De Bijbel vervalst of niet ??

Islam en Christendom hebben veel overeenkomsten, bespreek ze hier.
Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » do _29-_dec-_2011ah, 29-12-2011ad, 8:55 am

Een vergelijking met de 2 belangrijkste 4e-eeuws manuscripten:

Afbeelding

Deze lezing verschilt totaal van wat we lezen in de Bezae.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » do _29-_dec-_2011ah, 29-12-2011ad, 10:12 am

Hetzelfde lezen we in de 5e-eeuwse Alexandrinus:

Afbeelding

P.s: de woorden: ἐστιν, σαββάτου missen 2 en 3 letters, waarschijnlijk door een plooi/rimpel in het perkament.

En ook de Codex Washingtonensis een 5e-eeuws manuscript:

Afbeelding

4 manuscripten lezen: en hij zei tot hen: de mensenzoon is de heer van de sabbat. Daarentegen voegde de kopiist(en) van de Bezae een lange lezing toe welke we in geen enkele geautoriseerde vertaling terugvinden.

En ongeacht welke motivatie de kopiist had om dit verhaal in de Bezae toe te voegen, blijft het een feit dat de tekst van het NT was blootgesteld aan de begeerte van de kopiisten. De ene voegde toe wat hij wilde en de andere verwijderde wat hij wilde.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » za _31-_dec-_2011ah, 31-12-2011ad, 2:25 pm

In het vervolg gaan we een andere vorm opzettelijke vervalsing behandelen, namelijk:

de doctrinaire vervalsing (de drie-eenheid / vergoddelijking van Jezus).

We gaan beginnen met het zogenaamde omstreden Comma Johanneum.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » zo _1-_jan-_2012ah, 1-1-2012ad, 10:28 am

Het is van belang, om te beginnen met een korte introductie, een grondbeginsel voor alle tekstuele problematiek.

 • 1 - Bij de aanvang van elke tekstuele studie moet men voorafgaand het aantal lezingen/varianten stipuleren.

 • 2 - daarna begint men met de externe bewijzen: d.w.z., een zoektocht naar bewijsmateriaal waarin de lezing/lezingen en diens varianten te vinden is, namelijk, de manuscripten.

 • 3 - het toepassen van de wetten van de tekstkritiek betreffende de externe bewijzen (wat telt in het voordeel/nadeel van een bepaalde lezing? Het aantal manuscripten? Of hun antiquiteit en historische waarde, etc ..?)

 • 4 - de interne bewijzen: en hier bedoelt men het getuigenis van een bepaalde lezing in de Bijbel zelf, zoals parallellen, hetzij in hetzelfde boek, hetzij in een ander boek.

Tot zover de korte introductie welke een idee geeft hoe wij te werk zullen gaan.

In het vervolg zullen we de tekst in kwestie, citeren:

Eerst de korte lezing in de Nederlandse vertalingen en de Griekse tekst vanwaar de Nederlandse tekst was vertaald.

Ten tweede de lange lezing, de letterlijke getuigenis van de "Heilige drie-eenheid" en de Griekse tekst vanwaar deze lezing werd vertaald.

Dan gaan we op zoek naar beide teksten in de manuscripten die we ter beschikking hebben en daarna kijken we naar de meningen van de tekstcritici.


Wordt vervolgd.....

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » zo _1-_jan-_2012ah, 1-1-2012ad, 1:09 pm

De eerste brief van Johannes 5: 7-8

Een opsomming van de varianten in de Griekse tekst en de vertalingen in het Nederlands welke ik heb kunnen vinden:


Vertalingen met de korte lezing:

De Nieuwe Bijbelvertaling

  7 Er zijn dus drie getuigen * (zie de noot onderaan )
  8 de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend.


Willibrordvertaling 1995:

  7 Want er zijn drie getuigen,
  8 de geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen.


Groot Nieuws Bijbel 1996:

  7 Er zijn dus drie getuigen:
  8 de Geest, het water en het bloed, en deze drie getuigen stemmen met elkaar overeen.


Vertalingen met de lange lezing:


Statenvertaling 1637:

  7 Want dry zijnder die getuygen in den Hemel, de Vader, het Woort, ende de Heylige Geest: ende dese dry zijn een.
  8 Ende dry zijnder die getuygen op de aerde, de Geest, ende het water, ende het bloedt: ende die dry zijn tot een.


Statenvertaling editie 1977:

  7 Want Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.
  8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.


Statenvertaling (Jongbloed-editie):

  7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.
  8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.


Herziene Statenvertaling:

  7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.
  8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één.


Vertalingen die de lange tussen haakjes lezing plaatsen:


NBG-vertaling 1951:

  7 Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één.
  8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde]
  : de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één.


De Griekse Tekst (lange lezing):


GNT of the Greek Orthodox Church:

  7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Πατήρ, ὁ Λόγος και τὸ ῞Αγιον Πνεύμα, καὶ οὗτοι οι τρεῖς ἕν εἰσιν
  8 καὶ τρεῖς εἰσιν οι μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ, τὸ Πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.


Greek NT: Stephanus Textus Receptus: (1550, with accents)

  7ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες εν τῷ οὐρανῷ, ὁ πατήρ, ὁ λόγος, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα· καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσιν
  8καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἕν τῇ γῇ, τὸ πνεῦμα κ
αὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἐν εἰσὶν


Greek NT: Textus Receptus: (1550)

  7οτι τρεις εισιν οι μαρτυρουντες εν τω ουρανω ο πατηρ ο λογος και το αγιον πνευμα και ουτοι οι τρεις εν εισιν
  8και τρεις εισιν οι μαρτυρουντες εν τη γη το πνευμα και το υδωρ και το αιμα και οι τρεις εις το εν εισιν


Greek NT: Textus Receptus: (1894)

  7οτι τρεις εισιν οι μαρτυρουντες εν τω ουρανω ο πατηρ ο λογος και το αγιον πνευμα και ουτοι οι τρεις εν εισιν
  8και τρεις εισιν οι μαρτυρουντες εν τη γη το πνευμα και το υδωρ και το αιμα και οι τρεις εις το εν εισιν


Griekse tekst met de korte lezing (de Kritische vertalingen):


The Greek New Testament, Fourth Revised Edition[1]:

  7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, 8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.


Novum Testamentum Graece[2] Nestle-Aland 27:

  7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες , 8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.


1881 Westcott-Hort Greek New Testament[3]:

  7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, 8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.


Novum Testamentum graece[4] Tischendorf:

  7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, 8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.


The Greek New Testament[5] Samuel Tregelles:

  7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, 8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.


The Greek Testament[6] H. Alford:

  7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, 8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.


Novum Testamentum Graece[7] Griesbach:

  7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, 8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.


Bagster’s Critical New Testament[8] Greek and English:

  7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, 8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.


________________________________________________________

[font=Helvetica]* :Noot
(5:7-8) Er zijn dus drie getuigen: de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend – Andere handschriften lezen: ‘Er zijn dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En er zijn drie getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één’.

[1] Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., Aland, B., Karavidopoulos, J., Deutsche Bibelgesellschaft, & United Bible Societies. (2000; 2006). The Greek New Testament, Fourth Revised Edition (with apparatus) (1 Jn 5:7-8).

[2] Nestle, E., Nestle, E., Aland, K., Aland, B., & Universität Münster. Institut für Neutestamentliche Textforschung. (1993, c1979). Novum Testamentum Graece. At head of title: Nestle-Aland. (27. Aufl., rev.) (623). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung.

[3] Westcott, B. F., & Hort, F. J. A. (1996). 1881 Westcott-Hort Greek New Testament (1 Jn 5:7-8). Oak Harbor WA: Logos Research Systems, Inc.

[4] Novum Testamentum graece. 1869-94 (C. v. Tischendorf, C. R. Gregory & E. Abbot, Ed.) (2:337-341). Lipsiae: Giesecke & Devrient.

[5] Samuel Tregelles: The Greek New Testament, Edited from ancient authorities with their various readings in full, and the Latin Version of Jerome – Page 658

[6] H. Alford: The Greek Testament with various readings – Volume IV – Page 503 , 504

[7] Griesbach: Novum Testamentum Graece – Volume 2 – Page 564

[8] Bagster’s Critical New Testament Greek And English – Consisting Op The Greek Text Of Scholz, With The Readings, Both Textual And Marginal, Of Griesbach ; And The Variations Of The Editions Of Stephens, 1550; Beza, 1598; And The Elzevir, 1633: With The English Authorised Version, And Its Marginal Renderings – Page 575[/font]

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » ma _2-_jan-_2012ah, 2-1-2012ad, 11:59 am

We maken een opsomming van de manuscripten die de lange lezing (de drie-eenheid, De Vader, Het Woord en De Heilige Geest en deze drie zijn een) NIET bevatten:

Ten eerste: het aantal van de Griekse manuscripten die getuigen van de korte lezing (dus bevatten het Comma niet) zijn 494 en als we de manuscripten van de oude vertalingen toevoegen dan overschrijdt het aantal manuscripten die Het Comma niet overdragen, het getal 500!

Hier een lijst van de Griekse manuscripten die niet getuigen van het Comma, volgens David Palmer:

א A B K L P Ψ 048 049 056 0142 0296 1 2 3 4 5 6 18 35 36 38 42 43 51 57 62 69 76 81 82 88* 90 93 94 97 102 103 104 105 110 131 133 141 142 149 172 175 177 180 181 189 201 203 204 205 206 209 216 218 221* 223 226 234 250 254 256 263 296 302 307 308 309 312 314 319 321 322 323 325 326 327 328 330 337 363 365 367 368 378 383 384 385 386 390 393 394 398 400 404 421 424 425 429* 431 432 436 440 442 444 450 451 452 453 454 456 457 458 459 460 462 464 465 466 467 468 469 479 483 489 491 496 498 506 517 522 547 582 592 601 602 603 604 605 606 607 608 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 627 628 630 631 632 633 634 635 636* 637 638 639 641 643 656 664 665 680 699 720 743 757 794 796 801 808 824 832 876 901 910 912 913 914 915 917 919 920 921 922 927 928 935 941 945 959 986 996 999 1003 1022 1040 1058 1066 1067 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115 1127 1149 1161 1162 1175 1241 1242 1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250 1251 1270 1292 1297 1311 1315 1319 1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390 1398 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1523 1524 1548 1563 1573 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1611 1618 1619 1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1656 1661 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1757 1758 1761 1762 1763 1765 1767 1768 1769 1780 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1880 1881 1882 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1899 1902 1903 2080 2085 2086 2125 2127 2130 2131 2138 2143 2147 2180 2186 2191 2194 2197 2200 2218 2221 2242 2243 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423 2431 2464 2466 2475 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527 2541 2544 2554 2558 2587 2625 2626 2627 2652 2653 2674 2675 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2736 2746 2774 2776 2777 2805


Bron: David Robert Palmer: The First Epistle of John – A new translation from the Greek – October 2011 edition – Page 19.


Ten tweede: uiteenzetting van de belangrijke manuscripten die voor de korte lezing (dus geen Comma) getuigen en die door de commissie van GNT4RE (Greek New Testament 4th Edition) werden genoemd:

א Sinaiticus - 4e eeuw

A – Alexandrinus (A) - 5e eeuw

B – Vaticanus (B) - 4e eeuw

048vid – 5e eeuw - vid: de lezing is moeilijk maar waarschijnlijk authentiek .

33 – 9e eeuw

81 – 1044 NC

322 – 15e eeuw

323 – 12e eeuw

436 – medio 11e eeuw

945 – 11e eeuw

1067 – 14e eeuw

1175 – 10e eeuw

1241 – 12e eeuw

1243 – 11e eeuw

1292 – 13e eeuw

1409 – 14e eeuw

1505 – 12e eeuw

1611 – 12e eeuw

1735 – 10e eeuw

1739 – 10e eeuw

1846 – 11e eeuw

1881 – 14e eeuw

2138 – (1072م)

2344 – 11e eeuw

4464 – ongeveer 14e eeuw

Byz(K L P) – consensus van de manuscripten: Byzantijnse teksttype familie

L884 – (lectionaria) 8e eeuw
en die leest: (βαπτισμα) ipv (αιμα)


Bron: Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., Aland, B., Karavidopoulos, J., Deutsche Bibelgesellschaft, & United Bible Societies. (2000; 2006). The Greek New Testament, Fourth Revised Edition (with apparatus) (1 Jn 5:7-8) – Page 819.In het vervolg, de meningen van David Palmer, Dr. Bruce Metzger en anderen...

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » ma _2-_jan-_2012ah, 2-1-2012ad, 11:18 pm

A Textual Commentary On The Greek New Testament - BRUCE M. METZGER:

Afbeelding

Afbeelding

De passage is afwezig in alle bekende Griekse manuscripten, behalve acht, en deze bevatten de passage wat lijkt te zijn op een vertaling van een late recensie van de Latijnse Vulgaat. Vier van de acht manuscripten bevatten de passage als een variant, en zijn te lezen in de marge als een latere toevoeging aan het manuscript. De acht manuscripten zijn als volgt:

61 - codex Montfortianus 16e eeuw

88 - codex Regius of Naples 14e eeuw

221- 10e eeuw

429 -16e eeuw

636 - 16e eeuw

918 - 16e eeuw

2318 - 18e eeuw !!!!!!!!!


Bruce Metzger vertelt ons dat deze minusculus de lange lezing als een marginale aantekeningen hebben! en staat niet in de tekst zelf!

Bovendien zijn deze marginale aantekeningen een soort toevoeging die niet behoren bij de oorspronkelijke tekst van de minusculus ! (lees: 88 v.r. : a variant reading in a sixteenth century hand, added to the fourteenth-century, codex Regius of Naples.

Kortom: Men kan nooit bewijzen dat het Comma pre-zestiende eeuws is. De oudste minuscuul (221) dateert uit de 10e eeuw en het Comma daarin is volgens Dr. B. Metzger een toevoeging!


Kurt & Barbara Aland :

Afbeelding

Afbeelding


G. La more

Afbeelding

Afbeelding

Beiden zeggen dat de Primaire autoriteit, bij een kritische tekstuele beslissing, te vinden is bij de traditie van de Griekse manuscripten, vertalingen en kerkvaders en citaten vormen een bevestigende en supplementaire waarde!

Kortom: de Latijnse vertalingen, ongeacht de kwantiteit, zijn de prijs van een ui waard in vergelijking met de machtigste oude Griekse manuscripten die Het Comma niet bevatten!

Word vervolgd ......


P.s.: Dr. Bruce Metzger gaf het symbool {A} aan de korte lezing (die het Comma niet bevat) en dat betekent dat de korte lezing volgens hem authentiek is!

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » vr _6-_jan-_2012ah, 6-1-2012ad, 5:17 pm

Nu de oude vertalingen die getuigen van de korte lezing:

(3) The passage is absent from the manuscripts of all ancient versions (Syriac, Coptic, Armenian, Ethiopic, Arabic, Slavonic), except the Latin; and it is not found (a) in the Old Latin in its early form (Tertullian Cyprian Augustine), or in the Vulgate (b) as issued by Jerome (codex Fuldensis [copied A.D. 541–46] and codex Amiatinus [copied before A.D. 716]) or (c) as revised by Alcuin (first hand of codex Vallicellianus [ninth century]).


Bron: A Textual Commentary On The Greek New Testament Second Edition- BRUCE M. METZGER Bladz.: 647:

Dat is wat Metzger zegt maar we gaan hem niet blindelings volgen. We gaan een paar vertalingen (wellicht die ik kan raadplegen) even checken en we beginnen met de Aramese vertaling (Syriac version):

Afbeelding

Bron: An East Syrian manuscript from the seventeenth century (dated 1613). Contains an important text of the Peshitta version of the New Testament and other religious texts.

http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Syriac_148/Page_225/viewer/


De tekst :

  ܘܪܘܿܚܵܐ ܡܲܣܗܕ݂ܵܐ ܕ݁ܗܝܼ ܪܘܿܚܵܐ ܐܝܼܬ݂ܹܝܗ ܫܪܵܪܵܐ
  ܘܐܝܼܬ݂ܲܝܗܘܿܢ ܬ݁ܠܵܬ݂ܵܐ ܣܵܗܕ݁ܝܼܢ ܪܘܿܚܵܐ ܘܡܲܝܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݁ܲܝܗܘܿܢ ܒ݁ܚܲܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ

De geest getuigt omdat de geest de waarheid is.
Er zijn drie die getuigen; de geest, het water en het bloed. Deze drie zijn één.

Het Comma is inderdaad afwezig.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » vr _6-_jan-_2012ah, 6-1-2012ad, 6:21 pm

De Koptische vertaling in het zuidelijke dialect (Sahidisch):

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Zoals we lezen is het Comma ook hier afwezig!

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » za _7-_jan-_2012ah, 7-1-2012ad, 12:28 am

De Koptische vertaling in het noordelijke dialect:

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Het Comma is ook in deze vertaling afwezig.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » za _7-_jan-_2012ah, 7-1-2012ad, 1:04 pm

We gaan De Vulgata raadplegen:

Volgens:

Biblia Sacra Vulgata-Latīnō-anglica ēditiō bilinguis

  5:7 quia tres sunt qui testimonium dant
  5:8 Spiritus et aqua et sanguis et tres unum sun.

Bron: http://latinitas.org/biblia/ioannis_i.pdf


Volgens: BIBLIA SACRA JUXTA VULGATAM CLEMENTINAM:

  5:7 Quoniam tres sunt, qui testimonium dant in cælo : Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus : et hi tres unum sunt.
  5:8 Et tres sunt, qui testimonium dant in terra : spiritus, et aqua, et sanguis : et hi tres unum sunt

Bron :http://vulsearch.sourceforge.net/vulgate.pdf


Volgens Het Vaticaan:

Afbeelding

  7 Quia tres sunt, qui testificantur:
  8 Spiritus et aqua et sanguis; et hi tres in unum sunt.

Bron: http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_epist-i-ioannis_lt.html#5


Welke moeten we nu als betrouwbaar beschouwen?


Ze zijn allemaal " Sacra " ....

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » zo _8-_jan-_2012ah, 8-1-2012ad, 2:59 pm

Hebben de kerkvaders het Comma geciteerd?

Eerst een commentaar van Dr. Bruce Metzger in: A Textual Commentary On The Greek New Testament Bladz.: 648:

(2) The passage is quoted by none of the Greek Fathers, who, had they known it, would most certainly have employed it in the Trinitarian controversies (Sabellian and Arian). Its first appearance in Greek is in a Greek version of the (Latin) Acts of the Lateran Council in 1215.

De passage wordt geciteerd door geen van de Griekse vaders, diegenen die de passage gekend hadden, zouden zeker deze passage toegepast hebben in de trinitaire controversen met de volgelingen van Arius en Sabillius

We beginnen met Clemens van Alexandrië. (±125/150-215) was kerkvader, kerkelijk schrijver, eerste lid van de kerk van Alexandrië en hoofd van de Catechetenschool van Alexandrië. Zijn leraarschap was toonaangevend.

Afbeelding

Afbeelding


Clemens, zoals we lezen, citeerde de korte lezing (geest, water en bloed), en wist niets van het Comma.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » zo _8-_jan-_2012ah, 8-1-2012ad, 4:37 pm

Hoe zit het nu met de Latijnse kerkvaders?

We beginnen met Tertullianus (160-220), de vader van het Latijnse Christendom:

Thus the connection of the Father in the Son, and of the Son in the Paraclete, produces three coherent Persons, who are yet distinct One from Another. These three are one essence, not one Person, as it is said, “I and my Father are One,” in respect of unity of substance not singularity of number. (Against Praxea)

Dus de aansluiting van de Vader in de Zoon en van de Zoon in de Heilige Geest, produceert drie samenhangende Personen die toch verschillend zijn van elkaar. Deze drie zijn een essentie, niet een persoon, zoals men zegt: "Ik en mijn Vader zijn een", ten aanzien van de eenheid van stof niet uniciteit van getal.

Waar is het citaat van 1 Joh 5/7-8? Nergens, hoogstens een interpretatie van Tertullianus zelf. Als hij het Comma wel had in zijn eigen MSS, dan had hij het wel geciteerd.


Bron :
Afbeelding

ANF03. Latin Christianity: Its Founder, Tertullian

Link: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf03.v.ix.xxv.html

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » zo _8-_jan-_2012ah, 8-1-2012ad, 5:16 pm

Augustinus van Hippo, (Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430) Latin of Latijnse kerkvader: het citaat is uit het boek van Augustinus: (Contra Maximinum):

Afbeelding

Afbeelding


Ik heb mij niet vergist in de brief van apostel Johannes, waar hij zegt: "Er zijn drie getuigen: de Geest, en het water, en het bloed: en de drie zijn een".

Een krachtig citaat wat getuigt dat Augustinus ALLEEN de korte lezing heeft gekend en niet het Comma, vooral omdat hij de drie-eenheid uitgebreid en gedetailleerd heeft uitgelegd, en toch heeft hij het Comma niet gebruikt als citaat uit de eerste brief van Johannes.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » ma _9-_jan-_2012ah, 9-1-2012ad, 2:50 pm

Leo I de Grote (Toscane, 400 - Rome, 10 november 461) de 45ste Paus van de RKK, de paus die de bijnaam "roverssynode" gaf aan het concilie van Afeze, de verketteraar van de Oosterse kerken:

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding


  "Laat hem ook niet het getuigenis van de zalige Apostel Johannes weerstaan​​... 'Wie is hij die de wereld overwint, dan diegene die gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? Dat is hij, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus Christus, niet in het water alleen, maar in het water en bloed, en het is de Geest die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.' Want er zijn drie die getuigen, de Geest, het water, en het bloed, en de drie zijn een."

Duidelijker kan het niet zijn! Leo de Grote, een van de machtigste Latijnse kerkvaders kende 1 Joh 5/7-8 in de vorm van de korte lezing.

Dit citaat komt uit de brief van Leo de Grote aan zijn dierbare broeder Flavian, oorspronkelijk in het Latijns geschreven. Een vertaling daarvan in het Engels is op The Catholic Encyclopedia te vinden:

http://www.newadvent.org/fathers/3811.htm

En dat bewijst dat het Comma niet bekend was in de de traditionele Latijnse Christologie, want waarom werd het anders niet geciteerd door deze grote kerkvaders?

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » di _10-_jan-_2012ah, 10-1-2012ad, 2:22 am

Cyprianus bisschop van Carthago en vroeg-christelijk schrijver uit de 3e eeuw.

In de catolicae ecclesiae unitate (de eenheid van KK)

Afbeelding

Afbeelding


  "The Lord says: 'I and the Father are one.' And again of the Father and Son and the Holy Spirit it is written: 'And these three are one.' Does anyone believe that this unity which comes from divine strength, which is closely connected with the divine sacraments, can be broken asunder in the Church and be separated by the divisions of colliding wills? He who does not hold this unity, does not hold the law of God, does not hold the faith of the Father and the Son, does not hold life and salvation."

Dit citaat is hier op deze RKK-website te vinden:

Afbeelding

http://www.ewtn.com/faith/teachings/churc1.htm

En in The Catholic Encyclopedia :

http://www.newadvent.org/fathers/050701.htm


Het wordt ook geciteerd i.v.m. de triniteitsleer door deze Koptisch Orthodoxe website:

The Coptic Orthodox Diocese of the Southern United States:

  "However, St. Cyprian (Third Century) does show evidence of being familiar with these verses. In his De catholicae ecclesiae unitate 6, he says, "The Lord says, 'I and the Father are one'; and again it is written of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, 'And these three are one.'" What is evident is that Cyprian's interpretation of 1 John 5:7 is that the three witnesses refer to the Trinity."

  Our Church do accept these verses as authentic part of the first epistle of St. John.

http://www.suscopts.org/q&a/index.php?qid=958&catid=390

Heeft Cyprianus werkelijk het Comma geciteerd?

Dat gaan we achterhalen in het vervolg...

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » vr _13-_jan-_2012ah, 13-1-2012ad, 9:18 pm

Daniel B. Wallace in zijn stuk: The Comma Johanneum and Cyprian:

  Thus, a careful distinction needs to be made between the actual text used by Cyprian and his theological interpretations. As Metzger says, the Old Latin text used by Cyprian shows no evidence of this gloss.

verder zei hij:

  Cyprian does show evidence of putting a theological spin on 1 John 5:7. In his catholicae ecclesiae unitate 6, he says, “The Lord says, ‘I and the Father are one’; and again it is written of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ‘And these three are one.’”

  What is evident is that Cyprian’s interpretation of 1 John 5:7 is that the three witnesses refer to the Trinity. Apparently, he was prompted to read such into the text here because of the heresies he was fighting (a common indulgence of the early patristic writers). Since John 10:30 triggered the ‘oneness’ motif, and involved Father and Son, it was a natural step for Cyprian to find another text that spoke of the Spirit, using the same kind of language. It is quite significant, however, that (a) he does not quote ‘of the Father, and of the Son, and of the Spirit’ as part of the text; this is obviously his interpretation of ‘the Spirit, the water, and the blood.’ (b) Further, since the statement about the Trinity in the Comma is quite clear (“the Father, the Word, and the Holy Spirit”), and since Cyprian does not quote that part of the text, this in the least does not afford proof that he knew of such wording. One would expect him to quote the exact wording of the text, if its meaning were plain. That he does not do so indicates that a Trinitarian interpretation was superimposed on the text by Cyprian, but he did not changed the words.

Is hier een verklaring voor volgens Wallace?

  It is interesting that Michael Maynard, a TR advocate who has written a fairly thick volume defending the Comma (A History of the Debate over 1 John 5:7-8 [Tempe, AZ: Comma Publications, 1995] 38), not only quotes from this passage but also speaks of the significance of Cyprian’s comment, quoting Kenyon’s Textual Criticism of the New Testament (London: Macmillan, 1912), 212: “Cyprian is regarded as one ‘who quotes copiously and textually’.” The quotation from Kenyon is true, but quite beside the point, for Cyprian’s quoted material from 1 John 5 is only the clause, “and these three are one”—the wording of which occurs in the Greek text, regardless of how one views the Comma.

Samengevat: Cyprianus heeft het Comma niet geciteerd zoals Metzger en Wallace beweerden. Hoogstens heeft hij 1 Joh 7-8, de korte lezing geïnterpreteerd als een verwijzing naar de triniteit i.v.m. zijn strijd tegen de ketterijen en omdat Cyprianus bekend stond als iemand die rijkelijk en exact citeert, betekent dat hij niets wist van de lange lezing, anders had hij deze wel gebruikt.

Dat is duidelijk te merken aan wat Cyprianus zei: (the son) en niet: (Verbum), wat wij wel vinden in de latere Latijnse tekst.


Bron: http://bible.org/article/comma-johanneum-and-cyprian

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » za _14-_jan-_2012ah, 14-1-2012ad, 10:50 pm

Het Comma en de Textus Receptus

  We weten met zekerheid dat het Comma Johanneum voor het eerst werd geïntroduceerd in het NT hetwelk door Erasmus was gemaakt. Niet in de eerste editie van 1516, noch in de tweede van 1519, maar vanaf de derde ronde in 1522. Deze tekst was de grondtekst voor de latere vertalingen waarin het Comma niet uit de tekst werd gehouden zoals in de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling, zo ook in de KJV en de Arabische ASD (Smith & Van Dyck).

Dat werd bevestigd door de grootste geleerden onder de tekstcritici, zoals:

Tregelles, Westcott, Hort, Kenyon, Caspar Rene Gregory, Conybeare, Nestle, Ehrman Hammond, Scrivener, Scott, Portern en Metzger.


Volgens Metzger:

Afbeelding

Afbeelding

Hij zei:

  De meest ernstige kritiek welke Erasmus kreeg was afkomstig van Stonica, een van de redacteurs van het Ximenes' Complutensian Polyglot, hij zei (Stonica) dat in zijn (Erasmus) tekst een deel van het laatste hoofdstuk van 1 Johannes, namelijk het triniteit-statement: De Vader, De Zoon, De Heilige Geest, enz. in 1 Joh 5/7-8 KJV ontbreekt.

  Erasmus antwoordde dat hij geen enkel Grieks manuscript had gevonden welke deze woorden bevatte, ondanks dat hij andere manuscripten had onderzocht, naast de manuscripten waarmee hij zijn tekst had voorbereid.

  In een moment van zwakte had Erasmus beloofd het Comma in de volgende edities te introduceren mocht hij een enkel Grieks manuscript vinden die wel deze tekst zou bevatten.

  Naderhand werd een manuscript gevonden, of eigenlijk gemaakt, zoals nu blijkt voor dit doel. Het Griekse manuscript was waarschijnlijk geschreven in Oxford rond het jaar 1520 door een franciscaner monnik, genaamd, Froy of Roy, die de betwistte passage uit de Vulgate 23 had overgenomen. Erasmus plaatste het Comma in zijn 1522-editie, maar in een lange voetnoot, welke was opgenomen in zijn aantekeningen, waarin hij zijn vermoedens liet weten dat het manuscript met opzet was gemaakt, om hem te weerleggen.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » zo _15-_jan-_2012ah, 15-1-2012ad, 7:34 pm

Het lijkt erop dat de overlevering van Dr. Metzger over Erasmus en TR, bij velen niet in de smaak viel, sinds Erasmus duidelijk in zijn eerste editie van zijn tekst, het Comma niet had opgenomen. Men ging daarom naar een ander verhaal zoeken...

Een van hen is Henk J. DE JONG, hij zei in: ERASMUS AND THE COMMA JOHANNEUM:

  ...Yet in my opinion there is sufficient reason to assume that Erasmus, when he chose to insert the Comma Johanneum, did not feel himself constrained by any promise. He explained on several occasions what had led him to include this passage in his third edition. He did so “so that no one would have occasion to criticise me out of malice.

Vertaling:

  ...Maar volgens mij is er voldoende reden te veronderstellen dat Erasmus, toen hij ervoor koos het Comma Johanneum in te voegen, zichzelf niet beperkt voelde door een belofte. Tijdens diverse gelegenheden legde hij uit wat hem ertoe gebracht heeft, deze passage in zijn derde uitgave op te nemen. Hij deed dit, "zodat niemand de gelegenheid zou hebben mij uit boosheid te bekritiseren."

Bron: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/1023/279_050.pd?sequence=1


Nu hebben we 2 overleveringen:

 • 1 - Erasmus heeft het Comma in zijn eerste en tweede editie niet ingevoegd omreden dat hij geen enkel Grieks manuscript in handen had, maar achteraf dook er een reden op om het Comma, vanaf de derde editie, wel in zijn tekst in te voegen.

 • 2 - Hij was niet gebonden zich te houden aan wat er in de manuscripten stond die hij raadpleegde. Eerst werd het Comma uit zijn tekst gehouden en naderhand niet. Dit na een hevig protest van zijn opponenten, die hem van het Arianisme beschuldigden.

Welk verhaal is nu beter en/of geloofwaardiger?

Geen van beide! Allebei laten een bittere nasmaak achter. Alleen de tweede laat zonder twijfel zien, dat Erasmus wel het Comma heeft ingevoerd, maar niet vanwege zijn authenticiteit, maar puur om persoonlijke redenen, zodat niemand hem op een hatelijke wijze zou bekritiseren!

Wat mij betreft, heb ik genoeg gezegd over 1 Joh 5/7-8. In het vervolg gaan we een kijkje nemen in de belangrijkste MSS van het NT en daarna gaan we door met andere vormen van vervalsingen in de tekst van het NT.

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De Bijbel vervalst of niet ??

door Al-hussein » ma _16-_jan-_2012ah, 16-1-2012ad, 1:23 am

Een kijkje in de 2 belangrijkste 4e-eeuws manuscripten:

Afbeelding

Afbeelding

En zoals we zien, het Comma Johanneum ontbreekt.

beiden lezen:

  ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. = Want Drie zijn er, de Geest, het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

  ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, 8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. = Want Drie zijn er, de Geest, het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.


Herinnering aan de gouden regel van Paus Shnouda lll In zijn boek: Jaren met de vragen van mensen - deel 6 bladz.: 56::


Afbeelding

Vertaling:

4 - Ook zijn er versies van het Evangelie in de musea die uit de 4e eeuw N.C. dateren, en die identiek hetzelfde zijn als het Evangelie welke we nu hebben.

Wij bedoelen: Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Ephraemi en Codex Alexandrinus, bevatten samen alle boeken van Het Nieuwe Testament die we in onze handen hebben, met dezelfde tekst zonder verandering! Deze manuscripten zijn ook vanuit eerdere manuscripten gekopieerd. Iedereen kan deze oude manuscripten zien en constateren dat deze hetzelfde zijn als ons huidige Evangelie.

VorigeVolgende

Keer terug naar Islam en Christendom

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten