het 'eid al adha-gebed

Plaats hier alles m.b.t. het gebed, woedhoe, adhan, etc.
Avatar gebruiker
imanvdkraan
Forum Moderator
Forum Moderator
 
Berichten: 20070
Geregistreerd: za _26-_sep-_2009ah, 26-9-2009ad, 8:50 am

het 'eid al adha-gebed

door imanvdkraan » ma _14-_okt-_2013ah, 14-10-2013ad, 7:43 am

assalaam aleikum

onderstaande teksten heb ik overgenomen uit duakracht.nl
aanvullingen zijn van harte welkom.

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

[align=center]De wijze van het Eid-gebed[/align]
We bevinden ons nog altijd in zeer gezegende dagen, de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah met op de tiende dag de dag van Eid al-Adha, de dag van het offeren. Deze dag valt dit jaar op dinsdag 15 oktober 2013 zoals we al eerder bekend gemaakt is.

In navolging van de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) zou deze dag begonnen moeten worden met het gezamenlijke Eid-gebed, waarvan we hier een beschrijving hebben gegeven:

Het Eid gebed bestaat uit twee gebedseenheden en deze worden gezamenlijk verricht. Het Eid gebed wordt op de volgende manier verricht volgens de sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) startte het Eid gebed zonder adhaan of iqaamah, maar wel met de openingstakbier. Daarna herhaalde hij de takbier nog zes keer. Hierna ging de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over tot het reciteren van soerah al-Fatiha en daarna soerah al-Ala of Soerah Qaf. Vervolgens verrichtte hij de rest van de eerste gebedseenheid zoals het dagelijkse gebed, met de ruku en de sudjud en de daarbij behorende smeekbeden.

Bij het opstaan na de eerste gebedseenheid sprak hij (vrede en zegeningen zij met hem) de takbier uit en deze takbier herhaalde hij nog vijf keer. Vervolgens reciteerde hij soerah al-Fatiha en daaropvolgend soerah al-Ghaasiya of soerah al-Qamar. De rest van het gebed verrichtte hij zoals het dagelijkse gebed en hij sloot af met de tasliem.

Na het afsluiten van het gebed stond de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op en hij begon de mensen toe te spreken en te vermanen.

[align=center]Andere etiquettes tijdens Eid[/align]De Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) begon Eid al-Adha altijd met het het Ied-gebed en ook leerde hij ons andere gewoonten kenmerkend voor deze dagen, zoals dat het offeren altijd gedaan dient te worden na het Eid-gebed en niet ervoor, hij pas at nadat hij zijn offerdier geslacht at, het uitspreken van de eid-takbier vanaf de eerste dag van Dhul-Hijjah, ghusl verrichten, het aantrekken van mooie kleding en meer.
Alhamdulillah, i received nothing i wanted...but i received everything i needed

wa aleikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatu

Avatar gebruiker
imanvdkraan
Forum Moderator
Forum Moderator
 
Berichten: 20070
Geregistreerd: za _26-_sep-_2009ah, 26-9-2009ad, 8:50 am

Re: het 'eid al adha-gebed

door imanvdkraan » ma _14-_okt-_2013ah, 14-10-2013ad, 8:07 am

assalaam aleikum

[align=center]'Eid-gebed: de wijze en de etiquette[/align]
Toen de Profeet (Allah’s vrede en zegening zij met hem) naar Medina emigreerde, hadden de mensen daar twee feestdagen jaarlijks. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen tegen hen:
“Allah heeft jullie hiervoor twee betere dagen gegeven (als feestdagen): de dag van Al-Fitr en de dag van Al-Adha.” *1

Het bijzondere aan deze feestdagen is, dat beide feestdagen verbonden zijn aan belangrijke zuilen van de Islam.
'Eid al-Fitr is één van deze feestdagen en dit feest wordt ook vaak het Suikerfeest genoemd, al geeft deze benaming geen juiste betekenis aan 'Eid al-Fitr. Het vindt meteen na de Ramadan plaats en is dus verbonden aan de zuil van het vasten tijdens de Ramadan. 'Eid al-Fitr is op de eerste dag van de maand Shawal, meteen na de maand Ramadan. Het duurt één dag en wordt daarom ook wel het kleine feest genoemd.

De andere feestdag, 'Eid al-Adha, wordt ook wel het Offerfeest of het Slachtfeest genoemd. Dit feest duurt drie dagen en wordt daarom ook wel het grote feest genoemd. 'Eid al-Adha is verbonden aan een andere zuil van de islam: de bedevaart (Hadj). Na afloop van de bedevaart vindt op de tiende dag van de maand Dhul-Hijja 'Eid al-Adha plaats.
Een belangrijk onderdeel van zowel 'Eid al-Adha als 'Eid al-Fitr is het 'Eid-gebed:

[align=center]Andere etiquette bij 'Eid en het 'Eid-gebed[/align]
- Het uitspreken van de 'Eid-takbier.
- Voor ieder 'Eid-gebed verrichtte de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de grote wassing (ghusl).
- Verder droeg hij bij het 'Eid-gebed altijd de mooiste kleding
- Voor mannen is het aangeraden om parfum te gebruiken. *2
- Het is aangeraden om na het gebed een andere terugweg te nemen dan de heenweg die genomen is. *3
- De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verrichtte het 'Eid-gebed altijd op een grote buitenplaats, een musala. Hij deed dit altijd, behalve één keer, omdat het regende.
- Voor het 'Eid-gebed is er geen oproep, er is dus geen adhan en geen iqama. *4
- De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) reciteerde tijdens het 'Eid-gebed soerah Al-Ala in de eerste gebedseenheid en soerah Al-Ghaasiya in de tweede gebedseenheid. Of hij reciteerde soerah Qaf in de eerste gebedseenheid en soerah Al-Qamar in de tweede gebedseenheid. *5
- De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verrichtte altijd eerst het 'Eid-gebed. Na het 'Eid-gebed sprak hij de mensen toe en vermaande hij hen. *6
- Hij (vrede en zegeningen zij met hem) ging na het 'Eid-gebed ook naar de vrouwen, om hen te vermanen. *7
- Het is voor vrouwen toegestaan om het 'Eid-gebed bij te wonen. *8 Er zijn zelfs geleerden die het bijwonen van het 'Eid-gebed door vrouwen verplicht gesteld hebben.
- Het is toegestaan om elkaar te feliciteren op de 'Eid en het is goed om samen te komen op de 'Eid.
- De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) at voor het 'Eid-gebed op 'Eid al-Fitr een oneven aantal dadels.
- Voor het 'Eid-gebed van 'Eid al-Adha at de Profeet (vrede en zegeningen zij hem) niets tot hij zijn offerdier had geslacht (dus pas na het gebed en na het offeren).
- Het offeren op 'Eid al-Adha mag pas plaatsvinden na het 'Eid-gebed. Een offer dat vóór het 'Eid-gebed gebracht wordt, wordt niet aangemerkt als een offer. *9
__________________________________________
*1: Abu Dawud
*2: Al-Haakim
*3: Boekhaarie, Moeslim, Ahmad, At-Thirmidhi, Aboe Dawoed en Al-Haakim
*4: Boekhaarie en Moeslim
*5: Moeslim en Aboe Dawoed
*6: Boekhaarie en Moeslim
*7: Boekhaarie en Moeslim
*8: Boekhaarie, Moeslim, Ibn Maajah en Al-Baihaqi
*9: Boekhaarie
Alhamdulillah, i received nothing i wanted...but i received everything i needed

wa aleikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatu

Avatar gebruiker
imanvdkraan
Forum Moderator
Forum Moderator
 
Berichten: 20070
Geregistreerd: za _26-_sep-_2009ah, 26-9-2009ad, 8:50 am

Re: het 'eid al adha-gebed

door imanvdkraan » ma _14-_okt-_2013ah, 14-10-2013ad, 8:23 am

assalaam aleikum

'Eid-takbir

De volgende bewoordingen voor de 'Eid-takbir zijn genoemd door Sheikh Al-Uthaimeen (rahimahoeAllah) in zijn boek:
Fatawa Ramadan van Sheikh Al-Uthaimeen, deel 2, pagina 948, fatwanummer 936.

'Eid-takbir in het Arabisch
اللّهُ أكبر
اللّهُ أكبر
اللّهُ أكبر
لا إلَهَ الا اللّه
اللّهُ أكبر
اللّهُ أكبر
و لِلّه الحمدَ


Betekenis van de 'Eid-takbir
Allah is de Grootste
Allah is de Grootste
Allah is de Grootste
Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden) behalve Allah
Allah is de Grootste
Allah is de Grootste
Aan Hem komen alle lofprijzingen toe


Uitspraak van de 'Eid-takbir
Allah oe akbar
Allah oe akbar
Allah oe akbar
La illaha illaAllah
Allah oe akbar
Allah oe akbar
Wa lilahi l-hamd

[align=center]Wanneer doe je de 'Eid-takbir?[/align]
Met 'Eid al-Fitr (ook bekend als het suikerfeest) begint het uitspreken van de 'Eid-takbir vanaf de avond vóór 'Eid al-Fitr tot het moment dat de imam het 'Eid-gebed begint.

Met 'Eid al-Adha (ook bekend als het offerfeest) begint men met het uitspreken van de takbir vanaf de eerste dag van Dhoel-Hijjah tot en met de derde dag van tashriq. (noot van mij: ik vond als de vertaling van tashriq: de aangewezen dagen van eten en drinken. is dit een juiste vertaling?)
Alhamdulillah, i received nothing i wanted...but i received everything i needed

wa aleikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatu

Avatar gebruiker
imanvdkraan
Forum Moderator
Forum Moderator
 
Berichten: 20070
Geregistreerd: za _26-_sep-_2009ah, 26-9-2009ad, 8:50 am

Re: het 'eid al adha-gebed

door imanvdkraan » ma _14-_okt-_2013ah, 14-10-2013ad, 8:42 am

assalaam aleikum

[align=center]Feliciteren bij 'Eid[/align]
Het is aangeraden om elkaar op de dagen van 'Eid te feliciteren. Ibn Hajar heeft overgeleverd dat de metgezellen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gewend waren om op de dag van 'Eid het onderstaande tegen elkaar te zeggen. *1

'Eid felicitaties
Moge Allah het van ons en van jullie accepteren.
تَقَبَّلَ اللهُ مِنّا وَ مِنْكُم
Taqabbala Allahoe minna wa minkoem.


Geen specifieke 'Eid felicitatie
Er is echter geen specifieke wijze die wij dienen op te volgen om elkaar te feliciteren op de 'Eid. Het is dus niet verplicht om het bovenstaande te zeggen, men mag bijvoorbeeld ook Mabrouk al-Eid zeggen of iets dergelijks.
Sheikh Al-Othaymien heeft gezegd dat het toegestaan is om elkaar te feliciteren met de 'Eid en dat de mensen elkaar kunnen feliciteren op een wijze die zij gewend zijn, zolang hier geen zonde in zit. *2
_________________________________
*1: Ibn Hajar, Fath Al-Bari, hij verklaarde de keten van overleveraars hasan (goed).
*2: Al-Fatawa al-Moehimmah, bladzijde 355
Alhamdulillah, i received nothing i wanted...but i received everything i needed

wa aleikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatu

Avatar gebruiker
imanvdkraan
Forum Moderator
Forum Moderator
 
Berichten: 20070
Geregistreerd: za _26-_sep-_2009ah, 26-9-2009ad, 8:50 am

Re: het 'eid al adha-gebed

door imanvdkraan » ma _14-_okt-_2013ah, 14-10-2013ad, 9:52 am

assalaam aleikum

uit 'Islam Question and Answer'

vraag:
Is het toegestaan om twee rakaat te bidden om de moskee te begroeten als het 'Eid-gebed in de moskee plaatsvindt?

antwoord:
Geprezen zij Allah.

Een persoon die de gebedsplaats betreedt om er het 'Eid-gebed te gaan bidden, moet niet eerst Tahiyyat al-Masjid bidden voordat hij gaat zitten. Want als hij dit doet, doet hij iets anders dan de Profeet s.a.w. en zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) gewoon waren te doen.

En Allah is de Bron van Kracht. Moge Allah onze Profeet Muhammed en zijn familie en zijn metgezellen zegenen.

Al-Lajnah al-Daa’imah Li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Iftaa’, 7/274

Er is een verschil van mening of je twee rakaat moet bidden of niet als de plek van het 'eid-gebed de moskee is. er zijn geleerden die zeggen dat je dat dan wel moet doen, gebaseerd op de woorden van de profeet s.a.w. :
"Als een van jullie de moskee binnentreedt, laat hem dan niet gaan zitten voordat hij twee rakaat heeft gebeden."

De conclusie is dat degene die wel die twee rakaat bidt en degene die dat niet doen, elkaar hierover niet aanspreken, aangezien er hierover een verschil van mening is.
Alhamdulillah, i received nothing i wanted...but i received everything i needed

wa aleikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatu

Avatar gebruiker
kleur_rijk
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2444
Geregistreerd: wo _12-_okt-_2011ah, 12-10-2011ad, 7:08 pm

Re: het 'eid al adha-gebed

door kleur_rijk » ma _14-_okt-_2013ah, 14-10-2013ad, 11:27 pm

Baraka'Allahufiek voor het plaatsen van deze nuttige post ImanvdKraan :duim:

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40318
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: het 'eid al adha-gebed

door Ayasha » wo _23-_sep-_2015ah, 23-9-2015ad, 10:18 am

:roos: up :roos:


Keer terug naar Het Gebed

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten