Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

Plaats hier alles m.b.t. het gebed, woedhoe, adhan, etc.
RANDOM_AVATAR
Kch
Beginner
Beginner
 
Berichten: 32
Geregistreerd: di _6-_jul-_2010ah, 6-7-2010ad, 12:55 am

Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Kch » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 12:38 am

As salamu aleikum wa rahmatoellahi wa barakatoe.

Nu precies 1,5 maand geleden heb ik de Shahada uitgesproken en ben ik begonnen met bidden. Ik heb het gebed, met behulp van mijn samengestelde tekst, binnen één dag kunnen leren.
Ik heb veel verschillende bronnen gebruikt en veel navraag gedaan tijdens het samenstellen van de tekst. Ook heb ik mijn manier van bidden nog twee keer gewijzigd.
Volgens mij bid ik nu op de juiste manier.
Als er nog aanvullingen of verbeteringen op te merken zijn, hoor ik dat heel graag van jullie, Inshallah.

Ik had dit al in het topic van krien geplaatst, maar heb toch besloten om het daar weg te halen en het in een nieuw topic te plaatsen.
Haar topic gaat ten slotte over haarzelf, en over het feit dat zij Alhamdoulillaah ook heeft leren bidden! Nogmaals gefeliciteerd lieve Oeghti! (klappen)

Opmerking aan het begin:

Er zijn 5 verschillende gebeden per dag.
Een Rak'a is één afgerond gedeelte van het gebed, dat loopt vanaf het begin van Soera al Fatihah totdat je na het neerknielen weer opgestaan bent).
Per gebed zijn er verschillende verplichte hoeveelheden Rak'aht (je mag er altijd meer doen).

Fadjr: 2 Rak'aht, allemaal hardop gereciteerd.
Duhr: 4 Rak'aht, allemaal zachtop gereciteerd.
'Asr: 4 Rak'aht, allemaal zachtop gereciteerd.
Maghrib: 3 Rak'aht, de eerste 2 hardop, de laatste zachtop gereciteerd.
Isja: 4 Rak'aht, de eerste 2 hardop, de laatste 2 zachtop gereciteerd.


Hieronder beschrijf ik hoe je het gebed uitvoert.

Je heft beide handen tot schouderhoogte, kijkt met je ogen richting de plaats waar je zult knielen, en zegt:

Allahu Akbar. (Allah is de Grootste.)

Daarna leg je de handen op de borst, rechts over links, en zegt:

Soebhaanakallahoemma wa bihamdik. Tabaarakasmoek. Wa ta'ala djaddoek. Wa la ilaha ghayroek. (Heilig bent U, o Allah, en lof zij U, en gezegend is Uw naam en hoog is Uw roem, er is geen god behalve U.)
(Dit is een openingsdua voor het gebed die Mohammed (saws) veel gebruikte. Er bestaan ook andere openingsdua's, maar deze is veelgebruikt.)

A'oedhoe billahi minash Shaytanir rajiem. (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwade van Satan de vervloekte.) (Dit, en de openingsdua, zeg je alleen bij aanvang van het gebed, bij elke volgende Rak'a kun je gelijk Soera al Fatihah reciteren.)

(Nu komt de openings-Soera, al Fatihah)
Bismillahi Rahmanir Rahiem. (In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.)
Al hamdoelilahi Rabbil 'Alamien. (Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.)
A Rahmanir Rahiem. (De Barmhartige, de Genadevolle.)
Maliki yawmid-dien. (Meester van de Dag des Oordeels.)
Iyyaaka na'boedoe wa Iyyaaka nasta'ien. (U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.)
Ihdinas sirraatal moestaqiem. (Leid ons op het rechte pad.)
Siraattalladhiena an'amta 'alayhim, ghayril maghdhoebi 'alayhim walad-daallien. (Het pad degenen aan wie Gij gunsten hebt geschonken, niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.)
Amien. (Amen.)

(Nu komt er een Soera naar keuze; ik gebruik voor nu al Ikhlas, maar ik ben bezig met het leren van nieuwe Soera's zodat ik binnenkort kan gaan beginnen met het afwisselen van de Soera's tijdens het gebed, Inshallah.)
Bismillahi Rahmanir Rahiem. (In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.)
Qoel hoewa Allahu ah'ad. (Zeg: Allah is de Enige.)
Allahu Assamad. (Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.)
Lem Yalied wa lem yoelad. (Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.)
Walam yakoen lahoe koefoewan ah'ad. (En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.)

Je heft beide handen tot schouderhoogte, kijkt met je ogen richting de plaats waar je zult knielen, en zegt, terwijl je naar de gebogen houding (Roekoe) gaat:

Allahu Akbar.(Allah is de Grootste.)

In de gebogen houding (Roekoe) zeg je:

Soebhana Rabbiyal 'Adhiem. (Heilig is mijn Heer de Grote.)
Soebhana Rabbiyal 'Adhiem.(Heilig is mijn Heer de Grote.)
Soebhana Rabbiyal 'Adhiem. (Heilig is mijn Heer de Grote.)

Je gaat terug naar de staande houding terwijl je zegt:

Sami Allahu liman hamidah. (Allah verhoort hem, die Hem looft.)

In de staande houding zeg je:

Rabbana wa lakal hamd. (Onze Heer, alle lof zij U.)

Je heft beide handen tot schouderhoogte, kijkt met je ogen richting de plaats waar je zult knielen, en zegt, terwijl je naar de geknielde houding (Soedjoed) gaat:

Allahu Akbar.(Allah is de Grootste.)

In de geknielde houding (Soedjoed) zeg je:

Soebhana Rabbiyal 'Ala. (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste.)
Soebhana Rabbiyal 'Ala. (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste.)
Soebhana Rabbiyal 'Ala. (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste.)

Je gaat terug naar de zittende houding terwijl je zegt:

Allahu Akbar. (Allah is de Grootste.)

In de zittende houding zeg je:

Rabbi Eghfirlie. (Heer vergeef mij.)

Je gaat terug naar de geknielde houding terwijl je zegt:

Allahu Akbar. (Allah is de Grootste.)

In de geknielde houding (Soedjoed) zeg je:

Soebhana Rabbiyal 'Ala.
(Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste.)
Soebhana Rabbiyal 'Ala. (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste.)
Soebhana Rabbiyal 'Ala. (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste.)

Je gaat terug naar de staande positie, legt je handen op de borst, rechts over links, en zegt:

Bismillahi Rahmanir Rahiem. (In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.)
Al hamdoelilahi Rabbil 'Alamien. (Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.)
A Rahmanir Rahiem. (De Barmhartige, de Genadevolle.)
Maliki yawmid-dien. (Meester van de Dag des Oordeels.)
Iyyaaka na'boedoe wa Iyyaaka nasta'ien. (U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.)
Ihdinas sirraatal moestaqiem. (Leid ons op het rechte pad.)
Siraattalladhiena an'amta 'alayhim, ghayril maghdhoebi 'alayhim walad-daallien. (Het pad degenen aan wie Gij gunsten hebt geschonken, niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.)
Amien. Amen.

Bismillahi Rahmanir Rahiem. (In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.)
Qoel hoewa Allahu ah'ad. (Zeg: Allah is de Enige.)
Allahu Assamad. (Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.)
Lem Yalied wa lem yoelad. (Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.)
Walam yakoen lahoe koefoewan ah'ad. (En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.)

Je heft beide handen tot schouderhoogte, kijkt met je ogen richting de plaats waar je zult knielen, en zegt, terwijl je naar de gebogen houding (Roekoe) gaat:

Allahu Akbar. (Allah is de Grootste.)

In de gebogen houding (Roekoe) zeg je:

Soebhana Rabbiyal 'Adhiem. (Heilig is mijn Heer de Grote.)
Soebhana Rabbiyal 'Adhiem. (Heilig is mijn Heer de Grote.)
Soebhana Rabbiyal 'Adhiem. (Heilig is mijn Heer de Grote.)

Je gaat terug naar de staande houding terwijl je zegt:

Sami Allahu liman hamidah. (Allah verhoort hem, die Hem looft.)

In de staande houding zeg je:

Rabbana wa lakal hamd. (Onze Heer, alle lof zij U.)

Je heft beide handen tot schouderhoogte, kijkt met je ogen richting de plaats waar je zult knielen, en zegt, terwijl je naar de geknielde houding (Soedjoed) gaat:

Allahu Akbar. (Allah is de Grootste.)

In de geknielde houding (Soedjoed) zeg je:

Soebhana Rabbiyal 'Ala. (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste.)
Soebhana Rabbiyal 'Ala. (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste.)
Soebhana Rabbiyal 'Ala. (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste.)

Je gaat terug naar de zittende houding terwijl je zegt:

Allahu Akbar. (Allah is de Grootste.)

In de zittende houding zeg je:

Rabbi Eghfirlie. (Heer vergeef mij.)

Je gaat terug naar de geknielde houding (Soedjoed) terwijl je zegt:

Allahu Akbar. (Allah is de Grootste.)

In de geknielde houding (Soedjoed) zeg je:

Soebhana Rabbiyal 'Ala. (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste.)
Soebhana Rabbiyal 'Ala. (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste.)
Soebhana Rabbiyal 'Ala. (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste.)

Je gaat terug naar de zittende houding (ditmaal de linkervoet onder de billen, de rechtervoet wijst met de tenen naar de Qiblah) en zegt (tijdens de Shahadah steek je de rechterwijsvinger uit en daar kijk je naar):

At-tahiyyaatoe lillaah, was-salawaatoe wat-tayyibaat. (Alle aanbidding in woorden, daden en bezittingen weergegeven komt Allah toe.)
As-salaamoe 'alayka ayyoehan-nabiyyoe. (Vrede zij met U, O Profeet.)
Wa rahmatoellahi wa barakaatoeh. (En de genade van Allah en Zijn zegeningen.)
As-salaamoe 'alaynaa wa 'alaa 'ibaadillaahis-saalihien. (Vrede zij met ons, en met de ware dienaren van Allah.)
Ashhadoe allaa ilaaha illallah, wa ashhadoe anna Mohammedan 'abdoehoe wa rasoeloeh. (Ik getuig dat er geen god is dan Allah, en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is.)
(Dit zegt men na elke tweede Rak'a, en wanneer men bijvoorbeeld drie Rak'aht bidt, zegt men het na de eerste twee, en na de laatste Rak'a.)

Na de laatste Tashahoed blijf je zitten om de 'tweede Tashahoed' uit te spreken:

Allahoemma salli'ala Mohammed wa 'ala ali Mohammed, Kama salleyta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamiedoen madjied.
(O Allah, schenk genade en eer aan Mohammed en
aan zijn familie en de ware volgelingen van Mohammed,
net zoals U genade en eer aan Ibrahiem schonk en
aan zijn familie en de ware volgelingen van Ibrahiem.
Waarlijk, U bent prijzenswaardig, de Geweldige.)

Allahoemma bariek 'ala Mohammed wa 'ala ali Mohammed Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamiedoen madjied.
(O Allah, schenk zegeningen aan Mohammed en aan zijn familie
en de ware volgelingen van Mohammed,
net zoals U zegeningen schonk aan Ibrahiem en
aan zijn familie en de ware volgelingen van Ibrahiem.
Waarlijk, U bent prijzenswaardig, de Geweldige.)


Bij de beëindiging van het gebed kijk je eerst naar rechts over je schouder, en vervolgens links over je schouder, en zegt respectievelijk:

As-salamu aleikum wa rahmatoellahi wa barakatoe. (Vrede zij met U en de genade en zegeningen van Allah.)
As-salamu aleikum wa rahmatoellahi wa barakatoe. (Vrede zij met U en de genade en zegeningen van Allah.)

Hierna kan men dua's voor zichzelf en anderen verrichten.

Opmerking aan het eind:

De Soera's naar keuze hoeven, voor zover ik weet, alleen bij de eerste twee Rak'aat opgezegd te worden. Wanneer je gebed uit vier Rak'aat bestaat, bid je dus de eerste twee Rak'aat met twee Soera's naar keuze (in volgorde van de Koran, dus de eerste Soera die je opzegt staat eerder in de Koran dan de laatste Soera die je opzegt) en de laatste twee Rak'aat alleen al Fatihah. Na Soera al Fatihah kun je dus gelijk naar de Roekoe gaan.
Hopelijk is dit een goede manier van bidden, en een beetje duidelijk uitgelegd! (moslima)
Laatst bijgewerkt door Kch op vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 1:53 am, in totaal 6 keer bewerkt.

Avatar gebruiker
Dennisz
Junior lid
Junior lid
 
Berichten: 81
Geregistreerd: wo _18-_aug-_2010ah, 18-8-2010ad, 12:02 pm

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Dennisz » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 12:43 am

Heel erg bedankt, iets wat ik zeker nu al door ga nemen voor ik me ga bekeren.

Avatar gebruiker
AkhiFromOtherMother
Junior lid
Junior lid
 
Berichten: 94
Geregistreerd: di _4-_mei-_2010ah, 4-5-2010ad, 10:59 am

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door AkhiFromOtherMother » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 1:25 am

En het tweede gedeelte van de at tashahud?
Ik heb geleerd om in de laatste rak'ah ook het volgende te zeggen;

Al-Lahumma Şalli `Alaá Muĥammadin Wa `Alaá 'Āli Muĥammadin Kamā Şallayta `Alaá 'Ibrāhīma Wa `Alaá 'Āli 'Ibrāhīma
Innaka Ĥamīdun Majīdun
Al-Lahumma Bārik `Alaá Muĥammadin Wa `Alaá 'Āli Muĥammadin Kamā Bārakta `Alaá 'Ibrāhīma Wa `Alaá 'Āli 'Ibrāhīma
'Innaka Ĥamīdun Majīdun

Heb ik het dan verkeerd geleerd?
Ik geloof in de God die de mensen heeft gemaakt, Niet in de God die de mensen hebben gemaakt.

RANDOM_AVATAR
Kch
Beginner
Beginner
 
Berichten: 32
Geregistreerd: di _6-_jul-_2010ah, 6-7-2010ad, 12:55 am

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Kch » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 1:36 am

Dennisz: hoe ben je bij de Islam gekomen? Ga je je op korte termijn bekeren? Moge Allah je op het rechte pad leiden en het je vergemakkelijken.
Akhi: dat klopt, dit gedeelte moet ik nog van een goede site halen, ik pas het zo aan.

Avatar gebruiker
Dennisz
Junior lid
Junior lid
 
Berichten: 81
Geregistreerd: wo _18-_aug-_2010ah, 18-8-2010ad, 12:02 pm

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Dennisz » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 11:43 am

Ik verdiepte me de laatste jaren meer in geloven omdat ik ongelovig opgevoed ben en altijd wel in 'iets' geloofde. De Islam gaf me rust, gaf me duidelijkheid en kon ik me in vinden. Andere geloven waaronder het Christendom vond ik maar te verwarrend met God en Jezus en dit is juist in De Islam duidelijk en helder. Ik ben er trots op dat ik zoveel kennis op doe. Ik ga volgende week vrijdag naar de moskee voor het eerst was ik spannend vind en mocht alles goed bevallen dan wil ik niet langer wachten aangezien de laatste dag niet beloofd is. Het enige opstakel is het om mijn ouders te vertellen aangezien ik nog jong ben en thuis woon wat me moeilijk lijkt, Inshallah dat het goed komt!

RANDOM_AVATAR
Kch
Beginner
Beginner
 
Berichten: 32
Geregistreerd: di _6-_jul-_2010ah, 6-7-2010ad, 12:55 am

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Kch » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 5:04 pm

Wat mooi dat je, ondanks je opvoeding, bij de Islam terechtgekomen bent! Mashallah.
Klopt het dat je een jongen bent (denk ik uit je naam op te maken)?
Voor jongens is het denk ik makkelijker de acceptatie van hun ouders te verkrijgen dan voor meisjes, omdat er aan hun uiterlijk niets (of niet veel) verandert.
Dus wat dat betreft heb je het, Inshallah, al wat gemakkelijker!

Avatar gebruiker
Djawz bint Muhamad
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1234
Geregistreerd: ma _14-_sep-_2009ah, 14-9-2009ad, 7:20 pm
Woonplaats: Arnhem

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Djawz bint Muhamad » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 5:51 pm

Assalamu alaikum,

Moge Allah je zegenen voor het plaatsen hiervan Kch! Je hebt het echt zeer gedetailleerd en makkelijk uit te spreken geschreven!

De opmerkingen die ik heb:

-Beter is om 2 verschillende "vrijwillige" surahs te gebruiken. Nu gebruik je 2x al-ikhlas maar je zou voor de 2e bijvoorbeeld an-nas kunnen gebruiken, de laatste surah uit de Koran. Die is ook zeer kort en eenvoudig te leren insha'Allah. Je mag ook andere surahs gebruiken, houdt wel de volgorde aan zoals ze in de koran voorkomen. Dus als je 2 vrijwillige surahs kiest gebruik je in je 1e rakat die surah die van de 2 gekozen surahs het eerste in de koran voorkomt.

-Verder zeggen de vrouwen alles zachtjes voor zichzelf, alleen de mannen verheffen hun stem zoals aangegeven in het begin. Ezelsbruggetje om te onthouden welke gebeden je hardop bidt: in het "donker" bid je de eerste helft hardop (dus fadjr, maghreb, isha), overdag bid je stil (dus Dohr en Isha).

Wassalaam.

RANDOM_AVATAR
halimazoveel
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2536
Geregistreerd: do _29-_jan-_2009ah, 29-1-2009ad, 12:11 am

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door halimazoveel » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 6:14 pm

salam aleikum

mannen hoeven ook niet heel hardop te bidden, normale volume, en de vrouwen ook.
alleen als zij kan gehoord worden door een niet-mahram man, dan doet ze zachtjes.

RANDOM_AVATAR
Abu Hamza
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5293
Geregistreerd: vr _1-_feb-_2008ah, 1-2-2008ad, 11:11 am

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Abu Hamza » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 7:29 pm

http://www.islamicfinder.org/prayer/index.html

hier heb je een online programmatje :D een poppetje doet het voor terwijl je geluid hoort, stap voor stap

RANDOM_AVATAR
kajb
Super lid
Super lid
 
Berichten: 668
Geregistreerd: wo _23-_dec-_2009ah, 23-12-2009ad, 4:38 pm

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door kajb » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 7:47 pm

Is het oke om zo'n handleiding er naast te houden tijdens het bidden, als een soort spiek blaadje? Ik krijg namelijk steeds meer de behoefte om te bidden, heb enkele soera's geleerd alleen de volgorde, tja, daar schort het nogal aan.

RANDOM_AVATAR
halimazoveel
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2536
Geregistreerd: do _29-_jan-_2009ah, 29-1-2009ad, 12:11 am

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door halimazoveel » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 7:57 pm

salam aleikum

je moet het toch leren?!
volgens mij zijn de meeste bekeerlingen zo begonnen, met spiekbriefjes.
we moeten wel als we geen voorbeeld hebben gekregen van familie.

RANDOM_AVATAR
Abu Hamza
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5293
Geregistreerd: vr _1-_feb-_2008ah, 1-2-2008ad, 11:11 am

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Abu Hamza » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 7:59 pm

ja toch, plus je kan toch ook oefenen met bidden, buiten de gebedstijden om :D

RANDOM_AVATAR
Kch
Beginner
Beginner
 
Berichten: 32
Geregistreerd: di _6-_jul-_2010ah, 6-7-2010ad, 12:55 am

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Kch » vr _20-_aug-_2010ah, 20-8-2010ad, 8:05 pm

Djawz: bedankt voor je compliment en je opmerkingen! Dat eerste had ik onderaan ook toegelicht, dat ik het alleen zo doe omdat ik nu nog niet meer Soera's ken, maar dat het inderdaad beter is om af te wisselen en steeds meer Soera's te leren.
Dat over vrouwen had ik er beter nog wel even bij kunnen zeggen, alleen als er Mahram mannen bij zijn mogen zij hardop reciteren.

kajb: ik heb het zo gedaan dat ik het eerst heel vaak geoefend heb (uitspraak, volgorde, bewegingen) en toen ik dat na die dag doorhad ben ik gelijk begonnen met bidden.
In het begin was ik wel afgeleid als mijn man ergens een deur opendeed bijvoorbeeld, of als ik ergens een lampje zag knipperen.
Hier moet je wel aan wennen, maar nu ben ik zo geconcentreerd en zit het zo goed in mijn hoofd dat ik het in een drukke kamer vol mensen ook kan.

Iedereen die aanvullingen heeft neergezet, bedankt!

Avatar gebruiker
Dennisz
Junior lid
Junior lid
 
Berichten: 81
Geregistreerd: wo _18-_aug-_2010ah, 18-8-2010ad, 12:02 pm

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Dennisz » za _21-_aug-_2010ah, 21-8-2010ad, 12:08 pm

Kch schreef:Wat mooi dat je, ondanks je opvoeding, bij de Islam terechtgekomen bent! Mashallah.
Klopt het dat je een jongen bent (denk ik uit je naam op te maken)?
Voor jongens is het denk ik makkelijker de acceptatie van hun ouders te verkrijgen dan voor meisjes, omdat er aan hun uiterlijk niets (of niet veel) verandert.
Dus wat dat betreft heb je het, Inshallah, al wat gemakkelijker!


Ja dat klopt! Daar zat ik me laatst toevallig ook aan te denken, een stapje makkelijker. Maar hopelijk mag het allemaal snel goed komen waar ik in geloof!

Avatar gebruiker
Aboe Saalih
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1173
Geregistreerd: zo _29-_nov-_2009ah, 29-11-2009ad, 10:15 pm

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Aboe Saalih » za _21-_aug-_2010ah, 21-8-2010ad, 12:15 pm

“O jullie die geloven, plaatst julliezelf niet vóór Allaah en Zijn Boodschapper, maar vreest Allaah. Voorwaar, Allaah is Alhorend, Alwetend.” (Soerah Al-Hoedjoerat 49:1)

Avatar gebruiker
Jill-Aisha
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 340
Geregistreerd: vr _18-_sep-_2009ah, 18-9-2009ad, 3:45 pm
Woonplaats: Auf der Welt

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Jill-Aisha » za _21-_aug-_2010ah, 21-8-2010ad, 2:23 pm

salem aleykoum,

Ik heb een vraag over dat je de 2 soerahs die je gebruikt in volgorde van de koran moeten staan.

Maar de koran is na de dood van de profeet vzmh samengesteld en gerangschikt, dan kan dit dus niet iets zijn wat soennah is. Ik vraag mij dus concreet af of dit daadwerkelijk verplicht is?

ma salem
The reality of life doesn't sink in until tragedy comes....When you think you put them to rest, that's the moment they wake up.

RANDOM_AVATAR
halimazoveel
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2536
Geregistreerd: do _29-_jan-_2009ah, 29-1-2009ad, 12:11 am

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door halimazoveel » za _21-_aug-_2010ah, 21-8-2010ad, 4:19 pm

salam aleikum

slim bekeken van jou :uitstekend: masha`allah

RANDOM_AVATAR
Kch
Beginner
Beginner
 
Berichten: 32
Geregistreerd: di _6-_jul-_2010ah, 6-7-2010ad, 12:55 am

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Kch » za _21-_aug-_2010ah, 21-8-2010ad, 7:07 pm

Dat is echt een intelligentee vraag!

RANDOM_AVATAR
Gharieba
Junior lid
Junior lid
 
Berichten: 45
Geregistreerd: za _24-_okt-_2009ah, 24-10-2009ad, 9:48 pm

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Gharieba » do _26-_aug-_2010ah, 26-8-2010ad, 3:53 pm

Jill-Aisha schreef:salem aleykoum,

Ik heb een vraag over dat je de 2 soerahs die je gebruikt in volgorde van de koran moeten staan.

Maar de koran is na de dood van de profeet vzmh samengesteld en gerangschikt, dan kan dit dus niet iets zijn wat soennah is. Ik vraag mij dus concreet af of dit daadwerkelijk verplicht is?

ma salem


De rangschikking van de Koran zoals we die nu hebben is zoals de profeet saws heeft bevolen. Voor izjn dood was de Koran al gerangschikt, zoals die hoort.

Het bovenstaande is sowieso NIET verplicht, je gebed is niet ongeldig als je een andere volgorde aanhoudt. Belangrijk om te weten is dat met elke daad, je verplichte onderdelen hebt, niet verplichte/aanbevolen etc. Ik zal nog even een goed stukje zoeken, waarin die duidelijk staan.

Wallaahoe a3lam.

RANDOM_AVATAR
Gharieba
Junior lid
Junior lid
 
Berichten: 45
Geregistreerd: za _24-_okt-_2009ah, 24-10-2009ad, 9:48 pm

Re: Het leren van het gebed (handig voor bekeerlingen)

door Gharieba » do _26-_aug-_2010ah, 26-8-2010ad, 3:59 pm

Hier is de link, en dan vanaf blz. 51 gaat het over het gebed.

http://www.kalamullah.com/Books/33lessons.pdf

Er wordt ook een duidelijke uitleg gevgeven tussen de "arkaanus salaat" pillars of salaah & de "shuroot as salaah" de conditions of salaah. Het is in het Engels, mocht iemand een vertaling nodig hebben (van kleinde stukjes :)) laat het even weten.

Het hele boek is overigens erg goed, mashaAllah. De woedoe, ghusl, tayamoem worden er ook in beschreven en in handige rijtjes, makkelijk uit het hoofd te leren.

Volgende

Keer terug naar Het Gebed

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten