"MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

Diverse artikelen betreffende de Islam
RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » za _7-_jul-_2012ah, 7-7-2012ad, 1:35 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Zaterdag, 30 juni 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Voorwaar, zij beramen een plan. En Ik beraam een plan. Geef daarom de ongelovigen uitstel, geef hun even uitstel." [Quraan 86:15-17]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » za _7-_jul-_2012ah, 7-7-2012ad, 1:36 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Zondag, 1 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Jullie geven zelfs voorrang aan het wereldse leven. Terwijl het Hiernamaals beter en blijvender is. Voorwaar, dit staat zeker in de vroegere bladen. De bladen van Ibraaheem en Musa." [Quraan 87:16-19]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » za _7-_jul-_2012ah, 7-7-2012ad, 1:37 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Maandag, 2 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Er zijn gezichten die op die Dag verheugd zijn. Over hun streven voldaan. In een hooggelegen Paradijs. Jij hoort daarin geen zinloos gepraat. Daarin is een stromende bron. Daarin zijn verhoogde rustbanken. En gereed gezette bekers. En in rijen gezette kussens. En uitgerolde tapijten." [Quraan 88:8:16]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » za _7-_jul-_2012ah, 7-7-2012ad, 1:37 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Dinsdag, 3 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem op de proef stelt en hem aanzien geeft en hem genietingen schenkt, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij geëerd." Maar wanneer Hij hem beproeft, en dan zijn voorzieningen beperkt, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij vernederd."" [Quraan 89:15-16]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » za _7-_jul-_2012ah, 7-7-2012ad, 1:38 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Woensdag, 4 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Voorzeker, Wij hebben de mens tot gezwoeg geschapen. Denkt hij dat niemand macht over hem heeft? Hij zegt: "Ik heb veel bezit verkwist." Denkt hij dat niemand hem ziet? Hebben Wij niet voor hem een paar ogen gemaakt? En een tong en een paar lippen? En hebben Wij hem niet de twee wegen (van leiding en dwaling) gewezen?" [Quraan 90:4-10]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » za _7-_jul-_2012ah, 7-7-2012ad, 1:39 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Woensdag, 4 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Voorzeker, Wij hebben de mens tot gezwoeg geschapen. Denkt hij dat niemand macht over hem heeft? Hij zegt: "Ik heb veel bezit verkwist." Denkt hij dat niemand hem ziet? Hebben Wij niet voor hem een paar ogen gemaakt? En een tong en een paar lippen? En hebben Wij hem niet de twee wegen (van leiding en dwaling) gewezen?" [Quraan 90:4-10]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » za _7-_jul-_2012ah, 7-7-2012ad, 1:40 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Donderdag, 5 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Bij de zon en haar ochtendlicht. Bij de maan wanneer zij haar (de zon) volgt. Bij de dag wanneer hij het (duister) verdrijft. Bij de nacht wanneer hij haar (de aarde) bedekt. Bij de hemel en Wie haar gebouwd heeft. Bij de aarde en Wie haar uitgespreid heeft. Bij die ziel en Wie haar vervolmaakt heeft. Hij Die haar zondigheid en haar vrees (voor Hem) bijgebracht heeft. Voorwaar, hij die haar (de ziel) loutert, zal welslagen. En waarlijk verliest hij die haar bederft." [Quraan 91:1-10]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » za _7-_jul-_2012ah, 7-7-2012ad, 1:41 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Vrijdag, 6 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Maar degenen die (Allaah) vrezen zal daar ver van gehouden worden. Degene die van zijn bezit geeft om zich te reinigen. En niet om voor een gunst aan iemand beloond te worden. Maar om het welbehagen van zijn Heer, de Verhevene, te zoeken. En hij zal zeker tevreden zijn." [Quraan 92:17-21]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » za _7-_jul-_2012ah, 7-7-2012ad, 1:42 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Zaterdag, 7 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Bij het ochtendlicht. En bij de nacht wanneer het geheel donker is. Jouw Heer heeft jou (O Mohammad) niet verlaten en Hij is niet kwaad op jou. En het later (het Hiernamaals) is zeker beter voor jou dan het eerste (het wereldse leven). En jouw Heer zal jou zeker gunsten schenken, zodat jij tevreden zult zijn." [Quraan 93:1-5]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » zo _8-_jul-_2012ah, 8-7-2012ad, 1:20 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Zondag, 8 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Bij de vijg en de olijf. Bij de berg Sinaï. Bij deze veilige stad (Mekkah). Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen. Daarna toen Wij hem terugkeren tot het laagste van het laagste. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten. Voor hen is er een onderbroken beloning. Wat doet jullie dan het oordeel loochenen? Is Allaah niet de Rechtvaardigste der Rechters?" [Quraan 95:1-8]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » ma _9-_jul-_2012ah, 9-7-2012ad, 2:06 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Maandag, 9 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Lees voor! In de Naam van jouw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. Lees voor! En jouw Heer is de Meest Edele. Degene Die onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist." [Quraan 96:1-5]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » di _10-_jul-_2012ah, 10-7-2012ad, 1:42 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Dinsdag, 10 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Voorwaar, Wij hebben hem neergezonden in de Waardevolle Nacht. En wat doet jou weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De Engelen en de Geest daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendscherming." [Quraan 97:1-5]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » wo _11-_jul-_2012ah, 11-7-2012ad, 12:04 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Woensdag, 11 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten, zij zijn degenen die de beste schepselen zijn. Hun beloningen bij hun Heer zijn de Tuinen van 'Adn (het Paradijs), waar de rivieren onder door stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin, voor altijd. Allaah is met hen behaagd en zij zijn met Hem behaagd. Dat is voor wie zijn Heer vreest." [Quraan 98:7-8]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » do _12-_jul-_2012ah, 12-7-2012ad, 12:48 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Donderdag, 12 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Bij de snuivend voortrennenden. Die vonken slaan. Die in de ochtendschemering aanvallen. Die daarbij stof opwerpen. Die dan het midden van de gelederen (van de vijand) doorbreken. Voorwaar, de mens is zijn Heer zeker ondankbaar. En voorwaar, hij is daar zeker getuige van." [Quraan 100:1-7]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » vr _13-_jul-_2012ah, 13-7-2012ad, 12:09 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Vrijdag, 13 juli 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"De Daverende (De Dag der Opstanding). Wat is de Daverende? En wat doet jou weten wat de Daverende is? Op de Dag dat de mensen als verstrooide motten zijn. En de bergen als verspreide wolvlokken. Wat betreft degene van wie dan zijn weegschaal (met goede daden) zwaar weegt. Hij zal een behaaglijk leven leiden. [Quraan 101:1-7]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » za _18-_aug-_2012ah, 18-8-2012ad, 5:02 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Zaterdag, 18 augustus 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"Toen ontving Adam van zijn Heer Woorden. Daarop aanvaardde Hij zijn berouw. Voorwaar, Hij is de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige." [Quraan 2:37]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » za _18-_aug-_2012ah, 18-8-2012ad, 10:01 pm

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Zondag, 19 augustus 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"De maand Ramadaan is het waarin de Quraan is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Onderscheider tussen de waarheid en de valsheid. Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen). Allaah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal (dagen) vol en prijst Allaah's Grootsheid, omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn." [Quraan 2:185]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » zo _19-_aug-_2012ah, 19-8-2012ad, 10:33 pm

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Maandag, 20 augustus 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"(Zij zeggen:) "Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker." [Quraan 3:8]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » di _21-_aug-_2012ah, 21-8-2012ad, 12:14 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Dinsdag, 21 augustus 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allaah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allaah. En zij volharden niet in wat zij deden terwijl zij (het) weten." [Quraan 3:135]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "MEMO aan MEZELF" [citaten ter verbetering van de ziel]

door Samira » di _21-_aug-_2012ah, 21-8-2012ad, 9:28 pm

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

[align=right]Woensdag, 22 augustus 2012:[/align]

AYA aan MEZELF:

[align=justify]"En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze (terug), of beantwoordt hem (op gelijke wijze). Voorwaar, Allaah stelt de afrekening over alle zaken op." [Quraan 4:86]
[/align]
Niet meer actief.

VorigeVolgende

Keer terug naar Overige artikelen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten