Pagina 1 van 1

Islamitische Trouwwet. een noodkreet van de docenten.

BerichtGeplaatst: wo _7-_nov-_2018ah, 7-11-2018ad, 10:58 pm
door Ayasha
Afbeelding[/url]

Islamitisch trouwen: een noodkreet van de docenten


Een punt dat weer actueel lijkt te worden. In de loop der jaren hebben we via onze edele docenten, imams en geleerden mogen ervaren dat vele getrouwde- en aanstaande stellen onvoldoende op de hoogte zijn van het islamitisch trouwrecht. Ook zien we in de media steeds vaker voorbeelden van onrecht in cultureel voltrokken huwelijken, waarbij het Islamitisch Trouwrecht onrechtmatig in een slecht daglicht wordt gezet. Deze kwesties en een serieuze noodkreet van moslimdocenten heeft ons doen besluiten om hier veel aandacht aan te besteden. Een aantal voorbeelden die spelen:

Misvattingen geldigheid Islamitische Trouwakte:
Bij de Marokkaanse gemeenschap leeft bijvoorbeeld het idee dat het trouwen in het Marokkaanse consulaat in alle gevallen gelijkstaat aan een volwaardig islamitische huwelijksvoltrekking, terwijl deze niet altijd voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Shari'a om te komen tot een geldige huwelijksvoltrekking. Anderzijds wordt in andere gemeenschappen vaak gedacht dat een islamitische huwelijksvoltrekking enkel geldig is in aanwezigheid van een imam. Ook is er vaak verwarring of onwetendheid over de gestelde voorwaarden m.b.t. getuigen, getuigenissen en voogden, die werkelijk het verschil kunnen maken tussen een geldige of een ongeldige islamitische huwelijksvoltrekking.

Trouwen zonder NL'se huwelijksakte:
Ook vernemen we via de media dat er soms islamitische huwelijksvoltrekkingen plaatsvinden, terwijl er (nog) niet volgens de Nederlandse wet is getrouwd. Een zaak dat stellig afgekeurd is door alle bij ons bekende imams, docenten Islamitisch Recht en geleerden die woonachtig zijn in Nederland. Gezien het Islamitisch trouwrecht, in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk, niet gehandhaafd wordt in de Nederlandse wet, gooit het ontbreken van een Nederlandse trouwakte de deuren open naar o.a. onwettige huwelijksdwang, gevangenishuwelijken en het ontnemen van de rechten van (meestal) de echtgenotes.

Omgangsregels tussen echtgenoten:
Ook dit is een heikel punt waar veel fouten in worden gemaakt, door zowel echtgenoot als echtgenote. Verwachtingen naar elkaar toe worden soms eerder gebaseerd op geïmporteerde onrechtmatige cultuurregels (die niet islamitisch van aard zijn), waardoor beiden elkaar ontdoen van rechten en plichten, met als gevolg ruzies, emotionele uitbuiting en andere negativiteit dat uiteindelijk leidt tot het tenietdoen van de verbintenis: een scheiding.

Slot | aanzet tot een cursus
Een actueel thema wat zeker de nodige aandacht verdient, gezien de chronische problematiek en noodkreet van de docenten die met hun handen vol zitten. We zullen de komende tijd meer aandacht besteden aan deze kwestie en In Shaa Allah de aanzet nemen tot het vormen van een actuele cursus, waarin wordt ingezoomd op het traditionele Islamitisch Trouwrecht, waarbij de nadruk wordt gelegd op het islamitisch trouwen in de hedendaagse wettelijke en gewoonlijke Nederlandse context.

We verzoeken je om dit bericht te delen en/of te taggen, daar het van essentieel belang is dat zo veel mogelijk moslims en (zeker) moslima's hiervan op de hoogte zijn. Baarak Allahufiekum.

Zie Islamitische Trouwwet