Manieren om Khoeshoo' tijdens het gebed te ontwikkelen

Plaats hier alles m.b.t. het gebed, woedhoe, adhan, etc.
Avatar gebruiker
Deen
Beginner
Beginner
 
Berichten: 12
Geregistreerd: di _14-_aug-_2012ah, 14-8-2012ad, 12:12 am

Manieren om Khoeshoo' tijdens het gebed te ontwikkelen

door Deen » di _23-_okt-_2012ah, 23-10-2012ad, 9:20 am

[align=center]Asalaamoe 'aleikoem wa rahmatoellaah wabarakatoeh,

[Khoeshoo': kalmte, helderheid, nederigheid, waardigheid, rust.]

Middelen om Khoeshoo’ te ontwikkelen in het gebed

1. Voorbereiding treffen vóór het gebed:

• Door de woorden van de Adzaan na de Moe-addzien (diegene die de adhaan verricht) te herhalen.

• Door de doe’aa uit te spreken die na de Adzaan opgezegd dient te worden: “Allaahoemmah Rabba haadzihie’ d-da’watie’ ttaammah wa ssalaatie l-qaa-iemah, aatie Moeh’ammadan al-wasielata wal-fadhielah, wab’athoe l-maqaama l-mah’moeda lladzie wa’adtah.” (O Allaah, Heer van deze volmaakte oproep en het te verrichten gebed, schenk Mohamed het voorrecht (van voorspraak) en ook de verhevenheid en verhef hem tot de eervolle positie die U heeft beloofd

• Het opzeggen van de Doe’aa tussen de Adzaan en de Iqaamah.

• Verricht correct de Wodhoo-e,, zeggende: “Bismillaah” ervoor en gedenk erna Allaah en zeg: “Ash-hadoe allaa ielaaha iella llaah wah’dahoe laa sharieka lahoe wa ashhadoe anna Moeh’ammadan ‘abdoehoe wa rasoolehoe.” (Ik getuig dat er geen godheid is dan Allaah, Hij is de Ene en heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en Boodschapper is.) En [i]“Allaahoemma dj’alnie miena ttawwaabiena wadj’alnie miena l-moetatahhirien.” [/i](O Allaah, laat mij behoren tot degenen die berouw tonen en laat mij behoren tot degenen die zichzelf reinigen.)

• Gebruik siwaak om je mond te reinigen en de slechte geuren te laten verdwijnen, want daarmee wordt de Quraan gereciteerd.

• Draag je beste en schoonste kleding, omdat Allaah zegt: “O kinderen van Adam, draag jullie mooie kleding bij elke Salaat…” (Qs Al-A’raaf (7), 31)

• We moeten ons ook voorbereiden om onze ‘awrah correct te bedekken, de plek waar het gebed verricht wordt te reinigen, je vroeg genoeg klaar maken en wachten op het gebed, de rijen moeten recht en stevig gemaakt worden, zonder enige opening, want de shayaateen komen door de openingen in de rijen.

2. Tijdens het gebed bewegen met een gematigd tempo

De profeet, Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam, had de gewoonte om tijdens het gebed te bewegen met een gematigd tempo, zodat het mogelijk is dat elk bot terugkeert naar zijn plek. (Geclassificeerd als Sah’ieh’ in Sefat as-Salaat, p. 134, 11de editie.)

Hij beval degenen die hun gebed niet correct uitvoerden om dit ook te doen. Hij zei: “Niemand van jullie heeft correct gebeden, tot hij dit doet.” (Aboe Daawoed, 1/536, nr. 858)

Aboe Qaaadah (ra) zei: ‘De profeet, Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam, zei: “De ergste soort dief is degene die steelt van zijn gebed.” Hij zei: “O boodschapper van Allaah, hoe kan een persoon stelen van zijn gebed?” Hij, Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam, zei: “Door het niet correct uitvoeren van roekoe’ en soedjoed.” (Ah’mad en Al-H’aakim, 1/229; Sah’ieh’ Al-Djaamie’, 997)

Aboe ‘Abdoellaah al-Ash’ari (ra) zei: “De profeet salla Allaahoe ‘alaihie wasallam zei: “Degene die de roekoe’ niet correct uitvoert en in soedjoed pikt, is net als een hongerige man die slechts een of twee dadels eet, het doet hem totaal geen goed.” (At-Tabaraanie)

Wordt vervolgd inshaa Allaah.[/align]

Avatar gebruiker
Deen
Beginner
Beginner
 
Berichten: 12
Geregistreerd: di _14-_aug-_2012ah, 14-8-2012ad, 12:12 am

Re: Manieren om Khoeshoo' tijdens het gebed te ontwikkelen

door Deen » ma _5-_nov-_2012ah, 5-11-2012ad, 10:50 am

[align=center]3. De dood herinneren tijdens het gebed

De Profeet, Salla Allaahoe 'alaihie wasallam, zei: "Herinner je de dood in je gebed. Degene die de dood herinnert tijdens zijn gebed, zal het voorzeker goed en correct verrichten. En bid het gebed van degene die niet denkt dat hij nog een gebed zal bidden." (as-Sielsielah as-Sah'ieh'ah door al-Albaanie, 1421)[/align]


Keer terug naar Het Gebed

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten