magie/sihr

Diverse artikelen betreffende de Islam
RANDOM_AVATAR
raki abdelhakim
Gedeactiveerd
 
Berichten: 5
Geregistreerd: zo _1-_okt-_2017ah, 1-10-2017ad, 5:34 pm

magie/sihr

door raki abdelhakim » za _2-_jun-_2018ah, 2-6-2018ad, 5:19 am

Iedereen die lijdt aan zwarte magie/sihr/voodoo/tovenarij/hekserij en door de satan/shaytan/djinn/duivel/demon is bezeten, kan ik ze met een sessie maar helpen. Aan iedereen die zoekt genezing bij een raki of imam.

Bij de Heer van de hemel en de aarde - dit is inderdaad de waarheid zoals gij spreekt. Koran soerat A-ddaariyaat 23
Aan iedereen die slachtoffer is geworden van oplichters, kwakzalvers en Vervloekte tovenaars. en aan ieder wijs mens die Allah hem op het rechter pad heeft gewezen en kennis wil opdoen van de geheimen van zwarte magie/voodoo/sihr/tovenarij en de wereld van djinn en geheimen van roqia /rokia/roekya/genezing.
doe ik het verzoek om de hele tekst te lezen.
Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de satan/shaytan en haters en jaloers. Degenen die ons zonder bewijs beschuldigen
ik De raki Abdelhakim, wil ik vragen beantwoorden van twijfels zoals iemand die de bozen hebben neergeveld op de aarde in een toestand van verbijstering. (hij is als een hond: als gij hem achtervolgt laat deze zijn tong (uit de bek) hangen en indien gij hem met rust laat steekt hij ook zijn tong uit. Dit is het geval van de mensen, die Onze tekenen verloochenen. Vertel daarom deze gelijkenis opdat zij mogen nadenken) Koran soerat Al-Aa'raaf 176
Ze denken dat ze alles weten . zijn als een ezel die boeken draagt. Slecht is de staat van het volk dat de tekenen van Allah verwerpt. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. Koran soerat al djomoe3a 5
Wie kan beweren dat ik behalve de koran verzen citeer tijdens rokia/roekya/behandeling daag ik bij deze uit dat publiekelijk te verklaren en Allah vervloekt de leugenaars.

Beste mensen en Raki’s/imam’s, wie ons wil overtuigen uit de koran dat een behandeling met alleen koran verzen, djinn uit het lichaam van een mens kan verdrijven, zonder dat djinn op een later moment naar het lichaam terugkeert?
Als dat door iemand wordt beweert dan is de vraag waarom de zieken meerdere keren een raki/imam bezoeken voor behandeling zonder dat er enig resultaat is. Er zijn zelfs zieken die jaren onder behandeling van een raki/imam zijn zonder genezing/resultaat. Zo blijft de zieke lijden en verliest hij zijn vertrouwen in de koran en de hoop op de macht van Allah swt.
om hem te genezen. Het moet de juiste manier/oorzaak (sabab) zijn. De mensen en Raki’s/imam’s denken dat ze alles weten. Maar in feite weet mens niet alles over de wereld van djinn. De situatie van een zieke is vergelijkbaar met een bank. In de bank zit geld. De bank heeft een gesloten deur en een bewaker. De vraag is: hoe komen we bij het geld? Het eerste wat er gedaan moet worden om bij het geld te komen, is de bewaker weghalen/uitschakelen , daarna de deur openen als we de juiste sleutel hebben en of de deur openbreken/forceren . Pas daarna kunnen we bij het geld komen.
De bank is in deze metafoor de zieke mens, het geld is de sihr/zwarte magie en de juiste sleutel is AL HIKMA+DE KORAN (bepaalde soerat ,aantal en volgorde) en de bewaker is de duivel/shaytan/djinn . Eerst moet de djinn weggejaagd worden, dat is alleen mogelijk als de raki/imam over bijzonder gaven/ AL HIKMA beschikt die hem door Allah zijn geschonken om de duivels/shayatin/djinns te verdrijven uit het lichaam van de zieke en dat voor altijd. Zij die beweren dat Allah ons de macht van Soulayman, vrede zij met hem, heeft geschonken, zijn leugenaars en onwetend en hebben geen weet
van de betekenis van de koranverzen. toen Soulayman zijn smeekbede tot Allah richtte en zei: "O mijn Heer, vergeef mij, en schenk mij een koninkrijk hetwelk na mij voor niemand anders is; zeker, Gij zijt de Milddadige."
Wij onderwierpen de wind aan hem, die op zijn gebod waaide waarheen hij wilde, En shayatin waarvan bouwers en duikers, Als ook anderen, die met ketenen geboeid waren.
Dus Allah heeft hem wind En shayatin waarvan bouwers en duikers onderworpen.
De djinn komt bij de mens door zijn eigen macht, egoïsme, onrecht of is hij gedwongen dat te doen door de tovenaar/hekserij, en wie door dwang in een lichaam komt, kan uitsluitend door tegenmacht worden verdreven.
En voorbereid alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmee jullie de vijand van Allah en uw vijand laten schrikken. soerat Al-An'faal 60

Gaat tot hen terug, want wij zullen zeker tot hen komen met scharen waartegen zij geen macht zullen hebben, wij zullen hen met ontering daaruit verdrijven en zij zullen vernederd worden." Koran soerat naml 27

Een rechter met de wet in de hand is een machtig mens, maar zonder politie macht kan de rechtende wet niet toepassen. Hij kan zelfs niet een klein crimineel een straf opleggen. Ook de Raki/imam kan niets beginnen tegen duivels/djinn. De Raki/imam is wel sterk met de koran, maar zonder AL HIKMA/ de kracht en steun van Allah kan hij de duivel/djinn niet uit een ziek lichaam verdrijven zonder terug keer. De Raki/imam kan uren en dagen uit de koran reciteren, maar de djinn verlaat het zieke lichaam hooguit tijdens de behandeling en keert later terug in het lichaam, tot dat de Raki/imam en de zieke wanhopige worden. Sommige Rakis/imams kennen hun mislukte behandeling niet en maken de zieke wijs dat hij lijdt aan een niet bestaande ziekte of aan een ander psychische aandoening (l was was) tot dat de zieke de behandeling uit waanhoop staakt. Velen denken dat het citeren van koranverzen sihr ongedaan maakt en de djinn uit het lichaam verdrijft en dat is niet waar. opgehangen Sihr aan een boom, of begraven of is in zee gedumpt deze worden bewaakt door een shaytan/djinn, en zolang de djinn en de bewaker van sihr niet verdreven zijn, is niet mogelijk dat de persoon geneest .
De satan/shaytan/duivel/djinn is als een splinter/doorn in het lichaam van een mens. moet eerst de splinter/doorn worden verwijderd. Daarna pas kan de behandeling met de koran beginnen en vervolgens de genezing. bi idni Lah.
Beste mensen/ imams/Rakis, Ik de Raki Abdelhakim verklaar hierbij publiekelijk en voor iedereen die het wil horen, als jullie tien mensen hebben, die door geesten zijn bezeten en de geesten weigeren hun lichamen te verlaten, ik ben bereid voor de ogen van iedereen, bi idni Lah met Allah s’wil en kracht en genade, en uitsluitend met koran binnen een uur de geesten uit hun lichaam te verdrijven en voor altijd zonder terug keer. En de vloek van Allah zit op de leugenaars.

Iedereen die lijdt aan en sihr/voodoo/zwarte magie en door de satan/shaytan/djinn/demon is bezeten, kan ik ze met een sessie maar uit het lichaam verdrijven, ook op afstand en Allah is getuig . Ik help ook bi idni Lah kinderen met moeilijk gedrag/ADHD die zijn geraakt door lmas en stoornissen, uitblijven van huwelijken, impotentie, het kweken van haat door middel van Sihr in een huwelijk, het verlaten van de echtelijk huis, het verlies van foetus door djinn, door Sihr in de hand gewerkt tegenslagen in het leven, moeilijk te genezen aandoeningen die sihr als oorzaak hebben, aanhoudend depressie, angst, fobie, vreesnachtmerries, (epilepsie die door djinn is veroorzaakt), Het weg krijgen en verdrijven van shayatin uit huizen, kamers en gebouwen ongeacht het soort en aantal geesten. Het behandelen van zieken volgens hun wens, in hun anwijzegheid of op afstand. De behandeling is uitsluitend met de koran. Geloof en vertrouw in Allah en in zijn macht is een vereiste. Hij is de ware genezer. Ik beweer niet wonderen te verrichten en ik ben geen helderziende. Ik kan wel bi idni Lah met AL HIKMA shaytan/djinn/ geest uit een menselijk lichaam verdrijven met een sessie maar. Sporen van djinn en Sihr kan uitsluitende met de koran ongedaan worden gemaakt. Koran voor het lichaam en AL HIKMA/macht voor djinn.

Oproep aan alle rakis/imams op arde en aan allen die door een geest/djinn/duivel zijn geraakt of slachtoffer zijn van een opstandige geest: uit wraak u kunt in een uur/sessie bevrijd en verlost van geesten in uw omgeving verdrijven ook op afstand. Allah is getuige van mijn woorden.

Oproep aan psychiaters en psychiatrisch klinieken.
Veel patiënten die aanhoudend vrees, angst, fobie, lijden, gespleten persoonlijkheid, schizofrenie, pogingen tot zelfdoding zijn aandoeningen die vaak te maken hebben met sihr/zwarte magie/voodoo/hekserij en of getroffen/ bezeten zijn door geest/djinn/duivel. Met kennis en de wijsheid die Allah mij heeft geschonken, kan ik vaststellen of de ziekte van de persoon medisch is, geestelijk is of combinatie van beiden is. Als de ziekte van een persoon is veroorzaakt door sihr/zwarte magie/voodoo/hekserij of een geest, kan de persoon met koran in een uur worden genezen door het weg krijgen van de duivel/djinn uit zijn lichaam.
Ieder zieke persoon die in de macht van Allah vertrouwt en zich door mij laat behandelen, geef ik bi idni Lah de garantie
om de geesten voor altijd uit zijn lichaam te verwijderen ongeacht de aantal geesten en ongeacht hun macht en soort.

(Zweer bij de Heer van de hemel en de aarde ? dit is inderdaad de waarheid zoals gij spreekt) Koran.
(Voorzeker de genade is in Allah’s handen, Hij geeft deze aan wie Hij wil. En Allah is de Heer van grote genade. Koran Allah heeft verordend: ?Voorwaar Ik en Mijn boodschappers zullen zegevieren.? Voorzeker Allah is Sterk, Almachtig.
En van de Koran openbaren Wij hetgeen een geneesmiddel en een genade is voor de gelovigen.) koran
(En zeg: ?Mijn Heer, bij U zoek ik mijn toevlucht tegen de inblazingen der duivelen. En bij U mijn Heer zoek ik mijn toevlucht, opdat zij niet bij mij komen.?) koran
Tel: WhatsApp : 0031687797863 email : [email protected]
Allah is getuig dat de waarheid is gesproken in de tekst.

RANDOM_AVATAR
raki abdelhakim
Gedeactiveerd
 
Berichten: 5
Geregistreerd: zo _1-_okt-_2017ah, 1-10-2017ad, 5:34 pm

Re: magie/sihr

door raki abdelhakim » wo _28-_nov-_2018ah, 28-11-2018ad, 3:14 am

Wie kan uitdagen? wie durft ?ik wacht al lang op een reactie?
Ik ben de raki Abdelhakim uit Nederland. Zoek naar media- of religieuze instelling, of groep van moskeeën of islamitische raden in Europa. Om een wedstrijd tussen de raki s aan te kondigen, en te overwegen of men de tien moeilijkste gevallen kan behandelen (In aanwezigheid van patiënten of op afstand ter wereld) en De djinn weghalen zonder terug keer, op voorwaarde dat de gevallen zijn niet genezen gedurende tien of twintig jaar, ondanks de voortdurende rokia al die Jaren. met voorwaarden dat patiënten niet flauw vallen of schreeuwen tijdens de behandeling . De winnaar krijgt een certificaat van waardering voor zijn professionaliteit. I nsha Allah zal ik dit winnen zonder twijfel. Dit verzoek is alleen om patiënten te helpen genezen en niet het pad te volgen van degenen die zonder Hikma en gave voor geld praktiseren. en zonder Wijsheid of kennis of bekwaamheid om de djinn van de zieken af te leiden zonder terug keer. Iemand wordt geëerd of beledigd in het examen Degenen die het examen niet halen, moeten de wereld van Rokia verlaten en de dienaren van Allah niet door leugens gek maken. en de mensen niet blijven bespelen.

****WhatsAp-pnr en email-adres verwijderd. Volgens de regels van het forum niet toegestaan. Ayasha****'

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: magie/sihr

door Abdul Malik » wo _28-_nov-_2018ah, 28-11-2018ad, 8:22 am

Beste,

Ten eerste begin je niet eens met de naam van Allah :swt: en/of met de Islamitische groet Assalamu Aleikum.

Ten tweede in jou lang betoog betreft genezing in Roeqyah, heb je het de hele tijd over "AL- Hikmah" die jij zogenaamd zou bezitten. Wat is dat die "Al-Hikmah"? Daarnaast vind ik het opvallend dat je claimt/beloofd mensen te kunnen genezen met 1 sessie, zowel persoonlijk als van verre afstand.

Dan daag je ook nog eens de gehele Ummah uit voor een wedstrijdje Roeqyah, en wie de beste daaruit is. En prijs je jezelf als 1 van de beste van de gehele Ummah. Zie jij dit als een competitie en spelletje, of wat heb je te bewijzen.

Doe ons een plezier en wees bescheiden en nederig, zoals een Moslim zich behoort te gedragen. ook al zou je een expert zijn in de wetenschap van Roeqyah, die graag mensen wil helpen.

Roeqyah kan en mag door iedereen gedaan worden, en het is niet de Raqi die de genezing brengt maar Allah :swt: en het belangerijkste wat een Raqi moet hebben is Taqwah, en oprechtheid dat hijzelf niets kan zonder de wil van Allah :swt: , de Raqi kan zelf niemand genezen, het is Allah :swt: die de mensen geneest en verlost van datgene wat hun dwars zit.

Maar dat "Al-Hikmah" dat jij zogenaamd zou bezitten rijst wel vragen op. Want Hikmah is Kennis, en dat behoord elke moslim te hebben. Vooral de gerespecteerde geleerden in de islamitische Ummah. En wat voor extra Hikmah(kennis) zou jij hebben richting de gerespecteerde geleerden en verschillende Raqi uit de Islamitische Ummah, dat jou zo speciaal maakt?

Wees AUB bescheiden en nederig, want je komt zeer hoogmoedig over, dat jij namelijk 1 van de beste zou zijn in Roeqyah in de Islamitische Ummah. Terwijl ook jijzelf niets kunt zonder de wil van Allah :swt: . Dus laat ons niet twijfelen en raar denken over jou opschepperigheid betreft de soort van "Al-Hikmah" die jij zou bezitten.

Nogmaals wees nederig en bescheiden.
Dit is niets dan een puur een goed advies dat ik jou aanbeveel.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

RANDOM_AVATAR
Voorbijganger
Beginner
Beginner
 
Berichten: 4
Geregistreerd: ma _26-_nov-_2018ah, 26-11-2018ad, 2:27 pm

Re: magie/sihr

door Voorbijganger » wo _28-_nov-_2018ah, 28-11-2018ad, 4:04 pm

as-salaam ‘alaykoem,

Ik ben het ook eens met broeder Abdul Malik.

Beste abdelhakim, je komt heel warrig en zeer arrogant over en doet tegenstrijdige uitspraken in je tekst. Welgemeend: Zoek eerst zelf hulp en genezing bij Allah voordat je het aan anderen aanbiedt.

Een “raki/imam” kan net zo goed, of zelfs beter, mensen met dit soort zaken helpen, want ook die doen dat met behulp van Allah (jij bent daarin niet uniek).

Je wekt met je tekst vooral wantrouwen bij mij op, en lijkt eerder een magiër/bedrieger, door steeds imams aan te vallen, door je grootspraak, arrogantie (o.a. constant herhalen hoe imams niks kunnen en jij zo een beetje alles kan genezen, zelfs ADHD en allerlei andere stoornissen en aandoeningen, en dat in één sessie, op afstand. Je vermeldt er wel bij “met behulp van Allah”, maar dat is tegenstrijdig met je claim dat jij (en niet imams/raki’s) iedereen en alles kan genezen, want Allah kan ervoor kiezen om via jou niet te genezen, zeker niet met die houding (Allah houdt niet van arrogante opscheppers). Imams doen ook roeqiya met behulp van Allah.

Dit zijn ook een aantal dubieuze uitspraken die je doet:

Velen denken dat het citeren van koranverzen sihr ongedaan maakt en de djinn uit het lichaam verdrijft en dat is niet waar.

De Raki/imam kan uren en dagen uit de koran reciteren, maar de djinn verlaat het zieke lichaam hooguit tijdens de behandeling en keert later terug in het lichaam, tot dat de Raki/imam en de zieke wanhopige worden.

Iedereen die lijdt aan en sihr/voodoo/zwarte magie en door de satan/shaytan/djinn/demon is bezeten, kan ik ze met een sessie maar uit het lichaam verdrijven, ook op afstand en Allah is getuig . Ik help ook bi idni Lah kinderen met moeilijk gedrag/ADHD die zijn geraakt door lmas en stoornissen, uitblijven van huwelijken, impotentie, het kweken van haat door middel van Sihr in een huwelijk, het verlaten van de echtelijk huis, het verlies van foetus door djinn, door Sihr in de hand gewerkt tegenslagen in het leven, moeilijk te genezen aandoeningen die sihr als oorzaak hebben, aanhoudend depressie, angst, fobie, vreesnachtmerries, (epilepsie die door djinn is veroorzaakt), Het weg krijgen en verdrijven van shayatin uit huizen, kamers en gebouwen ongeacht het soort en aantal geesten. Het behandelen van zieken volgens hun wens, in hun anwijzegheid of op afstand.

Je geeft ergens ook een vergelijking van een mens die je vergelijkt met een bank en kluis met geld en hoe je daarbij kan komen, heel toepasselijk, alleen zag ik daarin een hele andere uitleg dan die jij eraan gaf gezien de context/onderwerp.

Ik zou toch willen vragen of zuster Ayasha hiernaar wil kijken en of er hier geen forum- of islamitische regels worden overtreden.

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40330
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: magie/sihr

door Ayasha » do _29-_nov-_2018ah, 29-11-2018ad, 9:58 am

Salam aleikum

Beste broeder Voorbijganger,

De topicstarter plaatst van tijd tot dezelfde post. Uiteraard verwijder ik dan de oudste en laat de nieuwste staan. Niet omdat ik het met topicstarter eens ben, want ik denk er hetzelfde over als broeder Abdul Malik en jijzelf. Nu ben ik de laatste weken uit de running geweest vanwege een ongeval, alhamdulillah en ben dus niet altijd in de gelegenheid geweest om te reageren. Een andere reden waarom ik de post heb laten staan, is om anderen de gelegenheid te geven te reageren ter informatie aan die moslims die weinig tot niets weten over ruqya en wat de do's en don'ts zijn.
De uitleg van broeder Abdul Malik en van jou geven duidelijk de punten weer waar deze broeder die van mening is iemand te kunnen helpen met 1 sessie, de mist in gaat. Insha'Allah zal deze broeder hierover nadenken.
Zelf ben ik nooit bij dergelijke personen geweest. In het geval dat het nodig is doe ik bij mijzelf ruqia, insha'Allah.
Mocht deze broeder/forumlid wederom dezelfde post plaatsen, dan zie ik mij genoodzaakt hem van een ban te voorzien.
Ben heel blij met jullie beider uitleg en zeker op het punt van hoogmoed, zodat andere forumleden en niet forumleden die dit lezen kennis kunnen nemen waar ze op moeten letten als zij een (z.g.) raqi benaderen willen.

Helaas zijn er op dit gebied heel wat kwakzalvers.

wa salam
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: magie/sihr

door Abdul Malik » do _29-_nov-_2018ah, 29-11-2018ad, 2:19 pm

Voorbijganger schreef:Je wekt met je tekst vooral wantrouwen bij mij op, en lijkt eerder een magiër/bedrieger, door steeds imams aan te vallen, door je grootspraak, arrogantie


Assalamu Aleikum,

Dit is ook precies wat ik vermoede.
Mooie beloftes en grootspraak, 1 van de kenmerken van een Sahir(tovenaar).

Een Imam/geleerde of welke Moslim dan ook die Roeqyah vericht doet dat alleen met de Koran en de Soenah, en met de opinie van de gerespecteerde geleerden die gespecialiseerd zijn in deze wetenschap. En zij allemaal weten dat de Shifah(genezing) uiteindelijk alleen van Allah :swt: afkomt, en niet door henzelf die de Roeqyah doet. Allah :swt: bepaald wie en wanneer iemand geneest en verlost wordt van zijn problemen die hem heeft getroffen. En alleen Allah :swt: is de Al-Shafi(de Genezer).

Zoals de Profeet Mohammad :saw: heeft gezegd:

We willen jullie er ten alle tijde aan herinneren, dat Allah :swt: Diegene is die Geneest. Wij dienen echter te zoeken en te vragen om genezing! ( Bukhari/Muslim)

Moge dit een waarschuwing zijn voor iedereen die genezing zoeken bij personen die met valse beloftes en met grootspraak aankomen, en dat deze personen niets anders zijn dan liegers/bedriegers en tovenaars.

Moge Allah :swt: ons behoeden en beschermen tegen zulke valse personen. Amien!
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

RANDOM_AVATAR
Voorbijganger
Beginner
Beginner
 
Berichten: 4
Geregistreerd: ma _26-_nov-_2018ah, 26-11-2018ad, 2:27 pm

Re: magie/sihr

door Voorbijganger » za _1-_dec-_2018ah, 1-12-2018ad, 2:59 pm

Ayasha schreef:Salam aleikum

Beste broeder Voorbijganger,

De topicstarter plaatst van tijd tot dezelfde post. Uiteraard verwijder ik dan de oudste en laat de nieuwste staan. Niet omdat ik het met topicstarter eens ben, want ik denk er hetzelfde over als broeder Abdul Malik en jijzelf. Nu ben ik de laatste weken uit de running geweest vanwege een ongeval, alhamdulillah en ben dus niet altijd in de gelegenheid geweest om te reageren. Een andere reden waarom ik de post heb laten staan, is om anderen de gelegenheid te geven te reageren ter informatie aan die moslims die weinig tot niets weten over ruqya en wat de do's en don'ts zijn.
De uitleg van broeder Abdul Malik en van jou geven duidelijk de punten weer waar deze broeder die van mening is iemand te kunnen helpen met 1 sessie, de mist in gaat. Insha'Allah zal deze broeder hierover nadenken.
Zelf ben ik nooit bij dergelijke personen geweest. In het geval dat het nodig is doe ik bij mijzelf ruqia, insha'Allah.
Mocht deze broeder/forumlid wederom dezelfde post plaatsen, dan zie ik mij genoodzaakt hem van een ban te voorzien.
Ben heel blij met jullie beider uitleg en zeker op het punt van hoogmoed, zodat andere forumleden en niet forumleden die dit lezen kennis kunnen nemen waar ze op moeten letten als zij een (z.g.) raqi benaderen willen.

Helaas zijn er op dit gebied heel wat kwakzalvers.

wa salam

wa ‘alaykoem salaam,

Ik begrijp het, dat is inderdaad een goede reden om het te laten staan.

In tegenstelling tot wat hij zegt, is het beter als iemand roeqiya op zichzelf toepast, zoals je zegt. Allah heeft ons allemaal die macht gegeven. Alleen in geval je het zelf niet durft te confronteren of te zwak bent kan je een imam om hulp vragen die het dan volgens de Koran en Sunnah doet. Allah werkt door wie Hij wil en niet door wie topicstarter wil. Een persoon moet er ook zeker van zijn dat hij “bezeten” is, en uitsluiten dat het een psychisch/lichamelijk probleem is. Moslims schuiven dit soort klachten te snel af op bezetenheid terwijl een mens een zeer complex wezen is.

Ik wil deze man niet valselijk beschuldigen maar zijn toon en inhoud van zijn posts spreken boekdelen. Iemand die dicht bij Allah staat of zelfs een klein beetje taqwa (godsbewustzijn) heeft zal nooit zulke uitspraken doen die hij hier doet. Allah houdt niet van arrogante opscheppers, laat staan dat Hij door ze geneest.

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40330
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: magie/sihr

door Ayasha » za _1-_dec-_2018ah, 1-12-2018ad, 3:16 pm

Salam aleikum

Helemaal me je eens, broeder. Moge Allah :swt: ons behoeden voor charlatans.
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

RANDOM_AVATAR
Voorbijganger
Beginner
Beginner
 
Berichten: 4
Geregistreerd: ma _26-_nov-_2018ah, 26-11-2018ad, 2:27 pm

Re: magie/sihr

door Voorbijganger » za _1-_dec-_2018ah, 1-12-2018ad, 3:27 pm

Abdul Malik schreef:
Voorbijganger schreef:Je wekt met je tekst vooral wantrouwen bij mij op, en lijkt eerder een magiër/bedrieger, door steeds imams aan te vallen, door je grootspraak, arrogantie


Assalamu Aleikum,

Dit is ook precies wat ik vermoede.
Mooie beloftes en grootspraak, 1 van de kenmerken van een Sahir(tovenaar).

Een Imam/geleerde of welke Moslim dan ook die Roeqyah vericht doet dat alleen met de Koran en de Soenah, en met de opinie van de gerespecteerde geleerden die gespecialiseerd zijn in deze wetenschap. En zij allemaal weten dat de Shifah(genezing) uiteindelijk alleen van Allah :swt: afkomt, en niet door henzelf die de Roeqyah doet. Allah :swt: bepaald wie en wanneer iemand geneest en verlost wordt van zijn problemen die hem heeft getroffen. En alleen Allah :swt: is de Al-Shafi(de Genezer).

Zoals de Profeet Mohammad :saw: heeft gezegd:

We willen jullie er ten alle tijde aan herinneren, dat Allah :swt: Diegene is die Geneest. Wij dienen echter te zoeken en te vragen om genezing! ( Bukhari/Muslim)

Moge dit een waarschuwing zijn voor iedereen die genezing zoeken bij personen die met valse beloftes en met grootspraak aankomen, en dat deze personen niets anders zijn dan liegers/bedriegers en tovenaars.

Moge Allah :swt: ons behoeden en beschermen tegen zulke valse personen. Amien!

wa 'alaykoem salaam,

Klopt, zie mijn post hierboven, iemand die dicht bij Allah staat of zelfs een klein beetje taqwa (godsbewustzijn) heeft zal zulke uitspraken niet doen die hij hier doet. Allah houdt niet van arrogante opscheppers, laat staan dat Hij door ze geneest. Ook het gebruik van verschillende terminologieën zoals voodoo/hekserij (om o.a. Surinaamse/Antilliaanse klanten aan te trekken) ken ik van sahara (magiërs), daarbovenop met zekerheid claimen allerlei verschillende stoornissen en aandoeningen te kunnen genezen, op afstand en in 1 sessie, en ontkent/afzwakt dat je kan genezen met alleen de koran of een imam (die het ook met behulp van Allah doet) vestigt hij onbewust die verdenking verder op zichzelf, iets wat hij nota bene in zijn eerste alinea meteen moest benoemen en ontkennen:

Aan iedereen die slachtoffer is geworden van oplichters, kwakzalvers en Vervloekte tovenaars..

RANDOM_AVATAR
Voorbijganger
Beginner
Beginner
 
Berichten: 4
Geregistreerd: ma _26-_nov-_2018ah, 26-11-2018ad, 2:27 pm

Re: magie/sihr

door Voorbijganger » za _1-_dec-_2018ah, 1-12-2018ad, 3:28 pm

Ayasha schreef:Salam aleikum

Helemaal me je eens, broeder. Moge Allah :swt: ons behoeden voor charlatans.


Amin zuster.

ma3a salaam,

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40330
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: magie/sihr

door Ayasha » zo _2-_dec-_2018ah, 2-12-2018ad, 6:31 pm

www.youtube.com Video from : www.youtube.com
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

RANDOM_AVATAR
raki abdelhakim
Gedeactiveerd
 
Berichten: 5
Geregistreerd: zo _1-_okt-_2017ah, 1-10-2017ad, 5:34 pm

Re: magie/sihr

door raki abdelhakim » ma _4-_feb-_2019ah, 4-2-2019ad, 1:48 am

Aan alle patiënten die door het 3ain/ boze oog, de magie en de dominantie van de djinn werden geraakt, en de geheimen van djinn en tovenarij en de oorzaken van genezing wilden leren kennen, lees dan het onderwerp tot aan het einde.
3ain/boze oog is een slechte energie die uit het oog komt van een persoon die ALLAH niet benoemd voor wat hij ziet. In het begin wordt getroffen gevat door koorts, vermoeidheid en slaperigheid, maar dit kan door recitatie van koran genezen worden door zieke persoon zelf. Maar als het boze oog verandert in demonen/ shayatin, dan wordt het moeilijk om zichzelf te verhelpen en veroorzaakt dit ziekte, angst, verdriet, depressie. In dit geval is het noodzakelijk om hem de genade van Allah te geven door een Raqi/ raki/ imam die (Al Hikma) de kennis, wijsheid en kracht heeft om eerst de demonen/djinns te verwijderen zonder terug keer dan de Roqia/ rokia/ behandeling te verrichten met koran . Als de demonen/djinns niet worden verdreven, zal de patiënt niet genezen worden zelfs als hij tien jaar rokia doet. bewijs is te zien bij alle raki's en imam’s die rokia doen jaren lang zonder resultaat.
Er zijn veel soorten zwarte magie/ sihr:
-magie die kan worden gegeten of gedronken of op de wegen of drempels van huizen spatten of door aan te raken. Zoals een vrouw die van een man houdt en met hem wil trouwen ze slaat hem tussen de schouders met een talisman. Het is de magie van de liefde, deze soort tovenarij infecteren de mens direct eind doel van deze magie is lichamelijke klachten te veroorzaken.
-zwarte magie hangend op een boom, wanneer windstoten op de zwarte magie blaast, dan voelt de doelman zich in een slechtere situatie en krijgt gevoel om van plaats tot plaats te gaan, meestal gaat deze ook veel reizen.
-De magie die in de gaten van de muren gestoken is , maakt de getroffen persoon thuis eenzaam en komt zelden buiten de deur.
-De magie die in de vleugels van vogels hangt is gedaan om de getroffen persoon te laten bewegen de hele dag tot s ’avonds laat als de vogels rusten.
-De magie die verband houdt met een hond is zodat de getroffen persoon onrust ondervindt in zijn bewegingen en geen kalmte tenzij de hond kalmeert.
-De magie die is begraven in een dieren stal in de openbare vuilnisbakken, in de begraafplaatsen is om een patiënt te laten als een dode persoon op de grond lopen zonder doeleinde .
-Magie die in de zeeën of in de water bronnen of rivieren wordt gegooid, maakt het leven moeilijk waardoor de persoon wordt geobsedeerd door water en blijft uren onder de douche of in het bad en Wast zijn handen vele malen.
De getroffene ziet alles vies aan.
-De magie die in de riolen of in de schuilplaatsen van een dier wordt gegooid, laat de patiënt altijd vies en onhygiënisch en laat zijn voorwerpen zonder enige aandacht rond slingeren.
-De magie die is begraven bij het kruispunt verwerpt gedachten, zodat de patiënt geen beslissingen kan nemen, aarzelend in zijn leven, bang om beslissingen te nemen. Twijfelen, met (l was was).
-De magie begraven in de schuilplaats van een ezel, (de plaats waar de ezel slaapt), maakt de man als een ezel, gemaakt door vrouwen om mannen onder de knie te krijgen.
Deze magische daden worden gedaan door menstruatiebloeding , knopen, bloed van een hond, , bloed van een vermoorde persoon of een persoon die in een ongeval gestorven is, ezel huid en kikker huid - naalden zonder gaatjes , de bot van een dode hond, haar, nagels ,huid slang, , stukken glas van dodelijke ongevallen en andere voorwerpen-objecten…..
-De magie van haat wordt verbrand met vuur om de families te verspreiden, huwelijken van koppels te breken, en veroorzaakt veel problemen zoals , boosheid, haat, agressie, beledigingen, vernedering, opschorting van werk, handel faillissement , ziektes, blokkeren de patiënt om niet te trouwen, overtreding en vernietiging van familieverhoudingen ...
-De magie van gehoor en gehoorzaamheid verbrand met vuur wordt vaak gegeven aan koppels, gemaakt door magische talismannen, met de naam van het slachtoffer en de naam van zijn moeder en de namen en het aantal demonen/shayatin / djinns die de magische werk maken (die taak van sihr uitvoeren.)
Zwarte magie /voodoo werkt op afstand omdat het een kwestie en een taak is die door de vervloekte tovenaar aan de demonen / djinns wordt gegeven om de taak van magie te verwezenlijken, of via telefoons om een huwelijk te stoppen en handel te stoppen of te blokkeren, dat geldt ook voor studies en werk.
De taak van gegeten of begraven sihr, wordt uitgevoerd door lopende djinns, die veroorzaken lichamelijk klachten, volgens artsen zijn het onverklaarbaar klachten,
De taak van opgehangen of verbrand sihr , wordt uitgevoerd door vliegende djinns die veroorzaken psychische klachten en treffen de hersenen aan. Ze veroorzaken angst, verdriet, angst, obsessies, zenuwen, schizofrenie Dan eindigt de patiënt in psychische inrichtingen, of pleegt zelfmoord of wordt agressief en leidt tot geweld of doodt mensen en eindigt in de gevangenis.
Het probleem is hoe je het soort magie, de duur ervan, de redenen en het aantal demonen/djinns die verantwoordelijk zijn voor zijn dienstverlening, kennen:
Als de Raki/imam niet de wijsheid van Allah (AL HIKMA) en de zegen van de openbaring en de ware wetenschap krijgt dan zal hij altijd Koran lezen aan de patiënt voor dagen, weken, maanden en misschien jaren tevergeefs omdat de vijand van Allah, de vijand van de patiënt en de vijand die de raki de dienaar van de magie de duivel/djinn/shaytan nog steeds onbekend is en zijn plaats is ook onbekend.
Als de djinn zijn taak niet uitvoert wordt deze gedood of opgesloten, daarom gaat deze niet zomaar met rokia alleen weg hij wordt wel ziek door de koran en vertrekt eventjes om te herstellen dan komt hij terug om wraak te nemen op de persoon.
Om de djinn uit te schakelen moet zijn taak beëindigd worden. En dat kan alleen met AL HIKMA.
Een raki/ imam zonder AL HIKMA is onwetend ( is nihil) over de wereld van djinns. Tijdens rokia laat djinn de persoon op de grond flauw vallen en schreeuwen. Het ergste is als de raki begint vragen te stellen aan djinn natuurlijk djinn beantwoordt en de dom raki/ imam erin trapt en gelooft shaytan met zijn leugens .
De demon/ djinn/ geest zal uit het lichaam van de patiënt worden verdreven, alleen als de Raki/imam zijn missie annuleert. in sommige gevallen gaat de demon/ djinn/ geest uit voor een tijdje omdat hij ziek wordt vanwege de Koran en dan terugkomt om wraak op de patiënt te nemen met meer woede en haat.
In dat geval de Raki neemt geld en maakt de patiënt een slachtoffer van de wraak van de demon/ djinn/ geest.
Niemand kan de demon/ djinn/ geest uit het lichaam van de patiënt uitwerpen, behalve een Raki die wijsheid /AL HIKMA van Allah heeft gekregen waarmee de taak van djinn wordt beëindigt dan vertrekt djinn zonder terug keer.
Patiënten die door sihr zijn getroffen of door djinn zijn bezeten, Raki’s en imam’s moeten weten dat de demonen/ djinns/ geesten als een doorn (splinter) in het lichaam van het slachtoffer is eerst moet deze doorn verwijderd worden van het lichaam en dan zal de patiënt goed genezen. Dus eerste djinn (doorn) uithalen dan koran lezen dan genezen bi idni lah.
Veel Raki’s en imam’s zijn geïnteresseerd in het verzamelen van geld, als ze door een patiënt zijn geroepen haasten ze hem te ontmoeten om Koran op hem te lezen om te zien of het aan magie ligt of geraakt door demonen.
Ze weten het verschil tussen zo'n gedeeltelijke aanraking of een totale obsessie niet en weten niet dat er in 90 procent van de gevallen geen demon/ djinn/ geest aanwezig is het is een genade van Allah dat hun lichamen zijn gesloten zodat djinn niet kan intreden. Hoe weten ze in dit geval dat er geen djinn is (binnen het lichaam)?
De ramp is dat de Raki/imam door zijn onwetendheid over de wereld van djinns in zo'n geval liegt en vertelt de patiënt dat hij getroffen is door het boze oog/ al Ayen
of vertelt hem dat hij een obsessie heeft want zijn lichaam is niet bewogen tijdens de lees sessie van de Koran. Het lichaam beweegt niet als er geen demon/ djinn/ geest is binnen getreden.
Onze Heer Allah, verplaats ons niet onder de onwetenden.
Slechts 7 procent van de patiënten zijn geheel of gedeeltelijk lichamelijk bezeten door demon/ djinn/ geest
en 3 procent zijn totaal bezeten door de duivel.
Vanwege de obsessie is de duivel actief omdat de patiënten het pad van Allah niet volgen en niet bidden.
De duivel spreekt op de taal van de patiënt, en de onwetende Raki / imam schreeuwt in dit geval en wordt boos en zweet zichzelf met het praten met de patiënt. Door zijn onwetendheid weet hij niet dat hij in de val van de al Karin was gevangen en hij schreeuwt en vraagt hem uit het lichaam van de patiënt te komen, ook al blijft hij de Koran de hele tijd doorlezen gaat hem niet lukken.
De patiënt heeft in deze geval ernstige dwangstoornis, een ernstige geestelijke ziekte en een interne stoornis die hij op onwetende Raki/imam wil geven, dat Allah hem geen kennis en wijsheid heeft gegeven.
degenen die dit lezen, hebben zeker al eens video's van Sheikhs en raki’s / imam’s op YouTube gezien, hierin verrichten ze rokia en aan het einde van rokia levert het geen resultaat op.
De patiënt wordt kapot gemaakt door djinn en is nog steeds ziek.
Veel van deze video's zijn nep gemaakt ( acteren ) en afgebeeld om misleidende roem te brengen.
naïeve patiënten zullen nieuwe slachtoffers zijn van een lange lijst, zoals andere slachtoffers.
Onze Heer Allah, maak ons niet onder de minachtende.
Deze onwetende Raki’s en imam’s hebben geen kennis over de wereld van djinns, hun enige zorg is om geld in te zamelen.
Ik raki Abdelhakim ben bereid voor de wereld en de rest van de Raki’s en imam’s in Nederland om te bewijzen dat IK 10 bezeten patiënten kan bevrijden en verlossen van demon/ djinn/ geest Binnen 1 uur en gebruik ALLEEN de koran.
Ik stel voor dat zij met patiënten komen, zodat ze me niet beschuldigen dat ik patiënten die ik ken, om een verkeerde voorstelling in mijn rekening te geven om mensen te misleiden, zoals diegenen die het op YouTube doen als onderdeel van propaganda om nieuwe slachtoffers te misleiden.
Deze soort raki’s en imam’s zijn veel, Allah vervloekte hen en beloofde hen een straf.
Ik ben bereid dat ik met AL HIKMA en De KORAN reciteren gedurende een uur tot tien patiënten bi idni LLah zullen alle demonen/shayatin / djinns één keer verlaten zonder sporen op lichamen te achterlaten en met een percentage van 99 procent zal geen van hen op de grond flauw vallen of schreeuwen zoals het met andere raki’s en imam’s gebeurt. Ik verzoek daarna alle Raki’s en imam’s één voor één, of tegelijk in een groep, koran te lezen om te kijken of er nog djinn achter gebleven zijn.
Ik zal laten zien dat de patiënten door de genade van Allah genezen zijn en de duivels zijn gegaan, zonder terugkeer.
Wanneer u het examen neemt, wordt u eenmaal vernederd of gewaardeerd.
Veel van deze raki’s en imam’s kunnen alleen kruiden verkopen of Hijama doen. Ze kunnen de demonen niet uit de patiënten lichamen uitwerpen ze verkopen alleen hun kruiden en liegen tegen hun patiënten door hen te laten geloven dat ze genezen zijn.
Ik vraag de lezer die deze toespraak leest, die de waarheid wil weten of een duivel/shaytan vrees zal hebben van hijama of handje vol kruiden en dat deze ineens het lichaam verlaat zonder terug keer? Ik heb duizenden mensen geholpen en ze zijn genezen lof zij Allah . Sommigen hebben rokia gedaan 30 jaar zonder resultaat. Ik ken iemand die heeft de hele koran 12 keer gelezen voor zijn zus en de djinn wil nooit weg,
waarom dan ??????
Antwoord : er ontbreekt AL HIKMA en zonder AL HIKMA blijft djinn de raki uitlachen.
Deze voorbeelden worden onthuld om mensen over deze wereld te denken.
Soms kondigt de duivel zijn islam aan en de onwetende Raki en imam verheugt zich en bedankt Allah dat de duivel tot de islam is bekeerd en hem een broer in de islam noemt en een Arabische naam voor hem kiest en hij weet niet dat de duivel hem heeft belogen en beschuldigt de onschuldige om vijandigheid tussen mensen te maken.
De reden voor het maken van deze aankondiging is:
Ik leer mensen op om niet jaren, maanden en weken in het labyrint van onwetende Raki’s en imam’s te verliezen en hun geld onnodig te verspillen. Want ze kunnen niks terug geven behalve leugens en valse hoop.
Het geheim dat sommige mensen niet weten dat Allah de mens en de demonen heeft geschapen en het onrecht tussen hen heeft geweigerd.
Dus als iemand (mens) is aangevallen door een crimineel moet hij bij de politie klagen om hem voor de rechter te brengen wie hem zou straffen zodat deze het niet meer nog een keer durft te doen.
De wereld van de djinn is hetzelfde als de wereld van de mensheid, Allah heeft hen controles en oordelen gemaakt en hen van onrecht beroofd en als de rechtvaardigheid wordt geschonden of aangericht kunnen zij alleen klagen tegen hen bij wie Allah hem Al HIKMA /wijsheid gaf en de macht om de orde van zonden te overhandigen om demonen/djinn/geest zonder terugkeer te verdrijven, deze wijsheid is slechts gegeven aan twee mensen over de hele wereld en zonder de wijsheid hebben zelfs de raki’s en imam’s die tien jaar van de Koran gelezen hebben op een patiënt komen de demonen/djinn/geesten niet uit. Ze vliegen een tijdje uit dan komen ze terug.
Als dit niet waar is, waarom zou de patiënt al jaren bezig met rokia zonder succes?
voorbeelden van mensen, getuigenissen en patiënten die al vele jaren in conflict met de demonen/djinn hebben gehad.
ik raki Abdelhakim (klein dienaar van Allah) dankzij de wijsheid /AL HIKMA en kennis met rokia shariya volgens soennah en de koran kan ik jullie bevrijden en verlossen van demonen/shayatin / djinns/geesten met één sessie maar, en jullie helpen om zich te ontdoen van het boze oog en sihr/ zwarte magie/voodoo bi idni lah.
Allah is getuige dat de waarheid in de tekst is gesproken.
Behandeling in uw aanwezigheid of op afstand op de heel wereld volgens uw behoeften.
Al HIKMA / Wijsheid + kennis + de Koran = genezing .......... Het is een vergelijking die zelfs moeilijk is om te begrijpen door de Raqi’s / Raki’s en de Imam’s.
Al HIKMA + Wijsheid en kennis om demonen/shayatin / djinns/geesten uit te drijven.
De KORAN om de Zwarte magie /voodoo/ sihr/ boze oog ongedaan te maken en invloed van djinn uit het lichaam te drijven.
De dokter geeft de patiënt geen medicatie totdat hij de oorzaak van zijn ziekte weet.
En de echte en de ware Raqi / Raki/ imam bevorderen de patiënt niet en lezen de Koran tot dat hij de oorzaak van zijn ellende kent, waardoor zijn ziekte, zijn magie en zijn soort en aantal demonen/shayatin / djinns/geesten kent.
Bij de Heer van de hemel en de aarde dit is inderdaad de waarheid zoals gij spreekt. Koran soerat A-ddaariyaat 23
Vertrouw op Allah hij is de ware genezer
Allah zal je goed doen, en hij zal je gelukkig maken.
Let op:
Veel kinderen worden ziek vanwege demonen/shayatin / djinns/geesten die met hun ouders zijn. De tekens zijn:
de kinderen verplaatsen zich veel, huilen, zijn agressief, gebrek aan aandacht voor school, paniek en nachtmerries …
Voor meer informatie:
Ik spreek Arabisch, Frans en Nederlands. Maar Engels of andere talen sturen je uw vraag per email of WhatsApp.
neem contact op met volgende nummers:
Tel/WhatsApp : 0031687797863
[email protected]

RANDOM_AVATAR
raki abdelhakim
Gedeactiveerd
 
Berichten: 5
Geregistreerd: zo _1-_okt-_2017ah, 1-10-2017ad, 5:34 pm

Re: magie/sihr

door raki abdelhakim » ma _4-_feb-_2019ah, 4-2-2019ad, 8:44 am

mensen die mij beschuldigen zonder bewijs worden na dag des ordeels gevraagd met een bewijs te komen .ik laat het aan Allah swt.

RANDOM_AVATAR
raki abdelhakim
Gedeactiveerd
 
Berichten: 5
Geregistreerd: zo _1-_okt-_2017ah, 1-10-2017ad, 5:34 pm

Re: magie/sihr

door raki abdelhakim » zo _10-_maart-_2019ah, 10-3-2019ad, 2:20 am

Uitdaging?
We hebben niet de gewoonte om onze concurrenten (onwetende imam’s en nep raki’s /kruideniers ) te kloppen, maar het bedroeft ons dat Zieke messen worden uitgemolken en kal uitgeplukt door jaren lang rokia te verrichten zonder resultaat. Uiteindelijk zijn ze duizenden euro’s kwijt en hun leven gaat kapot door djinn die wraak neemt na elke behandeling .

overtreders ( nep raki’s en onwetende imam’s ) zijn tijdens rokia machteloos om de zieken te verlossen en bevrijden van djinns oplossing : zich schuilen achter leugens en laten hopeloos zieke mensen geloven dat ze onder beproeving van Allah zijn en ze moeten geduld hebben en meermalig rokia doen en vals hoop geven dat zal goed komen (insha Allah). Maar komt wel goed met hun portemonnee. Want bij elke rokia naïef mensen moeten een klein bedrag geven, dat doet geen kwaad maar gedurende jaren zijn ze duizenden euro’s kwijt .en volgens de overtreders zal nog goed komen. maar te vergeefs.? En djinn lacht hun uit want hij weet dat een raki zonder Hikma / gave kan niks bereiken behalve koran citeren tegen vergoeding terwijl mensen kunnen koran op YouTube gratis luistern.
Door dit uitleg hoop ik dat mensen wakker worden. En geen slachtoffers meer in de val van raki’s (overtreders) vallen.

door oneerlijkheid van oplichters ( nep raki’s en onwetende imam’s ) heb ik ieder imam en raki uitdagen voor een wedstrijd
lees oproep goed hier onder en geef uw mening
Wie kan uitdagen? wie durft ?ik wacht al lang op een reactie?
Ik ben de raki Abdelhakim uit Nederland. Zoek naar media- of religieuze instelling, of groep van moskeeën of islamitische raden in Europa. Om een wedstrijd tussen de raki s aan te kondigen, en te overwegen of men de tien moeilijkste gevallen kan behandelen (In aanwezigheid van patiënten of op afstand ter wereld) en De djinn weghalen zonder terug keer, op voorwaarde dat de gevallen zijn niet genezen gedurende tien of twintig jaar, ondanks de voortdurende rokia al die Jaren. met voorwaarden dat patiënten niet flauw vallen of schreeuwen tijdens de behandeling . De winnaar krijgt een certificaat van waardering voor zijn professionaliteit. Insha Allah zal ik dit 100% winnen zonder twijfel. Allah schenkt Hikma/gave aan wie hij wil.
Dit verzoek is alleen om patiënten te helpen genezen en niet het pad te volgen van degenen die zonder Hikma en gave voor geld praktiseren en zonder Wijsheid of kennis of bekwaamheid om de djinn van de zieken af te leiden zonder terug keer. Iemand wordt geëerd of beledigd in het examen.
Degenen die het examen niet halen, moeten de wereld van Rokia verlaten en de dienaren van Allah niet door leugens gek maken. en de mensen niet blijven bespelen.
En de vloek van Allah rust op leugenaars en overtreders.
Tel: WhatsApp : 0031687797863 email : [email protected]

RANDOM_AVATAR
Hafsa Malika
Beginner
Beginner
 
Berichten: 1
Geregistreerd: do _9-_mei-_2019ah, 9-5-2019ad, 1:35 am

Re: magie/sihr

door Hafsa Malika » do _9-_mei-_2019ah, 9-5-2019ad, 1:48 am

salaam wa alaykoum,

We hebben deze man op de proef gesteld en het blijkt een sahir ye zijn die communiceert met djins en met hun bemiddeld. Het is niet toegestaan om iemand te genezen met de communicatie met djins, Allah zegt 70.000 mensen die het paradijs zullen binnengaan zijn hun die zelf rokia doen.

Geloof in jezelf en God in volle overgave en volg de voorschriften en hou de genezing 24 uur bij volgens elke voorschrift en Allah swt zal je genezen.

gwloof niet deze man, het is iemand die voor de joden werkt op wereld niveau. illuminatie. satan. vandaar dat hij de naam solomon noemt. Volgens hem staat in de koran niet dat de asr gebeden moet worden. Dit is een waarschuwing hij is de anti christ laat hem jou niet in twijfel brengen want satan verleid de mens tot je hem gelooft.

toen we hem nog steeds niet geloofden en hem aanpakten, zakte hij ij en vroeg hij om hulp. ik heb medelijden met ze, satan laat ze niet meer los sinds ze dat wereld zijn ingestapt met vrije wil.

geloof in allah en je eigen genezing.

RANDOM_AVATAR
Assia lief
Beginner
Beginner
 
Berichten: 1
Geregistreerd: di _3-_dec-_2019ah, 3-12-2019ad, 3:19 pm

Re: magie/sihr

door Assia lief » di _3-_dec-_2019ah, 3-12-2019ad, 3:41 pm

As salam alaikoum warahmatallah wa barakatoe

Ik heb contact gehad met deze zogenaamde raqi Abdelhakim, vorig week.Hij blijft aandringen en dreigen als ik hem niet laat werken op mij , mijn leven ten einde zal komen met heel wat zware gevolgen. Ik dacht eerst dat het om iemand ging die Roqyia verricht tot ik zijn berichten verder las. Hij eist 800euro voor een verlossing en binnen het uur ben ik verlost zegt hij , op afstand. Ik ben namelijk van plan hem aan te geven, ik heb een naam doorgekregen waar ik geld naartoe moet storten. Ik vind het namelijk heel erg dat er mensen zijn die hem geloven. Het is een oplichter die misbruik maakt in de naam van Allah swt ! Hij dreigt zonder zijn hulp,het leven helemaal over is. Ik zelf woon in Duitsland maar mijn familie woont in Nederland maar om 16u dien ik klacht in NL. Liefs Assia

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: magie/sihr

door Abdul Malik » do _5-_dec-_2019ah, 5-12-2019ad, 9:46 am

Assalamu Aleikum,

Precies wat ik al dacht.
Dat het een Sahir(tovenaar) is.
Die via de Djinn van onder de sjayatien werkt.
Blijf ver weg van deze Satan aanbidder, en AUB neem geen contact met hem op.

Daarnaast voor diegenen die alreeds contact met deze leugenaar en bedrieger hebben opgenomen, stop het contact direct, en keer je terug naar Allah :swt:. Vrees deze tovenaar niet hij is niets, zet je geloof geheel in Allah :swt:, en zoek hulp en bescherming bij Allah :swt: tegen al het kwade. Allah :swt: is de Beschermer en de Genezer voor de gelovigen.

Er is geen Kracht en Macht dan alleen Allah :swt:, en vrede en zegeningen zij over de Profeet Mohammad :saw:!
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: magie/sihr

door Abdul Malik » do _5-_dec-_2019ah, 5-12-2019ad, 10:13 am

raki abdelhakim schreef:mensen die mij beschuldigen zonder bewijs worden na dag des ordeels gevraagd met een bewijs te komen .ik laat het aan Allah swt.


We laten het zeker aan Allah :swt: over, zowel in deze wereld als in het Hiernamaals!

De Koran zegt:

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖۚ وَلَبِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ

Zij volgden wat de duivels voorlazen in de regeringstijd van Soelayman. Soelayman was niet ongelovig, maar de duivels waren ongelovig, zij onderwezen de mensen tovenarij (Sihr) en wat was neergezonden te Babel (Sawaad of het platteland van Irak) aan de twee Engelen Hārōet en Mārōet. Geen van beide (Engelen) gaven onderricht, zonder dat zij zeiden: “Wij zijn slechts een beproeving (van Allah voor de mens), dus wees niet ongelovig.” Zo leerden zij van hen (tovenarij) dat wat een scheiding veroorzaakte tussen een man en zijn echtgenote. Maar hiermee (‘sihr’) konden zij (de tovenaars) niemand schade berokkenen, tenzij met Allah’s toestemming. (In feite) leerden zij slechts datgene wat hun schade kan toebrengen (in het Hiernamaals) en dat (zwarte magie) hen van generlei voordeel kan zijn. En waarlijk, zij wisten dat de bedrijvers (van ‘sihr’) geen aandeel zullen hebben in (de tuinen van het Paradijs in) het Hiernamaals (doordat ze ‘sihr’ verkozen boven het Boek van Allah). En slecht is het waarvoor zij hun zielen (aan de duivel) verkochten. Hadden zij het maar geweten.( Koran 2:102)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: magie/sihr

door Abdul Malik » wo _11-_dec-_2019ah, 11-12-2019ad, 8:16 am

En daarnaast zegt Allah :swt: duidelijk in de Koran:

وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّـٰحِرُونَ

Maar de tovenaars zullen nooit slagen.( Koran 10:77)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!


Keer terug naar Overige artikelen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten