Medische beslissingen rond het levenseinde

Diverse artikelen betreffende de Islam
RANDOM_AVATAR
Sabiru
Super lid
Super lid
 
Berichten: 634
Geregistreerd: zo _1-_jun-_2008ah, 1-6-2008ad, 12:16 pm

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Sabiru » za _25-_apr-_2009ah, 25-4-2009ad, 11:56 am

De Automatische Externe Defibrillator kijkt of er sprake is van kamerfibrilleren (als gevolg van bijvoorbeeld een hartinfarct); zo ja dan geeft hij een schok. Zo nee dan doet hij niets. Bij kamerfibrilleren is er nauwelijks output van bloed/zuurstof (naar bijvoorbeeld de hersenen). Dit wordt verbeterd door het masseren tijdens een reanimatie. De dood is zoals Yevgeny al opmerkte een relatief begrip. Op het moment dat jouw vriend nog leeft kun je dus zeggen dat hij niet dood was. Wel kun je zeggen dat zijn hart er even mee gestopt is, soort van. Net zoals bij een hernia van de rug sommige spieren in het been het niet meer goed doen. Dat laatste is logischerwijs echter ook geen reden om van een operatie af te zien. Maar er was ook geen echte hartdood, aangezien er nog wel elektrische activiteit was in het hart. Verder is deze 'insha Allah', zoals hierboven al gemeld een persoonlijke keuze als patient, echter niet als behandelaar. Jij bent verplicht om je best te doen een medemens te helpen om te blijven leven. Deze plicht kun je uit de Koran en sunnah destilleren, maar ook door een stukje common sense. Leven = misschien hetzelfde als levensvatbaar. En levensvatbaarheid is ook geschreven in het lot. Als je poging niet gaat lukken (en dat is in de meeste gevallen nog zo) kun je in ieder geval zeggen dat je je best gedaan hebt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Automatisc ... ibrillator
"Everyone of us feels happiness and grief. However, make your joy with gratitude and endure your grief with patience.''
Ikrimah over 57:22-23, bron

no avatar
Belal
 

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Belal » di _28-_apr-_2009ah, 28-4-2009ad, 3:08 am

Bedankt voor de uitleg Sabiru het is duidelijk gesteld!!

RANDOM_AVATAR
Sabiru
Super lid
Super lid
 
Berichten: 634
Geregistreerd: zo _1-_jun-_2008ah, 1-6-2008ad, 12:16 pm

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Sabiru » wo _13-_mei-_2009ah, 13-5-2009ad, 3:39 pm

Sabiru schreef:Praktijkperikel: 'Niet meer wakker worden'
Bron: medisch contact februari 2009

De oude demente dame woonde alleen en kreeg twee keer per dag een insuline-injectie van de wijkzuster. Toen ik een mammacarcinoom bij haar ontdekte, werd in overleg met haar drie dochters besloten dat moeder niet hoefde te weten dat ze kan-ker had en werd begonnen met tamoxifen (Nolvadex), waardoor de tumor wat kleiner werd.

Op een ochtend kreeg ze insulten na de injectie en kwam ze in het ziekenhuis terecht. Daar werden multipele hersenmetastasen aangetoond in combinatie met long- en levermetastasen. Door het infuus met valium en morfine lag ze rustig in coma te midden van haar drie dochters. Die hadden juist besloten dat ze om beurten de nacht in de kamer bij hun moeder wilden doorbrengen.

‘U Iaat mama toch niet meer wakker worden, dokter’, vroeg de oudste. Ik knikte en zei dat de therapie voor de insulten nodig was en dat verdere behandeling geen zin had.

‘Misschien voeren we de dosis morfine en valium nog iets op’, zei ik en ze begrepen wat ik bedoelde.

Ik zat beneden mijn poli te doen, toen één van de dochters verschrikt mijn kamer binnenstormde. Een broeder (verpleegkundige) had de dochters ernstig toegesproken. Of ze wel beseften dat dit je reinste moord was. Het heeft me vele uren gekost om de broeder uit te leggen dat dit geen euthanasie was, maar adequate terminale begeleiding en dat een tegenstander van eutha­nasie zich op een andere wijze dient te uiten.

Een week na haar overlijden kwam de broeder me een flesje wijn brengen en hebben we weer een uurtje gebabbeld.

Medisch contact 2 april 2009 pag 609
door een specialist ouderengeneeskunde

De anonieme inzender van het praktijkperikel 'niet meer wakker worden' schetst een situatie die wij frequent tegenkomen en met de palliatieve handelswijze van de arts kunnen velen van ons zich gemakkelijk vereenzelvigen. Maar bij de zinsnede: ' "misschien veren we de dosis morfine en valium nog iets op", zei ik en ze begrepen wat ik bedoelde' gingen bij mij de nekharen recht overeind staan. Misschien was het vor de auteur en de dochter van de patiente duidelijk, bij mij ontstonden echter grote vraagtekens. Wat bedoelde de dokter? Waarom de dosis 'iets opvoeren' terwijl de patiente rustig in coma ligt? Toch niet om 'het' te versnellen, hoop ik? Want in dat geval had de broeder wel degelijk een punt.

De weergave van de feiten doet vermoeden dat deze arts de regels nog niet helemaal begrijpt. Nog eenmaal: als - in een situatie van palliatieve sedatie - de refractaire symptomen voldoende onder controle zijn dan is er geen reden om het gevoerde beleid te wijzigen. Het opvoeren van de dosis opiaten en benzodiazepinen is dan niet alleen medisch onjuist handelen, het is tevens potentieel schadelijk voor de patient. Het tuchtrecht biedt geen ruimte. Opiaten en benzodiazepinen (liefst midazolam) passen prima in een symptomatisch of palliatief beleid, maar moeten zorgvuldig en op maat worden gedoseerd. Zolang dokters er verkeerde ideeen op nahouden, kunnen we het de broeders en zusters niet kwalijk nemen dat ze af en toe moeten worden bijgepraat.
"Everyone of us feels happiness and grief. However, make your joy with gratitude and endure your grief with patience.''
Ikrimah over 57:22-23, bron

RANDOM_AVATAR
Sabiru
Super lid
Super lid
 
Berichten: 634
Geregistreerd: zo _1-_jun-_2008ah, 1-6-2008ad, 12:16 pm

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Sabiru » di _7-_jul-_2009ah, 7-7-2009ad, 12:13 pm

In de bijlage een artikeltje uit vademecum waar ik wel moeite mee heb. Er schuilt een hellend vlak in voor mij dat euthanasie steeds normaler wordt. Het hoort zelfs bij goed hulpverlenerschap om de patient te verwijzen naar een arts die dit wel doet. Wettelijk zijn we dit niet verplicht, maar een goed hulpverlener....
Je hebt geen permissies om de bijlage(n)) in dit bericht te zien.
"Everyone of us feels happiness and grief. However, make your joy with gratitude and endure your grief with patience.''
Ikrimah over 57:22-23, bron

Avatar gebruiker
Tijani
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 357
Geregistreerd: za _3-_mei-_2008ah, 3-5-2008ad, 1:28 am
Woonplaats: NL/ Arif

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Tijani » wo _22-_jul-_2009ah, 22-7-2009ad, 10:10 pm

Verslag seminar mei 2008
Eerste seminar moslimarts.nl groot succes

DOOR TIJANI GOULLET, UTRECHT

,,Ik heb altijd gedacht dat abortus in de islam per definitie verboden is,’’ zegt Samira, studente geneeskunde aan het UMC. ,,Mijn christelijke opleider moest mij nota bene vertellen dat dat niet zo is.’’

Het gebrek aan kennis over medische ethiek in de islam is groot, ook bij moslimstudenten. De honger hiernaar is bij Samira ook na het seminar niet gestild.

Stichting moslimarts.nl, vorig jaar in het leven geroepen, probeert middels seminars hier wat aan te doen. Dinsdagavond 13 mei was in het UMC de eerste in een reeks.

Samira luistert samen met zo’n tweehonderd voornamelijk islamitische medische studenten en artsen naar het betoog van enkele deskundigen.

Zo vertelt imam Saoed Khadje, verbonden aan het Instituut voor Islamstudies, er binnen de islamitische stromingen een verschil van mening is over tot wanneer je abortus mag plegen. ,,De vraag is: Wanneer begint het menselijke leven? Is dat bij 40 of bij 120 dagen? De meeste islamitische juristen houden 120 dagen aan. Na 40 dagen is er een levenskiem, in de 40 dagen daarna ontwikkelt het zich tot een klonter, en tenslotte tot een klompje vlees.’’

Een volledig verbod op abortus is er volgens Khadje nooit geweest. ,,Wanneer het leven van de moeder in gevaar is, dan is het toegestaan, ook als de 120 dagen voorbij zijn.’’

De imam vindt dat moslims wat meer oog mogen hebben voor het medische gebied wat betreft abortus. ,,Ze kijken alleen naar de religieuze kant. Maar niet naar bijvoorbeeld hoe groot de kans is op een miskraam bij een volgende zwangerschap.’’

Nog gevoeliger dan abortus ligt euthanasie. De discussie hierover laait zo nu en dan op in Nederland. En dat zal de komende tijd wel zo blijven gezien het toenemende aantal artsen met een islamitische achtergrond. Zo is een groot deel van de geneeskundestudenten aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit in Amsterdam van allochtone afkomst.

De vragen rond medische ethiek nemen bij de studenten toe. Mag ik als moslimarts iemand met een euthanasievraag doorsturen? Prof. Dr. Hans van Delden: ,,De Nederlandse wet staat het toe om niet mee te werken aan euthanasie. Je moet het als arts wel goed afhandelen. Zo moet je in een vroege fase te kennen geven hoe jij ertegenover staat.’’

De studenten waren pas echt opgelucht toen ook imam Khadje zich hierop aansloot. ,,Een moslimarts mag een patiënt doorsturen. Al is dat in islamitische landen natuurlijk moeilijk omdat daar bijna alleen maar moslimartsen zijn,’’zegt de imam met een knipoog.

In de islam is er consensus over euthanasie, meent Khadje. ,,Dat is verboden en wordt gezien als een grote zonde. Ook helpen bij zelfdoding is niet toegestaan - al heeft de patiënt toestemming gegeven.’’

Maar wat als de pijn ondraaglijk is? Khadje: ,,Zo iemand word getest. Hij mag dan ook niet wensen voor de dood. Vanuit de islam heeft een persoon niet de zelfbeschikking over zijn leven. Dat behoort toe aan Allah.’’

Fatima Malki, nurse practitioner aan het Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam, waar zo’n 60 procent van de patiënten allochtoon is, maakte zo’n test van dichtbij mee. ,,Er was een Marokkaanse man die terminaal ziek was. Voor de pijnbestrijding kreeg hij in het ziekenhuis morfine toegediend. Zijn zoon was daar zó boos over dat hij alle lijntjes eruit had getrokken. Hij vond het een vorm van euthanasie. Die situatie was helemaal geëscaleerd. Die Marokkaanse man is met veel pijn en onvrede overleden.’’

De arts had beter moeten communiceren, vindt Malki. ,,Hij vertelde bij het toedienen van morfine er niet bij dat het de dood kan bespoedigen. Communicatie is heel erg belangrijk. De eerste generatie moslims kunnen zulke beslissingen niet nemen. Gelukkig is de tweede generatie heel wat mondiger. Ik heb het zelf meegemaakt met mijn moeder. Zij had k.anker. En de arts wilde morfine toedienen. Daar had ik wat van gezegd, omdat ik weet dat het in zo’n situatie de dood kan versnellen.’’


Terug naar Samira. Zij wil concrete antwoorden wat nu wel en wat niet mag. Nouredine Essamri, voorzitter van moslimarts.nl, stelt haar gerust. ,,Dit seminar is slechts een aanzet geweest. Nu hebben we veel onderwerpen behandeld, in de toekomst willen we ons op een seminar tot één vakgebied richten.’’
"Welvaart bestaat niet uit grote rijkdom, maar het bestaat uit tevredenheid"

Avatar gebruiker
Tijani
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 357
Geregistreerd: za _3-_mei-_2008ah, 3-5-2008ad, 1:28 am
Woonplaats: NL/ Arif

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Tijani » wo _22-_jul-_2009ah, 22-7-2009ad, 10:15 pm

"Welvaart bestaat niet uit grote rijkdom, maar het bestaat uit tevredenheid"

RANDOM_AVATAR
Sabiru
Super lid
Super lid
 
Berichten: 634
Geregistreerd: zo _1-_jun-_2008ah, 1-6-2008ad, 12:16 pm

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Sabiru » wo _11-_nov-_2009ah, 11-11-2009ad, 5:20 pm

Weer twee verschillende visies op euthanasie en palliatieve sedatie.
Je hebt geen permissies om de bijlage(n)) in dit bericht te zien.
"Everyone of us feels happiness and grief. However, make your joy with gratitude and endure your grief with patience.''
Ikrimah over 57:22-23, bron

Avatar gebruiker
female
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 516
Geregistreerd: vr _17-_aug-_2007ah, 17-8-2007ad, 2:27 pm
Woonplaats: gelderland

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door female » do _12-_nov-_2009ah, 12-11-2009ad, 11:59 am

Is er sprake van eutanasie als iemand besluit te stoppen met eten en drinken (mijn opa deed dat)?
Is er sprake van eutanasie als iemand besluit te stoppen met het nemen van medicatie? Ik ken iemand die stopte met het nemen van insuline.
Is er sprake van eutanasie als je morfine krijgt? Ik werk in de gezondheidszorg en zie dat mensen vaak snel overlijden als ze morfine krijgen toegedient.

Kan iemand hier met een simpele ja of nee antwoorden geen elllenlang verhaal.
Reageer positief en vredelievend of reageer niet. Behandel een ander zoals je zelf ook behandelt zou willen worden.

RANDOM_AVATAR
Eelke
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1256
Geregistreerd: ma _19-_feb-_2007ah, 19-2-2007ad, 2:03 pm

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Eelke » do _12-_nov-_2009ah, 12-11-2009ad, 4:31 pm

female schreef:Kan iemand hier met een simpele ja of nee antwoorden geen elllenlang verhaal.

Als die vraag te beantwoorden was met een simpel ja of nee was dat allang gebeurd. Het kan echter voor elk mens anders zijn en elke situatie is ook anders. Daarom is het ook zo'n moeilijk onderwerp waar je niet om een ellenlang verhaal heen kunt.

Groet, groet Eelke

RANDOM_AVATAR
Sabiru
Super lid
Super lid
 
Berichten: 634
Geregistreerd: zo _1-_jun-_2008ah, 1-6-2008ad, 12:16 pm

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Sabiru » ma _7-_dec-_2009ah, 7-12-2009ad, 3:00 pm

female schreef:Is er sprake van eutanasie als iemand besluit te stoppen met eten en drinken (mijn opa deed dat)?

Nee. Als de persoon dat besluit zelf neemt en kan nemen (dus hij kan nog wel eten of drinken) dan is het geen euthanasie (er is geen ander/arts die dit besluit vorm geeft), maar wel een indirecte manier om zelf het leven te beeindigen
Is er sprake van eutanasie als iemand besluit te stoppen met het nemen van medicatie? Ik ken iemand die stopte met het nemen van insuline.

Nee ook dan gaat het niet om het begrip euthanasie. Het gaat er weer om of er een persoon is die die medicijnen op verzoek stopt. Het hangt er ook van af wat de werking van de gestopte medicatie is. Insuline stoppen zal een bepaalde mate van hyperglycemie (hoog suiker) als gevolg hebben die, wanneer veel te hoog (door de bank genomen >30), tot allerlei ontregelingen in het lichaam kan leiden waardoor de dood in kan treden. Het is wel goed om te beseffen dat omgekeerd het lijden verlengd kan worden door alleen de insuline wel te blijven geven (de suikerspiegel zal redelijk blijven).
Is er sprake van eutanasie als je morfine krijgt? Ik werk in de gezondheidszorg en zie dat mensen vaak snel overlijden als ze morfine krijgen toegedient.

Nee. Ook dan is er geen sprake van euthanasie. Je moet onthouden dat morfine in principe niet tot de dood leidt en met intentie van pijnbestrijding gegeven wordt. Natuurlijk kan er gezien de situatie waarin morfine gegeven wordt dikwijls een verminderd bewustzijn op volgen, toch is dit in principe geen werking van morfine. Er zijn chronische pijnpatienten die gewoon rondlopen met 2dd 100 mg morfine bijvoorbeeld. De situatie waarin morfine gegeven wordt is dus wel van belang. Ook moet je beseffen dat het ophogen van morfine altijd gedaan wordt omdat de pijn toeneemt, het is niet zo dat er gewenning optreedt, in principe. Zelfs met teveel water kan de dood intreden, je kan je dood drinken aan water, maar in principe is er geen dak aan de hoeveelheid morfine. Wel is het belangrijk dat je langzaam dosis ophoogt, omdat anders sterke bijwerkingen kunnen optreden. De beruchte bijwerking van ademhalingsdepressie komt dan ook eerder om de hoek kijken.

Zie ook morfine, feiten en fabels;
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/69/feiten%20en%20fabels%20over%20morfine.pdf

Euthanasie: "het op hun eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken" (Van Dale)
"Everyone of us feels happiness and grief. However, make your joy with gratitude and endure your grief with patience.''
Ikrimah over 57:22-23, bron

Avatar gebruiker
female
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 516
Geregistreerd: vr _17-_aug-_2007ah, 17-8-2007ad, 2:27 pm
Woonplaats: gelderland

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door female » ma _7-_dec-_2009ah, 7-12-2009ad, 3:56 pm

Sabiru schreef:
female schreef:Is er sprake van eutanasie als iemand besluit te stoppen met eten en drinken (mijn opa deed dat)?

Nee. Als de persoon dat besluit zelf neemt en kan nemen (dus hij kan nog wel eten of drinken) dan is het geen euthanasie (er is geen ander/arts die dit besluit vorm geeft), maar wel een indirecte manier om zelf het leven te beeindigen
Is er sprake van eutanasie als iemand besluit te stoppen met het nemen van medicatie? Ik ken iemand die stopte met het nemen van insuline.

Nee ook dan gaat het niet om het begrip euthanasie. Het gaat er weer om of er een persoon is die die medicijnen op verzoek stopt. Het hangt er ook van af wat de werking van de gestopte medicatie is. Insuline stoppen zal een bepaalde mate van hyperglycemie (hoog suiker) als gevolg hebben die, wanneer veel te hoog (door de bank genomen >30), tot allerlei ontregelingen in het lichaam kan leiden waardoor de dood in kan treden. Het is wel goed om te beseffen dat omgekeerd het lijden verlengd kan worden door alleen de insuline wel te blijven geven (de suikerspiegel zal redelijk blijven).
Is er sprake van eutanasie als je morfine krijgt? Ik werk in de gezondheidszorg en zie dat mensen vaak snel overlijden als ze morfine krijgen toegedient.

Nee. Ook dan is er geen sprake van euthanasie. Je moet onthouden dat morfine in principe niet tot de dood leidt en met intentie van pijnbestrijding gegeven wordt. Natuurlijk kan er gezien de situatie waarin morfine gegeven wordt dikwijls een verminderd bewustzijn op volgen, toch is dit in principe geen werking van morfine. Er zijn chronische pijnpatienten die gewoon rondlopen met 2dd 100 mg morfine bijvoorbeeld. De situatie waarin morfine gegeven wordt is dus wel van belang. Ook moet je beseffen dat het ophogen van morfine altijd gedaan wordt omdat de pijn toeneemt, het is niet zo dat er gewenning optreedt, in principe. Zelfs met teveel water kan de dood intreden, je kan je dood drinken aan water, maar in principe is er geen dak aan de hoeveelheid morfine. Wel is het belangrijk dat je langzaam dosis ophoogt, omdat anders sterke bijwerkingen kunnen optreden. De beruchte bijwerking van ademhalingsdepressie komt dan ook eerder om de hoek kijken.

Zie ook morfine, feiten en fabels;
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/69/feiten%20en%20fabels%20over%20morfine.pdf

Euthanasie: "het op hun eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken" (Van Dale)

Dank je wel wel voor je uitgebreide antwoord.
Reageer positief en vredelievend of reageer niet. Behandel een ander zoals je zelf ook behandelt zou willen worden.

no avatar
*Hind*
 

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door *Hind* » za _12-_dec-_2009ah, 12-12-2009ad, 12:21 pm

Ik had het topic even nodig, bedankt voor alle info. :duim:

RANDOM_AVATAR
Sabiru
Super lid
Super lid
 
Berichten: 634
Geregistreerd: zo _1-_jun-_2008ah, 1-6-2008ad, 12:16 pm

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Sabiru » ma _11-_jan-_2010ah, 11-1-2010ad, 5:38 pm

“Laat niemand van jullie de dood wensen, want als hij een goed persoon is, dan kan hij in het goede toenemen en als hij een slecht persoon is, dan kan hij terugkeren (naar het goede pad).”

Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze woorden overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie.

zie ook
Bukhari Volume 7, Book 70, Number 575: Narrated Anas bin Malik:
Volume 7, Book 70, Number 577: Narrated Abu Huraira:
"Everyone of us feels happiness and grief. However, make your joy with gratitude and endure your grief with patience.''
Ikrimah over 57:22-23, bron

RANDOM_AVATAR
Sabiru
Super lid
Super lid
 
Berichten: 634
Geregistreerd: zo _1-_jun-_2008ah, 1-6-2008ad, 12:16 pm

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Sabiru » ma _11-_jan-_2010ah, 11-1-2010ad, 6:24 pm

Op donderdag 14 januari zond de VPRO de documentaire 'Dodelijk Dilemma' uit. In de documentaire worden drie huisartsen gevolgd tijdens de aanloop en nasleep rondom het toepassen van euthanasie op één van hun patiënten.

Holland doc: Dodelijk dilemma
"Everyone of us feels happiness and grief. However, make your joy with gratitude and endure your grief with patience.''
Ikrimah over 57:22-23, bron

RANDOM_AVATAR
Sabiru
Super lid
Super lid
 
Berichten: 634
Geregistreerd: zo _1-_jun-_2008ah, 1-6-2008ad, 12:16 pm

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Sabiru » zo _17-_jan-_2010ah, 17-1-2010ad, 10:52 pm

Artikel uit medisch contact (10 dec 2009) over levensbeeindiging bij pasgeborenen
Je hebt geen permissies om de bijlage(n)) in dit bericht te zien.
"Everyone of us feels happiness and grief. However, make your joy with gratitude and endure your grief with patience.''
Ikrimah over 57:22-23, bron

RANDOM_AVATAR
Sabiru
Super lid
Super lid
 
Berichten: 634
Geregistreerd: zo _1-_jun-_2008ah, 1-6-2008ad, 12:16 pm

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Sabiru » wo _3-_maart-_2010ah, 3-3-2010ad, 3:42 pm

Hij had beter dood kunnen zijn
Zaterdag 20 maart | 15.00 uur | VUmc, Amstelzaal | De Boelelaan 1117 Amsterdam

Had hij beter dood kunnen zijn? Is een zwaar gehandicapt leven wel een zinvol leven? Zo’n kind kan nergens om vragen. Moet levensbeëindiging dan mogelijk zijn? Dit debat gaat over de vraag of wij mogen oordelen over andermans leven.

Gerbert van Loenen, redacteur van Dagblad Trouw, is auteur van het boek “Hij had beter dood kunnen zijn. Oordelen over andermans leven”, en vindt dat ook ernstig gehandicapten recht van leven hebben.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde wil de regels juist verruimen. Actieve levensbeëindiging moet ook mogelijk zijn bij ernstig gehandicapte pasgeborenen die pas in de toekomst zullen lijden.

Onder leiding van Eveline Brandt, gezondheidsjournaliste, debatteren Hans Reinders (hoogleraar ethiek VU), Harrie Lafeber (hoogleraar neonatologie VU), Mieke Geuze (arts en moeder van gehandicapt kind) en Gert van Dijk (medisch ethicus Erasmus MC) over de stelling van Gerbert van Loenen.

In samenwerking met: Dagblad Trouw, uitgeverij Van Gennep, Vereniging BOSK (vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders)

Waar en wanneer?
Datum: 20 maart
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Amsterdam | Vumc, Amstelzaal | De Boelelaan 1117
Toegang: Voor studenten gratis I leden VU-Windesheim, VUmc-medewerkers, leden BOSK, abonnees Trouw €5,- | overigen € 7,50 | Aanmelding via http://www.vuconnected.nl
"Everyone of us feels happiness and grief. However, make your joy with gratitude and endure your grief with patience.''
Ikrimah over 57:22-23, bron

Avatar gebruiker
imanvdkraan
Forum Moderator
Forum Moderator
 
Berichten: 20070
Geregistreerd: za _26-_sep-_2009ah, 26-9-2009ad, 8:50 am

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door imanvdkraan » ma _21-_mei-_2012ah, 21-5-2012ad, 3:33 pm

assalaam aleikum

Masja'Allah wat een dijk van een topic!!!

ik heb het topic helemaal doorgelezen. kwam het tegen met de zoekfunctie. heel erg interessant en ontroerend.

de vraag die ik heb kwam er ook wel een beetje aan bod, maar niet erg uitgebreid. namelijk of het toegestaan is om je medicatie te stoppen, of een gedeelte ervan, als de bijwerkingen je heel erg beperken in je dagelijkse leven. het gaat hier om medicijnen tegen hoge bloeddruk, hoge cholesterol, hartfalen etc.

dus niet medicijnen zoals insuline, waarvan bekend is dat je zonder die te gebruiken heel snel zal komen te overlijden, maar medicijnen die symptomen bestrijden die zouden kunnen leiden naar bv een hartaanval of een hersenbloeding....

en, daarentegen, is het wel toegestaan om elke keer maar weer naar (dure) medicijnen te grijpen, als je al op oudere leeftijd bent, waarop je eigenlijk niemand tot nut bent. kan dat geld niet beter besteed worden aan behoeftigen...
Alhamdulillah, i received nothing i wanted...but i received everything i needed

wa aleikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatu

Avatar gebruiker
Sakina55
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 12774
Geregistreerd: wo _16-_nov-_2005ah, 16-11-2005ad, 1:07 am

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Sakina55 » ma _21-_mei-_2012ah, 21-5-2012ad, 4:25 pm

Cholesterolremmers hebben enorme bijwerkingen en het is totaal niet bewezen dat jer langger en gezonder door leeft. Ik ben daar dus gewoon meegestopt.

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40318
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door Ayasha » ma _21-_mei-_2012ah, 21-5-2012ad, 7:53 pm

Sakina55 schreef:Cholesterolremmers hebben enorme bijwerkingen en het is totaal niet bewezen dat jer langger en gezonder door leeft. Ik ben daar dus gewoon meegestopt.


Paar jaar geleden waren die mij ook voorgeschreven totdat ik eens ging onderzoeken wat deze medicijnen doen. Dus ook meteen mee gestopt. Daar komt nog bij dat ze behoorlijk duur zijn.
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
imanvdkraan
Forum Moderator
Forum Moderator
 
Berichten: 20070
Geregistreerd: za _26-_sep-_2009ah, 26-9-2009ad, 8:50 am

Re: Medische beslissingen rond het levenseinde

door imanvdkraan » ma _21-_mei-_2012ah, 21-5-2012ad, 8:59 pm

assalaam aleikum

die medicijnen tegen de hoge cholesterol ga ik zeker eens zorgvuldiger bekijken. je kunt tenslotte ook met gezond eten een hoop goed doen.

maar toch nog even mijn vraag. is het haram om medicijnen te weigeren, als die weigering wel je gezondheid in gevaar brengen. hetzij vanwege de bijwerkingen, hetzij vanwege je leeftijd, hetzij vanwege de hoge kosten...
Alhamdulillah, i received nothing i wanted...but i received everything i needed

wa aleikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatu

VorigeVolgende

Keer terug naar Overige artikelen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten