"O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

Plaats hier artikelen m.b.t. de Akhlaaq & Tazkiya
RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » zo _16-_sep-_2012ah, 16-9-2012ad, 2:34 pm

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 17# Op talrijke plaatsen in de Qur'aan herinnert Allaah ons eraan om op Hem te vertrouwen zoals in: "En stelt jullie vertrouwen in Allaah, indien jullie gelovigen zijn." [5:23] Mijn lievelingsvers over dit onderwerp bevindt zich in soorah at-Talaaq waarin wordt gezegd (interpretatie van de betekenis): "En wie Allaah vreest, die zal Hij een oplossing geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht, en (voor) wie op Allaah vertrouwt, is Hij voldoende. Voorwaar, Allaah voert Zijn zaak uit. Waarlijk, Allaah heeft voor alle zaken een maatgeving bepaald." [65:2-3]

#Eigenschap van Week 3: Vertrouw je zaken toe aan Allaah.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » ma _17-_sep-_2012ah, 17-9-2012ad, 12:23 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 18# "Hou je aan Allaah en Allaah zal jou beschermen, hou je aan Allaah en je zal Hem vóór jou vinden. Wanneer je vraagt, vraag dan aan Allaah en wanneer je hulp zoekt, zoek die dan bij Allaah. En weet: als de gehele gemeenschap zou samenkomen om jou van nut te zijn, dan zouden zij jou enkel van nut kunnen zijn met datgene wat Allaah voor jou geschreven heeft, en als de gehele gemeenschap zou samenkomen om jou te schaden,dan zouden zij jou enkel kunnen schaden met datgene wat Allaah geschreven heeft. Want de pennen werden geheven en de bladeren zijn gedroogd." [At-Thirmidhee]

#Eigenschap van Week 3: Vertrouw je zaken toe aan Allaah.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » di _18-_sep-_2012ah, 18-9-2012ad, 6:09 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 19# De Boodschapper van Allaah, sallallaahu 'alayhi wasallam, heeft gezegd: "Als jullie allemaal op Allaah hadden vertrouwd zoals jullie op Hem zouden moeten vertrouwen, dan zou Hij jullie zeker voorzien hebben zoals Hij de vogels voorziet, die 's ochtends hongerig wakker worden en in de schemering met volle magen terugkeren." [Al-Bukhaari & Muslim] Het bezitten van vertrouwen in Allaah weerhoudt ons dus niet van het gebruik van de wegen en middelen welke Allaah voor ons bepaald heeft. Zelfs de vogels verlaten hun nestjes, op zoek naar voedsel.

#Eigenschap van Week 3: Vertrouw je zaken toe aan Allaah.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » wo _19-_sep-_2012ah, 19-9-2012ad, 7:20 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 20# De Profeet, sallallaahu 'alayhi wasallam, heeft gezegd: "Wie zegt bij het verlaten van zijn huis, 'Bismillaah, Tawakkaltu 'ala Allaah, wa Laa hawla wa Laa quwwata illaa Billaah', het wordt gezegd tegen hem: 'Jij bent volstaan, jij bent beschermd en jij bent geleid.' En de shaytaan gaat weg van hem en zegt dan tegen een andere shaytaan: 'Welke toegang heb jij tot iemand die geleid is, volstaan en beschermd?'" [Abu Daawud] De betekenis van de smeekbede is: In de Naam van Allaah, mijn vertrouwen stel ik in Allaah, er is geen macht en geen kracht buiten Allaah.

#Eigenschap van Week 3: Vertrouw je zaken toe aan Allaah.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » vr _21-_sep-_2012ah, 21-9-2012ad, 6:09 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Onderbreking# Insjallaah volgt een korte onderbreking opdat ieder van ons de tijd heeft om even over zichzelf na te denken in het kader van de reeds drie vermelde eigenschappen. In hoeverre komen we deze wel of niet na? Doe vandaag of morgen aan zelfreflectie met het oog op zelfverbetering wat deze drie eigenschappen betreft, en daarna gaan we weer verder insjallaah. Herinner de sterke uitspraak van 'Abdullaah Ibn Al-Mubarak, rahimahullaah, die heeft gezegd: "Waarom zoek jij meer kennis, als je geen aandacht geeft aan hetgeen jij al weet?"

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » za _22-_sep-_2012ah, 22-9-2012ad, 11:27 am

#Column 3#

In de Naam van U, o Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Zaterdagochtend in de maand Dhul-Qadah. De zon is net opgekomen en daarom zijn de straten nog steeds stil. Bedekt met de druppels van regen die afgelopen nacht gevallen is. Grijze straten zijn het en ook de lucht is hier grijs gekleurd. Grijs, zo waren ook de afgelopen dagen in dit landje dat België wordt genoemd. Eigenlijk wilde ik graag na salaatul fajr een dutje doen, maar het lukt mij helemaal niet om in slaap te vallen. Gedachten houden mij bezig, gedachten houden mij wakker, gedachten brengen mij aan het schrijven. En alle lof is aan Allaah. Welke zijn deze gedachten die zo belangrijk zijn dat ik erover schrijven wil? Want het gebeurt vaak dat gedachten mij wakker houden, maar niet zo vaak zetten zij mij aan tot schrijven.

Er zijn woorden die mij gisteren zijn verteld maar vandaag nog steeds hoorbaar in mijn oren zonder dat ze uitgesproken worden. Er zijn woorden die gisteren zijn uitgesproken maar het is alsof deze woorden vandaag opgeschreven willen worden. Er zijn woorden die gisteren zijn verteld maar het lijkt alsof deze woorden vragen om omgezet te worden in daden. Woorden die uitgesproken zijn op vrijdagnamiddag, 21 September 2012, omstreeks 14.00 in de Koepel, door Imaam Sulaymaan van Ael, op de minbar. Medelijden. Het gevoel dat wij vooral moeten ervaren wanneer onze geliefde Profeet Muhammad, Habibullaah, sallallaahu ‘alayhi wasallam, wordt beledigd en beschimpt, is medelijden. Medelijden met hen die niet weten dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, niet deze man was die zij beschrijven. Medelijden met hen wiens kennis over deze prachtige Religie zo vertekend is, dat zij eigenlijk in werkelijkheid geen enkele kennis hebben over de Islaam. Medelijden met hen die denken dat de jongetjes en meisjes op straat, van wie slechts de voornaam kenmerkend is voor een Moslim, toonvoorbeelden zijn van datgene waar de Islaam voor staat. Medelijden met hen die Allaah niet kennen, want waarlijk ellendig is de situatie van degene die Allaah niet kent.

Medelijden, zei Imaam Sulaymaan, medelijden. Ik ken een man. Ik houd van deze man. Medelijden kenmerkte deze man. Ik ken een man, een man over wie ik gelezen heb. Een man wiens tedere karakter mij op dit moment doet huilen. Ik ken een man, een bijzondere en zachtaardige man, een man wiens verhaal zo barmhartig en uniek is dat Allaah erover heeft verteld in Zijn Boek van Wijsheid.

‘Yaa Sien. Bij de wijze Qur’aan.’ [Soorah Yaa Sien v. 1-2]

Ik ken een man. Een man die mij in dergelijke mate ontroerd heeft dat mijn ogen ervan moeten tranen. Het verhaal van deze man wordt verteld in een soorah die ons allen bekend is, soorah Yaa Sien. Ik houd van deze man, ik kijk op naar deze man, ik zou willen dat ik leek op deze man. Ik ken een man, een man wiens karakter zo uniek is dat ik ervan moet huilen terwijl ik deze woorden opschrijf. In mijn tweeëntwintig jaar heb ik vele mensen ontmoet maar ik ben nog steeds niemand tegengekomen die lijkt op deze man. Medelijden kenmerkte deze man, medelijden die zo schoon en zuiver is dat Allaah erover heeft verteld in Zijn Boek van Wijsheid.

‘Yaa Sien. Bij de wijze Qur’aan.’ [Soorah Yaa Sien v. 1-2]

Allaah legt een eed af bij de Qur’aan! Bij de Qur’aan, zeg ik u! ‘Yaa Sien. Wal-Quraanil-Haakim.’ Wat is er zo belangrijk dat Allaah een eed aflegt bij de Qur’aan? Welke immense boodschap zal volgen waarvoor Allaah zweert bij de wijze Qur’aan? Wat is er met ons dat onze ogen de Qur’aan lezen en onze oren de Qur’aan horen, maar onze harten lijken blind en doof te zijn. Allaah zweert bij de Qur’aan, bij de wijze Qur’aan, en Hij laat deze eed opvolgen door verzen die zo krachtig zijn dat ik niet wens om ze allemaal hier te vermelden. De manier waarop Allaah soorah Yaa Sien inleidt, is werkelijk te prachtig om hier te beschrijven. De kracht. De wijsheid. De schoonheid. Open Zijn Boek dat Hij heeft neergedaald voor jou en ontdek vervolgens de kracht, wijsheid en schoonheid waarover ik zo enthousiast ben. ‘Innaka laminal mursaleen. ‘Ala siraatin mustaqeem.’

‘Voorwaar, jij (o Muhammad) behoort zeker tot de Gezondenen. Op een recht pad.’ [Soorah Yaa Sien v. 3-4]

Wij zijn boos. Wij zijn boos omdat er mensen zijn die onze geliefde Profeet Muhammad, sallallaahu ‘alayhi wasallam, niet beschouwen als een van de Gezondenen. Wij zijn boos. Wij zijn boos omdat er mensen zijn die zo onbeschaamd zijn dat ze durven om onze geliefde Profeet Muhammad, sallallaahu ‘alayhi wasallam, te beledigen en beschimpen met pogingen die meer vertellen over henzelf en helemaal niets over onze Profeet. Wij zijn boos. Boos op hen. Wij zijn boos op hen omdat zij de Profeet Muhammad, sallallaahu ‘alayhi wasallam, niet kennen. Omdat zij de Islaam niet kennen. Omdat zij Allaah niet kennen. Wij zijn boos op hen. Wanneer worden wij eens boos op onszelf? Is de tijd nog niet aangebroken om boos te worden op onszelf? Omdat wij hen nooit hebben verteld over Allaah. Omdat wij hen geen kennis hebben laten maken met de ware Islaam. Omdat wij hen geen kennis hebben verleend over wie de Profeet Muhammad, sallallaahu ‘alayhi wasallam, werkelijk was. Wij zijn voortdurend boos op hen, maar wanneer worden wij eens boos op onszelf?

‘En geef hun een voorbeeld: de bewoners van de stad toen de Gezondenen tot haar kwamen.’ [Soorah Yaa Sien v. 13]

Let op: Allaah geeft een voorbeeld aan ons. Nadat Hij verteld heeft over de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, en zijn taak als Gezondene wordt het onderwerp plotseling omgeschakeld. Van het heden naar het verleden. Voor de komst van Profeet Muhammad, sallallaahu ‘alayhi wasallam, waren er andere Gezondenen die naar de mensen zijn gestuurd. Er zijn anderen Profeten geweest die hem waren voorgegaan. Profeten die beledigd zijn. Profeten die verbannen zijn. Profeten die gestenigd zijn. Profeten die beschimpt zijn. Profeten die vermoord zijn. Voor de Profeet Muhammad, sallallaahu ‘alayhi wasallam, waren er Profeten die net zo goed ontkend waren als hemzelf. Terwijl zij kwamen met blijde tijdingen. Terwijl zij kwamen om te mensen te redden van het Hellevuur. Terwijl zij kwamen omdat zij het goede voorhadden met hen. Terwijl zij zuiver waren tegenover de mensen, vol van barmhartigheid, waren de reacties die zij kregen op hun uitnodiging tot Allaah allesbehalve barmhartig. Allaah herinnert ons aan een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden met andere Gezondenen, net zoals de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, behoorde tot de Gezondenen.

‘En geef hun een voorbeeld: de bewoners van de stad toen de Gezondenen tot haar kwamen.’ [Soorah Yaa Sien v. 13]

Lees soorah Yaa Sien en bemerk de hoge mate van arrogantie en onrechtvaardigheid van de bewoners van de stad. Drie profeten werden naar hen gestuurd, drie! Om hen uit te nodigen naar Allaah, maar hun aantal was niet genoeg om hun hardvochtigheid tegen te houden. De mensen waren zo hardvochtig en arrogant dat ze zelfs vastberaden waren om deze drie boodschappers te doden. Doden! Hun onrechtvaardigheid ging veel verder dan alleen beledigingen, kwetsende woorden en de verloochening van de Ware Boodschap. Zij wilden de boodschappers van Allaah vermoorden, stenigen tot de dood.

‘En uit het verste gedeelte van de stad kwam een man aangesneld.’ [Soorah Yaa Sien v. 20]

Zie je deze man die daar haastig rent? Ik houd van deze man. Zie je deze man wiens karakter zo uniek en teder is? Dit is de man over wie ik eerder sprak, de man die gekenmerkt wordt door medelijden. Toen kwam deze liefdevolle en zachtaardige persoon aangelopen om de mensen uit te nodigen naar Allaah, zeggende: ‘O mijn volk, volgt de gezanten.’ Deze man wenste naarstig het goede voor zijn volk, hij wenste dat zij gelovigen zouden zijn net als hijzelf. Deze man was vol van barmhartigheid en medelijden, zodanig dat hij naar hen toe holde om hen uit te nodigen naar Allaah. Ondanks dat hij wist over de hoge mate van arrogantie en hardvochtigheid die zijn volk kenmerkte. Deze prachtige en bijzondere man deed zijn uiterste best om de mensen uit te nodigen naar Allaah. Rennend naar hen wenste hij enkel het goede voor hen. Maar, op het moment dat hij de boodschap verkondigde, gingen de mensen naar hem toe en zij vermoorden hem. Ze begonnen hem te stenigen en niemand kon hem beschermen. Weet je wat deze man zei op het moment dat hij aan het sterven was? Hij zei: ‘O Allaah, leid mijn mensen, want zij weten niet!’

Medelijden kenmerkte deze man. Vermoord op gewelddadige wijze en nog steeds doet hij smeekbeden voor zijn volk. Gestenigd tot de dood en nog steeds wenste hij het goede voor zijn mensen. Hardvochtig behandeld, zonder enige vorm van medelijden, maar dit weerhield hem niet om medelijden te hebben met hen. Ik houd van deze man en ik kijk op naar deze man, omdat ik weet dat ik ver verwijderd ben van de barmhartigheid die deze man kenmerkte. Soms vraag ik mijzelf af, als wij slechts één deeltje van het liefdevolle en barmhartige karakter van deze bijzondere persoon zouden overnemen, hoeveel mensen zouden de Islaam dan hebben omarmd? Wij zijn boos op hen, boos omdat zij de Islaam niet kennen. Hebben wij echter ook medelijden gevoeld met hen, medelijden omdat zij de Islaam niet kennen?

‘Er werd gezegd: ‘Treed het Paradijs binnen.’ Hij zei: ‘O wee, wist mijn volk maar wat mijn Heer mij heeft vergeven en mij tot één van de geëerden heeft gemaakt.’’ [Soorah Yaa Sien v. 20]

Heb ik al gezegd dat ik houd van deze man? Zelfs nadat hij gestorven was, had hij nog steeds medelijden met zijn volk. Zelfs nadat ze hem hadden vermoord, hoopte hij nog steeds op het goede voor hen. Zelfs toen hij het Paradijs binnentrad, wenste hij nog steeds dat zij dezelfde gunsten zouden ontvangen. Subhaanallaah! Wat een unieke en barmhartige persoonlijkheid. Hij treedt het Paradijs binnen met al haar pracht en praal, een moment van innige gelukzaligheid, en op dat moment denkt hij nog steeds terug aan zijn volk die de leiding verloochende. Ibn ‘Abbaas, radyallaahu ‘anhu, vertelde over deze man: “Hij was oprecht tegenover zijn volk tijdens zijn leven door het zeggen van ‘O mijn volk, volgt de gezanten’ en na zijn dood door het zeggen van ‘O wee, wist mijn volk maar wat mijn Heer mij heeft vergeven en mij tot één van de geëerden heeft gemaakt.’” En wij? Hoe oprecht zijn wij tegenover de mensen die ons omringen?

Hebben wij hen al één keer verteld over de ware Islaam? Hebben wij hen ooit gevraagd of ze vragen hadden met betrekking tot de Islaam? Hebben wij hen wel laten kennismaken met wie de Profeet Muhammad, sallallaahu ‘alayhi wasallam, werkelijk was? Hebben wij hen ooit betrouwbare boekjes gegeven zodat ze een andere kennisbron hadden dan de leugenachtige media? Hebben wij hen ooit uitgenodigd naar Allaah en Zijn Religie? Hebben wij ooit wel enige inspanning geleverd om de wereldwijde misverstanden op te helderen voor hen, zodat zij niet meer in onwetendheid zouden verkeren? Hebben wij überhaupt wel eens één keer smeekbeden verricht voor hen opdat Allaah hen mag leiden? Of vinden wij het meer dan voldoende als wijzelf geleid zijn en kan het ons niet eens een beetje schelen of onze buurman of buurvrouw in dwaling verkeert? Wij zijn boos op hen, maar wanneer worden wij eens boos op onszelf?

Ik heb gisteren mogen genieten van een heerlijke Khutbah. Een preek waarin gepredikt werd om te prediken. Medelijden. Dat is een gevoel dat we moeten ervaren wanneer wij zien wat we zien en horen wat we horen. En het is vanuit dit gevoel van medelijden dat het tijd is geworden om in actie te schieten! Deze man over wie ik geschreven heb, is haast uniek, maar wie zegt dat wij zijn voorbeeld niet kunnen opvolgen? Er zijn genoeg voorbeelden geweest voor ons die uit barmhartigheid voor de mensen uitnodigden naar Allaah net zoals deze man heeft gedaan, van onwetendheid naar kennis, van duisternissen naar licht. Was de Profeet Muhammad, sallallaahu ‘alayhi wasallam, niet het volmaakte voorbeeld voor ons daarin? Wij worden boos omdat zij hem trachten te beledigen, maar wanneer worden wij boos op onszelf omdat wij zijn voorbeeld niet hebben opgevolgd? ‘Wama arsalnaka illa rahmatin lil ‘aalamin.’ ‘En Wij hebben jou (o Muhammad) slechts gestuurd als barmhartigheid voor de werelden.’ Dit vers is zo bekend, maar heeft iemand onder ons ooit zichzelf ertoe verplicht om dit voorbeeld op te volgen? Wie van ons heeft zichzelf met dit vers geconfronteerd en gezegd: vanaf nu zal ik mijn uiterste best doen om een barmhartigheid te zijn voor de werelden. Voor mijn gezinsleden. Voor mijn familieleden. Voor mijn vriendenkring. Voor de natuur en het milieu. Voor de dieren, klein of groot. Voor mijn buren en omgeving. Voor mijn landgenoten. Voor degenen die in onwetendheid verkeren. Wie van ons? We worden boos op hen omdat zij hem niet kennen, maar wanneer worden wij boos op onszelf omdat wij zijn voorbeeld niet hebben opgevolgd?

‘En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allaah en die goede werken verricht, en die zegt: ‘Voorwaar, ik behoor tot de Moslims.’ [Soorah Fussilat v. 33]

Prachtige, heerlijke, geweldige verzen werden gereciteerd in het gebed na de krachtige preek van Imaam Sulaymaan van Ael. Verzen uit soorah Fussilat, prachtige uiteengezette verzen, die wij zouden moeten lezen en herlezen, zeker in de situatie waarin wij ons nu bevinden. Nogmaals:open het Boek van Allaah en ervaar de kracht, schoonheid en wijsheid ervan zelf. ‘Waman ahsanu qawlan mimman da’a ila Allaah.’ Ik heb dit vers zo vaak gelezen in de afgelopen jaren. Ik houd ontzettend veel van dit vers. Om zoveel verschillende redenen houd ik van dit vers. Een van de redenen is vanwege datgene dat al-Hasan al-Basree, rahimahullaah, over dit vers heeft gezegd. Hij zei: “Dit is de geliefde van Allaah, dit is de nabije vriend van Allaah, dit is de uitverkorene van Allaah, dit is de meest geliefde van alle mensen op aarde bij Allaah. Hij beantwoordde de oproep van Allaah en riep de mensheid op tot datgene waartoe hij had beantwoord. Hij verrichte goede werken als reactie en zei, ‘Voorwaar, ik behoor tot de Moslims.’ Dit is Allaah’s Khalifah.”

En wij, hebben wij opgeroepen tot Allaah? Wij zijn boos op hen omdat zij dingen zeggen over de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, die onwaar zijn, maar zijn wij ook boos op onszelf omdat wij het voorbeeld van de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, niet hebben opgevolgd in het uitnodigen naar Allaah? Telkens als ik het bovenstaande vers lees, voel ik de drang om deze persoon te worden, de persoon die uitnodigt tot Allaah. Helaas merk ik dat ik de laatste jaren veel te weinig uitgenodigd heb. Dat ik te veel gericht was op mezelf en te weinig op anderen. En zelfs al voelde ik barmhartigheid en medelijden voor anderen, het werd niet echt of toch zeker niet voldoende omgezet in daden. Verandering! Laten we werken, hard werken, en onszelf veranderen. Wij willen zo vaak dat anderen veranderen, laten we beginnen met onszelf te veranderen. Jij die dit leest: wordt een persoon die uitnodigt tot Allaah volgens je eigen mogelijkheden. Laten we stoppen met altijd te klagen over hoe anderen zich misdragen en eindelijk inspanningen gaan leveren om onze eigen fouten en tekortkomingen te herstellen. Voor mezelf heb ik afgesproken om vanaf nu, insjallaah, ieder jaar twee projecten te starten: één die gericht is op het uitnodigen van de moslims en één die gericht is op het uitnodigen van de niet-moslims. Ik vraag JOU, beste lezer, om hetzelfde te doen. We beweren zo vaak dat wij wensen dat onze situatie zal veranderen, maar wanneer gaan wij onszelf veranderen? Laten we gehoor geven aan de oproep van Allaah en uitnodigen naar Allaah. Laten wij degenen zijn die het beste woord spreken, goede werken verrichten en de wereld tonen in zowel woorden als in daden dat wij behoren tot de Moslims. Laten we het vers in praktijk brengen en de geliefden van Allaah worden. Laten wij veranderen en vergeet daarbij niet de verzen, die meteen vermeld worden na het vorige vers:

‘En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden. Maar dit wordt slechts gegeven aan degenen die geduldig zijn en dit wordt slechts gegeven aan de bezitter van een geweldig geluk. En wanneer een verzoeking van de shaytaan jou treft, zoekt dan toevlucht bij Allaah: voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.’ [Soorah Fussilat v. 34-36]

O Allaah, als er zich iets goeds in deze brief bevat, dan is dat enkel afkomstig van U en ik vraag U om deze goedheid dan te vermeerderen zodat het mij en anderen mag baten in deze wereld en in het Hiernamaals. En o Allaah, als er zich iets slechts bevindt in deze brief, dan is dat slechts afkomstig van mij en de shaytaan en ik smeek U om mij te vergeven voor mijn talrijke fouten en tekortkomingen. O Allaah, verhoor deze smeekbeden.

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » ma _24-_sep-_2012ah, 24-9-2012ad, 9:40 pm

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 21# 'Abdullaah ibn Mas'ud zei: "Het kan zijn dat de dienaar een zaak wil starten of een huis wil bouwen. En op het moment dat het hem wordt vergemakkelijkt, kijkt Allaah naar hem en zegt Hij tegen Zijn engelen: 'Neem dit van hem weg, want als ik dit voor hem vergemakkelijk, dan zal Ik hem het Hellevuur moeten laten binnengaan.' Waarop Allaah dit van hem verwijdert en de dienaar steeds blijft herhalen, 'Die persoon heeft mij voorbijgestoken en die persoon is gewonnen...', terwijl het in werkelijkheid een gunst van Allaah is dat Hij die zaak van hem heeft verwijderd."

#Eigenschap van Week 3: Vertrouw je zaken toe aan Allaah.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » di _25-_sep-_2012ah, 25-9-2012ad, 8:34 pm

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 22# Toen het volk van Ibraaheem hem in het vuur wilde gooien, zei hij 'Hasbunallaah wa ni'mal-Wakil'. Sommigen van de rechtschapen voorvaderen vermeldden dat Jibreel aan Ibraaheem verscheen tussen de hemel en de aarde, en tegen hem zei: "Ibraaheem! Heb je iets nodig?" Hij antwoordde: "Van jou heb ik niets nodig." Ibn 'Abbaas heeft overgeleverd dat de Engel van de regen voortging en zei: "Wanneer zal het bevel komen dat ik het moet laten regenen?" Maar het bevel van Allaah was vlugger dan dat. Allaah zei: "Wij zeiden: 'O vuur! Wees koel en veilig voor Ibraaheem.'" [21:69]

#Eigenschap van Week 3: Vertrouw je zaken toe aan Allaah.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » wo _26-_sep-_2012ah, 26-9-2012ad, 1:31 pm

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 23# Van de moraal en de manieren van de Salaf was dat zij hard werkten om zich te verzetten tegen hypocrisie zodat hun goede persoonlijkheid hetzelfde bleef, of het nu in het openbaar was of in het privé. Zij streefden dus naar het behouden van een evenwichtige persoonlijkheid en zouden zo geen handelingen overhouden in hun werkelijke (verborgen) toestand die morgen in het Hiernamaals worden blootgesteld. Beste lezer, onderzoek constant jouw eigen gedrag en zorg ervoor dat er een evenwicht is tussen jouw openbaar en jouw verborgen gedrag.

#Eigenschap van Week 4: Heb evenwicht in openbaar en privé.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » do _27-_sep-_2012ah, 27-9-2012ad, 12:58 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 24# Het volgende heb ik altijd al een heel angstaanjagende hadeeth gevonden. Zijn wij vroom in het bijzijn van de mensen en zondig in hun afwezigheid? De Profeet Mohammad, sallallaahu 'alayhi wasallam, heeft gezegd, "Er zijn mensen onder mijn gemeenschap die zullen komen met daden zoals bergen en Allaah zal hen maken tot verstrooid stof. Zij zijn mensen die jullie huidskleur hebben, zij brengen de nacht door in gebed zoals jullie doen. Maar zij zijn mensen die, wanneer zij alleen zijn, de verboden van Allaah schenden." [Ibn Maajah]

#Eigenschap van Week 4: Heb evenwicht in openbaar en privé.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » do _27-_sep-_2012ah, 27-9-2012ad, 11:25 pm

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 25# Eens werd 'Umar Ibn 'Abdul 'Azeez de volgende adviezen geadviseerd, "O 'Umar, pas op dat je niet de bondgenoot van Allaah bent in het openbaar, terwijl je Zijn vijand bent in het geheim. Als iemands persoonlijkheid in het openbaar en in het geheim niet gelijk zijn, dan is hij een hypocriet, en de hypocrieten bezetten de laagste rang van het Hellevuur." Dit advies zou ons ertoe moeten aanzetten om naar onszelf te kijken en de vraag eerlijk te beantwoorden: is onze persoonlijkheid in het openbaar en in het geheim gelijk of ongelijk?

#Eigenschap van Week 4: Heb evenwicht in openbaar en privé.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » vr _28-_sep-_2012ah, 28-9-2012ad, 11:59 pm

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 26# Ibnul Djawzie zei, "Ik zweer jullie bij Allaah. Ik heb mensen gezien die veel bidden en vasten en die enkel spreken wanneer het nodig is. Die godvrezend lijken door hun gedrag en hun kledij. Maar de harten keren zich van hen weg en de mensen kennen hen hun status niet toe. En ik heb mensen gezien die de beste kleren droegen, niet veel extra aanbidding verrichten en uiterlijk niet godvrezend leken. Maar de harten waren gevuld met liefde voor Hem. Vervolgens dacht ik na over wat hiervan de oorzaak kon zijn. Ik begreep dat het de daden waren die zij in het geheim verrichten."

#Eigenschap van Week 4: Heb evenwicht in openbaar en privé.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » zo _30-_sep-_2012ah, 30-9-2012ad, 12:25 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 27# Hij zei ook, "Er werd overgeleverd dat Imam Malik niet veel extra daden verrichtte zoals gebeden en vasten en toch was hij geëerd maar dit was zeker omwille van zijn innerlijke. Diegene die zijn innerlijke dus rechtzet, zal omwille van zijn gunsten gekend worden en zal door de harten geliefd worden. Pas op voor deze geheimen want een goede uiterlijke vertoning zal niet baten wanneer het innerlijke verdorven is." Hoe goed het gedrag van iemand ook mag zijn, wanneer hij zich hiervan ontdoet wanneer hij alleen is en de mensen hem niet zien, zullen zij hiervan toch op de hoogte zijn!

#Eigenschap van Week 4: Heb evenwicht in openbaar en privé.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » zo _30-_sep-_2012ah, 30-9-2012ad, 10:41 pm

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 28# Sufyaan Ibn 'Uyaynah zei, "Wanneer het innerlijke overeenstemt met het uiterlijke, dan is dit de juiste balans. En wanneer het innerlijke beter is dan het uiterlijke, dan is dit de gunst. En wanneer het uiterlijke beter is dan het innerlijke, dan is dit onrecht." Wees dezelfde persoon wanneer je alleen bent als wanneer jij je onder de mensen bevindt. Of wees nog beter dan dat! 'Uthmaan beschreef 'Umar, radyallaahu 'anhu, als volgt: "Bij Allaah, het enige wat ik weet, is dat zijn innerlijke nog beter is dan zijn uiterlijke en er onder ons niemand is zoals hij."

#Eigenschap van Week 4: Heb evenwicht in openbaar en privé.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » di _2-_okt-_2012ah, 2-10-2012ad, 11:32 am

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

#Dag 29# De volgende twee uitspraken van Wahb Ibn al-Ward raken mij het diepst, wat dit onderwerp betreft. Het meest ontroerende vind ik de uitspraak waarin hij zegt, "Pas op dat je niet aan Allaah de minste waarde toekent van al degenen die naar jou kijken." En hij zei ook, "Pas op dat je de duivel niet uitmaakt in het openbaar en dat je zijn vriend bent in het geheim. Wil je dat de mensen je prijzen en dat de Heer van de mensen je vernedert? Wil je door de bewoners van de aarde graag gezien worden, terwijl de bewoners van de hemelen je al haten?"

#Eigenschap van Week 4: Heb evenwicht in openbaar en privé.#

RANDOM_AVATAR
Maryama
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26223
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Maryama » di _2-_okt-_2012ah, 2-10-2012ad, 11:37 am

Mededeling

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

Insjallaah verkeert ieder van jullie in goede staat, innerlijke geloof en gezondheid.

Beste forumleden, ik ga tijdelijk weg van dit forum en als ik erin slaag, wordt dat een permanente pauze insjallaah. Maar voor degenen die graag deze topic willen blijven volgen, adviseer ik jullie om dat te doen via deze pagina: Link verwijderd, deze bestaat niet meer. Voor zover ik weet, hoef je zelfs niet over een facebook-account te beschikken om daarop te kunnen meelezen. Dus blijf alstublieft meelezen op de vermelde pagina, indien je deze dagelijkse herinneringen aan het volgen was!

Avatar gebruiker
imanvdkraan
Forum Moderator
Forum Moderator
 
Berichten: 20070
Geregistreerd: za _26-_sep-_2009ah, 26-9-2009ad, 8:50 am

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door imanvdkraan » di _2-_okt-_2012ah, 2-10-2012ad, 8:50 pm

assalaam aleikum

Afbeelding
Alhamdulillah, i received nothing i wanted...but i received everything i needed

wa aleikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatu

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40500
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Ayasha » di _5-_nov-_2019ah, 5-11-2019ad, 2:56 pm

Helaas bestaat de fb-pagina niet meer die je destijds hebt gemaakt, Maryama. Insha'Allah gaat alles goed met jou en ben je geslaagd voor al je examens. Denk nog vaak aan je en lees nog vaak jouw waardevolle bijdragen op dit forum. Moge Allah jou daarvoor rijkelijk belonen.
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40500
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: "O Allaah, doe ons behoren tot de eersten!"

door Ayasha » zo _12-_jun-_2022ah, 12-6-2022ad, 3:19 pm

Dit topic verdient het om opnieuw onder de aandacht te worden gebracht. Dus... UP! :roos:
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Vorige

Keer terug naar Akhlaaq & Tazkiya - Gedragscode & Zuivering v/d ziel

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast