De overleveringen van het einde der tijden en de laatste dag

Heb je wat interessants te melden? Laat het ons weten!
Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

De overleveringen van het einde der tijden en de laatste dag

door Al-hussein » do _5-_jun-_2014ah, 5-6-2014ad, 3:11 pm

Assalamoe alaikoem wa rahamtoe Allah ,


Iedereen mag meedoen in dit topic mits men met minstens een Hadith komt over Agieroe-Zamaan (het einde der tijden) en de tekenen van Yawm Al Qiyamah (de dag des Oordeels).

Staan de overleveringen niet in de Sahihayn (Boechaarie en Moslim) dan gaan we samen zoeken naar de uitspraken van de geleerden omtrent de authenticiteit.

Ik begin met een Hadith:

Overgeleverd door Imam Boechaarie en Imam Moslim in hun Sahih op gezag van Anas Ibn Maalik moge Allah tevreden met hem zijn: hij zei:

"Ik en het Laatste Uur zijn gestuurd als dezen." Hij zei dit en stak zijn wijsvinger met zijn middelvinger er tegenaan, omhoog.

http://sunnah.com/muslim/54/171

Kijk dus als je je twee vingers strekt, dan moet je de leeftijd van de mensheid voorstellen bij het begin van je vingers, en kijk naar het verschil in hun lengte, het einde van je wijsvinger is het begin van het profeetschap van Mohammad s.a.w. , nu reeds 1435 jaar voorbij, besef in welke fase jij nu leeft en speel niet met je geloof en zet je verlossing niet op het spel ....

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Al-hussein » vr _6-_jun-_2014ah, 6-6-2014ad, 2:23 am

de Imams Boechaarie , Moslim in hun Sahih , Ahmad in zijn Musnad ,Aboe Dawoed , Ibn Maadjah in hun Sunan en anderen ( de woorden zijn van de overlevering van Boechaarie ) overleverden op gezag van Aboe Hoerayrah moge Allah swt tevreden met hem zijn , hij zei :

De Profeet s.a.w. zei :

"De tijd zal snel voorbijgaan, goede daden zullen afnemen, en gierigheid zal worden gegooid in de harten van de mensen, en de Hardj zal toenemen. Ze [ de Sahahabah ] vroegen : "Wat is de Hardj?" Hij s.a.w. antwoordde: "Het is vermoorden , het is vermoorden !! "

http://sunnah.com/bukhari/78/67
http://sunnah.com/muslim/47/18
http://sunnah.com/abudawud/37/16
http://sunnah.com/urn/1291520
http://library.islamweb.net/hadith/disp ... &pid=60289Kijk om je heen , wat lees je en wat zie je op tv ?? geen ene journaal zonder talloze doden ergens in de wereld ...

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » vr _6-_jun-_2014ah, 6-6-2014ad, 9:41 am

Assalamu Aleikum,

De Profeet Mohammad s.a.w. heeft gezegd:

"Er zal een Fitan(test en beproeving) zijn(in de toekomst)dat een zittende persoon beter af is dan een staande, en een staande beter dan een lopende, en een lopende beter dan een rennende, en wie zich bloodsteld aan deze Fitan(test en beproeving) het zal hun vernietigen. Dus wie dan ook een plaats van veiligheid of vluchtoort van datgene kan vinden, dan zal hij zichzelf daarin moeten beschermen" (Sahih al-Bukhari, Boek 9, hoofdstuk 9, hadith 7082)

Kijk hoe de mensen tegenwoordig rennen voor de wereldse rijkdommen en bezittingen.
Dat zelfs een menselijk leven niets meer voorsteld door deze te vernietigen om maar de wereldse rijkdom en bezittingen te kunnen verkrijgen en te bezitten. Dus aan de einde van de tijd zal het hieromtrent een grote gaos zijn dat als men zichzelf hierin mengt zich ermee in wordt getrokken, en hoe rustiger en gecontroleerder als Moslim dat men dan is des te beter en veiliger voor de persoon. En diegenen die rennen voor de wereldse rijkdommen en bezittingen zullen zichzelf vernietigen. Diegenen die zichzelf daarvoor kunnen beschermen in hun eigen huizen zullen dat moeten doen.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » vr _6-_jun-_2014ah, 6-6-2014ad, 11:42 am

Assalamu Aleikum,

De Profeet Mohammad s.a.w. heeft gezegd:

"Het laatste Uur zal niet komen todat de tijd kort zal zijn, een jaar zal zijn als een maand, een maand als een week, een week als een dag, en een dag als een uur, en een uur zal zijn zoals (voor de tijd van) het verbranden van Palm bladeren". ( Sahih Hadith, overgeleverd door Ahmed en Ibn Hibban)

In de laatste dagen voor het Uur zullen er kleine zegening zijn in de dingen, en in de tijd. Zelfs nu in de hedendaagse tijd met de nieuwste technologie en ontwikkelingen in vervoer en in de communicatie middelen van video,beeld en geluid. enz. Denken we snel te zijn en overal te kunnen komen en dat de tijd met ons is en dat we de tijd zelfs voor zijn. Terwijl het geheel de tegenovergestelde is, de tijd zal snel voorbij gaan zodat zelfs een jaar niets meer lijkt. En de tijd zal ons snel inhalen zodat men niet eens meer weet wat men met de tijd allemaal heeft gedaan, en dan staat opeens de dood voor jou. Geld dit dan niet vooral voor de tegenwoordige tijd waar wij in leven. De tijd vliegt en het Uur komt eraan en is nabij.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » vr _6-_jun-_2014ah, 6-6-2014ad, 1:20 pm

Assalamu Aleikum,

Er is overgeleverd door Zainab bint Jahsh(ra), dat de Profeet s.a.w. opstond van zijn slaap met een rood hoofd en zei: "La ilaha illallah". Wee de Arabieren, voor een groot kwaad dat hun snel zal benaderen. Vandaag is er een gat gemaakt in de muur van Yadjudj en Madjudj zoals dit (de profeet s.a.w. maakte met zijn vingers het getal 90 of 100). Er werd gevraagd: "Zullen wij vernietigd worden, ondanks dat er rechtvaardige mensen onder ons zijn"? De Profeet s.a.w. antwoorde: "Ja!, als Al-Khabath zich vermeerderd."(Sahih al-Bukhari, Boek 9, Hoofdstuk 4, Hadith 7059)

We weten dat de muur die Zul-Qarnain met de toestemming van Allah(swt) bouwde zal kapotgaan voor het laatste Uur, en wij weten dan dat de corrupte volkeren Yadjudj en Madjudj zich zullen vermengen met de rest van de wereld. Als er al een gat gemaakt was in de tijd van de Profeet Mohammad s.a.w. meer dan 1400 jaar geleden hoe zal de muur er nu bij staan?

En wat is Al-Khabath?
Al-Khabath wordt geïnterpreteerd als illegale sexueele betrekkingen, en het verkrijgen van ontwettige kinderen, en elk kind dat uit het haram is verwekt. Met andere woorden de meerderheid van de mensen zullen zich met dat en elk slecht aspect bezighouden dat alleen slechte vruchten produceerd, en die recht tegen de Islamitische Wet ingaan.

Zie de "Arabieren" en de rest van de wereld zich hedendaags vermaken met het hetgeen wat beschreven is. Wee hun voor het kwaad dat ze zelf produceren.

Het is verder een kwestie van tijd.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Al-hussein » za _7-_jun-_2014ah, 7-6-2014ad, 6:28 am

Assalamoe Alaikoem wa rahmatoe Allah ,

Imams Boechaarie en Moslim overleverden in hun Sahihs op gezag van Abdullah Ibn Mas'oed en Aboe Moessa Al Ash'ari , ze zeiden :

De Profeet s.a.w. zei : Voorafgaand aan het Laatste Uur, zullen er dagen ( tijdperk ) zijn waarop onwetendheid zal verspreid worden , kennis zal weggenomen worden (in de religie ) en er zal veel Al-Hardj plaatsvinden , en Al-Hardj betekent vermoorden .

http://sunnah.com/bukhari/92/14
http://sunnah.com/muslim/47/14

kijk om je heen : de onwetendheid omtrent de islam de kennis van de Koran De Soennah en de zuivere leer van dit geloof neemt in snelle tempo toe door meerdere oorzaken : het overlijden van de grote geleerden , en de minachting van de levende geleerden door mensen en groeperingen die hun begeerten en innovaties volgen .
Daarentegen neemt kennis over de islam af doordat mensen geen interesse en geen geduld meer hebben om de islam te leren vanuit zijn zuivere bronnen en door de echte geleerden en studenten van kennis en in plaats daarvan neemt men kennis van duistere onbekende bronnen zoals facebook ,twitter , oriëntalisten en zelfs anti-islam websites !!!

Ook de hardnekkige oorlog tegen de islam van binnenuit door zogenaamde liberale moderne islam speelt een grote rol in het verspreiden van onwetendheid .

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » za _7-_jun-_2014ah, 7-6-2014ad, 7:30 am

Assalamu Aleikum,

Overgeleverd door Abu Huraira(ra): "Allah's Boodschapper s.a.w. zei: "Het Uur zal niet komen tot een man van (de stam) Qahtan verschijnt, die de mensen aandrijft met zijn stok". (Sahih al-Bukhari, Boek 9, Hoofdstuk 24, Hadith 7117)

"Die de mensen aandrijft met zijn stok" refereerd naar de hedendaagse macht der Autoriteiten die via de Politie,Mobiele Eenheid,en het Leger de burgers met agressie onderdrukken met hun knuppels. Zie het hedendaags wereldwijd gebeuren hoe de burgers/mensen massaal met brutale agressie onderdrukt en neergeslagen worden door de macht der Autoriteiten.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » za _7-_jun-_2014ah, 7-6-2014ad, 8:02 am

Assalamu aleikum,

Er is overgeleverd door Umar bin Al-Khatab(ra) (in een lange Hadith dat over Islam,Iman,Ihsan en het laatste Uur gaat) dat er aan de Profeet s.a.w. werd gevraagd( door Djibriel) betreft het laatste Uur. De Profeet s.a.w. antwoord";" Degene die ondervraagd wordt weet daarover niets meer dan degene die ondervraagd". Hij(de vrager) zei: vertel me dan over de voortekenen ervan. Hij (de Profeet s.a.w.) Zei: "Dat de slavin haar meester baart, en dat blootsvoete schaapherders met elkaar wedijveren over het bouwen van enorme gebouwen" (Sahih al-Bukharie, Sahih Muslim)

Zie hedendaags de in slipper lopende blootvoetige Arabieren zich druk maken over wie het hoogste gebouw kan bouwen. Het ene enorme grote en hoge gebouw wordt overtroffen door een ander als of het een competitie is. En zie hoe de tegenwoordige jeugd hun ouders zonder respect behandelen zodat zij boven hun ouders staan in autoriteit en dat hun ouders niets meer te zeggen hebben richting hun kinderen, en dat het zelfs de ouders zijn die onderdanig zijn geworden richting hun kinderen.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Al-hussein » za _7-_jun-_2014ah, 7-6-2014ad, 2:19 pm

Imam Ibn Abi Shaybah overleverde in zijn Moessannaf op gezag van Abdollah Ibn 'Amroe moge Allah tevreden met hen zijn , hij zei :


Als je ziet dat tunnels gegraven worden en de gebouwen hoger worden dan de toppen van de bergen in Makkah dan weet dat de dag des Oordeels zeer nabij is .Moessannaf ibn Abi Shaybah, Hadith: 14306


Afbeelding
Afbeelding

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » za _7-_jun-_2014ah, 7-6-2014ad, 3:14 pm

Assalamu Aleikum,

Anas(ra) overleverde: De Profeet s.a.w. zei:"Het laatste Uur zal niet komen tot mensen met elkaar wedijveren in het bouwen van Moskeeën"( Sahih Hadith overgeleverd door Abu Dawoed/Ibn Hibban/Ibn Madjah)

Ibn Abbas(ra) overleverde dat de Boodschapper van Allah s.a.w. zei:"Ik was niet bevolen om hoge Moskeeën te bouwen" Ibn Abbas(ra) voegde er aan toe (voor uitleg): "Jullie zullen het(de Moskeeën) zeker gaan versieren, zoals de Joden en de Christenen het doen"(Sahih Hadith overgeleverd door Abu Dawoed)

De Moskee van de Profeet s.a.w. in zijn tijd was simpel gebouwd uit steen en klei, het dak was van takken en bladeren van palmbomen, ook in de tijd van Abu Bakr, Omar en Uthman(raa) bleef de Moskee simpel. De Moskee werd alleen beter gerestaureerd als het nodig was maar het bleef zoals het in de tijd van de Profeet s.a.w. was, er werden alleen extra houten pilaren aangebracht ter versteviging van de Moskee.

En zie de hedendaagse moderne Moskeeën. De ene moet nog mooier en groter en hoger zijn dan de andere, met alle onnodige versiersels en decoratie er in. Ook hierin lijkt het een competitie van vertoon. In plaats van Taqwah.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » za _7-_jun-_2014ah, 7-6-2014ad, 3:45 pm

Assalamu Aleikum,

Sahl bin Sa'd(ra) overleverde dat de Boodschapper van Allah s.a.w. zei:"Aan het einde van de Wereld zal de aarde zich vestigen en er zullen valse beschuldingen van onkuisheid,laster,en metamorfose zijn. "Er werd gevraagd waneer zal het (deze dingen) plaatsvinden, O Boodschapper van Allah s.a.w.? Hij zei: "Waneer muziek instrumenten en vrouwelijke zangeressen verschijnen" (Sahih Hadith overgeleverd door Ibn Madjah)

Geen commentaar verder nodig betreft de duidelijke waarachtige woorden van onze geliefde Profeet Mohammad s.a.w. die voor zichzelf spreken gezien de periode waar wij hedendaags in leven.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Al-hussein » za _7-_jun-_2014ah, 7-6-2014ad, 4:16 pm

Abdul Malik schreef:
En zie de hedendaagse moderne Moskeeën. De ene moet nog mooier en groter en hoger zijn dan de andere, met alle onnodige versiersels en decoratie er in. Ook hierin lijkt het een competitie van vertoon. In plaats van Taqwah.


Assalamoe alaikoem ,

Probeer nu te concentreren in je gebed in de meeste moskeeën ...

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » za _7-_jun-_2014ah, 7-6-2014ad, 5:30 pm

Assalamu Aleikum,

Abu Huraira(ra) overleverde dat de Boodschapper van Allah s.a.w. zei:"Waneer eerlijkheid verdwijnd, dan wacht op het Uur. Er werd gevraagd:" Hoe zal eerlijkheid verloren raken, O Boodschapper van Allah s.a.w. ?" Hij zei:" Waneer autoriteit wordt gegeven aan diegenen die het niet verdienen, dan wacht op het Uur". (Sahih al-Bukharie)

Zie tegenwoordig al de corrupte wereldleiders (met hun geheime agenda) de macht en autoriteit hebben over de burgers/mensen.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Al-hussein » za _7-_jun-_2014ah, 7-6-2014ad, 9:36 pm

Asssalamoe alaikoem ,

Imam Moslim overleverde in zijn Sahih in de Moeqaddimah (introductie) op gezag van Aboe Hoerayrah r.a., hij zei:

De Profeet van Allah s.a.w. zei:

Er zullen in het einde der tijden leugenachtige Dajjaals (bedriegers en misleiders) naar jullie komen met verhalen en overleveringen die jullie noch jullie vaderen nooit eerder gehoord hadden, dus wees op jullie hoede voor hen zodat zij jullie niet misleiden en jullie niet laten dwalen'.
كتاب المقدمة صحيح مسلم

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ ‏"‏ ‏.‏


Sahih Muslim » Introduction

Harmalah bin Yahyā bin Abd Allah bin Harmalah bin Imrān at-Tujībī narrated to me, he said Ibn Wahb narrated to us, he said Abū Shurayh narrated to me that he heard Sharāhīl bin Yazīd saying ‘Muslim bin Yasār informed me that he heard Abā Hurayrah saying, the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah upon him, said:

There will be in the end of time charlatan liars coming to you with narrations that you nor your fathers heard, so beware of them lest they misguide you and cause you tribulations


Dit zijn de predikers van de dwaling, hetzij de zogenaamde liberale imams hetzij de extreme Takfiri's.
De dag van vandaag horen we vreemde preken waarin alle soorten van dwalingen worden gepromoot, de menging van mannen en vrouwen mag, Hijab is niet verplicht, homoseksualiteit is geen zonde en is aangeboren, de grondbeginselen van de Sharia worden verworpen.
En van de andere kant horen we van zeer extreme enthousiaste pas praktiserende jeugd die een vertaald boekje hier en daar hebben gelezen en iedereen en alles wat los en vast zit, verketteren, zo is die en die Moerttad en Jan en alleman Kaafir.

Terwijl Allah ons een gematigde Ummah heeft gemaakt .

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » zo _8-_jun-_2014ah, 8-6-2014ad, 8:23 am

Assalamu Aleikum,

Abu Huraira(ra) overleverde dat de Profeet s.a.w. zei: "Het Uur zal niet komen tot mijn volgelingen de daden kopiëren van de vroegere naties en hun dichtbij zullen volgen, stap voor stap, deel bij deel (dwz: cm bij cm)". Er werd gezegd: "O Allah's Boodschapper s.a.w. ! Bedoel jij de (naties) Perzen en de Byzantijnen?". De Profeet s.a.w. antwoordde:" Wie kunnen het anders zijn dan zij?" (Sahih al Bukharie)

Abu Said Al-Khudri(ra) overleverde dat de Profeet s.a.w. zei:"Jullie zullen die naties volgen die voor jullie kwamen, stap voor stap, deel bij deel (dwz: cm bij cm), het zal zo erg zijn dat als zij zelfs in een gat van een hagedis zouden gaan, jullie hen zullen volgen". Wij zeiden: "O Allah's Boodschapper s.a.w. ! (bedoel je) de Joden en de christenen". Hij zei: "Wie anders?". (Sahih al Bukhari)


Zie de hedendaagse Moslims de Soenah verlaten en de trend van de ongelovigen volgen in bijna elk aspect. Zie hoe het zieke systeem en manier van leven van het vrije westen alreeds diep doordrongen is in de Islamitische landen. De Moslims kleden en gedragen zich, en zien er precies uit zoals de ongelovigen, en sommigen zogeheten Moslims doen daar letterlijk alles voor, ook al gaat het gepaard met het grote risico dat men hierdoor zijn/haar geloof gaat verlaten. Ze ruilen de Islam in voor ongeloof.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » zo _8-_jun-_2014ah, 8-6-2014ad, 8:48 am

Assalamu Aleikum,

Abu Huraira(ra) overleverde dat de Boodschapper van Allah s.a.w. zei: "Onder de tekenen van het Uur is de verschijning van hebzucht". (Sahih Hadith overgeleverd door Tabrani)

Hebzucht refereert naar: begerigheid, egoïsme, geldzucht, gierigheid, hebberigheid, inhaligheid, vrekkigheid.

Zie de Moslims zich druk maken om geld en bezit, waardoor ze de leer en adviezen van de Islam doen negeren. Zo zal een Moslim steeds meer en meer en verder en verder van de Islam af komen te staan. De hebzucht naar geld en bezit maakt van een mens een wild beest. Onrechtmatig bedriegen en stelen komen daar ook bij kijken. Een ware Moslim zegt elke dag Alhamdullilah voor wat Allah(swt) voor hem als onderhoud heeft geschonken. Zie hoe de hedendaagse Moslims hun ziel verkopen aan de korte en tijdelijke wereldse genietingen en de bezittingen/rijkdommen.

En stel jezelf de vraag: "Wat neem ik mee in mijn graf, en wat neem ik mee wat voor mij een voordeel kan/mag zijn op de Dag der Opstanding?" Is het Hebzucht of (eerlijkheid en oprechtheid) Alhamdullilah?
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » zo _8-_jun-_2014ah, 8-6-2014ad, 9:14 am

Assalamu Aleikum,

Abu Huraira(ra) overleverde dat de Boodschapper van Allah s.a.w. zei: "Onder de tekenen van het Laatste Uur zijn obsceniteit (ontucht) en afschuwelijkheden, het verbreken van bloedverwantschap, het bedriegen van waarachtigen, en het vertrouwen van bedriegers" ( Sahih Hadith overgeleverd door al-Bazzar/Tabrani/en Imam Ahmed)

Zie tegenwoordig de schaamteloosheid in woord en daad (in de naam van vrijheid van meningsuiting), en vuile taal wanneer men tot de mensen spreekt, of in slechte dialecten (tongval) om de mensen te laten (uit)lachen. Dit allemaal is verboden in de Islam, een Moslim moet zijn tong (en daden) controleren en alleen goede en correcte en gepaste woorden uitspreken, anders zal/kan hij beter zwijgen. Maar de realiteit is dat (vals en vies) beledigen en bedriegen tegenwoordig wereldwijd verspreid is.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » zo _8-_jun-_2014ah, 8-6-2014ad, 11:45 am

Assalamu Aleikum,

Anas(ra) overleverde dat hij hoorde Allah's Profeet s.a.w. zeggen: "Van de voortekenen van het Uur, zijn de volgende:

- Religieuze kennis zal verdwijnen (door het sterven van de oprechte geleerden).
- Religieuze onwetendheid zal heersen.
- Er zal overwicht aan openlijke illegale seksuele handelingen zijn.
- Vrouwen zullen in grote aantallen zijn, en de mannen in de minderheid, zo dat vijftig vrouwen zullen moeten worden nagekeken door één man."
(Sahih al Bukharie)

Kennis zal weggenomen worden en onwetendheid zal heersen. Overspel en illegale seks zullen de normaalste zaak van de wereld zijn, er zal alcohol genuttigd worden. Het aantal en de hoeveelheid van mannen zal verminderen en vrouwen zullen in de meerderheid zijn.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Abdul Malik » zo _8-_jun-_2014ah, 8-6-2014ad, 12:10 pm

Assalamu Aleikum,

Abu Huraira(ra) overleverde dat de Profeet van Allah s.a.w. zei: "Het laatste Uur zal niet komen tot een man langs een graf loopt van een andere man, en dat hij zal zeggen: "Ik wilde dat ik hier in zijn plaats lag." (Sahih al Bukhari/Sahih Muslim)

De mensen zullen zo verslaafd zijn aan het wereldse leven dat ze werkelijk denken dat dit wereldse leven alles en het enigste is dat er is. Dus hun instelling zal zijn om zoveel geld en bezit en faam te verkrijgen als hij kan. Lukt dit niet of krijgt hij te maken met verlies en armoede, dan zou hij nog liever dood zijn dan verder te willen leven. Zie tegenwoordig de stijging van zelfmoord als een weg uit deze wereld en als een zogenaamde oplossing voor hun wereldse verslaafdheid. De Moslim weet dat dood te willen gaan en hopen op de dood voor wereldse zaken niet toegestaan is.

Dit gezegd mag een Moslim in de Islam bidden en vragen om de dood als dat beter zou zijn voor hem en zijn religie en status in het Hiernamaals, als er een bepaalde dreigende situatie zich zou voordoen dat hem van zijn religie zou kunnen wegnemen. Maar dan zal de dood van Allah (swt) afkomstig moeten zijn en niet vanuit de persoon zelf want zelfmoord in de Islam is ten alle tijde Verboden. Dus de bovenstaande Hadith heeft geen betrekking hierop.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De overleveringen van het einde der tijden en de laatste

door Al-hussein » zo _8-_jun-_2014ah, 8-6-2014ad, 3:05 pm

Imam Boechaarie overleverde in zijn Sahih op gezag van Aboe Hoerayrah r.a. , hij zei :

De Profeet van Allah s.a.w. zei:

Het Uur zal niet aangebroken zijn voordat mijn Oemmah de vorige naties gaat imiteren handspan voor handspan en el voor el (dwz, centimeter voor centimeter). Er werd gezegd: "O Boodschapper van Allah s.a.w. ! Bedoel je door die (volkeren) de Perzen en de Byzantijnen?" De Profeet zei: "Wie kunnen het anders zijn dan zij?"


http://sunnah.com/bukhari/96/49


Kijk om je heen en probeer de meeste moslims te herkennen op hun uiterlijk op straat! Je zult zelden een moslim of een moslima herkennen, tenzij ze tegen jou zeggen: "Assalamoe Alaikoem" (wanneer de Koeffar niet in de buurt zijn anders is het "Hoi!")

Laat staan andere zaken ... o.a :

Afbeelding

Volgende

Keer terug naar Generaal Islam

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast