De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

Heb je wat interessants te melden? Laat het ons weten!
Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » di _12-_maart-_2013ah, 12-3-2013ad, 2:36 am

Assalamoe alaikoem wa rahamtoe Allah,

Het verhaal over de vermoorde herder is ook door Imam Bayhaqi overgeleverd en via hem door Imam Ibn Assaakir, en via hen door Ibn Kathir zonder Sanad/Isnaad aangehaald in zijn geschiedenisboek.

Imam Al Bayhaqi in zijn boek: 'Dala'il An-Noeboewah', deel 3, bladz.: 333-336, editie 'Dar al Kotob al Ilmiya, Beiroet'.

Afbeelding

Op de bovenste pagina zien we de Isnaad van dit verhaal als volgt:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني ، قال : حدثنا الحسن بن الجهم ، قال : حدثنا الحسين بن الفرج ، قال : حدثنا الواقدي ، قال : حدثنا إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه

Het is opmerkelijk te constateren dat er een bekende in deze Isnaad aanwezig is, namelijk: Al Waaqidi, de auteur van de Seerah, genaamd Al Maghaazi .


Het verhaal lezen we - deels - op bladzijde 336 (reeds in eerdere posten vertaald):

Afbeelding

En via Imam Al Bayhaqqi heeft

Imam Ibn Assaakir in zijn boek: 'Tarikh Dimashq', deel 45, bladz.: 424/429, editie 'Dar Al Fikr, Beiroet'

dit verhaal overgeleverd:

Afbeelding

De Isnad/Sanad is als volgt:


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل أنا أبوبكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني ، قال : حدثنا الحسن بن الجهم ، قال : حدثنا الحسين بن الفرج ، قال : حدثنا الواقدي ، قال : حدثنا إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه

Omdat de Isnaad van Ibn Assaakir via Al Bayhaqi loopt, zien we alweer Al Waaqidi voorbijkomen.

Het verhaal lezen we op bladzijde 428/429:

Afbeelding


Als laatste bron vinden we dit verhaal in:

Al Bidayah wa An-Nihayah van Ibn Kathir - deel 5 - bldz. 517/521 - Editie Dar Hadjar .


Afbeelding

Ibn Kathir citeert Al Waaqidi zonder Isnaad. Blijkbaar haalt hij het verhaal uit het boek van Al Bayhaqi. Het verhaal is op pagina 521/522 te lezen:

Afbeelding


Voor de vertaling van deze passages verwijs ik naar de voorgaande posten vanaf de post waar we zijn begonnen met het behandelen van het verhaal over de vermoorde herder.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » di _12-_maart-_2013ah, 12-3-2013ad, 3:00 am

Assalamoe alaikoem wa rahamtoe Allah,

In de laatste 3 bronnen die we in de vorige post hebben aangehaald zien we dat de overdracht van het verhaal over de vermoorde herder om deze persoon draait, te weten: Mohammad Ibn Omar Al Waaqidi.

Eerder in dit topic is de status van Al Waaqidi uitgebreid behandeld toen we de overleveringen omtrent de dood van Umm Qirfa behandelden. We hoeven dit hier niet te herhalen. Een samenvatting is voldoende:


Imam Athahabi, verzamelde alle uitspraken van de Hadithgeleerden over de status van Al Waaqidi in zijn boek 'Mizaan al I'tidaal', deel 6, bladz.: 273, biografie nr. 7999, editie 'Dar al Kotob al Ilmiya':

Afbeelding


Imam Athahabi zei:

"Mohammad Ibn Omar Ibn Waaqid Al Aslami Al Waaqidi al Madani.

De rechter, de auteur van vele werken, een van de grote geleerden, ondanks zijn zwakte (In Hadith).

Imam Ahmad: 'Hij is een leugenaar, hij keert de Hadith om.'

Imam Ibn Ma'een: 'Hij is niet betrouwbaar,' en een andere keer zei hij: 'Zijn Hadith mag niet geschreven worden.'

Imam Boechaarie: 'Hij is verworpen (Matroek)'.

Imam Abu Haatim: 'Hij is verworpen (Matroek)', en hij zei ook: 'Hij verzint Hadith.'

Imam Nassaa'i: 'Hij verzint Hadith.'

Imam A-Daarqoettni: 'Hij heeft zwakte'.

Imam Ibn 'adiy: 'Zijn overleveringen zijn niet authentiek en het kwaad daarvan komt van hemzelf.'

Imam Ali Ibn al Madini: 'Al Waaqidi verzint Hadith'.
"


Daarom zegt Athahabi op bladz.: 276:


Afbeelding

"De consensus is gevestigd dat Al Waaqidi zeer zwak is."

Kortom: alles wat afkomstig is uit de overdracht van Al Waaqidi is niet betrouwbaar en dientengevolge verre van authentiek.

Wat mij betreft is dit een afsluiting van dit onderzoek omtrent het verhaal over de vermoorde herder.

Case closed!

Ik hoop niet dat er weer een dwalende Christen of een atheïstische hond met dit verhaal komt .

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » zo _17-_maart-_2013ah, 17-3-2013ad, 2:31 pm

Assalamoe Alaikoem wa rahmatoe Allah ,

De volgende Shoebhah kreeg ik een tijdje geleden via e-mail :


Wat betreft wat u schrijft over normen en waarden, daarmee lijken wij er hetzelfde over te denken. Tevens schrijft u dat Mohammed goed om ging met bijvoorbeeld joden. Ik ken deze verhalen deels wel, maar deze verhalen komen dan wel veelal uit de eerdere periode van Mohammeds’ bediening. De Mohammed van latere tijd, toen hij zich meer macht verworven had, komt op mij een stuk meedogenlozer over. Waar ik bijvoorbeeld mijn twijfels bij heb is dat Mohammed enkele honderden joden aan de rand van een kuil liet onthoofden. Dit staat in schril contrast met het bezoeken van zijn joodse buurman, of een zieke jongen. En hoe moet ik dat plaatsen in het kader van; ‘er is geen dwang in religie’? De vragen komen misschien bot over, maar het zijn wel mijn oprechte vragen. Het is zo anders dan de leer die Jezus bracht.


Insha Allah ga ik die behandelen in het vervolg .....

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » ma _1-_apr-_2013ah, 1-4-2013ad, 2:28 am

Assalamoe alaikoem wa Rahamtoe Allah,

Wat betreft het eerste deel van deze Shoebhah (misconceptie) zullen we laten zien dat deze bewering niet klopt. Men beweert dat de goede omgang met Joden ALLEEN was tijdens de door deze twijfelaar genaamde periode "eerdere bediening".

M.a.w.: hij bedoelt de Mekkaanse periode vanaf het begin van het Profeetschap van Mohammad s.a.w. tot aan zijn Hijrah (emigratie) naar en zijn vestiging in Madinah:
Tevens schrijft u dat Mohammed goed om ging met bijvoorbeeld joden. Ik ken deze verhalen deels wel, maar deze verhalen komen dan wel veelal uit de eerdere periode van Mohammed's bediening. De Mohammed van latere tijd, toen hij zich meer macht verworven had, komt op mij een stuk meedogenlozer over.

Mijn antwoord hierop:

Wat men bedoelde met de eerdere periode van Mohammed's bediening was de Mekkaanse periode tussen 13 jaar voor de Hijrah en de Hijrah naar Madinah.

Na de vestiging te Madinah in het jaar 1 Hj begon de tweede periode van het Profeetschap tot aan het overlijden van de Profeet s.a.w. in het jaar 11 Hj.

We hebben dus 2 perioden:

  - De Mekkaanse periode die 13 jaar duurde
  - De Madani periode in Madinah die 11 jaar duurde

Omgang en betrekkingen met Joden heeft niet plaatsgevonden in de eerste (Mekkaanse) periode, simpelweg omdat er in Makkah geen Joodse gemeenschap was; de bewoners van Mekkah bestonden voornamelijk uit polytheïsten en een kleine Moslimminderheid. Deze demografische status bleef onveranderd tot aan de verovering van Mekkah.

De omgang met Joden, waarin de Profeet s.a.w. een nobel voorbeeld was, heeft plaatsgevonden in de tweede periode van zijn s.a.w. Profeetschap in Madinah, de stad waarin een grote Joodse gemeenschap leefde, o.a.:

  - De Stam Banu Qaynoeqaa'
  - De stam Banu An-Natheer
  - De Stam Banu Quraithah
  - De Joden van Gaybar

De laatste slag met de Joodse stammen was rondom Khaybar in het begin van het jaar 7 Hj (4 jaar voor zijn s.a.w. overlijden), terwijl hij heel goed omging met Joden die hem en de Islam niet de oorlog met alle middelen hadden verklaard, getuige de volgende overlevering:

Imam Boechaarie in zijn Sahih - Kitaab Al Maghaaz :

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِين " ، يَعْنيِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

Op gezag van Aisha r.a . Zij vertelde: "De Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, stierf terwijl zijn wapenrusting was gehypothekeerd aan een Jood voor dertig eenheden gerst".

Dus de bewering :
De Mohammed van latere tijd, toen hij zich meer macht verworven had, komt op mij een stuk meedogenlozer over.

is op niets gebaseerd. Iemand die aan het einde van zijn leven toen zijn staat sterk en gestabiliseerd was, zou niet zijn eigen wapenrusting als garantie geven voor een paar eenheden graan, om zijn eigen familie te onderhouden, aan een simpele zwakke joodse burger, terwijl Mohammad s.a.w. staatshoofd was, die met een simpel bevel alle bezittingen die hij zich zou wensen kon krijgen!!!!

Maar hij was de Profeet der barmhartigheid!

In het vervolg gaan we gaan we insha' Allah de gebeurtenissen rondom de Joden van Madinah behandelen.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » wo _3-_apr-_2013ah, 3-4-2013ad, 12:41 am

Assalamoe Alaikoem wa Rahmatoe Allah,

Maar voordat we de christelijke aantijgingen behandelen betreffende de Joden van Madinah, moeten we even stil staan bij de volgende bewering in deze Shoebhah:
Waar ik bijvoorbeeld mijn twijfels bij heb is dat Mohammed enkele honderden joden aan de rand van een kuil liet onthoofden. Dit staat in schril contrast met het bezoeken van zijn joodse buurman, of een zieke jongen. En hoe moet ik dat plaatsen in het kader van; ‘er is geen dwang in religie’?

De twijfelaar wekt hier de indruk dat de onthoofding van deze Joden een resultaat zou zijn van het feit dat ze weigerden zich tot de Islam te bekeren. Hetgeen niet vreemd is als men niet objectief op zoek gaat naar de feiten om de waarheid te achterhalen en in plaats daarvan alle leugens en verdraaiingen op anti-Islam websites als waarheid aanneemt.

Ook wordt de indruk gewekt dat de Profeet s.a.w. niemand heeft gespaard, gelet op de formulering die men in bovenstaande Shoebhah gebruikt: ('enkele honderden joden'), wat op het eerste gezicht iedereen inhoudt, jong en oud, man en vrouw, gezond en ziek, kind en volwassenen enz. ....daar de origine van deze misconceptie nog preciezer was (enkel mannen werden onthoofd) toen men het volgende beweerde:
Toen Mohammed meer en meer invloed kreeg werden tegenstanders zonder pardon vermoord. Een van de bekendere voorbeelden was een oude Joodse man uit Medina, die weigerde zich te bekeren tot de Islam en in plaats daarvan zich openlijk afkeerde tegen deze nieuwe stroming. Mohammeds reactie was de opdracht om deze man in de naam van Mohammed te vermoorden.

Ook van één van de Joodse stammen in Medina, die in 627 n. Chr. de kant van Mekka had gekozen, werd als wraak alle mannen afgeslacht. Zevenhonderd van hen werden er op de rand van hun graf onthoofd en in de kuil gestort. Op het eind van zijn leven was Mohammed grootgrondbezitter, een vorst met een purperen tent en een spreekgestoelte als troon.


Mijn antwoord hierop is als volgt:

Er is een bekende Ayah (vers) in de Koran, namelijk Ayah 256 in Soerah Al Baqarah (soerah nummer 2):

[align=center]Afbeelding

2/256. Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend. [/align]

Deze Ayah (vers) omtrent dwang in het geloof gaat over niet-moslims die niet gedwongen mogen worden zich tot de islam te bekeren.

En dat is precies hetgeen de geleerden van de Islam vanaf het begin van de Islam tot aan de dag van vandaag hebben begrepen, namelijk:

Dat niemand gedwongen mag worden zich tot de Islam te bekeren.

Laten we de Tafsir raadplegen. We beginnen met:

1 - De Imam van de Tafsirgeleerden, Imam Tabari in zijn 'Tafisr Jaami' Al Bayaan', deel 4, bladz.: 546, editie 'Dar Hadjar'.
Afbeelding

Hij zei:

  "De Tafsir van het vers: Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden.
  De meningen van de tafsirgeleerden zijn verschillend. Sommigen zeiden dat dit vers was nedergedaald omreden dat de Ansaar (Moslims van Madinah) kinderen hadden die het Jodendom en het Christendom aanhingen en toen Allah met de Islam kwam wilden ze hun kinderen dwingen Moslim te worden. Dit werd hen door Allah verboden tenzij hun kinderen de Islam vrijwillig aanvaardden."

Diegenen die dat zeiden:

  Ibn Abbas [Tabari overleverde met zijn Sanad op gezag van Ibn Abbas] zei: "Als een vrouw van de Ansaar een miskraam kreeg of een kind dat kort na de geboorte stierf, deed zij een gelofte om haar volgende kind bij Joden te laten opgroeien en het Jodendom te laten aanhangen als dat kind in leven zou blijven. Toen Banu AN-Natheer (een Joodse stam bij Madinah) werd verbannen, waren er onder hen een aantal kinderen van de Ansaar. De Ansaar zeiden; 'We laten onze kinderen niet met hen vertrekken.' Toen daalde de Aya neder: Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden."


2 - Imam Ibn Abi Zamaneen in zijn Tafsir 'Tafsir Al Kor'aan al Azeez', deel 1, bladz:. 252, editie: 'Al Farooq al Haditha publishing'.
Afbeelding

Hij zei:

  "Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden. de Tafsir van Said Ibn Joebayr . Hij zei: 'Er zijn een paar mensen onder de Sahabah die eerder, in de tijd van onwetendheid (vóór de Islam), hun kinderen bij Joden lieten opgroeien. Toen de ouders zich tot de Islam hadden bekeerd, wilden ze hun kinderen dwingen om Moslim te worden.' Daarop openbaarde Allah swt dit vers:Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden."

Imam As-Soeyoetti in zijn Tafsir: 'Ad-Doer al Manthoer', deel 3, bladz.: 196, editie 'Makraz Hadjar'
Afbeelding

Hij zei :

  "Said Ibn Mansoor, Abd Ibn Hoemayd, Ibn Jareer (Tabari), Ibn al Moenthir en Ibn Abi Haatim, op gezag van Moedjaahid zei: 'Er waren mensen uit de Ansaar die hun kinderen in Bani Qoeraythah (Joodse stam) lieten opgroeien en de kinderen hingen het Jodendom aan. Toen de Islam naar Madinah kwam wilden de ouders van die kinderen hen dwingen om zich tot de Islam te bekeren. Daarop werd dit vers geopenbaard: Er is geen dwang in de godsdienst.'"


Dat is de reden van de openbaring van deze Ayah, ofwel Asbaab An-Noezoel. De bovenste Tafsir is de interpretatie van deze Ayah van de Sahabah en hun studenten.

Nu de uitdaging voor een ieder die met de aantijging komt dat de Profeet s.a.w. iedereen zou hebben vermoord die de Islam niet wilden aanvaarden, zoals vooral de Joden van Madinah. Kom met een authentieke Hadith/Athar/bron/referentie welke bewijst dat de Profeet s.a.w. ooit iemand, met welk middel dan ook, heeft gedwongen zich tot de Islam te bekeren!


Integendeel, het tegenovergestelde hiervan zullen we bewijzen, insha'Allah. Zelfs de periode, waarvan men denkt dat de Islam sterk was en de Profeet het absolute gezag had in Madinah, was nooit een reden/aanleiding/middel iemand te dwingen moslim te worden.

En dat gaan we zien in het vervolg insha' Allah.....

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » di _9-_apr-_2013ah, 9-4-2013ad, 3:19 pm

Assalamoe Alaikoem Wa Rahmatoe Allah,

We gaan verder met het citeren van de Tafsirgeleerden aangaande de interpretatie van vers 256 van Soerah Al-Baqarah (Soerah nr. 2):

Imam Al Qoertoebi, in zijn 'Tafsir Al Jaami'Li Ahkaam Al Qoer'aan', deel 4, blz.: 281, editie 'Moe'assassat Ar-Risala' / Dr. Abdul Moessin At-Toerki.

Afbeelding

  Ibn Abbas [Abu Dawoed overleverde met zijn Sanad op gezag van Ibn Abbas] zei: "Als een vrouw van de Ansaar een miskraam kreeg of een kind dat kort na de geboorte stierf, deed zij een gelofte om haar volgende kind bij Joden te laten opgroeien en het Jodendom te laten aanhangen als dat kind in leven zou blijven. Toen Banu AN-Natheer (een Joodse stam bij Madinah) werd verbannen, waren er onder hen een aantal kinderen van de Ansaar. De Ansaar zeiden: 'We laten onze kinderen niet met hen vertrekken.' Toen daalde de Aya neder: Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden."

In een andere overlevering:

  "Wij deden dat [kinderen bij Joden laten opgroeien en hun religie aanhangen] omdat we er van overtuigd waren dat het jodendom beter was dan onze polytheïstische aanbiddingen. Toen Allah swt met de gunst van de Islam kwam, wilden wij onze kinderen dwingen om de Islam te accepteren. Toen daalde het vers neder: Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden."


Imam Al Aloessi in zijn Tafsir: 'Roeh Al Ma'aani' deel 3, blz.: 13 'editie 'Dar Ihya At-Toerath Al Arabi'

Afbeelding

Al Aloessi zei:

  "... en de reden van de openbaring (Asbaab An-Noezoel) is een bewijs dat er geen dwang in het geloof/religie is betreffende de mensen van het boek die de Djizyah betalen, omdat Ibn Djareer (Tabari) op gezag van Ibn Abbas overleverde, dat een man uit Al Anssaar, van de tak van Bani Salem Ibn 'awf, genaamd Al Hoessein, twee christelijke zonen had en hij was Moslim. Hij vroeg de Profeet s.a.w. of hij zijn zonen mocht dwingen om Moslim te worden. Toen openbaarde Allah swt deze Ayah."

Daarom zei:

Imam Mohammad Rashid Ridha in zijn Tafsir 'Al Manaar' deel 3, blz.: 36/37, oude editie van 'Al Manaar' in 1367 Hj,

Afbeelding

in zijn commentaar over deze Ayah:

  "Ik zeg: dit is het oordeel van deze religie [dat er geen dwang bestaat in het geloof], terwijl heel veel van zijn vijanden beweren dat de Islam was gesticht door middel van het zwaard, dat dit geloof werd verkondigd terwijl het zwaard opgeheven was. Wie de islam accepteert zou worden gespaard en wie de Islam weigert zou worden overgelaten aan het oordeel van het zwaard."

Als dat waar zou zijn, wie heeft dan mensen gedwongen Moslim te worden in Makkah toen de Profeet s.a.w. gedwongen zijn religie moest verbergen en overal geheim moest houden uit angst, terwijl de ongelovigen middels allerlei soorten martelingen (zonder verweer) een Moslim van zijn geloof af probeerden te halen en net zolang totdat de Profeet s.a.w. en zijn s.a.w. metgezellen gedwongen waren te vluchten en te emigreren???

En als beweert wordt dat dwang in de religie plaatsvond in Madinah na het triomferen van de Islam, dan was deze Aya midden in deze triomfperiode nedergedaald omdat de strijdtocht van Banu An-Nadheer gebeurde in het jaar 4 Hj.

Imaam Boechaarie zei dat deze strijdtocht plaatsvond vóór de strijdtocht van al Ahzaab (de bondgenoten), die in het jaar 3 Hj gebeurd was, zonder meningsverschil, terwijl de ongelovigen van Makkah nog steeds Moslims probeerden aan te vallen in Madinah. Bani An-Nadheer verbrak het verbond met de Profeet s.a.w. en zij probeerden hem s.a.w. tot tweemaal toe te vermoorden terwijl ze in zijn s.a.w. buurtschap woonden rondom Madinah. Er was geen andere oplossing dan dat ze door hem werden verbannen. Ze gingen weg, en de Profeet s.a.w. gaf zijn metgezellen, die hun Joodse kinderen wilden dwingen de Islam te aanvaarden en die hen wilden verbieden met de Joden weg te gaan, geen toestemming.

Dat was de eerste dag dat Moslims beseften dat er geen dwang in de religie bestaat, de dag waarop Allah deze Ayah openbaarde.

RANDOM_AVATAR
samir
Super lid
Super lid
 
Berichten: 949
Geregistreerd: ma _19-_nov-_2012ah, 19-11-2012ad, 12:13 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door samir » do _11-_apr-_2013ah, 11-4-2013ad, 11:18 am

"... en de reden van de openbaring (Asbaab An-Noezoel) is een bewijs dat er geen dwang in het geloof/religie is betreffende de mensen van het boek die de Djizyah betalen, omdat Ibn Djareer (Tabari) op gezag van Ibn Abbas overleverde, dat een man uit Al Anssaar, van de tak van Bani Salem Ibn 'awf, genaamd Al Hoessein, twee christelijke zonen had en hij was Moslim. Hij vroeg de Profeet of hij zijn zonen mocht dwingen om Moslim te worden. Toen openbaarde Allah swt deze Ayah."

salam,

hadden zijn 2 zoons daarvoor aangegeven dat ze christen wilde blijven?

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » do _11-_apr-_2013ah, 11-4-2013ad, 12:55 pm

samir schreef:"... en de reden van de openbaring (Asbaab An-Noezoel) is een bewijs dat er geen dwang in het geloof/religie is betreffende de mensen van het boek die de Djizyah betalen, omdat Ibn Djareer (Tabari) op gezag van Ibn Abbas overleverde, dat een man uit Al Anssaar, van de tak van Bani Salem Ibn 'awf, genaamd Al Hoessein, twee christelijke zonen had en hij was Moslim. Hij vroeg de Profeet of hij zijn zonen mocht dwingen om Moslim te worden. Toen openbaarde Allah swt deze Ayah."

salam,

hadden zijn 2 zoons daarvoor aangegeven dat ze christen wilde blijven?Assalamoe Alaikoem,

Ja, zoals dat staat in een andere Riwayah in Tafsir Ibn Kathir en ook een andere Riwayah in Tafsir As-Soeyoetti, dat de twee zonen (die christenen werden mede door de evangelisatie van 2 oliehandelaren die uit Syrië naar Madinah kwamen) weigerden om zich te bekeren nadat ze samen met hun vader bij de Profeet s.a.w. kwamen. Hun vader kon het niet verdragen en zei tegen de Profeet s.a.w. : hoe is het mogelijk dat een deel van mij (mijn zonen) de hel zullen betreden?? Ik wil ze dwingen om zich te bekeren. Toen openbaarde Allah swt deze Ayah.
In het vervolg zal ik deze 2 Riwayaat citeren. De Tafsir van dit vers is nog niet af en duurt nog even.

Trouwens, dit is geen monotopic. Als er iets niet duidelijk is, of fout, of niet klopt, dan hoor ik dat graag.

RANDOM_AVATAR
samir
Super lid
Super lid
 
Berichten: 949
Geregistreerd: ma _19-_nov-_2012ah, 19-11-2012ad, 12:13 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door samir » do _11-_apr-_2013ah, 11-4-2013ad, 1:42 pm

heb het woord monotopic opgezocht maar dan betreed ik de wereld van mathmatics en Vysics

nee, wacht eerst nog even de tafsir van dit vers af en die andere 2 riwayah's die komen nog wel

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » do _11-_apr-_2013ah, 11-4-2013ad, 3:30 pm

Mono betekent dat ik alleen zou mogen reageren in dit topic.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » za _13-_apr-_2013ah, 13-4-2013ad, 6:58 pm

Assalamoe Alaikoem,

Zoals beloofd, de andere reden van de openbaring van het vers 256 van Soerah Al-Baqarah.

Ik zei alreeds dat deze Riwayah in meerdere Tafsirboeken voorkomt, waaronder:

  - Tafsir Ibn Kathir
  - Tafsir Abd Ibn Hoemayd
  - Tafsir As-Soeyoetti

  - en anderen

Het origineel van deze Riwayah is overgeleverd door de Imam van de Tafsirgeleerden:

Imam Tabari, Rahimahoe Allah, in zijn Tafsir: Jaami' Al Bayaan, deel 4, blz.: 549, editie 'Dar Hadjar'.

Afbeelding

Tabari overleverde met zijn Sanad op gezag van As-Soeddy (*).

  Hij zei:

  "Het vers: 2/256: Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. , is nedergedaald vanwege een man uit Al Anssaar genaamd Abu Al Hoessein. Hij had twee zonen, toen twee handelaren uit Syrië kwamen om olie te verkopen in Madinah. Toen ze klaar waren met hun handel en terug naar Syrië wilden kwamen de twee zonen van Abu Hussein bij hen. De handelaars riepen hen tot het christendom. De zonen bekeerden zich, werden christenen en gingen met de handelaren terug naar Syrië. Hun vader kwam bij de Profeet s.a.w. en vertelde hem dat zijn zonen christenen waren geworden en vroeg hem of hij zijn zonen mocht halen en dwingen om terug te komen. Toen openbaarde Allah swt deze Ayah."

We lezen ook dat de vader en zijn zonen ruzieden in aanwezigheid van de Profeet s.a.w. in:

Tafsir Imam Al Baghawi genaamd Ma'aalim At-Tanzeel, deel 3, blz.: 314, editie 'Dar Taybah, Riyadh KSA'.

Afbeelding

en ook in het boek:

'Asbaab An-Noezoel', van Imam al Waahidi, blz.: 201, editie 'Dar al Maymaan, KSA'.

Afbeelding

Op gezag van Massroeq (**), dezelfde Riwayah als bij Tabari met de toevoeging dat hun vader zei: 'ik zal jullie niet laten totdat jullie Moslim worden.' Ze weigerden zich te bekeren en ruzieden in aanwezigheid van de Profeet s.a.w. .

[hr]

(*): As-Soeddy: Ismail Ibn Abdulrahmaan Ibn Abi Karimah al Hidjaazi en Al Koefi, de bekende Tabiís en de bekende Tafsirgeleerde. Hij hoorde een aantal Sahabah zoals Anas en Ibn Abbas. Overleden in het jaar 127Hj.

(**): Massroeq: Hij is Massroeq Ibn Al Adjda' Ibn Oemayyah, Al Waadi'i, Al Hamdaani, Abu Aisha. De Imam, de berg in alle islamitische wetenschappen heeft het van talloze Sahabah gehoord. Zijn naam Massroeq (de gestolene) verkreeg hij, doordat hij toen hij nog een kleuter was, werd gestolen en daarna weer werd gevonden. Hij is onder de Tabi'i's die leefden toen de Profeet s.a.w. nog leefde, maar hem niet zagen. Hij overleed in het jaar 62 Hj, volgens sommigen in het jaar 63 Hj.
Laatst bijgewerkt door Al-hussein op za _13-_apr-_2013ah, 13-4-2013ad, 7:07 pm, in totaal 1 keer bewerkt.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » za _13-_apr-_2013ah, 13-4-2013ad, 7:00 pm

samir schreef:
Al-hussein schreef:Mono betekent dat ik alleen mag reageren in dit topic .


En waarom?Ik zei wat het woord betekent, niet dat jij of een ander in dit topic niet zou mogen reageren.

Ik zei eerder: dit is geen monotopic, je mag dus gerust reageren.

RANDOM_AVATAR
samir
Super lid
Super lid
 
Berichten: 949
Geregistreerd: ma _19-_nov-_2012ah, 19-11-2012ad, 12:13 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door samir » za _13-_apr-_2013ah, 13-4-2013ad, 8:19 pm

Ik zei wat het woord betekent , niet dat jij of een andere in dit topic niet mag reageren .

Ik zei eerder : dit is geen monotopic , je mag dus gerust reageren .[/quote]


Ben nog aan het lezen.

Ik ga eerst yahtzeen, maar blijf het volgen

RANDOM_AVATAR
IL4H
Beginner
Beginner
 
Berichten: 17
Geregistreerd: vr _24-_okt-_2008ah, 24-10-2008ad, 1:38 pm
Woonplaats: Al fawdaa al 3alamiyyah

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door IL4H » vr _19-_apr-_2013ah, 19-4-2013ad, 1:21 am

Salam alaikoem,

wat goed, moge ALlah jullie belonen.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » zo _21-_apr-_2013ah, 21-4-2013ad, 5:54 pm

Assalamoe Alaikoem wa Rahmatoe Allah,

De reden van de openbaring van het vers: er is geen dwang in het geloof is ook met een authentieke Sanad overgeleverd in:

Tafsir Imam Nassaa'i - deel 1 - Blz. 273 - Editie Dar Al Kutub Athaqaafiya.

Afbeelding

Op gezag van Ibn Abbas r.a. Hij zei: het was gebruikelijk dat de vrouw uit al Anssaar vóór de Islam een gelofte maakte dat, mocht zij een kind krijgen, ze het kind als Jood zou laten opgroeien. Toen de Anssaar zich later tot de Islaam bekeerden zeiden ze: wat gaan we doen met onze kinderen [die het jodendom aanhangen], daarop daalde deze Ayah neder: Er is geen dwang in het geloof

Als we alle authentieke routes van deze Hadith gaan opzoeken, wordt het te lang en groeit het topic uit tot een paar bladzijdes. Het voorgaande is een fractie uit het geheel en is een duidelijk bewijs dat De Profeet s.a.w. en zijn volgelingen tot op de dag van vandaag nooit iemand hebben gedwongen om zich door middel van de macht van het zwaard tot de islam te bekeren. Dit feit zal ik met een mooie citaat afsluiten van Sheikh Al Islaam imam Ibn Al Qayyim rahimahoe Allah in:

Hidayatoe al Hayaraa fi Ajwibati Al Jahoed wa An-Nassaara (*) - bladz. 29 - Editie : druk. Al Moedjama' . KSA

Afbeelding

Hij zei:

Toen Allah swt Zijn Profeet s.a.w. zond, heeft de meerderheid van de volgelingen van de toen bestaande godsdiensten vrijwillig gehoor gegeven aan diens Boodschap en ook aan de oproep tot de islam door zijn Khoelafah (opvolgers). Hij s.a.w. heeft nooit iemand gedwongen om Moslim te worden. Hij bestreed enkel diegenen die hem hebben bestreden. Tegen degenen die zich afzijdig hielden, niet tegen hem streden en hem vrede aanboden , heeft hij s.a.w. nooit gestreden, noch gedwongen toe te treden tot zijn religie. Dit allemaal in gehoorzaamheid aan zijn HEER getuige het vers: 2/256: Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden

En deze negatieve stelling [Er is geen dwang in de godsdienst] heeft de betekenis van een verbod. Het vers betekent: dwing niemand tot het geloof .

De reden van de openbaring van dit vers was dat een aantal mannen uit Al Anssaar kinderen hadden die het jodendom of het christendom aanhingen. Toen hun ouders zich tot de Islaam bekeerden, wilden ze ook hun kinderen dwingen om Moslim te worden. Daarop openbaarde Allah dit vers om de ouders te verbieden hun kinderen tot het geloof te dwingen, opdat de kinderen de islam uit eigen wil zouden kiezen.

En de juiste mening/interpretatie van dit vers is dat deze regel/dit verbod geldt in het geval van elke ongelovige .

_________________________________________________________________
(*): Hidayatoe al Hayaraa fi Ajwibati Al Jahoed wa An-Nassaara. Letterlijk vertaald: De leiding van de twijfelaars in responsies op de Joden en de Nazarenen (christenen)

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » do _23-_mei-_2013ah, 23-5-2013ad, 2:30 pm

Assalamoe Alaikoem wa rahmatoe Allah ,

Dat de Profeet s.a.w. nooit iemand heeft gedwongen om zich tot de Islaam te bekeren is een feit dat we in de authentieke overleveringen lezen, zoals Hadith via Abu Hurairah omtrent de bekering van de Sahabi Thoemamah Ibn Oethaal r.a. in Sahih Boechaarie:

Sahih Boechaarie - Kitaab Al Maghaazi - Bab de delegatie van de stam Banu Hanifah en Hadith Thoemamah Ibn Oethaal:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوْتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَImam Boechaarie zei in zijn Sahih op gezag van Abu Hurairah r.a.:

De Boodschapper van Allah s.a.w. stuurde een aantal ruiters naar Najd. Ze overmeesterden een man. Hij was van de stam Banu Hanifah en heette Thoemamah b. Oethaal. Hij was de leider van het volk van Yamamah. De mannen bonden hem vast aan een van de pilaren van de moskee. De Boodschapper van Allah s.a.w. kwam om hem (te zien). Hij zei: "O Thoemamah, wat denk je (dat ik met jou ga doen)?" Hij antwoordde: "Mohammed, ik heb een goed advies voor je. Als je me doodt, zal je een persoon doden die bloed heeft doen vloeien. Als je me een gunst verleent, zal je een gunst verlenen aan een ​​dankbaar persoon. Als je rijkdom wilt, vraag, en je zult krijgen wat je eist." De Boodschapper van Allah s.a.w. liet hem twee dagen (in deze toestand), (en kwam weer bij hem) en zei: "Wat denk je, o Thoemamah?" Hij antwoordde: "Wat ik heb je al eerder vertelde. Als je me een gunst verleent, zal je een gunst verlenen aan een dankbaar persoon. Als je me doodt, zal je een persoon doden die bloed heeft doen vloeien. Als je rijkdom wilt, vraag, en je zult krijgen wat je eist." De Boodschapper van Allah s.a.w. liet hem tot de volgende dag, toen (hij weer naar hem toe kwam) zei hij: "Wat denk je, o Thoemamah?" Hij antwoordde: "Wat ik heb je al eerder heb verteld. Als je me een gunst verleent, zal je een gunst verlenen aan een ​​dankbaar persoon. Als je me doodt, zal je een persoon doden die bloed heeft doen vloeien. Als je rijkdom wilt, vraagt, ​​en je zult krijgen wat je eist." De Boodschapper van Allah s.a.w. zei: "Geef Thoemamah zijn vrijheid." Hij (Thoemamah) ging naar een dadelbomenbosje in de buurt van de moskee en nam een bad. Vervolgens ging hij terug naar de moskee en zei: "Ik getuig (de waarheid) dat er geen God is dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn slaaf en Zijn boodschapper is. O Mohammed, bij Allah, er was geen gezicht op de aarde meer hatelijk voor mij dan jouw gezicht, maar (nu) is je gezicht voor mij de dierbaarste van alle gezichten. Bij Allah, er was geen religie meer hatelijk voor mij dan uw geloof, maar (nu) is jouw religie voor mij de dierbaarste van alle religies. Bij Allah, was er geen stad meer hatelijk voor mij dan uw stad, maar (nu) is die stad voor mij de dierbaarste van alle steden. Uw ruiters overmeesterden me toen ik van plan was te om op 'Oemrah te gaan. Wat is uw mening nu (over deze zaak)? De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gaf hem goed nieuws en zei hem op 'Oemrah te gaan. Toen hij Mekka bereikte, zei iemand tegen hem: "Heeft u uw geloof veranderd?" Hij zei: "Nee! Ik heb me eerder overgegeven aan de islam met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Bij Allah, krijgt u geen een enkele graankorrel uit Yamamah totdat het wordt toegestaan ​​door de Boodschapper van Allah(*)
__________________________________________________________________
(*) : Moge Allah zus Imaan belonen voor haar inzet

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » zo _23-_jun-_2013ah, 23-6-2013ad, 6:59 pm

En dat blijkt ook in het bekeringsverhaal van de Sahabi Safwaan Ibn Oemayyah Al Djoemahi r.a

Niet in het begin van de Islam toen Moslims zwak en onderdrukt waren zoals men dat beweert , maar in de top van de macht van de Islam toen de Profeet s.a.w. Makkah heeft veroverd !

We lezen dat in :

Seerah van Ibn Hishaam - deel 2 - bladz. 417/418 - editie Mustapgha As-Saqaa


AfbeeldingIbn Ishaaq heeft overgeleverd op gezag van 'Oerwah Ibn Az-Zoebayr dat Safwaan Ibn Oemayyah richting Djoeddah ging om naar Yemen via de zee te vluchten , Oemayr Ibn Wahb zei tegen de Profeet s.a.w. : o Profeet van Allah Safwan is de leider van zijn stam , en hij vluchtte uit angst van u en hij zal zichzelf in de zee gooien ( verdrinken ) , schenk hem veiligheid moge Allah gebeden over u zenden , de Profeet s.a.w. zei tegen Oemayr : hij ( Safwan ) is veilig , Oemayr zei tegen de Profeet s.a.w. : geef mij een teken zodat hij uwe woord kan herkennen , de Profeet gaf Oemayr zijn tulband die hij droeg toen hij Makkah binnenkwam , Oemayr nam de tulband en ging Safwam achtervolgen totdat hij hem vond op het punt om in een boot te reizen hij zei tegen hem : mogen mijn ouders opgeofferd voor u , bij Allah laat je jezelf niet ombrengen , ik kwam naar je met het woord [ dat je veilig bent ] van de Profeet s.a.w. , Safwaan zei : o wee voor jou !! verdwijn uit mijn gezicht en zeg niets tegen mij ! Oemayr zei tegen Safwam : mogen mijn ouders opgeofferd voor u , hij is de beste onder de mensen , de dankbare , de verdraagzaamst , jou neef , zijn macht is jouw macht , zijn eer is jou eer , en zijn koningschap is jou koningschap , Safwan zei : ik ben bang dat hij mij vermoord ! Oemayr zij : hij [ De Profeet ] is te verdraagzaam en te edelmoedig dat hij jou zou vermoorden nadat hij jou veiligheid heeft geschonken , Safwan keerde terug met Oemayr naar Makkah totdat hij bij de Profeet kwam te staan , Safwan zei tegen de Profeet s.a.w. : deze [ Oemayr ] beweert dat jij mij veiligheid heeft geschonken , de Profeet s.a.w. antwoordde : ja , hij sprak de waarheid , Safwan zei : geef mij dan twee maanden om er over mijn zaak te bedenken , de Profeet s.a.w. zei : je krijgt vier maanden ! .
Makkah was in het jaar 10 Hj veroverd ,een jaar nadien overleed de Profeet s.a.w. de tijd waarin de Arabieren grotendeels tot de islam waren bekeerd en de hoogste punt van de macht van de islaam tijdens het leven van de profeet s.a.w. , waarom had de Profeet s.a.w. zijn macht niet gebruikt om Safwan tot de bekering te dwingen ?? waarom was er geen dwang :de bekering of het zwaard ? waarom kreeg Safwan meer tijd dan de twee maanden die hij nodig had om over zijn bekering te beslissen ?

Dat valt allemaal onder de vers : Er is geen dwang in het geloof

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » ma _24-_jun-_2013ah, 24-6-2013ad, 2:11 am

Assalamoe Alaikoem wa Rahmatoe Allah ,

Ik ga heel even stoppen met het behandelen van de twijfels rond de Ayah 2/256 met de belofte dat ik nadien verder zal gaan over de zogenaamde uitrooiing van de stam Banu Qoeraythah , omdat we net van een nieuwe lid een Shubhah voorgeschoteld kregen betreft de hwelijk van de Profeet s.a.w. met Mayam Afbeelding

Hij zei :

SteffOnline schreef:
Wel ik weet niet of het in de koran staat of in een boek dat ik ooit las. Maar tot mijn kennis is het algemeen aanvaard dat Mohamed Miriam nam als vrouw in de hemel. Ik zal het eens moeten opzoeken van waar deze bron komt. Als je als christenen bent opgegroeid is dit best schokkend als je dit leest als puber. Jezus is je voorbeeld he. Ik sprak uit de verleden tijd. Nu maakt het mij niet zoveel uit.Men weet niet of het in de Koran staat of niet , toch vind het men nodig om deze aantijging in een Soennitische forum te posten ! academisch en objectief is wel duidelijk ver van dat ! maar men beweert dat deze bewering wel in een andere boek heeft gelezen !

Welke boek ?
islamitische boek ??
als het een islamitische boek in welke islamitische wetenschap ? geloofsleer ? Hadith? Fiqh? Tafsir ?
in welke context ??
Was het in een context van een weerlegging ? of was het een feit die wel bevestigd werd ??

dat weet men niet , en men refereert niet ! en toch beweert men dat hij objectief , academisch en wetenschappelijk bezig is in zijn benadering van de islam als religie ! ( althans men maakt de indruk dat hij dat wil ) .

Ten eerste : de bewering dat Mohammad s.a.w. Maryam Afbeelding zou huwen in het Paradijs ligt nergens in de Koran ! noch in een bekende Hadith verzameling zoals Boechaarie , Moslim en de vier Sunan ( Abu Dawoed , An-Nassaai , Tirmithdi , Ibn Maadjah ) , men zou het niet in een originele noch vertaalde ( naar mijn weten ) boek hebben gelezen , maar gewoon ergens geplukt uit een anti-islam website of een anti-islam boeken/artikels , want deze bewering ligt namelijk in een niet aan de hand liggende referenties die zelfs door Moslims die de Arabische taal machtig zijn worden gelezen .

Deze bewering is overgeleverd in een paar Hadith verzamelingen met verschillende overdrachtsketens , aan de hand van deze ketens en routes en volgens de regels van Hadith wetenschappen zullen we insha Allah tot een oordeel komen over de status van deze overleveringen : authentiek of verzonnen .


De eerste referentie :


Imam Ibn As-Soenni in zijn boek : Amal al Yawm wa Alaylah - deel 2 bladz. 683/684 -Editie van Sheikh Salim al hilali -Dar Ibn Hazm


Afbeelding


Ibn As-Soenni overleverde met zijn Isnaad ( keten ) op gezag van Aisha r.a ze zei : de Profeet s.a.w. kwam [in mijn kamer] binnen en hij was heel vrolijk , hij zei : O Aisha , Allah huwde mij Maryam Bint Imran en Aassiyah bint Mozahim in het Paradijs , Aisha zei : ik zei tegen hem : met veel kinderen en wederzijds begrip .


En dat is de Isnaad van deze overlevering :


أخبرنا أحمد بن إبراهيم المديني بعمان ، حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها

De Isnaad bestaat uit de volgende overleveraars vanaf Imam Ibn As-Soenni opwaarts tot aan Aisha r.a :

1- Ahmad Ibn Ibrahim Al Madini
2- Abu Said Al Ashadj
3- Hafs Ibn Ghayaath
4- Al A'mash
5- Abu Ishaaq
6- Abd Gayr
7- Masrooq
8- Aisha r.a.


De gekleurde overleveraars ( rood en groen ) vormen twee mankementen in deze keten , die leiden tot het verzwakken van deze route , hoe en wat ? dat gaan we insha Allah behandelen in de volgende post .

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » ma _24-_jun-_2013ah, 24-6-2013ad, 2:14 pm

Assalamoe alaikoem wa Rahamtoe Allah ,

In de vorige post heb ik een overlevering aangehaald over een huwelijk tussen de Profeet s.a.w. en Maryam Bint Imraan r.a , de route van deze overlevering kent twee mankementen :

-de eerste :

De Tadlis van Al A'mash , Al A'mash is Soeleymaan Ibn Mahraan Al Kahili Al Koefi de Imaam in Hadith en de Imam in de Qira'aat ( Koran recitaties ) maar ondanks zijn voorsprong en zijn leiderschap in de overdracht was hij helaas een Moedallis !

Eerde in dit topic heb ik de Tadlis uitgelegd hier ter herhaling :


Wat is Tadlis en wie is een Moedallis?

Tadlis is een Arabisch woord dat oorspronkelijk de betekenis heeft van: het verbergen. Dallassa is een werkwoord hetwelk betekent: verbergen van de eigenschappen en de kwaliteiten van goederen tijdens verkoop. Een Moedallis is diegene die deze daad pleegt.

In de terminologie van Hadithwetenschappen betekent Tadlis het verbergen van een of meer eigenschappen van een overlevering, hetzij in de Sanad hetzij in de Matn. Tadlis kan gepleegd worden door zowel betrouwbare als zwakke overleveraars.

Er zijn 3 categorieën voor Tadlis. De categorie in kwestie in ons onderwerp nu, is Tadlis in de keten (Sanad). Dat houdt in dat de overleveraar een mankement in de Sanad van zijn overdracht verbergt door een of meer overleveraars weg te laten vallen, helemaal niet bij naam te noemen, door zijn overlevering te verheffen naar een hogere rang van overleveraars, of door een of meer overleveraars boven zijn rang in de Sanad te verbergen, door hen niet bij hun bekende namen te noemen (bijv. door hen niet bij hun beroemde namen/bijnamen te noemen).

Al A'mash is zeer betrouwbaar en een grote imam en toch was hij een Moedallis , hoe is het mogelijk om die twee zaken met elkaar te rijmen ??

een Moedallis vormt een reden om zijn Riwayah (overdracht) door de geleerden te verwerpen, tenzij hij duidelijk laat zien dat hij een overlevering werkelijk heeft gehoord door een formule van het gehoor te noemen zoals:

  - iemand vertelde mij
  - ik heb iemand horen zeggen
  - ik hoorde iemand zeggen terwijl ik aan het luisteren was

een dergelijke formule geeft de garantie dat een Moedallis de overlevering in kwestie werkelijk heeft gehoord.

Deze ontbreekt echter in de route die we nu behandelen, we zien geen enkele van de bovengenoemde gehoor-formules.

الأعمش ، عن أبي إسحاق =Al A'mash op gezag van Abi Ishaaq

we lezen dus niet Al A'mash ik heb Abi Ishaaq gehoord of ik hoorde Abi Ishaaq zeggen of Abi Ishaaq vertelde mij of vertelde iemand terwijl ik aanwezig is ...


We noemde Al A'mash een Moedallis ??


Imam Athahabi in zijn boek : Mizaan Al I'tidaal fi Naqd Ar-Ridjaal -deel 3 - editie Dar al Kotob al Ilmiyah - Libanon

Afbeelding

En hij [ Al A'mash ] is moedallis , mogelijk pleegde hij tadlis en zo word een zwakke overleveraar verborgen zonder dat hij dat wist , maar als hij zegt : iemand vertelde mij dan is er niets te zeggen [ dan is zijn overdracht authentiek ] maar als hij zegt : op gezag van , dan bestaat de mogelijkheid dat hij Tadlis gaat plegen .


Imam Sibt Ibn Al Ajmi in zijn boek : Al-Tabyeen li Asmaa al Moedallisseen - bladz. 31 -editie Dar al Kotob al ilmiyah - Libanon


Afbeelding

hij zei : al A'mash bekend met zijn Tadlis , en hij citeerde Athahabi zoals in de vorige referentie ( Mizaan al 'itidaal )


Imam Zeen Addine al Iraaqi - in zijn boek : Kitaab al Moedallisseen - bladz 55

Afbeelding

hij zei : Al A'mash beroemd door zijn tadlis


Imam As-Soeyoetti in zijn boek : Kitaab Asmaa al Moedallisseen bladz. 55

Afbeelding

hij zei : beroemd door zijn Tadlis .


Conclusie : de Tadlis van al A'mash is een mankement die leid tot het verwerpen van deze route ondanks dat onze overleveraar betrouwbaar is want we kunnen niet garanteren dat hij deze overlevering werkelijk heeft gehoord van Abi Ishaaq .


In de volgende post ga ik insha Allah de tweede mankement in deze route behandelen ...

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » di _25-_jun-_2013ah, 25-6-2013ad, 7:19 pm

Assalamoe alaikoem Wa rahamtoe Allah ,

De tweede mankement in de route overgeleverd in de hadith verzameling genaamd : Amal al Yawm wa Alaylah van Imam Ibn As-Soenni ( zie vorige twee posts ) is de volgende overlveraar :

أبو اسحق = ِ Abu Ishaaq

De keten nogmaals :أخبرنا أحمد بن إبراهيم المديني بعمان ، حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها


Abu Ishaaq is Amroe Ibn Abdollah Ibn Thi Yohmid As-Soebay'i Al Hamdaani Al Koefi ( naar de Stad Koefah in Iraq ) De Hafith , de Sheikh van Koefah en haar geleerde de Imam , een van de bekendste grote Tabi'een , zag een grote aantaal Sahabah o.a : Anas Ibn Malik r.a , maar hij hoorde niets van hem volgens de sterke mening van Hadith geleerden .

Abu Ishaaq As-Soebay'i was ondanks zijn voorgang en zijn leiderschap in de overdracht van Hadith een Moedallis

de Tadlis werd aan hem toegeschreven door meerdere Hadith geleerden o.a :

Imam Ibn Hibbaan in zijn boek : Sahih Ibn Hibbaan ( met de ordening van 'Alaa uddine Al Faarissi en de commentaren van Sheikh Al Albaani ) - deel 1 - bladz. 115 - editie Dar Ba Wazeer


Afbeelding

Imam Ibn Hibbaan zei : Qataadah , Abu Ishaaq As-Soebay'i abdul Malik Ibn Oemayr , Ibn Joerayj , Al A'mash , Athawri en Hoeshaym pleegden Tadlis

En in bladz. 121 zei hij :


Afbeelding


...maar de betrouwbare overleveraars die de Tadlis plegen word hun Hadith overdracht niet aanvaard tenzij ze duidelijk laten zien dat ze hun overdracht werkelijk hadden gehoord zoals :

Athawri
Al A'mash
Abu Ishaaq


en hun soortgenoten die vakbekwaam in hun overdracht en vroom en Godvrezend waren in hun religie .


Onder de geleerden die Abu Ishaaq als Moedallis hadden beschreven :

Imam Al Bayhaqi in zijn boek As-Sunan al Koebraa - deel 1 - bladz. 311 - editie Dr . M. A Atta - Dar Al Kotob Al Ilmiyah - Libanon


Afbeelding

hij zei :

Abu Ishaaq pleegde af en toe Tadlis


Ook werd Abu Ishaaq als Moedalis beschreven door :


Imam Al Fasawi in zijn boek : Al Ma'rifah wa At-Taarikh - deel 2 - bladz. 633 - Editie Dr Akram Al 'Oemari - Maktabat Ad-Daar in Madinah


Afbeelding

Hij zei : ...en Abu Ishaaq is een man uit de rang van de [b]Tabi'een , hij was een pilaar in de overdracht van Hadith[/b] samen met al A'mash maar deze twee en Soefyaan pleegden Tadlis


En ook onder de geleerden die Abu Ishaaq als Moedalis bestempelden :

Imaam Athahabi in zijn Manthoemah ( gedicht ) omtrent de namen van de overlevraars die bekend waren met Tadlis ( zie de bijvoegsels van het boek Tabaqaat al Moedallisseen van Ibn Hadjar bladz. 69 )

Afbeelding


Word vervolgd ...

VorigeVolgende

Keer terug naar Generaal Islam

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten