Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

Plaats hier alles m.b.t. het gebed, woedhoe, adhan, etc.
RANDOM_AVATAR
Moeslimah
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 6634
Geregistreerd: zo _10-_dec-_2006ah, 10-12-2006ad, 1:54 pm

Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door Moeslimah » ma _1-_sep-_2008ah, 1-9-2008ad, 7:04 pm

Sallamoe Aleikoem broeders en zusters,

Ik heb verschillende artikelen waarin staat dat het opheffen van de handen, en vervolgens ermee door het gezicht wrijven een bid'a is. Er zijn een aantal ahadith die zeggen dat het toegestaan is, maar die zijn zwak verklaard. Ik weet dat er wel een aantal uitzonderingen waren waarin onze Profeet salallahoe aleyhi wa sallam het deed. Mijn man en ik hebben gisteren Taraweeh (en ik geloof 3 witr) in de moskee gebeden. Tijdens het laatste gebed moesten we na roekoe blijven staan, en zei de imaam verschillende doe'a. Ik zag dat de zusters om mij heen hun handen in een kommetje (opgeheven) hielden, en elke keer 'Ameen' zeiden. Ik durfde hier niet aan mee te doen, omdat ik dus verschillende keren heb gelezen dat dit bid'a is. Ook wreven de zusters daarna met hun handen door het gezicht. Vervolgens zei de imaam weer 'Allaahoe Akbar', en gingen we in soedjoed.

Even later vertelde me man dat de mannen (inclusief de imaam) hetzelfde deden (handen opheffen, 'Ameen' zeggen, door het gezicht strijken). Ik ben nu even helemaal door de war en hoop dat iemand me kan uitleggen van hoe en wat.

Alvast Barak Allahoe Feekoem.
♥ Weet: voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren. (soerah Yoenoes) ♥

RANDOM_AVATAR
Oem Q.®
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 3967
Geregistreerd: wo _11-_jul-_2007ah, 11-7-2007ad, 2:45 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door Oem Q.® » di _2-_sep-_2008ah, 2-9-2008ad, 11:55 am

Wa3alaikumu AsSalaam Wara7matoellaah,

Het opheffen van de handen is inderdaad een bi3ah, alhoewel er ook wat overleveringen zijn die het toestaan. Het mag geen gewoonte worden om na het gebed iedere keer je handen op te heffen, maar het is wel toegestaan. Wat betreft het strijken over het gezicht, hier heb ik nooit een bewijs van gezien. De geleerde hebben deze handeling dan ook bestempeld als een innovatie.

Wat betreft de du3a tijdens salaatu witr, hierin is het toegestaan om je handen op te heffen, en ''Ameen'' te zeggen. Maar het strijken over het gezicht, daar is geen bewijs over. Wat ik overigens ook vaak zie, is dat vele masaadjied na elke witr gebed, na de ruku3, du3a doen, en ik weet niet of dit toegestaan is, heb er nooit over gelezen, ze doen het ook in mekka. In onze moskee doen ze het niet, alleen tijdens de 27ste nacht.

InshaAllaah zal ik opzoek gaan naar artikelen, als de tijd het me toestaan.

WasSalaam
إِتَبِعُ ولا تَبْتَدِع

Avatar gebruiker
Aboe Sief
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 216
Geregistreerd: do _21-_feb-_2008ah, 21-2-2008ad, 6:44 pm
Woonplaats: - ... -

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door Aboe Sief » di _2-_sep-_2008ah, 2-9-2008ad, 12:22 pm

Wat betreft het strijken over het gezicht, hier heb ik nooit een bewijs van gezien.


Ik heb al wel bewijzen gezien, maar weet niet of ze sahieh zijn...

Wallahoe a'lam
"Het gedenken van Allaah is zoals water voor een vis. Wat gebeurt er als een vis uit het water wordt gehaald?" (Ibn Taymyah).

RANDOM_AVATAR
Oem Q.®
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 3967
Geregistreerd: wo _11-_jul-_2007ah, 11-7-2007ad, 2:45 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door Oem Q.® » di _2-_sep-_2008ah, 2-9-2008ad, 12:57 pm

إِتَبِعُ ولا تَبْتَدِع

RANDOM_AVATAR
muslimman
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 527
Geregistreerd: zo _27-_apr-_2008ah, 27-4-2008ad, 8:34 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door muslimman » di _2-_sep-_2008ah, 2-9-2008ad, 2:32 pm

Moeslimah schreef:Sallamoe Aleikoem broeders en zusters,

Ik heb verschillende artikelen waarin staat dat het opheffen van de handen, en vervolgens ermee door het gezicht wrijven een bid'a is. Er zijn een aantal ahadith die zeggen dat het toegestaan is, maar die zijn zwak verklaard. Ik weet dat er wel een aantal uitzonderingen waren waarin onze Profeet salallahoe aleyhi wa sallam het deed. Mijn man en ik hebben gisteren Taraweeh (en ik geloof 3 witr) in de moskee gebeden. Tijdens het laatste gebed moesten we na roekoe blijven staan, en zei de imaam verschillende doe'a. Ik zag dat de zusters om mij heen hun handen in een kommetje (opgeheven) hielden, en elke keer 'Ameen' zeiden. Ik durfde hier niet aan mee te doen, omdat ik dus verschillende keren heb gelezen dat dit bid'a is. Ook wreven de zusters daarna met hun handen door het gezicht. Vervolgens zei de imaam weer 'Allaahoe Akbar', en gingen we in soedjoed.

Even later vertelde me man dat de mannen (inclusief de imaam) hetzelfde deden (handen opheffen, 'Ameen' zeggen, door het gezicht strijken). Ik ben nu even helemaal door de war en hoop dat iemand me kan uitleggen van hoe en wat.

Alvast Barak Allahoe Feekoem.


Huh! Dit heb ik nog nooit eerder gehoord dat je je handen in een kommetje opheft tijdens de Witr, wat ik weet is dat je in de 3e rakaat van de Witr de Qunuut duaas opleest, en net voor de duaa als je de Takbir opleest je 1X opheft zoals je het ook doet als je het gebed begint waneer je Allahuakbar zegt, en daarna weer dus je handen laat zaken en de rechterhand weer over de linker doet, dus je houd je niet opgeheven zoals je dat doet bij een duaa buiten het gebed. In ieder geval zo heb ik het geleerd.

Ik vond het volgende bij Islam & Meer;

De Doe’a Qoenoet in het Witr-gebed

Het "Witr"-gebed wordt nu dus door de grote meerderheid van de moslims meteen na het "Isja"-gebed verricht. Het is dan een gebed van drie rak'aat, zoals het "Maghrib" of zonsondergang-gebed, met dit verschil dat men in de derde rak'ah na het Het is volgens de soenna om de Doe’a Qoenoet in de laatste rak’ah van het Witr-gebed te zeggen, met name de Profeet (saws) deed dit in de laatste tien dagen tijdens de Ramadhân na het Tarawîh gebed, ook heeft de profeet (saws) de doe’a Qoenoet gebruikt tijdens ramp gebeurtenissen.

Iemand die de Doe’a Qoenoet wil zeggen, kan hem het beste zeggen nadat hij klaar is met het reciteren van de "Fâtiha" een extra Soerah of enkele regels van de Qor'aan leest, waarna men nogmaals de handen opheft en de takbier "Allâhoe Akbar" leest en er daarna één "Qoenoet"- gebed aan toevoegt. Dit kan men ook ná de "Roekôe" doen.

Qoenoet 1

"Allâhoemma innâ nasta ienoeka
wa nastaghfiroeka
wa nastahdîeka wa noe'minoe bika
wa natôeboe ileyka
wa natawakkaloe aleyka
wa noesnîe aleykal-chaira
koellahoe, nasjkoeroeka
wa lâa nakfoeroeka wa nachla ‘oe
wa natroekoe man yafdjoeroek
Allâhoemma iyyâka na ‘boedoe
wa laka noesalli
wa nasdjoedoe wa ileyka nas'âa
wa nahfidoe, nardjoe rahmataka
wa nachsjâ adzâbaka
inna adzâbaka bilkoeffâri moelhiq."

"O Allah wij vragen Uw hulp en Uw vergiffenis
wij vragen Uw leiding en geloven in U
we wenden ons tot U in berouw en vertrouwen volledig op U
en we prijzen U op de beste manier en we danken U
wij ontkennen Uw gunsten niet en wij verzaken en verwerpen
hem die U niet gehoorzaamt.
O Allah wij aanbidden U alleen en ons gebed is voor U, we
werpen ons neer voor Uw aangezicht en we wenden ons
haastig tot U
wij hopen op Uw Barmhartigheid en vrezen Uw straf
Uw straf zal zeer zeker de ongelovigen treffen."

Qoenoet 2

"Allâhoemmahddinîe fieman hadeyta
wa ‘âfinîe fieman ’afeyta
wa tawallanie fieman tawalleyta
wa bâriklîe fie mâa a ’ateyta
wa qinîe sjarra maa qadeyta
fa innaka taqdie wa laa yoeqdaa
aleyka fa innahoe laa yadzilloe man wâleyta
wa innahoe laa ya ’izzoe man ’âdeyta
tabârakta rabbanâ wa ta ’aaleyta
wa sallallâhoe ’alâ sayyidinâ moehammadin
wa ’alâ aalihi wa sahbihi wa sallim."

"O Allah! Leid mij met degenen die U geleid heeft,
en breng mij in veiligheid, met degene die U in veiligheid
gebracht heeft, en bescherm mij met hen die U beschermt,
en zegen voor mij wat U aan mij geschonken heeft,
en behoed mij voor het kwaad dat U bepaald heeft,
en voorwaar! U oordeelt en niemand kan over U oordelen.
Uw vriend kan zeker niet vernederd worden,
en Uw vijand kan zeker niet in aanzien staan.
Gezegend bent U, onze Heer en de meest Verhevene, moge Allah
onze leider Mohammad, en zijn familie en zijn metgezellen, vrede
en zegeningen schenken."

Misschien is het voor velen moeilijk om één van deze qoenoet smeekgebeden te lezen, sommigen hebben moeite met het uit het hoofd leren, of door andere omstandigheden waardoor het niet lukt.
Zij kunnen er mee toe om driemaal

"Allahoemmaghfirlie"

”O Allah vergeef mij”

te zeggen, of zij kunnen toe met een keer het oplezen van,

"Rabbanâ âtinâ fiddoenyâ hasanatan
wa fil âchiratie hasanatan
wa qinâ adzâban nâr."

"Onze heer schenk ons in deze wereld en in de volgende het
goede en behoud ons voor de straf van het vuur."


Verder vond ik in een handleiding tot het gebed het volgende:

HET WITR-GEBED (SALAAT AL-WITR)

Het Witr-gebed bestaat uit drie rak`at en is wâdjib (zeer gewenst). Het wordt na het Nachtgebed verricht en in elke rak`at reciteert men na soêra(h) al-Fâtiha(h) nog een soêra(h) of enkele âya(h)’s. (verzen).


Het Witr-gebed verricht men als volgt:

Eerst neemt men zich voor het witr-gebed van vandaag te verrichten. Dan zegt men “Allâhoe Akbar” en begint men met het gebed. Nadat men de eerste twee rak`at precies zoals het soenna(h)-deel van het ochtendgebed heeft verricht en voor de eerste zitting (al-Djalsa(h) al-`Oêlaa) is gaan zitten, reciteert men “At-tahiyyaat”. Dan zegt men weer “Allâhoe Akbar”, staat op voor de derde rak`at en reciteert soêra(h) al-Fâtiha(h) en nog een soêra(h). Daarna gaat men niet tot de gebogen houding (roekoê`) over maar heft de handen ter hoogte van de oren, zoals aan het begin van een ritueel gebed, terwijl men “Allâhoe Akbar” zegt. Vervolgens legt men de handen op elkaar en reciteert het Qoenoêt-gebed. Daarna laat men de handen hangen, zegt “Allâhoe Akbar” en buigt zoals in de andere gebeden. Na de beide nederwerpingen (sadjda(h)’s) reciteert men in de tweede zitting (al-Djalsa(h) al-Achîra(h)) “At-tahiyyaat”, “Allâhoemma salli”, “Allâhoemma baarik” en “Rabbanaa aatinaa”, waarna tot slot de groet (as-salaam) wordt uitgesproken.

DOE`‘ S AL-QOENOÊT

(DEZE SMEEKBEDEN WORDEN GERECITEERD IN DE DERDE RAK`AT VAN HET WITR-GEBED)

ٱَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتُوبُ اِلَيْكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ ٱلْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ
ٱَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُسَلِّى وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِٱلْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

Allâhoemma, innaa nasta‘ienoeka, Wa nastaghfiroeka, Wa nastahdiek. Wa noe‘minoe bika, Wa natoêboe ilayk. Wa natawakkaloe `alayk. Wa noeŝnie `alaykal-chaira koellahoe, Nasjkoeroeka wa laa nakfoeroek. Wa nachla`oe wa natroekoe man yafdjoeroek.

Allâhoemma, iy’yaaka n`aboedoe, Wa laka noesallie wa nasdjoedoe, Wa ilayka nas`aa wa nahfidoe Nardjoe rahmataka wa nach’sjaa `adzaabaka, Inna ` adzaabaka bil-koeffâri moelhiq.

Betekenis:

Oh Allâh! Wij smeken om Uw hulp en leiding en vergeving. Wij geloven in U en we keren ons berouwvol en in vertrouwen tot U. We prijzen U op de beste manier met goede daden en we danken U voor alles. Wij verloochenen U niet, wenden ons af van en verlaten hen die zich tegen U verzetten. Oh Allâh! U alleen aanbidden wij, voor U verrichten we onze gebeden en werpen we ons neder. U alleen willen wij dienen en komen haastig tot U. Wij hopen op Uw Barmhartigheid en vrezen Uw straf, Want Uw ernstige bestraffing zal de ongelovigen treffen.
Dus Allahuahlam waar jij het over hebt....kan het mischhien verduidelijken?

Avatar gebruiker
**Dawoed**
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 4765
Geregistreerd: zo _26-_maart-_2006ah, 26-3-2006ad, 8:21 pm
Woonplaats: Rotterdam

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door **Dawoed** » di _2-_sep-_2008ah, 2-9-2008ad, 3:41 pm

Moeslimah schreef:Sallamoe Aleikoem broeders en zusters,

Ik heb verschillende artikelen waarin staat dat het opheffen van de handen, en vervolgens ermee door het gezicht wrijven een bid'a is. Er zijn een aantal ahadith die zeggen dat het toegestaan is, maar die zijn zwak verklaard. Ik weet dat er wel een aantal uitzonderingen waren waarin onze Profeet salallahoe aleyhi wa sallam het deed. Mijn man en ik hebben gisteren Taraweeh (en ik geloof 3 witr) in de moskee gebeden. Tijdens het laatste gebed moesten we na roekoe blijven staan, en zei de imaam verschillende doe'a. Ik zag dat de zusters om mij heen hun handen in een kommetje (opgeheven) hielden, en elke keer 'Ameen' zeiden. Ik durfde hier niet aan mee te doen, omdat ik dus verschillende keren heb gelezen dat dit bid'a is. Ook wreven de zusters daarna met hun handen door het gezicht. Vervolgens zei de imaam weer 'Allaahoe Akbar', en gingen we in soedjoed.

Even later vertelde me man dat de mannen (inclusief de imaam) hetzelfde deden (handen opheffen, 'Ameen' zeggen, door het gezicht strijken). Ik ben nu even helemaal door de war en hoop dat iemand me kan uitleggen van hoe en wat.

Alvast Barak Allahoe Feekoem.Er zijn hadeeths daarover en ze zijn ook authenthiek verklaard door aantal geleerden van de selef, maar inwerkelijk zijn dat allemaal zwake overlveringen, hoedan ook Haafidh ibn hadjr en Imaam al manaawie ( niet nawawie ) hebben de overleveringen hassan verklaard, de reden waarom is omdat in de wetenschap van hadeeth is als er vele overleveringen zijn maar ze zijn allemaal zwak maar ze zijn wel van verschillende route dan word deze hadeeth hasan lighayrihi genoemd vanwege de vele wegen. En er zijn ook een andere groep geleerden die het zwak hebben verklaarden en schrijven deze handeling niet toe aan de profeet s.a.w.s zoals daraqoetni en Ibn Taymiya en shaykh albanee, en wat betreft de stel regel in hadeeth die ibn hadjr gebruikde die is niet van toepassing als de hadeeth erg zwak is waardoor het niet meer mogelijk is om ze sammen als getuige te brengen en dit is bekend in de wetenschap van hadeeth en dit was de reden waarom shaykh albanee deze hadeeth niet accepteerde en de anderen, en er zijn ook geleerden die zeggen ookal was de isnaadh authenthiek dan nog is het zwak want het is shaadh zoals shaykh outheymeen zei, As shaadh betekent dat de isnaad van de hadeeth is verbonden en de mensen zijn betrouwbaar maar het komt niet overeen met de andere hadeeth wiens mensen van de isnaadh meer geleerd en meer kennis hebben dan de eerste. want in vele authenthieke hadeeth die overgeleverd zjn word er nergens vermeld over het strijkn van de gezicht na het du'aa doen.

Dus men moet niet denken dat hier een overeenstemming is dat het strijken over het gezicht na het verrichten van du'aa een bid'a is !!

En wat betreft het handenopheffen bij du'aa qoenoet, als de imaam dat doet dan doet diegene die achter hem bid dat ook. De bewijs hiervoor is vanwege de algemene woorden van de profeet s.a.w.s: De Imaam is om gevolgd te worden ( boekhary en moeslim van de hadeeth van abu horayrah en anes ibn malik ), en er word ook amien gezegd in sommige gevallen je zegt het luid of zacht bijden zijn toegestaan want er is geen bewijs dat je de amien in zulke gevallen in je zelf moet zeggen nog is er een bewijs dat je dat luid op moet zeggen, het is bevestigd uit de hadeehth dat de amien luid word gezegd nadat de imaam zegt Amien dus waarom kan dat niet bij du'aa qoenout terwijl er geen specefiek bewijs is dat je dat zacht moet zeggen ? Wat ik wel heb gemerkt is en dit gaat vooral over niet arabisch sprekende mensen maar ook arabisch sprekende !! dat ze de amien zeggen waneer de Imaam zegt: Ya arhamu rahimien of Ya hayoe yaqayoem of Yadal djalalil wal ikram dit is niet correct !! dit is geen du'aa maar tasbeeh en bij tasbeeh word ergeen amien gezegd dus let op !
Wollah ta'ala a'lam wa bilahee tawefeeq


Wa salaamu ''alaykoem wa rahmatollahi wa barakatoeh.

RANDOM_AVATAR
Moeslimah
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 6634
Geregistreerd: zo _10-_dec-_2006ah, 10-12-2006ad, 1:54 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door Moeslimah » di _2-_sep-_2008ah, 2-9-2008ad, 6:03 pm

Barak Allahoe Feekom voor jullie antwoorden! Ik moet nu even snel boodschappen doen, maar ik ga het straks even goed doorlezen, insha'Allaah.

Kan iemand de tekst uit onderstaande link misschien even voor me vertalen? Ik heb het net even doorgelezen, maar me Engels is lang niet zo goed meer als toen ik nog op school zat, dus ik wil even zeker weten wat er precies staat.

♥ Weet: voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren. (soerah Yoenoes) ♥

RANDOM_AVATAR
Umm Taymiyyah
Super lid
Super lid
 
Berichten: 698
Geregistreerd: zo _24-_dec-_2006ah, 24-12-2006ad, 4:16 pm
Woonplaats: Middleway

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door Umm Taymiyyah » di _2-_sep-_2008ah, 2-9-2008ad, 7:05 pm

Moeslimah schreef:Barak Allahoe Feekom voor jullie antwoorden! Ik moet nu even snel boodschappen doen, maar ik ga het straks even goed doorlezen, insha'Allaah.

Kan iemand de tekst uit onderstaande link misschien even voor me vertalen? Ik heb het net even doorgelezen, maar me Engels is lang niet zo goed meer als toen ik nog op school zat, dus ik wil even zeker weten wat er precies staat.There you are. :)

Vraag: Wat is de regelgeving omtrent het opheffen van de handen tijdens het Witr-gebed?

Antwoord: Het is toegestaan om de handen tijdens de smeekbeden van het Witr-gebed op te heffen. Dit is omdat dit op hetzelfde neerkomt als de smeekbeden in tijden van beproevingen. Het is bevestigd dat de Profeet (sallallahu 'alayhi wa sallam) zijn handen ophief ten tijde van beproevingen. Dit is overgeleverd door al-Bayhaqi, moge Allah hem genadig zijn, met een authentieke ketting.

Shaykh Ibn Baaz
Fataawa al-Mar.ah
Imam al-Dhahabi said: "There are many men who have fabricated Hadith. However, no woman in the history of Islam has been accused of fabrication."

RANDOM_AVATAR
muslimman
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 527
Geregistreerd: zo _27-_apr-_2008ah, 27-4-2008ad, 8:34 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door muslimman » di _2-_sep-_2008ah, 2-9-2008ad, 8:29 pm

***Amir Ibn Khattab*** schreef:
Dus men moet niet denken dat hier een overeenstemming is dat het strijken over het gezicht na het verrichten van du'aa een bid'a is !!
Juist, beluister dit maar eens;

http://www.troid.org/media/audio/MR11.2 ... esface.mp3

Ik ben er persoonlijk van overtuigd, dat zowel de handen opheffen en erna erover wrijven van de sunnah is. Het is ook eigenlijk een natuurlijke beweging vanuit de fitrah gezien die je doet nadat je duaa klaar is met je handen opgeheven door de barakah van de duaa naar je gezicht te brengen.

De vele bewijzen hierover kan men hier lezen:

http://ahlasunnah.wordpress.com/2007/08 ... smeekbede/

Avatar gebruiker
ahlus_sunnah
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 224
Geregistreerd: za _29-_sep-_2007ah, 29-9-2007ad, 5:30 am
Woonplaats: Darul uloom

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door ahlus_sunnah » di _2-_sep-_2008ah, 2-9-2008ad, 10:52 pm

muslimman schreef:
Moeslimah schreef:Sallamoe Aleikoem broeders en zusters,

Ik heb verschillende artikelen waarin staat dat het opheffen van de handen, en vervolgens ermee door het gezicht wrijven een bid'a is. Er zijn een aantal ahadith die zeggen dat het toegestaan is, maar die zijn zwak verklaard. Ik weet dat er wel een aantal uitzonderingen waren waarin onze Profeet salallahoe aleyhi wa sallam het deed. Mijn man en ik hebben gisteren Taraweeh (en ik geloof 3 witr) in de moskee gebeden. Tijdens het laatste gebed moesten we na roekoe blijven staan, en zei de imaam verschillende doe'a. Ik zag dat de zusters om mij heen hun handen in een kommetje (opgeheven) hielden, en elke keer 'Ameen' zeiden. Ik durfde hier niet aan mee te doen, omdat ik dus verschillende keren heb gelezen dat dit bid'a is. Ook wreven de zusters daarna met hun handen door het gezicht. Vervolgens zei de imaam weer 'Allaahoe Akbar', en gingen we in soedjoed.

Even later vertelde me man dat de mannen (inclusief de imaam) hetzelfde deden (handen opheffen, 'Ameen' zeggen, door het gezicht strijken). Ik ben nu even helemaal door de war en hoop dat iemand me kan uitleggen van hoe en wat.

Alvast Barak Allahoe Feekoem.


Huh! Dit heb ik nog nooit eerder gehoord dat je je handen in een kommetje opheft tijdens de Witr, wat ik weet is dat je in de 3e rakaat van de Witr de Qunuut duaas opleest, en net voor de duaa als je de Takbir opleest je 1X opheft zoals je het ook doet als je het gebed begint waneer je Allahuakbar zegt, en daarna weer dus je handen laat zaken en de rechterhand weer over de linker doet, dus je houd je niet opgeheven zoals je dat doet bij een duaa buiten het gebed. In ieder geval zo heb ik het geleerd.

Ik vond het volgende bij Islam & Meer;

De Doe’a Qoenoet in het Witr-gebed

Het "Witr"-gebed wordt nu dus door de grote meerderheid van de moslims meteen na het "Isja"-gebed verricht. Het is dan een gebed van drie rak'aat, zoals het "Maghrib" of zonsondergang-gebed, met dit verschil dat men in de derde rak'ah na het Het is volgens de soenna om de Doe’a Qoenoet in de laatste rak’ah van het Witr-gebed te zeggen, met name de Profeet (saws) deed dit in de laatste tien dagen tijdens de Ramadhân na het Tarawîh gebed, ook heeft de profeet (saws) de doe’a Qoenoet gebruikt tijdens ramp gebeurtenissen.

Iemand die de Doe’a Qoenoet wil zeggen, kan hem het beste zeggen nadat hij klaar is met het reciteren van de "Fâtiha" een extra Soerah of enkele regels van de Qor'aan leest, waarna men nogmaals de handen opheft en de takbier "Allâhoe Akbar" leest en er daarna één "Qoenoet"- gebed aan toevoegt. Dit kan men ook ná de "Roekôe" doen.

Qoenoet 1

"Allâhoemma innâ nasta ienoeka
wa nastaghfiroeka
wa nastahdîeka wa noe'minoe bika
wa natôeboe ileyka
wa natawakkaloe aleyka
wa noesnîe aleykal-chaira
koellahoe, nasjkoeroeka
wa lâa nakfoeroeka wa nachla ‘oe
wa natroekoe man yafdjoeroek
Allâhoemma iyyâka na ‘boedoe
wa laka noesalli
wa nasdjoedoe wa ileyka nas'âa
wa nahfidoe, nardjoe rahmataka
wa nachsjâ adzâbaka
inna adzâbaka bilkoeffâri moelhiq."

"O Allah wij vragen Uw hulp en Uw vergiffenis
wij vragen Uw leiding en geloven in U
we wenden ons tot U in berouw en vertrouwen volledig op U
en we prijzen U op de beste manier en we danken U
wij ontkennen Uw gunsten niet en wij verzaken en verwerpen
hem die U niet gehoorzaamt.
O Allah wij aanbidden U alleen en ons gebed is voor U, we
werpen ons neer voor Uw aangezicht en we wenden ons
haastig tot U
wij hopen op Uw Barmhartigheid en vrezen Uw straf
Uw straf zal zeer zeker de ongelovigen treffen."

Qoenoet 2

"Allâhoemmahddinîe fieman hadeyta
wa ‘âfinîe fieman ’afeyta
wa tawallanie fieman tawalleyta
wa bâriklîe fie mâa a ’ateyta
wa qinîe sjarra maa qadeyta
fa innaka taqdie wa laa yoeqdaa
aleyka fa innahoe laa yadzilloe man wâleyta
wa innahoe laa ya ’izzoe man ’âdeyta
tabârakta rabbanâ wa ta ’aaleyta
wa sallallâhoe ’alâ sayyidinâ moehammadin
wa ’alâ aalihi wa sahbihi wa sallim."

"O Allah! Leid mij met degenen die U geleid heeft,
en breng mij in veiligheid, met degene die U in veiligheid
gebracht heeft, en bescherm mij met hen die U beschermt,
en zegen voor mij wat U aan mij geschonken heeft,
en behoed mij voor het kwaad dat U bepaald heeft,
en voorwaar! U oordeelt en niemand kan over U oordelen.
Uw vriend kan zeker niet vernederd worden,
en Uw vijand kan zeker niet in aanzien staan.
Gezegend bent U, onze Heer en de meest Verhevene, moge Allah
onze leider Mohammad, en zijn familie en zijn metgezellen, vrede
en zegeningen schenken."

Misschien is het voor velen moeilijk om één van deze qoenoet smeekgebeden te lezen, sommigen hebben moeite met het uit het hoofd leren, of door andere omstandigheden waardoor het niet lukt.
Zij kunnen er mee toe om driemaal

"Allahoemmaghfirlie"

”O Allah vergeef mij”

te zeggen, of zij kunnen toe met een keer het oplezen van,

"Rabbanâ âtinâ fiddoenyâ hasanatan
wa fil âchiratie hasanatan
wa qinâ adzâban nâr."

"Onze heer schenk ons in deze wereld en in de volgende het
goede en behoud ons voor de straf van het vuur."


Verder vond ik in een handleiding tot het gebed het volgende:

HET WITR-GEBED (SALAAT AL-WITR)

Het Witr-gebed bestaat uit drie rak`at en is wâdjib (zeer gewenst). Het wordt na het Nachtgebed verricht en in elke rak`at reciteert men na soêra(h) al-Fâtiha(h) nog een soêra(h) of enkele âya(h)’s. (verzen).


Het Witr-gebed verricht men als volgt:

Eerst neemt men zich voor het witr-gebed van vandaag te verrichten. Dan zegt men “Allâhoe Akbar” en begint men met het gebed. Nadat men de eerste twee rak`at precies zoals het soenna(h)-deel van het ochtendgebed heeft verricht en voor de eerste zitting (al-Djalsa(h) al-`Oêlaa) is gaan zitten, reciteert men “At-tahiyyaat”. Dan zegt men weer “Allâhoe Akbar”, staat op voor de derde rak`at en reciteert soêra(h) al-Fâtiha(h) en nog een soêra(h). Daarna gaat men niet tot de gebogen houding (roekoê`) over maar heft de handen ter hoogte van de oren, zoals aan het begin van een ritueel gebed, terwijl men “Allâhoe Akbar” zegt. Vervolgens legt men de handen op elkaar en reciteert het Qoenoêt-gebed. Daarna laat men de handen hangen, zegt “Allâhoe Akbar” en buigt zoals in de andere gebeden. Na de beide nederwerpingen (sadjda(h)’s) reciteert men in de tweede zitting (al-Djalsa(h) al-Achîra(h)) “At-tahiyyaat”, “Allâhoemma salli”, “Allâhoemma baarik” en “Rabbanaa aatinaa”, waarna tot slot de groet (as-salaam) wordt uitgesproken.

DOE`‘ S AL-QOENOÊT

(DEZE SMEEKBEDEN WORDEN GERECITEERD IN DE DERDE RAK`AT VAN HET WITR-GEBED)

ٱَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتُوبُ اِلَيْكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ ٱلْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ
ٱَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُسَلِّى وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِٱلْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

Allâhoemma, innaa nasta‘ienoeka, Wa nastaghfiroeka, Wa nastahdiek. Wa noe‘minoe bika, Wa natoêboe ilayk. Wa natawakkaloe `alayk. Wa noeŝnie `alaykal-chaira koellahoe, Nasjkoeroeka wa laa nakfoeroek. Wa nachla`oe wa natroekoe man yafdjoeroek.

Allâhoemma, iy’yaaka n`aboedoe, Wa laka noesallie wa nasdjoedoe, Wa ilayka nas`aa wa nahfidoe Nardjoe rahmataka wa nach’sjaa `adzaabaka, Inna ` adzaabaka bil-koeffâri moelhiq.

Betekenis:

Oh Allâh! Wij smeken om Uw hulp en leiding en vergeving. Wij geloven in U en we keren ons berouwvol en in vertrouwen tot U. We prijzen U op de beste manier met goede daden en we danken U voor alles. Wij verloochenen U niet, wenden ons af van en verlaten hen die zich tegen U verzetten. Oh Allâh! U alleen aanbidden wij, voor U verrichten we onze gebeden en werpen we ons neder. U alleen willen wij dienen en komen haastig tot U. Wij hopen op Uw Barmhartigheid en vrezen Uw straf, Want Uw ernstige bestraffing zal de ongelovigen treffen.
Dus Allahuahlam waar jij het over hebt....kan het mischhien verduidelijken?


De witr die jij beschrijft wordt meestal altijd gedaan daar Hanafi's. Aangezien we maar 1 witr kennen in de Hanafi madhab. Volgens mij is het de Shafi madhab die deze witr hanteerd.
أهل السنة والجماعة‎

RANDOM_AVATAR
Moeslimah
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 6634
Geregistreerd: zo _10-_dec-_2006ah, 10-12-2006ad, 1:54 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door Moeslimah » wo _3-_sep-_2008ah, 3-9-2008ad, 12:52 am

@Repentance: Barak Allahoe Feek voor het vertalen :)
♥ Weet: voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren. (soerah Yoenoes) ♥

Avatar gebruiker
LerendZusje
Super lid
Super lid
 
Berichten: 668
Geregistreerd: wo _12-_sep-_2007ah, 12-9-2007ad, 3:24 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door LerendZusje » wo _3-_sep-_2008ah, 3-9-2008ad, 6:22 pm

Als ik het gebed doe,en dan uiteindelijk de groeting heb gedaan,blijf ik daarna altijd eventjes zitten. Dan ga ik mijn dua's doen,mijn handen doe ik dan ook altijd in een kommetjes vorm,en soms daarna met mn handen over mn gezicht. Ik heb het zo ooit in een boekje gezien,weet iemand of deze handeling mag ?
ஜ Door mijn angst komt er een leegte.

RANDOM_AVATAR
Moeslimah
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 6634
Geregistreerd: zo _10-_dec-_2006ah, 10-12-2006ad, 1:54 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door Moeslimah » wo _3-_sep-_2008ah, 3-9-2008ad, 7:44 pm

@LerendZusje; Dit is niet volgens de soennah van onze Profeet salallahoe aleyhi wa sallam.
Ik heb er verschillende bronnen van, dus ik zal het je even e-mailen.
♥ Weet: voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren. (soerah Yoenoes) ♥

RANDOM_AVATAR
muslimman
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 527
Geregistreerd: zo _27-_apr-_2008ah, 27-4-2008ad, 8:34 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door muslimman » wo _3-_sep-_2008ah, 3-9-2008ad, 8:40 pm

Moeslimah schreef:@LerendZusje; Dit is niet volgens de soennah van onze Profeet salallahoe aleyhi wa sallam.
Ik heb er verschillende bronnen van, dus ik zal het je even e-mailen.


Dit is wel volgens de soennah van onze Profeet salallahu aleyhi was salaam;

Zie deze artikel:

http://ahlasunnah.wordpress.com/2007/08 ... smeekbede/

Was salaam

RANDOM_AVATAR
Moeslimah
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 6634
Geregistreerd: zo _10-_dec-_2006ah, 10-12-2006ad, 1:54 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door Moeslimah » do _4-_sep-_2008ah, 4-9-2008ad, 4:24 pm

De volgende artikelen hebben even niks te maken met Taraweeh of Witr, maar ik zal ze voor de duidelijkheid toch even plaatsen;

Vraag:
Wat is de regelgeving betreffende het opheffen van de handen en het verrichten van smeekbedes na het gebed?

Antwoord:
Sheikh Ibn 'Oethaymien zegt in Fatawa arkaanoe l-Islaam:

Het is niet toegestaan wanneer iemand het gebed voltooid heeft, om zijn handen op te heffen en smeekbedes te verrichten. Het is niet in de Soennah overgeleverd dat de profeet dit
gedaan heeft. Indien iemand smeekbedes wenst te verrichten, dan is het verrichten van smeekbedes tijdens het gebed beter (tijdens de soedjoed en na de Tashahhoed) dan dat hij ze na het voltooien van het gebed verricht. Dit is waarom de profeet hierop wees in de H’adieth van Ibn Mas’oed , waarin hij sprak over de Tashahhoed, zeggende: “Vervolgens kan hij kiezen uit elke kwestie die hij wil (door in zijn smeekbedes te vragen wat hij wil) .” [1]

Wat betreft hetgeen enkele mensen doen; elke keer wanneer ze een vrijwillig gebed verricht hebben, heffen ze hun handen op totdat je zelfs bijna van sommigen gaat denken dat hij geen smeekbede verricht, omdat je, wanneer het (verplichte) gebed begint en ze nog in de Tashahhoed van het vrijwillige gebed zijn, nadat ze de Tesliem hebben verricht hun handen ziet opheffen, en het is alsof – en Allah weet het beter – ze hun handen simpelweg opheffen (zonder smeekbedes te verrichten), en vervolgens strijken ze ermee over hun gezicht. Dit alles om een manier van smeekbedes te behouden waarvan ze denken dat het toegestaan is, terwijl dit niet het geval is!!!

Het in deze mate in stand houden ervan wordt daarom beschouwd als een vorm van innovatie (bid’ah) en is niet toegestaan.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Overgeleverd door Al-Boekhaarie in het Boek van Adzaan, in het Hoofdstuk: “Welke smeekbede er gekozen kan worden na de Tashahhoed.” (800).

bron ahlasunna.nl)
♥ Weet: voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren. (soerah Yoenoes) ♥

RANDOM_AVATAR
Moeslimah
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 6634
Geregistreerd: zo _10-_dec-_2006ah, 10-12-2006ad, 1:54 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door Moeslimah » do _4-_sep-_2008ah, 4-9-2008ad, 4:27 pm

Uit een beschrijving van de salaah van de Profeet, geschreven door Sheich Mohammed Nasir-oeddien Al-Albaanie (rahimahu Allaah) op pagina 206 het volgende:

"Als jullie Allah aanroepen, doe dan doe'a met de palmen van jullie handen, en doe geen doe'a met hun ruggen, en als jullie klaar zijn, strijk dan je gezicht ermee."

Da'ief (zwak). Overgeleverd door ibn Majah (1181,3866), ibn Nasr in Qiyaam al-Lail (p.137), Tabaraani in al-Moe'jam al-Kabier (3/98/1) & Haakim (1/536), van Saalih ibn Hassaan van Mohammed ibn Ka'b van ibn 'Abbaas als marfoe'.

Dit is een zwakke sanad vanwege ibn Hassaan, die moenkar is in Hadieth, zoals al-Boechaarie zei; Nasaa'i zei, "Hij is opgegeven in Hadieth"; ibn Hibbaan zei, "Hij had doorgaans zangeressen en luisterde naar muziek, en hij vertelde gefabriceerde verslagen op gezag van betrouwbare overleveraars"; ibn Abi Haatim zei in Kitaab al-'Ilal (2/351), "Ik vroeg mijn vader (d.w.z. Aboe Haatim al-Raazi) over deze Hadieth, waarop hij zei: 'Moenkar'."

ibn Hassan is bevestigd door 'Isaa ibn Maimoen, die het ook vermelde van Mohammed ibn Ka'b, zoals ibn Nasr heeft verteld. Dit verandert echter niets, omdat ibn Maimoen even zwak is: ibn Hibbaan zei, "Hij vermelt ahaadieth, die allemaal gefabriceerd zijn"; Nasaa'i zei, "Niet betrouwbaar."

Deze hadieth van ibn 'Abbaas is ook overgeleverd door Aboe Daawoed (1485), en van hem Baihaqi (2/212), via: 'Abdoel Maalik ibn Mohammed ibn Aiman van 'Abdoellaah ibn Ya'qoeb ibn 'Ishaaq van iemand die het hem vertelde van Mohammed ibn Ka'b, met de bewoording:

"Bewaak niet de muren. Degene die in de brief van zijn broeder kijkt zonder zijn toestemming, waarlijk, hij kijkt in het vuur. Vraag Allah met de palmen van jullie handen, en vraag Hem niet met hun ruggen, en als jullie klaar zijn, strijk dan je gezicht ermee."

Dit is een zwakke sanad: 'Abdoel Maalik is zwak verklaard door Aboe Daawoed; het bevat ook de sheich van 'Abdoellaah ibn Ya'qoeb die niet bij naam genoemd wordt, en daardoor onbekend blijft - het is mogelijk dat hij ibn Hassaan of ibn Maimoen is, die hierboven beiden genoemd worden.

De Hadieth is ook overgeleverd door Haakim (4/270) via: Mohammed ibn Moe'aawiyah, die zei dat Masaadif ibn Ziyaad al-Madieni hem vertelde dat hij het gehoord had van Mohamed ibn Ka'b al-QuRaazi. Dhahabi volgde dit door duidelijk te maken dat ibn Moe'aawiyah tot leugenaar verklaard was door Daaraqoetni, dus de Hadieth is vervalst.

Aboe Daawoed zei over deze Hadieth, "Deze Hadieth is overgeleverd via meer dan een route, op gezag van Mohammed ibn Ka'b; allemaal zijn ze zwak."
♥ Weet: voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren. (soerah Yoenoes) ♥

RANDOM_AVATAR
Moeslimah
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 6634
Geregistreerd: zo _10-_dec-_2006ah, 10-12-2006ad, 1:54 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door Moeslimah » do _4-_sep-_2008ah, 4-9-2008ad, 4:29 pm

'Abdoe-Laah bin Abie Moegieth verhaalt dat de Boodschapper van Allaah zegt;
(( Wanneer iemand van jullie Allaah aanroept en (daarbij) zijn handen heft, Allaah de Verhevene plaats in zijn handen zegeningen en barmhartigheid, dat hij deze niet terugtrekt/laat zaken tot hij (er) zijn gezicht (mee) veegt ))
[Jaami' As-Saghier van As-Soeyoetie en is zwak verklaard In Da'ief Al-Jaami' nr. 4400]

'Omar verhaalt dat;
" Hij de Profeet zag bij Ahjaar Az-Zayt, dicht bij Zawraa, staand Allaah aanroepend om regen, toen hij gedaan was veegde hij over zijn gezicht."[Kanz Al'Oemaal 2/614 nr. 4889 en is zwak ]

Saa²ib bin Yazied verhaalt van zijn vader dat;
" Wanneer de Boodschapper van Allaah zijn dou'a eindigde, over zijn gezicht veegde (met zijn handen)."
[Zie Tagriej in boek van Aboe Zied. Hadieth is zwak verklaard in Da'ief Al-Jaami' : 4399 en in Al-Irwaa nr. 433 en in Al-Mishkaat nr. 2195]

En dan is er nog de uitspraak van Al-Albanie;
Wat betreft het (daarmee) vegen, (ya'nie met de handen over de gezichten) Dan is het niet overleverd in deze situatie (ya'nie in Qoenoet Al-Witr). Het is dus een innovatie. Wat betreft buiten het gebed, dan is dit niet authentiek bevestigd. En alles wat daarover overgeleverd is, is Zwak. En sommigen zijn nog zwakker dan sommigen/anderen. Zoals ik het heb verbeterd in mijn Da'ief Sunnah Abie Dawoed nr. 262. En in Ahadieth As-Sahiehah nr. 597. En daarom heeft ook Al'Iz Abd As-Salaam gezegd in sommigen van zijn fataawa; " en niemand doet het behalve de onwetende "
♥ Weet: voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren. (soerah Yoenoes) ♥

RANDOM_AVATAR
muslimman
Senior lid
Senior lid
 
Berichten: 527
Geregistreerd: zo _27-_apr-_2008ah, 27-4-2008ad, 8:34 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door muslimman » do _4-_sep-_2008ah, 4-9-2008ad, 8:31 pm

Is het handen heffen bij het maken van een smeekbede na het voorgeschreven gebed, en bij het voltooien van de smeekbede de handen over het gezicht strijken een innovatie? Wat is het oordeel over het maken van een smeekbede in gemeenschap?

Het antwoord op deze vraag zal worden gegeven in 3 gedeeltes.

-Het eerste gedeelte zal antwoorden geven op het maken van een smeekbede na de voorgeschreven gebeden.

-Het tweede gedeelte zal antwoorden geven over het handen heffen tijdens een smeekbede, en het strijken van de handen over de gezicht na een smeekbede.

-Het derde gedeelte zal antwoorden geven over het maken van een smeekbede in gemeenschap samen.

Wat betreft het eerste, namelijk het maken van een smeekbede na een voorgeschreven gebed, dan is dit een vastgesteld feit dat dit een handeling uit de Soennah is. Dit was een handeling dat de Profeet (vrede zij met hem), de Sahaba (moge Allah tevreden zijn met hen), de vrome voorgangers (moge Allah barmhartig zijn tegen hen) deden.

Enkele bewijzen betreffende dit zijn:

1) Aboe Oemama overleverd: “Men vroeg aan de Profeet (vrede zij met hem): “Welke van de smeekbeden is het meest geschikt om verhoord te worden?” Hij antwoordde: “Deze die uitgesproken wordt in het midden van de tweede helft van de nacht en na de voorgeschreven gebeden.”

(Sunan Tirmizi, 5/188 met een goede (Hasan) overleveringsketen)

2) Foedala ibn Oebayd heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Waneer een van jullie het gebed volbrengt, dan moet hij Allah lofprijzen, en dan voor mij bidden. Vervolgens kan hij aan Allah vragen wat hij wenst.”

(Abu Dawud, Tirmizi, Bayhaqi, Ibn Hibban, Hakim, Ibn Soenni, Deze hadith is authentiek (Sahih) verklaard door Abd al Qadir Al Arna’ut)

3)Aboe Moesa al Ashari overleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die eraan denkt om een verzoek tot Allah te richten, laat hem dit dan doen na een voorgeschreven gebed.”

(Ibn Asaakir)

4)Oemmoe Salama heeft overleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) na het ochtengebed het volgende zei: ”Allahoemma inni as’aloeka ilman nafi’an, wa rizqan tayyibanwa amalan moetaqabbalan.” (O Allah! Geef mij nuttige kennis, een gezonde levensvoorziening en daden die aanvaard worden)

(Nasai, Ibn Madjah, Ahmad bin Hanbal, Ibn Soennie)

5) Muaz bin Jabal overleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) hem hand vasthield en het volgende tegen hem zei: “ Ya Muaz! Ik zweer bij Allah dat ik van jou hou, Ya Muaz ik adviseer je het niet na te laten om na elk gebed het volgende te zeggen: “Allamoemma a’inni ala dhikrika, wa shukrika. Wa hoesnie ibadatik.” (O Allah! Help mij om Uw naam te gedenken, om U mijn dankbaarheid te tonen en U op een juiste manier te aanbidden)

(Abu Dawud , Nasai)

6)Mughira bin Shoeba overleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) gewend was om na elk gebed drie keer een smeekbede te maken.

(Imam Buhari in Tarikh al Awsat)

Er zijn veel meer ahadith m.b.t. het maken van een smeekbede na een voorgeschreven (zowel een optionele gebed). Wij volstaan met het bovenstaande om dit artikel niet te verlengen.

Handen opheffen en de handen over het gezicht strijken/wrijven tijdens een smeekbede:

De handen opheffen alsmede erna de handen over de gezicht strijken dan is dit ook iets wat van de Profeet (vrede zij met hem) is overgeleverd. Er zijn algemene overleveringen welke aantonen dat het bij een smeekbede gedaan moet worden, en er zijn overleveringen welke aantonen dat het na een voorgeschreven gebed gedaan moet worden.

Enkele algemene ahadith;

1)Oemar ibn Khattaab overleverd dat waneer de Profeet (vrede zij met hem) zijn handen ophief voor een smeekbede, ze niet omlaag totdat hij ermee langs zijn gezicht had gestreken.

(Tirmizi, Ibn Asakir, Tirmizi zegt dat de hadith Sahih Gharieb is.)

Ibn Hajar al Asqalani schrijt in zijn Bulugh al Maraam betreffende bovenstaande hadith van Oemar ibn Khattaab in Tirmizi over het strijken van de handen over de gezicht na een smeekbede:

“Overgeleverd door Tirmizi, en deze hadith heeft Shawahid (ondersteuning), onder meer de hadith uit Abud Dawud van Ibn Abbas en anderen, en het totaal laat zien dat dit een goede (Hasan) hadith is.”

2)Abdullah ibn Abbas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “ Smeek Allah door jullie handpalmen naar de hemel te richten en niet de rug van jullie handen. Wrijf vervolgens met jullie handen over jullie gezicht.”

(Abu Dawud, Ibn Madjah, Bayhaqi, Deze hadith is goed (Hasan) verklaard is door Shayk Abd al Qadir al Arna’ut)

3)Salman al Farisi overleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:
”Voorwaar, jouw Heer, Gezegd en Verheven is Hij, is Bescheiden en Gul. Hij is Verlegen naar zijn dienaar toe wanneer hij zijn handen opheft naar Hem, Om ze leeg te retorourneren.”

(Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Madjah, Ahmad bin Hanbal, Hakim, Deze hadith is authentiek (Sahih) verklaard door Shayk Abd al Qadir al Arna’ut )

4)Said bin Yazid overleverd van zijn vader :”Wanneer de Profeet (vrede zij met hem) een smeekbede deed en zijn handen ophief, streek hij langs zijn gezicht met zijn handen.”

(Abu Dawud)

5)Abdullah ibn Abbas overleverd dat de Profeet (vrede zij met hem zei: “Bewaak niet de muren. Degene die in de brief van zijn broeder kijkt zonder toestemming, waarlijk, hij kijkt in het vuur. Vraag Allah met de palmen van je handen, en vraag Hem niet met je ruggen, en als jullie klaar zijn, strijk dan je gezicht ermee.”

(Abu Dawud, Bayhaqi)

6) Abu Nuaym Wahb overleverd: “ Ik zag Ibn Oemar en Ibn Zoebayr een smeekgebed maken, en daarna hun handen over hun gezicht wrijven.”

(Imam Buhari in zijn Abad al Moefrad, Ibn Hajar al Asqalani heeft de overlevering Sahih verklaard in Al Amali, alle overleveraars zijn die van uit Sahih Buhari)

7) Ali bin Abi Talib RA overleverd dat de Boodschapper van Allah : ‘’Het opheffen van de handen tijdens de smeekbede is van nederigheid, En Allah de Meest Verhevene zei betreffende dat: ‘’ Wij hebben hen met de bestraffing getroffen toch, werden zijn niet ootmoedig tegen hun Heer en zij werden niet nederig’’ zei.’’ (Surah Al Mumminun 76)

(Bayhaqi in zijn Sunan, Hakim in zijn Mustadrak)

Na het voorgeschreven gebed:

1) Abu Hurayra overleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn handen ophief nadat hij zijn gebed had afgesloten met de groet, en terwijl hij nog steeds in de richting van de Qiblah was zei hij: “O Allah….bevrijd de zwakke Moslims uit de handen van de ongelovigen.”

(Ibn Abi Hatim, Imam Ibn Kathir in zijn Tafsir)

2) Aswad bin Amir overleverd dat hij het ochtend gebed achter de Profeet (vrede zij met hem) bad. Waneer de Profeet (vrede zij met hem) het gebed had volbracht, draaide hij zich om, hief zijn handen op en maakte een smeekbede.

(Tabarani in Mujam al Kabir)

3)Anas bin Malik overleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is geen dienaar van Allah welke zijn handen opheft na het gebed en dan ; ‘O Allah, mijn Heer, Heer van Ibrahim, Heer van Ishaq, Heer van Jakub, Heer van Djabrail, Heer van Mikail, Heer van Israfil, Ik vraag U om mijn smeekbede te beantwoorden zegt…….behalve dat Allah het tot zich zelf neemt om diegene zijn opgeheven handen niet leeg te retourneren.

(Ibn Soennie in zijn Amal al Yawm al Layl, Pagina 38)

4)Abdullah ibn Zubayr zag iemand zijn handen heffen en een smeekbede maken voor hij zijn gebed had volbracht. Nadat hij zijn salaat beëindigd had zei hij tot hem: “De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hief nooit zijn handen tot na het beëindigen van het gebed”.

(Opgetekend door Tabrani in zijn Al-Mu’jam en authentiek verklaard door Al Haythami in Majma’ al-Zawaid)

5) Abu Wada’ah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het (vrijwillige) nachtgebed moet gedaan worden in sets van twee rakaat, wat betekend dat je de tashahhud reciteerd na iedere twee rakaat, uit toewijding en nederigheid in je smeekbede, hef je handen op en zeg: “Oh Allah, vergeef mij”. Wie dit nalaat, zijn gebed zal niet compleet zijn”.

(Sunan Abu Dawud 2 / 40 & Sunan Ibn Majah 1 / 419)

Imam Djalaladdin al Suyuti (rah) zegt in “İthamu’d-Dirayah bi sharhi’n-Nihayah”: De ahadith m.b.t. het heffen van de handen tijdens een smeekbede heb ik verzameld in een ‘Juz’ De ahadith hebben mij met vele kettingen bereikt, en het aantal is opgelopen tot 100 ahadith.

Ook zegt Imam Djalaladdin al Suyuti in “Sharhu’t-Takrib”: De ahadith m.b.t. tot het heffen van de handen tijdens een smeekbede zijn wat betreft de tatbiq (het heffen van de handen tijdens een smeekbede) Mutawatir. Er zijn ongeveer 100 ahadith van de Profeet (vrede zij met hem) overgeleverd m.b.t. het heffen van de handen tijdens een smeekbede. Ik heb deze ahadith in een ‘Juz’ verzameld. Hoewel het deze ahadith om verschillende gevallen (waar de smeekbede werd gedaan) bereiken deze ahadith wat betreft de tatbiq (het heffen van de handen tijdens een smeekbede) de graad van zekerheid (Tawatur al Mana). De ahadith hebben allemaal gemeen dat er bij een smeekbede de handen worden opgehefd.

Imam Nawawi (rah) zegt in Sharhu’l Muslim; ”De ahadith m.b.t. het heffen van de handen zijn bevestigt in zo’n 100 ahadith. Imam Munziri (rah) heeft deze ahadith verzameld. Imam Suyuti (rah) heeft hierover ook een werk geschreven.”

Smeekbede in gemeenschap:

Een smeekbede in gemeenschap waarbij een iemand een smeekbede maakt en de anderen ‘Amin’ zeggen is ook te vinden in de Qoran en Soennah en er zijn vele bewijzen voor dit;

1) Allah zei tegen Moesa en Haroen: “ Voorzeker, ik heb jullie smeekbede verhoord “ (Soerah Yoenoes 89)

De overleveringen van de Sahaba en de Salaf overeenstemmen dat de modaliteit van deze smeekbede was dat Moesa een smeekbede maakte waarop Haroen ‘Amien’ zei, zoals overleverd door de imaams van Tafsir van Ibn Abbas, Abu Hurayra, Abu al Aliya, Abu Salih, Ikrima, Muhammad ibn Kab al Qurazi, Rabi, Ibn Anas en anderen.

(zie Tafsir Ibn Kathir (2/656) en al Suyuti’s al Durr al Manthur (3/315)

2)Habib ibn Salama al Fihri heeft overleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Geen groep van mensen komt samen, en vervolgens smeken enkelen onder hen Allah en zeggen de anderen ‘Amin’, zonder dat Allah hen gunstig beantwoordt.”

(Tabarani, Bayhaqi, Hakim in al Mustadrak en hij verklaarde de hadith Sahih, Daraqutni, Deze hadith is goed (Hasan) verklaard door Shayk Abd al Qadir al Arna’ut)

Al Haythami zegt in zijn Majm’al Zawaid; ‘’De overleveraars in deze ketting zijn die van Bukhari en Muslim behalve Ibn Lahi’a en hij is Thiqah ‘betrouwbaar’.’’

3)Aswad bin Hilal al Muharabi overleverd dat toen Umar RA tot Khalifa was benoemd, op de preekplaats (hutbah) stond en: ‘’ O mensen ik ga tot Allah smeken, zeg daarom ‘Amin’! O Allah mijn Heer! Ik ben grof ,maak mij zachtaardig, en ik ben gierig, maak mij gul, en ik ben zwak, maak mij sterk’’ zei.

(Abu Nuaym in zijn Hilya, Ibn Sad in zijn al Tabaqat al Qubra)

4)Anas bin Malik overleverd dat een dorpeling op een vrijdag naar de Profeet (vrede zij me hem kwam) en: ‘’O Boodschapper van Allah! Onze dieren op het land gaan dood, de van anderen afhankelijken gaan dood, de mensen gaan dood ! ’’ zei. Waarop de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zijn handen ophief voor een smeekbede, en de mensen hieven ook hun handen voor de smeekbede samen met de Boodschapper van Allah…

(Bukhari in zijn Sahih, Boek van Smeekbedes)

5) Abu Shuddad overleverd terwijl Ubada ibn al Samit ook aanwezig was en hem bevestigde: ‘’We waren in de huis van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) Waneer hij vroeg: ‘’Is er tussen jullie een vreemdeling?’’ Hij bedoelde iemand van de Mensen van het Boek. Antwoordden wij: ‘’Nee, O Boodschapper van Allah’’. Hij beveelde de deur te sluiten en zei: ‘’ Hef je handen op en zeg ‘La ielaha iel Allah. We hefden onze handen voor een tijdje. Toen zei hij (vrede zij me hem): ‘’ O Allah! Waarlijk U heeft me gezonden met deze zin en heeft me de Paradijs ervoor beloofd. Waarlijk U breekt geen belofte’’ Toen zei hij (vrede zij met hem) : ‘’ Wees blij, voorwaar Allah heeft jullie vergeven.’’

(Ahmad bin Hanbal in zijn Musnad, Tabarani in zijn Mujam al Kabir, De hadith is goed (Hasan) verklaard door Hafiz al Munziri)

6)Een marfu overlevering met een zeer zwakke overleveringsketen van Ibn Abbas overleverd door al Daylami in Musnad al Firdaws als een stuk van een langere overlevering: ‘’ Degene die de smeekbede voert, en diegene die ‘Amin’ zegt, zijn twee partners in de beloning ervan.’’


Dus met respect voor Shayk Albani die het een Bidah noemt, deze opinie van hem baatil gezien het aantal ahadith (er zijn er nog veel meer welke hier niet staan) dat er over deze onderwerp gaan. We hebben gezien dat het veel zijn en sommige Sahih en Hasan zijn verklaard.

En dan is er nog de uitspraak van Al-Albanie;
Wat betreft het (daarmee) vegen, (ya'nie met de handen over de gezichten) Dan is het niet overleverd in deze situatie (ya'nie in Qoenoet Al-Witr). Het is dus een innovatie. Wat betreft buiten het gebed, dan is dit niet authentiek bevestigd. En alles wat daarover overgeleverd is, is Zwak. En sommigen zijn nog zwakker dan sommigen/anderen. Zoals ik het heb verbeterd in mijn Da'ief Sunnah Abie Dawoed nr. 262. En in Ahadieth As-Sahiehah nr. 597. En daarom heeft ook Al'Iz Abd As-Salaam gezegd in sommigen van zijn fataawa; " en niemand doet het behalve de onwetende "


Waar Abd as Salaam het over heeft is het vegen van de handen na de Qunoet duaa in de Witr gebed, en hierin heeft hij gelijk, want er is geen overlevering die dit bewijst. Dit wordt duidelijk als je hem fatawaa leest.

Imam Nawawi zegt dat het niet aanbevolen is het in de Qunut smeekbede in het Witr en Fajr (waar de Shafis de Qunut doen) gebed te doen zie Sharh Al-Muhazzab Volume 3 Pagina 501-505. Hiermee is hij met Ibn Abdassalaam mee eens. Want Ibn Abdessalaam heeft het ook over de Qunut.

Avatar gebruiker
Abd ar-Rahmaan
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2447
Geregistreerd: ma _21-_apr-_2008ah, 21-4-2008ad, 8:48 pm

Re: Handen opheffen tijdens Taraweeh of Witr?

door Abd ar-Rahmaan » di _10-_jan-_2012ah, 10-1-2012ad, 5:57 pm

Omhoog!
http://www.ontdekislam.nl/forum/viewtop ... 30&t=39712
En dit hoorde erbij, dus ik ben benieuwd!
Sufyan Ath-Thawri rahimahoellah zei:


"Wij hadden mensen gekend die blij werden als iemand tegen hen zei: "Vrees Allah" , en nu irriteren ze zich als iemand dit tegen hen zegt."


[Min Akhlaaq As-Salaf,76]


Keer terug naar Het Gebed

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast