De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

Heb je wat interessants te melden? Laat het ons weten!
Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » di _25-_jun-_2013ah, 25-6-2013ad, 7:50 pm

Assalamoe alaikoem Wa Rahamtoe Allah,

Abu Ishaaq As-Soebay'i werd ook door Imam Athahabi met Tadlees beschreven in:

Tarikh Al Islaam - Imam Athahabi - deel 8 - bladz. 193 - editie van Dr Omar Abdul Salaam Tadmoeri - Dar al Kitaab al Arabi - Libanon.

Afbeelding

Hij zei: Abu Ishaaq was mogelijk af en toe een Modallis

En ook in zijn boek:

Siyar A'laam An-Noebalaa' - deel 5 - bladz. 398 - editie Shoe'ayb al arna'oett en anderen - Moe'assassat Ar-Risalah .

Afbeelding

Athahabi legde de uitspraak uit van Shoe'bah: Abu Ishaaq hoorde niets van Al Haarith behalve in vier overleveringen: dat betekent dat Abu Ishaaq tadlis pleegde.

Imam Ibn Hadjar beschuldigde Abu Ishaaq ook van Tadlis:

In zijn boek : Tabaqaat Al Moedallisseen beter bekend : Assaass At-Taqdees - bladz. 42 -editie Dr Aassim Al Qarayoeti - maktabat al Manaar

Afbeelding

Hij zei: Abu Ishaaq As-Soebay'i was bekend met tadlis

En hij rangschikte hem in de derde Tabaqa (rang/status) van overleveraars die bekend waren met Tadlis, en waarvan hun overdracht niet wordt aanvaard tenzij ze duidelijk laten zien dat ze hun Hadith werkelijk hadden gehoord:

Dat staat in bladzijde: 13

Afbeelding

Hij zei:

De derde rang: Dit zijn de overleveraars die vaak Tadlis pleegden. De geleerden verwierpen hun overdracht tenzij ze duidelijk erkennen dat ze hun Riwayah (overdracht) werkelijk hadden gehoord.

Conclusie:

Abu Ishaaq is een Moedalis, oftewel een overleveraar die Tadlis pleegde in zijn overdracht ondanks dat hij betrouwbaar was. In de overlevering in kwestie zien we dat hij de A'n'anah gebruikt. ( عن ) Dat is een formule waarvan niet duidelijk blijkt dat hij de Hadith werkelijk van zijn Sheikh Abd Gayr heeft gehoord. De kans dat hij de Hadith van een zwakke, een onbekende of een onbetrouwbare overleveraar heeft gehoord, is kennelijk zeer groot. Hetgeen een reden is om zijn overdracht in dit geval te verwerpen.

uiteindelijk, als afsluiting voor de behandeling van deze route:

We hebben dus twee mankementen in deze Isnaad (keten):

1- De Tadlis van Al A'mash
2- De Tadlis van Abu Ishaaq As-Soebay'i


Beiden kwamen niet met een formule die duidelijk laat zien dat ze de hadith werkelijk hadden gehoord.

Wij kunnen derhalve deze route niet aanvaarden; het niet dus niet authentiek!

Ik herhaal de gouden regel die geldt voor elke overlevering:

Moslims accepteren ALLEEN authentieke overleveringen in hun religie. Zolang een overlevering niet voldoet aan de vijf voorwaarden, wordt deze overlevering absoluut niet geaccepteerd en wordt bijgevolg verwezen naar de prullenbak!

Deze 5 voorwaarden zijn:

[tabs][tabs: ]
  1 - de continuïteit in de Sanad (de keten)
  2 - de betrouwbare zedelijkheid van de overleveraars
  3 - de precisie en nauwkeurigheid van overleveraars
  4 - de afwezigheid van onregelmatigheden in de Matn
  5 - de afwezigheid van verborgen mankementen in de Sanad
[/tabs]

Deze voorwaarden heeft Imam Ibn As-Salaah opgesomd en samengevat in zijn nuttige boek: 'Oloom al Hadith'. bladz.: 11 - introductie-definitie van Sahih Hadith:

  Afbeelding

Hij zei:

  "Een Sahih Hadith is een overlevering met een continuïteit in de Sanad door middel van de overdracht van een betrouwbare nauwkeurige overleveraar van zijn soortgelijke, tot het einde zonder onregelmatigheid noch een mankement."

In dit geval ontbreekt de vijfde en laatste voorwaarde om een overlevering te accepteren, namelijk:

[tabs][tabs: ]

  5 - de afwezigheid van verborgen mankementen in de Sanad
[/tabs]

En Tadlis en het plegen van Tadlis is namelijk een verborgen mankement in de Sanad/Isnaad (keten) van een overlevering.


In de volgende posts gaan we insha Allah de andere resterende routes van deze overlevering behandelen....

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » wo _26-_jun-_2013ah, 26-6-2013ad, 12:17 am

Assalamoe alaikoem Wa Rahamtoe Allah,

Een andere route van deze overlevering komt voor in de volgende Hadith-verzameling :

Al Moe'djam Al Kabir van Imam At-Tabaraani - deel 6 - bladz. 52 - editie van Sheikh Hamdi Abdul Madjeed As-Salafi -Maktabat Ibn Taymiyyah .

Afbeelding

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاجِيَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا عَمِّي ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ نُفَيْعٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ زَوَّجَنِي فِي الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، وَامْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ، وَأُخْتَ مُوسَى " .


Imam At-Tabaraani overleverde met zijn Sanad op gezag van Aisha r.a. Ze zei: "De Profeet s.a.w. zei: 'Allah huwde mij in het Paradijs Maryam Bint Imraan, de vrouw van Farao en de zus van Moessa (Mozes) s.a.w.

De Isnaad (keten) van deze overlevering is als volgt:

1- Sa'd Ibn Djoenaadah r.a.
2- Yoenoes Ibn Noefay'
3- Al Hoessein Ibn al Hassan Ibn 'Attiyyah Al 'Awfi Abu Abdillah
4- Sa'd Ibn Mohammad Ibn al Hassan Al 'Awfi
5- zijn zoon: Mohammad Ibn Sa'd
6- Abdollah Ibn Naadjiyyah
7- Imam At-Tabaraani


Deze keten is zwaar beschadigd door meervoudige ernstige mankementen:

De eerste:

Mohammad Ibn Sa'd Ibn Mohammad Ibn al Hassan Al 'Awfi

De tweede:

Zijn vader (!)Sa'd Ibn Mohammad Ibn al Hassan Al 'Awfi

De derde:

Zijn oom Al Hoessein Ibn al Hassan Ibn 'Atiyyah Al 'Awfi

Deze serie overleveraars uit een familie zijn allemaal zwak tot zeer zwakke overleveraars! Vandaar zei:

Imam Ibn Radjab in zijn boek: Sharh 'Ilal Athirmithi - deel 2 -bladz. 291 - editie Noor Eddine 'Iter - Dar Al Mallaah - Damascus .

Afbeelding

Hij zei: "... en ook onder de zwakke huizen [in de Hadith overdracht]:
'Attiyyah Ibn S'ad Al 'Awfi en zijn kinderen."

Dezelfde keten waarmee deze overlevering was overgedragen vinden we ook in Tafsir Tabari. Sheikh Allamah Ahmad M. Shaakir zei in zijn commentaar op deze Tafsir:

Tafsir Tabari - deel 1 - bladz 263 - Editie Sheikh Ahmad Shaakir en zijn broer Mahmoed Shaakir - Maktabat Ibn Taymiyyah - Cairo :

Afbeelding

Sheikh Ahmad Shaakir zei:

Deze Isnaad (keten) [ 3- Al Hoessein Ibn al Hassan Ibn 'Attiyyah Al 'Awfi Abu Abdillah 4- Sa'd Ibn Mohammad Ibn al Hassan Al 'Awfi 5- zijn zoon: Mohammad Ibn Sa'd ] is de keten die het meest voorkomt in Tafsir At-Tabari. Deze Isnaad is een serie zwakke overleveraars uit dezelfde familie [en daarna legde hij uit waarom]:

-Mohammad Ibn Sa'd Ibn Mohammad Ibn al Hassan Al 'Awfi: zijn overdracht in Hadith is zacht [een term voor zwakte] volgens al Khateeb Al Baghdaadi.

- zijn vader:Sa'd Ibn Mohammad Ibn al Hassan Al 'Awfi: zeer zwak. Imam Ahmad zei over hem dat hij Djahmi was (zware innovator in het geloof). Volgens Imam Ahmad was deze man niet in staat om Hadith over te dragen.

-Zijn oom Al Hoessein Ibn al Hassan Ibn 'Atiyyah Al 'Awfi: volgen Imam Ibn Ma'een was deze man zwak in zijn beroep als rechter/rechtspraak en ook zwak in Hadith overdracht.

Hij is ook zwak volgens Ibn Sa'd, Abu Haatim, An-Nassaai en Ibn Hibbaan.

Precies hetzelfde werd door Sheikh al Albaani bevestigd nadat hij een keten van deze familie behandelde in:

Silsilah Ad-Da'eefah - deel 14 - bladz. 884/885 - Editie : Maktabat al Ma'aarif Riyadh KSA

Afbeelding

Afbeelding

Naast dit alles is het een feit dat Sheikh al Albaani ons op het vierde mankement attendeerde, namelijk dat hij geen biografie van de tweede overleveraar Yoenoes Ibn Noefay' (na de sahabi) kon vinden.

Nou, als Sheikh Al Albaani geen biografie kon vinden van een overleveraar dan hoef ik niet te zoeken; uitgesloten dat ik dan iets kan vinden!

Het vierde mankement is dus de onbekendheid van de overleveraar Yoenoes Ibn Noefay' zowel als persoon als zijn status van zedelijkheid en betrouwbaarheid in Hadith-overdracht, en wij - Moslims - aanvaarden geen overleveringen die overgedragen zijn door onbekenden!

Conclusie:

Deze route/keten/Sanad voldoet niet aan de vijf voorwaarden om een Hadith te accepteren. Het bevat een serie mankementen vol met zwakke en onbekende overleveraars.

Deze 5 voorwaarden zijn:

[tabs][tabs: ]
  1 - de continuïteit in de Sanad (de keten)
  2 - de betrouwbare zedelijkheid van de overleveraars
  3 - de precisie en nauwkeurigheid van overleveraars
  4 - de afwezigheid van onregelmatigheden in de Matn
  5 - de afwezigheid van verborgen mankementen in de Sanad
[/tabs]

Word vervolgd.......

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » za _29-_jun-_2013ah, 29-6-2013ad, 2:27 pm

Assalamoe alaikoem Wa Rahamtoe Allah,

Een andere route van deze overlevering komt voor in de volgende Hadith-verzameling:

Al Moe'djam Al Kabir van Imam At-Tabaraani - deel 8 - bladz. 309 - editie van Sheikh Hamdi Abdul Madjeed As-Salafi -Maktabat Ibn Taymiyyah .

Afbeelding

Imam At-Tabaraani overleverde met zijn Isnaad op gezag van Abu Oemamah r.a. Hij zei:

Ik hoorde de Profeet s.a.w. tegen Aisha zeggen: "Had jij niet in de gaten dat Allah mij in het Paradijs Maryam Bint Imraan, Koelthoem de zus van Moessa en Aassiyah de vrouw van Farao huwde?"

En ook in:

Tabaqaat Al Moehadditheen bi Asbahaan van Imam Abu As-Sheikh al Asbahaani - deel 4 -bladz. 114 -Editie - Mo'assassat Ar-Risalah .

Afbeelding


Hij overleverde met zijn Isnaad op gezag van Abu Oemamah r.a. Hij zei:

Ik hoorde de Profeet s.a.w. tegen Aisha zeggen: "Weet jij niet dat Allah mij in het Paradijs Maryam Bint Imraan, Koelthoem de zus van Moessa en Aassiyah de vrouw van Farao huwde?"

En ook in :

Al Kaamil fi Doe'afaa Ar-Ridjaal - imam Ibn 'Addi - deel 8 - bladz.527 -editie Dar al KJotob Al Ilmiyah -Beirut

Afbeelding

Hij overleverde met zijn Isnaad op gezag van Abu Oemamah r.a. Hij zei:

Ik hoorde de Profeet s.a.w. tegen Aisha zeggen: "Weet jij dat Allah mij in het Paradijs Maryam Bint Imraan, Koelthoem de zus van Moessa en Aassiyah de vrouw van Farao huwde?" Aisha zei: "Ik zei tegen hem: 'Gefeliciteerd o Profeet van Allah.'"

en ook in:

Kitaab Ad-Doe'afaa- Imam Al 'oeqayli - deel 6 - bladz. 449/450 - editie Dr M. Sirssaawi -Dar Ibn Abbaas

Afbeelding

Hij overleverde met zijn Isnaad op gezag van Abu Oemamah r.a. Hij zei:

Ik hoorde de Profeet s.a.w. tegen Aisha zeggen: "Had jij niet in de gaten dat Allah mij in het Paradijs Maryam Bint Imraan, Koelthoem de zus van Moessa en Aassiyah de vrouw van Farao huwde?"
_______________________________________________

Alle vier imams overleverden deze Hadith via hun eigen route tot de volgende trap in de Isnaad:

عبد النور بن عبد الله= Abdun-Noer Ibn Abdollah. Vanaf deze overleveraar is de Sanad hetzelfde in alle vier Hadith verzamelingen:

ثنا عبد النور بن عبد الله ثنا يونس بن شعيب عن أبي أمامة

deze Sanad bestaat uit:

1-Abdun-Noer Ibn Abdollah
2-Yoenoes Ibn Shoe'ayb
3-Abu Oemamah de SahabiIk zeg [Al Hussein]: deze Isnaad is verzonnen in alle vier referenties. De route kent twee zware ernstige mankementen die ik in de volgende post zal uiteenzetten, insha Allah.....

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » za _29-_jun-_2013ah, 29-6-2013ad, 6:07 pm

In de voorgaande post kwam ik tot de conclusie dat de laatste route van de overlevering over het huwelijk van de Profeet s.a.w. met Maryam Bint Imraan Afbeelding verzonnen is. De bewijzen en de argumenten zullen volgen in deze post. Dan zeg ik met behulp van Allah swt dat het:

Eerste mankement is:

de overleveraar عبد النور بن عبد الله= Abdun-Noer Ibn Abdollah.

Deze man is een extremiste twaalver (een sjiitische sekte) en bovendien een leugenaar! Zoals dat staat in:

Kitaab Ad-Doe'afaa- Imam Al 'oeqayli - deel 4 - bladz. 55 - editie Dr M. Sirssaawi -Dar Ibn Abbaas

Afbeelding

Hij zei :

Abdun-Noer Ibn Abdollah Al Misma'i was iemand die overdreven was in Rafdh (Sjiïtisme). Hij was niet vakbekwaam in Hadith en hoort niet bij diens meesters.

In: Mizaan Al I'tidaal van Imam Athahabi - deel 4 - bladz 422 - editie : Dar Al Kotob al Ilmiyah - Beirut

Afbeelding

Imaam Athahabi zei:

Abdun-Noer Ibn Abdollah Al Misma'i die Hadith overdraagt van Shoe'bah is een leugenaar.

En hij citeerde Imaam Al 'Oeqayli: Hij was iemand die overdreven was in Rafdh (Sjiïtisme ) en hij heeft de volgende Hadith verzonnen op gezag van Shoe'bah over het goddelijke huwelijk tussen Ali en Fatimah op gezag van Abdollah Ibn Mas'oed. Hij zei: ik hoorde de Profeet s.a.w. tijdens de Ghazwah (slag) van Taboek zeggen: "Ik ben door Allah bevolen om mijn dochter Fatimah r.a. aan Ali r.a. te huwen en ik deed dat toen Djibreel tegen me zei dat Allah een Paradijs van parels voor mij heeft gebouwd......" in een lange Hadith.

Hetzelfde zei ook: Al Hafith Ibn Hajar in zijn boek: Lissaan Al Mizaan - bladz. 285 - editie Sheikh Abu Ghoeddah - Maktab al Matboe'aat al Islamiyyah .

Afbeelding

Hetzelfde zei ook :

Imaam As-Soeyoetti in zijn boek: Al La'aali' Al Masnoe'ah fi Al Ahaadith al Mawdoo'ah - deel 1 - bladz. 396 - editie Dar Al Ma'rifah

Afbeelding

Hij citeerde Imaam Al 'Oeqayli: Hij was iemand die overdreven was in Rafdh (Sjiïtisme).

Ongeveer hetzelfde met in samenvatting zei:

Sheikh Al Albaani in zijn boek: Silsilat al Ahaadith Ad-Da'eefah - deel 4 - bladz. 323 - Editie Maktabat al Ma'aarif KSA

Afbeelding

Hij citeerde Imam Al 'Oeqayli en Imaam Athahabi over de status van Abdun-Noer Ibn Abdollah Al Misma'i . Dat hij een leugenaar was die overleveringen verzint (zoals de overlevering dat de Profeet s.a.w. tijdens de Ghazwah (slag) van Taboek zei dat hij door Allah werd bevolen om zijn dochter Fatimah r.a. aan Ali r.a. te huwen.

Deze overleveraar werd ook als leugenaar bestempeld door:

Imaam Al Haythami in zijn boek: Madjma' Az-Zawaa'id - deel 9 - bladz. 330 - editie Dar al Fikr - Libanon

Afbeelding

Hij zei naar aanleiding van een overlevering over het zogenaamde "Goddelijke huwelijk" van Ali r.a. en Fatimah r.a.:

Overgeleverd door At-Tabaraani: en in zijn Isnaad is er Abdun-Noer Ibn Abdollah Al Misma'i en hij is een leugenaar.

In de volgende post zullen we insha Allah het tweede en het laatste mankement in de route van Imaam At-Tabaraani behandelen.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » zo _30-_jun-_2013ah, 30-6-2013ad, 12:12 am

Assalamoe alaikoem Wa Rahamtoe Allah ,

In deze post gaan we insha Allah het tweede mankement in de route van Imam At-Tabaraani behandelen. Het het gaat over deze overlevering met de volgende Isnaad (ter herinnering):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، ثنا عَبْدُ النُّورِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا يُونُسُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَائِشَةَ: «أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَّجَنِي فِي الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، وَكَلْثَمَ أُخْتَ مُوسَى، وَامْرَأَةَ فِرْعَوْنَ»

De Sanad - zoals eerder was vermeld - bestaat uit de volgende overleveraars (vanaf de schakel waarin alle hadith verzamelingen samen komen):

1-Abdun-Noer Ibn Abdollah
2-Yoenoes Ibn Shoe'ayb
3-Abu Oemamah de Sahabi

Van Abdun-Noer Ibn Abdollah zagen we dat hij een leugenaar is. Nu de status van Yoenoes Ibn Shoe'ayb:

Ibn Hibbaan in zijn boek: Al Madjroeheen - Deel 3 - bladz. 139 - editie - M. Ibrahim Zayed - Dar al Ma'rifah

Afbeelding

Hij zei over hem:
Yoenoes Ibn Shoe'ayb is een Sheikh die Hadith overlevert op gezag van Aboe Oemamah r.a. Van van hem draagt Athawri Hadith over, Ik weet niets over het feit dat hij Abu Oemamah werkelijk heeft gehoord, naast het feit dat hij verwerpelijke (Moenkar) Hadith overlevert ondanks zijn schaarse overdracht. Het lijkt of hij dat opzettelijk doet. Hij mag in elk geval nooit als autoriteit (in Hadith) beschouwd worden!

Imam Al 'oeqayli in zijn boek: Kitaab Ad-Doe'afaa - deel 6- bladz. 449 - editie Dr M. Sirssaawi -Dar Ibn Abbaas

Afbeelding

Hij zei over hem: Yoenoes Ibn Shoe'ayb zijn overdracht is niet authentiek.

Adam vertelde mij en hij zei: Ik heb Boechaarie horen zeggen: de Hadith (overdracht) van Yoenoes Ibn Shoe'ayb is verwerpelijk (Moenkar).

Imaam Abu Tahir Al Maqdissi in zijn boek: Thachiratoel Hoeffaath - deel 5 - bladz. 2755 - Editie Dar As-Salaf KSA - eerste druk 1996

Afbeelding

Hij zei nadat hij deze overlevering aanhaalde:
-Overgeleverd door Yoenoes Ibn Shoe'ayb op gezag van Abu Oemamah r.a.-

Deze Hadith van Yoenoes was verworpen door Boechaarie omdat Yoenoes daarmee was bekend (Moenkar).

Hetzelfde zei ook:
Imaam Ibn al Djawzi in zijn boek: Kitaab Ad-Doe'afaa wa al Matroekeen - deel 3 - bladz. 224 - Dar al Kotob Al Ilmiyah- Beirut .

Afbeelding

Hij citeerde Boechaarie en Ibn Hibaan (zoals dat hierboven staat).

Hetzelfde zei ook :
Imaam Athahabi in zijn boek : Diwaan Ad-Doe'afaa wa al Matroekeen - bladz 450 - editie van Sheikh Hamaad al Anssari - Maktabat An-Nahdah - Makkah KSA

Afbeelding

Hij citeerde Boechaarie dat Hadith van Yoenoes was verworpen.

En ook in zijn boek :

Al Moeghni fi Ad-Doe'afaa - bladz. 442 - Editie Noor Addine Iter - Dar Ihyaa At-Toeraath al Islami - Qatar

Hij citeerde Boechaarie dat Hadith van Yoenoes was verworpen.

En tenslotte in zijn boek:

Mizaan al I'tidaal - deel 7 - bladz. 316 - Editie Dar al Kotob al Ilmiyah- Beirut

Afbeelding

Hij citeerde Boechaarie dat Hadith van Yoenoes was verworpen.

En ook Ibn Hajar in zijn boek: Lissaan al Mizaan - deel 8 -bladz. 572 - Editie Sheikh Abu Ghoeddah - Maktabat al Matboe'aat al Islamiyyah

Hij citeerde Boechaarie dat Hadith van Yoenoes was verworpen.

Conclusie omtrent deze route:

We hebben hier te maken met:
- een leugenaar (عَبْدُ النُّورِ بْنُ عَبْدِ اللهِ= Abdun-Noer Ibn Abdollah.)
- iemand waarvan zijn overdracht verwerpelijk/niet nauwkeurig is (يُونُسُ بْنُ شُعَيْبٍ= Yoenoes Ibn Shoe'ayb).
- twijfel of de keten ononderbroken is, want men weet niet met zekerheid of يُونُسُ بْنُ شُعَيْبٍ= Yoenoes Ibn Shoe'ayb werkelijk de Sahabi Abu Oemamah heeft ontmoet en gehoord.

Daarmee voldoet deze keten/route/Isnaad niet aan drie voorwaarden van de vijf bekende voorwaarden waaraan een overlevering moet voldoen om aanvaard te worden, namelijk:

[tabs][tabs: ]
  1 - de continuïteit in de Sanad (de keten)
  2 - de betrouwbare zedelijkheid van de overleveraars
  3 - de precisie en nauwkeurigheid van overleveraars
[/tabs]
Wordt vervolgd insha Allah.....

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » za _13-_jul-_2013ah, 13-7-2013ad, 1:33 am

De laatste route die ik zal behandelen komt voor in de volgende Hadith-verzameling:

Al Moe'djam Al Kabir van Imam At-Tabaraani - deel 22 - bladz. 451/452 - editie van Sheikh Hamdi Abdul Madjeed As-Salafi - Maktabat Ibn Taymiyyah.

Afbeelding

En via At-Tabaraani ook in:


Ma'rifat As-Sahabah- Abu Noe'aym Al Asbahaani - deel 6 -bladz. 3206 - Editie Al Azaazi - Dar al Wattan

Afbeelding

En ook in:

Taarikh Dimashq - Hafith Ibn Assaakir - deel 70 - bladz. 119 - editie Dar Al Fikr

Afbeelding

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيجَةَ ، وَهِيَ فِي مَرَضِهَا الَّذِي تُوُفِّيَتْ فِيهِ ، فَقَالَ لَهَا : " بِالْكُرْهِ مِنِّي مَا الَّذِي أَرَى مِنْكِ يَا خَدِيجَةُ ؟ وَقَدْ يَجْعَلُ اللَّهُ فِي الْكُرْهِ خَيْرًا كَثِيرًا ، أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَنِي مَعَكِ فِي الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ وَكُلْثُمَ أُخْتَ مُوسَى وَآسِيَةَ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ؟ " ، قَالَتْ : وَقَدْ فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَتْ : بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ .

Allen via:

- Mohammad Ibn Al Hassan
- Ya'laa Ibn Al Moegheerah
- Ibn Abi Rawwaad


Verheven tot aan de Profeet s.a.w. : hij kwam bij Gadeedja r.a. tijdens haar sterfziekte hij zei tegen haar: het doet me pijn hetgeen jou nu overkomt, maar het kan zijn dat wij een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft, weet jij niet dat Allah mij Maryam bint Imraan, Koelthoem de zus van Mozes en Aassiyah, de vrouw van Farao samen met jou heeft gehuwd? Gadeedja zei: heeft Allah dat toch gedaan, o Profeet van Allah? De Profeet s.a.w. antwoordde: ja. Gadeedja zei: ik wens je veel wederzijds begrip en veel kinderen!

In deze route zijn 2 zware mankementen, die gaan we insha' Allah in het vervolg behandelen...

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » zo _14-_jul-_2013ah, 14-7-2013ad, 1:48 am

Assalamoe alaikoem Wa Rahamtoe Allah,

Het eerste mankement in de route van de overlevering aangehaald in de voorgaande post is de overleveraar:

Mohammad Ibn Al Hassan = محمد بن الحسن

Deze man is volledig: Mohammad Ibn al Hassan Ibn Zabalah Al Madani (uit Madina) al Magzoemi (uit de tak Bani Magzoem, uit de stam Qoeraysh).

Deze man is zeer zwak, en zelfs een leugenaar volgens sommige Imams van Hadithwetenschappen.

In de Soe'alaat (de vragen) aan Yahya Ibn Ma'een, lezen we zijn oordeel over deze man:

Mawsoo'at Aqwaal Yahya Ibn Ma'een Fi Ridjaal Al Hadith wa 'Ilalihi - deel 1 - bladz. 162/163 - editie Dar Al Gharb al Islaami

Afbeelding

Imam Yahya Ibn Ma'een zei:

Volgens Riwayah van Adoeri:

Ik hoorde Yahya zeggen: Ibn Zabalah al Madani is niet betrouwbaar, hij steelt Hadith [dat betekent dat hij de overdracht aan zichzelf toeschrijft zonder dat hij deze werkelijk heeft gehoord].

Volgens Riwayah van Ibn Al Junaid:

Ik hoorde Yahya Ibn Ma'een zeggen: Mohammad Ibn al Hassan Ibn Zabalah is niets, [en hij haalde een Hadith die hij heeft verzonnen en zei achteraf]: dat is een leugen, dat is niets de overleveraars die op gezag van Malik overleveren zeggen dat deze overlevering de woorden van Malik zelf was[en niet van de Profeet s.a.w. ].

Volgens Riwayah van Adaarimi:

Ik vroeg Yahya Ibn Ma'een over Mohammad Ibn al Hassan Ibn Zabalah, hij zei: hij is niet betrouwbaar.

Volgens Riwayah van Ibn Abi Gaythamah:

Ik hoorde Yahya Ibn Ma'een zeggen: Mohammad Ibn al Hassan Ibn Abi al Hassan al Magzoemi is niets, hij is niet betrouwbaar.

Volgens Riwayah van Haashim Ibn Marthad Attabaraani:

Yahya Ibn Ma'een: Ibn Zabalah is een leugenaar, kwaadaardig, hij was nooit betrouwbaar noch trouw, hij steelt Hadith.

Volgens Riwayah van Boechaarie:

Ibn Ma'een zei: hij steelt Hadith.

Volgens Riwayah van Salih Adimashqi:

Yahya ibn Ma'een zei: bij Allah, Ibn Zabalah is niet betrouwbaar.

We lezen ook in:

Al Moentagab min 'ilal Al Gallaal - bladz. 140 - editie Dar Ar-Rayah

Afbeelding

Dat imam Ahmad de overdracht van Mohammad Ibn al Hassan Ibn Zabalah verwerpelijk vond.

Ook Yahya Ibn Ma'een zei toen hij over een Hadith van Ibn Zabalah werd gevraagd: het is niet authentiek, ik zag deze Sheikh, hij was een leugenaar.

Imam Boechaarie in zijn boek: Ad=Doe'afaa As-Sagheer - bladz 103 - editie Dar Ma'rifah

Afbeelding

Hij zei: Mohammad Ibn al Hassan, hij is Ibn Zabalah hij is uit Madinah, overlevert op gezag van Abdul Aziz Ibn Mohammad en Maalik Ibn Anas, hij heeft verwerpelijke overleveringen.

In hetzelfde boek maar dan in de bijlage van:

Adoe'afaa - Imam Nassaai - bladz 233

Afbeelding

Hij zei: Mohammad Ibn al Hassan Ibn Zabalah zijn Hadith is verlaten [verwerpelijk].

Hetzelfde oordeel over deze man lezen we in:

Al Istithkaar fi Mathahibi al Amssaar van Imam Abu Omar Ib Abd al Bar al Qoerttoebi Al Maaliki - deel 7 bladz. en deel 26 bladz . 45 - editie Dr qal'adji

Afbeelding

Afbeelding

Hij zei in deel 7:

Mohammad Ibn al Hassan Ibn Zabalah zijn Hadith is verlaten /verwerpelijk, er is een consensus dat men hem niet als autoriteit [in de overdracht] beschouwd.

En in deel 26 zei hij, nadat hij een verzonnen Hadith heeft aangehaald:

Deze Hadith heeft men toegeschreven aan Mohammad Ibn al Hassan Ibn Zabalah Al Madani, men heeft hem beschuldigd dat hij deze Hadith heeft verzonnen en daarom heeft men zijn overdracht verlaten.

Imam Ibn Hajar in Fath al Baari - deel 3 - bladz. 579 - editie van Sheikh Ibn Baz:

Afbeelding

Hij beschouwde Mohammad Ibn al Hassan Ibn Zabalah als zwakke overleveraar.

Hetzelfde deed Imam Al Mobarakfuri (*) in zijn boek: Mirqaat al Mafaateeh - deel 6 - bladz. 317 - oude Indische editie

Afbeelding

En uiteindelijk sluiten we af met de oordeel van Sheikh imam al Albaani in zijn boek Silsilah Ada'eefah .

Afbeelding

Hij citeerde het oordeel van de vroegere Imams Ibn Ma'een, Ahmad Ibn Salih al Masri en Abu Dawoed, dat Mohammad Ibn al Hassan Ibn Zabalah een leugenaar is.

En ook zijn eigen oordeel:

Afbeelding

Hij zei: Mohammad Ibn al Hassan Ibn Zabalah is een leugenaar .

Kortom: deze man is een leugenaar, een zware mankement die voldoende is om een overlevering volledig te verwerpen!

Wordt vervolgd ..........

____________________________________________________________
(*): Al Mobarakfuri is een ander dan de schrijver van Arraheeq al Magtoem (The Sealed Nectar).

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » zo _14-_jul-_2013ah, 14-7-2013ad, 4:26 am

Assalamoe alaikoem Wa Rahmatoe Allah,

Het tweede mankement in deze laatste route is deze overleveraar:

Ya'laa Ibn Al Moegheerah = يَعْلَى بْنِ الْمُغِيرَةِ

In het kort: ik ken hem niet, ik kon geen biografie van hem vinden!

Het derde mankement: het ontbreken van de continuïteit in de route tussen de overleveraar: Ibn Abi Rawwaad = إبن أبي رواد en de Profeet s.a.w. .
Ibn Abi Rawwaad is Abdul Aziz Ibn Abi Rawwaad Al Makki, een bekende betrouwbare Tabi' Attabi'i. Ibn Abi Rawwaad = إبن أبي رواد overleed echter in het jaar 159 Hj, zoals we dat lezen in:

Siyar A'laam Anoebalaa van imam Athahabi - deel 7 - bladz. 187 - editie Sheikh Sh. Arna'oett /M. Ari-Risalah

Afbeelding

Er is tussen Ibn Abi Rawwaad en Profeet s.a.w. een tijdsonderbreking van 148 jaar, hetgeen het onmogelijk maakt dat hij de Profeet heeft gezien of iets van hem direct heeft gehoord.

Er zijn dus minstens 2 trappen in de keten/Sanad die weggevallen zijn, in de Hadithwetenschappen heet dat Al I'daal. De overlevering met zulk een mankement heet: Hadith Moe'dal, zoals we dat lezen in:

Fath Al Moegheeth - Imam As-Sagaawi - deel 1 - bladz. 280 - editie Dar Al Minhaaj

Afbeelding

Imam As-Sagaawi definieert de Hadith Moe'dal als: elke Hadith/overlevering waarin in de Isnaad/keten respectievelijk [in dezelfde trap] twee of meer overleveraars ontbreken.

Zoals we al meerdere malen hebben gezegd:

Moslims accepteren ALLEEN authentieke overleveringen in hun religie. Als een overlevering niet voldoet aan de vijf voorwaarden wordt deze overlevering absoluut niet geaccepteerd en wordt bijgevolg verwezen naar de prullenbak!

Deze 5 voorwaarden zijn:

[tabs][tabs: ]
  1 - de continuïteit in de Sanad (de keten)
  2 - de betrouwbare zedelijkheid van de overleveraars
  3 - de precisie en nauwkeurigheid van overleveraars
  4 - de afwezigheid van onregelmatigheden in de Matn
  5 - de afwezigheid van verborgen mankementen in de Sanad
[/tabs]

Deze route voldoet niet aan de volgende voorwaarden en is derhalve onaanvaardbaar:

[tabs][tabs: ]
  1 - de continuïteit in de Sanad (de keten)
  2 - de betrouwbare zedelijkheid van de overleveraars
[/tabs]

Conclusie:

We hebben alle routes/Sanad's van deze overlevering omtrent het huwelijk van de Profeet s.a.w. met Maryan Bint Imraan, de moeder van Issaa s.a.w. behandeld. Het resultaat is dat alle routes zeer zwak zijn, tot verzonnen. Hetgeen betekent dat elke Moslim en elke oprechte zoeker naar de waarheid, dit huwelijk niet aan de Profeet s.a.w. mag toeschrijven. In de Islam wordt niets gebaseerd op vermoedens, leugens en aannames, maar slechts op feiten en bewijzen.

Echter voor de haters: stel dat de overlevering authentiek is. En dan? Wat is het probleem? Een Profeet die met een vrome vrouw trouwt.... Beiden zijn mensen, geen goden, noch halve goden, en zeker geen mensen die hun eigen god baren... De Christenen vooral de RKK en de Orhtodoxen verafschuwen dit huwelijk - mócht het op een feit gebaseerd zijn - omdat Maryam in hun geloof de moeder van God is. Hoe durft een mens zoals Mohammad s.a.w. haar als vrouw te huwen in het Paradijs??

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » ma _15-_jul-_2013ah, 15-7-2013ad, 11:58 pm

Assalamoe Alaikoem Wa Rahamtoe Allah,

We gaan - na een onderbreking - verder met het behandelen van deze Shoebhah:

Tevens schrijft u dat Mohammed goed om ging met bijvoorbeeld joden. Ik ken deze verhalen deels wel, maar deze verhalen komen dan wel veelal uit de eerdere periode van Mohammed's bediening. De Mohammed van latere tijd, toen hij zich meer macht verworven had, komt op mij een stuk meedogenlozer over.


In het vervolg zullen we op zoek gaan naar de omstandigheden en de redenen welke hadden geleid tot het zogenaamde "bloedbad" van Banu Quraythah Joden....

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Al-hussein » wo _29-_jan-_2014ah, 29-1-2014ad, 5:21 pm

samir schreef:

En onze lotsbestemming die al geschreven staat waarvan wij zelf de keuze's maken zoals bijvoorbeeld de 6e pilaar van imaan zoals hieronder omschreven:

De moslim gelooft dat alles wat er gebeurt, voorbeschikt is door Allah. Alles is voorbeschikt, zowel hetgeen wat in onze ogen goed is, als hetgeen wat in onze ogen slecht is. Met de nadruk op ‘in onze ogen’. Vaak overkomen ons dingen die in onze ogen heel slecht lijken. We spreken dan over een ramp die ons overkomen is en hoe slecht dat wel niet is, maar we vergeten dan dat Allah het voor ons bepaald heeft en Allah weet het beste wat goed voor ons is.

Het is dus belangrijk dat we een sterk en oprecht geloof hebben in de voorbeschikking, zowel in het goede als in het slechte. En dat we onszelf hiermee overgeven aan Allah en weten dat niks zonder reden gebeurt.


Bovenstaande geeft de 6e pilaar weer.


Staat dit dan niet in contrast met deze aya van sourat nisa en is derhalve paradoxaal te noemen:

قال الله عز وجل: مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ:

Wat jou van het goede overkomt, het is van Allah; en wat jou van het slechte overkomt, het is van jouzelf.


Allah zegt in sourat Al-Falaq in aya 3:

Opdat hij mij moge bevrijden van de boosheid der schepselen, welke hij heeft geschapen.


Gaarne milddadig zijn met betrekking tot argumentatie,
omdat dit mij waswaas oplevert naar aanleiding van tegenstrijdigheden.
Bismillah , Assalamoe Alaikoem ,

Je bedoelt als ik het goed heb begrepen, dat er twee tegenovergestelde interpretaties van twee verzen zijn die men als tegenstrijdigheid zou kunnen ervaren, namelijk:

Allah zegt:

[4:78]Waar jullie ook zijn, de dood zal jullie bereiken ook al zijn jullie in hooggebouwde burchten." En als hen iets goeds treft zeggen zij: "Dit komt van God." En als hen iets slechts treft zeggen zij: "Dit komt van jou." Zeg: "Alles komt van God." Wat is er met deze mensen aan de hand dat zij een bericht nauwelijks begrijpen?

En Allah zegt:

[4:78]Het goede dat jou treft, dat komt van God en het slechte dat jou treft, dat komt van jezelf. Wij hebben jou als gezant tot de mensen gezonden. God is goed genoeg als getuige.


De ene keer komt alles van God, zowel het goede als het slechte, en de andere keer: enkel het goede komt van God en het slechte komt van het schepsel (de mens) zelf.

Is dat paradoxaal?? Valt dat niet te rijmen??

Het antwoord is insha'Allah simpel. We moeten de verzen lezen in hun context. In het eerste vers spreekt Allah swt over de ongelovigen als zij door de voorbeschikking (Al Qadar) worden getroffen, als het gaat om het goede. Dan zeggen ze dat het van Allah swt afkomstig is, maar als ze door het slechte worden getroffen dan schrijven ze dat toe als teken van tegenspoed aan de Profeet s.a.w. , precies zoals de ongelovigen deden met Moessa s.a.w. :

Allah zegt :

[7:131] Wanneer dan iets goeds tot hen kwam zeiden zij: "Dit komt ons toe." Maar als hen iets slechts trof, zagen zij een slecht voorteken in Moesa en hen die met hem waren. Toch was hun slechte voorteken alleen maar bij God, maar de meesten van hen weten het niet.

Maar Allah swt corrigeert deze foutieve gedachten, en dit foutief geloof, want er gebeurt niets in dit universum zonder Zijn Alwetendheid vooraf en Zijn toestemming. Alles heeft Hij swt bepaald en alles liet en laat Hij gebeuren met Zijn voorbeschikking en Zijn toestemming, in die zin, in het goede en het slechte afkomstig van Allah, met de betekenis dat Hij dat heeft voorbeschikt en dat was gebeurd met Zijn Ultieme Kennis en Zijn toestemming.

En Als Allah swt zegt dat het slechte van het schepsel (de mens) zelf komt dan is dat in die zin dat hij dat heeft verdiend dankzij zijn zonden en zijn buitensporigheid en als een vergelding voor hetgeen hij aan kwaad heeft gedaan, hetzij tegen zichzelf, hetzij tegen andere schepsels, zoals Allah swt zegt :

[28:84]Voor hem die met een goede daad komt is er iets beters dan dat. Voor hem die met een slechte daad komt? aan hen die slechte daden begaan hebben wordt slechts vergolden wat zij gedaan hebben.

deze betekenis (dat het slechte te wijten valt aan de daden van de mens) lezen we ook in het nuttige boek van Sheikh As-Shinqeetti: Dafóe Ihaam Al Idhtiraab, bladz.: 92, druk Sh. Bakr Aboe Zayd:

Afbeelding

Hij zei:

Allah swt zei: " Wat jou van het goede overkomt" omdat Hij diegene is die elke gunst schenkt, en Allah swt zei: "en wat jou van het slechte overkomt, het is van jouzelf". Dat betekent: van jouw kant, en wegens jouw daden, want er treft de mens geen slechts behalve door hetgeen hij met zijn handen heeft verricht / verdient, zoals Allah swt zei: [42:30] En het onheil dat jullie treft, het is voor wat jullie handen begaan hebben. Maar Hij scheldt veel kwijt.

RANDOM_AVATAR
Jalaladdinrumi
Beginner
Beginner
 
Berichten: 2
Geregistreerd: za _9-_jun-_2018ah, 9-6-2018ad, 5:07 am

Re: De anti-Shoeboehat topic (misconceptiesbestrijder)

door Jalaladdinrumi » za _9-_jun-_2018ah, 9-6-2018ad, 5:37 am

Zolang een overlevering niet voldoet aan vijf voorwaarden wordt deze overlevering absoluut niet geaccepteerd en wordt bijgevolg verwezen naar de prullenbak!


Dit is incorrect. Dat een hadith niet voldoet aan de voorwaarden betekent niet dat het compleet verwerpelijk is.
"What is established according to the imams is that it is not permissible to rely on weak hadiths to derive legal rulings, for in this regard, one does not act on anything other than rigorously authenticated or sound hadith."

“The author, [f. Imam al-Shirazi] mentions in his work al-Muhadhdhab many hadith that are mursal and he uses them as proof while it is established that it is not permitted to use them as proof in general, in the Shafi`i school. Some of those mursal hadith have been reinforced by one of the matters that have been mentioned that strengthen a mursal hadith, so it became a proof. And some of the mursal hadith, the author mentioned them for general support of an established ruling, a ruling established derived by analogy and other forms of legal reasoning.”

According to the very words of Imam al-Nawawi, “The ulema have said, both the fuqaha, the hadith experts and others is that it is permitted, rather recommended to act in virtuous deeds, in acts of exhortation and warning [f. when you encourage something or warn against it]. It is permitted to act upon weak hadith as long as they are not fabricated”.

Vorige

Keer terug naar Generaal Islam

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 2 gasten