Uit de boeken van 'ahl al kitaab' - Oud en nieuw testament

Islam en Christendom hebben veel overeenkomsten, bespreek ze hier.
Avatar gebruiker
talib_beljikii
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2292
Geregistreerd: do _27-_mei-_2010ah, 27-5-2010ad, 11:32 am
Woonplaats: Belgie

Re: Uit de boeken van 'ahl al kitaab' - Oud en nieuw testame

door talib_beljikii » wo _18-_sep-_2013ah, 18-9-2013ad, 7:43 am

As-salamu alaykum wa rachmatullah wa barakatu,


Reeds in de psalmen van David staat beschreven dat wij Zijn (swt) schepping moeten bestuderen, in alle ontzag en grote dank.

David/Dawud schreef: in Psalm 111, 1-6


Refr.: Genadig en liefdevol is de Heer.

Ik wil de Heer loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.

Machtig zijn de werken van de Heer,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de Heer.

Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen,
eeuwig gedenkt Hij zijn verbond.

Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.
Ma'a as-salama,
اهدِنا الصَّراط المستقيم
(breng ons op het juiste pad)
______
"Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen" [Hoofdstuk 35 vers 28]

Avatar gebruiker
talib_beljikii
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2292
Geregistreerd: do _27-_mei-_2010ah, 27-5-2010ad, 11:32 am
Woonplaats: Belgie

Re: Uit de boeken van 'ahl al kitaab' - Oud en nieuw testame

door talib_beljikii » do _19-_sep-_2013ah, 19-9-2013ad, 7:38 am

As-salamu alaykum wa rachmatullah wa barakatu,


Behalve de wet van Allah (swt) kan geen wet gezag opleggen, Zijn (swt) wet is volmaakt door de allesomvattendheid in het licht van de Schepper (swt) zelf.

De wet van de Meest Barmhartige (swt) is de verlossing van de mensheid.


David/Dawud schreef: in Psalm 111, 7-10


Refr.: De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht.

Waarheid en recht zijn het werk van Gods handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw.

Ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.

Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd


Moge wij allen ontzag hebben voor de Heerser van de laatste dag (swt)

Ma'a as-salama,
اهدِنا الصَّراط المستقيم
(breng ons op het juiste pad)
______
"Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen" [Hoofdstuk 35 vers 28]

Avatar gebruiker
talib_beljikii
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2292
Geregistreerd: do _27-_mei-_2010ah, 27-5-2010ad, 11:32 am
Woonplaats: Belgie

Re: Uit de boeken van 'ahl al kitaab' - Oud en nieuw testame

door talib_beljikii » wo _2-_okt-_2013ah, 2-10-2013ad, 7:31 am

As-salamu alaykum wa rachmatullahu wa barakatullah,


Om over na te denken, zodat je de diepe betekenis van wat Jesus/'Isa (vzmh) hier bedoeld heeft moogt doorgronden.

het evangelie volgens Matteüs schreef: in 18, 1-5 + 10

De leerlingen kwamen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’
Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. Hoed u ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.'Moge het ons tot nederige lering zijn .

Ma'a as-salama
اهدِنا الصَّراط المستقيم
(breng ons op het juiste pad)
______
"Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen" [Hoofdstuk 35 vers 28]

Avatar gebruiker
talib_beljikii
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2292
Geregistreerd: do _27-_mei-_2010ah, 27-5-2010ad, 11:32 am
Woonplaats: Belgie

Re: Uit de boeken van 'ahl al kitaab' - Oud en nieuw testame

door talib_beljikii » do _10-_okt-_2013ah, 10-10-2013ad, 7:46 am

As-salamu alaykum wa rachmatullah wa barakatu,


Het gebed is en blijft de motor van het geloof, wie dit achterwege laat zal op drift gaan en misschien wel verkeerde havens aan doen.


het evangelie volgens Lucas schreef:in 11, 5-13

Jezus zei tot zijn leerlingen:
‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft.
Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

اهدِنا الصَّراط المستقيم
(breng ons op het juiste pad)
______
"Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen" [Hoofdstuk 35 vers 28]

Avatar gebruiker
talib_beljikii
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2292
Geregistreerd: do _27-_mei-_2010ah, 27-5-2010ad, 11:32 am
Woonplaats: Belgie

Re: Uit de boeken van 'ahl al kitaab' - Oud en nieuw testame

door talib_beljikii » do _31-_okt-_2013ah, 31-10-2013ad, 8:34 am

As-salamu alaykum ya broeders en zusters in het geloof,

Waarom zegt Jesus/'Isa (vrede zij met hem) hier niet: "Gezegend uw Heer die komt" als Hij dan toch één zou zijn....


het evangelie volgens Lucas schreef: in 13, 31-35

In die dagen kwamen er enige Farizeeën tegen Jezus zeggen: ‘Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil U doden!’
Hij antwoordde: ‘Zeg tegen die vos: “Let op, Ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees Ik mensen, en op de derde dag bereik Ik de voltooiing.” Maar Ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem; Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie: jullie zullen mij niet meer zien, tot de tijd komt dat je zult zeggen: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”

اهدِنا الصَّراط المستقيم
(breng ons op het juiste pad)
______
"Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen" [Hoofdstuk 35 vers 28]

Avatar gebruiker
talib_beljikii
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 2292
Geregistreerd: do _27-_mei-_2010ah, 27-5-2010ad, 11:32 am
Woonplaats: Belgie

Re: Uit de boeken van 'ahl al kitaab' - Oud en nieuw testame

door talib_beljikii » vr _27-_maart-_2015ah, 27-3-2015ad, 8:56 am

As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatu,

Broeders en zusters, zie hier een rare kronkel in het verhaal van Ibrahim :sa: in de boeken van de Ahl al-kitaab let hierbij op de woorden die Allah :swt: zou gesproken hebben:

het boek Genesis schreef: in Hoofdstuk 22, Vers 1-2 + 9-13 + 15-18

Heer, hier ben ik.

In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde.
‘Abraham!’ zei Hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die Ik je wijzen zal.’
Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde hij. ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet Ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’ Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon.
Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de Heer: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal Ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’


Als Isaaq geboren is was hij niet meer de enige zoon van Ibraheem (sa). Allah :swt: is de Alwetende, de Bezitter van alle kennis, een dergelijke fout of verspreking kan niet aan hem toegeschreven worden. Wie dit wel doet bedekt de waarheid.

Allahu 'Aleem

Ma'a as-salama
اهدِنا الصَّراط المستقيم
(breng ons op het juiste pad)
______
"Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen" [Hoofdstuk 35 vers 28]

Vorige

Keer terug naar Islam en Christendom

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten