Pagina 1 van 1

Imran in de Koran

BerichtGeplaatst: wo _10-_feb-_2021ah, 10-2-2021ad, 12:20 pm
door Abdul Malik
Assalamu Aleikum,

Imran in de Koran is ook een aspect wat de Christenen graag aanhalen om er fouten in te vinden richting Allah :swt: en de Profeet Mohammad :saw:

De Koran spreekt over de familie van Imran, en dat deze familie is uitverkoren en gezegend vanuit alle mensen. De Koran zegt:

Allah heeft Adam, Noah, de familie van Ibraahiem en de familie van ‘Imran boven de (andere) wereldwezens uitverkoren.(Koran 3:33)

De Christenen halen de volgende Koran verzen erbij om twijfel en zogenaamde tegenstrijdig heden te willen aantonen.

(Weet dan) toen de vrouw van ‘Imran zei: “O, Mijn Heer! Ik draag aan U op wat in mijn baarmoeder is, dat het vrij zal zijn (om U te dienen), neem dit dus van mij aan. Waarlijk, U bent de Alhorende, de Alwetende.”(Koran 3:35)

En (het voorbeeld van) Maryam, de dochter van Imran, die haar kuisheid behoedde, waarop Wij in haar van Onze geest bliezen en zij getuigde van de Waarheid van de Woorden van "haar Heer en (geloofde ook in) Zijn Boeken en zij behoorde tot de degenen die gehoorzaam zijn aan Allah.( Koran 66:12)

De Christenen claimen dat Imran(Amram in de Bijbel) de vader van Moesa en Harun(as) was. En dat Imran de vader van Maria niet klopt, en dat de Profeet Mohammad :saw: hier verward in is en een fout in heeft gemaakt. En zij halen de volgende Bijbelvers erbij. De Bijbel zegt:

Amram nu nam Jochebed de zuster van zijn vader tot vrouw. Later baarde zij hem Aaron en Mozes. ( Exodus 6:20)

Wij Moslim bestrijden niet dat Imran de vader van Harun en Moesa(as) was, wij accepteren dit gegeven. Maar wij Moslims beweren dat de vader van Maria ook de naam Imran met zich mee droeg, en de Christenen willen dit in twijfel trekken. Nu vanuit de canon van de Bijbel zelf kan men niets vinden wie de vader van Maria was. Het staat niet in de Bijbel vermeld. Daarvoor moeten de Christenen hun heil zoeken van boeken die apocrief zijn(dat wil zeggen boeken die volgens de Christenen zelf onbetrouwbaar en/of twijfelachtig zijn). En in de het "Evangelie van Jakobus" en evenzo in "Evangelie van de geboorte van Maria", daar staat vermeld dat de vader van Maria de naam Joachim had. En nu willen ze deze bron aan bewijs waar aan ze zelf aan twijfelen en niet accepteren om dat waardig genoeg te mogen zijn voor in de Bijbel zelf, te gebruiken tegen de Koran. Dit op zichzelf zegt eigenlijk genoeg.

De Muffasirun zeggen dat er twee verschillende personen in de Koran genoemd worden met de familie naam Imran. De eerste is vader van Harun en Moesa(as). En de tweede is vader van Maria de moeder van Jezus(as). En dat zij beiden de familie naam Imran met zich mee droegen en waarmee Allah :swt: hen mee identificeert. De vader van Maria is een directe afstammeling van de vader van Harun en Moesa(as). En heeft daardoor de naam geërfd van de vader van Harun en Moesa(as). Wat sommige geleerden zeggen is dat omdat de vader van Maria een directe afstammeling was van de vader van Harun en Moesa(as), de vader van Maria dus behoorde tot de familie van Imran, en daarom wordt hij ook met deze naam Imran geïdentificeerd in de Koran uit respect voor de familie van Imran die uitverkoren zijn boven de mensen. Allah :swt: zegt ook duidelijk in de Koran:

Afstammelingen, de één van de ander( Koran 3:34)

Nu terugkomend op het "Evangelie volgens Jakobus" en de "Evangelie van de geboorte van Maria" waar de naam Joachim wordt gebruikt voor de vader van Maria. Deze twee Evangeliën geven indirect aan dat Joachim een rijke en vrome priester was en afstamt van de Profeet David(Dawud)(as) die weer afstamt van de familie van Imram, dat maakt Joachim volgens deze Evangeliën een directe afstammeling van Imram en die dan dus tot deze familie behoord. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat hij twee namen met zich meedroeg, zowel Joachim als Imram. Maar hoe men het ook bekijkt zowel de vader van Harun en Moesa(as) is Imram, en zo mag de vader van Maria ook tegelijkertijd Imram worden genoemd, alleen al het feit omdat hij een directe afstammeling is van uit de familie van Imram.

De Profeet Mohammad :saw: heeft duidelijk in een hadith gezegd: "dat zij( kinderen van Israel) de traditie hebben om hun kinderen te noemen naar hun Profeten en hun rechtvaardige personen. (Muslim/Tirmidhi)

De Profeet Mohammad :saw: zou ook gezegd hebben:" De echtgenoot van Hanna, en de vader van Maria, stond bekend als Imran die een zoon was van Yoshshim of Yoshim(Ibn Jarir Tabri, Ibn Kathir)

Dus er is in de uitdrukking van de Koran richting de vader van Harun en Moesa(as) en in de uitdrukking richting de vader van Maria als Imran geen tegenstrijdigheden, verwarring en of misverstanden in, zij behoren allen tot de familie van Imran. Allah :swt: noemt dus deze gehele familie van Imran bij naam en eer, van af de eerste Imran tot aan alle familie leden van Imran, zo dus ook de vader van Maria, die als directe afstammeling van de vader van Harun en Moesa(as) ook een Imran is en daarmee uit eer en respect ermee genoemd word. Via de vader van Maria die de tweede Imran wordt genoemd daarmee herinnerd Allah :swt: er ons aan dat er nieuw leven en leiding via zijn nageslacht de Profeten Jezus en Johannes(Yahya)(as) er mee wordt bedoeld. Precies zoals de eerste Imran de Profeten Moesa en Harun(as) voorbracht vanuit zijn nageslacht voor leiding en Profeetschap. Dit is ook een reden dat de beide personen die Imran worden genoemd aangehaald worden in de Koran als vergelijking in de voorzetting van deze gezegende nageslacht van uit de familie van Imran. Dat dus begon met de Profeetschap van Moesa en Harun(as) via de lijn van de eerste Imran en eindigde met de Profeetschap van Johannes(Yahya) en Jezus(as) via de familie lijn van de tweede Imran van uit de Kinderen van Israel. Daarna zal er geen Profeet meer opstaan vanuit de familie lijn van Imran, en dus ook niet meer vanuit de kinderen van Israel.

Dus de eindconclusie is dat vader van Maria waarschijnlijk letterlijk de naam Imran had (als eerste of tweede naam), en daarnaast is en blijft het een feit dat hij tot de familie van Imran behoorde en deze naam erft uit respect voor deze familie van Imran die uitverkoren is boven de mensen van de wereld. En daarom met deze naam wordt geïdentificeerd. Daarnaast moeten we niet vergeten dat in de traditie van de Joden die een afstammeling zijn van Jakob(as), zelfs hedendaags bij zijn naam als "kinderen van Israel" worden genoemd en deze naam erven en tot zich nemen, omdat Jakob(as) de naam Israel verkreeg van Allah :swt:, en Jakob(as) is de voorvader van de Joden(kinderen van Israel) die deze naam tot aan vandaag met zich meedragen en zich zo noemen. Zelfs de Israëlische staat is naar deze naam vernoemd.

Op deze manier erven en noemen de joden zich met namen van hun Profeten en rechtschapene personen uit hun traditie, precies zoals de Profeet Mohammad :saw: het heeft gezegd en uitgelegd in de aangehaalde bovenstaande Hadith. En Allah :swt: weet het beste hoe iemand bij zijn naam vermeld mag worden, wij Moslims twijfelen hier niet aan wat er in de Koran vermeld wordt.

En Allahu Alam.