Het gebed!

Plaats hier alles m.b.t. het gebed, woedhoe, adhan, etc.
Avatar gebruiker
Deen
Beginner
Beginner
 
Berichten: 12
Geregistreerd: di _14-_aug-_2012ah, 14-8-2012ad, 12:12 am

Het gebed!

door Deen » di _16-_okt-_2012ah, 16-10-2012ad, 11:07 am

[align=center][font=Arial]Het belang van het gebed en de waarschuwing voor zijn veronachtzaming.

Allaah (Verheven Zij Hij) heeft het gebed op meer dan zeventig plaatsen in Zijn edele Boek vermeld, nu ineens in de vorm van een bevel, dan weer als een duidelijke uiteenzetting van zijn verdienste, soms als een belofte van beloning voor degene die het perfect en toegewijd verricht en dan weer als een bedreiging met een bestraffing voor degene die het verwaarloost. Ook Zijn Boodschapper (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam) heeft dit alles gedetailleerd uiteengezet in verschillende ahadith. Enkele verzen waarin Allaah beveelt om het gebed te verrichten, zijn de volgende:

“… keer jullie in berouw tot Hem, vrees Hem, verricht het gebed en behoor niet tot de veelgodenaanbidders.” (Quran, ar-roem, 31)

“Verricht het gebed. Voorwaar, het gebed is voor de gelovigen voorgeschreven op vaste tijden van de dag.” (Quran, an-nisâ, 103)

“Waak over het gebed en meer bepaald over het middelste gebed. En sta nederig en geconcentreerd voor Allaah.” (Quran al-baqara, 238)

Allaah heeft tegen Zijn Boodschapper (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam) gezegd: “Zeg tegen Mijn dienaren die geloven dat ze het gebed verrichten en een deel van hetgeen waarvan Wij hun voorzien hebben als aalmoes uitgeven, voordat er een Dag komt waarop er geen handel en geen vriendschap meer zal zijn.” (Quran,Ibrahiem, 31)

Allaah heeft ook tegen Zijn Profeet (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam) gezegd: “Beveel jouw familie om het gebed te verrichten en volhard daarin.” (Quran, tâhâ, 132)

In een authentieke hadith heeft de Boodschapper van Allaah (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam) uitgelegd dat de Islam op vijf zuilen gebouwd is: de eerste zuil is de getuigenis dat er geen god is behalve Allaah en dat Muhammad de Boodschapper van Allaah is en de zuil die daarna komt is het gebed.

De Profeet (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam) heeft eens tegen Mu’âdh b. Jabal (ra) gezegd: “Wil je dat ik jou aanwijs wat de kop van de zaak (de Islam) is, wat het geraamte en wat de top ervan is? - Natuurlijk, antwoordde Mu’âdh”. De Boodschapper van Allaah (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam) vervolgde: “De kop van de zaak is de Islam; zijn geraamte is het gebed; zijn top is de strijd voor de zaak van Allaah.” (At-Tirmidhi, nr 2616)

Het gebed is de beste daad, zoals bewezen wordt door de volgende hadith die in de sunan van Ibn Mâja n in andere verzamelwerken vermeld staat: Thawbân (ra) levert de volgende woorden over van de Boodschapper van Allaah (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam): “Handel met rechtschapenheid, alhoewel jullie nooit alles perfect kunnen doen. Weet dat de beste daad die Jullie kunnen verrichten het gebed is en dat enkel een gelovige er zorgt voor draagt om regelmatig zijn rituele wassing te verrichten.” (Ibn Mâja, nr 277)

Abu Hurayra (ra) levert over van de Boodschapper van Allaah (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam: “Het gebed is de beste aanbidding die Allaah Zijn dienaren heeft voorgeschreven. Wie in staat is om zoveel mogelijk gebeden te verrichten, moet dat doen.” (At-Tabarânî, nr 245)

Abu Hurayra (ra) levert ook over dat de Boodschapper van Allaah (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam) op een dag langs een graf voorbijkwam en tegen zijn Metgezellen zei: “Aan wie behoort dit graf toe?” Ze zeiden hem zijn naam en de Profeet (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam) zei: “Het verrichten van twee rak’ât is in de ogen van deze persoon meer waard dan alle rijkdom die jullie gedurende de rest van jullie leven zullen verzamelen.” (At-Tabarânî, nr 924)

Één van de deugden van het gebed is het feit dat het de gelovige ervan weerhoudt om schandelijke en verwerpelijke daden te verrichten, zoals Allaah in dit vers zegt: “Het gebed weerhoudt van de gruwelijke en verwerpelijke daden.” (Quran, al’ankabût, 45) Toen Ibrahiem, de intieme vriend (khalil) van Allaah zich bewust werd van het belang van het gebed, richtte hij deze smeekbede tot Allaah: “Onze Heer, voorwaar, ik heb een deel van mijn kinderen laten wonen in een onbegroeide vallei nabij Uw gewijde Huis opdat zij, onze Heer, het gebed verrichten. Laat daarom de harten van de mensen tot hen neigen en voorzie hen van vruchten. Hopelijk zullen zij dankbaar zijn.” (Quran, Ibrahiem, 37)

Allaah –Machtig en Verheven- heeft Zijn Profeet Ismâ’il geprezen in het volgende vers: “Hij beval zijn familie om het gebed te verrichten en de zakât te betalen. Hij genoot waarlijk van de tevredenheid van zijn Heer.” (Quran, Maryam, 55) Aangezien het gebed zo belangrijk en uitmuntend is, heeft Allaah (Verheven Zij Hij) Zijn Boodschapper geïnspireerd om meer van deze aanbidding te houden dan van welke andere aanbidding dan ook. Inderdaad, Anas (ra) levert over dat de Profeet (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam) gezegd heeft: “In jullie wereldse leven heeft Allaah mij doen houden van vrouwen en parfum, maar mijn oogappel is het gebed.” (An-Nasâ’i 7/61-62)

Om de grote waarde van het gebed aan te tonen heeft Allaah –Verheven Zij Hij- een rijkelijke beloning beloofd voor degene die het gebed verricht zoals het hoort. Dat is de winstgevende handel, zoals Allaah beschrijft in de volgende verzen:

“Voorwaar degenen die het Boek van Allaah voordragen, die het gebed verrichten, die een deel van hetgeen waarmee Wij hun voorzien hebben uitgeven als aalmoes, in het geheim of openlijk, hopend op een handel die geen verlies zal lijden, Allaah zal hen hun beloning geven en Hij zal voor hen nog toevoegen van Zijn gunst. Voorwaar, Hij is Vergevensgezind en Erkentelijk.” (Quran, Fâtir, 29-30)

Allaah de Allerhoogste heeft het succes (Falâh) van de gelovigen –de Falâh is het verkrijgen van hetgeen waarnaar gestreefd wordt en de redding van hetgeen waarvoor gevreesd wordt – laten afhangen van de vrome daden, met op kop het gebed dat nederig en geconcentreerd wordt verricht. Hij heeft immers gezegd: “Waarlijk, de gelovigen slagen, degenen die nederig zijn in hun gebed.” (Quran, al-mu’minûn, 1-2)

Één van de verdiensten van het gebed is deze die vermeld wordt in de volgende hadith: Abu Hurayra (ra) levert over dat hij de Boodschapper van Allaah (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam) heeft horen zeggen: “Kijk, als één van jullie zich vijf keer per dag zou wassen in een rivier die voor zijn deur stroomt, denken jullie dat er dan nog maar iets van vuiligheid op zijn lichaam kan achterblijven?” De Metgezellen antwoordden: “Er zal geen spoor meer achterblijven.” De Profeet (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam) vervolgde: “Deze rivier is vergelijkbaar met de vijf gebeden waarmee Allaah de fouten uitwist.” (al-Bukhari (2/11)

Abu Sa’id Al-Khudrî (ra) levert de volgende hadith over: De Boodschapper van Allaah (Salla Allaahoe ‘alaihie wasallam) heeft gezegd: “Elk van de vijf wettelijke verplichte gebeden is een boetedoening voor de zonden die verricht werden tussen dit gebed en het voorgaande gebed.” Vervolgens gaf hij een voorbeeld: “Laten we het geval van een man die een welbepaald beroep uitoefent. Tussen zijn huis en de plaats van zijn werk stromen er vijf rivieren. Tijdens zijn werk transpireert hij heel erg en wordt hij vuil, maar op zijn terugweg komt hij niet voorbij een rivier zonder zich erin te wassen. Denken jullie dat er nog een spoor van vuiligheid op zijn lichaam kan achterblijven? Deze rivieren zijn vergelijkbaar met de vijf wettelijke verplichte gebeden: als de gelovige Allaah aanroept en om Zijn vergeving smeekt in elk van zijn gebeden, vergeeft Allaah hem de zonden die hij verricht heeft tussen dit gebed en het voorgaande gebed.” ( At-Tabarânî nr 200)[/font][/align]

Avatar gebruiker
Deen
Beginner
Beginner
 
Berichten: 12
Geregistreerd: di _14-_aug-_2012ah, 14-8-2012ad, 12:12 am

Re: Het gebed!

door Deen » zo _21-_okt-_2012ah, 21-10-2012ad, 10:27 am

Bismillaah,

Asalaamoe 'aleikoem warahmatoellaah wabarakatoeh,

http://www.youtube.com/watch?v=tEtjwyNbWSo

[BBvideo]http://www.youtube.com/watch?v=tEtjwyNbWSo[/BBvideo]


Keer terug naar Het Gebed

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten