"Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

Plaats hier alles m.b.t. het gebed, woedhoe, adhan, etc.
RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

"Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » do _19-_jul-_2012ah, 19-7-2012ad, 10:38 pm

[align=justify]Bismillaah.

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

Een man vroeg al-Hasan al-Basri waarom de gezichten van de mensen die tahajjud (nachtgebeden) verrichten, helderder schijnen dan anderen. Hij antwoordde, "Het is omdat wanneer zij alleen zijn met het licht van de Meest Barmhartige, Hij hen bekleedt met licht van Zijn Licht."

Eindelijk, alhamdulillaah! Ik wilde al zolang een topic starten over dit onderwerp en vanaf nu ga ik me hier uitleven, insjallaah. De maand Ramadaan is net begonnen en dit is een zeer mooie tijdstip om het onderwerp van het nachtgebed nog meer onder de aandacht te brengen. Moge Allaah deze topic zegenen en voordelig laten zijn voor mij en voor jullie, aameen. Graag zou ik willen vragen om geen reacties te plaatsen in deze topic, als dat mogelijk is, tenzij de reacties een bepaalde nut bevatten. Allaahumma baarik!
[/align][hr][align=center]Afbeelding[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » do _19-_jul-_2012ah, 19-7-2012ad, 11:40 pm

[align=justify]Bismillaah.

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

*spannend* In de komende tijd insjallaah zal een antwoord worden geplaatst in deze topic op de vraag:
[/align]
[align=center]"Wat zijn enkele manieren die helpen om Qiyaam al-Layl of Tahajjud te verrichten?" [/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » vr _20-_jul-_2012ah, 20-7-2012ad, 1:07 am

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 1]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Eerste manier:

Oprecht zijn ten opzichte van Allaah, zoals Hij ons heeft bevolen om oprecht te zijn jegens Hem en niemand anders in onze daden. Hij vertelt ons (interpretatie van de betekenis): "Zij werden niets anders bevolen dan Allaah met zuivere aanbidding te aanbidden, als Hoenafa..." [al-Bayyinah 98:5] Hoe oprechter een persoon is ten opzichte van Allaah, hoe meer hij geleid zal worden en geholpen om Allaah te gehoorzamen en dichter tot Hem te komen.

Ubayy ibn Ka'b, radyallaahu 'anhu, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu 'alayhi wasallam, zei: "Geef blijde tijdingen aan deze ummah van praal, religie, hoge rang, overwinning en gezag op aarde. Wie de daden van het Hiernamaals doet om enige wereldlijke voordeel te verkrijgen, zal geen aandeel hebben in het Hiernamaals." (Vermeld door Ahmad. Saheeh al-Jaami’, 2825)

Mutarraf Ibn ‘Abd-Allaah Ibn al-Shakheer zei: "De goedheid van een daad is verbonden met de goedheid van het hart, en de goedheid van het hart is verbonden met de goedheid van de intentie." Ibn al-Qayyim, rahimahullaah, zei: "De graad waartoe een persoon wordt geholpen en bijgestaan door Allaah hangt af van de graad van zijn intentie, zijn drijfveer, zijn streven en zijn wensen. Hulp van Allaah komt naar mensen in evenredigheid met hun drijfveer, hun intentie, hun wensen en hun angsten, en mislukking komt naar hen op dezelfde wijze."

Daarom waren de salaf erg ernstig in het verbergen van hun daden van aanbidding zoals qiyaam al-layl. Een man vroeg Tameem Ibn Aws al-Daari, radyallaahu ‘anhu, "Hoe bid jij ’s nachts?" Hij werd erg boos en zei, "Bij Allaah, een rak’ah die ik verricht in het geheim in de kleine uurtjes van de nacht is bij mij geliefder dan de hele nacht lang bidden en dan de mensen erover vertellen." Ayyoob al-Sakhtiyaani zou de hele nacht in gebed doorbrengen, dan wanneer de dageraad aanbrak, zou hij terugkeren naar zijn bed en zich daarin neerleggen, en wanneer de dageraad kwam, zou hij zijn stem verheffen alsof hij pas wakker was geworden.
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » vr _20-_jul-_2012ah, 20-7-2012ad, 1:21 am

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 2]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Tweede manier:

De persoon die qiyaam al-layl wilt verrichten, zou zich moeten realiseren dat Allaah hem roept naar qiyaam. Wanneer de slaaf zich realiseert dat zijn Meester, Die geen behoefte heeft aan de aanbidding van de mensen, hem aan het roepen is om dit te doen, zal hij antwoorden. Allaah zegt (interpretatie van de betekenis): "O jij omhulde. Sta op in de nacht om de shalât te verrichten, met uitzondering van een kort gedeelte (van de nacht). De helft of iets minder dan dat. Of maak het iets langer en draag de Qur’aan voor, nauwkeurig." [al-Muzzammil 73:1-4]

Sa’d Ibn Hishaam Ibn ‘Aamir zei tegen ‘Aa-isha, radyallaahu ‘anha: "Vertel mij over hoe de Boodschapper van Allaah, sallallaahu ‘alayhi wasallam, qiyaam bad." Zij zei: "Heb je niet "Yaa ayyuha’l-muzzamil" (O jij omhulde) gelezen?" Hij zei, "Natuurlijk." Zij zei, "Allaah, Geprezen en Verheven is Hij, maakte qiyaam verplicht in het begin van deze soorah, zodat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, en zijn metgezellen qiyaam verrichtten voor een jaar, en Allaah hield het einde van deze soorah voor twaalf maanden achter, totdat Hij iets openbaarde op het einde van deze soorah om de zaken gemakkelijker te maken, dus qiyaam al-layl werd vrijwillig nadat het verplicht was geweest." [Vermeld door Muslim]
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » vr _20-_jul-_2012ah, 20-7-2012ad, 9:04 pm

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 3]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Derde manier:

De deugden kennen van qiyaam al-layl. Wie de deugden kent van deze daad van aanbidding, zal nauwgezet zijn om met Allaah te praten, Verheven is Hij, en voor Hem te staan op die tijd. Onder de overleveringen die de deugd van deze daad van aanbidding beschrijven, is de hadeeth van Abu Hurayrah, radyallaahu ‘anhu, waarin de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "De beste van de gebeden na de voorgeschreven gebeden is het gebed in de diepte van de nacht, en het beste vasten na het vasten van de Ramadaan is het vasten in de maand van Allaah, Muharram." [Vermeld door Muslim]

‘Abd-Allaah Ibn ‘Amr, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Het meest geliefde gebed bij Allaah is het gebed van Dawood en het meest geliefde vasten bij Allaah is het vasten van Dawood. Hij zou slapen voor de helft van de nacht, dan opstaan en bidden voor eenderde van de nacht, dan slapen voor eenzesde van de nacht, en hij zou om de andere dag vasten." [Overeengekomen]

‘Amr Ibn ‘Absah vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Het dichtst dat de Heer is bij Zijn slaaf is in het latere gedeelte van de nacht, dus als je een van hen kunt zijn die Allaah gedenken op dat tijdstip, doe het dan." [Vermeld door al-Thirmidhi en al-Nisaa’i]

Volgens een hadeeth verteld door Ibn Mas’ood, radyallaahu ‘anhu, zei de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam: "Onze Heer bewondert twee mannen: een man die zijn matras en deken verlaat, en weg glipt van zijn echtgenote en liefhebster, om te gaan bidden. Allaah zegt, "O Mijn engelen, kijk naar Mijn slaaf. Hij heeft zijn matras en deken verlaten en is van zijn liefhebster en echtgenote weggeglipt om te bidden, uit hoop voor dat wat bij Mij is en uit vrees voor dat wat bij Mij is."" [Vermeld door Ahmad. Het is een Hasan overlevering. Saheeh al-Targheeb, 258]

Qiyaam al-layl verdrijft vergeetachtigheid van het hart, zoals is vermeld in de hadeeth verteld door ‘Abd-Allaah Ibn ‘Amr Ibn al-‘Aas, radyallaahu ‘anhu, waarin de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Degene die tien aayaat reciteert in qiyaam, zal niet opgeschreven worden bij de vergeetachtigen. Degene die honderd aayaat in qiyaam reciteert, zal opgeschreven worden als een van de toegewijden, en degene die duizend aayaat bidt in qiyaam, zal opgeschreven worden als een van de muqantareen (degene die goede daden opstapelen)." [Vermeld door Abu Dawood en Ibn Hibbaan. Het is een Hasan overlevering. Saheeh al-Targheeb, 635]

Yahyaa Ibn Mu’aadh zei, "Het medicijn voor het hart zijn vijf dingen: Qur’aan lezen en de betekenis overpeinzen, een lege maag hebben, bidden in de nacht (qiyaam al-layl), Allaah smeken bij de tijd van suhoor en gezelschap houden van rechtschapen mensen."
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » za _21-_jul-_2012ah, 21-7-2012ad, 1:58 am

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 4]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Vierde manier:

Bestuderen hoe de salaf en rechtschapen mensen qiyaam al-layl praktiseerden en daar trouw aan bleven. De salaf zouden genieten van qiyaam al-layl en zich er erg verheugen in het uitvoeren ervan. ‘Abd-Allaah Ibn Wahb zei, "Van elk soort plezier wordt slechts een keer genoten, met uitzondering op de daden van aanbidding, waarvan drie keer wordt genoten: wanneer je het doet, wanneer je het herinnert en wanneer je de beloning ervoor gegeven wordt."

Muhammad Ibn Al-Munkadir zei: "Er is niets achtergelaten van de geneugten van dit leven behalve drie: qiyaam al-layl, een broeder in het geloof ontmoeten en gezamenlijk bidden." Thaabit al-Banaani zei: "Er is niets waarvan ik meer geniet dan qiyaam al-layl." Yazeed al-Riqaashi zei: "Veel tahajjud brengt vreugde aan de aanbidders, en veel dorst (d.i. vasten) brengt vreugde wanneer zij Allaah ontmoeten." Mukhallad Ibn Husayn zei: "Ik stond nooit op in de nacht behalve dat ik Ibraaheem Ibn Adham Allaah zag gedenken en bidden, en dit maakte me terneergeslagen, dus ik troostte mezelf met deze aayah (interpretatie van de betekenis): "… Dit is de gunst van Allaah die Hij schenkt aan wie Hij wil. En Allaah is de Bezitter van de geweldige gunst." (Al-Hadeed 57:21]."

Abu ‘Aasim al-Nabeel zei: "Abu Haneefah zou al-Watad (paal of pilaar) genoemd worden omdat hij zoveel bad." Al-Qaasim Ibn Ma’een zei: "Abu Haneefah bracht een hele nacht door in qiyaam, deze aayah reciterende (interpretatie van de betekenis): "Nee, het Uur is hun belofte, en het Uur is het verschrikkelijkst en bitterst." (Al-Qamar 54:46], het herhalende en huilend, Allaah smekende totdat de ochtend kwam."

Ibraaheem Ibn Shammaas zei, "Ik zag Ahmad Ibn Hanbal opblijven in de nacht om te bidden toen hij een jonge man was." Abu Bakr Al-Marwadhi zei: "Ik was met Imaam Ahmad voor bijna vier maanden in het leger, en hij stopte nooit met qiyaam te bidden in de nacht of Qur’aan te lezen gedurende de dag, en ik wist nooit wanneer hij de Qur’aan uitlas omdat hij dat geheim hield." Imaam Al-Bukhaari zou qiyaam en tahajjud bidden in de nacht tot de tijd van suhoor en hij zou tussen een helft en eenderde van de Qur’aan lezen en het elke derde nacht afmaken bij suhoor.

Al-‘Allaamah Ibn ‘Abd al-Haadi zei, terwijl hij de qiyaam van Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah beschreef: "In de nacht zou hij wegblijven van mensen en die tijd enkel doorbrengen met zijn Heer, terwijl hij Hem voortdurend smeekte en de Qur’aan reciteerde, verschillende soorten daden van aanbidding herhalende ’s nachts en overdag. Wanneer hij begon te bidden, zou zijn lichaam beginnen te trillen, leunende naar links en rechts."

Ibn Rajab zei betreffende zijn Shaykh Imaam Ibn al-Qayyim: "Hij was een man van aanbidding, tahajjud en langdurige gebeden. Ik heb zijn gelijke nooit gezien in aanbidding en kennis van de Qur’aan, hadeeth en geloofsbeginselen." Al-Haafiz Ibn Hajar zei, terwijl hij zijn Shaykh al-Haafiz al-‘Iraaqi beschreef: "Ik bleef bij hem en ik zag hem nooit qiyaam al-layl verzaken: het was als een gewoonte voor hem."
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » za _21-_jul-_2012ah, 21-7-2012ad, 7:50 pm

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 5]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Vijfde manier:

Slapen op je rechterzijde. De Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, leerde zijn ummah om op hun rechterzijde te slapen, zoals is overgeleverd in de hadeeth van Abu Hurayrah, radyallaahu ‘anhu, die zei dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Wanneer iemand van jullie naar bed gaat, laat hem dan zijn bed zuiveren door het te kloppen met zijn kledingstuk, want hij weet niet wat erin kan zijn gekomen. Laat hem dan gaan liggen op zijn rechterzijde en laat hem dan zeggen, ‘Bismika Rabbi wada’tu janbi wa bika arfa’uhu. In amsakta nafsi farhamhaa wa in arsaltahaa fahfazhaa bimaa tahfazu bihi ‘ibaadaka al-saaliheen’ (In Uw Naam, mijn Heer, ga ik liggen en sta ik weer op. Als U mijn ziel neemt, heb er dan genade mee en als U het terugstuurt naar mij, bescherm het dan met dat waarmee U Uw rechtschapen slaven beschermt)." (Overeengekomen)

Al-Baraa’ Ibn ‘Aazib, radyallaahu ‘anhu, overleverde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wassallam, zei: "Wanneer jullie naar bed willen gaan, doe dan wudoo’ zoals voor het gebed, ga dan liggen op jullie rechterzijde." (Overeengekomen) Hafsah, radyallaahu ‘anha, zei: "Wanneer de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, naar bed ging, zou hij zijn rechterhand plaatsen onder zijn rechterwang." (Vermeld door al-Tabaraani, Saheeh al-Jaami’, 4253)

Imaam Ibn al-Qayyim, radyallaahu ‘anhu, zei: "Er is een reden voor dit liggen op de rechterzijde, wat is dat het hart zich bevindt aan de linkerzijde dus als een persoon ligt op zijn linkerzijde, zal hij te diep slapen omdat de positie van het hart te comfortabel is, maar als hij slaapt op zijn rechterzijde, zal hij niet te bezadigd zijn dus zal hij niet diep slapen."
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » za _21-_jul-_2012ah, 21-7-2012ad, 11:55 pm

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 6]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Zesde manier:

Slapen in een staat van tahaarah (reinheid). We hebben reeds de hadeeth geciteerd van al-Baraa’ Ibn ‘Aazib, radyallaahu ‘anhu, waarin de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei, "Wanneer jullie naar bed gaan, doe wudoo’ zoals voor het gebed." (Overeengekomen)

Mu’aadh Ibn Jabal, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Er is geen Moslim die gaat slapen terwijl hij Allaah gedenkt en in een staat van reinheid, en wanneer hij zich omdraait Allaah vraagt voor goedheid in deze wereld en de volgende, behalve dat het gegeven zal worden aan hem." (Vermeld door Abu Dawood en Ahmad, Saheeh al-Jaami’, 5754)

Ibn ‘Abbaas, radyallaahu ‘anhuma, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Reinig deze lichamen en Allaah zal jullie reinigen, want er is geen slaaf die gaat slapen in een staat van reinheid behalve dat een engel de nacht met hem doorbrengt en elke keer als hij zich omdraait, zegt (de engel),'O Allaah, vergeef Uw slaaf want hij ging naar bed in een staat van reinheid.'" (Vermeld door al-Tabaraani. Al-Mundhiri zei, de isnaad ervan is jaayid. Saheeh al-Jaami’, 3831)
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » zo _22-_jul-_2012ah, 22-7-2012ad, 6:07 pm

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 7]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Zevende manier:

Vroeg gaan slapen. Het is het advies van de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, om direct na ‘Ishaa’ te gaan slapen, en het is een goede en gezonde gewoonte. Een van de ahadeeth die de deugden ervan beschrijft is verteld door Abu Barzah Al-Aslami, radyallaahu ‘anhu, die zei dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, verkoos om ‘Ishaa’ uit te stellen en hij hield er niet van om ervoor te slapen of erna te praten. (Vermeld door al-Bukhaari)

Al-Haafiz Ibn Hajar vermeldde dat al-Qaadi ‘Ayaad zei, betreffende de zin, "Hij hield er niet van om ervoor te slapen": "Omdat dat ertoe zou leiden dat een persoon het te laat bidt of het uitstelt na de verkozen tijd, en erna praten zou ertoe kunnen leiden dat men slaapt voor Fajr en het mist, of dat men qiyaam al-layl mist."

Ibn Raafi’ zei: "’Umar Ibn Al-Khattab, radyallaahu ‘anhu, zou zijn stok zwaaien naar de mensen wanneer de duisternis viel en hij zou zeggen, "Sta op en ga, moge Allaah jullie helpen om qiyaam te bidden in de nacht!""

Een andere zaak die te maken heeft met slaap is het uitkiezen van een geschikte bed, niet een die buitensporig luxueus of zacht is, want dat zorgt ervoor dat een persoon te veel slaapt en nalatig wordt, en het veroorzaakt luiheid en onbezorgdheid. ‘Aaisha, radyallaahu ‘anha, zei: "Het hoofdkussen van de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, waarop hij sliep in de nacht was gemaakt van leder dat gevuld was met palmvezels." (Vermeld door Abu Dawood en Ahmad. Saheeh al-Jaami’, 4714)

Ibn ‘Abbaas, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat ‘Umar Ibn Al-Khattaab, radyallaahu ‘anhu, binnenging bij de Boodschapper van Allaah, sallallaahu 'alayhi wasallam, toen hij aan het liggen was op een mat van palmvezels die littekens op zijn zijde hadden achtergelaten. ‘Umar zei, "O Boodschapper van Allaah, waarom haal je niet iets dat meer comfortabel is dan dit?" Hij, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Wat heb ik met deze wereld? Mijn relatie met deze wereld is zoals die van een reiziger op een hete zomerdag, die schaduw zoekt onder een boom voor een uur en dan doorloopt." (Vermeld door Ahmad en al-Haakim. Saheeh al-Jaami’, 5545)

‘Ali Ibn Bakkaar, radyallaahu ‘anhu, zou een slavenvrouw hebben die zijn bed uitspreidde voor hem en hij zou het aanraken met zijn hand en zeggen: "Bij Allaah, jij bent goed, en bij Allaah, jij bent koel, maar bij Allaah, ik zal niet op jou rusten vannacht." Dan zou hij opstaan en qiyaam bidden tot Fajr.

Ook zou men niet te veel of te diep moeten slapen. Ibraaheem Ibn Adham zei, "Als jullie ’s nacht aan het slapen zijn en rondlopen gedurende de dag, en altijd zonden aan het plegen zijn, hoe kunnen jullie dan het welbehagen verdienen van Degene Die jullie zaken bestuurt?"
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » ma _23-_jul-_2012ah, 23-7-2012ad, 6:34 pm

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 8a]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Achtste manier: dl.1

De gewoonte hebben om adhkaar, die voorgeschreven zijn door de sharee’ah, te reciteren voor het gaan slapen omdat deze adhkaar zijn zoals een fort die een persoon beschermen tegen de Shaytaan, met de toestemming van Allaah, en hem helpen om op te staan voor qiyaam. Onder deze adhkaar is dat wat vermeld is in de hadeeth van Abu Hurayrah, radyallaahu ‘anhu, dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Wanneer iemand van jullie naar bed gaat, laat hem dan zijn bed zuiveren door het te kloppen met zijn kledingstuk, want hij weet niet wat erin kan zijn gekomen. Laat hem dan gaan liggen op zijn rechterzijde en laat hem dan zeggen, ‘Bismika Rabbi wada’tu janbi wa bika arfa’uhu. In amsakta nafsi farhamhaa wa in arsaltahaa fahfazhaa bimaa tahfazu bihi ‘ibaadaka al-saaliheen’ (In Uw Naam, mijn Heer, ga ik liggen en sta ik weer op. Als U mijn ziel neemt, heb er dan genade mee en als U het terugstuurt naar mij, bescherm het dan met dat waarmee U Uw rechtschapen slaven beschermt)." (Overeengekomen)

‘Aaisha, radyallaahu ‘anha, vermeldde dat wanneer de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, naar bed ging, hij iedere nacht zijn handpalmen samenbracht, erin blies en ‘Qul huwa Allaahu ahad’, ‘Qul a’oodhu bi Rabbi’l-Falaq’ en ‘Qul a’oodhu bi Rabbi’l-Naas’ reciteerde, dan zou hij zoveel mogelijk van zijn lichaam vegen als hij kon met zijn handen, beginnende met zijn hoofd en gezicht en de voorzijde van zijn lichaam, dit deed hij drie keer. (Overeengekomen)

Ibn Mas’ood, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Wie de laatste twee aayahs van Soorat al-Baqarah leest, deze zullen voor hem zorgen." (Overeengekomen)

Anas Ibn Maalik, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat wanneer de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, naar bed ging, hij zou zeggen: "Al-hamdu Lillaah illadhi at’amanaa wa saqaanaa, wa kafaanaa fa kam mimman laa kaafeeya lahu wa laa mu’weeya lahu (Alle lof zij aan Allaah Die ons heeft gevoed en ons te drinken heeft gegeven, en Die ons voldoende heeft gegeven, want hoeveel zijn er die niemand hebben om hen te voldoen of hen toevlucht te schenken)." (Vermeld door Muslim)

Volgens een hadeeth van Abu Hurayrah waarin hij het verhaal vertelt van hoe hij de Shaytaan gevangen hield, zei de Shaytaan tegen hem: "Wanneer je naar bed gaat, reciteer Aayat al-Kursi, ‘Allaah! Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij, de Levende, de Zelfbestaande…’ [al-Baqarah 2:255 – interpretatie van de betekenis) tot het einde ervan, want het zal Allaah’s bescherming brengen voor jou, en geen shaytaan zal jou naderen totdat de ochtend komt." Abu Hurayrah, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dit aan de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, en hij zei, "Hij sprak de waarheid hoewel hij een leugenaar is." (Overeengekomen)

‘Ali Ibn Abi Taalib, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat wanneer de dochter van de Profeet, Faatimah, radyallaahu ‘anha, naar hem kwam en hem vroeg voor een dienaar, hij tegen haar en ‘Ali zei: "Zal ik jullie niet iets leren dat beter is voor jullie dan een dienaar? Wanneer jullie naar bed gaan, zeg ‘Subhaan Allaah’ drieëndertig keer, ‘al-hamdu Lillaah’ drieëndertig keer en ‘Allaahu akbar’ drieëndertig keer. Dit is beter voor jullie dan een dienaar." (Overeengekomen)

Anas Ibn Maalik, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Reciteer ‘Qul yaa ayyuha’l-kaafiroon’ wanneer jullie gaan slapen, want het is een verwerping van shirk." (Vermeld door al-Bayhaqi. Saheeh al-Jaam’i, 1172)

Hafsah, radyallaahu ‘anha, vermeldde dat wanneer de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, naar bed ging, hij zijn rechterhand onder zijn rechterwang zou plaatsen en zeggen: ‘Rabbi qinee ‘adhaabaka yawma tab’athu ‘ibaadaka’ (Mijn Heer, red mij van Uw bestraffing op de Dag wanneer U Uw slaven opwekt). (Vermeld door Abu Dawood, Saheeh al-Jaami’, 4532)

Al-Baraa’ Ibn ‘Aazib, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Wanneer jullie naar bed gaan, doe wudoo’ zoals voor het gebed, ga dan liggen op jullie rechterzijde, zeg dan: ‘Allaahummah aslamtu nafsi ilayk, wa wajahtu wajhi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa alja’tu zahri ilayk, raghbatan wa rahbatan ilayk, laa malja’a wa laa manjaa minka illa ilayk. Aamantu bi kitaabik alladhi anzalt, wa bi nabiyyik alladhi arsalt’ (O Allaah, ik onderwerp mijzelf aan U, ik draai mijn gezicht naar U, ik vertrouw mijn zaken toe aan U, met vrees en hoop voor U. Er is geen toevlucht noch ontsnapping behalve bij U. Ik geloof in Uw boek die U heeft geopenbaard en in Uw Profeet die U heeft gezonden). Als je dan sterft, zul je gestorven zijn op de fitrah, dus maak deze de laatste woorden die je spreekt." (Overeengekomen)
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » ma _23-_jul-_2012ah, 23-7-2012ad, 7:38 pm

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 8b]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Achtste manier: dl.2

Evenzo zou de Moslim de gewoonte moeten hebben om adhkaar te reciteren, die voorgeschreven zijn door de sharee’ah, wanneer hij opstaat, zoals dat wat door Abu Hurayrah, radyallaahu ‘anhu, is vermeld die zei dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Wanneer iemand van jullie wakker wordt, zou hij moeten zeggen: ‘Al-hamdu Lillaah illadhi radda ‘alayya roohi, wa ‘aafaani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi’ (Alle lof is aan Allaah Die mijn ziel heeft teruggegeven, gezondheid aan mijn lichaam heeft gegeven, en mij heeft toegelaten om Hem te gedenken)." (Vermeld door al-Tirmidhi en al-Nisaa’i, Saheeh al-Jaami’, 326)

‘Ubaadah Ibn Al-Saamit, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Wie ’s nachts zich omdraait en zegt ‘Laa ilaaha ill-Allaah wahdahu laa shareeka lah, lahu’l-mulk wa lahu’l-hamd wa huwa ‘a’l kulli shay’in qadeer. Al-hamdulillahi, subhaan Allaah wa laa illaaha ill-Allaah wa Allaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illa Billaah’ (Er is geen god behalve Allaah, zonder partner of deelgenoot. Aan Hem is de Heerschappij en de Lofprijzing, en Hij is in staat tot alle dingen. Alle lof zij aan Allaah, Verheerlijkt is Allaah. Er is geen god behalve Allaah, Allaah is de Allergrootste en er is geen kracht noch macht behalve in Allaah), en dan zegt, ‘Allaahumma ‘ghfir li’ (O Allaah, vergeef me) of enige andere du’aa’, het zal beantwoord worden, en als hij wudoo’ doet en dan bidt, zijn gebed zal geaccepteerd worden." (Vermeld door al-Bukhaari)

Imaam Ibn Battaal zei: "Allaah heeft via zijn Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, beloofd dat wie wakker wordt van zijn slaap terwijl hij de woorden van Tawheed uitspreekt, zich onderwerpt aan Zijn soevereiniteit, Zijn zegeningen erkent door Hem te prijzen, te verheerlijken boven alles wat Hem niet betaamt door Hem te roemen (zeggende ‘Subhaan Allaah’), zich onderwerpt aan Hem door Hem te vergroten (zeggende ‘Allaahu akbar’) en zijn totale afhankelijkheid aan Hem voor hulp toegeeft, als hij dan du’aa doet, zal het beantwoord worden, en als hij bidt, zal zijn gebed geaccepteerd worden. Iedereen die deze hadeeth hoort, zou het moeten toepassen en er het beste van maken, en zijn intentie oprecht maken voor zijn Heer, Verheerlijkt en Verheven is Hij."

Al-Baraa’ Ibn ‘Aazib, radyallaahu ‘anhuma, zei: "Wanneer de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, opstond, zou hij zeggen: Al-hamdu Lillaah illadhi ahyaanaa ba’da maa amaatanaa wa ilayhi al-nushoor (Alle lof is aan Allaah Die ons terug tot leven heeft gebracht na ons te hebben laten sterven, en tot Hem is onze opstanding)." (Vermeld door Muslim)

Ibn ‘Abbaas, radyallaahu ‘anhuma, overleverde dat wanneer de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, op stond, hij de slaap zou wegvegen uit zijn gezicht met zijn hand, dan naar de hemel zou kijken en de laatste tien aayaat zou reciteren van Soorat Aal ‘Imraan: "Waarlijk, in de schepping van de hemelen en de aarde…" [Aal ‘Imraan 3:190 – interpretatie van de betekenis]. (Vermeld door Muslim)

Imaam al-Nawawi zei: "Dit toont aan dat het mustahabb is om de sporen van slaap weg te vegen van zijn gezicht en om deze aayaat te reciteren wanneer men opstaat van slaap."
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » ma _23-_jul-_2012ah, 23-7-2012ad, 7:48 pm

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 9]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Negende manier:

Alert zijn om een dutje of siësta te houden gedurende de dag, of het nu voor of na zuhr is. Anas, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Neem een dutje want de shayaateen nemen geen dutjes." (Vermeld door al-Tabaraani. Al-Saheehah, 2647)

Ishaaq Ibn ‘Abd-Allaah zei: "Een dutje nemen is een van de daden van de goede mensen. Het revitaliseert het hart en helpt een persoon om qiyaam al-layl te verrichten."

Al-Hasan Al-Basri ging langs een groep mensen op de marktplaats in het midden van de dag en hoorde het kabaal dat zij aan het maken waren. Hij zei, "Nemen deze mensen geen dutje?" Het werd tegen hem gezegd, "Nee." Hij zei, "Ik denk dat hun nachten slecht moeten zijn."
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » ma _23-_jul-_2012ah, 23-7-2012ad, 9:02 pm

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 10]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Tiende manier:

Het vermijden van te veel eten of drinken. Te veel eten en drinken zijn twee hoofdobstakels die mensen verhinderen om qiyaam al-layl te bidden. Al-Miqdaam Ibn Ma’d Yakrib, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "De mens vult geen vat dat erger is dan zijn maag. Het is voldoende voor de zoon van Adam om een paar happen te nemen om hem de kracht te geven die hij nodig heeft. Als hij zijn maag moet vullen, laat hem dan eenderde laten voor voedsel, eenderde voor drank en eenderde voor lucht." (Vermeld door al-Tirmidhi en Ibn Maajah. Saheeh al-Jaami’, 5674)

Abu Juhayfah, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei tegen een man die boerde in zijn aanwezigheid: "Stop met boeren, want de mensen die het meest eten in dit leven zullen het hongerigst zijn op de Dag der Herrijzenis." (Vermeld door al-Haakim. Saheeh al-Jaami’, 1190)

Sufyaan al-Thawri zei: "Je zou weinig moeten eten, zodat je in staat zult zijn om qiyaam al-layl te bidden."

Ma’qal Ibn Habeeb zag sommige mensen veel eten, en zei, "Ik denk niet dat onze metgezellen qiyaam al-layl willen bidden."

Wahb Ibn Munbih zei: "Er is geen zoon van Adam die geliefder is bij shaytaan dan degene die veel eet en slaapt."
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » di _24-_jul-_2012ah, 24-7-2012ad, 8:27 pm

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 11]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Elfde manier:

Strijden tegen zichzelf om qiyaam al-layl te bidden. Dit is een van de beste manieren om zichzelf te helpen qiyaam te bidden, want de menselijke natuur is geneigd tot overtreding, dus degene die zijn eigen neigingen volgt, zal geleid worden naar ondergang en vernietiging. Allaah heeft ons bevolen om te strijden tegen onze eigen zelf, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

"En streef naar Allaah volgens het streven waar Hij recht op heeft…" [al-Hajj 22:78]

"En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allaah is zeker met de muhsinoon (weldoeners)." [al-‘Ankaboot 29:69]

"Hun zijden mijden de slaapplaatsen, zij roepen hun Heer aan, vrezend en hopend. En zij geven uit van datgene waarmee Wij hen mee voorzagen." [al-Sajdah 32:16]

Fadaalah Ibn ‘Ubayd, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "De mujaahid is degene die strijdt tegen zijn eigen zelf omwille van Allaah." (Vermeld door al-Tirmidhi en Ibn Hibbaan. Al-Saheehah, 549)

Volgens de hadeeth van ‘Uqbah Ibn ‘Aamir, radyallaahu ‘anhu, zei de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam: "Wanneer een man van mijn ummah opstaat om in de nacht te bidden, strijdende tegen zijn eigen zelf om op te staan en zichzelf te reinigen, zijn er knopen op hem. Wanneer hij zijn handen wast in wudoo’, wordt één knoop ongedaan gemaakt. Wanneer hij zijn gezicht wast, wordt een andere knoop ongedaan gemaakt. Wanneer hij veegt over zijn hoofd, wordt een andere knoop ongedaan gemaakt. Wanneer hij zijn voeten wast, wordt een andere knoop ongedaan gemaakt. Dan zegt Allaah tegen degenen die gesluierd zijn (in het Ongeziene): “Kijk naar deze slaaf van Mij, hij strijdt tegen zijn eigen zelf en vraagt van Mij. Wat Mijn slaaf ook maar vraagt van Mij zal van hem zijn." (Vermeld door Ahmad en Ibn Hibbaan. Saheeh al-Targheeb, 627)

Muhammad Ibn al-Munkadir zei: "Ik heb tegen mijn eigen zelf gestreden voor veertig jaar totdat het recht werd." Thaabit al-Banaani zei: "Ik heb voor twintig jaar gestreden om mezelf qiyaam al-layl te laten bidden en ik genoot ervan (qiyaam al-layl) voor twintig jaar." ‘Umar Ibn ‘Abd-al-‘Azeez zei: "De beste van de daden zijn diegenen die wij onszelf verplichten om te doen." ‘Abd-Allaah Ibn al-Mubaarak zei: "De zielen van de rechtschapen mensen in het verleden zouden hen aanzetten om goede daden te verrichten, maar onze zielen doen niet wat wij van hen willen dat ze doen behalve onder dwang, dus moeten wij hen dwingen." Qutaadah zei: "O zoon van Adam, als je niets goed wilt doen behalve wanneer je de energie ervoor hebt, dan is jouw aard meer geneigd naar verveling en luiheid. De ware gelovige is degene die zichzelf pusht."
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » di _24-_jul-_2012ah, 24-7-2012ad, 9:30 pm

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 12]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Twaalfde manier:

Zonde vermijden. Als de Moslim een van degenen wilt zijn die de eer verdienen om te spreken met Allaah in de diepten van de nacht, laat hem dan oppassen voor zonde, want degene die besmet is met de vlek van zonde zal niet geholpen worden om qiyaam al-layl te bidden. Een man zei tegen Ibraaheem Ibn Adham, "Ik kan qiyaam al-layl niet bidden, dus vertel mij de genezing hiervoor." Hij zei, "Pleeg geen zonde gedurende de dag en Hij zal jou helpen om voor Hem te staan in de nacht, want jouw staan voor Hem in de nacht is een van de grootste eerbetoon en de zondaar verdient die eer niet."

Een man zei tegen al-Hasan al-Basri: "O Abu Sa’eed, ik slaap in goede gezondheid en ik houd ervan om qiyaam al-layl te bidden, en ik bereid water voor om mezelf daarmee te reinigen, dus waarom kan ik niet opstaan?" Al-Hasan zei: "Jouw zonden zijn jou aan het beperken." Hij zei, rahimahullaah, "De slaaf die een zonde begaat zal de kans worden ontzegd om qiyaam te bidden in de nacht en te vasten gedurende de dag."

Al-Fudayl Ibn ‘Ayaad zei: "Als je qiyaam al-layl niet kunt bidden of kunt vasten gedurende de dag, weet dan dat je inderdaad beroofd en beperkt bent, vastgeketend door jouw zonden."
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » wo _25-_jul-_2012ah, 25-7-2012ad, 8:05 pm

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 13a]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Dertiende manier: dl.1

Zichzelf controleren en zichzelf terechtwijzen voor het niet bidden van qiyaam al-layl. Zichzelf controleren is een van de tekenen van de rechtschapen en waarachtigen. Allaah zegt (interpretatie van de betekenis): "O jullie die geloven, vreest Allaah en laat iedere ziel toezien op wat zij heeft vooruitgezonden voor de Volgende Dag. En vreest Allaah. Voorwaar, Allaah is Alziend over wat jullie doen." [al-Hasr 59:18]

Imaam Ibn al-Qayyim zei, "Als de slaaf verantwoordelijk en toerekenbaar is voor alles, zelfs zijn gehoor, zijn zicht en binnenste gedachten, zoals Allaah zegt, "Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten: die zullen allen erover ondervraagd worden" [al-Isra’ 17:36], dan zou hij zichzelf moeten controleren vooraleer hij rekenschap moet afleggen."

Qiyaam al-layl is een daad van aanbidding die het hart verbindt met Allaah, Verheven is Hij, en het stelt in staat om de verleidingen van het leven te overwinnen en te strijden tegen de eigen zelf, op het moment wanneer de stemmen zijn gestild, de ogen zijn gesloten in slaap en de slapers aan het woelen en draaien zijn in hun bedden. Daarom is qiyaam al-layl een van de maatstaven van oprechte vastberadenheid en een van de kwaliteiten van degenen die grote ambities hebben. Allaah heeft hen geprezen en hen onderscheid van anderen in de Qur’aan, waar Hij zegt (interpretatie van de betekenis): "Is de gehoorzame die een gedeelte van de nacht zich neerknielend en staand (in de shalât doorbrengt), die het Hiernamaals vreest en hoopt op de Barmhartigheid van zijn Heer beter (… of de ongelovige)? Zeg: "Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?" Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van een gezond verstand die er lering uit trekken." [az-Zumar 39:9]

Qiyaam al-layl is sunnah mu’akkadah (benadrukte sunnah) die de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, ons aanspoorde om te doen wanneer hij zei, "Jullie zouden qiyaam al-layl moeten bidden, want het is de gewoonte van de rechtschapen mensen die voor jullie kwamen, en het zal jullie dichter bij jullie Heer brengen, de slechte daden uitwissen, zonde voorkomen en ziekte van het lichaam verdrijven." (Vermeld door al-Tirmidhi en Ahmad)

Volgens een hadeeth zei de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, "De beste van gebeden na de voorgeschreven gebeden is qiyaam al-layl." De Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, had altijd de gewoonte om qiyaam al-layl te bidden, en nooit gaf hij het op, of hij nu aan het reizen was of thuisbleef. Zelfs hoewel hij, onder alle zonen van Adam, degene zou zijn wiens al zijn voorgaande en toekomstige zonden vergeven waren, bad hij qiyaam al-layl totdat zijn voeten opgezwollen waren, en wanneer hij gevraagd werd daarover, zei hij, "Zou ik geen dankbare slaaf moeten zijn?" (Overeengekomen)

Dit is hoe de nobele salaf waren, moge Allaah genade met hen hebben. Abu’l-Darda, radyallaahu ‘anhu, zei, "Bid twee rak’ahs in de duisternis van de nacht voor de duisternis van het graf." Ahmad Ibn Harb zei, "Ik ben verbaasd over de mensen die weten dat de geneugten van het Paradijs boven hen liggen en de verschrikkingen van de Hel onder hen liggen. Hoe kunnen zij slapen tussen hen?"

Wanneer ‘Umar Ibn Dharr zag dat de nacht was gekomen, zou hij zeggen, "De nacht is gekomen, en de nacht heeft waardigheid, en Allaah heeft het meeste recht op eerbied."

Om deze reden zei al-Fudayl Ibn ‘Ayaad, "Ik heb mensen ontmoet die zich schaamden voor Allaah om te lang te slapen in de diepten van nacht. Zo een persoon zou rusten op zijn zijde en wanneer hij beweegt, tegen zichzelf zeggen, "Dit is jouw recht niet. Sta op en neem jouw deel van het Hiernamaals.""

Al-Hasan zei, "Wij kennen geen daad die moeilijker is dan de strijd om wakker te blijven in de nacht of om geld te spenderen." Het werd tegen hem gezegd, "Waarom hebben de mutahajjadeen (degenen die Tahajjud bidden in de nacht) de mooiste gezichten?" Hij zei, "Omdat zij tijd alleen doorbrengen met de Meest Barmhartige dus versiert Hij hen met wat van Zijn licht."
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » wo _25-_jul-_2012ah, 25-7-2012ad, 9:29 pm

[align=justify]"Manieren om jezelf te helpen Qiyaam al-Layl te verrichten." [deel 13b]
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Er zijn verschillende dingen die een persoon kan doen om zichzelf te helpen qiyaam al-layl te verrichten, waaronder de volgende:

Dertiende manier: dl.2

De vrouwen van de salaf zouden ook ernaar streven om qiyaam al-layl te bidden met energie en vastberadenheid. ‘Urwah Ibn al-Zubayr zei: "Ik kwam op een dag naar ‘Aaisha, radyallaahu ‘anha, om haar te groeten en ik vond haar terwijl ze bad en de aayah reciteerde (interpretatie van de betekenis), "Allaah begenadigde ons toen en Hij behoedde ons voor de bestraffing van de verschroeiende wind" [al-Toor 52:27], het herhalend en huilend. Ik wachtte op haar maar ik geraakte verveeld van het wachten, dus ik ging naar de markt voor enkele zaken die ik nodig had, dan kwam ik terug naar ‘Aaishah en zij was nog steeds aan het bidden en deze aayah aan het reciteren en aan het huilen."

Anas Ibn Maalik, radyallaahu ‘anhu, vermeldde dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, zei: "Jibreel zei tegen mij, "Ga terug naar Hafsa, want zij vast veel en bidt veel in de nacht (qiyaam al-layl)."" (Vermeld door al-Haakim, Saheeh al-Jaami’, 4227)

Mu’aadhah al-‘Adawiyyah, een van de rechtschapen Taabi’aat bracht haar huwelijksnacht samen met haar echtgenoot Silah Ibn Ashyam door in gebed tot Fajr. Toen haar echtgenoot en zoon gedood werden in het land van jihaad, zou zij de hele nacht in gebed doorbrengen, Allaah aanbiddend en aansmekend, en zij zou slapen gedurende de dag. Als zij zich slaperig voelde terwijl ze aan het bidden was in de nacht, zou ze zeggen tegen haarzelf: "O ziel, er is genoeg slaap in het vooruitzicht voor jou."

Wanneer Habeebah al-‘Adawiyyah ‘Ishaa’ bad, zou zij staan op het dak van haar huis, terwijl ze haar hemd en khimaar (d.w.z. bedekt in gepaste Islamitische kleding) droeg, dan zou zij zeggen, "O mijn God, de sterren zijn verschenen, de mensen zijn gaan slapen en de koningen hebben hun deuren gesloten, maar Uw deur is open. Elke geliefde is bij zijn geliefde, maar ik sta hier voor U." Dan zou zij beginnen met te bidden en praten met haar Heer tot de tijd van suhoor. Wanneer de tijd van suhoor kwam, zou zij zeggen, "O Allaah, deze nacht is aan het eindigen, de dag is aan het komen en ik wens dat ik zou weten of U deze nacht (van aanbidding) heeft geaccepteerd van mij, zodat ik mezelf kan feliciteren, of als het is verworpen, zodat ik mezelf moet troosten."

‘Amrah, de echtgenote van Habeeb al-‘Ajami, bad qiyaam al-layl op een nacht terwijl haar haar man aan het slapen was. Toen de tijd van suhoor kwam, en haar man nog steeds aan het slapen was, maakte ze hem wakker en zei tegen hem, "Sta op, mijn meester, want de nacht is voorbij gegaan, de dag is gekomen en voor jou ligt een lange weg met weinig voorziening en een kleine groep van rechtschapen mensen die ons voorgegaan zijn, en wij zijn nog steeds hier."

Wij vragen Allaah om ons te helpen Hem te gedenken, Hem te bedanken en Hem correct te aanbidden. Moge Allaah onze Profeet Muhammad zegenen.
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » do _26-_jul-_2012ah, 26-7-2012ad, 1:31 am

[align=justify]Bismillaah.

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

Hierbij is de vraag beantwoord wat enkele manieren zijn die helpen om qiyaam al-layl te verrichten. Ik heb de verschillende adviezen samengevoegd tot een pdf-bestand, voor de geïnteresseerden, en deze is te downloaden op de volgende downloadlink.

Spoedig zal deze topic aangevuld worden met nieuwe informatie, insjallaah.
[/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » ma _30-_jul-_2012ah, 30-7-2012ad, 4:37 am

[align=justify]Bismillaah.

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

*interessant* In een van de volgende dagen insjallaah zal een antwoord worden geplaatst in deze topic op de vraag:
[/align]
[align=center]"Is er een verschil tussen Qiyaam al-Layl en Tahajjud?" [/align]
Niet meer actief.

RANDOM_AVATAR
Samira
Pro Ontdekker !!
 
Berichten: 26224
Geregistreerd: do _25-_aug-_2005ah, 25-8-2005ad, 11:57 pm

Re: "Waarom schijnen hun gezichten helderder?"

door Samira » do _2-_aug-_2012ah, 2-8-2012ad, 5:37 pm

[align=justify]"Het verschil tussen Qiyaam al-Layl en Tahajjud."
Genomen van: www.islamqa.info

Alle lof zij aan Allaah.

Qiyaam al-layl betekent het spenderen van de nacht, of een gedeelte ervan, zelfs al is het slechts een uur, in het gebed, het lezen van de Qur’aan, het gedenken van Allaah (dhikr) en andere daden van aanbidding. Het is niet als voorwaarde gesteld dat het de grootste deel van de nacht moet innemen.

Het wordt gezegd in Maraaqi al-Falaah: "Wat bedoeld wordt met qiyaam is het spenderen van het grootste deel van de nacht in aanbidding, of het werd gezegd: een uur ervan spenderen in het lezen van de Qur’aan, het luisteren naar hadeeth, het verheerlijken van Allaah (tasbeeh) of het sturen van zegeningen op de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam." Einde citaat. Al-Mawsoo‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 34/117.

Tahajjud betekent specifiek bidden in de nacht en sommige geleerden hebben het gelimiteerd tot gebeden die worden verricht in de nacht na het slapen. Al-Hajjaaj Ibn ‘Amr al-Ansari, radyallaahu ‘anhu, zei: "Een van jullie denkt dat als hij opstaat in de nacht en bidt tot de ochtend komt, dat hij tahajjud gedaan heeft. Maar in werkelijkheid betekent tahajjud het bidden na slapen, dan slapen na bidden. Dat is hoe de Boodschapper van Allaah, sallallaahu ‘alayhi wasallam, bad." Al-Haafiz Ibn Hajar zei in al-Talkhees al-Habeer (2/35): "De isnaad ervan is Hasan; het omvat Abu Saalih, de schrijver van al-Layth, en het is ietwat zwak. Het is ook verteld door al-Tabaraani, wiens isnaad Ibn Luhay’ah omvat, wiens overlevering is gesteund door degene die ervoor kwam."" Einde citaat.

Dus het is duidelijk geworden dat qiyaam al-layl meer algemeen is dan tahajjud, omdat dit het gebed omvat en andere daden, en dit omvat het gebed voor en na het slapen. Maar tahajjud is uitsluitend bidden en er zijn twee standpunten daaromtrent. Het eerste standpunt is dat het betekent bidden op welke tijd van de nacht dan ook, wat het standpunt is van de meerderheid van de fuqaha’. Het tweede standpunt is dat dit het gebed is na het slapen. Zie: Al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, 2/232.

Al-Qurtubi, rahimahullaah, zei in zijn commentaar op het vers (interpretatie van de betekenis): "En verricht in een gedeelte van de nacht gebed [fatahhajad] als een extra (gebed) voor jou. Jouw Heer zal jou zeker tot een loffelijke positie verheffen." [al-Isra’ 17:79] "Tahajjud komt van hujood, wat betekent het ene ding doen en het tegenovergestelde, zo kan het woord hajada betekenen dat hij sliep of het kan betekenen dat hij opbleef in de nacht, wat elkaars tegenstellingen zijn.

Tahajjud betekent wakker worden na geslapen te hebben, en het werd een naam voor het gebed, omdat het individu daarvoor wakker wordt. Dus tahajjud betekent opstaan om te bidden in de nacht. Deze betekenis is gegeven door al-Aswas, ‘Ilqimah, ‘Abd al-Rahmaan Ibn al-Aswad en anderen.

Ismaa’eel Ibn Ishaaq al-Qaadi vertelde van de hadeeth van al-Hajjaaj Ibn ‘Amr, de metgezel van de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wasallam, dat hij zei: "Denkt een van jullie dat als hij opstaat en de gehele nacht spendeert in het gebed hij tahajjud heeft gebeden? Eerder is tahajjud het bidden na slapen, dan slapen na bidden, dan bidden na slapen. Dit is hoe de Boodschapper van Allaah, sallallaahu ‘alayhi wasallam, bad."


En het werd gezegd dat tahajjud slaap betekent, zoals wordt gezegd in het Arabisch, Tahajjada al-rajul, betekende, de man bleef op, en alqa al-hujood, d.w.z. slaap. En degene die opstaat om te bidden wordt de mutahajjid genoemd." Einde citaat van Tafseer al-Tabari, 10/307.

Shaykh Ibn Baaz, rahimahullaah, werd gevraagd: "Wat is het verschil tussen Taraweeh, Qiyaam en Tahajjud? Adviseer ons alstublieft, moge je beloond worden." Hij antwoordde: "Het gebed in de nacht wordt tahajjud of qiyaam al-layl genoemd, zoals Allaah zegt (interpretatie van de betekenis): ): "En verricht in een gedeelte van de nacht gebed als een extra (gebed) voor jou." [al-Isra’ 17:79] "O jij omhulde. Sta op in de nacht om de shalât te verrichten, met uitzondering van een kort gedeelte van de nacht." [al-Muzzamil 73:1-2] "Zij plachten gedurende de nacht weinig te slapen." [al-Dhaariyaat 51:17] Wat betreft Taraweeh, de geleerden gebruiken dit woord om te verwijzen naar de qiyaam al-layl in de Ramadaan aan het begin van de nacht, die licht gemaakt zou moeten worden en niet langdurig. Het kan ook tahajjud of qiyaam al-layl genoemd worden. En Allaah is de bron van kracht." Einde citaat van Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz, 11/317.

Voor meer informatie over de deugden van qiyaam al-layl en de beloning van degene die het doet, zie het antwoord op de vraag nr. 50070. Voor meer informatie over de maatregelen die een persoon zal helpen om het te doen, zie het antwoord op vraag nr. 3749.

En Allaah weet het best.
[/align]
Niet meer actief.

Volgende

Keer terug naar Het Gebed

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten