Bidden met schoenen & in rechte rijen

Plaats hier alles m.b.t. het gebed, woedhoe, adhan, etc.
Avatar gebruiker
Salsabila
Beginner
Beginner
 
Berichten: 14
Geregistreerd: zo _16-_okt-_2005ah, 16-10-2005ad, 10:10 pm
Woonplaats: Antwerpen

Bidden met schoenen & in rechte rijen

door Salsabila » do _17-_nov-_2005ah, 17-11-2005ad, 8:42 pm

Dagelijks houden we ons bezig met het verrichten van de salaat; de tweede pilaar van Islam, maar in hoeverre verrichten we die wel echt volgens de soenah van de Profeet (s.a.s)? Hij heeft ons opgedragen te bidden zoals hij bad; en in soerat-ul-Ahzaab 33:21 zegt Allah swt:

Inderdaad, in de boodschapper van Allah hebben jullie een goed voorbeeld om te volgen voor degene die hoopt op Allah en de Laatste Dag.

Het bidden met schoenen aan is een soenah die losgelaten is en vrijwel doodgebloed is bij de meeste moslims! Er zijn vele soenah’s waar moslims onwetend over zijn en dus hebben losgelaten, terwijl in soetrat- Ul- Hashr 59:7 staat:

En wat de boodschapper van Allah jullie geeft, neem het, en wat hij jullie verbiedt,blijf ervan weg

Bovendien staat in soerat-Ul Ahzaab 33:36:

Het is niet aan een ongelovige; man of vrouw wanneer Allah en zijn boodschapper een zaak bepaald hebben. Dat zij enige kans in hun beslissing hebben…

Hier volgen meerdere betrouwbare overleveringen die bewijzen dat het van de soennah is om ook met schoenen aan te bidden; in plaats van ALTIJD schoenen te verwijderen voor het gebed.

1) Abu maslamah Sa’eed Ibn Yazeed Al- Azdee zei: ‘’ Ik vroeg Anaas Ibn Maalik: ‘’Verrichte de Profeet salaat in zijn schoenen? ‘’ Hij antwoordde: ‘’Ja.’’

Sahih Bukhari 1:494 en Sahih Muslim 5:42.

2) Yazaad ibn ‘Abdullah Ibn ush-Shikeer overleverde van zijn vader, die zei: “ Ik verrichte de salaat met Rasuulullaah (s.a.s.) en ik zag hem zijn keel schrapen (en op de grond spugen) toen veegde hij het (speeksel) met zijn schoen.’’

Sahih Muslim 1:390 (nr:554)

3) Abdur-Razaaq (van de tabi’een) heeft in ‘’al-Musannaf‘’ 1:3841 van Ma’mar gezegd die het van Abul-A’laa Ibn Abdullaah Ibn ush-Shakheer hoorde, die het van zijn vader hoorde die zei: ‘’ Ik zag Rasuulullah (s.a.s.) de salaat verrichten met zijn schoenen aan.’’

4) Ibn Abee Aws heeft overgeleverd: ‘’ Soms, wanneer mijn grootvader Aws (een sahabi) het gebed verrichte, liet hij me weten (dat hij zijn schoenen wou), dus gaf ik hem zijn schoenen en hij zei altijd: ‘’ Ik zag Rasuulullaah (s.a.s.) de salaat in zijn schoenen verrichten.’’

Verzameld door Ibn Maajah 1:330.

5) Al-Haarith Ibn Ka’b zei: ‘’ Terwijl ik met Abu Hurayrah zat kwam er een man naar hem toe die vroeg:’’ O Abu Hurayrah! Heb je de mensen verhinderd om het gebed in hun schoenen te verrichten? ‘’ Hij antwoordde: ‘’ Nee, bij het Eeuwig blijvende bestaan van Allah!! Ik heb zeker – bij de Heer van deze Ka’abah- Rasuulullaah (s.a.s.) het gebed richting deze heilige plek (maqaam ibrahiem) zien verrichten terwijl hij schoenen droeg en daarna vertrok met de schoenen aan.’’

Verzameld door Ahmad 2:422.

6) ‘ Abdullah Ibn Mas’ood heeft overgeleverd: ‘’ Inderdaad, we zagen Rasuulullaah ( s.a.s.) het gebed verrichten in schoenen en Khuffs.’’

(Khuffs dit zijn leren sokken) verzameld door Ibn Maajah 1:330

7) ‘ Abdullaah Ibn ‘Amr Ibn ul-‘Aas As-Sahmee zei: ‘’ Ik zag Rasuulullaah (s.a.s.) zowel met als zonder schoenen bidden.’’

Verzameld door Abu Dawud 1:247.

8) een van de jonge metgezellen ‘ Amr Ibn Hurayth zei: ‘’ Rasuulullaah verrichte het gebed in een paar (genaaide) schoenen.’’

Verzameld door Ahmad 4:307

9) Abu Dharr zei: ‘’ Ik zag Rasuulullaah (s.a.s.) het gebed verrichten in een paar schoenen gemaakt van koeienhuid.’’

Verzameld door Said al-Bayhaqee 2:420.

10) Mujamma ‘ Ibn Ya’Qoeb overleverde aan Al’ Attaaf over een jongen van de mensen uit Qubaa, die hij ontmoette toen deze een oude man was geworden dat hij zei: ‘’ Rasuulullaah (s.a.s.) kwam bij ons in de Qubaa. Hij zat in de rode namiddag schaduw en de mensen verzamelden zich rond om hem. Toen vroeg Rasuulullaah (s.a.s.) om iets te drinken wat hem werd gegeven, dus dronk hij ervan. Ik was aan zijn rechter kant en de jongste van de mensen, dus gaf hij het aan mij en ik dronk ervan. Ik herinner mij dat hij het gebed die dag met ons verrichte terwijl hij zijn schoenen aan had en hij verwijderde ze niet.’’

Verzameld door Ahmad 3:502

11) A’ Ishah heeft overgeleverd: ‘’ Ik heb Rasuulullaah (s.a.s.) het gebed zowel met als zonder schoenen zien verrichten; zowel staand als zittend zien drinken; en na de salaat zowel rechts als links zien omdraaien en het maakte hem niet uit wat het daarvan was.’’

Verzameld door Al-Bayhaaqee 2:431

12) Sa’eed Ibn Fayrooz heeft overgeleverd van zijn vader dat de delegatie van Thaqeef bij Rasuulullaah (s.a.s.) aankwam en ze zeiden:.. ‘’ we zagen hem in een paar gelijke schoenen het gebed verrichten.’’

Verzameld door At-Tahaawee

13) Ibn ‘ Abbaad Ibn Ja’far heeft overgeleverd van een van de shuyoegh (sheighs) die zei: ‘’ Ik zag Rasuulullaah (s.a.s.) het gebed in zijn schoenen verrichten.’’ En hij wees naar de heilige Plaats.

Verzameld door Abdur-razzaaq 1:386

14) Shaddaad Ibn Aws heeft overgeleverd van zijn vader die zei: ‘’ Rasuulullaah (s.a.s.) zei: ‘’ wees anders dan de joden, want waarlijk zij bidden niet met hun schoenen aan, noch met hun khuffs.’’

Verzameld door Abu Dawud 1:247

En At-Tabaraanee zei in al-Kabeer 7:348: ‘’ verricht het gebed in je schoenen en doe de joden niet na.’’

15) Anaas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zijn schoenen nooit tijdens de salaat weg haalde behalve een keer. Hij deed ze uit dus deden de mensen hun schoenen uit en dus zei hij: ‘’ Wat is er aan de hand met jullie?’’ Ze zeiden: ‘’ U deed uw schoenen uit, dus deden wij de onze uit. ‘’ Hij zei toen: ‘’ Inderdaad, jibreel ( de engel) liet mij weten dat er iets onreins op was.’’

Omdat dit iedereen kan overkomen moeten wij onze schoenen vegen voordat we erin gaan bidden; kijk maar naar de volgende hadith:

Abu Sa’eed al-Khudree zei: ‘’ Terwijl Rasuulullaah (s.a.s.) het gebed met zijn metgezellen verrichtte deed hij zijn schoenen uit en plaatste ze aan zijn linker kant. Omdat de mensen dit zagen, gooiden ze hun schoenen uit. Toen Rasuulullaah (s.a.s.) klaar met het gebed was zei hij: ‘’ Wat was de reden dat jullie jullie schoenen uit deden? ‘’ ze zeiden: ‘’ we zagen u uw schoenen uitgooien dus gooiden wij de onze.’’

‘’ dus zei Rasuulullaah (s.a.s): ‘’ inderdaad, jibreel kwam naar mij en vertelde mij dat er iets vuils op was ( of hij zei: iets onreins.’’) ‘’ Toen zei hij: Wanneer iemand van jullie naar de moskee komt, laat hem dan kijken of hij vuil of iets onreins op zijn schoenen ziet; laat hem het weg vegen en dan kan hij salaat erin verrichtten.’’

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei: ‘’ als iemand van jullie op iets onreins stapt met zijn khuffs dan is hun reiniging zand.’’

Het eerste argument of de eerste twijfel van degenen die ontkennen dat je met schoenen aan kan bidden is dat onze moskeeen tapijten hebben en je op die mooie tapijten toch niet met schoenen aan gaat bidden. Het antwoord hierop is dat het beter zou zijn geweest wanneer onze moskeeen zoals de moskeeen in de tijd van Rasuulullaah (s.a.s.) waren gebleven. Volgens de soenah horen de moskeeen immers simpel mogelijk te zijn. Ibn ‘ Abbaas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei: ‘’ het is mij niet bevolen moskeeen te verheffen/bevorderen.’’ Abu Dawud.

En Anaas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei: ‘’ Het uur zal niet komen totdat mensen wedijveren in het bouwen van (mooie) moskeeen. ‘’ Abu Dawud, Ibn Maajah, Ahmad. Ad-Daarimee, Ibn Hibbaaan en Ibn ‘Abbaas zei: ‘’ Jullie zullen inderdaad versieren zoals de Joden en de Christenen dat deden.’’

Er zijn nog genoeg scholen, werkgelegenheden, huizen zelfs, waar het in ieder geval wel kan; of de gebedsplaatsen van Eid die meestal buiten zijn!

Het weerleggen van degenen die de Soenah verwerpen:

Veel mensen negeren de soenah omdat zij hun eigen mening volgen en datgene wat zij beter vinden en een van de soenah’s is het verrichten van de salaat met de schoenen aan.

Abdullaah Ibn Umar zei: ‘’ Ik hoorde Rasuulullaah (s.a.s.) zeggen: ‘’ inderdaad. Allah neemt kennis niet van jullie weg nadat hij het aan jullie heeft gegeven, behalve door geleerden weg te nemen (te laten sterven), dan zullen alleen onwetende geleerden overblijven die over toegestane zaken zullen worden gevraagd en dan antwoorden zullen geven gebaseerd op hun eigen meningen, waardoor zij verkeerd gaan en anderen verkeerd leiden.’’

Sahih Bukhari 17:45 en Sahih Muslim.

Ali Ibn Abee Talib heef in een athaar overgeleverd: ‘’ Als deze Dien op mening was gebaseerd, dan zou de onderkant van de khuff inderdaad waardevoller voor het vegen zijn geweest dan de bovenkant, en ik heb zeker gezien dat Rasuulullaah (s.a.s.) de bovenkant van de khuff veegde.’’

Al Haafidh Al-Khateeb zei in het boek Al-faqeeh wal-Mutafaqqih over de mensen die hun eigen meningen volgen: ‘’ Inderdaad! De soenah en de realiteit van de waarheid komen vaak in tegenstelling tot de mening en spreken het in grote mate tegen, desondanks vinden moslims geen uitvlucht behalve het te volgen en zich eraan over te geven.’’

Het vegen over de sokken,Khuff,schoenen en hoofdbedekking:

Thawbaan heeft overgeleverd: ‘’ Rasuulullaah (s.a.s.) stuurde een groep weg in koud weer. Dus toen ze bij hem terug kwamen klaagden zij dat ze last van de kou hadden gehad. Hij droeg hun op over hun hoofdbedekkingen en hun schoenen te wrijven.’’

Ibn Shu’bah zei: Rasuulullaah (s.a.s.) deed wudu en veegde over de sokken en de schoenen.’’

Ja’far Ibn Amr heeft overgeleverd van zijn vader: ‘’ ik zag de Profeet zijn natte handen over zijn tulband en leren sokken vegen.’’

Sahih_Al Bukhari 1p 136.

Overgeleverd door Ibna al-Munthir is dat Umm Salamah de vrouw van de profeet (s.a.s.) over haar sluier veegde met wudu maken.’’ ( zie Ibn Qudaamah’s al-Mughnee vol.1 p:312)

Aan Shaikh Al-Albani werd de vraag gesteld:

‘’Hoort bij het wrijven over de gimaar (sluier) en tulband ook het wrijven over de oren, omdat zij een deel van het hoofd zijn?’’

Antwoord van de Shaikh: ‘’ mijn mening, en Allah weet het best, is dat het soms de oren in houdt en soms niet. Wanneer het wel zo is dat je de oren niet apart hoeft te wassen is wanneer de tulband of de gimaar het gehele hoofd bedekt, inclusief de oren. Wanneer de tulband of de gimaar de oren niet bedekt is het niet voldoende over de tulband of de gimaar te wrijven. Dat wil zeggen dat de tulband wijd of los is van de oren.

Er zijn dus drie manieren

- over het hoofd zelf wrijven

- over de gimaar of de tulband wrijven precies als over het hoofd

- wanneer de tulband een groot deel van het hoofd bedekt maar de voorhoofd niet, dan wreed Rasuulullaah (s.a.s.) over zijn hoofd direct en greep dan zijn tulband’’

(As-Asaalah,8)

Het bevel om de rijen recht eb lege plekken dicht te maken:

Ibn Umar heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei: ‘’ Maak jullie rijen recht; want waarlijk de engelen bidden in rijen. Doe jullie schouders tegen elkaar, maak tussen de ruimtes dicht,houd jullie handen tegen die van jullie broeders en laat geen enkele open plaats voor Shaytaan. Degene die een lijn dichtmaakt, Allah steunt hem, en degene die een lijn breekt, Allah snijdt hem af.’’

Ahmad, Abu Dawud, an- Nasaai en anderen. Zie Sahih al-jamri nr:1187.

Ieder die met verschillende groepen moslims heeft gebeden zal gemerkt hebben dat degene die naast je, vaak zijn voet niet tegen de jouwe wil doen. Wanneer je je voet dicht tegen de zijne schuift, gaat hij juist weg. Dit is de gewoonte van vele moslims, vooral van degenen die madhab (wetschool) van Hanafi volgen; zoals de Turken en de Pakistaanse mensen bijvoorbeeld. Er is echter geen enkele tekst, noch in de Koran, noch in de ahadiths die deze gewoonte ondersteunt.

Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd: ‘’ maak jullie in de rijen staat goed tijdens het bidden.’’

Ahmad en Ibn Hibbaan.Sahih verklaard door al-Albani in Sahih ul-Jaami nummer 195.

En: ‘’ maak jullie lijnen recht en hecht.’’

Al- Bukhari,Muslim en anderen.

Hecht wordt in het arabisch als tarassuw genoemd; wat dichter op elkaar, samengeduwd betekend. Zoals Allah in soerah as-Saff 61:4 zegt:

Waarlijk, Allah houdt van degenen die voor zijn zaak vechten in rijen, alsof zij een massieve, stevige muur waren.

En dit is het bewijs dat de imam zich tot de mensen moet wenden om hen te bevelen de rijen recht te maken. Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd: ‘’ Maak jullie rijen recht, want waarlijk het recht maken van de rijen is deel van de compleetheid van het gebed.’’

Al- Bukhari en Muslim.

Imam ash-shawkani zei hierover: ‘’ hieruit begrijpen we dat het recht maken van de rijen verplicht is..’’ Nayl ul Awtar.

En Rasuulullaah (s.a.s.) zei: ‘’ maak jullie lijnen recht, Wallaahi, jullie maken jullie rijen recht of anders zal Allah onenigheid in jullie harten brengen.’’

Abu Dawud, Ibn Hibbaan.

En: ‘’ maak jullie rijen recht of Allah zal onenigheid in jullie gezichten laten verschijnen.’’

Al-bukhari,Muslim en anderen.

Imam An-Nawawi legt dit als volgt uit: ‘’ het betekend dat boosheid, vijandigheid en onenigheid in de harten zal ontstaat. Wanneer er gezegd wordt: die en die zijn gezicht laat zien dat hij me niet mag. Dus is hun verschil in rijen een zichtbaar teken van onenigheid; een uiterlijk bewijs van innerlijke onenigheid.’’

Sharh Muslim.

Wanneer de Profeet zegt:’’ doe niet of maak niet’’ gaat het over een daad die haraam is, dus is het haraam als we de rijen niet recht en dicht maken::

Hij (s.a.s.) zei:

‘’ laat geen ruimtes tussen jullie voor shaytaan.’’

‘’ Verschil niet, of jullie harten zullen onenigheid hebben’’

‘’ Laat jullie lijnen niet ongelijk zijn of jullie harten zullen onenig zijn.’’

Waarschuwing:

Rasuulullaah (s.a.s.) zei: ‘’ pas op voor de gaten.’’ (bedoelend in de salaat)

At-tabaraani

En: ‘’ degenen die een gat dichtmaakt, Allah verheft hem in rang en bouwt voor hem een huis in het Paradijs.’’

At-Tabaraani in al-awsat,Ibn Maajah en anderen. Sahih verklaard door al-Albani.
Het paradijs willen we, maar van het leven houden we!!! Verdwaald zijn we en onwetend worden we!!!

Keer terug naar Het Gebed

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron