De liefde voor Aicha(ra)...

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

De liefde voor Aicha(ra)...

door Marajana » wo _16-_mei-_2007ah, 16-5-2007ad, 1:18 pm

:salaam:

De liefde voor Aicha

De grote liefde die de profeet saw haar toewijdde was zo manifest dat hij saw geen enkele gelegenheid voorbij liet gaan om zijn liefde voor haar te bewijzen of ze bekend te maken aan zijn omgeving. Zij was,zonder twijfel, zijn geliefkoosde vrouw en verschillende ahadith bevestigen deze stelling en dit voorrecht dat hij saw haar toekende..

Aicha was tweemaal geliefd; omwille van haar persoon en omwille van het feit dat zij de dochter was van een vriend. Echter, Abu Bakr werd ook gewaardeerd want hij was de vader zijn geliefde.

De voorkeur die de Profeet vzmh uite, heeft soms de andere echtgenotes en zelfs Fatima Zahra, dochter van de Profeet vzmh, jaloers gemaakt. Zij werd op vraag van ieder van hen naar de profeet vzmh gestuurd om te klagen over deze sitatuatie…
Hij heeft hierop een wonderbaarlijke antwoord gegeven, teken van zijn immens tederheid:

Maar mij dochter, houd jij niet van dat waarvan ik houd?

Verschillende verhalen vermelden de intensiteit van deze liefde voor degene die de vrouw van zijn leven was, na de dood van Khadija, zijn eerste en geliefde echtegenote. De profeet vzmh had vaak, tijdens zijn ontspanningsmomenten,gebaren vol zachtheid en tederheid, die boekdelen spraken over zijn sentimentele en menselijke kant. Hij saw kon de pijn die zijn vrouw moest verdragen: bijvoorbeeld, toen Aicha klaagde over hoofdpijn kreeg hij saw zelf ook hoofdpijn, zo erg leed hij bij het zien van haar lijden. De uitingen van de liefde engenegenheid waren geen uitzondering bij de de Boodschapper Gods saw , maar Aicha hield ervan om te horen dat hij van haar hield. Om zich van zijn liefde te vergewissen, vroeg ze hem soms:

Hoe is je liefde voor mij?
Sterk en stevig zoals de ring van een trouw, antwoordde de Profeet vzmh
Af en toe zei ze hem: Hoe is de ring?
In de zelfde toestand!, antwoordde de profeet vzmh, getuigend van zijn trouwe liefde.


Op een dag nodigde een man de Profeet saw uit voor een maaltijd. Is Aicha ook uitgenodigd?, vroeg de profeet saw . De man gaf een negatief antwoord en de Profeet vzmh weigerde zijn uitgenodiging. De man herhaalde zijn uitnodiging tot drie maal toe en de Boodschapper Gods saw weigerde totdat deze man ook Aicha uitnodigde.

Het was heel tedere en mooie verstandhouding die de Profeet saw en Aicha verbond, zoals heel veel bronnen het ons hebben overgeleverd.

De beste onder jullie zijn die de besten zijn tegenover hunvrouwen., zei de Profeet vzmh en hij was weliswaar de beste onder de mannen, de beste onder de echtegnoten en de beste vader.

Het is zo dat somige dat somige metgezellen enkel geschenken aan de Profeet saw gaven wanneer hij saw bij Aicha bevond, hopende dat ze hem saw nog meer zouden bekoren in het bijzijn van zijn lievelingsvrouw.

Het is duidelijk dat dit begrijpelijke en te rechtvaardigen jarloesheid bij de andere echtgenotes teweegbracht. Volgens een Hadith heeft Umm Salama, vrouw van de Profeet vzmh, tot drie keer tie geuit tegenover de Boodschapper Gods vzmh, die slechts bij de derde keer antwoordde in deze bewoordingen:

Kwets me niet met je kwaadsprekerij over Aicha. Ik zweer bij God dat zij enige vrouw is waarbij ik Goddelijke Openbaring krijg!!....


insha allah volgt meer...

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » wo _16-_mei-_2007ah, 16-5-2007ad, 7:35 pm

De trouwe metgezellen hebben haar trouwens steeds een verschillende en bevoorrechte achting getoond en dit was merkbaar in hun gedrag en in hun gesprekken tegenover degene die ze de bijnaam ‘’de geliefde van God hebben’’ hebben gegeven, of zoals Umar Ibn al-Khattab haar noemde ‘’de geliefde van de Profeet saw ’’ of zoals Ali ibn Talib zei: de intieme vriend van de Profeet saw (Khalilatu rusul Allah). De boezemvrienden van de Profeet saw waren getuigen van de grote genegenheid die de profeet saw voor haar had en dus hadden zij op hun beurt een grote achting en veel respect voor haar.

Aicha heeft zich aan de zijde van de Profeet saw onderscheiden door een buitengewone overgave aan de Profeet saw voor zijn zaken en alle beproevingen en door het leed dat zulke een leven met zich meebracht te aanvaarden…Zij heeft nooit geklaagd over het sombere leven waarin de Profeet saw leefde, noch betreurde zij de pijnlijke en moeilijke omstandigheden in de periodes van de Openbaring. Integendeel, overtuigd van de juistheid van de zaak van de islam, liet zij geen enkele moeite achterwege om aan de zijde van de Profeet saw te strijden teneinde het Goddelijke Woord op aarde in vervulling te laten gaan.

Na de veldslag van Khaybar vroegen somige echtgenotes, bij het zien van de aanzienlijke aangroei van de verzamelde buit, aan de Profeet saw om hen een deel van de buit te geven. Dit verzoek kwetst de profeet saw .

Na deze gebeurtenis kreeg de Profeet saw een openbaring uit de Qur’an waarin God (swt) Hem oplegde om aan zijn vrouwen te vragen de keuze te maken tussen een voorspoedig leven zonder het bij zijn van hun nobele echtgenoot of een somber maar waardig leven met hem:

‘’O, Profeet zeg tot jou echtgenotes: ‘’Als jullie het wereldse leven wensen en de versiering ervan, komt dan, dan zal ik jullie een scheidingsgift schenken en jullie op een eervolle manier laten gaan. Maar als jullie [i](het welbehagen) van allah en zijn boodschapper wensen, en het huis van het hiernamaals: voorwaar, Allah heeft voor de weldoeners onder jullie een geweldige beloning bereid’’ [/i](Qur’an 33/28-29)

Toen dit vers geopenbaard, was Aicha de eerste vrouw bij wie hij langsging om haar keuze voor te stellen. De sunna onthult ons hoe de Profeet saw , waarneer hij saw zijn vrouwen voor de keuze stelde, uitzonderlijk begripvol was ten opzichte van Aicha. Zij was de enige aan wie hij saw een bedenktijd heeft gegeven om te antwoorden, terwel hij saw van de andere eiste dat ze onmiddellijk een antwoord gaven.
De commentatoren hebben uit dit gebaar de liefde kunnen afleiden die de profeet saw duidelijk aan haar wijde, maar ook de vrees dat ze zou kiezen voor de scheiding gezien haar sterke persoonlijkheid en haar omstuimige jeugdigheid. Aicha had meteen een antwoord klaar en zij weidgerde de bedenktijd waarmee hij saw haar had bevoorrecht, door te kiezen vanuit het diepste van haar ziel voor God(swt) en Zijn Boodschapper saw …..

Een keuze die ze trouw bleef gedurende heel haar leven. Het is niet de bedoeling om een onrechtvaardig gedrag van de Profeet saw in de kijker te plaatsen tegenover zijn andere echtgenotes; dit is nooit hetgeval geweest en de geschiedenis bevestigt een rechtvaardig gedrag ten opzichte van al zijn zijn echtgenotes. Maar, hier moet men zijn voorkeur voor Aicha onthouden, een teken van zijn menselijkheid, een onbeheersbare zwakte van zijn hart, maar helemaal te verantwoorden door degene die zijn lieve gezellin was…
Het is in dit verband dat de Profeet saw een smeekbede herhaalde een weergave was van zijn gevoelens:

‘’O God, ziehier mijn rechtvaardigheid in wat mij toebehoort, maar berisp mij niet voor wat U toebehoort en wat ik niet kan beheersen!’’

De gevoelens die hij tegenover Aicha had, waren zo intents en diep dat hij saw zijn ziekte en zijn dood bij haar armen wou blijven…. Beide verenigd voor God (swt),,,
Verenigd in het leven, bij de dood, en met gunst van God (swt) in het Hiernamaals.

Zij was de enige getuige van zijn doodstrijd, van zijn laaste woorden, van zijn laaste adam… Het is in de armen van Aicha dat hij saw de keuze maakte om naar God (swt) te keren, de schepper van deze wereld….


insha allah volgt meer

RANDOM_AVATAR
mimi.krakra
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 172
Geregistreerd: vr _5-_jan-_2007ah, 5-1-2007ad, 9:33 pm
Woonplaats: ergens

door mimi.krakra » wo _16-_mei-_2007ah, 16-5-2007ad, 9:08 pm

:salaam:

Heel mooi zuster.
Inschallah komt er nog meer....
Erg bedankt voor het plaatsen :flower:


:bloem:
*...☆ Salaam ☆...*

RANDOM_AVATAR
Sukaina
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 486
Geregistreerd: wo _28-_feb-_2007ah, 28-2-2007ad, 1:00 am

door Sukaina » wo _16-_mei-_2007ah, 16-5-2007ad, 10:02 pm

Marajana schreef:
insha allah volgt meer


Misschien heb je nog iets over de Slag van de Kameel?

Wa salaam,
Sukaina

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _17-_mei-_2007ah, 17-5-2007ad, 1:44 pm

De profeet saw werd bergraven in de kamer van Aicha.
Diezelfde kamer werd later een van de meeste bezochte en vereerde heilige plaatsen van de Islam. Na zijn dood heeft ze hem nooit verlaten, met zijn graf in haar kamer besloot ze verder te leven in zijn aanwezigheid, met de herinneringen aan hem in haar hart en in het diepste van haar ziel....Trouw aan zijn boodschap, aan zijn leringen,aan zijn gedrag... Er stond haar nog een lange weg te wachten, daar zij nog ongeveer vijftig jaar na de dood van de boodschapper van de Islam saw leefde, tijdens dewelke zij zonder twijfel de waardige, sprirituele erfgename en waakster was over zijn Sunna

Haar toewijding aan de Islam werd door haar beroemd antwoord aan de Profeet vzmh samengevat: Voorwaar. Ik wil enkel God, Zijn Profeet en het Hiernamaals.


bron:overgetypt en verzammelt uit de boek Aicha echtgenote van de profeet

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _17-_mei-_2007ah, 17-5-2007ad, 1:50 pm

Sukaina schreef:
Marajana schreef:
insha allah volgt meer


Misschien heb je nog iets over de Slag van de Kameel?

Wa salaam,
Sukaina


bedoel je dit :arrow: Aisha ontschuld bewezen!

:wasalaam:

RANDOM_AVATAR
MujaHied1
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2595
Geregistreerd: wo _1-_maart-_2006ah, 1-3-2006ad, 4:46 pm

door MujaHied1 » vr _18-_mei-_2007ah, 18-5-2007ad, 4:45 pm

Barakallahu fiiki,zuster.Sukaina schreef:
Marajana schreef:
insha allah volgt meer


Misschien heb je nog iets over de Slag van de Kameel?

Wa salaam,
Sukaina


Misschien word het tijd dat je met respect over jouw Moeder praat zoals Ali r.a dit altijd deed zelfs nadat de metgezellen van Ibn Saba een oorlog heeft gestart tussen Aisha en Ali (moge Allah tevreden zijn met hen beiden).
Als je dat niet doet dan noem je zelf geen 'aanhanger van ahle beyt'.

Wa aleykum salaam.
En ware het niet door Allah's genade en Zijn barmhartigheid voor u geweest, dan zou niemand uwer ooit rein zijn geworden, maar Allah reinigt wie Hij wil. Allah is Alhorend, Alwetend.

RANDOM_AVATAR
CroMagnon
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 257
Geregistreerd: za _10-_maart-_2007ah, 10-3-2007ad, 10:48 pm

Re: De liefde voor Aicha(ra)...

door CroMagnon » ma _11-_jun-_2007ah, 11-6-2007ad, 11:51 pm

- Post verwijderd -
Abu Sakina

RANDOM_AVATAR
Mohammed_Saadiq
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1891
Geregistreerd: do _2-_maart-_2006ah, 2-3-2006ad, 1:02 am

Re: De liefde voor Aicha(ra)...

door Mohammed_Saadiq » ma _11-_jun-_2007ah, 11-6-2007ad, 11:55 pm

CroMagnon schreef:
Marajana schreef::
De grote liefde die de profeet saw haar toewijdde was zo manifest dat hij saw geen enkele gelegenheid voorbij liet gaan om zijn liefde voor haar te bewijzen of ze bekend te maken aan zijn omgeving. Zij was,zonder twijfel, zijn geliefkoosde vrouw en verschillende ahadith bevestigen deze stelling en dit voorrecht dat hij saw haar toekende..

Aicha was tweemaal geliefd; omwille van haar persoon en omwille van het feit dat zij de dochter was van een vriend. Echter, Abu Bakr werd ook gewaardeerd want hij was de vader zijn geliefde.

De voorkeur die de Profeet vzmh uite, heeft soms de andere echtgenotes en zelfs Fatima Zahra, dochter van de Profeet vzmh, jaloers gemaakt. Zij werd op vraag van ieder van hen naar de profeet vzmh gestuurd om te klagen over deze sitatuatie…
...


Ik denk dat Mohamed gewoon pedofiele neigingen had, ik bedoel maar, het huwelijk met een meisje van 9 jaar consumeren. :x
He, holbewoner, gedraag je een beetje en let op je taalgebruik. De enige pedo hier dat ben jij! Stuk onbenul!

RANDOM_AVATAR
Jameelah
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 6885
Geregistreerd: vr _4-_mei-_2007ah, 4-5-2007ad, 12:36 pm
Woonplaats: Huizen

door Jameelah » di _12-_jun-_2007ah, 12-6-2007ad, 3:29 am

Marajana schreef:bron:overgetypt en verzammelt uit de boek Aicha echtgenote van de profeet:D ik ben het zelfde boek aan het lezen.. ik herkende deze stukjes al ergens van.
Echt masha'Allah boek he :D

Avatar gebruiker
Sweety
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1645
Geregistreerd: ma _6-_nov-_2006ah, 6-11-2006ad, 10:56 pm
Woonplaats: rotterdam

Re: De liefde voor Aicha(ra)...

door Sweety » di _12-_jun-_2007ah, 12-6-2007ad, 7:55 am

CroMagnon schreef:
Marajana schreef::
De grote liefde die de profeet saw haar toewijdde was zo manifest dat hij saw geen enkele gelegenheid voorbij liet gaan om zijn liefde voor haar te bewijzen of ze bekend te maken aan zijn omgeving. Zij was,zonder twijfel, zijn geliefkoosde vrouw en verschillende ahadith bevestigen deze stelling en dit voorrecht dat hij saw haar toekende..

Aicha was tweemaal geliefd; omwille van haar persoon en omwille van het feit dat zij de dochter was van een vriend. Echter, Abu Bakr werd ook gewaardeerd want hij was de vader zijn geliefde.

De voorkeur die de Profeet vzmh uite, heeft soms de andere echtgenotes en zelfs Fatima Zahra, dochter van de Profeet vzmh, jaloers gemaakt. Zij werd op vraag van ieder van hen naar de profeet vzmh gestuurd om te klagen over deze sitatuatie…
...


Ik denk dat Mohamed gewoon pedofiele neigingen had, ik bedoel maar, het huwelijk met een meisje van 9 jaar consumeren. :x


Ik vind het grappig (sarcastisch bedoeld :x want het doet mij maar pijn ) dat men de Profeet saw met dat woord wordt beschuldigen, terwijl er in andere religies duidelijk incest gepleegd werd!
Afbeelding

Ik hou van mijn zuster Hanan en miss haar enorm :(
Moge Allah je beschermen


Ps: My banner heb ik zelf gemaakt dus ik zeg het netjes.. don't copy be CREATIVE het heeft mij tijd and moeite gekost!

Avatar gebruiker
Richard ibn Willem
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 4226
Geregistreerd: do _26-_jan-_2006ah, 26-1-2006ad, 4:44 pm
Woonplaats: Amsterdam

door Richard ibn Willem » di _12-_jun-_2007ah, 12-6-2007ad, 10:13 am

twijfels twijfels. Ze zullen niet veranderen denk ik.

4:3 En indien jullie vrezen (de vrouwen van) de wezen niet rechtvaardige te behandelen, trouwt dan met de vrouwen (niet de vrouwen van de wezen) die jullie aanstaan, twee, drie of vier. En als jullie vrezen hen niet rechtvaardig (te kunnen) verzorgen, dan één of wat jullie aan slavinnen bezitten. Dat is de beste wijze om niet onrechtvaardig te zijn.
http://www.multimediaquran.com/quran/004/004-003.htm

Nu ga jij eisen van Muhammed (vzmh) dat hij ook geen voorkeur heeft qua geliefde. Jij bent pas streng en liefdeloos.

En jaloezie, tsja dat is de mens niet vreemd. Maar is het godsvrezend om jaloers te zijn, zie surah 113 laatste vers

- wat is je doel met deze vragen. Ze komen respectloos over. Je bent alleen maar in staat om alles in een kritisch daglicht te stellen. Kijk gewoon eens met open ogen.

Hij heeft hierop een wonderbaarlijke antwoord gegeven, teken van zijn immens tederheid:

Maar mij dochter, houd jij niet van dat waarvan ik houd?De dochter moet houden van datgene waarvan Mohammed ook houdt.
Wat is zo teder aan dit antwoord ?


Waar is de tederheid in jouw vooronderstelling. Zijn vraag was dus eigenlijk, hou jij er niet van dat ik van je hou.
49:11. O, u die gelooft! Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. En belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen....

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » di _12-_jun-_2007ah, 12-6-2007ad, 12:12 pm

JORIEN_NL schreef:
Marajana schreef:bron:overgetypt en verzammelt uit de boek Aicha echtgenote van de profeet:D ik ben het zelfde boek aan het lezen.. ik herkende deze stukjes al ergens van.
Echt masha'Allah boek he :Djaa echt zekker. je leert zo veel :D

heb het bijna uit :p en jij?

moge allah degene belonen die het geschrijven heeft, ameen

:salaam:

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » di _12-_jun-_2007ah, 12-6-2007ad, 12:21 pm

@-

wil je aub de hele tekst lezen..(wordt zo moe van dat mensen zinnen uit de contect haalt)

Een keuze die ze trouw bleef gedurende heel haar leven. Het is niet de bedoeling om een onrechtvaardig gedrag van de Profeet in de kijker te plaatsen tegenover zijn andere echtgenotes; dit is nooit hetgeval geweest en de geschiedenis bevestigt een rechtvaardig gedrag ten opzichte van al zijn zijn echtgenotes. Maar, hier moet men zijn voorkeur voor Aicha onthouden, een teken van zijn menselijkheid, een onbeheersbare zwakte van zijn hart, maar helemaal te verantwoorden door degene die zijn lieve gezellin was…
Het is in dit verband dat de Profeet een smeekbede herhaalde een weergave was van zijn gevoelens:

‘’O God, ziehier mijn rechtvaardigheid in wat mij toebehoort, maar berisp mij niet voor wat U toebehoort en wat ik niet kan beheersen!’’


@Ritchie
- wat is je doel met deze vragen. Ze komen respectloos over. Je bent alleen maar in staat om alles in een kritisch daglicht te stellen. Kijk gewoon eens met open ogen.


Goeie post Goeie post

:salaam:

RANDOM_AVATAR
CroMagnon
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 257
Geregistreerd: za _10-_maart-_2007ah, 10-3-2007ad, 10:48 pm

Re: De liefde voor Aicha(ra)...

door CroMagnon » di _12-_jun-_2007ah, 12-6-2007ad, 1:46 pm

Mohammed_Saadiq schreef:
CroMagnon schreef:
Marajana schreef::
De grote liefde die de profeet saw haar toewijdde was zo manifest dat hij saw geen enkele gelegenheid voorbij liet gaan om zijn liefde voor haar te bewijzen of ze bekend te maken aan zijn omgeving. Zij was,zonder twijfel, zijn geliefkoosde vrouw en verschillende ahadith bevestigen deze stelling en dit voorrecht dat hij saw haar toekende..

Aicha was tweemaal geliefd; omwille van haar persoon en omwille van het feit dat zij de dochter was van een vriend. Echter, Abu Bakr werd ook gewaardeerd want hij was de vader zijn geliefde.

De voorkeur die de Profeet vzmh uite, heeft soms de andere echtgenotes en zelfs Fatima Zahra, dochter van de Profeet vzmh, jaloers gemaakt. Zij werd op vraag van ieder van hen naar de profeet vzmh gestuurd om te klagen over deze sitatuatie…
...


Ik denk dat Mohamed gewoon pedofiele neigingen had, ik bedoel maar, het huwelijk met een meisje van 9 jaar consumeren. :x
He, holbewoner, gedraag je een beetje en let op je taalgebruik. De enige pedo hier dat ben jij! Stuk onbenul!


en let op je taalgebruik


Typische reactie, niet inhoudelijk rageren maar gaan schelden.
Een teken dat je het er zelf ook moeilijk mee hebt.
Ik kan hier nog wel verder ingaan op Mohammeds voorkeuren en het verwerken daarvan in de koran, maar ik ben bang dat ik dan gelijk een ban aan mijn broek heb.
Tolerantie is nogal een richting verkeer hier. :-(

Avatar gebruiker
Ichthus!
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 135
Geregistreerd: wo _2-_mei-_2007ah, 2-5-2007ad, 9:54 pm

door Ichthus! » di _12-_jun-_2007ah, 12-6-2007ad, 4:37 pm

Probeer elkaar een beetje te respecteren, ook al heb je een ander geloof. Ik WEET dat jullie daar beiden toe in staat zijn, en het is ook iets wat jullie willen. Tuurlijk moet je elkaar serieus nemen, maar soms is het goed om het met een korreltje zout te nemen. Daarmee bedoel ik - dat jij als Christen verdraagzaam mag en moet zijn jegens moslims hier op het forum. En daarmee bedoel ik Ritchie, hij ziet het niet op de manier die jij ziet, kijkt er anders naar, probeer daar een beetje begrip voor te tonen. Verdiep je desnoods in beetje in wat - drijft, dan zul je hem wellicht beter begrijpen. Andersom natuurlijk dubbel en dwars ook!!
Combineer dan eens van beide zijden de salaam, vrede. Als moslim geloof je dat Islaam vrede is, als Christen geloof je dat Jezus vrede is. Ga vanuit wat je godsdienst je leert met elkaar om.
Verdraagzaamheid is heel belangrijk. En als iets je boos maakt wat een ander schrijft? Dan is het beter pas te reageren als je een beetje bent afgekoeld. Anders kan je door je emotie dingen schrijven waarvan je later denkt dat je het beter niet had moeten doen. Schelden is al helemaal een teken van onmacht tegenover die ander.

Toets alles wat je zegt aan dit:
Romeinen 12:10 Hebt elkander (dat is: je broeders en zusters) hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande. 11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. 12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. 13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. 14 Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet. 15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. 16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. 17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. 18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. 19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 20 Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. 21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

Wa Salaam,
Ichthus!

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » di _12-_jun-_2007ah, 12-6-2007ad, 4:41 pm

@Ichthus!

Goeie post..


@iedereen
blijf alstublief ontopic

:salaam:

RANDOM_AVATAR
MujaHied1
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2595
Geregistreerd: wo _1-_maart-_2006ah, 1-3-2006ad, 4:46 pm

Re: De liefde voor Aicha(ra)...

door MujaHied1 » di _12-_jun-_2007ah, 12-6-2007ad, 9:32 pm

CroMagnon schreef:
Marajana schreef::
De grote liefde die de profeet saw haar toewijdde was zo manifest dat hij saw geen enkele gelegenheid voorbij liet gaan om zijn liefde voor haar te bewijzen of ze bekend te maken aan zijn omgeving. Zij was,zonder twijfel, zijn geliefkoosde vrouw en verschillende ahadith bevestigen deze stelling en dit voorrecht dat hij saw haar toekende..

Aicha was tweemaal geliefd; omwille van haar persoon en omwille van het feit dat zij de dochter was van een vriend. Echter, Abu Bakr werd ook gewaardeerd want hij was de vader zijn geliefde.

De voorkeur die de Profeet vzmh uite, heeft soms de andere echtgenotes en zelfs Fatima Zahra, dochter van de Profeet vzmh, jaloers gemaakt. Zij werd op vraag van ieder van hen naar de profeet vzmh gestuurd om te klagen over deze sitatuatie…
...


Ik denk dat Mohamed gewoon pedofiele neigingen had, ik bedoel maar, het huwelijk met een meisje van 9 jaar consumeren. :x


Bij Hem in Wiens Handen mijn ziel ligt,ik zou jou bannen als ik de admin was.

Maar misschien ben ik niet geduldig?

Allah weet het beste.
En ware het niet door Allah's genade en Zijn barmhartigheid voor u geweest, dan zou niemand uwer ooit rein zijn geworden, maar Allah reinigt wie Hij wil. Allah is Alhorend, Alwetend.

RANDOM_AVATAR
CroMagnon
PERMANENTE BAN!
 
Berichten: 257
Geregistreerd: za _10-_maart-_2007ah, 10-3-2007ad, 10:48 pm

Re: De liefde voor Aicha(ra)...

door CroMagnon » di _12-_jun-_2007ah, 12-6-2007ad, 9:51 pm

MujaHied1 schreef:
CroMagnon schreef:
Marajana schreef::
De grote liefde die de profeet saw haar toewijdde was zo manifest dat hij saw geen enkele gelegenheid voorbij liet gaan om zijn liefde voor haar te bewijzen of ze bekend te maken aan zijn omgeving. Zij was,zonder twijfel, zijn geliefkoosde vrouw en verschillende ahadith bevestigen deze stelling en dit voorrecht dat hij saw haar toekende..

Aicha was tweemaal geliefd; omwille van haar persoon en omwille van het feit dat zij de dochter was van een vriend. Echter, Abu Bakr werd ook gewaardeerd want hij was de vader zijn geliefde.

De voorkeur die de Profeet vzmh uite, heeft soms de andere echtgenotes en zelfs Fatima Zahra, dochter van de Profeet vzmh, jaloers gemaakt. Zij werd op vraag van ieder van hen naar de profeet vzmh gestuurd om te klagen over deze sitatuatie…
...


Ik denk dat Mohamed gewoon pedofiele neigingen had, ik bedoel maar, het huwelijk met een meisje van 9 jaar consumeren. :x


Bij Hem in Wiens Handen mijn ziel ligt,ik zou jou bannen als ik de admin was.

Maar misschien ben ik niet geduldig?

Allah weet het beste.


Ja, dat is natuurlijk de beste oplossing. Kritiekloos leven, lekker veilig.
Ik vind dat je dingen bij hun naam moet noemen, maar begrijp dat dit nogal gevoelig ligt hier.
Op een meer algemeen forum zou ik niet zo terughoudend zijn hoor.

RANDOM_AVATAR
Jameelah
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 6885
Geregistreerd: vr _4-_mei-_2007ah, 4-5-2007ad, 12:36 pm
Woonplaats: Huizen

door Jameelah » di _12-_jun-_2007ah, 12-6-2007ad, 9:53 pm

Marajana schreef:
JORIEN_NL schreef:
Marajana schreef:bron:overgetypt en verzammelt uit de boek Aicha echtgenote van de profeet:D ik ben het zelfde boek aan het lezen.. ik herkende deze stukjes al ergens van.
Echt masha'Allah boek he :Djaa echt zekker. je leert zo veel :D

heb het bijna uit :p en jij?

moge allah degene belonen die het geschrijven heeft, ameen

:salaam:


Ik heb het ook bijna uit :D ik ben gek op al die boeken, ik heb hierna nog genoeg te lezen haha.

Volgende

Keer terug naar Profeet Mohammed Salla Allahoe Alaihie Wa Sallam

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast