Vragen&antwoorden

Heb je vragen over de Islam? Stel ze hier.
RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

Vragen&antwoorden

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 10:11 am

:salaam:

Moet een moslimvrouw met sokken bidden? Ik heb namelijk verschillende fatwa’s gehoord, maar toch blijf ik met een groot vraagteken.


Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Mohammed.

De moslimvrouw is verplicht om haar gehele lichaam te bedekken, behalve haar handen en haar gezicht. Hieronder vallen dus ook haar voeten. De voeten kunnen zowel bedekt worden door de Djilbaab (lang gewaad) als door het dragen van sokken. De Foeqahaa’ (fiqh-geleerden) verschillen echter van mening over de geldigheid van het gebed van degene die haar voeten ontbloot tijdens het gebed. Het veiligste is dat de moslimvrouw haar voeten bedekt tijdens het gebed door middel van haar djilbaab of het dragen van sokken.

En Allah weet het beter.

:wasalaam:
Laatst bijgewerkt door Marajana op do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 10:23 am, in totaal 1 keer bewerkt.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 10:23 am

Ik weet dat het verwijderen van de wenkbrauwen haraam is, maar welk haar mag de vrouw dan wel verwijderen? Mag ik bijvoorbeeld als vrouw zijnde mijn snorharen verwijderen?


Antwoord:
Alle Lof zij Allah. Ten eerste:
Met betrekking tot het al dan niet verwijderen van haar, hebben de geleerden het haar verdeeld in drie categorieën:

1 Haar dat wij door Allah opgedragen zijn te verwijderen of te knippen. Dit staat bekend als de Soenan al-Fitrah, zoals het verwijderen van schaamhaar, het kortknippen van de snor en het epileren van het okselhaar. Ook verstaan we hieronder het scheren of het knippen van de hoofdhaar tijdens de Hadj of de cOemrah.
Het bewijs hiervoor is te vinden in de volgende overlevering: Zakariyah bin Abi Zaa’idah overlevert op autoriteit van Moescab bin Shaibah die overlevert op autoriteit Talq bin Habieb die overlevert op autoriteit Ibn Zoebair dat cAa’ieshah zei: "De Boodschapper van Allah saw zei: ,,Tien (zaken) behoren tot al-Fitrah (natuurlijke aanleg van de mens); Het kortknippen van de snor, het laten groeien van de baard, (het poetsen van de tanden met) as-Siewaak, het reinigen van de (binnenkant) van de neus, het kortknippen van de nagels, het reinigen van de (huid tussen) de knokkels, het epileren van het okselhaar, het scheren van de schaamstreek, het wassen (van de schaamdelen na toiletbezoek) met water." Zakariyah zei: "Moescab zei: ,En ik ben de tiende vergeten; Waarschijnlijk is het, het spoelen van de mond."

(Moeslim)

2 Haar dat wij verboden zijn te verwijderen, waaronder de wenkbrauwen. Het verwijderen van de wenkbrauwen wordt an-Nams genoemd. Ook is het voor de mannen haraam om de baard te verwijderen.
Het bewijs hiervoor vindt men in de volgende overlevering: De Boodschapper van Allah saw zei: "Allah vervloekt.... de Naamisah (de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert) en de Moetanamisah (de vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren)."
(Moeslim)

Ibn cOmar overlevert dat de Profeet saw zei: "Onderscheidt jullie zelf van de ongelovigen, vermeerder jullie baarden en knip jullie snorren (heel) kort." (al-Boechari en Moeslim)
An-Nawawi zei: "De naamisah is de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert en de moetanamisah is de vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren. Deze daad is haraam. Als bij de vrouw daarentegen baardgroei begint te ontwikkelen of snorhaar, dan mag zij dit verwijderen, sterker nog, het is onze mening dat dit Moestahab (aanbevolen) is.

3 Haar waarover de Shariecah zwijgt en waarover dus niet gezegd wordt of het verwijdert moet worden of dat het gelaten moet worden zoals het is, dit is het geval met het haar op de benen, armen, wangen of voorhoofd. Onder de geleerden bestaat hierover verschil van mening.
Onder hen zijn er die zeggen dat het niet toegestaan is om dit haar te verwijderen, omdat dit het veranderen van de schepping van Allah impliceert. Allah vertelt ons dat de shaitan zei (interpretatie van de betekenis): "En ik zal hen bevelen zodat zij de schepping van Allah zullen veranderen."
(Soerat an-Nisaa’: 119)

En onder hen zijn er die zeggen dat de Shariecah hierover zwijgt en dat er dus terug moet worden gegaan naar de oorsprong en dat is dat het wel degelijk toegestaan is. Het is dus toegestaan om het te laten staan, danwel te verwijderen. Dit is de mening van de geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (al-Ladjnah ad-Daa’imah lil Iftaa’) en die van Sheich Ibn cOethaymien. De commissie zei:
"Het is de vrouw toegestaan om het haar boven de lip, op de dijen, benen en armen te verwijderen. Dit valt niet onder (het verbod) van an-nams.
Ook werd de commissie gevraagd: "Wat is het Islamitisch oordeel over het epileren van het haar tussen de wenkbrauwen?" Zij antwoordden: "Het epileren ervan is toegestaan, omdat het geen onderdeel is van de wenkbrauwen
.

Verder werd de commissie gevraagd: "Is het toegestaan voor de vrouw om haar lichaamshaar te verwijderen?" Zij antwoordden: "Het is toegestaan voor haar om dit te doen, behalve de wenkbrauwen en het hoofdhaar. Het is haar niet toegestaan om het hoofdhaar of haar wenkbrauwen te verwijderen, ongeacht of dit nu gebeurt door het te scheren (of te epileren) .

Met betrekking tot het verwijderen van gezichtshaar bestaat er verschil van mening tussen de geleerden over of het nu wel of niet is toegestaan. De reden voor dit meningsverschil is de verschillende betekenissen die worden toegekend aan het woord ‘an-nams’. Sommige geleerden zeggen dat an-nams het verwijderen van gezichtshaar betekent en zij beperkten dit niet slechts tot de wenkbrauwen. Anderen zijn van mening dat an-nams het verwijderen van slechts de wenkbrauwen betekent. De laatste mening wordt geprefereerd door de Permanente Commissie, zoals duidelijk wordt uit de hierboven genoemde Fatawaa. Zij concludeerden: "An-nams betekent het verwijderen van de wenbrauwen, dit is niet toegestaan omdat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert (de Naamisah) en de vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren (de Moetanamisah) vervloekt."

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa
(al-Ladjnah ad-Daa’imah lil Iftaa’)

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 10:25 am

Is het toegestaan om als moslima zelfstandig te wonen? Ik ken namelijk zo iemand en vraag mezelf af of dat wel mag, niet getrouwd het huis uit.Antwoord:

Alle lof zij Allah en zegeningen en vrede zij met de Boodschapper van Allah.

Waar het hier om gaat is de vrouw behoeden tegen het gevaar dat zij het verkeerde pad opgaat en daarom is het beter voor de moslima om met haar familie te wonen, als zij deze heeft of anders bij een van haar Mahaarim-mannen. In een overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): "De wolf eet (van de schapen) slechts die ene die zich heeft afgezonderd." (Aboe Daawoed)
Laatst bijgewerkt door Marajana op do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 10:29 am, in totaal 1 keer bewerkt.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 10:27 am

Mag een vrouw een broek dragen met iets langs hierover heen?Vraag:
Mag een vrouw een broek dragen met iets langs hierover heen dat tot even onder de knieën komt?


Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Op de manier waarop je dit beschrijft is het toegestaan onder de voorwaarde dat de broek wijd is en de contouren van de benen niet accentueert.

En Allah weet het beter.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 10:28 am

Mag je als vrouwzijnde alleen winkelen?

Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Ja, dit is toegestaan, onder de voorwaarde dat dit nodig is en zij niet onderhevig is aan Fitnah.

En Allah weet het beter.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 10:30 am

Mag een vrouw haar haren (kort) knippen? De helft zegt dat het niet mag en de helft zegt van wel?!


Antwoord:

Als een vrouw haar haren knipt, zonder dat zij de intentie heeft om het kapsel van mannen of sommige verdorven vrouwen te imiteren, dan is dit toegestaan. Moeslim overlevert dat de vrouwen van de Profeet (vrede zij met hem) hun haren knipten tot aan de oorlellen. Gebaseerd op een fatwa van Sheich al-Albaani

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 10:34 am

Is het niet dragen van een hoofddoek een grote zonde?


Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.


Het vertonen van haar aantrekkelijkheden door de vrouw en het zich niet houden aan de correcte Islamitische kledingvoorschriften, waaronder het dragen van de hidjaab, staat voor ongehoorzaamheid aan de Bevelen van Allah, Die zegt (interpretatie van de betekenis):

"O Profeet, zeg tot jouw echtgenoten en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig." (Soerat al-Ahzaab: 59)

"En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun Khimaar (een kledingstuk waarmee de vrouw haar hoofd, hals, nek en oren mee bedekt) over hun Djayb (opening van de kraag) dragen." (Soerat an-Noer: 31)

"En blijft in jullie huizen en vertoont jullie aantrekkelijkheden niet zoals in de vroegere tijd van de onwetendheid werd gedaan." (Soerat al-Ahzaab: 33)

Er bestaat geen twijfel over dat het niet dragen van de hidjaab behoort tot de grote zonden omdat de Profeet saw in de volgende overlevering waarschuwt voor een strenge bestraffing voor de vrouwen die hun aantrekkelijkheden openlijk tonen, hij saw zei: "Twee groepen inwoners van het Vuur heb ik (in mijn tijd nog) niet gezien: ,,Een volk met zwepen, als de staarten van de koeien, waarmee zij de mensen slaan. En vrouwen die gekleed doch naakt zijn. Heupwiegend en anderen hiertoe (ook) brengend. Hun hoofden zijn als de bulten van wiegende kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken ook al is haar geur, waarlijk, van zo en zo een afstand te ruiken." (Moeslim)

En Allah weet het beter.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 12:19 pm

Mag een persoon bij ondraaglijke pijn zelfmoord plegen?Antwoord:

Wij vragen Allah om de persoon in kwestie zo spoedig mogelijk te genezen en wij hopen dat al de pijn die hij doormaakt een boetedoening is voor al zijn voorgaande zonden en een aanleiding is om hem in rang bij Allah te verheffen.
Weet dat de pijn die deze persoon doormaakt niets anders is dan een beproeving van Allah. Toen de Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over degenen die het meest beproefd worden zei hij: "Degenen die het meest beproefd worden zijn de profeten saw en daarna de rest van de mensen afhankelijk van hun goedheid. Een persoon wordt beproefd aan de hand van zijn geloof. Hoe sterker zijn geloof is, des te meer hij beproefd wordt. En hoe zwakker zijn geloof is, des te minder hij beproefd wordt. En het beproeven van een persoon duurt voort en laat hem niet los totdat hij rondloopt en niets van zijn zonden meer met zich meedraagt."
(al-Boechari)

De moslim dient geduld te hebben en zich te richten tot Allah, opdat Hij deze pijn van hem zal wegnemen. Daarnaast is het aan hem om de nodige voorgeschreven geneesmiddelen te gebruiken om de pijn te verminderen. Maar wat betreft het zelfdoden, dit is in geen enkel geval toegestaan! Omdat dit één van de grootste zonden is na Shirk (veelgodenaanbidding). De ziel van de mens is immers een geschenk van Allah en niemand behalve Hij heeft het recht om dit geschenk te beëindigen. Daarom komt Allah met een strenge waarschuwing voor degenen die hunzelf doden. Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah saw zei: "Wie zichzelf doodt met een ijzeren staaf, zal met deze ijzeren staaf zichzelf in het Hellevuur (keer op keer) in zijn buik neersteken en hij zal daarin eeuwig verblijven. En wie gif inneemt en zichzelf hiermee doodt, hij zal in het Hellevuur dit gif (keer op keer) langzaam opdrinken en hij zal daarin eeuwig verblijven. En wie zichzelf van een berg(top) naar beneden gooit en zichzelf hierdoor doodt, hij zal (keer op keer) in het hellevuur neerstorten en hij zal daarin eeuwig verblijven." (Moeslim)

Hier, beste moslim, gaan velen de fout in, wanneer zij zichzelf doden om daarmee de pijn die zij in deze wereld meemaken proberen te ontsnappen, terwijl zij daardoor juist een veel zwaardere straf tegemoet gaan in het Hiernamaals.

Moge Allah ons bewaren van deze straf

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 2:06 pm

Is het vieren van verjaardagen toegestaan?

Vraag:

Het vieren van een verjaardag is niet toegestaan. Nu beweren mensen dat sheich Fawaz gezegd heeft dat je wel met je familie samen mag komen om te eten en cadeautjes te geven. Zolang je maar niet ‘lang zal ze leven’ zingt en kaarsjes en andere toeters en bellen erbij betrekt. Klopt dit?Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Dit is een leugen die over mij verteld wordt. Ik heb dit nooit toegestaan en ik zal dit ook nooit toestaan. Omdat dit valt onder het imiteren van de ongelovigen en de Profeet saw heeft dit verboden. Hij saw zei: "Wie een volk imiteert behoort tot hen." (Aboe Daawoed en Ahmad)

En Allah weet het beter.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 2:08 pm

Zijn gevechtsporten haraam?


Antwoord:

Voor wat betreft boksen, dit is niet toegestaan omdat het haraam is om elkaar schade toe te brengen. Daarnaast is het in het bijzonder niet toegestaan om elkaar in het gezicht te slaan op welke wijze dan ook. Dit op basis van de overlevering van de Profeet saw : "Als iemand van jullie vecht, laat hem dan het gezicht vermijden." (al-Boechari)

Wat betreft andere gevechtssporten waarbij het gezicht wordt vermeden, deze zijn toegestaan voorzover geen schade wordt toegebracht aan één van de beide partijen.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 2:12 pm

Is het toegestaan om een dier in te laten slapen (euthanasie) wanneer dat dier oud is en pijn lijdt?Antwoord:

Sheich Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien is deze vraag gesteld en hij antwoordde hierop: "Als een dier, waarvan het vlees haraam is om te eten, ziek wordt, en er is geen hoop op genezing, dan is het geen zonde om het dier in te laten slapen. Want als je het dier in leven zou houden, dan wordt het een last voor je, wat verspilling is, omdat je veel aan haar zal moeten spenderen. Het laten leven totdat zij (zelf) sterft zonder haar eten en drinken te geven is haraam vanwege de uitspraak van de Profeet saw :

"Een vrouw is het vuur binnengetreden vanwege een kat die zij had opgesloten. Zij gaf haar geen eten toen zij haar opsloot, noch liet zij haar vrij zodat zij kon eten van het ongedierte van de aarde."
Als het een dier is wiens vlees daarentegen halal is om te eten, en het zover is gekomen dat zij op geen manier meer van nut kan zijn, en je haar ook niet kunt geven aan anderen waarvoor zij van nut kan zijn, dan geldt hetzelfde oordeel als voor een dier dat haraam is om te eten, namelijk: het is toegestaan om het dier te doden, door het te slachten of door middel van kogels. Doe wat het makkelijkst is voor het dier, dit vanwege de uitspraak van de Profeet saw :
"Als jullie doden, doodt dan op de beste wijze. En als jullie slachten, slacht dan op de beste wijze. Laat ieder van jullie zijn mes goed slijpen en laat hem het te slachten dier geruststellen."
(Moeslim)

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 2:18 pm

Waarom is het verboden om op je buik te slapen?

Vraag:
Waarom is het verboden om op je buik te slapen? Geldt dit voor zowel mannen als vrouwen?


Antwoord:
Alle lof zij Allah.

De reden hiervoor is dat de Profeet saw het verboden heeft. Er is niets goeds, of hij heeft ons de weg er naar toe gewezen. En er is niets slechts, of hij heeft ons er voor gewaarschuwd.

Yaciesh ibnoe Thihfah Al-Ghiefaari overleverde dat zijn vader zei: "Ik verbleef als gast bij de Boodschapper van Allah saw onder de andere behoeftigen waar hij gastheer van was. De Boodschapper van Allah saw kwam in de nacht zijn gasten bezoeken, en hij zag mij op mijn buik liggen. Waarna hij mij schopte met zijn voet en zei: ,,Lig niet op deze manier, want dit is een ligging die Allah verafschuwt."
Volgens een andere overlevering raakte de Profeet saw hem aan met zijn voet en maakte hem wakker, waarna hij saw zei: "Lig niet op deze manier, want zo liggen de mensen van de Hel."
(overgeleverd door Ahmad, at-Tirmidhi en al-Albaani)

En dit is een algemeen verbod dat zowel voor de mannen als voor de vrouwen geldt, omdat de basisregel is dat een wet voor beide geslachten geldt, tenzij er een bewijs is waarbij het verschil aangetoond wordt.

En Allah weet het beste.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 2:21 pm

Spieken tijdens examens

Vraag:

Ik ben een student op een faculteit en ik zie dat een aantal studenten spieken tijdens tentamens. Voornamelijk bij bepaalde vakken, zoals Engels. En als ik hen hierop aanspreek dan zeggen zij dat spieken tijdens het vak Engels niet haraam (verboden) is. Dit scheen, volgens hen, een aantal geleerden gezegd te hebben. Wat is uw uitspraak hierover?

Antwoord:

Er is overgeleverd dat de Profeet saw heeft gezegd: "Wie ons bedriegt, behoort niet tot ons." (Moeslim)

Deze uitspraak beperkt zich niet slechts tot bedrog met betrekking tot omgangsvormen, maar heeft ook betrekking op toetsen, tentamens, examens en dergelijke. En dus ook het Engelse vak.
Gezien de algemene aard van deze overlevering is het niet toegestaan voor de studenten om te spieken tijdens welk vak dan ook.


En het is Allah Die leidt naar succes.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 2:23 pm

Mag ik als vrouw zijnde een man uitnodigen naar de Islam?


Vraag:
Mijn buurjongen bidt niet en ik, als vrouwzijnde, wil hem graag adviseren te beginnen met het gebed. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?


Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Beste zuster, laat dit beter over aan een man. Of stuur ons zijn adres en dan sturen wij hem wat folders met adviezen over het belang van het gebed. Pas ervoor op dat je hiermee allerlei problemen op de hals haalt en houd je slechts bezig met het verrichten van dawah onder de zusters.


En Allah weet het beter.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 3:12 pm

Kan iedereen da'wah verrichten?


Vraag:

Is het verplicht voor iedere moslim om Dacwah (het uitnodigen naar de Islam) te verrichten of is dit slechts beperkt tot de geleerden en Toelaab al-cIlm (Islamitische studenten)? Is het verder toegestaan voor de gewone man om ook deel te nemen aan dacwah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.


Als de persoon goed op de hoogte is van de zaak waarnaar hij uitnodigt, dan maakt het niets uit of de persoon een geleerde, een Islamitische student of een gewone man is. Dit op basis van de overlevering waarin de Profeet saw zegt: "Vertelt aan anderen door datgene wat jullie van mij hebben vernomen, al is het maar één vers." (al-Boechari)

Verder is het geen vereiste voor een Daaciah (iemand die uitnodigt naar de Islam) om verreikend in kennis te zijn. Hij dient echter wel kennis te hebben van datgene waarnaar hij uitnodigt. Is de persoon daarentegen onwetend en nodigt hij naar de Islam enkel en alleen op basis van beweegredenen die uitgaan van het gevoel, dan is dit niet toegestaan.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

As-Sahwah al-Islamiyah, blz. 87

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 3:17 pm

Wat moet ik doen aan de angst voor djinns ?


Vraag:
Ik heb een hele grote angst voor djinns, als ik naast mensen zit die daar last van hebben dan word ik heel bang en dat is natuurlijk niet goed. Ik lees veel uit de Koran en lees veel doecaa (smeekbede). Hoe kan ik mijzelf hiertegen en tegen deze angst beschermen? Ik denk er de hele dag aan. Het beinvloedt mijn leven heel erg. Ik slaap bij mijn moeder in haar bed. Ik weet dat ik honderd procent op Allah moet vertrouwen, dat doe ik ook maar als ik die angst voel dan wint de shaytan het van mij. Kunnen jullie me helpen met goed advies? Moge Allah jullie belonen.


Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, Mohammed.


Probeer jezelf niet bezig te houden met het onderwerp van djinns, zodat je hiervan niet geobsedeerd zult raken. En wij adviseren jou om Allah veelvuldig te gedenken en de Koran te reciteren, in het bijzonder als jij last krijgt van dit soort gedachten. Vermijdt ook het voor een lange tijd alleen zijn. Tevens willen wij nog eens het belang benadrukken van het onderhouden van de vijf dagelijkse gebeden op hun aangewezen tijden en het oplezen van de lofuitingen in de ochtend en de namiddag (Adhkaar us-Sabaah wal Masaa') –deze worden opgelezen na al-Fadjr en al-cAsr-, zoals het Vers van de Troon (Ayaat ul-Koersiy), drie keer Soerat al-Ikhlaas, Soerat al-Falaaq en Soerat an-Naas. Vergeet ook niet de lofuitingen voor het slapengaan (Adhkaar un-Nawm). Als je niet bekend bent met al deze lofuitingen, dan verwijs ik je naar het boekje 'de Citadel van de moslim' (Hisn ul-Muslim) dat praktisch overal te verkrijgen is.

En Allah weet het beter.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 3:21 pm

Wat bevindt zich binnen in de Ka'bah?


Vraag:
Wat bevindt zich binnen in de Kacbah?


Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

De Kacbah is leeg van binnen. Er bevindt zich dus niets!

En Allah weet het beter.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 4:12 pm

Is het vieren van kerst haraam?Vraag:

Ik vraag me af wat de status is van kerst. Is het deelnemen hieraan toegestaan in de Islam?

Antwoord:

Zoals bekend staat, worden er in de maand december van elk jaar diverse feesten ter gelegenheid van diverse evenementen gevierd: Sint Nikolaas, kerstmis en nieuwjaar. Deze feesten zijn niet voor moslims bedoeld, en mogen zij volgens hun geloof geen deelname aan betuigen, met andere woorden: deze feesten zijn voor hen streng verboden (Haram). Toch zien wij sommige zwakke moslims ter deze gelegenheden cadeautjes kopen, kerstkaarten versturen, vuurwerk kopen, oud en nieuw vieren etc.

Wij als moslimbroeders voelen ons verantwoordelijk voor hen, en willen wij hen middels deze informatie waarschuwen voor de toorn van Allah, die op hen zal neerkomen, als zij blijven deelnemen aan deze feesten. De betekenis van El-Wela' we'l-Bara' in de Islam: El-Wela' : loyaliteit, vasthouden aan alles wat Allah (de Verhevene) en zijn boodschapper saw behaagt. El-Bara': Terugdeinzen voor en alles tegen werken dat Allah (de Verhevene) en zijn Boodschapper saw ontstemt. Hierna volgen de bewijzen dat de deelname aan deze gelegenheden Haram is: Uit het boek van Allah, de Qor'aan, hebben wij een ayah uit velen vermeld:

"Jij zult geen mensen vinden die in God en de laatste dag geloven die vriendschappelijk omgaan met hen die zich tegen God en Zijn gezant verzetten, ook al zijn het hun vaders of hun zonen of hun broers of hun familieleden. Zij zijn het in wier harten Hij het geloof geschreven heeft en Hij versterkt hen met een geest bij Hem vandaan. En Hij laat hen tuinen binnengaan waar de rivieren onderdoor stromen; daarin zullen zij altijd blijven. God is met hen ingenomen en zij zijn met Hem ingenomen. Dat zijn zij, de partij van God. En de partij van God, dat zijn zij die het welgaat." [sourat Al-Moedjadala:22]

Uit de Ahadith van de profeet Mohammed saw , hebben wij een Hadith uit velen vermeld: "Degene die een bepaald volk (mensen) nadoet, hij is een van hun" (Aboe Daawoed)

Broeder, wil jij ook tot deze groep mensen (de koeffar) behoren? Zeker niet. Volg dit advies dan op, opdat je tot de groep van je schepper Allah behoort. Wie het tegenovergestelde begaat, zal zeker tot de verliezers behoren.

Allah (de Verhevene) zegt: "Wie aan God en Zijn gezant gehoorzaamt die zal Hij binnenvoeren in tuinen waar de rivieren onderdoor stromen, daarin zullen zij altijd blijven. Dat is de geweldige triomf. En wie ongehoorzaam is aan God en Zijn gezant en Zijn bepalingen overtreedt die zal Hij binnenvoeren in een vuur waarin hij altijd zal blijven. Voor hem is er een vernederende bestraffing."
[Soerat An-Nisa' 13-14].

Fatwa:

Volgens de 'Aalim (hooggeleerde) Mohammed Ibn Otheymien: Het is Haram om deel te nemen aan de feesten van de Koeffar (ongelovigen: niet-moslims) , hun feliciteren met hun feesten, hun kaarten sturen of hen bezoeken tijdens hun feesten. Al deze genoemde daden zijn voor de moslim streng verboden (Haram) . Met deze informatie hopen wij je goed te hebben geïnformeerd en gewaarschuwd voor de gevaren die je loopt wanneer je jou schepper Allah (de Verhevene) en Zijn profeet Mohammed saw niet gehoorzaamt, tevens hopen wij dat je tot je ware godsdienst terugkeert (bekeert), en wensen je een gezegende maand Ramadan toe.


Bron; pamflet van Masjid Al Waqf al Islami.

En Allah weet het het beste.

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 4:53 pm

De zuilen van het geloof (Al-Imaan)

Vraag 1:

Jibriel vraagt verder: 'Vertel mij dan over Al-Imaan (het geloof)?'

Antwoord 1:

De boodschapper van Allah saw antwoordt: 'Al-Imaan is:


1.Dat je gelooft in Allah:
(De overtuiging dat Allah de Schepper is en dat (alleen) Hij met recht aanbeden wordt. Hij heeft Namen en Eigenschappen).

(Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende . (42:11))

[b]2.En in Zijn Engelen:
(Uit licht geschapen creaties, om de bevelen van Allah uit te voeren. Wij kunnen de Engelen niet zien) .

3. En in Zijn Boeken:
(De Tawraah (de Thora), de Indjiel (Het evangelie), de Zaboer (de Psalmen) en de Qor'aan. De Qor'aan heeft alle voorgaande boeken ongeldig gemaakt).

4. En in Zijn Boodschappers:
(De eerste boodschapper is Noeh en de laatste is Mohammad (Sallalahoe alaihi wa Salaam).

5. En in de Laatste Dag:
(De Dag der Opstanding, waarop de mensen afgerekend worden op hun daden).

6. En dat je gelooft in de voorbeschikking (Qad'r) van zowel het goede als het kwade:
(Dit houdt in: tevredenheid met wat Allah voorbeschikt, zonder het nalaten van eigen handelen als middel).'


(Overgeleverd door Moeslim)

RANDOM_AVATAR
Marajana
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5852
Geregistreerd: ma _28-_aug-_2006ah, 28-8-2006ad, 5:46 pm

door Marajana » do _29-_maart-_2007ah, 29-3-2007ad, 7:02 pm

Is het toegestaan om een half uur voor zonsondergang twee raka'aat (soennah van woedhoe) te bidden?


antwoord:
Ja, dit is toegestaan, want het zijn twee raka'aat die men voor een reden verricht, en elk gebed waarvoor een reden is mag op om het even welk moment verricht worden. De gebeden die niet op de verboden momenten verricht mogen worden - die welgekend zijn - zijn de gebeden die men niet omwille van een bepaalde reden verricht. Bijgevolg, wanneer iemand de moskee na ‘asr binnenkomt, dan kan hij twee raka'aat, van de groet van de moskee verrichten, en zo kan hij ook de twee raka'aat na de tawaaf verrichten. Als hij woedhoe verricht, dan kan hij de twee raka'aat van woedhoe verrichten. En wanneer hij iets wil ondernemen en geen tijd heeft om dit uit te stellen, dan is het toegestaan om twee raka'aat van istichaarah te verrichten. Als hij dit echter kan uitstellen, dan is dit beter.

bron: sheikh Al-‘Oethaymien

Volgende

Keer terug naar Vragen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten