Pagina 1 van 1

ten tijde van Farao

BerichtGeplaatst: za _13-_apr-_2013ah, 13-4-2013ad, 9:43 am
door samir
Salam,

Allereerst dit artikel in de Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11204/Me ... igen.dhtml

Baqarah: 2:24

Kleedt de waarheid niet in het gewaad der leugen en verbergt de waarheid niet tegen beter weten aan.

Baqarah:2:49

Denkt er aan, hoe wij u van Pharaos volk hebben gered, dat u met hardheid onderdrukte, uwe zonen doodde en slechts uwe vrouwen liet leven; dit zij u een groot bewijs voor de goedheid van uwen God.

Al-Imraan 3:7

Hij is het.

Die u het Boek heeft nedergezonden; er zijn verzen in, die onoverdrachtelijk zijn,
zij vormen de grondslag van het Boek, en er zijn andere (verzen), die zinnebeeldig zijn.

Maar degenen in wier hart dwaling is, volgen die, welke zinnebeeldig (bedoeld) zijn en zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg.

En niemand kent de juiste uitleg dan Allah en degenen, die vast gegrondvest zijn in kennis, die zeggen wij geloven er in, het geheel is van onze God
en niemand trekt er lering uit, dan zij, die begrip hebben.


Saad 38:52

En bij hen (het paradijs) zullen vrouwen zijn, die haar blikken weerhouden, metgezellen van gelijke leeftijd.

Re: ten tijde van Farao

BerichtGeplaatst: za _13-_apr-_2013ah, 13-4-2013ad, 10:29 am
door samir
al 'a la (de meest hoge, aller hoogste, the most high)

87:18 sahih international
indeed, this is in the former scriptures

dutch
waarlijk, dit staat in de eerdere boeken/bladen/geschriften geschreven

87:19
sahih international
the scriptures of abraham and moses (ibrahim en musa)

Re: ten tijde van Farao

BerichtGeplaatst: za _13-_apr-_2013ah, 13-4-2013ad, 5:18 pm
door Al-hussein
Mozes s.a.w. weet helemaal niets over de eerste 5 boeken van de Tenach ! laat staan dat hij die zelf heeft geschreven .

Wat een dwalende volk ! ze verzinnen de leugens en vervolgens schrijven ze dat toe aan de Profeten a.s.w.s !

Al Ahzaab :

(69) O jullie die geloven, weest niet zoals degenen die Môessa kwetsten. Allah verklaarde hem onschuldig aan wat zij zeiden. En hij staat bij Allah in hoog aanzien.