Opvoeding; een lezing van Oem Sayfoullah

Vragen en opmerkingen betreffende de Islamitische opvoeding
Avatar gebruiker
canli
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 414
Geregistreerd: za _28-_jul-_2007ah, 28-7-2007ad, 11:44 am

Opvoeding; een lezing van Oem Sayfoullah

door canli » zo _10-_feb-_2008ah, 10-2-2008ad, 7:52 pm

:salaam:

Opvoeding; een lezing van Oem Sayfoullah.


In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

“O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie gezinsleden voor de Hel”
(Soerat At-Tahriem, aayah 6).

Kinderen hebben is een gunst die wij van Allah de Verhevene gekregen hebben,
daarom moeten wij als islamitische ouders alles op alles doen om onze kinderen een goede islamitische opvoeding te geven met een goede sterke fundament waarop zij hun leven kunnen baseren: de islam.

Uw kind een goede islamitische opvoeding geven staat niet alleen in het belang van het creëren van een goede natie maar staat zeker op de eerste plaats in het belang van de ouders. De boodschapper van Allah s.a.w. zegt in een hadith die overgeleverd is door
Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn): "Wanneer de zoon van Adam sterft houden zijn beloningen voor zijn daden op, behalve de volgende drie daden:
Een onophoudelijke liefdadigheid, achtergelaten kennis die voor mensen nuttig zal zijn en een oprechte kind die smeekbede voor hem doet.

(Tiermiedhie onder nr 1297).

Als ouder fungeert u als een voorbeeldfunctie, u moet goed beseffen dat uw kind veel van uw eigen gedrag zal aannemen. U kunt niet verwachten dat als u liegt dat uw kind dat niet zal doen.
U moet niet alleen consequent zijn met het gedrag van uw kind maar ook consequent zijn met uw eigen gedrag. U moet dus zelf een goede voorbeeld zijn voor uw kind.
Natuurlijk blijven we reëel, niet iedereen heeft alleen maar goede
karaktereigenschappen, iemand kan net zo goed een nare karaktereigenschap hebben die
hoe goed u uw best doet om het te verbergen tevoorschijn zal komen tegenover uw kinderen.
U kunt het misschien goed voor de buitenwereld verbergen maar niet voor uw kinderen.
Uw kinderen weten wat de realiteit is, zij zien het, horen het, maken het mee kortom zij weten het als beste, maar hoe dan ook als ouder behoort u het allerbeste voorbeeld te geven en al uw goede karaktereigenschappen naar voren te brengen en oprecht te zijn en blijven en standvastig blijven in uw geloof.

Als ouder behoort u goed na te denken over de opvoeding van uw kinderen.
U behoort uw kinderen door te geven dat er iets in deze wereld het allerbelangrijkst is, en dat het voor altijd zal blijven en dat het zal helpen door goede tijden en door slechte tijden en dat het zal helpen op een Dag die moeilijk zal zijn en dat zelfs u als ouder niet te hulp kan schieten. U leert uw kinderen de islam.
U geeft aan uw kinderen deze aya/vers door:
"Zeg: "Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn boodschapper en het strijden op zijn Weg, wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet." (Soerat At Tawbah, aayah 24).

U leert uw kinderen meer van Allah en Zijn profeet Mohammed s.a.w.te houden dan van u als moeder. En u leert ze dat ze nooit iemand moeten gehoorzamen die tegen de wil van Allah indruist ook al ben jij het de moeder.
Daarover zegt de boodschapper van Allah s.a.w. in een hadith die overgeleverd is door 'Ali Bnoe Abie thaalieb (Moge Allah tevreden met hem zijn): "Er is geen gehoorzaamheid aan een schepsel wanneer het in tegenspraak is met de Schepper" (Ahmed 1041).

Als ouder moet u uw kind duidelijk maken dat het in deze wereld gaat om “la illa illaha illa Allah” “er is geen God dan Allah” , en dit met alle vrees aan u kinderen door te geven. Als moeder moet u niet bezorgd zijn of uw kinderen te eten zullen krijgen of, of u geld overhoudt de volgende maand om mooie nieuwe superdure schoenen te kopen voor u kind. Als moederzijnde moet u, u druk maken om het feit dat u een moeilijke verantwoordelijkheid draagt en dat is de islam doorgeven aan u kinderen volgens de Qor-aan en de Soennah.

Ik neem aan dat iedere moeder dit als doel voor ogen heeft en dat misschien het punt nu is hoe dit als moslimmoeder in een niet-islamitische land bereikt kan worden!
Als ouder moet u veel dou3a doen voor u kinderen, dat Allah de Verhevene ze zal leiden naar het rechte pad.
Als de man en de vrouw gemeenschap hebben met elkaar, doen ze een doe3a een smeekgebed:
“ O Allah weer de shaytaan van ons en weer de shaytaan af van datgene wat wij zullen krijgen”.
Voordat bij wijze van het eitje bevrucht wordt doet men al doe3a voor hetgeen wat zij zullen krijgen.

Als ouder behoort u uw kinderen altijd met goede leuke eigenschappen zoals liefde en zachtheid te benaderen en geweld en drang achterwege laten. Het kan natuurlijk voorkomen dat u op bepaalde momenten iets moet opleggen en dat op een strenge harde manier moet doen, dit is helaas niet te voorkomen maar we moeten ons uiterste best doen om dit zoveel mogelijk achterwege te laten omdat deze manier van opvoeden ons eigenlijk nog verder weg van ons doel houdt. Als ouder behoren we een zo goed mogelijke manier te vinden die het kind kan stimuleren tot discipline. En een balans te vinden tussen zachtheid en strengheid. Hier speelt consequent zijn een belangrijke rol.

Als ouder kunt u uw kind op jong leeftijd beïnvloeden door hem of haar op jonge leeftijd de Qor-aan te leren en de biografie van de profeet s.a.w. en de metgezellen. Ik zie dat ouders dit vaak doen als de kinderen ouder zijn maar we moeten reëel blijven u kunt bepaalde dingen moeilijk afleren. Het is zwaar en onrealistisch om iets af te leren wat u jaren goedgekeurd hebt. U kunt een meisje bijvoorbeeld niet van de ene op de andere dag verplichten om een hidjaab te dragen. Psychisch zal dit zwaar voor een kind zijn, het zal alleen maar haat opwekken tegenover de islam en de ouders. Het is belangrijk dat u uw kind er goed op voorbereid. De profeet s.a.w. zei dat u uw kinderen op zevenjarige leeftijd moet voorbereiden op het gebed door middel van beloningen enz en op tienjarig leeftijd mag slaan als het niet bidden wilt.

De profeet s.a.w. heeft ons aanbevolen om kinderen op jonge leeftijd iets te leren en hen ook de tijd te geven om iets te leren en te accepteren.
Het is ook belangrijk dat als een kind een fout maakt het op dat moment besproken wordt en dat er niet gezegd moet worden “ach het is maar een kind” “als het ouder is dan leer ik het wel af”, het is ook belangrijk dat uitgelegd wordt waarom iets niet mag en wat voor het schade het kan berokkenen. Als uw kind bijvoorbeeld een leugentje verteld heeft dan moet u uw kind op dat moment aanspreken en vertellen wat de islam over liegen zegt en niet dat u er een week of twee later er mee aan komt.

Het is een plicht van de ouders om alle kinderen gelijk te behandelen. Zoons en dochters zijn beiden gelijk aan elkaar.
Als uw dochter haar bord en beker moet afwassen dan moet uw zoon dat ook doen.
Krijgt de oudste een cadeautje dan moet u zorgen dat uw jongste dat ook krijgt.
Het is onredelijk en onrechtvaardig om uw ene kind goed te behandelen en uw andere kind onrechtvaardig. Dit kan echter onbewust gebeuren.
Zo een onrechtvaardige gedrag tegenover u kinderen kan leiden tot bepaalde persoonlijke problemen.
De profeet s.a.w. heeft gezegd: “vrees Allah en behandel u kinderen gelijk”. Als u kind al denkt dat zijn of haar ouders onrechtvaardig zijn bij wie kan het dan rechtvaardigheid vinden?
U dwingt zo uw kind om bij vreemden rechtvaardigheid te zoeken terwijl de islam rechtvaardigheid aanbeveelt.
Afbeelding

Avatar gebruiker
canli
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 414
Geregistreerd: za _28-_jul-_2007ah, 28-7-2007ad, 11:44 am

Re: Opvoeding; een lezing van Oem Sayfoullah

door canli » zo _10-_feb-_2008ah, 10-2-2008ad, 7:54 pm

Wat voor problemen komen er zoal voor en wat kan ik mijn kinderen het beste aanbieden?

We leven nu eenmaal in een niet-moslimland en komen elke dag weer opnieuw bepaalde zaken tegen die tegen de wetten van Allah ingaan. Hoe ouder uw kind wordt hoe moeilijker het wordt om het bij te houden. Het begint al op de basisschool en mijn advies is daarom zoek een islamitische basisschool op voor uw kind. U kind zal er niet alleen thuishoren maar als ouder zul u er ook van kunnen profiteren.

Natuurlijk is er niet in elke stad een islamitische basisschool beschikbaar maar misschien is het een idee om samen met de andere moslims zelfs iets proberen te ondernemen dat er in uw stad ook een islamitische basisschool komt.

Er zijn nog steeds teveel moslimkinderen die uitkijken naar de sinterklaasfeest of naar de kerstfeest op de plaatselijke school. En ook de verjaardagen zijn een groot probleem. Het is belangrijk dat er iets speciaals en vervangend verzonnen wordt voor onze moslimkinderen. Zo kunt u bijvoorbeeld met elke eid-feest iets speciaals met en voor uw kinderen organiseren waarbij zij veel cadeautjes krijgen en het een grote feest wordt voor hen. U kunt buiten de verjaardagen om vriendjes of vriendinnetjes van uw kinderen uitnodigen voor zomaar een feestje thuis. Zo kunt u duidelijk maken dat de islam geen feestjes verbiedt mits het natuurlijk volgens de Qor-aan en de Soennah verloopt, maar dat het alleen de verjaardagsfeestjes en de feesten van de niet-moslims verbiedt. U kunt natuurlijk wel als uw kind jarig is de gelegenheid nemen om met uw kind te praten over het feit dat hij of zij wat ouder is en dat hoe ouder men wordt hoe meer de islam van een persoon verwacht. U kunt vast iets unieks en creatiefs bedenken om uw kind niet in de war te brengen.
Op bijna elke school wordt er wel een kamp georganiseerd voor kinderen. U weet niet wat daar als ouder gebeurd, hoe de jongens/meisjes verdeeld worden, het voedsel en dan nog maar niet te spreken over de discoavonden. Alle kinderen kijken ernaar uit en dan hoort uw kind dat het niet mag gaan…

Veel ouders geven toe omdat ze het sneu vinden voor hun kinderen maar i.p.v uw kind op stap te laten gaan naar het onbekende kun u uw kind zoveel bieden. Als moslim ouder is het verstandig om iets leuks en unieks te bedenken om u kind bezig te houden als zijn of haar klasgenoten weg zijn. Elk dag kun u een leuke uitstapje verzinnen en misschien kun u het op dat moment wel extra verwennen. Met als doel het kind te leren dat de islam bepaalde zaken verbiedt maar ook zeker wel andere leuke dingen toestaat. Zo heeft uw kind ook wat leuks te vertellen op school en voelt het zich niet buitengesloten.

Het is dus belangrijk om uw kinderen goed bezig te houden zodat ze niet het gevoel krijgen dat ze wat tekortkomen omdat ze eenmaal zien wat hun niet-moslimvrienden wel hebben en doen met hun ouders.
U kinderen goed bezighouden betekent niet dat ze urenlang op straat mogen spelen zodat het huis netjes blijft of omdat u net moet dweilen. Elk moeder kan haar kinderen bepaalde activiteiten thuis aanbieden. Dit kan van samen Qor-aan leren zijn tot het laten meehelpen met het voorbereiden van het eten. Kinderen vinden het enig om te helpen met het volwassen werk. Toegegeven als u haast hebt met het eten maken dan zit u echter niet te wachten op een kleine hummeltje die er alleen maar een rommeltje van aan het maken is maar met geduld is dit een goede investering in het zelfstandig maken van uw kind. U kunt de dagen indelen zodat er wat structuur komt in de belevingswereld van uw kind, een soort rooster van wat u elke dag met u kind kunt doen dit creëert alleen maar duidelijkheid voor uw kind wat heel prettig is voor uw kind. Dit kan zijn van kleurplaten tot het bouwen van een moskee met lege kartonnen dozen. Spelletjes spelen met uw kinderen, picknicken met uw kinderen, huiswerk maken met uw kinderen, verhaaltjes vertellen over de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) kortom er is heel wat te bedenken. Als het u niet alleen lukt om bijvoorbeeld leuke dingen voor uw kinderen te bedenken vraag eens een vriendin of andere zusters misschien valt er wel wat te organiseren voor ze in de moskee of op de basisschool er zijn vast wel zusters die graag een handje willen helpen.

Wat jammer genoeg ook bepaalde ouders doen is dat ze hun kinderen het weekend naar de moskee sturen om daar de Qor-aan te leren en bepaalde zaken over de islam en er geen aandacht meer aan besteden thuis omdat ze denken dat, dat genoeg is voor hun kinderen. De moskee moet een aanvulling zijn in de islamitische opvoeding van de ouders en niet andersom. Als ouder moet u uw kinderen stimuleren om u kinderen te laten houden van wat ze leren op de moskee en hen helpen om het uit te oefenen buiten de moskee om.

Dit zijn adviezen die ik jullie adviseer, in mijn ogen is het op een liefdevolle, geduldige, leuke, aantrekkelijke manier, een goede manier om de islam over te brengen aan anderen, of het nu mijn eigen kinderen zijn of andermans kinderen. Elke ouder hanteert zijn of haar eigen manier om kinderen iets bij te leren en ik zal niet beweren dat die manier fout zal zijn. Moge Allah ons allen behoeden en ons helpen onze kinderen een volledige goede islamitische opvoeding te geven zodat zij de islam zullen overnemen en doorgeven en daar trots op zullen zijn. En zodat wij de ouders later in onze graven ervan zullen profiteren zoals de profeet s.a.w. heeft gezegd:
“Wanneer de zoon van Adam sterft houden zijn beloningen voor zijn daden op, behalve de volgende drie daden: Een onophoudelijke liefdadigheid, achtergelaten kennis die voor mensen nuttig zal zijn en een oprechte kind die smeekbede voor hem doet. (Tiermiedhie onder nr 1297).
Afbeelding


Keer terug naar Islam en Opvoeding

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast