Vrouwen als voorgangers in het gebed

Plaats hier alles m.b.t. het gebed, woedhoe, adhan, etc.
Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40075
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Vrouwen als voorgangers in het gebed

door Ayasha » wo _5-_jul-_2017ah, 5-7-2017ad, 12:54 pm

Vrouwen als voorgangers in het gebed

Een grote plaag die we vandaag de dag hebben in de Islamitische gemeenschap is die van de modernisten met vele vreemde opinies waar zij nieuw leven in willen blazen. Een van die vreemde opinies die zij propageren en bespreekbaar willen maken, is dat vrouwen ook als imams kunnen fungeren en het gebed kunnen leiden en hiermee dus ook voor mannen. Als bewijs halen zij een hadith aan waarin de profeet [sal Allahu ‘alayhi wasallam] Umm Waraqah [radiyallahoe ‘anha] opdraagt om haar huishouden in het gebed te leiden. Hieronder hebben wij een stuk vertaald van Mufti Zameelur Rahman waarin hij spreekt over deze hadith:

"De overgrote meerderheid van de geleerden hebben gezegd dat de overlevering van Umm Waraqah [radiyallahoe ‘anha] bewijs is voor de validiteit van vrouwen die het gebed leiden voor andere vrouwen in congregatie en dat het niet aangehaald kan worden als geldig bewijs dat vrouwen, mannen in het gebed leiden. Hoewel de hadith niet specificeert wie ze had geleid in het gebed, konden het geen mannen zijn, omdat zij in de moskee baden en niet op privéland.

De geleerden hebben vermeld dat de opinie van vrouwen die mannen leiden in het gebed, een marginale is en verworpen wordt door bijna een consensus. Ibn Qudama [rahmatullahi ‘alayhi] zegt in zijn al-Mughni:

أما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء

“Wat betreft de vrouw, het is ongeldig voor een man om haar te volgen in welke omstandigheid dan ook, hetzij fard [verplichte gebed] of nafilah [vrijwillige gebed], in de opinie van de juristen in algeheel.''

Het volgen van vreemde en geïsoleerde juridische opinies, welke zijn veroordeeld door de overgrote meerderheid van de geleerden zoals vrouwen die mannen in gebed leiden, is uiterst roekeloos en tegen de Islamitische geest van het toepassen van voorzichtigheid inzake de relatie van iemand met Allah.

Imam al-Awza’i [rahmatullahi ‘alayhi] zei: “Degene die de vreemde opinies van de geleerden neemt, verlaat [op den duur] de Islam.”

Imam Sulayman al-Taymi [rahmatullahi ‘alayhi] zei: “Wanneer je de fout van elke geleerde neemt, dan zal al het kwade zich verzamelen in jou.”

-Mufti Zameelur Rahman al-Hanafi [hafidhahullah]

Sunni Instituut:

De regeling van de toelaatbaarheid van vrouwen die andere vrouwen in het gebed leiden, is in elke wetschool anders. De Mufti heeft het hier in algemene zin over de geldigheid van zo'n gebed.

Daarnaast raden wij de moslims ten zeerste aan om vast te houden aan de betrouwbare traditioneel soennitische geleerdheid en zich niet te wenden tot vreemde en geïsoleerde uitspraken welke modernisten vandaag de dag naar voren halen met de wens om de fundamenten van de Islam te breken of voor wereldlijk gewin. Meestal hebben degenen die deze mening dragen en propageren ook een feministische insteek, zich baserende op personen die honderden ahadith ontkennen van de Sahihayn en hun sporen in de zandaqa [ketterij] aanzienlijk hebben verdiend.

Het is de moslim ook aan te raden dat wanneer hij of zij kennis neemt van iemand die zulke vreemde opinies al zelfs bespreekbaar wil maken en/of het podium geeft, om van die persoon afstand te nemen en je religie te beschermen. Wanneer zij draagvlak hebben gecreëerd door dit te bespreken [o.a. onder de noemer "taboes doorbreken"], zullen zij het uiteindelijk ook ten uitvoer willen brengen zoals is gebeurd in de Verenigde Staten. Ook in Nederland zien wij deze geluiden de kop opsteken in de vorm van "theologen" die gedoceerd zijn door oriëntalisten aan seculiere universiteiten en de opkomst van door hen opgerichte instanties die deze vreemde leer aanbieden en promoten onder de gemeenschap. Daarom dus is voorzichtigheid gewenst. Die voorzichtigheid ligt in het volgen van- en vertrouwen op de traditionele Soennitische geleerdheid, die via de Sanad van Ahl al-Sunnah wa'l Jama'a de rechtmatige erfgenamen zijn van de Boodschapper van Allah [sall Allahu 'alayhi wassalam].

Bron
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40075
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: Vrouwen als voorgangers in het gebed

door Ayasha » wo _5-_jul-_2017ah, 5-7-2017ad, 1:01 pm

Anne Dijk, Amina Wadud & vrouwen als gebedsleiders

Vrijdag 12 mei jl. bezocht de extreme Amerikaanse feministe Amina Wadud Nederland waar ze in Paradiso, nadat de moskeeën haar alhamdulilah geen ruimte boden, een vrijdaggebed ging leiden voor zowel vrouwen als mannen. Amina Wadud had een aantal dagen ervoor onze geliefde profeet Ibrahim عليه السلام beschreven als een slechte vader die zijn verantwoordelijkheid niet nam als vader door hem een 'deadbeat dad' te noemen aangezien profeet Ibrahim عليه السلام zijn vrouw en zoontje achterliet in de woestijn van Mekka op bevel van Allah ta'ala. Dit is voldoende om uit de islam te treden; waar feminisme wel niet naartoe kan leiden wa 'iyadhubillah.

Anne Dijk, die zichzelf beschrijft als religiewetenschapper en expert in Usul al-Fiqh [aangesloten bij het modernistische Fahm Instituut] en bevriend met Amina Wadud, beschreef dit in de Trouw als ‘heel groot moment’. Toen Anne Dijk hiermee werd geconfronteerd, beweerde ze op haar Facebook dat ze geparafraseerd was, dat haar woorden uit context waren gerukt en dat ze het niet eens is met waarop Amina Wadud het doet en dat het niet haar mening is. Ze zou hier ook nog uitgebreid op terugkomen, waar we zijn inmiddels bijna 2 maanden verder. Ook beweerde ze dat haar instituut onrecht was aangedaan. Maar is dat ook zo?

Wanneer je Anne Dijk en haar uitspraken nader onderzoekt, dan lijkt het er eerder op dat ze afstand heeft genomen vanwege het feit dat de ummah in Nederland hier zwaar kritiek op had. Wat velen ontgaan is, is dat Anne Dijk een artikel heeft geschreven met als titel 'Gamal al-Banna is voor vrouwelijke imams'.

Gamal al-Banna is een Egyptische door geleerden verklaarde afvallige die zich voordeed als een moslim [een zindīq], die o.a. de verplichting van hijab voor vrouwen heeft ontkend wat afvalligheid met zich meebrengt. Gamal al-Banna was een voorstander van vrouwelijke imams die het gebed moesten leiden voor zowel mannen als vrouwen.

Indien Anne Dijk het niet eens is met Amina Wadud, waarom geeft ze zo'n persoon een podium en haalt ze hem aan als ware een autoriteit wiens mening ertoe doet? Waarom een heel artikel wijden aan een mening van een persoon die geen waarde heeft in de fiqh en deze publiceren? Wat is daar het doel van? Welk signaal wil men afgeven?

Laten we even een aantal citaten aanhalen van Anne Dijk over Gamal al-Banna zodat we zien met wat voor een persoon zij in zee gaat en belang aan hecht:

"Hij heeft expliciet 635 ahadith van de meest gezaghebbende ahadith-verzamelaars Bukhari en Muslim, verworpen." -einde citaat

"Een ander voorbeeld van zijn gedachtegoed is zijn mening dat het dragen van de hijab (in dit geval bedoeld als de sluier voor vrouwen) niet verplicht is." -einde citaat

Daarna gaat Anne Dijk verder met het benoemen van de argumenten van Gamal al-Banna vóór vrouwelijke imams en heeft vervolgens ook kritiek. Geen kritiek tegen Gamal al-Banna aangaande zijn dwalende standpunt, maar kritiek waarom Gamal al-Banna niet wat meer zijn best heeft gedaan. Zo zegt Anne Dijk:

"Een ander belangrijk argument van Gamal al-Banna is dat hij zich beroept op het feit dat zowel de Koran als de sunna beiden niet het vrouwelijk imamaat over mannen verbieden. Er zijn geen tekstuele bewijzen tégen vrouwelijke imams. Hij gaat hier niet verder op in, wat spijtig is omdat hij dit gegeven had kunnen benutten om zijn positie in deze sterker te maken." -einde citaat

"Dit gegeven had Gamal al-Banna ook kunnen betrekken in zijn standpunt als voorstander. Jammer voor een compleet beeld van de discussie is verder dat Gamal al-Banna geen fatawa heeft gebruikt die argumenten aandragen vóór vrouwelijke imams, terwijl die wel degelijk bestaan, waaronder de fatwa van de bekende geleerde Sheikh Khaled Abou el Fadl of de uitgebreide uiteenzetting van Ahmed Elewa en imamah Laury Silvers." -einde citaat

Hier lezen we dat Anne Dijk mensen zoals de hijabloze 'imamah' Laury Silvers beschouwt als iemand waar naar gerefereerd kan worden.

Ze sluit vervolgens af met:

"Desalniettemin is het goed dat een dergelijk boek als kritisch tegengeluid bestaat, tegen een traditioneel diep ingesleten visie op vrouwelijke imams, of je het er mee eens bent of niet. Zijn commitment voor de islam en zijn vastberadenheid om de islam in een positief daglicht te stellen, gericht op een populair publiek, zijn bewonderenswaardig." -einde citaat

Uit haar woorden blijkt dus dat ze geenszins tegen vrouwelijke imams is zoals ze beweert, of het tenminste ziet als een geldige mening. Het klimaat is er nog niet die de modernisten beetje bij beetje wensen te creëren onder de moslims. Echter ziet het scherpe oog ze al van een afstand aankomen.

Uiteraard moet de positie van moslima's verbeteren binnen onze ummah en juichen wij vrouwelijk geleerdschap enthousiast toe, maar dat zal enkel geschieden binnen de kaders van de islam waarmee we zijn geëerd en niet daarbuiten waar feminisme onze vrouwen, zussen en dochters trekt naar de grenzen van ongeloof. Onze vrouwen, zussen en dochters hebben dit niet nodig.

Moge Allah ta'ala genadig zijn met imam al-Kawthari toen hij zei:

اللامذهبية قنطرة اللادينية

"Het niet hebben van een madhhab is een brug naar ongeloof."

En dit blijkt zoals nu en vaker het geval te zijn, aangezien men geen grenzen kent.

Wij willen de moslims erop wijzen om te waken over hun iman en religie, want de veranderingen die de modernisten en reformisten willen aanbrengen in onze religie en in de gedachtegoed van de moslims zal een beetje bij beetje geschieden wat niet over een nacht ijs zal gaan. Vandaag vrouwelijke imams, morgen homo imams en daarna transgender imams.

Wanneer zij draagvlak hebben gecreëerd door dit te bespreken [o.a. onder de noemer "taboes doorbreken"], zullen zij het uiteindelijk ook ten uitvoer willen brengen in moskeeën zoals is gebeurd in de Verenigde Staten. Ook in Nederland zien wij deze geluiden de kop opsteken in de vorm van "theologen" die gedoceerd zijn door oriëntalisten aan seculiere universiteiten en de opkomst van door hen opgerichte instanties die deze vreemde leer aanbieden en promoten onder de gemeenschap. Daarom dus is voorzichtigheid gewenst. Die voorzichtigheid ligt in het volgen van- en vertrouwen op de traditionele Soennitische geleerdheid, die via de Sanad van Ahl al-Sunnah wa'l Jama'a de rechtmatige erfgenamen zijn van de Boodschapper van Allah [sall Allahu 'alayhi wassalam].

Wij als Sunni Instituut zullen In shaa Allah op de voordeur staan om deze valse leer te bestrijden.

Afbeelding
Referentie van Anne Dijk: 'imamah' Laury Silvers
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl


Keer terug naar Het Gebed

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten