Fiqh der gebed uit Al-Khisaal As-Saghier- Maliki Fiqh

Plaats hier alles m.b.t. het gebed, woedhoe, adhan, etc.
RANDOM_AVATAR
UbaidahalMaliki
Beginner
Beginner
 
Berichten: 10
Geregistreerd: ma _17-_okt-_2011ah, 17-10-2011ad, 12:16 pm

Fiqh der gebed uit Al-Khisaal As-Saghier- Maliki Fiqh

door UbaidahalMaliki » ma _17-_okt-_2011ah, 17-10-2011ad, 12:24 pm

Fiqh der gebed
Kitaabu Salaah

De verplichte gebeden zijn vijf gebeden in de dag en nacht.

De sunnah gebeden zijn er ook vijf: de eid gebeden, de zonsverduisteringsgebed, istisqae gebed, angst gebed en raka’a van witr.

De ragha’ib gebeden zijn 8 raka’at: gebed van twee raka voor de witr en een gebed van twee raka na de dageraad en voor de soebh gebed en een gebed van twee raka na de maghreb gebed, en een gebed van twee raka voor de dhoehr en voor de asr is er geen gebed. Tussen het gebed van twee raka voor de witr en de witr zelf wordt een scheiding gemaakt door een taslim[1].

Fasl

Het gebed wordt verplicht door 4 aspecten: Islaam, verstand, pubertijd bereikt hebben, het ingaan van de gebedstijd.

De verplichtingen van het gebed zijn 10 handelingen: Staan als men daartoe in staat is[2], je richten naar de qiblah, intentie, takbir van ihraam uitspreken, reciteren van de surah al-fatiha, roekoe’ verrichten, opkomen van roekoe’ en een moment staand blijven, het doen van soejoed en opkomen ervan waarna men gaat zitten, de laatste zit en de eerste taslim en alle verplichtingen verrichten met een rust moment.

Fasl

De sunnan van het gebed zijn zeven handelingen: het reciteren van een surah in de eerste twee raka nadat men de fatiha heeft gereciteerd en het doen van takbir (als men beweegt van verplichting naar een ander verplichting)

Derde: het zeggen van “sami’a Allahoe Liman Hamidah”

Vierde:gedemot reciteren in plekken waarin dat is vastgesteld

Vijfde: luid reciteren in plekken waarin dat is vastgesteld

Zesde: de eerste zit (voor de tashahoed)

Zevende: de twee tashahoed.

Fasl

Fadail van het gebed zijn 16 handelingen:

Het heffen van de handen alleen bij de takbirat al ihraam

Het zeggen van de dua van de begin van het gebed en dua (waarin je Allah vraagt om bescherming tegen de duivel) en het zeggen van de basmala, dit allemaal is goed[3].

Derde: zeggen van de ta’min.

Vierde: het doen van tasbih in de roekoe en soejoed.

Vijfde: het zeggen van de dua van qoenoet tijdens de soebh gebed.

Zesde: prijzen van de profeet-alaihi salaam- in een van de drie meningen van onze vrienden[4].

Zevende: het aan roepen van Allah, dus dua doen, behalve in roekoe.

Achtste: lang reciteren in dhoehr en soebh gebed en kort reciteren in asr en maghreb gebed en gemiddeld bidden in de isha gebed.

Negende: de tweede en derde taslim voor de ma’moem[5].

Tiende: je rechterhand leggen op je linkerhand tijdens het staan[6].

Elfde: dat men zijn handen zet op zijn knieen, zijn linkderhand plat op zijn knie en zijn rechterhand in een vuist wijzend met de wijsvinger.

Twaalfde: dat men zijn voeten verticaal houdt met de tenen plat en de binnenkant van de tenen tegen de grond, dit als hij in soejoed is.

Dertiende: zijn handen moeten tijdens soejoed tussen zijn hoofd en schouders zijn.

Vijftiende: dat hij zijn hoofd niet buigt in het gebed.

Zestiende:als hij zit na de soejeod dat hij op zijn linkerbil zit en niet op zijn linkervoet. Zijn linkervoet moet onder zijn rechterbeen uitsteken en zijn rechtervoet moet verticaal zijn., maar hij mag het ook plat zetten.

Fasl

Er is geen meningsverschil tussen onze geleerde in mijn kennis dat het prijzen van de profeet-alaihi salaam- een islamitische plicht is.

Alleen zij hebben verschild of het een plicht is in het gebed of sunnah of fadila, hierover zijn er drie meningen: dat het een fadila is, en er is gezegd dat het sunnah is en dat het verplicht is.

Fasl

In welke gebeden moet men luid reciteren?; in Soebh en vrijdaggebed.

En in de sunnah gebeden: de twee eid gebeden en istisqa gebed en witr gebed.

En de raghaib: de twee raka gebed voor witr.

Onze vrienden hebben verschild over de gebed van twee raka na het maghreb gebed(of je daarin luid moet reciteren of niet) en ik vind dat men daarin kan kiezen.

Men reciteert ook luid in de nafila gebeden van de avond en nacht.

Fasl

De gebeden waarin gedeeltijk luid gereciteerd wordt en andere gedeelte gedempt: het maghreb gebed en de isha gebed alleen. Er wordt luid gereciteerd in de twee eerste raka en in de rest wordt het geedempt gereciteerd.

De gebeden waarin alleen gedempt gereciteerd wordt van de verplichte gebeden: dhoehr en asr gebed. De sunan: zonsverduisterdingsgebed. De raghaib: het gebed van twee raka na het dhoehr gebed en het gebed van twee raka van de fajr en de nawafil van de dag.

Fasl

De factoren die het gebed verbreken zijn 13 factoren:

Eerste: bewust of onbewust hadath plegen.

Tweede: bewust bewegen[7].

Derde: bewust praten, of het nou veel of weinig is, zolang het niet van het gebed is[8] of niet is om het gebed te verbeteren[9].

Vierde: onbewust veel bewegen.

Vijfde: onbewust veel praten

Zesde: een pilaar of verplichting van hte gebed achterwege laten.

Zevende: bewust of onbewust lachen in een van de madhab van onze vrienden omtrent verzuim.

Achtse: een vergeten gebed herinneren in een gebed die op volgerde gedaan moet worden.

Negende: het gebede van de imam verbreekt, door wat van het gebed zelf is.

Tiende: de awra wordt blootgesteld, zonder nood.

Elfde: het bidden terwijl men najasha heeft op zijn lichaam, kleed of gebedsplek, bewust en zonder nood.

Twaalfde: de fatiha niet reciteren in de helft of meer van het gebed

Dertiende: de intentie opzeggen tijdens het gebed, in tegenstelling tot de hajj in het uiterlijke van de madhab.

Bab: verzuim(soejoed[10])

Handelingen van het gebed bestaan uit drie soorten: verplichtingen en sunnan en fadail.

Dus de verplichte daden moeten verricht worden en kunnen niet hersteld worden[11] en het oordeel omtrent de fadail(als men die handelingen verzuimt) is dat hij het niet kan herstellen, maar slechts dat de beloning minder wordt.

Men moet de soejoed van verzuim verrichten door twee zaken:

- Het niet verrichten van de sunnan.

- Het veranderen van de opbouw van het gebed. En dat heeft drie vormen dat men een handeling extra verricht of juist minder of beiden.

Als hij een sunna handeling niet verricht, dan moet hij soejoed doe voor de taslim. En als hij een handeling extra verricht, dan moet hij de soejoed van verzuim na de taslim verrichten. En als hij beiden doet dan moet hij soejoed van verzuim voor de taslim doen, want verminderen is sterker dan vermeerderen.[12]

Fasl

Uiterlijke in de madhab is dat het bedekken van de awra een algemene verplichting is, maar niet een specifieke verplichting van het gebed en het is alsof het verplicht is in het gebed alleen als men dit herinnert.

De awra van de man is van zijn navel tot en aan zijn knie[13] en de awra van de vrije vrouw is haar gehele lichaam behalve haar gezicht en handen en oem al walad[14] is net de vrije vrouw alleen verschilt het een beetje.

De awra van de slavin is net als de awra van de man, het is wel aanbevolen om haar gehele lichaam te bedekken vanwege haar vrouwelijkheid, behalve haar hoofd om zo de onderscheid weer te geven tussen haar en de vrije vrouw.

Bab reizigersgebed

Het is toegestaan voor de reiziger om zijn (vier raka) gebed in te korten[15] zo ook het niet vasten als het vasten verplicht voor hem is, als er sprake is van deze 5 redenen:

Als de reis asftand minimaal 16 farsakh[16] is, te land, of een dag en nacht op zee.

Tweede: dat hij dat in volgorde doet[17].

Derde: dat hij in de begin van zijn reis intentie heeft om te reizen naar een bepaalde plek.

Vierde; dat het doel van de reis toegestaan is[18].

Vijfde: dat hij zijn streek verlaat en er geen huizen meer zijn aan zijn rechter of linkerkant, dit totdat hij terugkeert naar zijn streek[19].

Bab Vrijdaggebed

Jumu’ah is verplicht in diegene die aan de volgende zeven criteria voldoet:

Moslim, vrij zijn, verstand hebben, pubertijd bereikt hebben, mannelijkheid, verblijfer[20], mogelijkheid.

De streek waarin het vrijdaggebed verplicht wordt, die moet voldoen aan vijf criteria: een imam hebben, een moskee, een gemeenschap, preek, en die plek moet een permanente woonplaats zijn.

Er is niks gerapporteerd over Maalik-rahimahu Allah- omtrent de specifieke aantal van de gemeenschap en onze vrienden hebben gezegd minimaal 10.

Wat er genoemd is dat zij een markt moeten hebben en de huizen moeten dichterbij elkaar zijn en dat de weg midden in de dorp moet zijn, zijn geen voorwaarde maar wat meestal gepaard gaat met zo een dorp.

Bab oordeel over de overledene

Het is verplicht op de levende om hun moslims die overleden zijn te begraven en al de oordelen die daarmee gepaard gaan. Dit is een collectieve verplichting,[21] als een groep het verrichten dan vervalt het op de overige mensen.

Fasl

Wie wordt niet gewassen van de doden en er wordt niet voor hem gebeden:

De martelaar die gesneuveld is op de slagveld omwille het doen zegevieren van het woord van de tawhid(La Ilaha Illa Allah).

Tweede: doodsgeboorte, als de geborene niet schreeuwend geboren wordt of niet levend geboren wordt en dit beoordeelt wordt.

Derde: de kaafir die sterft op kufr.

Het is aangeraden om de overledene te wikkelen in een witte kleed en oneven[22] aantal kleden te gebruiken.

Fasl

De takbir tijdens de janaza gebed is dat men 4 takbirat uitspreekt, deze zijn allemlaa verplicht, zoals het oordeel over de raka’at tijdens de normale verplichte gebed.

Dit gebed bestaat uit ihraam, maar er wordt er niet in koran gereciteerd noch roekoe noch soejoed of tashahud, alleen de taslim.

Het wassen van de overledene is als het wassen van de levende(ghoesl), men moet hem voorzichtig wassen, hij mag zijn nagels niet knippen of zijn haar scheren, zo ook mag hij zijn geslacht niet aanraken.

Men mag de overledene wassen met koud of warm water.

De benodigheden van kleed en banden en dergelijke wordt gefinancierd uit de bezitting van de overledene.

[1] Dus men moet de shaf’gebed-zo wordt die gebed genoemd- eerst twee raka bidden en dan taslim doen zoals bij iedere andere gebed en dan pas witr bidden, dit zegt de imam om onderscheid te maken tussen de mening van Imam Maalik en Imam Abu Hanifa die zegt dat de witr een gebed is die bestaat uit drie raka’at.

[2] Dus staan als je de takbirat al ihraam uitspreekt en ook staan als je de fatiha reciteert, dit allemaal als je daartoe in staat bent.

[3] Deze fadila die is genoemd door de imam is niet de bekende mening. De bekende mening is dat men geen dua van bgin noch dua van isti’ada noch de basmala reciteert voor de fatiha. Hij moet gelijk voor na de takbirat tahrim beginnen met de fatiha.

[4] Vrienden bedoelt hij de andere maliki imams.

[5] Ma’moem is diegene die bidt achter de imam.

[6] Dus dat je tijdens het reciteren je hand op elkaar zet boven je navel en onder je borst. Dit is niet de beroemde mening. De beroemde mening is dat je in de verplichte gebed niet je handen op elkaar zet maar laat hangen langs je zij.

[7] Dus bewegingen die niet van het gebed zijn.

[8] Dus dat het geen koran of tasbih is, want dat doe je constant in het gebed.

[9] Door bijvoorbeeld de imam vertellen dat hij een raka is vergeten etc.

[10] Deze soejoed van verzuim is als men een sunnah handeling van het gebed extra verricht of juist vergeet om te verrichten, dit allemaal niet bewust maar onbewust wordt gedaan.

[11] Als men vergeet om een verplichte handeling te verrichten in het gebed, dan kan hij die niet herstellen door twee soejoed te doen van verzuim.

[12] Wij ze waarop men dit dient te doen: als hij een sunnah extra verricht in het gebed-onbewust- dan eindigt hij het gebed zoals altijd alleen na de taslim moet hij twee soejoed verrichten, zoals hij dat verricht in zijn gebed, met takbir, als hij klaar is met die tweede soejoed en keert weer terug naar de zit positie dan doet hij de tashahoed en doet weer taslim en dat is het correct. Als hij een sunnah minder heeft verricht-onbewust- dan moet hij soejoed voor de taslim doen, en dat gaat als volgt: als hij bijna klaar is met zijn gebed en in de laatste tashahud positie zit en klaar is de tashahud zelf, in plaats dat hij taslim doet, gaat hij de soejoed van verzuim verrichten, zoals in de vorige beschrijving en doet hij weer de tashahud en dan doet hij de taslim en is hij klaar.

[13] De navel en de knie zelf zijn niet awra, maar wat er tussen is en dit is de lichte awrah. De zware awra is zijn geslacht en testikels en zijn anus en spleet.

[14] Dit is de slavin die een kind heeft gebaard van haar meester.

[15] Dus dat hij het dhoehr, asr en isha gebed in twee raka bidt.

[16] Farsakh is 3 mijl en een mijl=1855 meter. Dus 16 farsakh is 16*3=48 mijl= 48mijl* 1855 meter=89040 meter=89km.

[17] Dus reist met een doel en niet reist zonder eindbestemming als nomaden.

[18] Dus reist om een verplichting te doen, zoals hajj of kennis op doen of sunnah zoals bezoek aan moslims of mubaah zoals jagen. Maar als het om een haraam zaak gaat zoals, reizen naar een plek om haraam te doen dan mag men niet inkorten.

[19] Dus dat met zijn woonplaats achterwege laat en de huizen van zijn woonplaats niet ziet.

[20] Dus dat hij geen reiziger is.

[21] Dus fard kifayah, als een groep van de moslims het doen dan vervalt het op de overige mensen en als zij het niet doen dan is iedereen zondig.

[22] Dus of drie of vijf kleden.

http://khisaalsaghir.wordpress.com/
Laatst bijgewerkt door UbaidahalMaliki op di _18-_okt-_2011ah, 18-10-2011ad, 12:27 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Suyfan Ibn Uyaynah heeft gezegd:"“Overgave aan de Fuqaha‘ is veiligheid in de Deen.”

["Atharul Hadīthish Sharīf", 116]

Avatar gebruiker
Zayneb Hamdoe
Super lid
Super lid
 
Berichten: 874
Geregistreerd: di _15-_jan-_2008ah, 15-1-2008ad, 12:59 am
Woonplaats: Enschede

Re: Fiqh der gebed uit Al-Khisaal As-Saghier- Maliki Fiqh

door Zayneb Hamdoe » ma _17-_okt-_2011ah, 17-10-2011ad, 2:23 pm

Salaam aleikoum wa rachmatouAllahi wa barakatouhou,

Elhamdoelilah rabbi lalamien. Moge Allah subhana wa ta'allah jouw rijkelijk belonen.

Helaas is mijn kennis gering en wil ik graag leren over de extra gebeden. Nu is er nog veel in dit stuk wat voor mij niet begrijpelijk is, kun je dat inshaa Allah verduidelijken? k
UbaidahalMaliki schreef:Fiqh der gebed
Kitaabu Salaah

De verplichte gebeden zijn vijf gebeden in de dag en nacht.

De sunnah gebeden zijn er ook vijf: de eid gebeden, de zonsverduisteringsgebed, istisqae gebed, angst gebed en raka’a van witr.

De ragha’ib (betekenis?) gebeden zijn 8 raka’at: gebed van twee raka voor de witr (wanneer is dit gebed?) en een gebed van twee raka na de dageraad en voor de soebh gebed (wanneer is dit gebed?) en een gebed van twee raka voor de maghreb gebed, en een gebed van twee raka voor de dhoehr en voor de asr is er geen gebed. Tussen het gebed van twee raka voor de witr en de witr zelf wordt een scheiding gemaakt door een taslim[1]. Er wordt toch altijd een scheiding gemaakt tussen gebeden dmv van de taslim?

Fasl

Het gebed wordt verplicht door 4 aspecten: Islaam, verstand, pubertijd bereikt hebben, het ingaan van de gebedstijd.

De verplichtingen van het gebed zijn 10 handelingen: Staan als men daartoe in staat is[2], je richten naar de qiblah, intentie, takbir van ihraam uitspreken, reciteren van de surah al-fatiha, roekoe’ verrichten, opkomen van roekoe’ en een moment staand blijven, het doen van soejoed en opkomen ervan waarna men gaat zitten, de laatste zit en de eerste taslim en alle verplichtingen verrichten met een rust moment.

Fasl

De sunnan van het gebed zijn zeven handelingen: het reciteren van een surah in de eerste twee raka nadat men de fatiha heeft gereciteerd en het doen van takbir (als men beweegt van verplichting naar een ander verplichting)

Derde: het zeggen van “sami’a Allahoe Liman Hamidah”

Vierde:gedemot ? reciteren in plekken waarin dat is vastgesteld

Vijfde: luid reciteren in plekken waarin dat is vastgesteld (Dit geldt toch alleen voor broeders?)

Zesde: de eerste zit (voor de tashahoed)

Zevende: de twee tashahoed.

Fasl (betekend?)

Fadail (betekend?) van het gebed zijn 16 handelingen:

Het heffen van de handen alleen bij de takbirat al ihraam, (dat is toch de gebedsoproep na de Athaan?)

Het zeggen van de dua van de begin van het gebed en dua (waarin je Allah vraagt om bescherming tegen de duivel) en het zeggen van de basmala, dit allemaal is goed[3].

Derde: zeggen van de ta’min (betekend?).

Vierde: het doen van tasbih (betekend?) in de roekoe en soejoed.

Vijfde: het zeggen van de dua van qoenoet (betekend?) tijdens de soebh gebed.

Zesde: prijzen van de profeet-alaihi salaam- in een van de drie meningen van onze vrienden[4].

Zevende: het aan roepen van Allah, dus dua doen, behalve in roekoe.

Achtste: lang reciteren in dhoehr en soebh gebed en kort reciteren in asr en maghreb gebed en gemiddeld bidden in de isha gebed.

Negende: de tweede en derde taslim voor de ma’moem (betekend?)[5].

Tiende: je rechterhand leggen op je linkerhand tijdens het staan[6].

Elfde: dat men zijn handen zet op zijn knieën, zijn linkerhand plat op zijn knie en zijn rechterhand in een vuist wijzend met de wijsvinger.

Twaalfde: dat men zijn voeten verticaal houdt met de tenen plat en de binnenkant van de tenen tegen de grond, dit als hij in soejoed is.

Dertiende: zijn handen moeten tijdens soejoed tussen zijn hoofd en schouders zijn.

Vijftiende: dat hij zijn hoofd niet buigt in het gebed.

Zestiende:als hij zit na de soejeod dat hij op zijn linkerbil zit en niet op zijn linkervoet. Zijn linkervoet moet onder zijn rechterbeen uitsteken en zijn rechtervoet moet verticaal zijn., maar hij mag het ook plat zetten.

Fasl

Er is geen meningsverschil tussen onze geleerde in mijn kennis dat het prijzen van de profeet-alaihi salaam- een islamitische plicht is.

Alleen zij hebben verschild of het een plicht is in het gebed of sunnah of fadila (betekend?), hierover zijn er drie meningen: dat het een fadila is, en er is gezegd dat het sunnah is en dat het verplicht is.

Fasl

In welke gebeden moet men luid reciteren?; in Soebh en vrijdaggebed.

En in de sunnah gebeden: de twee eid gebeden en istisqa gebed en witr gebed.

En de raghaib: de twee raka gebed voor witr.

Onze vrienden hebben verschild over de gebed van twee raka na het maghreb gebed(of je daarin luid moet reciteren of niet) en ik vind dat men daarin kan kiezen.

Men reciteert ook luid in de nafila gebeden van de avond en nacht.

Fasl

De gebeden waarin gedeeltelijk luid gereciteerd wordt en andere gedeelte gedempt: het maghreb gebed en de isha gebed alleen. Er wordt luid gereciteerd in de twee eerste raka en in de rest wordt het gedempt gereciteerd.

De gebeden waarin alleen gedempt gereciteerd wordt van de verplichte gebeden: dhoehr en asr gebed. De sunan: zonsverduisterdingsgebed. De raghaib: het gebed van twee raka na het dhoehr gebed en het gebed van twee raka van de fajr en de nawafil (betekend?) van de dag.

Fasl

De factoren die het gebed verbreken zijn 13 factoren:

Eerste: bewust of onbewust hadath (betekend?) plegen.

Tweede: bewust bewegen[7].

Derde: bewust praten, of het nou veel of weinig is, zolang het niet van het gebed is[8] of niet is om het gebed te verbeteren[9].

Vierde: onbewust veel bewegen.

Vijfde: onbewust veel praten

Zesde: een pilaar of verplichting van het gebed achterwege laten.

Zevende: bewust of onbewust lachen in een van de madhab van onze vrienden omtrent verzuim.

Achtste: een vergeten gebed herinneren in een gebed die op volgorde gedaan moet worden.

Negende: het gebed van de imam verbreekt, door wat van het gebed zelf is.

Tiende: de awra wordt blootgesteld, zonder nood.

Elfde: het bidden terwijl men najasha (betekend?) heeft op zijn lichaam, kleed of gebedsplek, bewust en zonder nood.

Twaalfde: de fatiha niet reciteren in de helft of meer van het gebed

Dertiende: de intentie opzeggen tijdens het gebed, in tegenstelling tot de hajj in het uiterlijke van de madhab (betekend?).

Bab (betekend?): verzuim(soejoed[10])

Handelingen van het gebed bestaan uit drie soorten: verplichtingen en sunnan en fadail.

Dus de verplichte daden moeten verricht worden en kunnen niet hersteld worden[11] en het oordeel omtrent de fadail(als men die handelingen verzuimt) is dat hij het niet kan herstellen, maar slechts dat de beloning minder wordt.

Men moet de soejoed van verzuim verrichten (hoe verricht men dat?) door twee zaken:

- Het niet verrichten van de sunnan.

- Het veranderen van de opbouw van het gebed. En dat heeft drie vormen dat men een handeling extra verricht of juist minder of beiden.

Als hij een sunna handeling niet verricht, dan moet hij soejoed doen voor de taslim. En als hij een handeling extra verricht, dan moet hij de soejoed van verzuim na de taslim verrichten. En als hij beiden doet dan moet hij soejoed van verzuim voor de taslim doen, want verminderen is sterker dan vermeerderen.[12]

Fasl

Uiterlijke in de madhab is dat het bedekken van de awra een algemene verplichting is, maar niet een specifieke verplichting van het gebed en het is alsof het verplicht is in het gebed alleen als men dit herinnert.

De awra van de man is van zijn navel tot en aan zijn knie[13] en de awra van de vrije vrouw is haar gehele lichaam behalve haar gezicht en handen en oem al walad[14] is net de vrije vrouw alleen verschilt het een beetje.

De awra van de slavin is net als de awra van de man, het is wel aanbevolen om haar gehele lichaam te bedekken vanwege haar vrouwelijkheid, behalve haar hoofd om zo de onderscheid weer te geven tussen haar en de vrije vrouw.

Bab reizigersgebed

Het is toegestaan voor de reiziger om zijn (vier raka) gebed in te korten[15] zo ook het niet vasten als het vasten verplicht voor hem is, als er sprake is van deze 5 redenen:

Als de reis afstand minimaal 16 farsakh[16] is, te land, of een dag en nacht op zee.

Tweede: dat hij dat in volgorde doet[17].

Derde: dat hij in de begin van zijn reis intentie heeft om te reizen naar een bepaalde plek.

Vierde; dat het doel van de reis toegestaan is[18].

Vijfde: dat hij zijn streek verlaat en er geen huizen meer zijn aan zijn rechter of linkerkant, dit totdat hij terugkeert naar zijn streek[19].

Bab Vrijdaggebed

Jumu’ah is verplicht in diegene die aan de volgende zeven criteria voldoet:

Moslim, vrij zijn, verstand hebben, pubertijd bereikt hebben, mannelijkheid, verblijfer[20], mogelijkheid.

De streek waarin het vrijdaggebed verplicht wordt, die moet voldoen aan vijf criteria: een imam hebben, een moskee, een gemeenschap, preek, en die plek moet een permanente woonplaats zijn.

Er is niks gerapporteerd over Maalik-rahimahu Allah- omtrent de specifieke aantal van de gemeenschap en onze vrienden hebben gezegd minimaal 10.

Wat er genoemd is dat zij een markt moeten hebben en de huizen moeten dichterbij elkaar zijn en dat de weg midden in de dorp moet zijn, zijn geen voorwaarde maar wat meestal gepaard gaat met zo een dorp.

Bab oordeel over de overledene

Het is verplicht op de levende om hun moslims die overleden zijn te begraven en al de oordelen die daarmee gepaard gaan. Dit is een collectieve verplichting,[21] als een groep het verrichten dan vervalt het op de overige mensen.

Fasl

Wie wordt niet gewassen van de doden en er wordt niet voor hem gebeden:

De martelaar die gesneuveld is op de slagveld omwille het doen zegevieren van het woord van de tawhid(La Ilaha Illa Allah).

Tweede: doodsgeboorte, als de geborene niet schreeuwend geboren wordt of niet levend geboren wordt en dit beoordeelt wordt.

Derde: de kaafir die sterft op kufr.

Het is aangeraden om de overledene te wikkelen in een witte kleed en oneven[22] aantal kleden te gebruiken.

Fasl

De takbir tijdens de janaza gebed is dat men 4 takbirat uitspreekt, deze zijn allemaal verplicht, zoals het oordeel over de raka’at tijdens de normale verplichte gebed.

Dit gebed bestaat uit ihraam, maar er wordt er niet in koran gereciteerd noch roekoe noch soejoed of tashahud, alleen de taslim.

Het wassen van de overledene is als het wassen van de levende(ghoesl), men moet hem voorzichtig wassen, hij mag zijn nagels niet knippen of zijn haar scheren, zo ook mag hij zijn geslacht niet aanraken.

Men mag de overledene wassen met koud of warm water.

De benodigdheden van kleed en banden en dergelijke wordt gefinancierd uit de bezitting van de overledene.

[1] Dus men moet de shaf’gebed-zo wordt die gebed genoemd- eerst twee raka bidden en dan taslim doen zoals bij iedere andere gebed en dan pas witr bidden, dit zegt de imam om onderscheid te maken tussen de mening van Imam Maalik en Imam Abu Hanifa die zegt dat de witr een gebed is die bestaat uit drie raka’at.

[2] Dus staan als je de takbirat al ihraam uitspreekt en ook staan als je de fatiha reciteert, dit allemaal als je daartoe in staat bent.

[3] Deze fadila die is genoemd door de imam is niet de bekende mening. De bekende mening is dat men geen dua van bgin noch dua van isti’ada noch de basmala reciteert voor de fatiha. Hij moet gelijk voor na de takbirat tahrim beginnen met de fatiha.

[4] Vrienden bedoelt hij de andere maliki imams.

[5] Ma’moem is diegene die bidt achter de imam.

[6] Dus dat je tijdens het reciteren je hand op elkaar zet boven je navel en onder je borst. Dit is niet de beroemde mening. De beroemde mening is dat je in de verplichte gebed niet je handen op elkaar zet maar laat hangen langs je zij.

[7] Dus bewegingen die niet van het gebed zijn.

[8] Dus dat het geen koran of tasbih is, want dat doe je constant in het gebed.

[9] Door bijvoorbeeld de imam vertellen dat hij een raka is vergeten etc.

[10] Deze soejoed van verzuim is als men een sunnah handeling van het gebed extra verricht of juist vergeet om te verrichten, dit allemaal niet bewust maar onbewust wordt gedaan.

[11] Als men vergeet om een verplichte handeling te verrichten in het gebed, dan kan hij die niet herstellen door twee soejoed te doen van verzuim.

[12] Wij ze waarop men dit dient te doen: als hij een sunnah extra verricht in het gebed-onbewust- dan eindigt hij het gebed zoals altijd alleen na de taslim moet hij twee soejoed verrichten, zoals hij dat verricht in zijn gebed, met takbir, als hij klaar is met die tweede soejoed en keert weer terug naar de zit positie dan doet hij de tashahoed en doet weer taslim en dat is het correct. Als hij een sunnah minder heeft verricht-onbewust- dan moet hij soejoed voor de taslim doen, en dat gaat als volgt: als hij bijna klaar is met zijn gebed en in de laatste tashahud positie zit en klaar is de tashahud zelf, in plaats dat hij taslim doet, gaat hij de soejoed van verzuim verrichten, zoals in de vorige beschrijving en doet hij weer de tashahud en dan doet hij de taslim en is hij klaar.

[13] De navel en de knie zelf zijn niet awra, maar wat er tussen is en dit is de lichte awrah. De zware awra is zijn geslacht en testikels en zijn anus en spleet.

[14] Dit is de slavin die een kind heeft gebaard van haar meester.

[15] Dus dat hij het dhoehr, asr en isha gebed in twee raka bidt.

[16] Farsakh is 3 mijl en een mijl=1855 meter. Dus 16 farsakh is 16*3=48 mijl= 48mijl* 1855 meter=89040 meter=89km.

[17] Dus reist met een doel en niet reist zonder eindbestemming als nomaden.

[18] Dus reist om een verplichting te doen, zoals hajj of kennis op doen of sunnah zoals bezoek aan moslims of mubaah zoals jagen. Maar als het om een haraam zaak gaat zoals, reizen naar een plek om haraam te doen dan mag men niet inkorten.

[19] Dus dat met zijn woonplaats achterwege laat en de huizen van zijn woonplaats niet ziet.

[20] Dus dat hij geen reiziger is.

[21] Dus fard kifayah, als een groep van de moslims het doen dan vervalt het op de overige mensen en als zij het niet doen dan is iedereen zondig.

[22] Dus of drie of vijf kleden.

http://khisaalsaghir.wordpress.com/


Vergeef me, maar ik raak het overzicht kwijt door zoveel termen die ik niet begrijp, tijden die ik niet ken en weet nu eigenlijk totaal niet hoe te beginnen om naast de verplichte gebeden mijn gebed te verbeteren...

Inshaa Allah ghair en veel geduld.

Zayneb
Het eerste Nederlands kledingmerk voor moslima's! http://muslimabiz.nl
[align=right]إن الله مع الصابرين
(Koraan 2:153 ...; voorzeker, Allah is met de geduldigen.)[/align]

RANDOM_AVATAR
UbaidahalMaliki
Beginner
Beginner
 
Berichten: 10
Geregistreerd: ma _17-_okt-_2011ah, 17-10-2011ad, 12:16 pm

Re: Fiqh der gebed uit Al-Khisaal As-Saghier- Maliki Fiqh

door UbaidahalMaliki » ma _17-_okt-_2011ah, 17-10-2011ad, 3:49 pm

De ragha’ib (betekenis?) gebeden zijn 8 raka’at: gebed van twee raka voor de witr (wanneer is dit gebed?) en een gebed van twee raka na de dageraad en voor de soebh gebed (wanneer is dit gebed?)


De raghibah betekent in het arabisch; datgene wat aangeraden wordt. En in de maliki madhab heb je meerdere niveau's van vrijwillige gebeden, zo heb je de sunnan en de mandoeb en raghibah. Taalkundig ligt de betekenis dichtbij elkaar. Maar volgens de terminologie van de juristen verschilt dat.

Sunnan; zijn de woorden en daden van de profeet die hij vaak deed en ook aangeraden heeft en openlijk deed.

mandub: wat de profeet niet vaak deed maar wel aangeraden heeft.

raghibah; wat de profeet vaak deed en aangeraden heeft, maar niet openlijk deed.

De witr gebed is na het bidden van het isha gebed op de vastgestelde tijd van isha en de vastgestelde tijd van isha is als de avondschemering verdwijnt.

Waarom zeg ik dit, omdat tijdens hevige regen mag de jama'ah in de moskee het maghreb gebed en isha gebed samenvoegen en bidden na zonsondergang. Als men dit doet, dan mag hij als hij klaar is met het bidden van het maghreb en isha gebed niet de witr gebed verrichten, totdat de avondschemering verdwijnt.


Het soebh gebed bedoelen de malikieten het fajr gebed.

Dus als de dageraad opkomt dan bidt men het vrijwillige fajr gebed van twee rakaat en daarna bidt men de verplichte soebh(fajr) gebed.

Vierde:gedemot ? reciteren in plekken waarin dat is vastgesteld


Sorry, dat is een typfout. er hoort gedempt te staan.

Fasl (betekend?)


fasl betekent onderscheiding maken, zoals er in nl boeken paragrafen staan.


Fadail (betekend?)


fadail is meervoud van fadilah wat een goede daad betekent, dus het is van de vrijwillige daden, zoals ik eerder geschreven heb alleen verschilt de terminologie van jurist tot jurist.

takbirat al ihraam, (dat is toch de gebedsoproep na de Athaan?)


Dat is het zeggen van Allahoe akbar als men begint met bidden, takbira; het zeggen van takbir en ihraam; dat hetalles wat niet in het gebed hoort verbiedt.


dua van qoenoet (betekend?)


Qoenoet heeft meerdere betekenissen in de taal:

-gehoorzaamheid
-bidden
-lang staan
-stil zijn
-dua verrichten en dit is de bekendste betekenis.

En in de shariah is het de benaming van de dua die gedaan wordt tijdens het staan. Dit zei ibn Illan in zijn boek futuhat rabaniyah fil adkhaar an nawawiya 2/286.

de ma’moem (betekend?)


Is degene die achter de imam bidt.


nawafil


vrijwillige gebeden.

hadath (betekend?)


factor die de woedoe verbreekt.


najasha (betekend?)


onreinheid.

madhab (betekend?).


fiqh wetschool.

Bab (betekend?)


betekent deur, maar in boeken betekent het hoofdstuk
Suyfan Ibn Uyaynah heeft gezegd:"“Overgave aan de Fuqaha‘ is veiligheid in de Deen.”

["Atharul Hadīthish Sharīf", 116]

RANDOM_AVATAR
UbaidahalMaliki
Beginner
Beginner
 
Berichten: 10
Geregistreerd: ma _17-_okt-_2011ah, 17-10-2011ad, 12:16 pm

Re: Fiqh der gebed uit Al-Khisaal As-Saghier- Maliki Fiqh

door UbaidahalMaliki » ma _17-_okt-_2011ah, 17-10-2011ad, 3:49 pm

Het was niet veel moeite.
Suyfan Ibn Uyaynah heeft gezegd:"“Overgave aan de Fuqaha‘ is veiligheid in de Deen.”

["Atharul Hadīthish Sharīf", 116]

Avatar gebruiker
Zayneb Hamdoe
Super lid
Super lid
 
Berichten: 874
Geregistreerd: di _15-_jan-_2008ah, 15-1-2008ad, 12:59 am
Woonplaats: Enschede

Re: Fiqh der gebed uit Al-Khisaal As-Saghier- Maliki Fiqh

door Zayneb Hamdoe » ma _17-_okt-_2011ah, 17-10-2011ad, 4:26 pm

Mashaa Allah, moge Allah subhana wa ta'allah jouw belonen voor je uitleg, nu kan ik er wat mee :)
Het eerste Nederlands kledingmerk voor moslima's! http://muslimabiz.nl
[align=right]إن الله مع الصابرين
(Koraan 2:153 ...; voorzeker, Allah is met de geduldigen.)[/align]

RANDOM_AVATAR
UbaidahalMaliki
Beginner
Beginner
 
Berichten: 10
Geregistreerd: ma _17-_okt-_2011ah, 17-10-2011ad, 12:16 pm

Re: Fiqh der gebed uit Al-Khisaal As-Saghier- Maliki Fiqh

door UbaidahalMaliki » ma _17-_okt-_2011ah, 17-10-2011ad, 7:48 pm

ameen.
Suyfan Ibn Uyaynah heeft gezegd:"“Overgave aan de Fuqaha‘ is veiligheid in de Deen.”

["Atharul Hadīthish Sharīf", 116]

RANDOM_AVATAR
muslimman
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 527
Geregistreerd: zo _27-_apr-_2008ah, 27-4-2008ad, 8:34 pm

Re: Fiqh der gebed uit Al-Khisaal As-Saghier- Maliki Fiqh

door muslimman » ma _17-_okt-_2011ah, 17-10-2011ad, 9:25 pm

UbaidahalMaliki schreef:Fiqh der gebed
Kitaabu Salaah

De verplichte gebeden zijn vijf gebeden in de dag en nacht.

De sunnah gebeden zijn er ook vijf: de eid gebeden, de zonsverduisteringsgebed, istisqae gebed, angst gebed en raka’a van witr.

De ragha’ib gebeden zijn 8 raka’at: gebed van twee raka voor de witr en een gebed van twee raka na de dageraad en voor de soebh gebed en een gebed van twee raka voor de maghreb gebed...


As salamu alaykum,

Moet het niet twee NA maghreb zijn ?

Was salaam.

RANDOM_AVATAR
UbaidahalMaliki
Beginner
Beginner
 
Berichten: 10
Geregistreerd: ma _17-_okt-_2011ah, 17-10-2011ad, 12:16 pm

Re: Fiqh der gebed uit Al-Khisaal As-Saghier- Maliki Fiqh

door UbaidahalMaliki » di _18-_okt-_2011ah, 18-10-2011ad, 12:26 pm

Klopt, het is twee rakaat na het maghreb gebed. De onduidelijkheid ontstond dat de auteur het woord almaghreb noemde wat ook zonsondergang betekent, dus ik dacht hij bedoelde na zonsondergang en voor het maghreb gebed, maar dat was een misverstand, bedankt voor het corrigeren.
Suyfan Ibn Uyaynah heeft gezegd:"“Overgave aan de Fuqaha‘ is veiligheid in de Deen.”

["Atharul Hadīthish Sharīf", 116]


Keer terug naar Het Gebed

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten