O zuster van Harun!

Besprekingen of vragen over teksten uit de Edele Koran
Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3830
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

O zuster van Harun!

door Abdul Malik » wo _10-_feb-_2021ah, 10-2-2021ad, 4:29 am

Assalamu Aleikum,

Keer op keer vind je steeds maar de terug kerende laster van de Christenen richting de Koran betreft het vers;

O zuster van Harun! Jouw vader was geen onzedelijke man en jouw moeder was geen onzedelijke vrouw.”( Koran 19:28)

De Christenen beweren dat de Koran hiermee een groot fout maakt door Maria(Arabisch: Maryam) de moeder van Jesus(as) de "zuster van Harun" te noemen, en claimen daarmee dat Mohammad :saw: onwetend en verward was betreft deze uitspraak, Daarmee lasteren ze direct Allah :swt: die de Koran heeft geopenbaard op de Profeet Mohammad :saw: .

De Christenen beweren dat Mohammad :saw: niet het verschil kon uitmaken tussen Maria(Maryam) de moeder van Jesus(as) en Maryam de zuster van Mozes(Moesa) en Aaron(Harun)(as), en dat Mohammad :saw: ze met elkaar verward heeft door Maria(Maryam) de moeder van Jezus de "zuster van Harun" te noemen.

Het verhaal gaat dat Maria toen zij zwanger werd door een wonder van Allah :swt: zonder enige mannelijke tussenkomst, ze uiteindelijk het kind(Jesus) moest baren. Nadat Jezus(as) was geboren bracht ze het kind terug naar haar volk, en zij waren vol van ongeloof en teleurstelling dat zij een kind had gekregen terwijl ze een vrome vrouw was vol van Gods vrees, en dat ze zoiets had kunnen laten gebeuren. En zij adresseerde haar met de woorden: "O zuster van Harun! Jouw vader was geen onzedelijke man en jouw moeder was geen onzedelijke vrouw." .

De Muffasiroen zeggen hierover het volgende:

Zij( de Joden) refereerde haar als "zuster van Harun" omdat zij van de directe familie en afstamming was van de priesterlijke lijn van de Profeet Harun(as) zelf, die een broer was van Moesa(as). De term: "zuster van Harun" betekend hier dus "zuster van de mensen/familie van Harun(as)". Dit is bijvoorbeeld gelijk met de uitdrukking in de Koran richting de Profeet Hud(as), die gerefereerd wordt als broer van van Ad. Alhoewel Ad was de naam van zijn voorouder. Er zijn ook opinies van geleerden die zeggen dat het ook mogelijk is dat de uitspraak letterlijk mag genomen worden, in de zin dat Maria de moeder van Jesus(as) werkelijk een broer had die ook Harun genaamd was. Die naam was namelijk veelvoorkomend tussen de kinderen van Israel. Beide opties kunnen tegelijk waar zijn, en overeenstemmen.

In de tijd van de Profeet Mohammad :saw: werd deze vraag alreeds gesteld door de Christenen van zijn tijd. Er is een Hadith dat zegt en verklaard:

Mughira ibn Sho'ba overleverde het volgende: De Profeet :saw: stuurde me naar Najran(een Christelijke regio) zij vroegen mij: "Lees jij niet in de Koran "O zuster van Harun"? Ik zei: Ja!. Zij zeiden:" Maar weet je dat er velen generaties tussen Jesus en Moesa zijn! Ik zei verder niets, en vroeg de Profeet :saw: hierover toen ik terug was. Hij zei: Waarom heb je hun niet verteld dat zij de traditie hebben om hun kinderen te noemen naar hun Profeten en hun rechtvaardige personen? (Muslim/Tirmidhi)

Tabari overlevert ook het volgende:" Toen Saffiyah, de vrouw van de Profeet :saw: een incident had omdat zij van Joodse afkomst was en dit vermelde bij de Profeet :saw: dat andere vrouwen haar afkomst naar voren haalde. Antwoorde de Profeet :saw:: zeg tegen hun dat Harun was haar vader, Moesa haar oom, en Mohammad haar echtgenoot."

We zien uit deze overleveringen dat het een normaal iets is in de manier van uitdrukken/uitspreken in de Arabische en Hebreeuwse taal dat men mag en kan zeggen dat men een "dochter, zoon, of broer, zus, of vader, oom" is van een persoon dat zelfs ver familie van je is waar je van afstamt. Zo mag/kan men bijvoorbeeld zeggen, dat een man die uit de stam van Tamin afstamd een "zoon van Tamim" is, of een "broer van Tamim" is, dit zijn algemene bekende en geaccepteerde bewoordingen en uitspraken in de Arabische taal. De term: "akhawy" waar de termen Akh(broer) en Ukht(zus) inzitten mag volgens Lane(Arabic-English Lexicon) ook betekenen en verwijzen naar:

-familie
-verwantschap
-afstammeling
-vriend
-metgezel

Evenzo wordt het Hebreeuwse woord "achôwth" breed gebruikt , dat gelijkwaardige is aan het Arabische "ukhtun" , dat "zuster" betekent. De Hebreeuwse en Chaldeeuwse lexicon naar de oudtestamentische geschriften en andere bronnen zeggen dat onder "achôwth" , vallen de volgende verwijzingen en gebruiksmogelijkheden:

-zus (zelfde ouders)
-halfzus (zelfde vader)
-familielid/verwantschap
-(metaforisch) van de relatie tussen Israël en Juda
-geliefde
-bruid
-(figuurlijk) van intieme verbinding
-een ander

Ook in de Griekse tekst van de Bijbel wordt de term/woord "adelphe" gebruikt. Dit kan simpelweg verwijzen naar een zus in de familie, en voor een ieder waar men een connectie mee heeft.

Op de zelfde wijze/manier zegt de Bijbel het volgende:

In de dagen van Herodus, koning van Judea, was er een zekere priester, genaamd Zacharias, van de afdeling van Atba, en hij had een vrouw uit de dochters van Aaron. ( Lukas 1:5)

Deze vrouw van Zacharias(as) was Elisabeth die de vader en moeder van Johannes de Doper(Yahya)(as) zijn, en Elisabeth was de tante (of de nicht) van Maria de moeder van Jezus(as), Elisabeth is verwant aan de Profeet Harun(as), en Elisabeth en Maria zijn weer verwant aan elkaar, en zijn dus dichte familie en tijdgenoten, allebei afstammend uit de gerespecteerde priesterlijke familie lijn van de Profeet Harun(as). Johannes(Yahya) en Jezus(as) waren dus feitelijk neven van elkaar. Dat is de reden dat Elisabeth kan en mag genoemd wordt als "een dochter" van Harun(as) in de Bijbel zelf, terwijl er eveneens velen generaties tussen Elisabeth en de Profeet Harun(as) zitten. Op dezelfde manier en uitdrukking verwijst de Koran Maria als "zuster" van Harun(as).

Dit zijn dus niets anders dan respectvolle uitdrukkingen dat zij beiden rechtstreeks afstammen van de geëerde priesterlijke familielijn van de Profeet Harun(as). En in deze traditie uit respect voor hun afkomst in de lijn van de familie van de Profeet Harun(as), kunnen en mogen zij taalkundig "dochters en/of zusters" van de Profeet Harun(as) genoemd en naar geadresseerd worden.

En Allahu Alam!
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Keer terug naar De Edele Koran

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten