekka naar Medina emigreerden (hidjra).
Mullah (???)
geestelijke die de Koran, de ahadith en de fiqh intensief heeft bestudeerd.
Mu'min (????)
werkelijk gelovige moslim
Munafiq (????)
hypocriet, moslim die zich als moslim voordoet, maar niet gelooft.
Munkar (????)
een van de twee engelen die een overledene in zijn of haar graf zal testen op het geloof
Mustahabb (??????)
een categorie uit de fiqh, men wordt niet gestraft bij het nalaten, maar wel beloond in het hiernamaals. Hierbij kan men denken aan vrijwillige aalmoezen geven of extra gebeden verrichten.

N

Nabi (???)
letterlijk: profeet, binnen de islam wordt een onderscheid gemaakt tussen nabi die geen Heilig Boek bracht en tussen een rasul die wel een Heilig Boek bracht.
Nakir (????)
een van de twee engelen die een overledene in zijn of haar graf zal testen op het geloof
Naskh (??????)
technische term uit de koranwetenschap met betrekking tot het afleiden van juridische voorschriften. Het betreft de intrekking en vervanging door God van bepaalde ayat van de Koran.
Niqaab (????)
kledingstuk dat vooral door (streng) islamitische vrouwen gedragen wordt. Een niqaab wordt vaak verward met een boerka.
Nur (???)
licht, stof waarvan engelen gemaakt zouden zijn; ook een soera uit de Koran: Soera Het Licht.

O

Oelema (?????)
vertaald 'geleerden', zij die zich verdiept hebben in kennis met betrekking tot de islam, bijvoorbeeld in de sjaria, de hadieth en de fiqh.
Oemma (???????) or umma
de wereldwijde islamitische gemeenschap.
Oemrah (????)
pelgrimage naar Mekka die in tegenstelling tot de hadj het hele jaar door gemaakt kan worden.
[bewerken] Q
Qadar (???)
lotsbestemming, Goddelijke voorbeschikking, een van zuilen van geloof.
Qadi (????)
rechter die op grond van de sharia en idjma oordeelt.
Qari
iemand die de gehele Koran uit het hoofd kan reciteren
Qibla (????)
o.a. gebedsrichting voor de salat, maar ook in het graf ligt men op de rechterzij met het gezicht naar de qibla en ook bij de dhahiba speelt de qibla een rol.
Qi'yaamah (?????)
Wederopstanding, ook een soera uit de Koran: Soera De Resurrectie.
Qiyas (??????)
analogie, het afleiden van regels voor situaties die niet in de Koran en de soenna worden beschreven naar analogie van vergelijkbare situaties die wel beschreven zijn. Het is een van de vier bronnen van de fiqh, de jurisprudentie van de islamitische wetgeving
Qur'an (??????)
Koran, het heilige boek van de moslims, geopenbaard aan Mohammed in 610.

R

Rabb (?????)
heer, meester.
Rahman (????????)
barmhartig; Ar-Rahman is een van de 99 Schone Namen van God
Rahim (????)
genadevol; Ar-Rahim is een van de 99 Schone Namen van God;
Ra'ka
bepaald onderdeel van de salat dat meerdere keren verricht wordt. Het aantal ra’kaat verschilt per gebed.
Rasul (????)
boodschapper en profeet, er wordt een onderscheid gemaakt tussen nabi die geen Heilig Boek bracht en tussen een rasul die wel een Heilig Boek bracht. Het geloof in de rusul is een van de Zuilen van geloof.
Riba (???)
rente, het ontvangen en geven van rente is verboden, zoals vastgelegd in de Koran.
Ridda (???, ridda)
Geloofsafval
Risalah
letterlijk boodschap, binnen de islam gaat het om een Goddelijke boodschap. Al-Risalah is ook de naam van een film over het leven van Mohammed
Ruh
ziel
Ruk'u (??????)
onderdeel van een ra'ka van de salat waarbij men buigt.

S

Sadaqah (????)
aalmoes die bovenop de verplichte zakat gegeven wordt.
Sahaba (?????)
metgezellen van Mohammed, enkelvoud Sahabi wordt ook als vriend gebruikt.
Sadjada (?????)
gebedskleed voor het rituele gebed
Salaf (???)
voorouders, meestal duidt het de eerste drie generaties moslims aan vanaf de tijd van Mohammed. Het salafisme ontleent hier zijn naam aan.
Salam (????, salam)
vrede, ook gebruikt als begroeting, volgens het Groene Boekje met een enkele 'a'
Salat (????)
vijfdagelijkse, rituele gebed, een van de vijf zuilen van de islam.
Sallallahu alaihi wa sallam (??? ???? ???? ? ???)
Gods zegen en vrede zij met hem, uitdrukking gebruikt na het horen, zeggen of schrijven van de naam van Mohammed, afgekort als "?" of saws of het Nederlandse zvmh.
Salsabil (??????)
hemelse rivier
Sawm (????)
het vasten tijdens de maand ramadan.
Shahadah (???????)
La ilaha illa Allah. Muhammadun rasulullah. (Er is geen godheid dan God en Mohammed is Zijn boodschapper.), getuigenis, een van de vijf zuilen van de islam en staat in nauw verband met de Zuilen van geloof;
Shahid (????)
martelaar
Shaikh (???)
sjeik, titel die in de Arabische wereld gegeven wordt aan een man die aanzien heeft of heeft verworven als leider, zowel op geestelijk als op wereldlijk gebied.
Sharia (?????)
letterlijk pad naar de waterput, binnen de islam de islamitische wetgeving op basis van de Koran en de Soennah, basis van de fiqh.
Sharif (????)
titel bestemd voor de afstammelingen Mohammed via Hassan, zoon van Mohammeds dochter Fatima Zahra en zijn schoonzoon Ali ibn Abi Talib.
Shaitan (?????)
satan, ook wel Iblis genaamd.
Shi'a (????)
moslim die gelooft volgens de sjiitische wijze.
Shirk (???)
het gelijkstellen van iets of iemand aan God, grootste zonde binnen de islam
Sira (??????)
het leven of een biografie over het leven van Mohammed.
Sirat al-Mustaqim (????????????????????)
het Rechte Pad, zoals ook genoemd in Soera De Opening.
Subhanahu wa ta'ala (?????? ? ??????)
De zeer Geprezene en Verhevene uitdrukking gebruikt na het horen, zeggen of schrijven van de naam van God in het Arabisch, Allah.
Subhan'Allah (????? ????)
God zij geprezen, uitdrukking gebruikt door moslims bij het uitdrukken van sterke gevoelens of opluchting.
Sudjud (?????)
onderdeel van een ra'ka van de salat waarbij men de grond raakt met de handpalmen, de knieën, de voeten en het gezicht; neus en voorhoofd
Soefi (????)
moslim die gelooft volgens de soefistische wijze.
Sahoor (????)
ontbijt gedurende de vastenmaand ramadan, vóór fajr.
Soennah (??????)
in de betekenis van pad of voorbeeld, het beste gegeven door Mohammed of in de betekenis van aanbevolen, een categorie uit de fiqh.
Soenni (????)
moslim die gelooft volgens de soennitische wijze.
Soera (????)
een van de 114 hoofdstukken uit de Koran.

T

Tafsir (?????)
exegese van de Koran
Taghoet
kan worden vertaald met iets wat de grens overschrijdt. Het is een vorm van bijgeloof, evenals shirk.
Tahajjud
optionele nachtgebeden, zoals witr
Taharah (??????,)
rituele reiniging door woedoe of ghoesl
Tahir (????)
ritueel rein
Tahrif (?????)
vervalsing, corruptie. Moslims nemen aan dat, behalve de Koran, de andere islamitische Heilige Boeken niet zuiver overgeleverd zijn en aan tahrif lijden.
Tauwid (?????)
een speciale manier van het bijna melodieuze voordragen van de Koran.
Takbir (?????)
uiting van Gods grootheid door middel van het uitspreken van Allahu akbar.
Takfir (?????)
het verklaren van een gelovige of een groep gelovigen tot kafir (ongelovige).
Takiyya (?????)
vrees, voorzichtigheid, geldt in de islamitische traditie van sjiieten, ismaëlieten en Druzen als een toegestane gedragsregel om het geloof onder bedreiging of dwang te verbergen.
Taqwa
bewustzijn van Gods immere aanwezigheid.
Tarawih (??????)
extra salat, verricht na isha gedurende de vastenmaand ramadan.
Tartil (?????)
een speciale manier van het bijna melodieuze voordragen van de Koran.
Tasbih (?????)
gebedssnoer
Tasliem (????)
vredesgroet aan het einde van de salat
Tawaaf (????)
rondgang rond de Ka'aba die deel uitmaken van de oemrah en hadj
Tawhid (?????)
letterlijk één maken, binnen de islam aanduiding van de 'eenheid van God' en het monotheïsme. God is daarmee één: volkomen ondeelbaar, volledig uniek en volstrekt ondefinieerbaar. Het wordt doorgaans tot een van de zuilen van geloof gerekend.
Tawrat (?????)
een van de openbaringsboeken waar in de Koran met respect over gesproken wordt. Het wordt doorgaans gelijkgesteld met het Thora, maar de inhoud van de Tawrat is niet bekend vanuit de Koran. Geopenbaard aan Mozes
[bewerken] U
Urf (???)
het gewoonterecht, een van de aanvullende principes op de vier bronnen van de fiqh, de jurisprudentie van de islamitische wetgeving.
Usul al-Fiqh (???? ?????)
studie naar de fiqh.

W

Wahy
Openbaring van God
Wajib
religieuze plicht, een categorie uit de fiqh: men wordt gestraft bij verwaarlozing.
Wali (????)
vriend, helper, beschermer, meester
Witr
vrijwillige salat gedurende de nacht, tussen isha en fajr, bestaande uit 3 rakaat
Wudu (????)
kleine wassing die verricht wordt door een moslim voor de salat.
[bewerken] Y
Ya Allah (?? ????)
Oh God! Uitdrukking
Yaum Al- Qi'yaamah (??? ???????)
Dag des oordeels

Z

Zaboer (????)
door veel geleerden gelijkgesteld met de Psalmen en is volgens de Koran, een van de heilige boeken, geopenbaard aan David.
Zakat (????)
'reiniging' in de vorm van verplichte aalmoezen aan de armen om een meer rechtvaardige verdeling van goederen te bereiken. Het is een van de vijf zuilen van de islam.
Zina (???? , ???)
sekuele activiteit vóór het huwelijk, binnen de islam is dit verboden

Re:

BerichtGeplaatst: wo _6-_feb-_2008ah, 6-2-2008ad, 10:26 pm
door al-yaqeen-moslim-22
jacob_nl schreef:as al = assalam alaikum =vrede zij met jullie
- fitna= verderf
- fatwa's = godsdienstige uitspraak van een geleerde over bep. onderwerp
- munafiqun =huichelaar
- vzmh =vrede zij met hem
- Masha Allah =hoe god het heeft gewild
- taqwa =godssvrees
- Laa ilaha illallah =geen god dan allah
Ummah -gemeenschap
- Dou'ah =smeekbede
- duroes =les
- Barak Allah ou fieki =moge alah jouw het goede geven (meestal als bedank woord aan iemand)
- Umm abdourrah'maan= umm is moeder van en abdoerahman is de naam van haar kind =moeder van abdoerahman.

abu ....= vader van .....

Ik b.v. ben jacob maar ook abu jamila omdat mijn dochter zo heet.

god zij dank.=alhamdulillah

en hoe god het heeft gewild = masja allah

met gods wil = insja allah

- Ummah = De moslimgemeenschap van de hele wereld
- Dou'ah = Smeekgebed
- duroes = ???
- Barak Allah ou fieki = Moge God je het gezegende geven (woorden van gelijke strekking)
- Umm abdourrah'maan = is een vrouwennaam... umm = moeder van...
m.v.g. jacob


selaam aleikum rahmatullah wa barkatoe broeder

barakALLAH au fiek
alleen Allah is de ENIGE god.
dus zeg maar Barak ALLAH au fiek = Moge Allah je het gezegende geven

waselaam aleikum rahmatullah wa barakatoe

Re: Re:

BerichtGeplaatst: di _22-_apr-_2008ah, 22-4-2008ad, 8:08 pm
door Yunus ibn Mu7ammad
jacob_nl schreef:as al = assalam alaikum =vrede zij met jullie


  Het Afkorten van de Salaams

  Vraag:

  Sommige mensen schrijven een afgekorte versie van de salaams wat overeenkomt met "Sien-Raa-Baa"
  (س ر ب) in het Arabisch. Zij schrijven: WS WR WB in het Engels. Wat is de regelgeving betreffende dit?

  Antwoord:

  Het is niet toegestaan om de salaams af te korten in iemands geschriften in het algemeen, net zoals het niet is toegestaan om de Salaah en Salaam aan de Profeet
  (salla'Allahu aleyhi wa sallem) af te korten. Het is tevens niet toegestaan om dit af te korten in iemands uitspraak.

  Shaykh Wasiyu'Allah ibn cAbbaas, hafidahu'Allah.


En Allah weet het als beste,


wa'asSalaam aleykum.

Re: Arabische uitspraken

BerichtGeplaatst: do _11-_dec-_2008ah, 11-12-2008ad, 1:20 pm
door mohammed-el-holandi
chris schreef:Hoi allemaal,

Op dit forum worden tussen neus en lippen door nogal wat Arabische uitspraken gebruikt. Hartstikke leuk, maar dan moet je wel weten wat ze betekenen. Vandaar dat ik er hier gewoon wat zal posten, misschien dat iemand die bereid is daar de tijd voor te nemen even kan posten wat ze betekenen? En of ze wel Arabisch zijn, dat zie ik ook niet. Het lastige met googelen op uitspraken is dat er niet één vaststaande schrijfwijze lijkt te zijn, aangezien ze uit een ander alfabet komen.

Een losse greep uit de voorraad:

- as al
- fitna
- fatwa's
- munafiqun
- vzmh
- Masha Allah
- taqwa
- Laa ilaha illallah

Laat ik het hier even bij laten :-)

edit: woorden lichting 2
- Ummah
- Dou'ah
- duroes
- Barak Allah ou fieki
- Umm abdourrah'maan


Taalkundige betekenis:

- as al = niet bekend, misschien anders geschreven?
- fitna = iets waarmee de moslim op de proeft wordt gesteld, iets waarmee de moslim geduld moet hebben en het juiste moet doen comform de Islamitische regels en wetten.
- fatwa's = verduidelijking van een bepaalde vraagstelling gedaan door een Islamitische geleerde met als twee bronnen; de Qoer'aan en overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem)
- munafiqun = meervoud van moenaafiq = huichelaar
- vzmh = vrede zij met hem
- Masha Allah = letterlijk: maa = wat, shaa' = hij wilde. Dus: wat Allah wilde (wilt). Wordt spreekwoordelijk gebruikt als blijk van wonderbaring in de trent van: Oooh, wat mooi/goed/leuk e.d.
- taqwa = Vrees voor Allah-
- Laa ilaha illallah = de getuigenis dat Allah de enige is. Letterlijk: laa ilaaha = geen god, illaa = behalve. (er is) geen god behalve Allah.
- Ummah = (geloofs-)gemeenschap
- Dou'ah = smeekbede (aan Allah)
- duroes = Meervoud van 'dars'. Dars = les, doeroes = lessen-

Re: Arabische uitspraken

BerichtGeplaatst: di _10-_feb-_2009ah, 10-2-2009ad, 11:02 am
door Nisha
Salaam Alaikum,

Weet iemand misschien wat de volgende woorden betekenen?

Ghair
Mohime

Allah Hafiz

Re: Arabische uitspraken

BerichtGeplaatst: do _12-_feb-_2009ah, 12-2-2009ad, 8:47 pm
door Bint.Shishaan
aachira - leven na de dood
aaja - vers uit de Koran
adhaan - oproep tot het gebed
al-ghaib - het onzichtbare universum
al-hadjar al-aswad - de Zwarte Steen
al-kiswa - het zwarte doek over de Ka'ba
al-Qadr - predestinatie ( Goddelijke Voorbeschikking)
'amal - handeling
ansaar - helpers van Medina
aqieqa - afgeknipt haar van de baby
asjoera - 10 muharram
asr - (na)middaggebed
ayatollah - sjiitische imaam
burqa - volledig bedekkende doek
chador - sluier of hoofddoek
chaliefa - opvolger,plaatsvervanger
choetba - preek
Djahannam - Hel
djama'a - broederschap
djamra - zuil die de duivel symboliseert
djanna,Djannah - Hemel,Paradijs
djihaad - inspanning,verdediginsstrijd
djinn - lagere geest (duivel)
du'a - smeekbede,persoonlijk gebed
duhr - middaggebed
fadjr - ochtendgebed ( voor zonsopgang)
fard - verplicht
figh - studie van Islamitisch recht
ghuoesl - ritueel bad
hadieth - overlevering van de Profeet Muhammad sallallaahu 'alayhi wa sallam
hadj - bedevaart naar Mekka
hafez - de persoon die de Koran uit het hoofd kent
halaal - toegestaan
haraam - verboden
hidjaab - hoofddoek (sluier)
'ibaada - aanbidding
idjtihaad - studie
iedul-adha - Offerfeest
iedul-fitr - Suikerfeest,feest aan het eind van de Ramadaan
ieman - geloof
ihraam - pelgrimskleding
ihsaan - bewustwording
ijmaa' - wettelijke consensus(overeenstemming van mening)
imaam - leider van de congregatie,leider in de moskee
iqaama - tweede oproep tot het gebed
isjaa' - dagelijks gebed aan het begin van de nacht
Ka'ba - heiligdom in de vorm van een kubus (in Mekka)
khamr - gif,gist of wijn
khitaan - besnijdenis
Koran - Het Heilige Boek
kunya - oudernaam met betrekking tot het kind of bijnaam
lailatul-bara'a - nacht van de zegening (volle maan voor de Ramadaan)
lailatul-isra' wa l'mi'raadj - nacht van de hemelreis
( De Nachtelijke Reis en de Hemelvaart van de Profeet Muhammad sallallaahu 'alayhi wa sallam van Masjid al Haraam naar Masjid al Aqsa)
lailatul-qadr - nacht van de beslissing
madhhab - Islamitische rechtenstudie
madrasa - koranschool
maghrib - avondgebed
masdjed/masjid - moskee
mihraab - nis die naar Ka'aba in Mekka wijst
minaret - moskeetoren (voor de oproep tot het gebed)
minbar - preekstoel (in de moskee)
moea'ddhin - persoon die oproept tot het gebed
mubaah - gewetenshandeling
mudjtahid - student (religieus)
muhaadjiroen - migrant uit Mekka
mut'a - tijdelijk huwelijk
nafs - ziel
niyya - intentie
oelemaa' - religieuze leidersqisaas - wraak,'oog om oog'
rak'a - eenheid van gebeden en bewegingen
Ramadaan - vastenmaand van de Islamitische kalender
rawda - samenkomst om de doden te herdenken
ribaa - rente op geleend geld
risaala - profetie
salaat - ritueel gebed
salaatul-djanaaza - grafgebed
saum - vasten
sjahaada - geloofsbelijdenis
sjari'a - het pad van de Islam
sjiiet - lid van de Ali-sekte
sjirk - scheiding van Allah als eenheid
soenna - het voorbeeld dat de Profeet sallallaahu 'alayhi wa sallam gaf
soera - hoofdstuk uit de Koran
subdah - rozenkrans
soehoer - ochtendmaal voor het vasten
soedjoed - buiging tijdens het gebed
tadjwied - de kunst van de juiste uitspraak of reciteren van de Koran
tahaara - reinheid
talaaq - scheiding
taqwa - religieus bewustzijn
tarawieh - gebeden tijdens de Ramadaan
tarieqa - paf of orde van de soefi's
tasawwof - spiritueel inzicht
tasbieh - rozenkrans
tawhied - de eenheid van Allah
tayammoem - rituele wassing bij afwezigheid van water of bij ziekte..
tilaawa - geconcentreerd,vroom lezen
umma - de Islamitische Gemeenschap
umra - pelgrimstocht (niet in de bedevaartsmaand)
woedoe - rituele wassing
woeqoef - het gebed bij de berg Arafaat
zakaat - religieuze aalmoes
zina - overspel

Re: Arabische uitspraken

BerichtGeplaatst: wo _24-_jun-_2009ah, 24-6-2009ad, 3:57 pm
door _Romaisa_R
zo wat een goed topic! moet ik echt eens allemaal overschrijven.

btw, takIllah betekent toch vrees Allah??
spreek je het uit zoals je het schrijft?

en als je op straat word aangesproken door een jongeman.. op een manier waar jij als vrouw niet van gediend ben, mag je dan zeggen 'TakIllah??" of kan je beter gewoon niets zeggen?

Re: Arabische uitspraken

BerichtGeplaatst: za _29-_aug-_2009ah, 29-8-2009ad, 5:00 pm
door Yume!
Ben het woord al een aantal keer tegen gekomen, makroeh, wat betekent het precies?